Page 1


1963-ROSALÍA

DE CASTRO

DÍA 12 DE MAIO DE 2010

1965-EDUARDO PONDAL 

1966-FRANCISCO AÑÓN

1976-RAMÓN CABANILLAS

LA-

BRANZA”, PRAZA DAS POMBAS.

1967-MANUEL CURROS ENRÍQUEZ 1972-VALENTÍN LAMAS CARVAJAL

EXPOSICIÓN “APEIROS DE

12.30h. FESTIVAL DAS LETRAS GALEGAS:  PRESENTA: David Nóvoa I.

1980-ALFONSO X EL SABIO 1981– VICENTE RISCO 1983-MANUEL LEIRAS PULPEIRO 1987-FRANCISCA HERRERA 1988-RAMÓN OTERO PEDRAYO 1989-CELSO EMILIO FERREIRO 1991-ÁLVARO CUNQUEIRO

BAILE DE REXIONAL:  “Danza Aires do Miño”.  “Canción O cuco”. Interpretada polos alumnos que acuden a esta actividade extraescolar. 

1993-EDUARDO BLANCO AMOR 1996-XESÚS FERRO COUSELO 1997-ÁNXEL FOLE 1998-MARTÍN CODAX

200-MANUEL MRGUÍA

POESÍA I: “ Se o pasado é pasado”( Uxío Novoneyra) recitada por Elisa. MÚSICA: Peza interpretada por Adrián( melódica) e María a mestra de música (teclado).

2002-FRAY MARTÍN SARMIENTO 2004-XOAQUÍN LORENZO(XOCAS)

2005-LORENZO VARELA 2006-MANUEL LUGRÍS FREIRE 2007-MARÍA MARIÑO 2008-XOSÉ MARÍA ÁLVAREZ BLÁZQUEZ 2009-RAMÓN PIÑEIRO LÓPEZ 2010-UXÍO NOVONEYRA

POESÍA II: Letanía de Galicia( Uxío Novoneyra) recitada por Sheila,Rubén e Djavan ( aos que acompañaremos todos). PARA REMATAR BAILE A RACHAR.

UXÍO NOVONEYRA LETANÍA DE GALICIA GALICIA digo eu ún di...GALICIA GALICIA decimos todos...GALICIA hast’aos que calan din...GALICIA e saben….sabemos. GALICIA da door...chora á forza GALICIA de tristura...triste á forza. GALICIA do silencio...calada á forza. GALICIA da fame...emigrante á forza

GALICIA vendada… cega á forza. GALICIA tapeada...xorda á forza GALICIA atrelada...queda á forza. Libre pra servir...libre para servir libre para non ser...libre para non ser libre para morrer...libre para morrer libre para fuxir...libre para fuxir.

...

TRIPTICO  

LETRAS GALEGAS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you