Page 8

RECUPERACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL CEIB

Es disposa el cessament en el càrrec de tots els membres que integraven el Consell Escolar de les Illes Balears i, el nomenament dels nous membres (Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 13

de juny de 2016 de cessament i nomenament de nous membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears). ORDRE

BOIB

13/06/16

15/06/16

13/06/16

15/06/16

13/06/16

15/06/16

13/06/16

15/06/16

13/06/16

15/06/16

13/06/16

15/06/16

13/06/16

15/06/16

13/06/16

15/06/16

13/06/16

15/06/16

13/06/16

15/06/16

13/06/16

15/06/16

13/06/16

15/06/16

13/06/16

15/06/16

13/06/16

15/06/16

13/06/16

15/06/16

13/06/16

15/06/16

13/06/16

15/06/16

13/06/16

15/06/16

13/06/16

15/06/16

13/06/16

15/06/16

13/06/16

15/06/16

13/06/16

15/06/16

13/06/16

15/06/16

NOMENAMENT

ORGANITZACIÓ

Gabriel Caldentey Ramos (T1) Cosme Orell Bonet (S1) Maria Antònia Font Gelabert (T2) Antònia Albertí Tomàs (S2) Ramon Mondéjar Coll (T3) Paulí Aguiló Vicente (S3) Miquel Àngel Santos Nebot (T4) Norma Alicia Tolosa Pericàs (S4) Antònia Font Tous (T5) Joana Maria Romaguera Vallejo (S5) María Asunción Alarcón Bigas (T6) Francesc Coll Rotger (S6) Antoni Riera González (T7) Víctor Villatoro González (S7) Yolanda Calvo Rodríguez (T8) Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral (S8) Jordi Gual Martínez (T9) Ismael Alonso Sánchez (S9) Antoni Sacarés Mas (T10) Alexandra Cerqueiro Van Nijhuis (S10) Vicenç Rodrigo Ramírez (T1) Albert Lobo Melgar (S1) Isabel Carnero Martínez (T2) Helena Inglada Grau (S2) Josefa Costa i Tur (T3) Glòria Ferrer Camps (S3) Francesca Faccioli (T4) Elisa Pons Vich (S4) Maria Cristina Conti Oliver (T5) Verónica Martínez Roca (S5) Sebastià Rubí Tomàs (T6) Aina Socias Roca (S6) Juan Jesús Bouzas Grau (T7) Juan Gabriel Barceló Matas (S7) Guillem Serra Serra (T1) Pere Josep Bueno Bauzá (S1) Maria Luisa Pol Romaguera (T2) José Ucendo Hernández (S2) Marc González Sabater (T1) Mª de la Concepció Moragues de Oleza (S1) Miquel Balle Palou (T2) Llúcia Salleras Julià (S2) Francisca Garí Perelló (T1) Soledad Trapero Cañero (S1) Antoni Baos Relucio (T2) María Gloria Escudero Tomàs (S2)

8 // REVISTA DEL CEIB

GRUP

Representants del professorat

a

Representants del professorat

a

Representants del professorat

a

Representants del professorat

a

Representants del professorat

a

Representants del professorat

a

Representants del professorat

a

Representants del professorat

a

Representants del professorat

a

Representants del professorat

a

Representants dels pares d’alumnes

b

Representants dels pares d’alumnes

b

Representants dels pares d’alumnes

b

Representants dels pares d’alumnes

b

Representants dels pares d’alumnes

b

Representants dels pares d’alumnes

b

Representants dels pares d’alumnes

b

Representants del personal d’administració i serveis Representants del personal d’administració i serveis Representants titulars de centres privats Representants titulars de centres privats Representants centrals i organitzacions sindicals Representants centrals i organitzacions sindicals

NÚM. 03/2016

d d e e f f

(T): titular (S): suplent

revista_ceib_03_2016  

Revista del Consell Escolar de les Illes Balears

revista_ceib_03_2016  

Revista del Consell Escolar de les Illes Balears

Advertisement