Page 19

Kan een privaat bedrijf SW’ers in dienst nemen? aantal mensen met een psychiatrische achtergrond. Mensen die jarenlang nergens aan de slag konden. Dankzij de juiste training blijft deze groep niet, zoals vroeger, werken op de beschutte werkplek, maar vindt ook zij een plek op de arbeidsmarkt. Een goede begeleiding vanuit het SW-bedrijf, maar ook op de werkvloer is hierbij onontbeerlijk. Van de Kraats: “Mocht je besluiten als NS Retail een dergelijk samenwerkingsverband aan te gaan, lijkt het me verstandig er in eerste instantie een kleinschalig experiment van te maken. Zo zou je kunnen werken met een gericht opleidingscentrum. Leren samenwerken, het vergroten van concentratie en omgaan met agressie zijn vaardigheden die hiervan onderdeel kunnen zijn. Minder voor de hand liggend, maar minstens zo belangrijk is het opbouwen van gevoel van trots voor het bedrijf. Dat vergroot klantvriendelijkheid en betrokkenheid bij het werk. Bovenal moet de kennis en het geloof er zijn dat het in dienst nemen van deze mensen daadwerkelijk van nut is. Het mooie van de Nederlandse Spoorwegen is dat het van oudsher een leerwerkbedrijf is. Als het goed gaat, zijn er prachtige mogelijkheden om door te stromen.” Begrip voor bedrijfsleven

Door zijn functie als HR-directeur bij de Nederlandse Spoorwegen is in het bestuur van Locus ook de private kant

vertegenwoordigd. Van de Kraats: “Ik zie het als mijn taak begrip te kweken voor het bedrijfsleven. We worden als NS vaak door veel verschillende partijen benaderd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons aan het werk te krijgen. Soms zien we door de bomen het bos niet meer. Het is de

functie van Locus om als loket te fungeren en hierin samenhang aan te brengen. Aan de andere kant is er vanuit het bedrijfsleven vaak onbekendheid met de doelgroep. Daarom is een werkbezoek als dit uitermate zinvol: onbekend maakt immers onbemind. Het is aan mij om de opgedane kennis van vandaag weer door te geven en het gat dat er nog ligt, te dichten.” Tekst: Karlijn Broekhuizen Foto’s: De Beeldredaktie - Sander Koning

Harry van de Kraats “Sinds april dit jaar ben ik voorzitter van Locus, een samenwerking tussen bedrijven, gemeenten en sociale werkvoorzieningbedrijven. In de private sector heb ik inmiddels mijn sporen verdiend, maar de wereld van de sociale werkvoorziening is voor mij relatief onbekend terrein. Ik vind het geweldig me hierin te verdiepen. Er gaat een nieuwe wereld voor me open. Zo wist ik niet dat er meer dan 93.000 mensen in de Wsw-sector werkzaam zijn. Mijn missie als voorzitter van Locus is om de kloof kleiner te maken: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt móeten worden betrokken bij het arbeidsproces. Iedereen heeft een talent. Maar als je er niets mee doet, ontwikkel je dat niet. Actief deelnemen aan de arbeidsmarkt geeft je respect en

zelfvertrouwen, is een wezenlijk onderdeel van wie je bent. Daarnaast heb ik stiekem ook een economische drijfveer: het is natuurlijk fantastisch als deze grote groep mensen actief gaat deelnemen aan het arbeidsproces.”

Werkt.

Cedris is de brancheorganisatie van 91 sociale werkvoorzieningsbedrijven. SW-bedrijven ondersteunen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan de slag te komen. Op een beschutte werkplek, maar bij voorkeur bij een gewone werkgever. SW-bedrijven hebben ervaring met de doelgroep, kennen de regionale arbeidsmarkt en hebben de expertise om een goede match te maken met werkgevers. Ze kunnen werkgevers alle administratieve rompslomp, risico’s en begeleiding uit handen nemen. Werkt. is een uitgave van Cedris. Uitspraken in dit magazine vertegenwoordigen niet per se de mening van Cedris. Hoofdredacteur: Marleen Damen Eindredactie: Sabine Jimkes (Cedris), Marije van den Berg Redactionele ondersteuning Monique van der Eijk Artikelen: Afke van der Toolen, Birgit Kooijman, Karlijn Broekhuizen, Marije van den Berg, Petra Klap, Rob Koorda, Robin Ouwerkerk, Sigrid van Iersel Beeld: Tessa Postuma de Boer, Corien Bögels (illustratie), de Beeldredaktie: Sander Koning - Herbert Wiggerman - Marco Vellinga - Vincent Jannink, Fotografie Duna, Hollandse Hoogte: Martijn Beekman, Edwin Weers Bladconcept: Marije van den Berg Basisvormgeving: Studio Paul Pollmann Vormgeving: Vormix Druk: hsgb stimio. Exemplaren bestellen of een gratis abonnement? Mail info@cedris.nl. Rechten van artikelen vallen onder de Creative Commonslicentie. Overname onder vermelding van Cedris en de naam van de auteur is toegestaan. Op www.cedris.nl staan alle edities en losse artikelen in PDF. Graag horen wij via mvandereijk@cedris.nl wanneer u artikelen overneemt.

Werkt. november 2012

19

Werkt. Nummer 4, 2012  
Werkt. Nummer 4, 2012  

Kwartaalmagazine van Cedris