Page 1

 

           

Projectboek DOMINO  

 

 

Media, Art & Performance

opleiding

MEDIAVORMGEVER &  FILMMAKER  

projecttitel

DOMINO

schooljaar

2011/2012

MVG/FILMMAKER – Projectboek – DOMINO

1 van 6


Projectbeschrijvingen Koning  Willem  I  College,  afdeling  MAP,  opleiding  MEDIAVORMGEVER/FILMMAKER     Afdeling:       MAP   Opleiding:       MEDIAVORMGEVER/FILMMAKER   Tijdsduur:       6  dagen  +  presentatie  op  donderdag  28  juni  9.15-­‐11.15  uur  in  Koningszaal;     Start-­‐  &  eindtijden:   9.30  –  14.45  uur;  presentie  aftekenen   Titel  project:       DOMINO   Projecteigenaar:       Reg  Gruson  &  Dorus  Verwiel         SITUATIE   Zoals  bekend  kan  één  dominosteentje  een  enorme  rij  andere  steentjes  in  beweging  brengen.  Dit  gegeven  is  ook   uit  te  voeren  met  andere  voorwerpen.  In  een  commercial  voor  Honda  uit  2003  is  dit  effect  gebruikt:   http://www.youtube.com/watch?v=Kh4zWeUDW-­‐E&feature=related  .     Deze  commercial  is  gebaseerd  op  een  kunstproject  van  de  Zwitserse  kunstenaars  Fischli  &  Weiss  uit  1987:  “Der   Lauf  der  Dinge”.  http://www.youtube.com/watch?v=ewrohkr7iFE&feature=fvwrel  .  Zij  hadden  hiervoor  geen   toestemming  gegeven  Dit  heeft  een  behoorlijke  rel  veroorzaakt,  waardoor  de  commercial  geen  prijs  won  in   Cannes.  Maar  hun  idee  is  ook  niet  geheel  origineel.     OK  GO  gebruikte  het  voor  hun  videoclip:  http://www.youtube.com/watch?v=qybUFnY7Y8w   Uit  Wikipedia:  A  Rube  Goldberg  machine,  contraption,  device,  or  apparatus  is  a  deliberately  over-­‐engineered   or  overdone  machine  that  performs  a  very  simple  task  in  a  very  complex  fashion,  usually  including  a  chain   reaction.  The  expression  is  named  after  American  cartoonist  and  inventor  Rube  Goldberg  (1883-­‐1970).  Over  the   years,  the  expression  has  expanded  to  mean  any  confusing  or  complicated  system.  For  example,  news  headlines   [1] include  "Is  Rep.  Bill  Thomas  the  Rube  Goldberg  of  Legislative  Reform?"  and  "Retirement  'insurance'  as  a  Rube   [2] Goldberg  machine".     Dit  project  gaat  over  het  principe  van  dit  kunstwerk.  Je  gaat  zelf  een  reeks  maken  van  oorzaak  en  gevolg.   Deze  keer  werk  je  gelijktijdig  met  de  opleiding  Mediavormgever  aan  een  project.  Zij  maken  de  animaties,  jij  de   live-­‐action  beelden.  Alle  films  worden  achter  elkaar  gemonteerd  tot  een  geheel.       WAAROM  DIT  PROJECT?     Samenwerking  met  andere  afdelingen  van  de  AV-­‐industrie  is  iets  dat  je  in  dit  vak  vaker  zult  moeten  doen.  En   het  putten  van  inspiratie  uit  beeldende  kunst  helpt  je  om  je  ideeën  meer  diepgang  te  geven.  En  je  moet  je   afvragen  in  hoeverre  je  andermans  ideeën  mag  stelen?       DE  OPDRACHT   Opdracht:   Maak  een  film  van  ongeveer  2  minuten  of  een  animatie  van  ongeveer  30  sec.  van  een  scene  die  start  met  een   voorwerp  en  eindigt  met  een  ander  voorwerp.  Dit  is  een  onderdeel  van  een  lange  film  die  alle  groepen  samen   opleveren.  De  twee  voorwerpen  zijn  per  werkgroep  gegeven.  De  Mediavormgevers  krijgen  ook  twee   voorwerpen  per  groep  en  maken  daarmee  een  animatiefilm  met  hetzelfde  principe.  Het  eindbeeld  moet   perfect  aansluiten  op  het  beginbeeld  van  de  volgende  groep.     Voorbeeld:   Jij  start  met  een  afwasborstel  en  eindigt  met  een  voetbal.  De  scene  waardoor  de  afwasborstel  uiteindelijk  bij  de   voetbal  terecht  komt,  verzin  je  zelf.  Dit  kan  iets  zijn  als  in  “Der  Lauf  der  Dinge”,  maar  mag  ook  heel  anders   aangepakt  worden.  De  Mediavormgevers-­‐groep  die  op  jou  aansluit,  start  met  die  zelfde  voetbal  en  eindigt  b.v   met  een  zonnebril.  Dan  start  een  Filmmakers-­‐groep  met  de  zonnebril.  Enzovoort.     Eisen:   Exporteer  de  film  als  ongecomprimeerde  Quicktime/H264/720p  (16:9)  zodat  hij  gebruikt  kan  worden  in  de   totale  eindmontage.  Zorg  zelf  voor  de  sound  design  bij  de  animatie/film.  

