Page 1

LLISTAT LLIBRES CURS 10/11. CEIP POMPEU FABRA LLORET DE MAR. ED INFANTIL P3 NOM Espiral de colors

EDITORIAL Vicens Vives

ISBN 9788431696597

EDITORIAL Teide Teide Teide Teide

ISBN 9788430700608 9788430700585 9788430700523 9788430700554

EDITORIAL Teide Teide Teide

ISBN 9788430700622 9788430700530 9788430700561

P3 ALTRES Agenda personalitzada Material i reprografia P4 NOM Xip Xap Quadern 1 problemes 1 Xip Xap Quadern 8 dimensions 2 Xip Xap Quadern 11 figures 2 Xip Xap Quadern 5 nombres 2 P4 ALTRES Agenda personalitzada Material i reprografia P5 NOM Xip Xap Quadern 3 problemes 3 Xip Xap Quadern 12 figures 3 Xip Xap Quadern 6 nombres 3 Dossier de lectura elaborat pel cicle P5 ALTRES Agenda personalitzada Material i reprografia


LLISTAT LLIBRES CURS 10/11. CEIP POMPEU FABRA LLORET DE MAR. 1ER MATÈRIA Llengua catalana Llengua catalana Llengua catalana Llengua catalana Llengua catalana Mates Mates Anglès Música

NOM Destreses bàsiques proj 3/16 Bona lletra 1, Bona lletra 2 Bona lletra 3 Dossier elaborat pel cicle Quaderns set i mig pack 1-6 Dossier elaborat pel cicle Find Out 1 Quadern de l’alumne Llibre de l’alumne

1R REUTILITZACIÓ MATÈRIA NOM Castellà Llibre de lectura : “ El lápiz de Rosalía” Llibre de lectura: “¿Cómo consiguió el elefante la trompa?” Música Llibre de l’alumne 1r ALTRES Agenda personalitzada Material i reprografia

CICLE INICIAL

EDITORIAL cruïlla Mc Grawhill Mc Grawhill Mc Grawhill

ISBN 9788466115285 8448130464 8448130456 8448130510

Teide

9788430778652

Mc Millan

9781405069366

Mc Grawhill

978 84-481-7066-0

EDITORIAL Cruïlla Teide

ISBN 978 84-34837706 978 84-30760208

Mc Grawhill

978 84-481-7066-0


LLISTAT LLIBRES CURS 10/11. CEIP POMPEU FABRA LLORET DE MAR. CICLE INICIAL 2N MATÈRIA Llengua catalana Llengua catalana Llengua catalana Llengua catalana Llengua catalana Mates Mates Anglès Música

NOM Destreses bàsiques 2 proj 3/16 Bona lletra 4, Bona lletra 5 Bona lletra 6 Dossier elaborat pel cicle Quaderns set i mig pack 7-12 Dossier elaborat pel cicle Find Out 2 Quadern de l’alumne Llibre de l’alumne

2N REUTILITZACIÓ MATÈRIA NOM Castellà Llibre de lectura : “ Cerote, el rey del gallinero” Llibre de lectura: “Urashima Taro” Música Llibre de l’alumne

2n ALTRES Agenda personalitzada Material i reprografia

EDITORIAL Cruïlla Mc Grawhill Mc Grawhill Mc Grawhill

ISBN 9788466115469 844813057X 8448130588 8448130596

Teide

9788430778669

Mc Millan

9781405078177

Mc Grawhill

978-84-481-7194-0

EDITORIAL Cruïlla Teide Mc Grawhill

ISBN 978 84-34877283 978 84-30766307 978 84-481-7194-0


LLISTAT LLIBRES CURS 10/11. CEIP POMPEU FABRA LLORET DE MAR. CICLE MITJÀ 3R MATÈRIA Català Castellà Castellà Matemàtiques Matemàtiques Medi Nat i Soc Música Anglès

NOM Quadern de treball Llibre de l’alumne Quad. de lectura eficaz nº 55 “Mumú” Quadern de l’alumne Quadern per practicar problemes nº 4 Llibre de l’alumne Quadern d’activitats Música 3 Actvity Book Find Out 3

