Page 1

vĚŘÍte NáM oD roKu 1920

Sleva až 35 %

Dítě zDarma + sleva až 10 % pro rodiče záloha 990 Kč

100 % pojištění storna Garance nejnižší ceny

TurecKo | eGypT | albánie | Kypr Pobytové zá jezdy

lÉTo 2019


obSaH

strana

Úvodní stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–5

rudé moře, egypt (str. 94)

Turecko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–93

turecká riviéra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–57

egejská riviéra – Marmaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58–65 bodrum – didyma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66–85

Kusadasi – Izmir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86–93 egypt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94–151

Marsa Alam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94–117

Hurghada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118–143

taba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144–151 albánie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152–159

Kypr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160–172

závěrečné stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173–184 antalya, Turecko (str. 6)

albánie (str. 152)

egejská riviéra, Turecko (str. 58)

Kypr (str. 160)

800 112 112


SLEvy A výhoDy

v období PředProdeje

Slevy za včasný nákup až 35 %*

Děti až do 14 let ZCELA ZDARMA*

Pro členy Clubu Čedok slevy vyšší o 2 %* Záloha 990 Kč*

Změna zájezdu ZDARMA*

Parkování u letiště pro členy Clubu Čedok ZDARMA* Plážová taška pro členy Clubu Čedok ZDARMA*

*Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev, výhod a dárků uvádíme na str. 174, 176, 177 a 181 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz www.cedok.cz

1


Fantastické nabídky

PRo Děti

Rodinná sleva: Dítě až do 14 let ZCELA ZDARMA + sleva až 10 % pro rodiče* Pobyt až pro 2 děti ZDARMA*

2

*Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev uvádíme na str. 176 a 177 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz 800 112 112


ke každému zájezdu do klubového hotelu označenému logem „dětský klub Čedok Hotel transylvania 3 a Monster vacation“, kterého se zúčastní dítě čerpající výhody akce „rodinná sleva“ a „Pobyt pro dítě ZDARMA“ poskytneme nafukovací surf a balíček karet Černý Petr ZDARMA*

TM & © 2018 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

… a navíc vyobrazené DÁRKY ZDARMA*

ke každému leteckému zájezdu (vyjma zájezdů do klubových hotelů) z tohoto katalogu, kterého se zúčastní dítě čerpající výhody akce „rodinná sleva“ a „Pobyt pro dítě ZdarMa“ poskytneme nafukovací míč ZDARMA* *Podmínky pro získání uvedených dárků uvádíme na str. 181 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz www.cedok.cz

3


ní storna 100% pojiště ných důvodů! v případě váž

Cestovní pojištění ERV Evropské v nabídce naší kanceláře Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás! Limity pojistného plnění (v Kč)

Light

Aktivní asistence Převoz, přeložení a repatriace Převoz tělesných ostatků Opatrovník Trvalé následky úrazu Úmrtí následkem úrazu Škoda na osobních věcech Škoda na zdraví Škoda na majetku Právní zastoupení Stornopoplatky Přerušení cesty Nevyužitá dovolená

Complex Plus

Evropa

Územní rozsah Léčebné výlohy Zubní ošetření Fyzioterapie

Complex

3 000 000 24 000 120 000

3 000 000 24 000 120 000

neomezeně 1 000 000 1 000 000 150 000

neomezeně 1 000 000 1 000 000 150 000

neomezeně 1 000 000 1 000 000 150 000

200 000 100 000

200 000 100 000 1)

2 000 000 1 000 000 200 000

18 000

do 24 dní

Complex

Complex Plus

Evropa

do 5 dní

350 Kč 300 Kč

590 Kč

990 Kč

Vysvětlivky: 1) spoluúčast 500 Kč 2) spoluúčast 20 %, v případě vážných důvodů bez spoluúčasti 3) 1 000 Kč za den

1)

2 000 000 1 000 000 200 000

Pokud cena zájezdu pro dospělou osobu přesáhne limit uvedený u stornopoplatků varianty Complex (30 tis. Kč), je nutné zvolit variantu Complex Plus. Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

30 000 50 000

2)

80 000 50 000

2)

8 000

3)

8 000

3)

worldwide

www.ERVpojistovna.cz

Light

Osoba

3 000 000 24 000 120 000

18 000

Cena pojištění

na českém trhu


100% POJIŠTĚNÍ STORNA u pojištění SPECIAL

Cestovní pojištění České pojišťovny Evropa

zahrnuje pojistné krytí v rozsahu a za ceny uvedené níže:

Ostatní svět

zahrnuje i Kypr, Egypt, Maroko, Tunisko, Turecko, Izrael

Pojištění léčebných výloh (pojistné za osobu a pobyt) Toto pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh a asistenční služby

Komplexní cestovní pojištění EVROPA (pojistné za osobu a pobyt) Služby zahrnuté v kompexním cestovním pojištění Evropa: Pojištění léčebných výloh a asistenční služby Úrazové pojištění pro cesty a pobyt: za trvalé následky úrazu stanovené % z za úmrtí následkem úrazu za dobu nezbytného léčení stanovené % z Pojištění odpovědnosti klienta za škodu způsobenou za škodu na zdraví do za škodu na věci do za škodu finanční do Pojištění cestovních zavazadel za jednu pojistnou událost Odstoupení od smlouvy - storno Pojištění nevyužité dovolené

Evropa Basic

300,- Kč

Svět Basic

Limity plnění v Kč 100 000 000

Standard 490,- Kč

490,- Kč

Limity plnění v Kč 100 000 000

Special* 590,- Kč

Plus 890,- Kč

Plus 120 1 295,- Kč

Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč 100 000 000 100 000 000 100 000 000

Limity plnění v Kč 100 000 000

200 000 100 000 20 000

200 000 100 000 20 000

200 000 100 000 20 000

200 000 100 000 20 000

2 000 000 1 000 000 500 000

2 000 000 1 000 000 500 000

2 000 000 1 000 000 500 000

2 000 000 1 000 000 500 000

15 000 30 000 15 000

15 000 30 000 15 000

15 000 80 000 15 000

15 000 120 000 15 000

Cestovní pojištění při zájezdech o délce trvání 4 a méně dnů (pojistné za osobu a den): 30,- Kč. Limity plnění shodné s typem pojištění Evropa standard (mimo pojištění storna).

Připojištění storna zájezdu (limit plnění 6000,- Kč): 30,- Kč za osobu a zájezd. Lze zakoupit pouze v kombinaci s cestovním pojištěním.

Komplexní cestovní pojištění SVĚT (pojistné za osobu a pobyt) Služby zahrnuté v kompexním cestovním pojištění Svět: Pojištění léčebných výloh a asistenční služby Úrazové pojištění pro cesty a pobyt: za trvalé následky úrazu stanovené % z za úmrtí následkem úrazu za dobu nezbytného léčení stanovené % z Pojištění odpovědnosti klienta za škodu způsobenou za škodu na zdraví do za škodu na věci do za škodu finanční do Pojištění cestovních zavazadel za jednu pojistnou událost Odstoupení od smlouvy - storno Pojištění nevyužité dovolené

Standard 990,- Kč

Special* 1 390,- Kč

Plus 1 190,- Kč

Plus Special* 1 790,- Kč

Plus 120 1 495,- Kč

Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 400 000 200 000 40 000

400 000 200 000 40 000

400 000 200 000 40 000

400 000 200 000 40 000

400 000 200 000 40 000

2 000 000 1 000 000 500 000

2 000 000 1 000 000 500 000

2 000 000 1 000 000 500 000

2 000 000 1 000 000 500 000

2 000 000 1 000 000 500 000

30 000 50 000 15 000

30 000 50 000 15 000

30 000 80 000 15 000

30 000 80 000 15 000

30 000 120 000 15 000

Specialy* Exkluzivně 0% spoluúčasti v případě plnění z pojištění storna. Nabídka tohoto pojištění je platná pouze do 30. 4. 2019. Ke službám České pojišťovny, patří zajištění aktivní asistence klientům při nemoci nebo úrazu v jakémkoliv místě pobytu, kterou poskytuje v českém jazyce asistenční služba Europ Assistance, s.r.o. 24 hodin denně. U pojištění Standard, Special, Plus, Plus Special a Plus 120 je součástí pojištění i náhradní doprava do ČR v případě vážné rodinné události (nemoc nebo úmrtí rod. příslušníka, vloupání do bytu, požár bytu) do výše 20 tis. Kč. Kompletní znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.


tuReCko | TuREcKá RiViéRA

Turecko – Turecká riviéra

turecká riviéra je nejvýznamnější oblastí letní rekreace v turecké republice. Jde o pás krásných písčitých a oblázkových pláží, který se táhne podél 3000 m vysokého pohoří taurus v délce 300 km. oblast je vyhledávána klienty z celé evropy zejména pro možnost prožití nádherné dovolené u moře se sluneční garancí a přitom umožňuje poznat nefalšovanou chuť orientu, výhodně nakoupit a prohlédnout si i řadu antických památek. kvalita ubytovacích a stravovacích služeb i komplexnost vybavení hotelových areálů a klubů přitom splňuje i ty nejvyšší nároky. vzhledem k poloze ve východním Středomoří umožňuje oblast navíc kvalitní koupání v příjemně vyhřáté vodě od dubna až do listopadu. SPoRtovní aktivity Všechna hlavní střediska v oblasti nabízejí na svých oblázkových či písečných plážích velmi bohaté možnosti vodních sportů a zábavy. Jízda na

34

34 31

30

26 23 27 24

26 23

22 20 V

6

VI

VII

Teplota moře (°C)

VIII

IX

X

Teplota vzduchu (°C)

nafukovacích člunech, na banánu, apod., možnost zapůjčení vodních skútrů, jízda na vodních lyžích, paragliding jsou jen částí celkové nabídky. Populární jsou adrenalinové výlety, mezi které patří rafting, canyoning, výlet džípy či výlet na čtyřkolkách. Golfovým rájem je středisko Belek, kde hosté mohou využít některé z mnoha výborně udržovaných hřišť. Oblíbený je ranní jogging na pobřežních promenádách.

Po kouPání O zábavu na Turecké riviéře rozhodně není nouze. Různorodá denní animační činnost je Základní informace

Rozloha: 756 000 km2 Počet obyvatel: 60 milionů Úřední jazyk: turečtina Místní měna: turecká lira 800 112 112

obvykle zakončena velkolepou večerní show, u které nejsou v luxusnějších hotelech žádnou výjimkou i vystoupení mezinárodních umělců. Střediska Kemer, Alanya i Side nabízejí velký výběr večerní i noční zábavy, takže na své si zde přijde opravdu každý. Restaurace, bary s místní živou hudbou, karaoke, diskotéky i otevřené plážové kluby nabízejí své služby na výborné úrovni. Za kulturou či zábavou se lze vypravit i do centra Turecké rivéry, města Antalye. Tipem může být podvečerní návštěva hammamu neboli tureckých lázní.

Časový posun v létě: SELČ plus 1 hod. Cílové letiště: Antalya Doba letu z Prahy: cca 3 hodiny


TuREcKá RiViéRA | tuReCko

odlety: 8, 11, 12, 15 dní Z Prahy, Brna, ostravy Přímé lety BeZ PřestuPu Ankara

Izmir Antalya

Belek Konakli Kemer Lara Side Tekirova Alara Alanya

Hotel

Trendy Aspendos Trendy Verbena Trendy Palm Beach Trendy Side Beach Royal Dragon The Sense Deluxe The Xanthe Resort Venus Sun club Side Sunberk Side Royal Alhambra Palace club Salima PGS Kiris PGS Rose Residence Beach ulusoy Kemer Holiday club Kilikya Resort camyuva Sherwood club Kemer Rixos Premium Tekirova Rixos Sungate Rixos Beldibi Sensitive Premium Resort Pine Beach Resort Maritim Gloria Golf Resort Gloria Serenity Resort Gloria Verde Resort Sherwood Dreams Resort Titanic Deluxe Belek My Home Resort club Kastalia Q Premium Sultan Sipahi Gold island Panorama Alanya Kleopatra Beste Sherwood Breezes Resort Trendy Lara Limak Lara Deluxe Resort Titanic Beach Lara Royal Wings Royal Holiday Palace

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** **** **** *** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** **** ***** **** *** ***** ***** ***** ***** *****

uAi uAi uAi Ai uAi uAi uAi Ai Ai Ai uAi Ai uAi Ai Ai Ai uAi Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai uAi Ai Ai Ai uAi Ai uAi Ai Ai uAi uAi uAi uAi uAi Ai

Ai = all inclusive, uAi = ultra all inclusive *****

13 let 13 let 13 let – 10 let 13 let 14 let 13 let 12 let 13 let 12 let 13 let 14 let 14 let 13 let 13 let 12 let 12 let 12 let 12 let 13 let 13 let – – – 12 let 12 let 13 let 13 let 13 let 13 let 13 let 13 let 13 let 12 let 12 let 12 let 12 let 12 let 12 let

8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 44 46 48 49 50 51 52 54 55 56 57

* Pobyt ZDARMA pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje bezplatné ubytování a stravování obsažené v základní ceně zájezdu pro dítě ubytované v jednom pokoji se dvěma dospělými. Dítě platí jen cenu letenky nebo jízdenky, případně je u zájezdů s vlastní dopravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu.

naše tiPy Pro sPrávnou volBu • krásné pláže • široká nabídka výletů • zachovalé antické památky • ideální pro rodinnou dovolenou

NaŠe PobYTová MíSTa StředozemnÕ moře

Pobyt ZDaRMa* kategorie Strava pro dítě do str.

Čedok Plus • doprava ve třídě Travel Plus comfort za příplatek 3 890 Kč • česky hovořící delegát v cíli zájezdu • výhodná cena cestovního pojištění • výhodné parkování na letišti v Praze

keMeR Toto středisko se vyznačuje úchvatnou přírodou na pozadí pohoří Taurus, které se zde přibližuje až k moři. centrum letoviska je soustředěné kolem pěší zóny a nabízí nepřeberné množství zábavy - restaurace, bary, kavárny a obchůdky. Transfer z letiště v Antalyi trvá asi 50 minut.

alanya Oblíbené turistické středisko s překrásnou Kleopatřinou pláží. Všechny hotely mají pravidelné spojení s centrem města, kde lákají orientální bazary turisty k výhodným nákupům. Transfer z letiště v Antalyi trvá asi 100 minut.

je chráněna pohořím Taurus. Spojení s ostatními středisky umožňují levné taxíky jedoucí přímo od hotelu. Transfer z letiště v Antalyi trvá asi 50 minut.

SiDe Rychle se rozvíjející turistické centrum, které je proslulé zejména krásnými písečnými plážemi, ale i historickými památkami, z nichž nejvýznamnější je antické divadlo. Je zde i řada restaurací, barů a nočních klubů, které uspokojí i milovníky nočního života. Vzdálenost od letiště je asi 70 minut jízdy.

Belek Středisko vybudované na zelené louce přímo na břehu mnohakilometrové písčité pláže. V posledních letech zde byly postaveny luxusní hotelové a golfové komplexy s nejvyšší úrovní služeb. Oblast

laRa Středisko se nachází cca 10 km od centra města Antalya a 20 km od mezinárodního letiště. Jsou zde převážně luxusní hotely poskytující dokonalé služby převážně v systému ultra all inclusive. Krásné písečné pláže a služby na úrovni uspokojí i ty nejnáročnější klienty.

PaMukkale – HieRaPoliS Poutavý výlet za nejvýznamnější přírodní památkou země je jedinečnou možností, jak se dozvědět mnoho zajímavých informací o Turecku a objevit krásy místní krajiny. V krajině proslulých tureckých koberců můžete na vlastní kůži vyzkoušet účinky léčivé minerální vody, jež dala vzniknout jedinečnému přírodnímu útvaru Pamukkale.

výlet loDí (Belek, antalya & keMeR) celodenní výlet jachtou do Phaselis a na Tři ostrovy. celodenní výlet vám umožní odpočívat na palubě jachty, zatímco ve volném čase budete pozorovat nádhernou scenérii zálivů a průzračné vody v pozadí s úžasným pohořím Taurus a borovicovými háji, které uvnitř ukrývají historické památky.

Nabídka výleTů Zelený kaňon Relaxační výlet lodí po přehradním jezeře Esmerald uprostřed divokého pohoří Taurus okolo vodopádů a vyvěrajících pramenů. Program zahrnuje i přestávku na koupání a opalovaní.

JeeP SafaRi Vzrušující a dobrodružné výlety v koloně několika jeepů (či landroverů) lesy, průsmyky, údolími a někdy dokonce i koryty řek do úchvatných hor jsou jednou z možností, jak objevit krásy turecké krajiny. DelfináRiuM Akrobatická přehlídka delfínů, lachtanů a tuleňů.

výlet Do antalye celodenní výlet zahrnuje prohlídku nejdůležitějších turistických míst a nákupních středisek v Antalyi. Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HaMMaM – tuReCké láZně Návštěvu tureckých lázní, spojenou s tradiční procedurou a dokonalou olejovou masáží celého těla, doporučujeme absolvovat hned v počátečních dnech dovolené.

Rafting Po počátečních informacích o programu se na raftech sjíždí horské řeky v délce několika kilometrů.

aquaPaRk / lanD of legenDS Toto místo patří k těm nejnavštěvovanějším a nejoblíbenějším hlavně pro rodiny s dětmi. Zde si můžete užívat celý den radost ze širokého výběru vodních skluzavek.

7


tuReCko | TuREcKá RiViéRA rodinná sleva

Více na str. 176

Pobyt pro

Více na str. 176

Garance

Více na str. 178

dítě do 13 let Zdarma neJniŽší ceny

od

21 600 kč

*

* více na str. 181

HOTEL TRENDY ASPENDOS

SiDE

***** Standard:

AA|AAA|AAB

Rodinný pokoj:

AABB|AAAB

PoloHa Hotelový komplex 6 budov, postavený v římském stylu, je umístěn v nádherné palmové zahradě přímo u písčité pláže, cca 12 km od antického centra Side, cca 3 km od centra colakli a cca 55 km od letiště, zastávka autobusové dopravy cca 200 m od hotelu.

vyBavení Vstupní hala, recepce, výtahy, 2 restaurace, 4 à la carte restaurace, 7 barů, butiky, konferenční místnosti, WiFi v lobby zdarma; za poplatek internetový koutek, kadeřnictví, půjčovna aut. 3 bazény, aquapark, dětské brouzdaliště, mini aquapark se skluzavkami pro děti; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Dítě do: 13 let Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

SPoRt a ZáBava 2 tenisové kurty s půjčovnou vybavení a osvětlením (za poplatek), plážový volejbal, boccia, šipky, stolní tenis, fitness centrum, aerobic, herna a hřiště pro děti, miniclub (4-12 let), animace pro děti a dospělé, show a živá vystoupení, krytý bazén, sauna, turecké lázně; za poplatek kulečník, bowling, vodní sporty na pláži, Spa centrum masáže, kosmetické procedury, hydroterapie, aromaterapie.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, telefonem, minibarem (doplňovaný nealkoholickými nápoji a vodou) a balkonem nebo

Strava: ultra all inclusive 24h

terasou; za poplatek trezor. Na vyžádání a za příplatek rodinný pokoj s možností 2 přistýlek pro děti (patrová postel), vybavený jako standardní pokoj.

