Page 1

C.E.I.P. DE SOBRADA

Torrón-Sobrada, s/n. 36790 SOBRADA -TOMIÑO (Pontevedra) Telf. e Fax :986 63 33 69 e-mail: Ceip.sobrada @edu..xunta.es www.centros.edu.xunta.es/ceipdesobrada

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO E OUTROS MATERIAIS CURRICULARES CURSO 2013-2014

EDUCACIÓN INFANTIL: Sen libros EDUCACIÓN PRIMARIA:

PRIMEIRO CICLO: 1º de PRIMARIA 2013-2014: • Cadernos de MATEMÁTICAS 1º, 2º e 3º trimestre: “CONECTA CON PUPI” ( castelán ). Editorial SM. • MÚSICA: “XOGRAR 1” ( Galego )-Século XXI. Editorial Galinova. ISBN...........978-84-9737-116-2 • YA-SAH, RELIXIÓN CATÓLICA 1 ( castelán ). Editorial Edelvives. ISBN....................978-84-263-7806-4


C.E.I.P. DE SOBRADA

Torrón-Sobrada, s/n. 36790 SOBRADA -TOMIÑO (Pontevedra) Telf. e Fax :986 63 33 69 e-mail: Ceip.sobrada @edu..xunta.es www.centros.edu.xunta.es/ceipdesobrada

2º de PRIMARIA 2013-2014: • Cadernos de MATEMÁTICAS 1º, 2º e 3º trimestre: “CONECTA CON PUPI” ( castelán ). Editorial SM. ISBN....................978-84-675-4684-4 ISBN…………….. 978-84-675-4649-1 ISBN……………… 978-84-675-4650-7 • Libro de lectura “ANDREA Y ANDRÉS” ( castelán ).Editorial Dylar. • Caderno de lectura comprensiva “ ANDREA Y ANDRÉS” ( castelán ) .Editorial Dylar • YA-SAH RELIXIÓN CATÓLICA 2 ( castelán ). Editorial Edelvives. ISBN..............978-84-263-7808-8 • MÚSICA: “XOGRAR 2” ( Galego )-Século XXI. Editorial Galinova. ISBN...........978-84-9737-117-9

SEGUNDO CICLO: 3º de PRIMARIA 2013-2014: • Cadernos de MATEMÁTICAS, Números 7,8 e 9. Editorial Edebé. ISBN ………978-84-683-0438-0


C.E.I.P. DE SOBRADA

Torrón-Sobrada, s/n. 36790 SOBRADA -TOMIÑO (Pontevedra) Telf. e Fax :986 63 33 69 e-mail: Ceip.sobrada @edu..xunta.es www.centros.edu.xunta.es/ceipdesobrada

ISBN……… 978-84-683-0469-4 ISBN……… 978-84-683-0470-0 • Cadernos de LINGUA CASTELÁN do 1º, 2º e 3º trimestre. Proxecto “LOS CAMINOS DEL SABER”. Editorial Santillana. ISBN……. 978-84-680-0378-8 ISBN……. 978-84-680-0392-4 ISBN……. 978-84-680-0393-1 • Cadernos de LINGUA GALEGA do 1º, 2º e 3º trimestre. Proxecto “OS CAMIÑOS DO SABER”. Editorial Santillana Obradoiro. ISBN……. 978-84-9972-156-9 ISBN……. 978-84-9972-157-6 ISBN……. 978-84-9972-158-3 • Caderno de COÑECEMENTO DO MEDIO 3. Proxecto “OS CAMIÑOS DO SABER”. Editorial Santillana. ISBN…….. 978-84-9972-181-1 • Caderno de MÚSICA “XOGRAR 3” ( galego ). Editorial Galinova. ISBN…….. 978-84-9737-081-3 • Frauta doce de corpo enteiro HONNER.


