Page 1

Code week 2016


Què és programar? Planificar un objectiu Reestructurar en cas d’error

Seqüenciar unes ordres

Analitzar els resultats

Executar-les


L‘Escola d'Avinyonet del Penedès participa a la setmana Europea de la programació: “EUPOPE CODEWEEK”.

Se celebra entre el 15 i el 23 d’octubre de 2016.

Al llarg d’aquesta setmana, s’organitzen activitats per introduir a l’alumnat al món de la programació.

Hi participen més de 300.000 persones de 48 països diferents.

I s’han organitzat més de 7.500 actes repartits per tot Europa.


Enguany, la nostra escola participa en un acte que hem organitzat relacionat amb els BEE-BOTS.

Els podreu trobar a la web del “CodeWeek”: http://events.codeweek.eu/

CODE WEEK A LA NOSTRA escola


BEE-BOTS a l’Escola 

En aquesta edició de la CODEWEEK a l’escola programarem a través dels BEE-BOTS.

Els BEE-BOTS són uns robots amb forma d’abella que es poden programar a través dels botons que tenen a la part superior.


BEE-BOTS a l’Escola 

Amb la programació dels BEE-BOTS treballem l'observació i l'anàlisi

de les accions que realitza l’abella a partir d'una seqüència d'ordres donades, així estimulant en els nostres alumnes el desenvolupament de diferents processos mentals, habilitats i competències bàsiques.


BEE-BOTS a l’Escola 

A més de les seqüències d’ordres i l’orientació, a través d’aquest robot plantegem una sèrie d’activitats relacionades amb els continguts del currículum escolar. 

Matemàtiques

Medi

Anglès

Llengua

...


Material pels BEE-BOTS 

Hem elaborat un conjunt de material: panells personalitzats i fitxes didàctiques, explicant el funcionament del plafó i el joc.

A vegades els panells van acompanyats d’unes targetes per realitzar l’activitat.

Tot i que cada plafó està pensat per una activitat concreta, es poden esdevenir altres activitats i/o variants.


Funció del professorat 

La nostra tasca docent anirà enfocada a ajudar l’alumnat a : 

Pensar i Anticipar

Assajar

Comprovar

Després l’alumnat haurà de reflexionar sobre els resultats obtinguts.

Així procurem que dialoguin, expressin i es comuniquin a partir

d'activitats més lúdiques, però que també comporten aprenentatge.


Programem a l’escola


Espiral de la creativitat


Què fem servir per programar a l’escola?


Com es pot programar?

Utilitzant blocs com aquests


Programació i robòtica a l’escola

Blue-Bots

Tablets

Bee-Bots

Lego WeDo 2,0


Per què programar a l’aula? 

Fem treball cooperatiu: tothom té una tasca a fer que enriqueix el grup.

Creem reptes o objectius comuns.

Fem prediccions i hipòtesis.

Aprenem dels errors.

Gestionem les emocions.

Codeweek primària power 2016  

Presentació activitats CODEWEEK Escola Avinyonet del penedès 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you