StRavování ultra all inclusive (24 hod.) zahrnuje snídaně, obědy, večeře formou bufetu, pozdní snídaně, pozdní večeře, odpolední občerstvení, pečivo, kávu, čaj, noční občerstvení, nealkoholické nápoje, místní a vybrané importované alkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v jedné à la carte restauraci (nutná rezervace).

Pláž Hotelová písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře leží přímo u hotelu, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, bar na pláži v rámci all inclusive.

Oficiální klasifikace: *****

8

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8723.html

800 112 112


TuREcKá RiViéRA | tuReCko

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

9


tuReCko | TuREcKá RiViéRA rodinná sleva

Více na str. 176

Pobyt pro

Více na str. 176

Garance

Více na str. 178

dítě do 13 let Zdarma neJniŽší ceny

od

18 390 kč

*

* více na str. 181

HOTEL TRENDY VERBENA

SiDE

***** Standard:

AA|AAA|AAB

Rodinný pokoj:

AABB

PoloHa Hotel je vystavěn v moderním stylu se skvělou polohou na pobřežní promenádě cca 3 km od centra colakli, cca 7 km od Side s obchody, bary a restauracemi a cca 60 km od letiště; autobusová zastávka cca 100 m od hotelu.

vyBavení Vstupní hala, recepce, 2 restaurace, 5 restaurací á la carte, 6 barů (Disco bar za poplatek), konferenční centrum, WiFi v lobby zdarma, zahrada; za poplatek internetový koutek. 3 bazény, bazén se skluzavkami, dětské brouzdaliště; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPoRt a ZáBava Tenisový kurt (osvětlení a vybavení za poplatek), plážový volejbal, boccia, šipky, stolní tenis, fitness

10

Dítě do: 13 let

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: ultra all inclusive 24h

centrum, dětské hřiště a herna pro děti, miniclub (4-12 let), animace pro dospělé a děti, hotelová diskotéka, krytý bazén, sauna, turecké lázně; za poplatek kulečník, bowling, vodní sporty na pláži; Spa centrum - masáže, kosmetické procedury, hydroterapie, aromaterapie.

uBytování Dvoulůžkové standardní pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, telefonem, minibarem (doplňován nealkoholickými nápoji, vodou a pivem), trezorem, balkonem nebo terasou. Na vyžádání a za příplatek rodinný pokoj s možností 2 přistýlek pro děti (patrová postel), vybavený jako standardní pokoj. Na vyžádání pokoje pro vozíčkáře.

800 112 112

StRavování ultra all inclusive (24 hod.) zahrnuje snídaně, obědy, večeře formou bufetu, pozdní snídaně, pozdní večeře, odpolední občerstvení, zákusek, kávu, čaj, snack, nealkoholické nápoje, místní a vybrané importované alkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem, možnost večeře v restauraci à la carte (nutná rezervace). Pláž Hotelová písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází přímo u hotelu, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, bar na pláži v rámci all inclusive. Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8725.html


TuREcKá RiViéRA | tuReCko

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

11


tuReCko | TuREcKá RiViéRA rodinná sleva

Více na str. 176

Pobyt pro

Více na str. 176

Garance

Více na str. 178

dítě do 13 let Zdarma neJniŽší ceny

od

16 530 kč

*

* více na str. 181

SiDE

HOTEL TRENDY PALM BEAcH ***** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 13 let

PoloHa Hotel se nachází v udržované zahradě přímo u pláže, cca 3,5 km od historického centra Side a cca 65 km od letiště.

vyBavení Vstupní hala, recepce, směnárna, výtahy, TV místnost, lobby bar, hlavní restaurace, 3 à la carte restaurace, snack bar u bazénu, plážový bar, noční bar – diskotéka, kavárna s cukrárnou, obchodní pasáž, minimarket; za poplatek lékařská služba, kadeřnictví. Bazén, bazén se skluzavkami, dětské brouzdaliště; lehátka, slunečníky a osušky zdarma. SPoRt a ZáBava Tenisový kurt, stolní tenis, herna, šipky, plážový volejbal, fitness centrum, miniclub (4-12 let), ani-

12

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

mační programy pro děti a dospělé, sauna; za poplatek kulečník, fitness, vodní sporty na pláži, wellness centrum - krytý bazén, jacuzzi, turecké lázně, pára, kosmetické ošetření.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, telefonem, minibarem, setem pro přípravu kávy a čaje, balkónem nebo terasou; za poplatek trezor. Za příplatek pokoje se stejným vybavením v hlavní budově.

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně, půlnoční občer-

800 112 112

Strava: all inclusive

stvení, místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v à la carte restauraci (nutná rezervace).

Pláž Hotelová písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází přímo u hotelu, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8722.html


TuREcKá RiViéRA | tuReCko

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

13


tuReCko | TuREcKá RiViéRA

od

15 730 kč

*

* více na str. 181

SiDE

HOTEL TRENDY SiDE BEAcH **** Standard:

AA

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

PoloHa Hotel leží přímo u pláže, cca 800 m od centra Side, cca 62 km od letiště. Hotel je určený pouze pro dospělé osoby (18+).

poplatek kulečník, masáže, vodní sporty na pláži.

SPoRt a ZáBava Animační programy pro dospělé, aerobic, boccia, fitness a stolní tenis, hammam, sauna; za

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně, odpolední snack,

vyBavení Lobby s recepcí, TV místnost, hlavní restaurace, 2 restaurace à la carte, bar, bar u bazénu a na pláži; za poplatek internetová kavárna. Bazén, krytý bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

14

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, minibarem (doplňován vodou a colou), balkonem; za poplatek trezor. Za příplatek pokoje se stejným vybavením v hlavní budově.

800 112 112

Strava: all inclusive

místní alkoholické a nealkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v à la carte restauraci (nutná rezervace).

Pláž Hotelová písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar v rámci all inclusive. Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8724.html


TuREcKá RiViéRA | tuReCko rodinná sleva Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 10 let Zdarma

od

HOTEL ROYAL DRAGON

Více na str. 176

23 500 kč

SiDE

***** Standard:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

Dítě do: 10 let

PoloHa Hotel v thajském stylu je umístěn v zahradě u pláže, cca 5 km od historického centra Side a cca 60 km od letiště.

vyBavení Prostorná vstupní hala s recepcí, TV místnost, hlavní restaurace, 4 restaurace à la carte, několik barů, cukrárna, konferenční místnost, WiFi v lobby zdarma, obchody; za poplatek internetová kavárna, kadeřník, půjčovna aut. Velký bazén, bazén s tobogány, dětský bazén, krytý bazén; lehátka a slunečníky zdarma. SPoRt a ZáBava Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní

*

* více na str. 181

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

tenis, plážový volejbal, posilovna, denní a večerní zábavní programy, miniclub, lunapark, aquapark; za poplatek kulečník, vodní sporty na pláži, Wellness & Spa centrum - vířivka, turecké lázně, masáže, kosmetické procedury.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizaci, minibar, varnou konvici, SAT/TV, trezor a balkon s výhledem do okolí. Za příplatek pokoje s výhledem na moře a rodinné pokoje. StRavování ultra all inclusive zahrnuje plnou penzi (snídaně,

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: ultra all inclusive 24h

obědy, večeře) formou bufetu, odpolední občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby, lobby bar je otevřený 24 hod. Možnost stravování ve 4 restauracích s obsluhou nabízejících tureckou, italskou, thajskou kuchyni včetně rybích specialit (za poplatek).

Pláž Dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře je od hotelu oddělená pouze pěší promenádou, lehátka a slunečníky na pláži zdarma. Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,4453.html

15


tuReCko | TuREcKá RiViéRA Pobyt pro

Více na str. 176

Garance

Více na str. 178

dítě do 13 let Zdarma neJniŽší ceny

od

16 900 kč

*

* více na str. 181

HOTEL THE SENSE DELuXE

SiDE

***** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 13 let

PoloHa Moderní hotel je situován v zahradě nedaleko pláže, cca 4 km od centra Side, cca 65 od letiště; restaurace a obchody cca 200 m od hotelu, autobusová zastávka cca 100 m.

vyBavení Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 3 restaurace s obsluhou, 4 bary, WiFi v areálu hotelu zdarma, minimarket, bazén, relaxační bazén, bazén pro děti se skluzavkami, krytý bazén; slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

SPoRt a ZáBava Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní tenis, plážový volejbal, šipky, aerobic, fitness,

16

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

dětské hřiště, animační programy; za poplatek kulečník, vodní sporty na pláži, wellnes a Spa centrum - masáže, kosmetické procedury, kadeřnictví.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, WiFi, telefonem, minibarem, trezorem a balkonem.

StRavování ultra all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně, lehké občerstvení během dne, odpolední kávu, čaj

800 112 112

Strava: ultra all inclusive

a zákusky, půlnoční polévku, nealkoholické a alkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem.

Pláž Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází cca 150 m od hotelu, lehátka a slunečníky zdarma, bar all inclusive.

Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9205.html


TuREcKá RiViéRA | tuReCko rodinná sleva

Více na str. 176

Pobyt pro

Více na str. 176

Garance

Více na str. 178

dítě do 14 let Zdarma

neJniŽší ceny

od

HOTEL THE XANTHE RESORT

17 350 kč

SiDE

***** Standard:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

Dítě do: 14 let

PoloHa Hotelový komplex několika budov je umístěn v udržované zahradě přímo u pláže, cca 7 km od centra Side s nákupními možnostmi a cca 60 km od letiště. vyBavení Vstupní hala, recepce, směnárna, 3 restaurace à la carte, 3 bary, cukrárna, konferenční místnost, WiFi v lobby zdarma, minimarket; za poplatek půjčovna aut, kol. 4 bazény, dětský bazén se skluzavkami, krytý bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma. SPoRt a ZáBava Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní

Zájezdy:

*

* více na str. 181

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

tenis, plážový volejbal, vodní pólo, šipky, aerobic, animační programy, večerní zábavní programy, dětské hřiště, miniclub, fitness, turecké lázně, sauna; za poplatek procedury v turecké lázni, vodní sporty na pláži, Spa centrum - sauna, pára, vířivka, masáže, kosmetické procedury.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, minibarem (nealkoholické nápoje, doplňován vodou), varnou konvicí a balkonem; za poplatek trezor. Za příplatek stejně vybavené rodinné pokoje s možností až 2 přistýlek pro děti (palanda) - 2 místnosti oddělené dveřmi.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: ultra all inclusive

StRavování ultra all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, slané a sladké občerstvení během dne, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem. Pláž Krásná písčitá pláž se nachází přímo u areálu hotelu, lehátka, slunečníky a osušky zdarma. Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9314.html

17


tuReCko | TuREcKá RiViéRA rodinná sleva Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 13 let Zdarma

od

Více na str. 176

13 970 kč

*

* více na str. 181

HOTEL VENuS

SiDE

**** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 13 let

PoloHa Hotel s komorní atmosférou se nachází v rozlehlé vzrostlé zahradě v klidné oblasti, cca 7 km od centra Side, cca 65 km od letiště; autobusová zastávka cca 150 m od hotelu.

vyBavení Prostorná lobby, recepce, směnárna, 2 restaurace, bar v lobby, na pláži, u bazénu a bar Aqua, minimarket, butik, WiFi v lobby zdarma; za poplatek trezor na recepci. 2 bazény se skluzavkami, dětské brouzdaliště, krytý bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

18

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

SPoRt a ZáBava Tenisový kurt (vybavení a osvětlení za poplatek), šipky, stolní tenis, kulečník, vodní pólo, boccia, dětské hřiště, miniclub (4-12 let), animace pro dospělé a děti, turecké lázně; za poplatek fitness centrum, vodní sporty na pláži, wellness centrum - sauna, masáže.

uBytování Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, telefonem; za poplatek minibar (voda), trezor, WiFi, balkon.

800 112 112

Strava: all inclusive

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře formou bufetu, snack, noční polévku, místní nealkoholické a alkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem.

Pláž Hotelová písčito-oblázková pláž se nachází cca 350 m od hotelu, přístup přes silnici; slunečníky, lehátka a osušky zdarma; bar v rámci all inclusive. Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8727.html


TuREcKá RiViéRA | tuReCko Pobyt pro

dítě do 12 let Zdarma Garance

Více na str. 176

neJniŽší ceny

od

HOTEL SuN cLuB SiDE

Více na str. 178

13 970 kč

SiDE

**** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 12 let

PoloHa Rodinný hotel se nachází na tichém a klidném místě, cca 600 m od historického centra Side, cca 65 km od letiště, nabídka obchodů, kaváren, restaurací a hospůdek v docházkové vzdálenosti.

vyBavení Recepce, bufetová restaurace, restaurace à la carte (otevřeno pouze v hlavní sezóně, alkoholické nápoje za příplatek), bar u bazénu, WiFi v lobby zdarma, bazén se skluzavkou, brouzdaliště pro děti; lehátka a slunečníky zdarma, osušky za vratný depozit, výměna za poplatek.

Zájezdy:

*

* více na str. 181

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

SPoRt a ZáBava Fitness, šipky, turecké lázně, sauna, večerní animace; za poplatek masáže a vodní sporty na pláži.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, telefonem, WiFi, balkonem; za poplatek trezor, minibar (2 lahve vody zdarma).

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře formou bufetu, pozdní snídaně, odpolední kávu,

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: all inclusive

čaj, zákusek, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem. Pláž Vyhrazená část na široké městské pláži s písčitým a pozvolným vstupem do moře se nachází cca 150 m od hotelu, slunečníky a lehátka zdarma, osušky za vratný depozit, výměna za poplatek. Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7670.html

19


tuReCko | TuREcKá RiViéRA rodinná sleva Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 13 let Zdarma Garance

Více na str. 176

neJniŽší ceny

od

Více na str. 178

11 850 kč

*

* více na str. 181

HOTEL SuNBERK SiDE

SiDE

*** Standard:

AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 13 let

PoloHa Komorní a dobře udržovaný hotel se nachází v zahradě, v klidné oblasti, v blízkosti pláže, cca 500 m od starého centra Side s jeho historickými památkami, obchody, bary a diskotékami a cca 65 km od letiště. vyBavení Recepce, restaurace, bar, bar u bazénu; za poplatek WiFi v lobby a u bazénu. Bazén, malé brouzdaliště pro děti; lehátka a slunečníky zdarma.

SPoRt a ZáBava Jednou týdně turecký večer (v sezóně); za poplatek vodní sporty na pláži.

20

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek (palanda) jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, telefonem, minibarem a balkonem nebo terasou; za poplatek trezor. Na vyžádání a za příplatek rodinné pokoje s oddělenou ložnicí, vybavení stejné jako standardní pokoj.

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře formou bufetu, nealkoholické a místní alkoholické nápoje ve vyznačeném baru, odpolední čaj o páté.

800 112 112

Strava: all inclusive

Pláž Veřejná písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází cca 200 m od hotelu přes ulici, slunečníky a lehátka zdarma.

Oficiální klasifikace: *** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7554.html


TuREcKá RiViéRA | tuReCko Pobyt pro

dítě do 12 let Zdarma

od

HOTEL ROYAL ALHAMBRA PALAcE

Více na str. 176

22 500 kč

SiDE

***** Standard:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

Dítě do: 12 let

PoloHa Příjemný hotelový komplex leží přímo na plážové promenádě s množstvím obchůdků, cca 9 km od Side a cca 65 km od letiště; restaurace, bary a obchody cca 200 m od hotelu, autobusová zastávka cca 30 m od hotelu.

vyBavení Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace, restaurace à la carte, 4 bary, kavárna, konferenční místnost, WiFi v areálu hotelu, minimarket; za poplatek internetová kavárna. Bazén, bazén se skluzavkami pro dospělé, bazén pro děti; lehátka, slunečníky a osušky zdarma (výměna za poplatek).

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

SPoRt a ZáBava Aquapark, stolní tenis, plážový volejbal, šipky, aerobic, vodní pólo, animační programy, lunapark, miniclub, turecké lázně, sauna; za poplatek procedury v turecké lázni, kulečník, bowling, vodní sporty na pláži, Spa centrum - vířivka, pára, masáže, kosmetické procedury.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, telefonem, minibarem (nealko nápoje), trezorem a balkonem. Za příplatek prostornější rodinné pokoje (2 oddělené ložnice).

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

*

* více na str. 181

Strava: ultra all inclusive

StRavování ultra all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, lehké občerstvení během dne, noční občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem. Za poplatek možnost večeří v restauracích à la carte (nutná rezervace předem).

Pláž Písčito-oblázková pláž se nachází přímo u areálu hotelu, lehátka a slunečníky zdarma. Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,4475.html

21


tuReCko | TuREcKá RiViéRA rodinná sleva Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 13 let Zdarma Více na str. 176

Garance

neJniŽší ceny

od

Více na str. 178

13 720 kč

*

* více na str. 181

HOTEL cLuB SALiMA

KEMER - BELDiBi

***** Standard:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

Dítě do: 13 let

PoloHa Hotelový komplex ve stylu Holiday Village je umístěn v krásné a udržované zahradě na klidném místě letoviska Beldibi, cca 13 km od centra Kemeru, cca 55 km od letiště; obchůdky cca 100 m od hotelu, autobusová zastávka v blízkosti.

vyBavení Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restaurace, snack bar, 3 bary, kavárna, WiFi v lobby a u bazénu zdarma, minimarket, obchůdky; za poplatek restaurace à la carte, internetový koutek, půjčovna aut, kol. 2 bazény, vodní skluzavky, jacuzzi, dětský bazén se skluzavkami; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

22

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

SPoRt a ZáBava Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní tenis, plážový volejbal, šipky, boccia, vodní pólo, aerobic, aqua aerobic, miniclub (4-12 let), animační programy, 6x týdně večerní zábava, diskotéka (alkoholické nápoje za poplatek), fitness, hammam, sauna; za poplatek vodní sporty na pláži, Spa centrum - masáže.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybavené vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, trezorem a balkonem nebo terasou; za poplatek minibar. Za příplatek rodinné pokoje s možností 2 přistýlek (palanda) nebo suite.

800 112 112

Strava: all inclusive

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně, odpolední občerstvení, kávu, čaj, zákusky, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

Pláž Hotelová písčito-oblázková pláž s příkřejším vstupem do moře se nachází přímo u hotelu, ke vstupu do moře lze využít 2 mola, lehátka a slunečníky zdarma. Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9208.html


TuREcKá RiViéRA | tuReCko

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

23


tuReCko | TuREcKá RiViéRA rodinná sleva Pobyt pro

Více na str. 176

2 děti do 14 let Zdarma Více na str. 176

Garance

neJniŽší ceny

od

Více na str. 178

16 400 kč

*

* více na str. 181

HOTEL PGS KiRiS

KEMER

***** Standard:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

Dítě do: 14 let

PoloHa Rozlehlý areál v klubovém stylu, tvořený hlavní budovou a několika bungalovy, se nachází v zahradě, cca 6 km od centra Kemeru, cca 6 km od obchodů a barů a cca 65 km od letiště. vyBavení Prostorná vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, restaurace à la carte, 5 barů, obchod se suvenýry, minimarket, WiFi v loby zdarma; za poplatek kadeřnictví. 2 bazény, krytý bazén, dětský bazén, aquapark; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPoRt a ZáBava Tenisový kurt, fitness, vodní pólo, aqua aerobic, stolní tenis, plážový volejbal, miniclub, animační

24

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

programy, večerní show; za poplatek vodní sporty na pláži, Spa centrum - masáže, sauna, turecká lázeň. V období od poloviny června do poloviny září je v hotelu otevřen Dětský klub Čedok – Hotel Transylvania 3 A Monster Vacation s česky mluvícím animátorem. Bližší informace uvádíme ve speciálním katalogu, který je věnován výhradně našemu novému klubu nebo na www.cedok.cz

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje v hlavní budově nebo klubové části s možností 2 přistýlek mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizaci, trezor, telefon, minibar, SAT/TV, balkon nebo terasu. Za příplatek rodinné pokoje.