C.E.I.P. DE SOBRADA

Torrón-Sobrada, s/n. 36790 SOBRADA -TOMIÑO (Pontevedra) Telf. e Fax :986 63 33 69 e-mail: Ceip.sobrada @edu..xunta.es www.centros.edu.xunta.es/ceipdesobrada

4º de PRIMARIA 2013-2014: • Cadernos de MATEMÁTICAS, Números 10,11 e 12. Editorial Edebé. ISBN ……… 978-84-683-0471-7 ISBN……… 978-84-683-0472-4 ISBN……… 978-84-683-0473-1 • Cadernos de LINGUA CASTELÁN do 1º, 2º e 3º trimestre. Proxecto “LOS CAMINOS DEL SABER”. Editorial Santillana. ISBN……. 978-84-680-0971-1 ISBN……. 978-84-680-0975-9 ISBN……. 978-84-680-0977-3 • Cadernos de LINGUA GALEGA do 1º, 2º e 3º trimestre. Proxecto “OS CAMIÑOS DO SABER”. Editorial Santillana Obradoiro. ISBN……. 978-84-9972-162-0 ISBN……. 978-84-9972-163-7 ISBN……. 978-84-9972-164-4 • Caderno de COÑECEMENTO DO MEDIO 4. Proxecto “OS CAMIÑOS DO SABER”. Editorial Santillana. • Caderno de MÚSICA “XOGRAR 4” ( galego ). Editorial Galinova. ISBN…….. 978-84-9737-082-0


C.E.I.P. DE SOBRADA

Torrón-Sobrada, s/n. 36790 SOBRADA -TOMIÑO (Pontevedra) Telf. e Fax :986 63 33 69 e-mail: Ceip.sobrada @edu..xunta.es www.centros.edu.xunta.es/ceipdesobrada

TERCEIRO CICLO:

5º de PRIMARIA 2013-2014: • MATEMÁTICAS 5 “ABRE LA PUERTA” ( castelán ). Editorial Anaya. ISBN…….. 978-84-667-7910-4 • COÑECEMENTO DO MEDIO 5, “PROXECTO TEMONEIRO” ( galego ). Editorial S.M. ISBN……… 978-84-9854-147-2 • LINGUA CASTELÁN 5 “ABRE LA PUERTA”. Editorial Anaya. ISBN…….. 978-84-667-7899-2 • LINGUA GALEGA 5 “ABRE A PORTA”. Editorial Anaya. ISBN…….. 978-84-667-8067-4 • Libro de INGLÉS “BUGS 5”, Pupil´s book. Editorial Macmillan. ISBN…….. 978-1-4050-1161-7 • Libro DE MÚSICA “ XOGRAR 5”. Editorial Galinova. ISBN…….. 978-84-9737-065-3


C.E.I.P. DE SOBRADA

Torrón-Sobrada, s/n. 36790 SOBRADA -TOMIÑO (Pontevedra) Telf. e Fax :986 63 33 69 e-mail: Ceip.sobrada @edu..xunta.es www.centros.edu.xunta.es/ceipdesobrada

• Libro RELIXIÓN CATÓLICA 5, “ABRE LA PUERTA” ( castelán ). Editorial Anaya. ISBN…….. 978-84-667-8016-2

6º de PRIMARIA 2013-2014 • MATEMÁTICAS 6 “ABRE LA PUERTA” ( castelán ). Editorial Anaya. ISBN…….. 978-84-667-7915-9 • COÑECEMENTO DO MEDIO 6, “PROXECTO TEMONEIRO” ( galego ). Editorial S.M. ISBN……… 978-84-9854-149-6 • LINGUA CASTELÁN 6 “ABRE LA PUERTA”. Editorial Anaya. ISBN…….. 978-84-667-7904-3 • LINGUA GALEGA 6 “ABRE A PORTA”. Editorial Anaya. ISBN…….. ISBN...978-84-667-8070-4

• CADERNO DE INGLÉS “BUGS 6”, Activity book. Editorial Macmillan. ISBN…….. 978-0-230-53366-0


C.E.I.P. DE SOBRADA

Torrón-Sobrada, s/n. 36790 SOBRADA -TOMIÑO (Pontevedra) Telf. e Fax :986 63 33 69 e-mail: Ceip.sobrada @edu..xunta.es www.centros.edu.xunta.es/ceipdesobrada

• Caderno de actividades de MÚSICA “ XOGRAR 6” ( libro NON ). Editorial Galinova. ISBN…….. 978-84-9737-067-7 • Libro RELIXIÓN CATÓLICA 6, “ABRE LA PUERTA” ( castelán ). Editorial Anaya. ISBN…….. 978-84-667-8018-6

Libros texto 2013 2014  

Libros de texto do CEIP de Sobrada do curso 2013-2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you