Media, Art & Performance

MVG/FILMMAKER – Projectboek -

DOMINO

2 van 6


MIDDELEN De  twee  gegeven  voorwerpen,  videocamera,  microfoon,  statief/grip,  koptelefoon,  montagesoftware;   mediasoftware.       GROEPSGROOTTE  EN  TAKEN   1  persoon  is  per  groep  verantwoordelijk  om  met  groepen  ervoor  en  erna  te  overleggen  over  de  aansluiting  van   de  filmpjes.     FILMMAKERS:       Twee  personen:  Regisseur/geluidsman,  cameraman,  editor,  acteur       MEDIAVORMGEVERS:     Drie  personen.       WERKWIJZE   Verwerk  producten  1  en  2  in  één  pdf  met  als  naar  “Groep+nummer_naam1_naam2_naam_3.pdf”  en  mail   deze  naar  2012dominoproject@gmail.com     Product  4  lever  je  in  op  woensdag  27  juni  bij  Geert  Jan  Ouwendorp  in  N114.       PRODUCT  1   RESEARCH   Schrijf  een  verslag  van  je  onderzoek  naar  de  bronnen  die  hierboven  zijn  genoemd  en  twee  zelf  gevonden   voorbeelden.  Beschrijf  de  volgende  onderdelen:     1.1     cameravoering:  standpunt   1.2   cameravoering:  kader   1.3     cameravoering:  beweging   1.4     het  geluid       PRODUCT  2   SYNOPSIS  EN  DRAAIBOEK  EN   Werkproces  1.3  Competentie  R:  op  de   STORYBOARD   behoefte  van  de  klant  richten   2.1     Overleg  met  de  groep  vóór  en  ná  jullie  over  je  beginshot  en  eindshot,  zodat  jullie  films  perfect  op     elkaar  aansluiten:  zie  schema  achterin.   2.2   Schrijf  een  synopsis  (=  korte  samenvatting  van  verhaal)  waarin  het  verloop  van  het  verhaal  en     de     ontwikkeling  is  beschreven.   2.3   (Alleen  voor  Filmmakers)  Schrijf  een  draaiboek  waarin  de  soorten  shots  en  de  inhoud  van  die  shots     naast  elkaar  in  een  tabel  staan.  Benoem  minimaal  10  shots.  Denk  aan  opening  en  afsluiting.     2.3   Maak  een  storyboard.  Houdt  rekening  met  het  openingsshot  en  het  eindshot!       PRODUCT  3   OPNAMES  MAKEN;  ANIMATIE   Werkproces  2.6  Competentie  K:   ONDERDELEN  MAKEN   vakdeskundigheid  toepassen   3.1     Maak  de  film/animatie.  Overleg  met  de  groep  voor  en  na  jullie  om  jullie  begin-­‐  en  eindbeeld  exact     passend  op  elkaar  te  krijgen.     PRODUCT  4   MONTAGE  EINDPRODUCT   Werkproces  3.5  Competentie  K:   vakdeskundigheid  toepassen   4.1     Exporteer  de  montage  als  ongecomprimeerde  quicktime/H264/720p  (16:9).           Geef  bestand  als  naam  “groepsnummer_product4.mov”         Lever  het  bestand  woensdag  27  juni  vóór  14.45  uur  in  bij  Geert  Jan  Ouwendorp  in  N114.         PRESENTATIE   De  presentatie  is  in  de  Koningszaal  op  28  Juni  van  9.15  tot  11.15  uur.     Aansluitend  worden  de  rapporten  uitgedeeld.       Succes  en  veel  plezier!   Media, Art & Performance