800 112 112

Strava: ultra all inclusive 24h

StRavování ultra all inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu (snídaně, obědy, večeře), pozdní snídaně, dopolední a odpolední občerstvení (káva, čaj, zákusek), půlnoční občerstvení, turecké speciality, místní alkoholické a nealkoholické nápoje (24 hod.) v časech a místech určených hotelem. Pláž Písčito-oblázková pláž u hotelu (u vstupu oblázky), lehátka, slunečníky a plážové osušky zdarma. Na pláži je i relaxační molo. Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8575.html


TuREcKá RiViéRA | tuReCko

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

25


tuReCko | TuREcKá RiViéRA rodinná sleva Pobyt pro

Více na str. 176

2 děti do 14 let Zdarma

od

Více na str. 176

17 360 kč

*

* více na str. 181

HOTEL PGS ROSE RESiDENcE BEAcH

KEMER

***** Standard:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

Dítě do: 14 let

PoloHa Hotel leží přímo na pláži v docházkové vzdálenosti od letoviska Kemer, které je proslulé svým nočním životem, cca 50 km od letiště.

vyBavení Vstupní hala, recepce, směnárna, výtah, restaurace, bar, snack bar, minimarket, WiFi zdarma; za poplatek kadeřnictví, půjčovna aut a kol. Bazén s oddělenou částí pro děti, bazén se skluzavkami, krytý bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPoRt a ZáBava Stolní tenis, šipky, fitness, aerobic, animační pro-

26

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

gramy pro děti a dospělé, večerní show, disco, karaoke, turecké lázně, sauna; za poplatek kulečník, vodní sporty, potápění, půjčovna kol, služby wellness centra.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, telefonem, minibarem, trezorem a francouzským oknem, balkonem nebo terasou. StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře

800 112 112

Strava: all inclusive

formou bufetu, odpolední snack, místní nealkoholické a alkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem.

Pláž Oblázkovo-písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází přímo u hotelu, lehátka, slunečníky a plážové osušky zdarma. Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8720.html


TuREcKá RiViéRA | tuReCko rodinná sleva

Více na str. 176

Pobyt pro

Více na str. 176

Garance

Více na str. 178

dítě do 13 let Zdarma neJniŽší ceny

od

HOTEL uLuSOY KEMER HOLiDAY cLuB ***** Standard:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

Rodinný pokoj:

PoloHa Komplex patrových vilek se nachází v borovém háji v klidné oblasti Goynuk přímo u pláže, cca 2 km od centra letoviska s obchody, bary a restauracemi, cca 7 km od Kemeru a cca 45 km od letiště; nejbližší obchody cca 500 m od hotelu.

vyBavení Vstupní hala, recepce, směnárna, trezor na recepci, hlavní restaurace, snack bar, kavárna, cukrárna, 5 barů, WiFi v lobby zdarma, minimarket, butiky; za poplatek půjčovna aut, kol, kadeřnictví. Bazén, relaxační bazén, dětský bazén se skluzavkami; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

AABBB Dítě do: 13 let

Zájezdy:

13 500 kč

*

* více na str. 181

KEMER - GOYNuK

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: ultra all inclusive 24h

SPoRt a ZáBava Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní tenis, volejbal, šipky, aerobic, fitness, dětské hřiště, miniclub (4-12 let), junior club, animační programy 6x týdně, příležitostně večerní představení, kanoe, šlapadla, hammam, sauna; za poplatek kulečník, vodní sporty na pláži, Spa centrum - masáže a kosmetické procedury.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, telefonem, minichladničkou, trezorem a balkonem nebo terasou. Za příplatek prostornější rodinné pokoje s možností až 3 přistýlek pro děti.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

StRavování ultra all inclusive (24 hod.) zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, časné a pozdní snídaně, denní a noční občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

Pláž Oblázkovo-písčitá pláž se nachází přímo u areálu hotelu, ke vstupu do moře možno využít molo, slunečníky a lehátka na pláži zdarma. Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9209.html

27


tuReCko | TuREcKá RiViéRA Pobyt pro

dítě do 13 let Zdarma

od

Více na str. 176

14 850 kč

*

* více na str. 181

HOTEL KiLiKYA RESORT cAMYuVA

KEMER - cAMYuVA

***** Standard:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

Dítě do: 13 let

PoloHa Hotelový komplex hlavní budovy a několika vedlejších budov leží cca 2 km od centra střediska camyuva, cca 13 km od Kemeru a cca 65 km od letiště, restaurace, bary a obchody cca 400 m od hotelu.

vyBavení Prostorná vstupní hala, hlavní restaurace, 2 restaurace à la carte, lobby bar, bar u bazénu, snack bar, obchody, minimarket, konferenční centrum; za poplatek WiFi, kadeřnictví, půjčovna aut. Bazén s oddělenou částí pro děti, bazén se dvěma skluzavkami; lehátka, slunečníky a osušky zdarma. SPoRt a ZáBava Tenisový kurt (osvětlení za poplatek, vybavení na kauci), plážový volejbal, basketbal, fitness,

28

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

aqua aerobic, posilovna, šipky, dětské hřiště, miniclub (4-12 let), animace pro děti a dospělé, amfiteátr, diskotéka, lázně; za poplatek vodní sporty na pláži, Spa centrum - sauna, lázeňské a kosmetické procedury.

uBytování Standardní pokoje v zahradních bungalovech s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, telefonem, minibarem (denně doplňovány nealkoholické nápoje, voda a pivo), trezorem a balkonem nebo terasou; za poplatek WiFi. Stejně vybavené pokoje s možností 2 přistýlek v hlavní budově. StRavování ultra all inclusive (24 hod.) zahrnuje snídani, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně,

800 112 112

Strava: ultra all inclusive 24h

občerstvení během dne, noční občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby a vybrané importované alkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v restauraci à la carte (nutná rezervace). Pláž Hotelová písčito-oblázková pláž se nachází u hotelu, do moře je pozvolný vstup s oblázky; stínící stříšky, lehátka a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8848.html


TuREcKá RiViéRA | tuReCko Pobyt pro

dítě do 12 let Zdarma

od

HOTEL SHERWOOD cLuB KEMER ***** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 12 let

PoloHa Luxusní hotelový komplex 45 budov s impozantní architekturou se nachází v borovém háji v klidné oblasti Goynuk přímo u široké písčité pláže, cca 10 km od Kemeru a cca 60 km od letiště; obchody, bary a restaurace v centru letoviska, autobusová zastávka cca 100 m od hotelu.

vyBavení Lobby, recepce, hlavní restaurace, 5 barů, konferenční místnosti, WiFi zdarma, minimarket, obchod se suvenýry; za poplatek kadeřnictví, hlídání dětí. 9 bazénů, aquapark se skluzavkami a tobogány, krytý bazén; lehátka a slunečníky u bazénů zdarma.

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

SPoRt a ZáBava Tenisový kurt (výbava a osvětlení za poplatek), stolní tenis, aerobic, plážový volejbal, basketbal, lukostřelba, šipky, minifotbal, miniclub, klub pro starší děti, fitness centrum, animační programy pro děti a dospělé, večerní show; za poplatek kulečník, bowling, vodní sporty na pláži, wellness a Spa centrum.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají vlastní příslušenství (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizaci, SAT/TV, telefon, trezor, set na vaření kávy a čaje, minibar (doplňován denně nealkoholickými nápoji, pivem) a balkon nebo terasu.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Více na str. 176

23 400 kč

*

* více na str. 181

KEMER - GOYNuK Strava: ultra all inclusive

StRavování ultra all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně, odpolední občerstvení, kávu, čaj, zákusky, noční občerstvení, místní alkoholické a nealkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem.

Pláž Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma. Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7736.html

29


tuReCko | TuREcKá RiViéRA Pobyt pro

dítě do 12 let Zdarma

od

Více na str. 176

24 800 kč

*

* více na str. 181

HOTEL RiXOS PREMiuM TEKiROVA ***** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 12 let

PoloHa Hotelový komplex se nachází v zátoce letoviska Tekirova na okraji pohoří Taurus, cca 17 km od Kemeru, cca 70 km od letiště; centrum letoviska s obchody, restauracemi a bary v docházkové vzdálenosti.

vyBavení Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restaurace, 5 à la carte restaurací (nejsou součástí all inclusive), 5 barů, snack bar, konferenční místnost; za poplatek WiFi, internetová kavárna, půjčovna aut. Terasa s bazénem, bazén se skluzavkami, aquapark, bazén pro děti, krytý bazén; lehátka a slunečníky zdarma.

30

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

SPoRt a ZáBava Tenisový kurt, stolní tenis, boccia, minifotbal, plážový volejbal, basketbal, šipky, aerobic, fitness, miniclub (4-12 let), dětské hřiště; za poplatek vodní sporty na pláži, bowling, Spa centrum pára, masáže, hydromasáž, kosmetické procedury, speciální terapie.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, telefonem, minichladničkou, trezorem a balkonem.

800 112 112

KEMER - TEKiROVA Strava: all inclusive

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, lehké občerstvení během dne.

Pláž Dlouhá písčitá pláž se nachází přímo před hotelem, lehátka a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9213.html


TuREcKá RiViéRA | tuReCko Pobyt pro

dítě do 12 let Zdarma

od

HOTEL RiXOS SuNGATE AA|AAA|AAB

Dítě do: 12 let

PoloHa Velký hotelový komplex hlavní budovy, několika bungalovů a vil je umístěn v rozlehlé zahradě ve středisku Beldibi pod majestátním pohořím Taurus, cca 19 km od Kemeru, 30 km od Antalye a cca 45 km od letiště.

vyBavení Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restaurace, 9 à la carte restaurací, 14 barů, cukrárna, konferenční místnost, WiFi ve společných prostorách zdarma, obchodní arkáda, minimarket; za poplatek internetový koutek, půjčovna aut, kol. Zahrada s bazény, dětské bazény, aquapark se skluzavkami pro dospělé i děti, krytý bazén (v srpnu uzavřený); lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

24 600 kč

*

* více na str. 181

KEMER - BELDiBi

***** Rodinný pokoj:

Více na str. 176

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

SPoRt a ZáBava Tenisové kurty, (osvětlení za poplatek), stolní tenis, šipky, lukostřelba, basketbal, volejbal, minifotbal, aerobic, minigolf, dětské hřiště, dětský klub (5-13 let), kino, animační programy a večerní zábava, fitness centrum, hammam, sauna, pára, vířivka; za poplatek bowling, kulečník, vodní sporty na pláži, potápění, Spa centrum - masáže, kosmetické ošetření, lázeňské procedury.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, telefonem, trezorem a balkonem; za poplatek WiFi, minibar (doplňován nealko nápoji). Za příplatek pokoje s výhledem na moře, rodinné pokoje, suity a vily.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: all inclusive 24h

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, odpolední a půlnoční občerstvení, odpolední kávu, čaj a zákusky, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (24 hod.) v časech a místech určených hotelem. Pláž Hotelová písčito-oblázková pláž se nachází přímo před hotelem, lehátka a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9214.html

31


tuReCko | TuREcKá RiViéRA Pobyt pro

dítě do 12 let Zdarma

od

Více na str. 176

24 900 kč

*

* více na str. 181

HOTEL RiXOS BELDiBi

KEMER - BELDiBi

***** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 12 let

PoloHa Hotel je situován v zahradě přímo u pláže v letovisku Beldibi, v blízkosti restaurací, barů a nákupní promenády, cca 25 km od centra Kemeru a cca 50 km od letiště.

vyBavení Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restaurace, 3 à la carte restaurace, 4 bary, snack bar, cukrárna, konferenční místnost; za poplatek internetová kavárna, půjčovna aut, vodní dýmka. Terasa s bazénem, bazén se skluzavkami, dětský bazén, krytý bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

32

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

SPoRt a ZáBava Tenisové kurty, stolní tenis, šipky, aerobic, lukostřelba, plážový volejbal, vodní pólo, basketbal, dětské hřiště, miniclub (4-12 let), animační programy, fitness, sauna, pára, turecká lázeň; za poplatek lekce tenisu, vodní sporty na pláži, Spa centrum - procedury v turecké lázni, masáže, aromaterapie.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybavené vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, telefonem, minibarem a balkonem; za poplatek trezor.

800 112 112

Strava: all inclusive

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, lehké občerstvení během dne, odpolední kávu, čaj a zákusky, alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

Pláž Písčito-oblázková pláž se nachází přímo před hotelovou zahradou, lehátka a slunečníky zdarma. Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9215.html


TuREcKá RiViéRA | tuReCko rodinná sleva

Více na str. 176

Pobyt pro

Více na str. 177

Garance

Více na str. 178

2 děti do 13 let Zdarma neJniŽší ceny

od

HOTEL SENSiTiVE PREMiuM RESORT

17 400 kč

BELEK

***** Standard:

AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 13 let

PoloHa Moderní hotelový komplex se nachází cca 5 km od centra města Belek a cca 40 km od letiště.

vyBavení Vstupní hala s recepcí a lobby barem, hlavní restaurace, 3 à la carte restaurace (za poplatek), bar u bazénu a na pláži, snack bar, konferenční místnosti, WiFi zdarma, obchody; za poplatek internetová kavárna, kadeřnictví, půjčovna aut. Bazén s vyhrazenou částí pro děti, bazén se skluzavkami; slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

SPoRt a ZáBava Stolní tenis, fitness, šipky, plážový volejbal, miniclub (4-12 let), dětské hřiště, animační pro-

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

gramy pro děti a dospělé, krytý bazén, sauna, vstup do turecké lázně, parní lázeň; za poplatek vodní sporty na pláži, lekce potápění, Spa centrum - procedury v turecké lázni, masáže, kosmetické procedury.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (v omezeném počtu pokoje s možností až 2 přistýlek pro děti) mají vlastní příslušenství (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizaci, SAT/TV, WiFi, minibar, varnou konvici, trezor a balkon. StRavování ultra all inclusive (24 hod.) zahrnuje snídaně,

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

*

* více na str. 181

Strava: ultra all inclusive 24h

obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně, bohatou nabídku občerstvení během dne, noční polévku, nealkoholické a alkoholické nápoje (24 hod.) v určených časech a místech.

Pláž Hotelová písčitá pláž s drobnými oblázky při vstupu do moře se nachází cca 450 m od hotelu (hotelový minibus), lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar v rámci all inclusive. Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8915.html

33


tuReCko | TuREcKá RiViéRA rodinná sleva Pobyt pro

Více na str. 176

2 děti do 13 let Zdarma

od

Více na str. 177

18 700 kč

*

* více na str. 181

HOTEL PiNE BEAcH RESORT MARiTiM

BELEK

***** club:

AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 13 let

PoloHa Rozlehlý hotelový komplex hlavní budovy a bungalovů se nachází ve vzrostlé zahradě přímo u pláže, cca 3 km od městečka Belek s restauracemi, bary a nákupními možnostmi a cca 33 km od letiště.

vyBavení Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restaurace, 3 à la carte restaurace (nejsou součástí all inclusive), snack bar, cukrárna, kavárna, 4 bary, konferenční místnost, WiFi v lobby zdarma; 3 bazény (1 s mořskou vodou), bazén s aquaparkem, 3 kryté bazény (1 s mořskou vodou), 3 dětské bazény (1 s mořskou vodou); lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

34

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

SPoRt a ZáBava Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní tenis, fitness, plážový volejbal, šachy, šipky, vodní pólo, minifotbal, dětské hřiště, miniclub, denní a večerní animační programy pro děti a dospělé, diskotéka, sauna, turecká lázeň, vybrané vodní sporty; za poplatek kulečník, motorizované vodní sporty, Spa centrum - hammam, pára, různé typy masáží, kosmetické procedury; golfové hřiště cca 1 km od hotelu.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje club s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, trezorem, minibarem (doplňován nealko nápoji), setem na přípravu kávy/čaje a balkonem. Na vyžádání a za příplatek pokoje v hlavní budově.

800 112 112

Strava: ultra all inclusive 24h

StRavování ultra all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, lehké občerstvení během dne, půlnoční občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (24 hod.) v časech a místech určených hotelem.

Pláž Krásná dlouhá písčitá pláž s oblázky se nachází přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma, plážové altány za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9216.html


TuREcKá RiViéRA | tuReCko

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

35


tuReCko | TuREcKá RiViéRA

od

23 700 kč

*

* více na str. 181

BELEK

HOTEL GLORiA GOLF RESORT ***** Standardj:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 12 let

PoloHa Hotel, který je součástí tří hotelů Gloria propojených promenádou, je situován v zahradě u golfového hřiště, cca 5 km od centra Beleku, cca 45 km od letiště; nákupní možnosti cca 5 km od hotelu.

vyBavení Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restaurace, 4 restaurace s obsluhou, 5 barů, WiFi v lobby; za poplatek internetová kavárna. Propojené bazény, bazén pro děti, aquapark s tobogány a skluzavkami pro děti i dospělé; lehátka a slunečníky zdarma, osušky za vratný depozit.

36

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

SPoRt a ZáBava Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní tenis, plážový volejbal, basketbal, volejbal, dětské hřiště, herna, miniclub, teenager club, animační programy, fitness, vstup do turecké lázně; za poplatek vodní sporty na pláži, procedury v turecké lázni, Spa a wellness centrum; 9jamkové a 18jamkové golfové hřiště v blízkosti hotelu.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, telefonem a balkonem, za poplatek minibar, trezor.

