Page 18

PACTE PER L’EDUCACIÓ

MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECÍFICA TEMPORAL PER A L’ELABORACIÓ DEL DOCUMENT DEL PACTE PER L’EDUCACIÓ SECTOR

ORGANITZACIÓ

MEMBRE DEL CEIB

STEI

Gabriel Caldentey Ramos

ALTERNATIVA

Miquel Àngel Santos Nebot

UOB

Antònia Font Tous

FETE-UGT

Maria Alarcón Bigas

ANPE

Antoni Riera González

FECCOO

Yolanda Calvo Rodríguez

FEUSO

Jordi Gual Martínez

FSIE

Antoni Sacarés Mas

COAPA

Josefa Costa I Tur

CONFAECIB

Juan Jesús Bouzas Grau

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

USO

Maria Luisa Pol Romaguera

TITULARS CENTRES PRIVATS

FERE, EG-ECIB

Marc González Sabater

CENTRALS I ORGANITZACIONS

UGT

Francesca Garí Perelló

SINDICALS

CCOO

Antonio Baos Relucio

ORGANITZACIONS

CECE

Guillermo Lladó Valdevieso

CONSELLERIA

CEiU

Tomeu Barceló Rosselló

MALLORCA

Miquel Oliver Trobat

PRESIDENTS DE CONSELLS

MENORCA

Guida Allès Pons

ESCOLARS INSULARS

EIVISSA

Alberto Taranco Iriondo

FORMENTERA

Raquel Guasch Ferrer

MALLORCA

M. Antònia Veny Serra

MENORCA

Laia Obrador Pons

EIVISSA

Vicenta Mengual Llull

PALMA

Susanna Moll Kammerich

MALLORCA

Francesc Miralles Mascaró

MENORCA

Antoni Payeras Urbina

EIVISSA

David Ribas i Ribas

FORMENTERA

Susana Labrador Manchado

UIB

Jordi Vallespir Soler

PROFESSORAT

PARES I MARES D’ALUMNES

ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS INSULARS

UIB

Antoni Salvà Salvà

PERSONALITATS DE RECONEGUT PRESTIGI

Myriam Fuentes Milani

CDLIB

CDLIB

Sebastià Mandilego Alemany

COOPERATIVES

COOPERATIVES

Enric Pozo Mas

18 // REVISTA DEL CEIB

NÚM. 03/2016

revista_ceib_03_2016  

Revista del Consell Escolar de les Illes Balears

revista_ceib_03_2016  

Revista del Consell Escolar de les Illes Balears

Advertisement