Page 1

MANOLO NOM D'ORIGEN HEBREU. VOL DIR: EL DEU QUE ESTÀ ENTRE NOSALTRES. TAMBÉ SIGNIFICA COTXE DE CAVALLS.


Manolo