800 112 112

Strava: all inclusive

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, lehké občerstvení během dne, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

Pláž Písčito-oblázková pláž se nachází u hotelu, přístup přes zahradu a most přes řeku, lehátka a slunečníky zdarma. Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,4227.html


TuREcKá RiViéRA | tuReCko

od

HOTEL GLORiA SERENiTY RESORT

25 300 kč

BELEK

***** Dvoulůžkový pokoj:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

PoloHa Hotelový komplex hlavní budovy a vilek, který je součástí tří hotelů Gloria propojených promenádou, je situován v zahradě u golfového hřiště, cca 5 km od centra Beleku, cca 45 km od letiště; nákupní možnosti cca 5 km od hotelu.

vyBavení Vstupní hala, recepce, směnárna, 2 hlavní restaurace, 3 à la restaurace s obsluhou, 5 barů, cukrárna, konferenční místnost, WiFi v areálu hotelu zdarma, obchodní arkáda; za poplatek internetový koutek. 2 bazény, aquapark v areálu hotelu Gloria Golf, brouzdaliště pro děti; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Dítě do: 12 let

Zájezdy:

*

* více na str. 181

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

SPoRt a ZáBava Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní tenis, plážový volejbal, aerobic, fotbal, basketbal, miniclub, dětské hřiště; za poplatek minigolf, bowling, lekce tenisu, vodní sporty na pláži, Spa centrum - hammam, sauna, masáže, relaxační a regenerační procedury; golfová hřiště v areálu.

uBytování Dvoulůžkové pokoje v hlavní budově jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, telefonem, minibarem, setem na přípravu kávy/čaje a balkonem nebo terasou; za poplatek trezor. Na vyžádání a za příplatek pokoje a suity v zahradních vilách.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: all inclusive

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, lehké občerstvení během dne, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

Pláž Písčito-oblázková pláž se nachází u hotelu, přístup přes zahradu a most přes řeku, lehátka a slunečníky zdarma. Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,4231.html

37


tuReCko | TuREcKá RiViéRA

od

24 800 kč

*

* více na str. 181

BELEK

HOTEL GLORiA VERDE RESORT ***** Standard:

AA

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

PoloHa Luxusní hotelový komplex, který je součástí tří hotelů Gloria propojených promenádou, je situován v subtropické zahradě u golfového hřiště, cca 5 km od centra Beleku, cca 45 km od letiště; nákupní možnosti cca 5 km od hotelu.

vyBavení Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restaurace, 2 à la carte restaurace, 7 barů, cukrárna, kavárna, WiFi v areálu hotelu zdarma, nákupní pasáž; za poplatek internetový koutek, půjčovna aut. 3 bazény, bazén se skluzavkami, dětský bazén, krytý bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

38

SPoRt a ZáBava Tenisové kurty, stolní tenis, plážový volejbal, aerobic, vodní pólo, miniclub, dětské hřiště, animační programy; za poplatek kulečník, bowling, vodní sporty na pláži, Spa & Thallasso centrum - hammam, sauna, pára, relaxační a kosmetické procedury; golfová hřiště v areálu

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, telefonem, minibarem, setem na přípravu kávy/čaje, trezorem a balkonem nebo terasou. Na vyžádání a za příplatek suity a luxusní rodinné vily.

800 112 112

Strava: all inclusive

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, lehké občerstvení během dne, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

Pláž Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází před hotelem, přístup přes rozlehlou zahradu, lehátka a slunečníky zdarma. Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,4150.html


TuREcKá RiViéRA | tuReCko Pobyt pro

dítě do 12 let Zdarma

od

HOTEL SHERWOOD DREAMS RESORT AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 12 let

PoloHa Hotel je umístěn v zahradě, cca 1 km od centra klidnějšího letoviska, cca 5 km od Beleku, cca 40 km od letiště; autobusová zastávka cca 100 m od hotelu.

vyBavení Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restaurace, 2 à la carte restaurace, snack bar, 5 barů, konferenční místnost, WiFi v areálu hotelu zdarma, minimarket. Bazén, bazén se skluzavkami pro dospělé a děti, dětský bazén, krytý bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma. SPoRt a ZáBava Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

tenis, plážový volejbal, basketbal, minifotbal, aerobic, aqua aerobic, boccia, fitness, turecká lázeň, sauna; za poplatek procedury v turecké lázni, kulečník, bowling, vodní sporty na pláži, Spa centrum - masáže, kosmetické procedury.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, WiFi, telefonem, minibarem (nealko nápoje, pivo) a balkonem; za poplatek trezor. StRavování ultra all inclusive (24 hod.) zahrnuje snídaně,

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

24 100 kč

*

* více na str. 181

BELEK - BOGAZKENT

***** Standard:

Více na str. 176

Strava: ultra all inclusive 24h

obědy, večeře formou bufetu, lehké občerstvení během dne, půlnoční občerstvení, odpolední kávu, čaj, zákusky, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem. Pláž Písčito-oblázková pláž se nachází přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma. Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9212.html

39


tuReCko | TuREcKá RiViéRA rodinná sleva Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 12 let Zdarma

od

Více na str. 176

26 900 kč

*

* více na str. 181

BELEK

HOTEL TiTANic DELuXE BELEK ***** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 12 let

PoloHa Luxusní hotelový komplex se nachází v krásné a rozlehlé přírodní zahradě, cca 3 km od městečka Kadriye, cca 6 km od centra města Belek a cca 7 km od letiště, golfové kluby Golf club Kaya Eagles, Golf club Antalya a delfinárium Troy Aqua v blízkosti hotelu.

vyBavení Vstupní hala s recepcí a lobby barem, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou, bar u bazénů, snack bar, bar na pláži, konferenční místnost, minimarket; za poplatek kadeřnictví, půjčovna aut, hlídání dětí. Bazén, dětský bazén, skluzavky a tobogány; lehátka a slunečníky zdarma.

40

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

SPoRt a ZáBava Basketbal, fotbal, fitness, plážový volejbal, animační programy pro děti a dospělé, diskotéka, turecké lázně, sauna; za poplatek Spa centrum - masáže, kosmetické procedury, golfová hřiště poblíž hotelu.

uBytování Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají vlastní příslušenství (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizaci, SAT/TV, trezor, minibar, varnou konvici.

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře bu-

800 112 112

Strava: all inclusive

fetovou formou, odpolední občerstvení (káva, čaj, zákusky, zmrzlina), alkoholické a nealkoholické nápoje v místních barech.

Pláž Písčitá pláž se nachází cca 4 min plavby člunem (zajištěna kyvadlová doprava), nebo příjemnou procházkou hotelovým parkem podél řeky, vzdálenost cca 1 000 m, lehátka a slunečníky zdarma. Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7755.html


TuREcKá RiViéRA | tuReCko rodinná sleva Pobyt pro

Více na str. 176

2 děti do 13 let Zdarma

od

HOTEL MY HOME RESORT AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 13 let

PoloHa Hotelový komplex se nachází na mírném kopci v centru letoviska Avsallar, cca 22 km od Alanye a cca 95 km od letiště.

vyBavení Prostorná vstupní hala, recepce, výtah, bufetová restaurace, 2 bary, bar u bazénu, bar na pláži, WiFi v lobby zdarma, obchody. 3 bazény, skluzavky u bazénu; lehátka a slunečníky zdarma, osušky za vratný depozit.

SPoRt a ZáBava Hřiště, miniclub (4-12 let), animační programy, sauna, hammam; za poplatek masáže, lázeňské procedury.

Zájezdy:

14 280 kč

*

* více na str. 181

ALANYA - AVSALAR

***** Standard:

Více na str. 176

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vybavené vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, telefonem, minibarem a balkonem; za poplatek trezor.

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře bufetovým způsobem, pozdní snídaně, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v restauraci à la carte.

Strava: all inclusive

Pláž Hotelová písčitá pláž s mírným vstupem do moře se nachází cca 250 m od hotelu, po místní komunikaci; lehátka a slunečníky zdarma, osušky za vratný depozit, bar na pláži v rámci all inclusive.

Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8719.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

41


tuReCko | TuREcKá RiViéRA rodinná sleva Pobyt pro

Více na str. 176

2 děti do 13 let Zdarma

od

Více na str. 176

15 280 kč

*

* více na str. 181

HOTEL cLuB KASTALiA

KONAKLi

***** Standard:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

Dítě do: 13 let

PoloHa Rozlehlý moderní komplex dvou hotelových budov a dvoupatrových vilek leží v klidné části cca 1 km od centra Konakli, cca 12 km od Alanye, cca 113 km od letiště, nejbližší obchody a bary cca 1 km, zastávka místních autobusů u hotelu.

vyBavení Vstupní hala s recepcí, restaurace, restaurace à la carte, několik barů včetně baru u aquaparku; za poplatek WiFi, kadeřnictví, obchod. 2 bazény, dětský bazén, aquapark se skluzavkami pro děti a línou řekou; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, osušky za vratný depozit. SPoRt a ZáBava Tenisový kurt, stolní tenis, vodní pólo, aerobic,

42

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

aqua aerobic, plážový volejbal, miniclub, aquapark, animační programy, večerní show, kino na mole, živé koncerty; za poplatek vodní sporty, Spa centrum - masáže. V období od poloviny června do poloviny září je v hotelu otevřen Dětský klub Čedok – Hotel Transylvania 3 A Monster Vacation s česky mluvícím animátorem. Bližší informace uvádíme ve speciálním katalogu, který je věnován výhradně našemu novému klubu nebo na www.cedok.cz

uBytování Superior pokoje umístěné v hlavní budově s možností až 2 přistýlek pro děti mají vlastní příslušenství, klimatizaci, trezor, telefon, minibar, SAT/TV, balkon nebo terasu. Za příplatek a na vyžádání rodinné pokoje.

800 112 112

Strava: all inclusive

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře formou bufetu, pozdní snídaně, odpolední občerstvení (káva, čaj, zákusek), půlnoční občerstvení, místní alkoholické a nealkoholické nápoje v místech a časech určených hotelem.

Pláž Písčito-oblázková pláž s možností výskytu kamenných plat při vstupu do moře se nachází u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma, osušky za vratný depozit. Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8574.html


TuREcKá RiViéRA | tuReCko

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

43


tuReCko | TuREcKá RiViéRA rodinná sleva

Více na str. 176

Pobyt pro

Více na str. 176

Garance

Více na str. 178

dítě do 13 let Zdarma neJniŽší ceny

od

14 430 kč

*

* více na str. 181

HOTEL Q PREMiuM

ALANYA - OKuRcALAR

***** Standard:

AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 13 let

PoloHa Elegantní hotel s moderním designem leží přímo u pláže, ve vzdálenosti cca 35 km od Alanye a cca 85 km od mezinárodního letiště v Antalyi.

vyBavení Působivá vstupní hala s recepcí, směnárna, výtahy, hlavní restaurace s venkovní terasou, 2 restaurace à la carte, lobby bar, bar u bazénu, konferenční místnost, WiFi v lobby zdarma, obchody; za poplatek kadeřník, lékařská služba, půjčovna aut. 2 bazény, bazén se 2 skluzavkami, dětský bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma. SPoRt a ZáBava Stolní tenis, šipky, plážový volejbal, fitness cen-

44

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

trum, turecké lázně, sauna, dětské hřiště, miniclub, animační programy pro děti a dospělé; za poplatek kulečník, vodní sporty na pláži, wellness centrum - masáže, kosmetické procedury.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, minibarem, trezorem, telefonem a balkonem.

StRavování ultra all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, odpolední občerstvení, kávu, čaj, cukrárnu, noční bufet, nealkoholické a vybrané alkoholické nápoje (24 hod.) v časech

800 112 112

Strava: ultra all inclusive 24h

a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře ve vybrané à la carte restauraci (nutná rezervace).

Pláž Oblázkovo-písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře je přímo u hotelu, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,4595.html


TuREcKá RiViéRA | tuReCko

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

45


tuReCko | TuREcKá RiViéRA Pobyt pro

Více na str. 176

Garance

Více na str. 178

dítě do 13 let Zdarma

neJniŽší ceny

od

12 970 kč

*

* více na str. 181

HOTEL SuLTAN SiPAHi

ALANYA

**** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 13 let

PoloHa Menší hotelový komplex tří budov je atraktivně umístěn v centru střediska s obchody, bary a restauracemi, cca 130 km od letiště.

vyBavení Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar, WiFi v lobby zdarma, 2 bazény (1 se skluzavkou), dětské brouzdaliště, krytý bazén; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, osušky za poplatek. SPoRt a ZáBava Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), plážový

46

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

volejbal, dětské hřiště a herna; za poplatek vodní sporty na pláži, Spa - sauna, hammam, masáže.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/vana, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, telefonem a balkonem; za poplatek minibar, trezor, WiFi.

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, lehké občerstvení během dne,

800 112 112

Strava: all inclusive

nealkoholické a alkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem.

Pláž Krásná písčitá Kleopatřina pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází cca 50 m od hotelu, přístup přes místní komunikaci, slunečníky na hotelové části pláže na pláži zdarma. Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9289.html


tuReCko | TuREcKá RiViéRA Pobyt pro

2 děti do 13 let Zdarma Více na str. 176

Blok B

od

19 100 kč

Blok a

*

* více na str. 181

HOTEL GOLD iSLAND

ALANYA - FuGLA

***** Standard:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

Dítě do: 13 let

PoloHa Moderní, luxusní hotelový komplex dvou samostatných budov (blok A, blok B) je situován na poloostrově na konci zálivu, cca 20 km od města Alanya a cca 100 km od letiště.

vyBavení Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace, restaurace à la carte, 2 bary, WiFi v areálu zdarma; za poplatek půjčovna aut, minimarket, kadeřnictví. Terasa s bazénem, dětský bazén se skluzavkami, aquapark, krytý bazén; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma. SPoRt a ZáBava Tenisový kurt (osvětlení za poplatek), kulečník,

48

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

fitness centrum, hammam, sauna; za poplatek vodní sporty na pláži, Spa centrum - masáže, aromaterapie, kosmetické procedury.

uBytování Moderní dvoulůžkové pokoje v bloku B s možností 2 přistýlek jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, telefonem, trezorem a balkonem; za poplatek minibar (doplňován denně vodou). Pokoje v bloku A s možností 1 přistýlky.

StRavování ultra all inclusive (24 hod.) zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně, odpolední slané a sladké občerstvení, půlnoční

800 112 112

Strava: ultra all inclusive 24h

polévku, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (24 hod.) v časech a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v restauraci à la carte (nutná rezervace předem). Pláž Hotelová písčitá pláž se nachází přímo u hotelu, lehátka a slunečníky na pláži zdarma.

Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9290.html


TuREcKá RiViéRA | tuReCko Pobyt pro

dítě do 13 let Zdarma

od

HOTEL PANORAMA ALANYA

Více na str. 176

15 900 kč

ALANYA

**** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 13 let

PoloHa Komplex hlavní budovy u pláže a dalších budov v zahradě oddělené pobřežní komunikací (podchod) leží cca 400 m od rušného centra Alanye s obchody, bary a restauracemi a cca 125 km od letiště.

vyBavení Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace, à la carte restaurace, 3 bary, TV místnost, WiFi v areálu hotelu zdarma, minimarket, zahrada s bazénem; lehátka, slunečníky a osušky zdarma (výměna za poplatek). SPoRt a ZáBava Tenisový kurt (osvětlení za poplatek), volejbal,

Zájezdy:

*

* více na str. 181

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

šipky, boccia, lukostřelba, fitness, aqua aerobic, miniclub (6-12 let), animační programy, hammam, sauna; za poplatek procedury v turecké lázni, vodní sporty na pláži.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, WiFi a balkonem; za poplatek minibar (doplňován denně vodou) a trezor.

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně, odpolední občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: all inclusive

místní výroby v časech a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v restauraci à la carte (nutná rezervace předem).

Pláž Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází před hotelem, přístup podchodem, lehátka a slunečníky zdarma, bar v rámci all inclusive. Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9291.html

49


tuReCko | TuREcKá RiViéRA Pobyt pro

Více na str. 176

Garance

Více na str. 178

dítě do 13 let Zdarma

neJniŽší ceny

od

11 180 kč

*

* více na str. 181

HOTEL KLEOPATRA BESTE

ALANYA

*** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 13 let

PoloHa Hotel s vynikající polohou v samém centru Alanye, v blízkosti obchodů, restaurací, diskoték, barů a městského aquaparku, nedaleko vyhlášené Kleopatřiny pláže, cca 130 km od letiště.

vyBavení Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, bar u bazénu, kavárna, WiFi v lobby zdarma; za poplatek internetová kavárna, kadeřnictví. Bazén, brouzdaliště pro děti; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

50

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

SPoRt a ZáBava Fitness; za poplatek masáže, kosmetika, městský Aquapark cca 30 m od hotelu, tenisový kurt, basketbal a volejbal cca 150 m od hotelu, vodní sporty na pláži.

uBytování Standardní pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, Wc), klimatizací, SAT/TV, telefonem, minichladničkou a balkonem; za poplatek WiFi a trezor.

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře formou bufetu, pozdní snídaně, lehké odpolední

800 112 112

Strava: all inclusive

občerstvení, kávu a čaj, místní alkoholické a nealkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem.

Pláž Vyhlášená písčitá pláž Kleopatra s pozvolným vstupem do moře se nachází cca 250 m od hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek. Oficiální klasifikace: *** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8779.html


TuREcKá RiViéRA | tuReCko Pobyt pro

dítě do 12 let Zdarma

od

HOTEL SHERWOOD BREEZES RESORT

Více na str. 176

24 500 kč

LARA

***** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 12 let

PoloHa Luxusní hotel se nachází v letovisku Lara přímo u široké pláže, cca 10 km od historického centra Antalye a cca 15 km od letiště; restaurace a obchody cca 100 m od hotelu.

vyBavení Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restaurace, 4 restaurace à la carte, 5 barů, snack bar, cukrárna, konferenční místnost, WiFi v areálu hotelu zdarma; za poplatek internetová kavárna. Bazény, aquapark, 2 dětské bazény se skluzavkami, krytý bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

SPoRt a ZáBava Tenisový kurt (osvětlení za poplatek), stolní tenis, plážový volejbal, boccia, šipky, minigolf, aerobic, dětské hřiště, miniclub, animační programy pro děti a dospělé, fitness, hammam, sauna; za poplatek kulečník, bowling, vodní sporty na pláži, procedury v turecké lázni, masáže.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, telefonem, balkonem; za poplatek trezor, minibar (doplňován nealko nápoji).

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

*

* více na str. 181

Strava: ultra all inclusive 24h

StRavování ultra all inclusive (24 hod.) zahrnuje snídaně, obědy a večeře bufetovou formou, pozdní snídaně, odpolední a noční občerstvení, kávu, zákusky, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem. Pláž Písčitá pláž s drobnými oblázky a strmějším vstupem do moře se nachází přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma, plážové altány za poplatek. Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9211.html

51


tuReCko | TuREcKá RiViéRA rodinná sleva Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 12 let Zdarma

od

Více na str. 176

19 960 kč

*

* více na str. 181

HOTEL TRENDY LARA

LARA

***** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 12 let

PoloHa Elegantní a moderní hotel se nachází v rozlehlé vzrostlé zahradě v blízkosti soukromé pláže (doprava hotelovým katamaránem), cca 15 km od letiště, nejbližší obchody a bary cca 3 km od hotelu.

vyBavení Prostorná lobby, recepce, hlavní restaurace, 6 restaurací à la carte, 9 barů včetně plážového u bazénu, minimarket, butik, WiFi zdarma; za poplatek kadeřnictví, hlídání dětí. 3 bazény, dětský bazén, aquapark - 6 tobogánů; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPoRt a ZáBava Tělocvična, aerobic, animace pro dospělé a děti - sportovní aktivity, aqua aerobic, aktivity v ba-

52

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

zénu, miniclub, dětské hřiště a herna pro děti, diskotéka, lázně a wellness - krytý bazén, sauna, hammam; za poplatek masáže, peeling.

uBytování Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupel na/sprcha, vysoušeč vlasů, župan, Wc), klimatizací, SAT/TV, telefonem, WiFi, telefonem, minibarem (zdarma nealkoholické nápoje), setem na přípravu kávy/čaje, trezorem a balkonem. Za příplatek a na vyžádání rodinné pokoje.