3R REUTILITZACIÓ MATÈRIA NOM Català Llibre per l’alumne mates Llibre per l’alumne Anglès Class Book Find Out 3 música Llibre per l’alumne

3R ALTRES Agenda personalitzada Material i reprografia

EDITORIAL Barcanova Cruïlla Bruño Barcanova Baula Barcanova Mc Graw Hill Macmillan

ISBN 9788448922108 9788466118781 9788421697911 9788448922399 48447914593 9788448922290 978-84-481-7069-1 9781405078283

EDITORIAL Barcanova Barcanova Macmillan Mc Graw Hill

ISBN 9788448922092 978844892239-9 9781405078276 84-481-4908-4


LLISTAT LLIBRES CURS 10/11. CEIP POMPEU FABRA LLORET DE MAR. CICLE MITJÀ 4T MATÈRIA Català Castellà Matemàtiques Medi Nat i Soc Anglès Música Medi

NOM Quadern de treball Llibre de l’alumne Quadern de l’alumne Quadern per practicar problemes nº 5 Quadern de càlcul nº 10 Llibre de l’alumne Activity Book Find Out 4 Quadern d’activitats música 4 Flauta dolça de plàstic digitació alemana Dossier de mapes elaborat pel cicle

4T REUTILITZACIÓ MATÈRIA NOM Català Llibre per l’alumne Mates Llibre per l’alumne Anglès Class Book Find Out 4 Música Llibre per l’alumne

EDITORIAL Barcanova Cruïlla Barcanova Baula Baula Barcanova Mcmillan Mc Graw Hill Marca Honner

ISBN 9788448922153 9788466118880 9788448922443 8447914607 9788447914418 9788448922344 9721405078399 978-84-481-7192-6

EDITORIAL Barcanova Barcanova Macmillan Mc Graw Hill

ISBN 9788448922146 978844892244-3 9781405078382 84481-4914-9

4T ALTRES Agenda personalitzada Material i reprografia

LLISTAT LLIBRES CURS 10/11. CEIP POMPEU FABRA LLORET DE MAR. CICLE SUPERIOR


5È MATÈRIA Castellà Medi Nat. I Soc Anglès Matemàtiques Música

NOM Más plural 5 Proyecto La casa del saber Medi Natural i Social Activity Book Find Out 5 Dossier elaborat pel cicle Flauta dolça de plàstic digitació alemana

5è REUTILITZACIÓ MATÈRIA NOM Català Llibre de l’alumne. Proj casa del saber Anglès Class Book Find Out 5 Música Llibre per l’alumne

EDITORIAL Santillana Santillana Ed Mc Millan

ISBN 9788429487800 9788479185381 9781405078481

Marca Honner

EDITORIAL Santillana Ed Mc Millan Mc Graw Hill

ISBN 9788479185411

9781405078498 84-481-4914-9

5È ALTRES Agenda personalitzada Material i reprografia

LLISTAT LLIBRES CURS 10/11. CEIP POMPEU FABRA LLORET DE MAR. CICLE SUPERIOR


6È MATÈRIA Castellà Medi Nat I Soc Anglès Matemàtiques

NOM Más plural 6 Proyecto La casa del saber Medi Natural I Social 6 Activity Book Find Out 6 Dossier elaborat pel cicle

6è REUTILITZACIÓ MATÈRIA NOM Català Llibre de l’alumne. Projecte La casa del saber Anglès Class Book Find Out 6 Ed per la Llibre de l’alumne.Projecte La casa del saber ciutadania

6è ALTRES Agenda personalitzada Material i reprografia

EDITORIAL Santillana Ed Santillana Mc Millan

ISBN 9788429489019 9788479185428 9781405078603

EDITORIAL Santillana Mc Millan Santillana

ISBN 9788479185336 9781405078597 9788479184834

LLIBRES CURS 10/11  

Llibres de text pel curs 2010/11 del Pompeu Fabra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you