MVG/FILMMAKER – Projectboek -

DOMINO

3 van 6


1 2  

3 4  

5 6  

7 8  

9 10  

11 12  

13

groep leden   FM   1 Boris Athmer   2  Wesley  Martens   MV   1 Nick van Geffen   2 Sjoerd Hoeks   3 Dustin de Kok   FM   1  Daan  Content   2  Max Knepper   MV   1 Jafeth Huwaë   2 Emmory Schröder   3 Lance  Frizzar     FM   1  Martijn  van  Eijck   2  Joey  de  Ronde   MV   1 Stijn Wilcke   2 Terry Elemans   3 Patrick Kooijman   FM   1  Yvo Gloudemans   2  Sanne van Beers     MV   1 Martijn Dekkers   2 Bernard de Bruin   3 Marc Ruemekorf   FM   1 Joran Gruiters   2  Sam  Vis   MV   1 Manon van Daelen   2 Bas Fellerhoff   3 Jeannette Zukovski   FM   1  Santosh  Khanna   2  Simon van Gils   MV   1 Sharon Dank   2 Max Jansen   3 Mark van Eyndhoven   FM   1  Pim van Uden   2  Pleun van den Berg  

14 MV  

15 FM   16   MV  

17 FM   18   MV  

19 FM  

20 MV  

21 FM  

1 Mathijs Lemmers 2 Denise van Meel   3 Sjoerd van Hout   1  Vincent van der Laken   2  Nieke Verhoeven   1 Mohammed Benali   2 Marjon van Gemert   3 Marco Selten   1  Cas Oomen   2  Tom Holtzhuizer   1  Chantal  Wolfs   2  Jorik  den  Bok   3  Thijs  van  de  Meerendonk   1  Dirk  van  Osch   2  Kevin  Verstegen   3  Milan  van  Gestel   1  Mike  Megens   2  Kevin  Lensen     3  Rik  Wittenberg   1  Tom  van  den  Reek   2  Robin  Guelen  

Media, Art & Performance

startvoorwerp Toiletpapier  

eindvoorwerp Koekje  

Email/tel.nr groepsleider    

Koekje

Vaasje

Vaasje

Fles afwasmiddel  

Fles afwasmiddel  

Telefoontoestel

Telefoontoestel

Waterautomaat

Waterautomaat

Bezem

Bezem

Ballon (heel)  

Ballon (heel)  

Waterplas

Waterplas

Krant

Krant

laptoptas

laptoptas

Baseballpet

Baseballpet

Wekker (ouderwets,   analoog)   Smeulende   sigaret  

Paar sloffen  

Paar sloffen  

iPod

iPod

Literpak melk  

Literpak melk  

Stekkerdoos voor     4  stekkers   Gevouwen     ochtendkrant  

Wekker (ouderwets,   analoog)   Smeulende   sigaret  

Stekkerdoos voor   4  stekkers  

Gevouwen ochtendkrant  

Brillendoos

Brillendoos

Ontbijtmes

Ontbijtmes

Goudvis in   vissekom  

MVG/FILMMAKER – Projectboek -

DOMINO

4 van 6


groep leden   22   MV   1  Ralph  van  Daal   2  Mike  van  Zon   3  Jeroen  Verplanke   23   FM   1  Victor  van  Rossum   2  Ziko  Assink     24   MV   1  Frans  van  Bijnen   2  Rob  Bax   3  Mike  Nolte   25   FM   1  Geert  de  Veer   2  Dylan  Hoop     26   MV   1  Thomas  Coolen   2  Kamal  Haroun   3  Tom  Nooijens   27   FM   1  Patrick  van  Vugt   2  Joep  Lommerse   28   MV   1  Joris  Barends   2  Dennis  Adriaansen   3  Jesse  van  den  Boom   29   FM   1  Joris  van  Blerck   2  Thomas  Merkus   30   MV   1  Lisanne  van  Dalen   2  Kimberley  van  Lokven   3  Esther  van  Helmont   31   FM   1  Denny  Ye   2  Jan  de  Bont   32   MV  