StRavování ultra all inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře formou bufetu, pozdní snídaně, občerstvení během dne, nealkoholické a alkoholické nápoje

800 112 112

Strava: ultra all inclusive

místní výroby v určených místech a časech; možnost večeře v restauraci à la carte (za poplatek, nutná rezervace). Pláž Hotelová písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází cca 500 m od hotelu, přístupná příjemnou plavbou katamaránem se vstřícnou obsluhou přes místní řeku, slunečníky, lehátka a osušky zdarma. Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8721.html


TuREcKá RiViéRA | tuReCko

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

53


tuReCko | TuREcKá RiViéRA Pobyt pro

dítě do 12 let Zdarma

od

Více na str. 176

26 300 kč

*

* více na str. 181

HOTEL LiMAK LARA DELuXE RESORT

LARA

***** Standard:

AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 12 let

PoloHa Moderní a luxusní hotel se nachází přímo u pláže v letovisku Lara, cca 13 km od mezinárodního letiště a cca 22 km od centra města Antalya; nákupní možnosti přímo před hotelem.

vyBavení Vstupní hala s recepcí, TV místnost, hlavní restaurace, 4 restaurace à la carte, snack bar, 5 barů, kavárna, čajovna, WiFi zdarma, obchody, konferenční místnosti; za poplatek internetová kavárna, kadeřník. 3 venkovní bazény, aquapark, krytý bazén, 2 dětské bazény; lehátka a slunečníky zdarma.

54

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

SPoRt a ZáBava Tenisové kurty (osvětlení a vybavení za poplatek), posilovna, animační programy, miniclub, junior klub, diskotéka, turecké lázně, lázeňské centrum, sauna, jacuzzi; za poplatek bowling, squash, biliár, wellness, vodní sporty.

uBytování Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vybavené vlastním příslušenstvím (koupelna/vana, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, WiFi, trezorem, minibarem (nealko nápoje), telefonem a balkonem.

Strava: ultra all inclusive

StRavování ultra all inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu, odpolední občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby a vybrané importované nápoje v časech a místech určených hotelem, možnost večeří v restauracích à la carte (za poplatek, nutná rezervace).

Pláž Hotelová písčitá pláž se nachází přímo před hotelem, lehátka a slunečníky zdarma. Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,4326.html

800 112 112


TuREcKá RiViéRA | tuReCko Pobyt pro

dítě do 12 let Zdarma

od

HOTEL TiTANic BEAcH LARA

Více na str. 176

23 900 kč

LARA

***** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 12 let

PoloHa Luxusní hotel s osobitou architekturou se nachází ve vzrostlé zahradě přímo u pláže, cca 12 km od centra Antalye, cca 10 km od letiště; nákupní možnosti v blízkosti hotelu.

vyBavení Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace, 5 à la carte restaurací, 8 barů, cukrárna, konferenční místnosti, WiFi v areálu hotelu zdarma, minimarket, obchody; za poplatek internetová kavárna, půjčovna aut. 3 bazény, bazén s aquaparkem, dětský bazén, krytý bazén; lehátka a slunečníky zdarma, osušky za vratný depozit. SPoRt a ZáBava Aquapark (od 6 let), tenisové kurty, fotbal, ba-

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

sketbal, plážový volejbal, vodní pólo, aerobic, boccia, večerní zábavné programy, taneční lekce, dětské hřiště, miniclub, fitness, turecká lázeň, sauna, vířivka; za poplatek kulečník, bowling, olympijský bazén, Spa centrum - procedury v turecké lázni, masáže, kosmetické procedury.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, župany, Wc), klimatizací, SAT/TV, trezorem, minibarem, setem na přípravu kávy/čaje a balkonem nebo terasou. Za příplatek pokoje na mořskou stranu a junior suite. StRavování ultra all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a ve-

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

*

* více na str. 181

Strava: ultra all inclusive

čeře bufetovým způsobem, pozdní snídaně, lehké občerstvení během dne, noční občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem; za poplatek možnost večeří v à la carte restauracích (rezervace předem nutná).

Pláž Písčitá pláž se nachází přímo u areálu hotelu, přístup přes zahradu, lehátka a slunečníky zdarma. Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9292.html

55


tuReCko | TuREcKá RiViéRA Pobyt pro

dítě do 12 let Zdarma

od

Více na str. 176

25 700 kč

*

* více na str. 181

HOTEL ROYAL WiNGS

LARA

***** Standard:

AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 12 let

PoloHa Luxusní hotel je situován ve vzrostlé palmové zahradě přímo u pláže, cca 15 km od centra Antalye a cca 17 km od letiště; nákupní možnosti v blízkosti hotelu.

vyBavení Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace, 4 à la carte restaurace, kavárna, bary, snack bar, konferenční místnost, WiFi v lobby zdarma (vyšší rychlost za poplatek); za poplatek internetová kavárna, půjčovna aut. Velký bazén, bazén se skluzavkami, dětský bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma (výměna za poplatek).

56

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

SPoRt a ZáBava Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní tenis, šipky, lukostřelba, plážový volejbal, vodní pólo, aerobic, animační programy, miniclub, dětské hřiště, turecké lázně, sauna, pára; za poplatek kulečník, procedury v tureckých lázních, vodní sporty na pláži, Spa a wellness centrum - masáže, kosmetické procedury.

uBytování Standardní pokoje s možností až 2 přistýlek pro děti mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizaci, SAT/TV, telefon, trezor, minibar (nealko nápoje), balkon. Na vyžádání a za příplatek pokoje s výhledem na moře.

800 112 112

Strava: ultra all inclusive

StRavování ultra all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně, odpolední a noční občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem; za poplatek možnost večeří v à la carte restauracích (rezervace předem nutná).

Pláž Krásná písčitá pláž se nachází přímo u hotelu, přístup přes zahradu s bazény, lehátka a slunečníky zdarma. Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,4615.html


TuREcKá RiViéRA | tuReCko Pobyt pro

dítě do 12 let Zdarma

od

HOTEL ROYAL HOLiDAY PALAcE

Více na str. 176

26 600 kč

LARA

***** Standard:

AA

Dítě do: 12 let

Zájezdy:

PoloHa Moderní hotel se nachází v zahradě u pláže cca 17 km od centra města Antalya a cca 15 km od letiště; nákupní možnosti v okolí hotelu.

vyBavení Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restaurace, 5 à la carte restaurací, 9 barů, kavárna, minimarket, konferenční místnost, WiFi v lobby zdarma; za poplatek internetová kavárna. Terasa s bazénem, bazén se skluzavkami, dětský bazén, krytý bazén; lehátka a slunečníky zdarma, osušky za vratný depozit. SPoRt a ZáBava Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

tenis, šipky, plážový volejbal, aerobic, miniclub, dětské hřiště, animační programy, fitness, turecké lázně; za poplatek procedury v tureckých lázních, kulečník, vodní sporty na pláži, wellness centrum. uBytování Dvoulůžkové standardní pokoje jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, Wc), klimatizací, SAT/TV, minibarem (nealko nápoje), telefonem, trezorem.

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, lehké odpolední občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

*

* více na str. 181

Strava: all inclusive

v časech a místech určených hotelem; za poplatek možnost večeří v à la carte restauracích (rezervace předem nutná).

Pláž Dlouhá písčitá pláž se nachází přímo u hotelu, přístup přes bazénovou část, lehátka a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9293.html

57


tuReCko | EGEjSká RIVIéRA | MARMARIS

Turecko – MArMArIS

oblast plná protikladů leží na samém jihozápadním cípu turecka: stále se rozvíjející moderní město Marmaris zasazené do úžasné zátoky obklopené borovicemi a horami kontrastuje s úzkými klikatými silničkami po přilehlých poloostrovech Datça a Bozburun s krásnými opuštěnými plážemi. oblast je oblíbená také pro jednu z nejkrásnějších pláží Středozemního moře - želví pláž iztuzu, která je 10 km dlouhá s křišťálovou vodou a jemným bílým pískem. Milovníci památek mohou navštívit starověké ruiny z období Byzantské říše, zříceniny kyra, Lydia a Lissia. oblast je známá také pro své sirné prameny, bahenní koupele v lázních Dalyan (na kožní problémy, revmatismus, detoxikaci organismu, ale i pro relaxaci). vodní lázně Sultaniya mají přídavek bromidu a sulfid vodíku, nebo lázně Marias Spa nabízí masáže a koupele. ten, kdo má rád přírodu, by měl zavítat do oblasti Dalyan Delta, kde může pozorovat úchvatnou faunu (malé želvy nebo různorodé ptáky). Pravou tureckou atmosféru lze zažít v místních kavárnách a restauracích, kde nesmíte opomenout ochutnat místní speciality. Letiště Dalaman se nachází cca 100 km od letovisek.

34

34 31

30

26 23 27 24

26 23

22 20 V

VI

VII

Teplota moře (°C)

58

VIII

IX

X

Teplota vzduchu (°C)

SPoRtovní aktivity Dalaman je pravým rájem pro milovníky sportu (potápění, šnorchlování, jízda na vodních lyžích, jachting a plavby všeho druhu) a turistiky (známá je pěší túra z Gokhbelu na Iztuzu s koupáním na unikátních plážích).

nákuPy Nejvyhledávanějším tureckým suvenýrem jsou ručně tkané turecké koberce. Výhodně se zde dají pořídit nejrůznější výrobky ze zlata a onyxu. Vyhledávaným artiklem jsou i oděvní produkty Základní informace

Rozloha: 756 000 km2 Počet obyvatel: 60 milionů Úřední jazyk: turečtina Místní měna: turecká lira 800 112 112

z kůže, které se zde dají výhodně usmlouvat. Častým suvenýrem je i keramika, která na Evropany mnohdy může působit přezdobeně. Originální upomínkou jsou také bylinky a různé druhy koření. Turecký čaj, ať už černý, zelený, jablečný nebo fíkový, potěší nejednoho čajového gurmána. Raki - typický turecký alkohol s příchutí anýzu se po přilití vody zbarví doběla. Nejtypičtějším dárkem z Turecka je však bezesporu tzv. Nazar bon çuk - mylně nazývaným Allahovým okem - modré sklíčko s bílým a černým kruhem uprostřed, které má ochraňovat před uhranutím.

Časový posun v létě: SELČ plus 1 hod. Cílové letiště: Dalaman Doba letu z Prahy: cca 3 hodiny


MARMARIS| EGEjSká RIVIéRA | tuReCko

odlety: 8, 15 dní Z Prahy

Přímé lety beZ PřestuPu

Marmaris leti#tě Dalaman Sarigerme Turunc RHODOS

Čedok Plus • doprava ve třídě Travel Plus Comfort za příplatek 3 890 kč • česky hovořící delegát v cíli zájezdu • výhodná cena cestovního pojištění • výhodné parkování na letišti v Praze

naše tiPy Pro sPrávnou volbu • pláže obklopené zelenými kopci • restaurace, noční kluby a diskotéky v Marmarisu • ideální podmínky pro vodní sporty • ideální místo pro milovníky plachtění na moři

NAŠe PobYTovÁ MíSTA StředozemnÕ moře

SaRigeRMe je jednou z nejkrásnějších oblastí v jihozápadním Turecku, nachází se 15 km od Dalamanu a kromě mezinárodního letiště je toto letovisko ideální pro milovníky golfu, kteří ocení proslulé golfové centrum. Typické turecké vesničky, borovicové háje, bavlníkové pole, ale i bílé písečné pláže, hlavní centrum s restauracemi, bary a večerní zábavou, jsou tou správnou volbou pro vysněnou dovolenou.

Hotel

Turunc Hotel Green Nature Diamond Blue Bay Platinum Tropical Beach Aqua

Pobyt ZDaRMa* kategorie Strava pro dítě do str. ***** ***** ***** **** ***

UAI AI AI AI AI

AI = all inclusive, UAI = ultra all inclusive

13 let 13 let 12 let 13 let 13 let

60 62 63 64 65

* Pobyt ZDARMA pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje bezplatné ubytování a stravování obsažené v základní ceně zájezdu pro dítě ubytované v jednom pokoji se dvěma dospělými. Dítě platí jen cenu letenky nebo jízdenky, případně je u zájezdů s vlastní dopravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu.

tuRunC Patří k nejoblíbenějším turistickým střediskům, které se nachází 20 km od Marmarisu. Bývalá rybářská vesnice se pyšní průzračným mořem

a písečnými plážemi, oceněnými modrou vlajkou. Letovisko se nachází 120 km od letiště Dalaman. MaRMaRiS je jedno z nejatraktivnějších letovisek v egejské části Turecka, kde se nachází krásná zelená laguna, lemovaná plážemi s jemným zlatým pískem a tyrkysovou vodou. jedinečná dovolená nejen pro rodiny s dětmi, ale pro všechny, kteří vyhledávají památky, turistiku nebo bohatý noční život. Oblast je vhodná pro milovníky vodních sportů, jako je jachting, vodní lyže nebo potápění (samostatně nebo s instruktory) nebo projížďka džípem či na čtyřkolce.

NAbídkA výleTů

PaMukkaLe – HieRaPoLiS Poutavý výlet za nejvýznamnější přírodní památkou země je jedinečnou možností, jak se dozvědět mnoho zajímavých informací o Turecku, objevit krásy místní krajiny, antického města Hierapolis s velkolepým amfiteátrem pro 15 000 diváků a největší nekropolí v Anatolii, proslulých tureckých koberců a na vlastní kůži vyzkoušet účinky léčivé minerální vody, jež dala vzniknout jedinečnému přírodnímu útvaru Pamukkale (Bavlněný zámek), pojmenovaného podle čistě

bílé třpytící se barvy útesů a teras, kterými budete moci sami procházet.

výLet Po řeCe DaLyon Plavba výletní lodí po řece Dalyon s pozorováním široké fauny a flory. Skály kolem řeky si vybrali staří Lýkové k tesání svých fantastických skalních hrobů, a pláž u jejího ústí do moře je zase v oblasti zájmu želvy karety. kladou zde vejce, a proto je chráněna UNESCO.

efeZ Výlet do hlavního města Východořímské říše. Při prohlídce Efezu navštívíte Artemidin chrám, Celsovu knihovnu, druhé největší antické divadlo na světě, agoru, nymphaneum, terasovité domy s velkolepými mozaikami, proslulý veřejný dům Priapos, věž svatého Pavla a spoustu dalších historických skvostů. RHoDoS - oStRov SLunCe Výlet na sousední řecký ostrov proslulý jako místo, kde se nacházel jeden ze sedmi divů světa - kolos Rhódský. Poznáte krásy jak starého města, tak překrásné pláže tohoto druhého největšího řeckého ostrova.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

59


tuReCko | EGEjSká RIVIéRA | MARMARIS rodinná sleva

Více na str. 176

Pobyt pro

Více na str. 176

Garance

Více na str. 178

dítě do 13 let Zdarma neJniŽší ceny

od

17 780 kč

*

* více na str. 181

HOTEL TURUNC

TURUNC

***** Standard/Rodinný pokoj:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

PoLoHa Hotel s pohodovou atmosférou je umístěný v romantickém zálivu s překrásnými vyhlídkami cca 1 km od centra města Turunc, cca 20 km od centra Marmaris s nabídkou kaváren a restaurací a cca 120 km od letiště.

vyBavení Lobby s recepcí, směnárna, hlavní restaurace, 2 à la carte restaurace, 5 barů, snack bar, butik, minimarket, konferenční místnost, WiFi v lobby zdarma; za poplatek kadeřník. 2 bazény, aquapark - bazén se 7 skluzavkami, dětský bazén se skluzavkami, brouzdaliště; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, osušky za vratný depozit.

Dítě do: 13 let

Zájezdy:

8, 15 dní (PRG)

SPoRt a ZáBava Stolní tenis, šipky, plážový volejbal, pétanque, aerobik, aqua aerobik, fitness, dětské hřiště, miniclub (5-12 let), maxiclub (13-16 let), minidisco, diskotéka (nápoje za poplatek), animace pro děti i dospělé; za poplatek kulečník, stolní fotbal, vodní sporty na pláži, potápění, škola potápění, Spa centrum - sauna, hammam, masáže, kosmetické ošetření. V období od poloviny června do poloviny září je v hotelu otevřen Dětský klub Čedok – Hotel Transylvania 3 A Monster Vacation s česky mluvícím animátorem. Bližší informace uvádíme ve speciálním katalogu, který je věnován výhradně našemu novému klubu nebo na www.cedok.cz

Strava: ultra all inclusive 24h

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, minibarem (voda při příjezdu), setem na přípravu kávy a čaje, trezorem a balkonem. Za příplatek rodinný pokoj se 2 ložnicemi oddělenými dveřmi, vybavení jako standardní pokoj.

StRavování Ultra all inclusive (24 hod.) zahrnuje snídaně, obědy, večeře bufetovou formou, pozdní snídaně, kávu, čaj a zákusek, odpolední a noční občerstvení, neomezené množství nealkoholických nápojů (24 hod.), místní lihoviny, destiláty a vybrané importované alkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem. Možnost večeře v restauraci à la carte (za poplatek).

PLáž Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře, oceněná certifikátem Modrá vlajka, se nachází přímo u hotelu v malebné zátoce; slunečníky a lehátka zdarma, osušky za vratný depozit. Oficiální klasifikace: *****

60

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7562.html

800 112 112


MARMARIS| EGEjSká RIVIéRA | tuReCko

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

61


tuReCko | EGEjSká RIVIéRA | MARMARIS Pobyt pro

Více na str. 176

Garance

Více na str. 178

dítě do 13 let Zdarma neJniŽší ceny

od

17 340 kč

*

* více na str. 181

HOTEL GREEN NATURE DIAMOND ***** Standard:

AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 13 let

PoLoHa Luxusní a elegantní hotel je umístěný přímo u pláže, cca 50 m od centra Marmarisu s obchody, bary a restauracemi a cca 95 km od letiště.

vyBavení Prostorná a elegantní vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 3 à la carte restaurace, 5 barů včetně snack baru u bazénu, konferenční místnost, WiFi v lobby zdarma, butiky, klenotnictví, kožené zboží, minimarket; za poplatek internetový koutek, kadeřnictví. Bazén, dětské brouzdaliště; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Zájezdy:

8, 15 dní (PRG)

SPoRt a ZáBava Stolní tenis, fitness centrum, aerobic, aqua aerobic, šipky, herna a dětské hřiště, miniclub (4-12 let), animační programy pro dospělé i děti, živá hudba, sauna, turecké lázně, parní lázně; za poplatek masáže a kosmetické procedury.

uBytování Dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon, minibar (nealkoholické nápoje), set na přípravu kávy a čaje, trezor a balkon s bočním výhledem na moře.

MARMARIS Strava: all inclusive

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře formou bufetu, pozdní snídaně, odpolední občerstvení, noční polévku, nealkoholické a místní alkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v à la carte restauraci (rezervace nutná). PLáž Hotelová písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře je přímo u hotelu, slunečníky, lehátka a osušky zdarma. Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7565.html

62

800 112 112


MARMARIS| EGEjSká RIVIéRA | tuReCko Pobyt pro

dítě do 12 let Zdarma

od

HOTEL BLUE BAY PLATINUM ***** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 12 let

PoLoHa Hotel se nachází cca 2 km od centra se známým jachetním přístavem, v blízkosti mnoha obchodů, kaváren a restaurací, cca 90 km od letiště; zastávka místních minibusů do centra před hotelem.

vyBavení Lobby, recepce, směnárna, hlavní restaurace, 2 à la carte restaurace, lobby bar, snack bar, bar u bazénu, minimarket, WiFi v lobby zdarma; za poplatek kadeřnictví. 4 bazény, bazén se 2 skluzavkami, dětské brouzdaliště; lehátka a slunečníky zdarma.

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG)

SPoRt a ZáBava Stolní tenis, fitness, sauna; miniclub (4-12 let), 6x týdně animační programy; za poplatek kulečník, masáže, vodní sporty na pláži.

uBytování Stylově zařízené a moderní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybavené vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem a balkonem; za poplatek WiFi, trezor, minibar.

