Issuu on Google+

DENA D'ORIGEN HEBREU I ANGLÈS. SIGNIFICA JURAMENT. ÉS LA COMBINACIÓ DE DEANA (DIVINA) I DINAH (DE LA VALL).Dena