33 FM   34   MV  

35 FM   36   MV  

37 FM  

38 MV  

40 FM   41   MV  

42 FM  

1 Joep  van  den  Biggelaar   2  Nick  Rutten   3  Max  Nijholt   1  Jeroen  Willemse   2  Rick  van  Eijk     1  Linda  Hendriks   2  Anouk  Szabó   3  Chantal  Doomernik   1  Bram  Aarts     2  Sem  van  Rijssel   1  Nicole  Berbers   2  Berdieke  van  Diesen   3  Mayke  Boef   1  Rob  van  den  Akker   2  Evelien  Kerstens   3  Linda  Schellekens   1  Iris  Habraken   2  Laura  Elias   3  Nicky  Maas   1  Leroy  Borremans   2  Luke  Smits   1  Tolga  Gölbasi   2  Rob  Heesbeen   3  Marc  van  Hal   1  Jeroen  Cremers   2  Max  Huisman   3  Tessa  Timmers  

Media, Art & Performance

startvoorwerp Goudvis  in   vissekom  

eindvoorwerp Tweepersoons-­‐ dekbed  

Email/tel.nr groepsleider    

Tweepersoons-­‐ dekbed Rode  marker  

Rode marker  

Strip kauwgom  

Strip kauwgom  

Pan kokende   aardappels   Laptop  

Laptop

Bureaustoel

Bureaustoel

Pot rode  verf  

Pot rode  verf  

Afwassponsje

Afwassponsje

Paar bruine   nette-­‐meneer-­‐ schoenen   Hamer  

Thermoskan

Thermoskan

Stanleymes

Stanleymes

Videocassette (zonder  hoes)  

Videocassette (zonder  hoes)   Envelop  

Envelop

Soeplepel

Soeplepel

Stropdas

Stropdas

Piano

Piano

Gieter

Gieter

Ei

Ei

Badminton-­‐ shuttle

Pan kokende   aardappels  

Paar bruine   nette-­‐meneer-­‐ schoenen   Hamer  

MVG/FILMMAKER – Projectboek -

DOMINO

5 van 6


groep leden   43   MV   1  Nick  Wilke   2  Camiel  Vugs   3  Sandro  Pibiri   44   FM   1  Maurice  Doesborg   2  Rico  Mols   45   MV   1  Marnix  Rekkers   2  Remco  Ruessink   3  Yrla  de  Haart   46   FM   1  Nick  Kock   2  Miguel  Telheiro  Correia   47   MV   1  Patrick  Apostol   2  Bram  van  Beveren   3  Jelle  van  den  Bighelaar   48   FM   1  Tom  Schraven   2  Rene  van  Ballegooijen   49   MV   1  Paul  Delwig   2  Kim  van  den  Elzen   3  Tim  Hectors   50   FM   1  Aïcha  van  de  Kimmenade   2  Pieter  van  den  Broek   51   MV   1  Kees  van  Heuven   2  Jaffrey  Hossain   3  Evert  van  Ingen   52   FM   1  Erik  Feijen   2  Anouk  Wismans   53   MV   1  Bob  Isphording   2  Leroy  Mulders   3  Jesse  Peters   54   FM   1  Zep  van  Hoof   2  Sil  Pijnappels   55   MV   1  Rob  Reijnen   2  Manisha  van  Setten   3  Demi  Timmermans   56   FM   1  Joost  van  den  Biggelaar   2  Julia  van  de  Wiel   57   MV   1  Fabian  Voskuil   2  Stef  van  Venrooij   3  Ruben  Vorstenbosch   58   FM   1  Paul  de  Milliano   2  Antheus  Steenvoorden     59   MV   1  Rudy  van  de  Werken   2  Jimmy  Ye   3  Ben  Krocké   60   FM   1  Max  Palm   2  Ruben  Verpalen      

Media, Art & Performance

startvoorwerp Badminton-­‐ shuttle  

eindvoorwerp 1  snee   bruinbrood  

Email/tel.nr groepsleider    

1 snee   bruinbrood   Kleerhanger  

Kleerhanger

Spaarlamp

Spaarlamp

Stuk chocolade  

Stuk chocolade  

Speelkaart (joker)  

Speelkaart (joker)   Bezem  

Bezem

Speaker van   stereo-­‐installatie  

Speaker van   stereo-­‐installatie   Dobbelsteen  

Dobbelsteen

Pot chocopasta  

Pot chocopasta  

Gebruikt theezakje   Spaarvarken/   spaarpot  

Spaarvarken/ spaarpot   Fiets  

Fiets

Nagellak

Nagellak

Blik soep  

Blik soep  

Wasknijper

Wasknijper

Boomtakje/twijg

Boomtakje/twijg

6 schroeven  

6 schroeven  

Stekkerdoos voor     4  stekkers  

Gebruikt theezakje  

MVG/FILMMAKER – Projectboek -

DOMINO

6 van 6

Domino 2012  
Domino 2012  

Project 2012

Advertisement