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře formou bufetu, pozdní snídaně, snack; kávu, čaj

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Více na str. 176

18 860 kč

*

* více na str. 181

MARMARIS Strava: all inclusive

a zákusky, noční polévku; nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem. Možnost večeře v restauraci à la carte (za poplatek).

PLáž Hotelová písčito-oblázková pláž se nachází cca 250 m od hotelu, slunečníky a lehátka zdarma. Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8732.html

63


tuReCko | EGEjSká RIVIéRA | MARMARIS rodinná sleva Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 13 let Zdarma

od

Více na str. 176

14 960 kč

*

* více na str. 181

HOTEL TROPICAL BEACH

MARMARIS

**** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 13 let

PoLoHa Hotel se nachází v pěkné zahradě cca 2 km od centra Marmarisu s mnoha obchody, bary a restauracemi a cca 90 km od letiště.

vyBavení Prostorná vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, 2 bary, bar u bazénu, WiFi zdarma v lobby a u bazénu; bazén, dětské brouzdaliště; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPoRt a ZáBava Fitness centrum, stolní tenis; za poplatek Spa centrum - sauna, hammam, masáže.

64

Zájezdy:

8, 15 dní (PRG)

uBytování Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupel na/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, WiFi, telefonem, minibarem (denně doplňován vodou) a balkonem; za poplatek trezor.

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře formou bufetu, odpolední občerstvení, kávu, čaj, pečivo, nealkoholické a místní alkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem.

800 112 112

Strava: all inclusive

PLáž Písčito-oblázková pláž a mírným vstupem do moře je přímo u hotelu, slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8733.html


MARMARIS| EGEjSká RIVIéRA | tuReCko Pobyt pro

Více na str. 176

Garance

Více na str. 178

dítě do 13 let Zdarma neJniŽší ceny

od

HOTEL AQUA

AA|AAA|AAB|AABB

*

* více na str. 181

MARMARIS

*** Standard:

22 680 kč

Dítě do: 13 let

PoLoHa Hotel leží v udržované palmové zahradě přímo u pláže, cca 200 m od střediska, cca 7 km od Marmarisu a cca 110 km od letiště; autobusová zastávka místní dopravy cca 100 m od hotelu.

vyBavení Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 3 à la carte restaurace, 2 bary, bar u bazénu, konferenční místnost, WiFi zdarma; za poplatek kadeřnictví, lékařská služba na vyžádání. Bazén, dětský bazén, krytý bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPoRt a ZáBava Tělocvična, aerobic, dětské hřiště, miniclub (4-12 let), 6x týdně animace pro dospělé a děti,

Zájezdy:

8, 15 dní (PRG)

Strava: ultra all inclusive 24h

živá hudba, 1x týdně turecká noc, sauna, hammam, pára; za poplatek tenisový kurt s osvětlením a vybavením, kulečník, vodní sporty na pláži, Spa centrum - masáže, kosmetické procedury.

nealkoholické a alkoholické nápoje (24 hod.) v časech a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v restauraci à la carte (nutná rezervace předem).

StRavování Ultra all inclusive (24 hod.) zahrnuje snídaně, obědy, večeře formou bufetu, pozdní snídaně, odpolední občerstvení, noční polévku, místní

Oficiální klasifikace: ***

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, WiFi, telefonem, minibarem, setem na přípravu kávy a čaje, trezorem a balkonem. Za příplatek pokoje s bočním výhledem na moře.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

PLáž Hotelová písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře, oceněná Modrou vlajkou, leží přímo u hotelu; slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8731.html

65


tuReCko | BODRUM | DIDYMA

Turecko – Bodrum | dIdYmA

egejské pobřeží Bodrum je jednou z nejvýznamnějších oblastí letní rekreace v turecké republice. Střídají se zde krásné písečné pláže se skalnatými a romantickými plážemi v nádherných zálivech. oblast je vyhledávána klienty z celé evropy, zejména pro možnost prožití nádherné dovolené u moře se sluneční garancí a přitom vychutnat nefalšovanou chuť orientu, výhodně nakoupit a současně si i prohlédnout řadu antických památek. kvalita vybraných hotelů a stravovacích služeb splňuje i ty nejvyšší nároky. Důkazem toho je skutečnost, že se sem jezdí rekreovat nejen turecká, ale i zahraniční smetánka. vzhledem k poloze v jihozápadním Středomoří umožňuje tato oblast navíc kvalitní koupání v příjemně vyhřáté vodě od dubna až do listopadu. SPoRtovní aktivity Všechna střediska v oblasti nabízejí na svých písčitých či oblázkových plážích velmi širokou nabídku motorových i nemotorových vodních sportů a zábavy. Jízda na nafukovacích člunech, na banánu, na rychlých člunech, možnost zapůjčení vodních 34

34 31

30 25

27

26 26

24

23

22 20 V

VI

VII

Teplota moře (°C)

66

VIII

IX

X

Teplota vzduchu (°C)

skútrů, jízda na vodních lyžích a paragliding jsou jen částí celkové nabídky. Populární jsou adrenalinové výlety, mezi které patří rafting, či výlety džípy do nádherného okolí Egejského pobřeží. Velmi oblíbené je i potápění, kde zejména Bodrum je rájem potápěčů. Nelze opominout ani návštěvu jednoho z největších vodního parku nedaleko městečka Bodrum.

Po kouPání Noční život není tak bohatý jako ve střediscích na Turecké či Egejské riviéře. O zábavu na Egejském pobřeží však není rozhodně nouze. Zejména střediska Bodrum a Gümbet nabízejí velký výběr večerní Základní informace

Rozloha: 756 000 km2 Počet obyvatel: 60 milionů Úřední jazyk: turečtina Místní měna: turecká lira 800 112 112

i noční zábavy, takže i zde si přijde na své opravdu každý. Bary, restaurace, bary s místní živou hudbou, karaoke, diskotéky v nočních klubech či na lodích, ale i otevřené plážové kluby nabízejí své služby na výborné úrovni. Za kulturou, zábavou, či památkami se lze vypravit zejména do centra města Bodrum. Proslulé pěší zóny ožívají každou noc a diskotéky, bary a kluby, které jsou zde v širokém zastoupení, nepustí své hosty dříve než s ranním rozbřeskem.

Časový posun v létě: SELČ plus 1 hod. Cílové letiště: Bodrum Doba letu z Prahy: cca 3 hodiny


BODRUM | DIDYMA | tuReCko

odlety: 8, 15 dní Z Prahy

Přímé lety beZ PřestuPu Didyma leti#tě Bodrum

Bodrum Kusadasi

Čedok Plus • doprava ve třídě Travel Plus Comfort za příplatek 3 890 Kč • česky hovořící delegát v cíli zájezdu • výhodná cena cestovního pojištění • výhodné parkování na letišti v Praze naše tiPy Pro sPrávnou volbu • krásné pláže • široká nabídka výletů • zachovalé antické památky • ideální pro rodinnou dovolenou

NAŠe PoBYTovÁ míSTA SAMOS

Hotel

Pobyt ZDaRMa* kategorie Strava pro dítě do str.

Aurum Moon Holiday Resort***** Aurum Spa & Beach Resort ***** Aurum Exclusive ***** Buyuk Anadolu Didim Resort ***** The Holiday Resort **** La Blanche Island ***** Kadikale Resort ***** Isis Goddess ***** Isis Charm Beach **** Woxxie **** Cocos The Club **** Lighthouse **** Magnific ***** Costa Luvi **** Costa Bitezhan **** **** Costa 3S Beach

UAI UAI AI AI AI UAI AI UAI AI AI AI AI AI AI AI AI

AI = all inclusive, UAI = ultra all inclusive

13 let 13 let 13 let 13 let 13 let 13 let 13 let 13 let 13 let 13 let 13 let 13 let 13 let 13 let 13 let 13 let

68 70 71 72 73 74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

* Pobyt ZDARMA pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje bezplatné ubytování a stravování obsažené v základní ceně zájezdu pro dítě ubytované v jednom pokoji se dvěma dospělými. Dítě platí jen cenu letenky nebo jízdenky, případně je u zájezdů s vlastní dopravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu.

BoDRuM Středisko Bodrum se nachází v jihozápadní části Turecka u Egejského moře. V současné době je Bodrum jednou z nejpopulárnějších oblastí včetně svých antických kouzel, ukrytých hluboko ve zdech středověkého hradu. Malebný přístav jachet je lemován pěší promenádou s řadou restaurací, barů a obchodů, které lákají k večerním procházkám s nezapomenutelnými zážitky. Dnešní Bodrum je místem, kde turisté mohou užívat kulturu, přírodu a moderní služby. Je zde řada nádherných pláží s křišťálovou vodou a čistota moře byla oceněna Modrou vlajkou. Mnoho moderních a romantických hotelů poskytuje dokonalé služby včetně možnosti účasti na řadě výletů.

DiDyMa Mnoho slunečných dnů, dlouhé písčité pláže, modré moře, kvalitní hotely a krásný přístav – to jsou hlavní znaky této rekreační oblasti. Didyma je malé město a zároveň oblíbené prázdninové středisko. Nachází se v krásné zátoce na západním pobřeží Turecka. Chloubou města jsou pozůstatky velkého Apollonova chrámu, které obdivují turisté z celého světa. Didyma je také oblíbenou destinací pro milovníky plachtění, právě zde se nachází jeden z největších přístavů v Turecku. Krásná marina láká do místních hospůdek a restaurací. I přes rozvinutou infrastrukturu Didyma zůstává klidné městečko a je ideální místo pro bezstarostnou dovolenou s rodinou a přáteli.

NABídkA výleTů

BoDRuM Je dnešní název pro starověké dórské město Halikarnas, kde je proslulé Mauzoleum. Bodrum patřil k prvním tureckým městům, v nichž se začala rozmáhat turistika. Významnou památkou je hrad sv. Petra z 15. stol., nyní Muzeum podmořské archeologie. V rámci výletu navštívíte antické divadlo, Myndskou bránu a slavné bodrumské mlýny. Nezajíždí se do centra. Součástí výletu je návštěva výrobní prodejny s kůží, zlatnictví a obchod se suvenýry.

oStRov koS Celodenní výlet do Hippokratova rodiště podbarví Vaši dovolenou, trajektem trvá cesta 60–70 minut. Je zde mnoho starověkých zajímavostí, jako např. Hippokratův platan ve středu města, kde učil své žáky nebo kousek za městem Asklépion – starořecký léčebný chrám zasvěcený řeckému bohu lékařství Asklépiovi. Zde byl Hippokrates pravděpodobně vyučen.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

PaMukkale – HieRaPoliS Poutavý výlet za nejvýznamnější přírodní památkou země je jedinečnou možností, jak se dozvědět mnoho zajímavých informací o Turecku, objevit krásy místní krajiny, antického města Hierapolis s velkolepým amfiteátrem pro 15 000 diváků a největší nekropolí v Anatolii, proslulých tureckých koberců a na vlastní kůži vyzkoušet účinky léčivé minerální vody, jež dala vzniknout jedinečnému přírodnímu útvaru Pamukkale (Bavlněný zámek), pojmenovaného podle čistě bílé třpytící se barvy útesů a teras, kterými budete moci sami procházet.

efeZ Výlet do hlavního města Východořímské říše. Při prohlídce Efezu navštívíte Artemidin chrám, Celsovu knihovnu, druhé největší antické divadlo na světě, agoru, nymphaneum, terasovité domy s velkolepými mozaikami, proslulý veřejný dům Priapos, věž svatého Pavla a spoustu dalších historických skvostů.

67


tuReCko | DIDYMA rodinná sleva Pobyt pro

Více na str. 176

2 děti do 13 let Zdarma

od

Více na str. 177

14 370 kč

*

* více na str. 181

HOTEL AURUM MOON HOLIDAY RESORT

DIDYMA

***** Standard/Rodinný pokoj:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

PoloHa Luxusní komplex dvoupodlažních vilek a hlavní budovy se nachází v krásné zahradě přímo u pláže, cca 5 km od historického města Didyma a cca 80 km od letiště; autobusová zastávka cca 200 m od hotelu.

vyBavení Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restaurace, 3 à la carte restaurace, 3 bary, minimarket, konferenční místnost, WiFi v lobby zdarma; 2 bazény pro dospělé, bazén s tobogány, dětský bazén; lehátka a slunečníky zdarma, osušky za vratný depozit.

SPoRt a ZáBava Tenisový kurt, fitness centrum, stolní tenis, boc-

68

Dítě do: 13 let

Zájezdy:

8, 15 dní (PRG)

cia, plážový volejbal, badminton, dětská herna a hřiště, miniclub (4-12 let), animační programy pro děti a dospělé, sauna, turecké lázně; za poplatek masáže, ošetřovací procedury.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje v hlavní budově i ve vilkách s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, TV/SAT, telefonem, setem na přípravu kávy a čaje, trezorem a balkonem; za poplatek minibar. Rodinné club pokoje ve vilkách s možností až 2 přistýlek mají stejné vybavení jako standardní pokoje. StRavování Ultra all inclusive (24 hod.) zahrnuje snídaně,

800 112 112

Strava: ultra all inclusive 24h

obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně, odpolední občerstvení (káva, čaj, zákusky), půlnoční polévku, místní rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje (24 hod.) v časech a místech určených hotelem.

Pláž Písčitá pláž se nachází přímo u hotelu, vstup do moře možný i z mola, lehátka a slunečníky zdarma, osušky za vratný depozit. Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7576.html


DIDYMA | tuReCko

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

69


tuReCko | DIDYMA rodinná sleva Pobyt pro

Více na str. 176

2 děti do 13 let Zdarma

od

Více na str. 177

14 250 kč

*

* více na str. 181

HOTEL AURUM DIDYMA SPA & BEACH RESORT ***** Standard/Rodinný pokoj:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

PoloHa Luxusní hotelový komplex několika budov se nachází přímo u krásné pláže letoviska Akbük, cca 10 km od centra města Didyma a cca 50 km od letiště.

vyBavení Vstupní hala, recepce, výtah, hlavní restaurace, 3 restaurace à la carte, 3 bary, snack bar, minimarket, WiFi zdarma; za poplatek disco bar. Terasa na slunění, 2 bazény (1 se skluzavkami), dětské brouzdaliště, mini aquapark pro děti; lehátka, slunečníky a osušky zdarma. SPoRt a ZáBava Stolní tenis, plážový volejbal, fitness, šipky,

70

Dítě do: 13 let

Zájezdy:

8, 15 dní (PRG)

miniclub (4-12 let), mini aquapark, animační programy, turecké lázně; za poplatek tenisový kurt, Spa centrum - masáže, kosmetické procedury.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, trezorem a balkonem; za poplatek minibar (doplňován denně vodou). Stejně vybavené rodinné pokoje s možností až 2 přistýlek (2 místnosti oddělené dveřmi).

StRavování Ultra all inclusive (24 hod.) zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně,

800 112 112

DIDYMA Strava: ultra all inclusive 24h

odpolední občerstvení (káva, čaj, zákusky), nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (24 hod.) v časech a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v restauraci s obsluhou (nutná rezervace předem).

Pláž Hotelová písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází přímo u hotelu, lehátka, slunečníky a osušky zdarma. Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7575.html


DIDYMA | tuReCko rodinná sleva

Více na str. 176

Pobyt pro

Více na str. 176

Garance

Více na str. 178

dítě do 13 let Zdarma neJniŽší ceny

od

HOTEL AURUM ExCLUSIVE AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

PoloHa Hotelový komplex je umístěn v rozlehlé zahradě přímo u pláže, cca 15 km od centra města Didyma a cca 60 km od letiště; autobusová zastávka přímo před hotelem.

vyBavení Prostorná vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 3 restaurace à la carte, 5 barů, cukrárna, minimarket, konferenční centrum, WiFi v lobby zdarma; 3 bazény (1 se skluzavkami), brouzdaliště pro děti; lehátka a slunečníky zdarma, osušky za vratný depozit. SPoRt a ZáBava Fitness, aerobic, volejbal, šipky, stolní tenis, dětské

Dítě do: 13 let

*

* více na str. 181

DIDYMA

***** Standard/Rodinný pokoj:

14 670 kč

Zájezdy:

8, 15 dní (PRG)

hřiště a herna, miniclub (4-12 let), animace pro děti i dospělé, diskotéka; za poplatek tenisový kurt, vodní sporty na pláži, Spa centrum - sauna, turecká lázeň, masáže, kosmetické procedury.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, varnou konvicí a balkonem; za poplatek trezor, minibar (denně doplňován vodou). Za příplatek rodinné pokoje s možností až 2 přistýlek. StRavování Ultra all inclusive (24 hod.) zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně,

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: ultra all inclusive 24h

odpolední občerstvení, kávu, čaj, zákusky, noční občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (24 hod.) v časech a místech určených hotelem. Pláž Písčitá pláž s kamenitým vstupem do moře, část je upravená pro pohodlné koupání, se nachází přímo u hotelu. V části s hlubším vstupem je k dispozici dřevěné molo; slunečníky a lehátka zdarma, osušky za vratný depozit. Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7577.html

71


tuReCko | DIDYMA rodinná sleva Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 13 let Zdarma Více na str. 176

Garance

neJniŽší ceny

od

Více na str. 178

13 440 kč

*

* více na str. 181

HOTEL BUYUK ANADOLU DIDIM RESORT ***** Standard:

AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 13 let

PoloHa Moderní hotel se nachází v zahradě cca 5 km od centra města Didyma a cca 80 km od letiště; autobusová zastávka přímo před hotelem.

vyBavení Prostorná vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaruace, restaurace à la carte, lobby bar, bar u bazénu a na pláži, snack bar, minimarket, konferenční místnost, WiFi v lobby zdarma, terasa s bazénem, bazén se skluzavkami (provozní hodiny určuje hotel), krytý bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma. SPoRt a ZáBava Fitness, aqua aerobic, plážový volejbal, basketbal,

72

Zájezdy:

8, 15 dní (PRG)

stolní tenis, dětské hřiště a herna, miniclub, animační programy pro děti a dospělé; za poplatek diskotéka, kulečník, Spa centrum - krytý bazén, turecké lázně, masáže, kosmetické procedury.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem a balkonem s výhledem na moře; za poplatek trezor, minibar (denně doplňován vodou).

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně, odpolední ob-

800 112 112

DIDYMA Strava: all inclusive

čerstvení, odpolední kávu, čaj a zákusek, noční polévku, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v à la carte restauraci (nutná rezervace předem).

Pláž Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází přímo u hotelu, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar v rámci all inclusive. Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9233.html


DIDYMA | tuReCko rodinná sleva Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 13 let Zdarma Garance

Více na str. 176

neJniŽší ceny

od

HOTEL THE HOLIDAY RESORT

Více na str. 178

12 620 kč

AKBüK

**** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 13 let

PoloHa Hotel je situován v zahradě přímo u pláže v malém letovisku Akbük, cca 11 km od centra města Didim a cca 80 km od letiště; autobusová zastávka cca 20 m od hotelu.

vyBavení Vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace, à la carte restaurace (není součástí all inclusive), 3 bary, snack bar, TV místnost, konferenční místnost, WiFi ve společných prostorách zdarma, bazén se skluzavkou, dětský bazén s malou skluzavkou; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

Zájezdy:

8, 15 dní (PRG)

SPoRt a ZáBava Stolní tenis, šipky, fitness, dětské hřiště, miniclub, animační programy, hammam, sauna; za poplatek procedury v tureckých lázních, tenisový kurt, hřiště na basketbal, vodní sporty na pláži.

uBytování Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem a balkonem s bočním výhledem na moře; za poplatek trezor, minibar.

