Page 17

El dia 12 de juliol es va trametre el document objecte d’estudi i es va obrir un termini per presentar aportacions al document que finalitzava el dia 5 de setembre. El dia 2 de setembre es va enviar un escrit recordatori a les entitats que no havien proposat cap membre. Varen presentar aportacions al document: el Sr. Pere Carrió, president del CEIB; el Sr. Toni Baos, representant de CCOO, el Sr. Gabriel Caldentey, representant de l’STEI i el Sr. Tomeu Barceló, representant de la Conselleria d’Educació i Universitat. El dia 21 de setembre a la Sala d’Actes de l’IES Juníper Serra, es va dur a terme la primera reunió de la Comissió Específica Temporal per a l’elaboració del document del Pacte per l’Educació. El calendari previst per a les properes reunions de la comissió és el següent: CALENDARI PROPERES REUNIONS 05/10/2016 25/10/2016 10/11/2016 24/11/2016

El termini serà fins a finals de l’any 2016; si és necessari, s’ampliarà el calendari de reunions.

Fotografia 1 i 2: Membres de la Comissió Específica Temporal per a l’elaboració del document del Pacte per l’Educació

Fotografia 3: D’esquerra a dreta, Pere Carrió (president del CEIB), Margalida Salom (secretària del CEIB) i Joana Maria Mas (vicepresidenta del CEIB)

17 // REVISTA DEL CEIB

NÚM. 03/2016

PACTE PER L’EDUCACIÓ

El dia 11 de juliol es va demanar a les entitats que formen part del CEIB que comunicassin el seu interès en formar part de la Comissió Específica Temporal per a l’elaboració del document del Pacte per l’Educació (CETPE) i el nom de la persona que proposaven.

revista_ceib_03_2016  

Revista del Consell Escolar de les Illes Balears

Advertisement