Page 1

TALLE

JOCSMATEMÀTICS

CICLE INICIAL MESTRE/A

ANNA M. FÀBREGAS

ESPAI

AULA DE 2n B

R

OBJECTI US

-

CONTINGUTS

-

CRITER IS D’AVALUACIÓ SESSIONS

EXPERIMENTAR AMB DIFERENTS MATERIALS PER A CONSTRUIR UN JOC MATEMÀTIC. EXERCITAR LA PSICOMOTRICITAT FINA I LA COORDINACIÓOCULO-MANUAL. MOSTRAR-SE AUTÒNOM EN LES DIFERENTS TASQUES. PARTICIPAR AMB UNA ACTITUD ADEQUADA DAVANT DEL JOC. Observació i utilització d’alguns jocs matemàtics. Precisió alhora de retallar, pintar i dibuixar. Interès i autonomia en la realització de les activitats. Creativitat i gust per la decoració.

- Observació del treball autònom i creatiu. - Valoració del domini a l’hora d’aplicar les diferents tècniques: retallar i dibuixar. - Actitud i interès en les activitats.

1era SESSIÓ: TRES EN

2ona SESSIÓ: GOLO

3era SESSIÓ: ELS DAUS

RATLLA

ACTIVI TATS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE

MATERIAL

1. Presentació del tres en ratlla, a partir d’una partida en el tauler penjat a la pissarra. 2. Fem una partida del joc per parelles amb els taulers casolans. 3. Explicació del procés de creació d’un joc per a cada nen/a: resseguir, pintar, retallar, enganxar sobre el cartró i folrar. 4. Realització de les consignes donades i preparació de les 6 fitxes amb gomets plastificats i dos colors diferents. 5. Folrar el joc confeccionat amb airon fix. 6. Decorar el sobre que servirà per a guardar les diferents peces del joc.

1. Presentació del golo gegant sobre la pissarra. 2. Repartim a cada nen un model de les possibles figures. Demanem parelles voluntàries per a fer la tortuga,l’ocell, el cercle,... 3. Explicació del procés d'elaboració: retallar sense tocar la línia marcada. Cal separar les peces del material sobrant. 4. Fer un sobre i decorar-lo amb el nom del joc

1. Presentació de la màgia del dau (les cares oposades sumen set). 2. Dibuixar les rodonetes de cada nombre i enganxar el dau sobre una cartolina de color. 3. Retallar el dau i doblegar les solapes. 4. Enganxar les solapes amb la cara que correspon. 5. Fer el joc d’endevinar la cara oposada per parelles. 6. Fer una partida del joc de l’oca.

SESSIÓ1: Fotocòpia del joc, cartró, airon-fix, plastidecors, col-la, tisores, gomets i sobre per guardar les fitxes. Tauler de pvc del tres en ratlla amb fitxes de velcro.


OBJECTI US

-

EXPERIMENTAR AMB DIFERENTS MATERIALS PER A CONSTRUIR UN JOC MATEMÀTIC. EXERCITAR LA PSICOMOTRICITAT FINA I LA COORDINACIÓOCULO-MANUAL. MOSTRAR-SE AUTÒNOM EN LES DIFERENTS TASQUES. PARTICIPAR AMB UNA ACTITUD ADEQUADA DAVANT DEL JOC.

SESSIÓ2 : Espuma eva vermell, groc i blau amb figures marcades, fotocòpia de les figures possibles, paper d’embalar pel sobre i retoladors per decorar la portada. Golo gegant i blu-tack per enganxar-lo a la pissarra. SESSIÓ3: Fotocòpia del dau sobre foli, plastidecor negre, goma, col.la i cartolina

TALLERS JOCS MATEMÀTICS  
TALLERS JOCS MATEMÀTICS  

CURS 2009-2010