*

* více na str. 181

Strava: all inclusive

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně, odpolední snack a kávu, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem. Pláž Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma. Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9287.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

73


tuReCko | DIDYMA Pobyt pro

Více na str. 177

Garance

Více na str. 178

2 děti do 13 let Zdarma neJniŽší ceny

od

14 860 kč

*

* více na str. 181

HOTEL LA BLANCHE ISLAND

GüVERCINLIK

***** Standard/Superior:

AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 13 let Zájezdy:

PoloHa Moderní hotel s unikátní polohou na soukromém poloostrově se nachází cca 3 km od střediska Güvercinlik, cca 15 km od letiště.

vyBavení Lobby s recepcí, směnárna, trezor na recepci, TV místnost, hlavní restaurace, 6 restaurací à la carte (nejsou součástí all inclusive), několik barů včetně baru na pláži a u bazénu, minimarket, obchody, konferenční centrum, WiFi v celém areálu hotelu zdarma; za poplatek kadeřnictví. 3 bazény vč. relaxačního, dětský bazén, aquapark, krytý bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

74

8, 15 dní (PRG)

SPoRt a ZáBava Tenisové kurty (osvětlení a vybavení za poplatek), stolní tenis, šachy, šipky, plážový volejbal, miniclub (4-12 let), dětské hřiště, animační programy, fitness centrum, sauna, pára, turecké lázně (bez procedur); za poplatek kulečník, 5D kino, vodní sporty na pláži, procedury v tureckých lázních, masáže, kosmetické ošetření.

uBytování Standardní pokoje s možností přistýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon, minibar, varnou konvici (káva/čaj), trezor, balkon nebo terasu. Za příplatek pokoje superior - prostornější pokoje s možností až 2 přistýlek a bočním výhledem na moře.

800 112 112

Strava: ultra ll inclusive

StRavování Ultra all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně, občerstvení v baru u bazénu a na pláži, turecké speciality, zmrzlinu, sendviče, místní a vybrané importované alkoholické a nealkoholické nápoje (24 hod.) v časech a místech určených hotelem. Pláž Tři hotelové písčité pláže se nacházejí přímo u hotelu; lehátka, slunečníky a plážové osušky zdarma, plážové altánky na jedné z pláží za poplatek. Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8576.html


DIDYMA | tuReCko

Pokoj superior Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

75


tuReCko | BODRUM Pobyt pro

Více na str. 177

Garance

Více na str. 178

2 děti do 13 let Zdarma neJniŽší ceny

od

15 940 kč

*

* více na str. 181

HOTEL KADIKALE RESORT SPA & WELLNESS ***** Standard:

AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 13 let

PoloHa Hotelový komplex dvoupatrových budov, obklopený zelení, je situován ve svahu s výhledem na ostrov Kos, cca 3 km od centra Turgutreis s obchody, bary a restauracemi, cca 18 km od Bodrumu a cca 50 km od letiště; autobusová zastávka cca 100 m od hotelu. Vzhledem k členitému terénu nedoporučujeme osobám se sníženou pohyblivostí.

vyBavení Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, restaurace à la carte, 3 bary, bar u pláže, snack bar, minimarket, konferenční centrum, WiFi v lobby zdarma; 2 bazény, vodní skluzavky, 2 brouzdaliště pro děti; slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

76

Zájezdy:

8, 15 dní (PRG)

SPoRt a ZáBava Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní tenis, fitness centrum, minigolf, volejbal, basketbal, kajaky, kola, dětské hřiště a herna, miniclub, animační programy pro děti a dospělé; za poplatek motorizované vodní sporty, Spa centrum - turecké lázně, sauna, termální koupele, hydroterapie, masáže, kosmetické procedury.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem a balkonem; za poplatek trezor, minibar (doplňován denně vodou). Za příplatek pokoje s výhledem na moře.

800 112 112

BODRUM Strava: all inclusive

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně, odpolední a noční občerstvení, odpolední kávu, čaj a zákusky, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v à la carte restauraci (nutná rezervace předem). Pláž 2 mola na opalování, vstup do vody po schodech; lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážové altány za poplatek. Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9285.html


BODRUM | tuReCko Pobyt pro

Více na str. 177

Garance

Více na str. 178

2 děti do 13 let Zdarma neJniŽší ceny

od

HOTEL ISIS GODDESS AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 13 let

PoloHa Hotelový komplex hlavní budovy a bungalovů s jedinečným výhledem na záliv se nachází v klidné oblasti, cca 2 km od známého letoviska Gumbet s nabídkou zábavy a nákupních možností, cca 4 km od centra Bodrumu a cca 40 km od letiště.

vyBavení Recepce, hlavní restaurace, 4 à la carte restaurace, 3 bary, snack bar, konferenční místnost, WiFi zdarma v lobby; za poplatek internetová kavárna, půjčovna aut, kadeřnictví. Bazén s oddělenou částí pro děti, krytý bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPoRt a ZáBava Tenisové kurty (osvětlení, vybavení a lekce tenisu za poplatek), stolní tenis, fitness, šipky, aerobik, plážový volejbal, animační programy pro dospělé

*

* více na str. 181

GUMBET

***** Standard:

11 240 kč

Zájezdy:

8, 15 dní (PRG)

i děti, miniclub, sauna, turecké lázně; za poplatek vodní sporty na pláži, lekce potápění, Spa centrum - vířivka, různé druhy masáží, aromaterapie, kosmetické procedury.

uBytování Dvoulůžkové bungalovy v klubové části s možností až 2 přistýlek pro děti mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, minibar, telefon, set pro přípravu kávy a čaje, balkon; za poplatek trezor. Za příplatek bungalovy s výhledem na moře nebo prostorné dvoulůžkové pokoje v hotelové části se stejným vybavením jako bungalovy.

StRavování Ultra all inclusive zahrnuje plnou penzi (snídaně, obědy, večeře) formou bufetu, odpolední občerstvení (káva, čaj, zákusky, zmrzlina), noční občerstvení a neomezenou konzumaci alkoho-

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: ultra all inclusive

lických a nealkoholických nápojů místní výroby a vybraných importovaných nápojů v časech a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v restauraci s obsluhou (nutná rezervace).

Pláž Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře, z mola vstup po schodech, se nachází přímo u hotelu, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7727.html

77


tuReCko | BODRUM Pobyt pro

Více na str. 176

Garance

Více na str. 178

dítě do 13 let Zdarma neJniŽší ceny

od

HOTEL ISIS CHARM BEACH AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 13 let

PoloHa Třípatrový hotel se zahradou leží 6 km od centra Turgutreis, cca 22 km od Bodrumu a 55 km od letiště, autobusová zastávka u hotelu.

vyBavení Elegantní lobby s recepcí, hlavní restaurace, restaurace à la carte, 3 bary včetně baru u bazénu a pláže, WiFi v lobby zdarma; za poplatek kadeřnictví. Bazén, dětské brouzdaliště s malou skluzavkou; slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

SPoRt a ZáBava Tenisový kurt (osvětlení a vybavení za poplatek), stolní tenis, plážový volejbal, šipky, vodní gym-

78

Zájezdy:

*

* více na str. 181

TURGUTREIS

**** Standard:

12 940 kč

8, 15 dní (PRG)

nastika, animační programy, diskotéka; za poplatek vodní sporty na pláži, Spa centrum - masáže, turecké lázně, kosmetické procedury.

uBytování Standardní pokoje s možností až 2 přistýlek pro děti mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, minibar, balkon nebo terasu; za poplatek trezor.

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, občerstvení v plážovém baru, turecké speciality, odpolední kávu, čaj a zákusek, zmrzlinu, nealkoholické a alkoholické nápoje

800 112 112

Strava: all inclusive

místní výroby v časech a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v restauraci à la carte (nápoje za poplatek).

Pláž Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází přímo u hotelu, lehátka, slunečníky a plážové osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8578.html


BODRUM | tuReCko rodinná sleva

Více na str. 176

Pobyt pro

Více na str. 176

Garance

Více na str. 178

dítě do 13 let Zdarma neJniŽší ceny

od

HOTEL WOxxIE

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

*

* více na str. 181

TURGUTREIS

**** Superior:

12 750 kč

Dítě do: 13 let

PoloHa Komplex dvou hotelových budov se nachází v zahradě nedaleko pláže, cca 5 km od centra střediska, 20 km od Bodrumu a cca 50 km od letiště.

vyBavení Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 3 bary, WiFi ve společných prostorách zdarma, parkoviště, minimarket; za poplatek půjčovna aut. Terasa na slunění s bazénem, 2 skluzavky, brouzdaliště pro děti; lehátka, slunečníky a osušky zdarma. SPoRt a ZáBava Tenisový kurt (osvětlení za poplatek), basketbal, stolní tenis, dětské hřiště, mini club (4-12 let),

Zájezdy:

8, 15 dní (PRG)

6x týdně animační programy, fitness, sauna, turecké lázně; za poplatek procedury v tureckých lázních, masáže.

uBytování Dvoulůžkové pokoje superior s možností 2 přistýlek jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, trezorem a balkonem s bočním výhledem na moře; za poplatek minibar (denně doplňován vodou).

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně, odpolední snack, půlnoční polévku, nealkoholické a alkoholické

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: all inclusive

nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

Pláž Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází cca 200 m od hotelu (hotelový bus několikrát denně), lehátka a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9286.html

79


tuReCko | BODRUM rodinná sleva Pobyt pro

Více na str. 176

2 děti do 13 let Zdarma Garance

Více na str. 177

neJniŽší ceny

od

Více na str. 178

12 430 kč

*

* více na str. 181

HOTEL COCOS THE CLUB

ORTAKENT

****

Standard/Club/Rodinný pokoj:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB|AAAA

PoloHa Hotelový komplex hlavní budovy a klubové části leží na rozlehlém pozemku u slavné písčité Camel Beach, cca 7 km od centra Ortakent, cca 15 km od Bodrumu a cca 55 km od letiště.

vyBavení Prostorná vstupní hala, recepce, TV místnost, hlavní restaurace, à la carte restaurace (není zahrnuta v all inclusive), několik barů, minimarket, konferenční centrum, WiFi připojení v lobby zdarma; za poplatek kadeřnictví, hlídání dětí. Bazén, brouzdaliště pro děti; lehátka a slunečníky zdarma, osušky za vratný depozit.

80

Dítě do: 13 let

Zájezdy:

SPoRt a ZáBava Fitness centrum, plážový volejbal, stolní tenis, šipky, animační programy pro děti i dospělé, miniclub (4-12 let), sauna, pára; za poplatek procedury v lázních - masáže, kosmetické ošetření.

uBytování Standardní pokoje Club s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, trezorem, minibarem (denně doplňován vodou), terasou nebo balkonem. Za příplatek rodinné pokoje Club se 2 přistýlkami.

8, 15 dní (PRG)

Strava: all inclusive

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídani, lehké občerstvení během dne, odpolední kávu a zákusek, noční polévku, místní nealkoholické a alkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem.

Pláž Veřejná písčitá pláž s vyhrazenou hotelovou částí se nachází přímo u hotelu; lehátka a slunečníky zdarma, plážové osušky za poplatek. Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8579.html

800 112 112


BODRUM | tuReCko Pobyt pro

dítě do 13 let Zdarma Garance

Více na str. 176

neJniŽší ceny

od

LIGHTHOUSE HOTEL AA|AAA|AAB

Dítě do: 13 let

PoloHa Kaskádovitě umístěný hotelový komplex pěti budov propojených podchodem se nachází ve svahu nad krásnou pláží Camel Beach, cca 1 km od centra letoviska Ortakent, cca 13 km od Bodrumu a cca 50 km od letiště.

vyBavení Vstupní hala s recepcí, směnárna, výtahy, hlavní restaurace, několik barů včetně baru na pláži a u bazénu, konferenční místnost, WiFi v lobby zdarma, 2 bazény, dětský bazén; slunečníky a lehátka zdarma, osušky za vratný depozit. SPoRt a ZáBava Stolní tenis, fitness, sauna, turecké lázně, mini-

11 780 kč

*

* více na str. 181

ORTAKENT

**** Standard:

Více na str. 178

Zájezdy:

8, 15 dní (PRG)

club (2–14 let), denní a večerní animační programy; za poplatek vodní sporty na pláži, Spa centrum – masáže, lázeňské procedury.

uBytování Standardní pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, minibarem (voda po příjezdu) a balkonem s výhledem na moře; za poplatek trezor.

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně, občerstvení ve snack baru, odpolední kávu, čaj a zákusek, nealkoholické a vybrané alkoholické nápoje

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: all inclusive

místní výroby v časech a místech určených hotelem.

Pláž Camel Beach, jedna z nejkrásnějších písčitých pláží v oblasti Bodrumu, se nachází přímo u hotelu; slunečníky a lehátka na hotelové části pláže s pozvolným vstupem do moře zdarma.

Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8580.html

81


tuReCko | BODRUM rodinná sleva Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 13 let Zdarma Více na str. 176

Garance

neJniŽší ceny

od

Více na str. 178

13 540 kč

*

* více na str. 181

HOTEL MAGNIFIC

GUMBET

***** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 13 let

PoloHa Hotelový komplex dvoupatrových budov se nachází v krásné zahradě, přímo u písčité pláže v centru letoviska Gümbet s řadou restaurací, barů a obchodů, cca 2 km od Bodrumu a cca 45 km od letiště; autobusová zastávka u hotelu.

vyBavení Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou, lobby bar, bar u bazénu, TV místnost, konferenční místnost, WiFi v lobby zdarma; terasa na slunění s bazénem, dětské brouzdaliště; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

82

Zájezdy:

8, 15 dní (PRG)

SPoRt a ZáBava Stolní tenis, posilovna, minigolf, animační programy; za poplatek kulečník, kajaky, šlapadla, Spa centrum - turecké lázně, sauna, masáže.

uBytování Dvoulůžkové superior pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV a balkonem; za poplatek trezor, minibar.

Strava: all inclusive

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem. Pláž Písčitá pláž se nachází přímo u hotelu, lehátka, slunečníky a osušky zdarma. Oficiální klasifikace: ****+ Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9241.html

800 112 112


BODRUM | tuReCko rodinná sleva Pobyt pro

Více na str. 176

2 děti do 13 let Zdarma Garance

Více na str. 177

neJniŽší ceny

od

HOTEL COSTA LUVI

AA|AAA|AAB|AABB

PoloHa Menší hotel je umístěný v zahradě nedaleko centra střediska Gümbet, cca 3 km od centra Bodrumu a cca 35 km od letiště; obchody, restaurace a bary v okolí hotelu. vyBavení Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restaurace, bar, bar u bazénu, WiFi zdarma ve společných prostorách hotelu, parkoviště; za poplatek půjčovna aut, trezor na recepci. Terasa na slunění, bazén, bazén pro děti; lehátka a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

13 940 kč

*

* více na str. 181

GUMBET

****

Standard/rodinný pokoj:

Více na str. 178

Dítě do: 13 let

Zájezdy:

8, 15 dní (PRG)

SPoRt a ZáBava Šipky, šachy, dětské hřiště, animační programy; za poplatek vodní sporty na pláži, potápění.

uBytování Standardní pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, minichladničkou a balkonem nebo francouzským oknem. Za příplatek rodinné pokoje s možností 2 přistýlek. StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře, odpolední občerstvení, kávu, nealkoholické a al-

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: all inclusive

koholické nápoje místní výroby (24 hod.) v časech a místech určených hotelem.

Pláž Písčitá pláž s oblázky se nachází přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma, možnost využití mola.

Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9283.html

83


tuReCko | BODRUM Pobyt pro

dítě do 13 let Zdarma

od

Více na str. 176

12 440 kč

*

* více na str. 181

HOTEL COSTA BITEZHAN

BITEZ

**** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 13 let

PoloHa Stylový hotel je situován v menší zahradě přímo u pláže v blízkosti obchodů, barů a restaurací, cca 6 km od města Bodrum a cca 48 km od letiště; autobusová zastávka u hotelu.

vyBavení Vstupní hala, recepce, restaurace, lobby bar, malé obchodní centrum, parkoviště, WiFi ve společných prostorách zdarma; za poplatek půjčovna aut. Bazén, bazén pro děti; lehátka a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

SPoRt a ZáBava Stolní tenis, dětské hřiště, aerobic, šachy, šipky, animační programy, sauna, turecké lázně; za

84

Zájezdy:

8, 15 dní (PRG)

poplatek procedury v lázních, masáže, vodní sporty na pláži.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, minichladničkou a balkonem nebo francouzským oknem; za poplatek trezor.

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, odpolední občerstvení a kávu, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

800 112 112

Strava: all inclusive

Pláž Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází přímo u hotelu, přes pěší promenádu, lehátka a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9282.html


BODRUM | tuReCko Pobyt pro

Více na str. 176

Garance

Více na str. 178

dítě do 13 let Zdarma neJniŽší ceny

od

HOTEL COSTA 3S BEACH

12 240 kč

BITEZ

**** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 13 let

PoloHa Menší hotelový komplex dvou budov, umístěný v zahradě, se nachází přímo u pláže, cca 8 km od centra Bodrumu a cca 48 km od letiště; autobusová zastávka cca 100 m od hotelu.

vyBavení Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 2 bary, minimarket, WiFi v prostoru recepce zdarma, terasa s bazénem, dětský bazén; lehátka a slunečníky zdarma.

SPoRt a ZáBava Stolní tenis, šipky, animační programy, sauna, turecká lázeň; za poplatek masáže, vodní sporty na pláži.

Zájezdy:

*

* více na str. 181

8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, trezorem, minichladničkou a francouzským oknem.

StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře bufetovou formou, lehké občerstvení během dne, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

Strava: all inclusive

Pláž Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází přímo u hotelu, přes promenádu; lehátka a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9284.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

85


turecko |IZMIr| KusadasI

Turecko – kusadasi

rybářské městečko plné barů, restaurací, kaváren, orientálních trhů v oblasti izmir je vyhledávanou turistickou oblastí na západě tureckého pobřeží. průzračné egejské moře a velké množství výletů v okolí jej řadí mezi jednu z nejoblíbenějších oblastí země. Dovolená v kusadasi nabízí nespočet výletů, např. národní exotický park Dilek, Diovu jeskyni, pevnost Geonese, tureckou památku efesos, artemidiny zahrady ve městě Selcuk, které patří mezi sedm divů světa, nebo řecký ostrov Samos. kusadasi je ideální místo i pro rodinnou dovolenou, protože pláže v této oblasti mají pozvolný vstup do moře. Jednou z nejznámějších pláží je kilometrová Ladies Beach s veškerým vybavením, půjčovnou lehátek a slunečníků a občerstvením, dále kamenitá pláž papaz Beach nebo Long Beach. teplé podnebí umožňuje návštěvu této oblasti od května do října. Letiště izmir se nachází cca 90 km od letoviska. Sportovní aktivity Všechna hlavní střediska v oblasti nabízejí na svých oblázkových či písečných plážích velmi bohaté možnosti vodních sportů a zábavy. Jízda na nafukovacích člunech, na banánu, na rychlých člunech, možnost zapůjčení vodních skútrů, jízda 34

34 31

30

26 23 27 24

26 23

22 20 V

86

VI

VII

Teplota moře (°C)

VIII

IX

X

Teplota vzduchu (°C)

na vodních lyžích, paragliding jsou jen částí celkové nabídky. Populární jsou adrenalinové výlety, mezi které patří rafting, canyoning, výlet džípy či výlet na čtyřkolkách.

GaStronomie Pro tureckou kuchyni je velice typická vyváženost mezi masem, přílohami a velkým množstvím ovocných nebo zeleninových salátů. Oblíbeným masem je jehněčí, skopové, hovězí a kuřecí. Mezi typické pokrmy turecké kuchyně patří z hlavních jídel kebab, což jsou kořeněné plátky masa pečené na rožni. Typickým jídlem je i köfte. Jsou to vlastně mleté masové placičky. Lze také doporučit plněné papriky zvané dolma s rajskou omáčkou. Turecká kuchyně je velmi zdravá, jídla jsou často vařená nebo dušená, pokud se smaží, tak na kvalitním oleji, nejčastěji olivovém. Výborné jsou i turecké dezerty, i když našim chuťovým buňkám se mohou zdát poněkud přeslazené, neboť jsou 800 112 112

často namáčené do silného roztoku cukru. Typickými nápoji jsou především ayran, což je jogurt smíchaný s vodou a mírně okořeněný, z teplých nápojů káva a vynikající, velice silný čaj podávaný v malých skleničkách. Z alkoholických nápojů se konzumuje především pivo a speciální místní kořalka raki, která je připravená z hroznového vína a anýzu a patří k národním nápojům Turecka.


KusadasI| IZMIr | turecko

odlety: 8, 15 dní Z Prahy

Přímé lety beZ PřestuPu

Izmir

Kusadasi SAMOS

Bodrum

RHODOS

Hotel

Pine Bay Holiday resort Tusan Beach resort Hotel Le Bleu Grand Belish atlantique Holiday Club

aI = all inclusive

pobyt ZDarma* kategorie Strava pro dítě do str. ***** ***** ***** **** ****

aI aI aI aI aI

13 let 13 let 12 let 13 let 13 let

88 90 91 92 93

* Pobyt ZdarMa pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje bezplatné ubytování a stravování obsažené v základní ceně zájezdu pro dítě ubytované v jednom pokoji se dvěma dospělými. dítě platí jen cenu letenky nebo jízdenky, případně je u zájezdů s vlastní dopravou zcela zdarma. další podmínky poskytnutí této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu.

Čedok Plus • doprava ve třídě Travel Plus Comfort za příplatek 3 890 Kč • česky hovořící delegát v cíli zájezdu • výhodná cena cestovního pojištění • výhodné parkování na letišti v Praze naše tiPy Pro sPrávnou volbu • ideální podmínky pro windsurfing • velké množství vodních parků s tobogány • delfinárium, s možností plavání s delfíny • krásná písečná pláž Long Beach s délkou 22 kilometrů • nejlepší rybí restaurace

Nabídka výleTů

pamukkaLe – HierapoLiS Poutavý výlet za nejvýznamnější přírodní památkou země je jedinečnou možností, jak se dozvědět mnoho zajímavých informací o Turecku, objevit krásy místní krajiny, antického města Hierapolis s velkolepým amfiteátrem pro 15 000 diváků a největší nekropolí v anatolii, proslulých tureckých koberců a na vlastní kůži vyzkoušet účinky léčivé minerální vody, jež dala vzniknout jedinečnému přírodnímu útvaru Pamukkale (Bavlněný zámek), pojmenovaného podle čistě bílé třpytící se barvy útesů a teras, kterými budete moci sami procházet.

efeZ Výlet do hlavního města Východořímské říše. Při prohlídce Efezu navštívíte artemidin chrám, Celsovu knihovnu, druhé největší antické divadlo na světě, agoru, nymphaneum, terasovité domy s velkolepými mozaikami, proslulý veřejný dům Priapos, věž svatého Pavla a spoustu dalších historických skvostů. Základní informace

rozloha: 756 000 km2 počet obyvatel: 60 milionů Úřední jazyk: turečtina místní měna: turecká lira rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Jeep Safari Vzrušující a dobrodružné výlety v koloně několika jeepů (či landroverů) lesy, průsmyky, údolími a někdy dokonce i zpěněnými proudy do úchvatných hor jsou jednou z možností, jak objevit krásy turecké krajiny. Během cesty budou na nejzajímavějších místech zastávky na fotografování. DeLfinárium akrobatická přehlídka delfínů, lachtanů a tuleňů.

raftinG Po počátečních informacích o programu se na raftech sjíždí horské řeky v délce několika kilometrů.

Časový posun v létě: sELČ plus 1 hod. cílové letiště: Izmir Doba letu z prahy: cca 3 hodiny

87


turecko |IZMIr| KusadasI rodinná sleva

Více na str. 176

Pobyt pro

Více na str. 177

Garance

Více na str. 178

2 děti do 13 let Zdarma neJniŽší ceny

od

14 780 kč

*

* více na str. 181

HOTEL PInE Bay HOLIday rEsOrT ***** standard:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

dítě do: 13 let

poLoHa Hotelový komplex hlavní budovy a jednopatrových bungalovů, terasovitě umístěných v kopci, se nachází v rozlehlé zahradě u kouzelné zátoky s písčitou pláží, cca 6 km od centra Kusadasi a cca 68 km od letiště; zastávka lokálních minibusů u hotelu.

vyBavení recepce, hlavní restaurace, restaurace à la carte, piano bar v lobby, několik barů včetně baru u bazénu a na pláži, TV místnost, butiky, minimarket; WiFi v lobby zdarma; za poplatek internetový koutek, hlídání dětí, kadeřník. 3 bazény, 4 brouzdaliště pro děti, krytý bazén, aquapark se skluzavkami pro děti i dospělé; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Zájezdy:

8, 15 dní (PrG)

Sport a ZáBava aquapark se skluzavkami pro děti i dospělé, tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní tenis, šipky, plážový volejbal, basketbal, fitness centrum, aqua aerobic, minikopaná, dětské hřiště, miniclub, animační programy, kajaky, šlapadla, turecké lázně, sauna, parní sauna, jacuzzi; za poplatek diskotéka, lekce tenisu, kulečník, masáže, vodní sporty na pláži, potápění. V období od poloviny června do poloviny září je v hotelu otevřen Dětský klub Čedok – Hotel Transylvania 3 A Monster Vacation s česky mluvícím animátorem. Bližší informace uvádíme ve speciálním katalogu , který je věnován výhradně našemu novému klubu nebo na www.cedok.cz.

KusadasI strava: all inclusive 24h

uBytování standardní pokoje v hotelové části s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, saT/TV, telefonem, trezorem, minibarem (denně doplňovaný vodou) a balkonem. Jednoduše zařízené klubové pokoje s možností 2 přistýlek se stejným vybavením jako standardní pokoje mají 2 místnosti a malou terasu.

Stravování all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře ve formě bufetu, pozdní snídaně, odpolední snack, zmrzlinu, kávu, čaj a zákusek, noční snack, nealkoholické a místní alkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v restauraci à la carte (po předchozí rezervaci). pLáž Pěkná hotelová písčitá pláž s molem, oceněná certifikátem Modrá vlajka, se nachází bezprostředně u hotelu; slunečníky, lehátka a osušky zdarma. Vlastní přístav pro jachty. Oficiální klasifikace: *****

88

aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7566.html

800 112 112


KusadasI| IZMIr | turecko

rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

89


turecko |IZMIr| KusadasI Pobyt pro

Více na str. 177

Garance

Více na str. 178

2 děti do 13 let Zdarma neJniŽší ceny

od

14 370 kč

*

* více na str. 181

HOTEL Tusan BEaCH rEsOrT

KusadasI

***** standard:

AA|AAA|AAB|AAA|AABB

dítě do: 13 let

poLoHa Hotel leží v zahradě u krásné zátoky s písčitou pláží cca 5 km od rušného centra Kusadasi a cca 60 km od letiště; autobusová zastávka u hotelu.

vyBavení Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace, 2 restaurace à la carte, 6 barů, cukrárna, snack bar, TV místnost, minimarket, WiFi v lobby zdarma; za poplatek internetová kavárna, kadeřnictví. 3 bazény, dětské brouzdaliště s mini aquaparkem; lehátka a slunečníky zdarma, osušky za vratný depozit.

90

Zájezdy:

8, 15 dní (PrG)

Sport a ZáBava Tenisový kurt (osvětlení za poplatek), volejbal, stolní tenis, badminton, šipky, aerobic, fitness centrum, kajaky, šlapadla, dětské hřiště a herna, miniclub (4-12 let), animační programy pro děti a dospělé; za poplatek kulečník, motorové sporty na pláži, spa centrum - hammam, sauna, masáže, kosmetické procedury.

uBytování dvoulůžkové standardní pokoje s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, saT/TV, telefonem a balkonem; za poplatek minibar, trezor.

800 112 112

strava: all inclusive 24h

Stravování all inclusive (24 hod.) zahrnuje snídaně, obědy, večeře formou bufetu, pozdní snídaně, občerstvení během dne, odpolední kávu a čaj, noční občerstvení, alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (24 hod.) v časech a místech určených hotelem. pLáž Krásná písčitá hotelová pláž se nachází přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma. Oficiální klasifikace: ***** aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7569.html


KusadasI| IZMIr | turecko rodinná sleva

Více na str. 176

Pobyt pro

Více na str. 176

Garance

Více na str. 178

dítě do 13 let Zdarma

neJniŽší ceny

od

HOTEL LE BLEu AA|AAA|AAB|AABB

*

* více na str. 181

KusadasI

***** standard:

14 980 kč

dítě do: 13 let

poLoHa Luxusní hotelový komplex je umístěný v udržované zahradě v klidné lokalitě cca 3 km od centra Kusadasi a cca 70 km od letiště; nejbližší obchody, bary a restaurace cca 1 km od hotelu, zastávka autobusu cca 100 m.

vyBavení Prostorná vstupní hala, recepce, směnárna, výtahy, hlavní restaurace, 2 à la carte restaurace, 3 bary, minimarket, konferenční místnost, WiFi zdarma; za poplatek internetový koutek, kadeřnictví. 2 bazény (1 se skluzavkou), oddělená dětská část; lehátka, slunečníky a osušky zdarma. Sport a ZáBava Tenisový kurt (osvětlení za poplatek), fitness

Zájezdy:

8, 15 dní (PrG)

centrum, herna a hřiště pro děti, miniclub (4-12 let), animační programy pro dospělé; za poplatek spa centrum - sauna, hammam, masáže, kosmetické procedury.

uBytování standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, saT/TV, telefonem, trezorem a balkonem; za poplatek minibar.

Stravování ultra all inclusive (24 hod.) zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně, odpolední občerstvení, kávu, čaj a zákusky, noční polévku, nealkoholické a alkoholické nápoje

rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

strava: ultra all inclusive 24h

místní výroby (24 hod.) v časech a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v à la carte restauraci (nutná rezervace předem). pLáž Hotelová písčito-oblázková pláž s příkrým vstupem do moře se nachází přímo u hotelu, k dispozici dřevěné molo na opalování, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: ***** aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9247.html

91


turecko |IZMIr| KusadasI Pobyt pro

Více na str. 176

Garance

Více na str. 178

dítě do 13 let Zdarma

neJniŽší ceny

od

14 250 kč

*

* více na str. 181

HOTEL Grand BELIsH

KusadasI

***** standard:

AA|AAA|AAB

dítě do: 13 let

poLoHa Hotel je situován v příjemném prostředí v blízkosti krásné pláže cca 10 km od centra Kusadasi a cca 90 km od letiště; autobusová zastávka cca 200 m od hotelu.

vyBavení Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace, restaurace à la carte, lobby bar, bar u bazénu, minimarket, parkoviště, konferenční centrum, WiFi v lobby zdarma; za poplatek internetová kavárna, kadeřnictví. Terasa na slunění s bazénem, dětské brouzdaliště, krytý bazén; lehátka, slunečníky zdarma, osušky za vratný depozit. Sport a ZáBava Tenisový kurt (osvětlení za poplatek), boccia,

92

Zájezdy:

8, 15 dní (PrG)

šipky, aerobic, plážový volejbal, stolní tenis, vodní pólo, dětské hřiště, miniclub (4-12 let), animační programy pro děti a dospělé, diskotéka, sauna, turecká lázeň; za poplatek spa centrum - masáže, kosmetické procedury.

uBytování standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, saT/TV, telefonem, trezorem a balkonem; za poplatek minibar.

Stravování all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, odpolední občerstvení, kávu, čaj a zákusky, nealkoholické a alkoholické nápoje

800 112 112

strava: all inclusive

místní výroby v časech a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v à la carte restauraci (nutná rezervace předem).

pLáž Hotelová písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází přímo u hotelu, přístup promenádou; lehátka a slunečníky zdarma, osušky za vratný depozit.

Oficiální klasifikace: ***** aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9248.html


KusadasI| IZMIr | turecko Pobyt pro

Více na str. 176

Garance

Více na str. 178

dítě do 13 let Zdarma neJniŽší ceny

od

HOTEL aTLanTIquE HOLIday CLuB **** standard:

AA|AAA|AAB

dítě do: 13 let

poLoHa Hotel leží na nejkrásnější a nejdelší pláži v letovisku Kusadasi, cca 8 km od centra střediska a cca 80 km od letiště; autobusová zastávka asi 200 m od hotelu.

vyBavení Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 2 restaurace s obsluhou, 3 bary, snack bar, bar u bazénu, minimarket, WiFi v lobby zdarma, 2 bazény (1 se skluzavkou), dětský bazén; lehátka a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

Sport a ZáBava aquapark Tortuga vedle hotelu (vstup zdarma, nápoje a občerstvení za poplatek), stolní tenis, plážový volejbal, badminton, basketbal, vodní

Zájezdy:

8, 15 dní (PrG)

pólo, boccia, fitness centrum, windsurfing, kajaky, šlapadla, dětské hřiště, miniclub (4-12 let), animační programy pro děti a dospělé, diskotéka; za poplatek tenisové kurty, kulečník, motorizované vodní sporty na pláži, spa centrum - sauna, hammam, masáže.

uBytování standardní pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, saT/TV, telefonem, minichladničkou; za poplatek trezor, WiFi.

Stravování all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně, odpolední

rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

12 860 kč

*

* více na str. 181

KusadasI strava: all inclusive

občerstvení (káva, čaj, zákusek), alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v restauraci s obsluhou (nutná rezervace předem).

pLáž Veřejná krásná písčitá pláž Kusadasi s pozvolným vstupem do moře se nachází přímo u hotelu, lehátka a slunečníky na vyhrazené hotelové části zdarma, osušky za poplatek. Oficiální klasifikace: **** aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7573.html

93


eGyPt

Egypt

jedna z nejstarších kolébek civilizace láká cestovatele svými fascinujícími historickými památkami, které zde stály již v době, kdy se v jiných částech světa lidstvo teprve probouzelo. od konce 20. století však egypt láká návštěvníky také svými kvalitními písčitými plážemi na březích rudého moře, kde doslova před očima rostou luxusní hotelové resorty a celá turistická města. tajemstvím úspěchu těchto center jsou výborné klimatické podmínky umožňující přímořskou rekreaci a koupání po celý rok a současně i snadná dostupnost z evropy. V neposlední řadě lákají zdejší přímořská střediska svými skvělými podmínkami pro potápění, šnorchlování a hraní golfu.

Země a její lidé Země pokrývá velkou část severovýchodního cípu afrického kontinentu a do Asie zabíhá Sinajským poloostrovem. Na severu hraničí se Středozemním mořem, na východě s Rudým mořem, na jihu a západě jej obklopují Súdán a Libye. Osu země tvoří úrodné údolí řeky Nilu, který ústí širokou deltou do Středozemního moře. Do údolí Nilu se již od starověku soustřeďuje 98% hospodářského života země, jehož základem je zemědělství. Ostatní části země pokrývá kamenitá i písčitá poušť.

32

33

33 31

29

29 25

24

VI

V

26

26

26

VII

VIII

IX

Teplota moře (°C)

94

25 X

Teplota vzduchu (°C)

Celosvětově strategicky významným místem v Egyptě je Suezský průplav, který je i v moderní době nezastupitelnou tepnou námořní dopravy. Egypt je proslulý především jednou z největších starověkých civilizací, pyramidami, chrámy, hroby a mumiemi. Méně známé je jeho středověké dědictví koptského křesťanství a islámské kultury, jejich chrámů, klášterů a mešit. V 16. století se Egypt stal součástí Osmanské říše, její vliv oslábl v 19. století, ve 20. století se dostal pod britskou nadvládu a v r. 1922 vyhlásil nezávislost. Británie si udržela vliv v zemi až do poloviny 20. století, v r. 1953 byla vyhlášena republika.

Gastronomie Typická jsou nepříliš ostrá jídla ochucená bylinkami. Oblíbeným masem je jehněčí nebo skopové výborně upravované jako špíz, jako kebab, mleté či sekané. V přímořských oblastech se podávají dobře upravované ryby, například grilovaný alexandrijský garnát a mořské plody. Nejznámějším egyptským jídlem je falafel (tamíja), dále plněné vinné listy a švarma. Konzumuje se množství 800 112 112

exotického ovoce, zejména banány, fíky, datle a pomeranče. Oblíbeným dezertem je rýžový nákyp s mlékem a rozinkami, orientální cukrovinky založené na medu a baklava - moučník z listového těsta plněný oříšky a medem. Z alkoholických nápojů se konzumuje v malé míře pouze pivo, oblíbené jsou ovocné šťávy a čaje výborný klasický, mátový nebo ibiškový čaj (karkade). PotáPění Jednou z hlavních atraktivit pobytu u moře v Egyptě je možnost korálového i vrakového potápění a šnorchlování. Rudé moře, známé nejsevernějším výskytem korálů na naší planetě, nabízí toto nezapomenutelné divadlo nejblíže k evropským břehům. Pouhé čtyři hodiny letu Vás dělí od této podmořské exotiky, kterou doporučujeme vyzkoušet každému zdravotně způsobilému cestovateli. Naše nabídka zahrnuje širokou škálu potápěčských programů, které lze rezervovat předem i na místě v průběhu pobytu u moře. Bližší informace Vám podají prodejci zájezdů.


Odlety: 8, 11, 12, 15 dní Z PRAHy, bRnA, OstRAvy dO HuRgHAdy A mARsA AlAm

eGyPt

Odlety: 8, 15 dní Z PRAHy dO tAby

ČedOk Plus • česky hovořící delegát • doprava ve třídě Travel Plus Comfort příplatek 3 890 Kč • výhodné parkování na letišti v Praze

Alexandrie

K¡hira Taba

Sharm El Sheikh m d… Ru

EGYPT

El Gouna Hurghada

oř e

Makadi Resort Safaga (Soma Bay) El Quseir Marsa Luxor Alam

nAše tiPy PRO sPRávnOu vOlbu • celoroční koupání a poznávání • nejbližší exotika – 4 hodiny letu • široká nabídka hotelů za výhodnou cenu

Základní informace

Oficiální název: Egyptská arabská republika Politický systém: republika Rozloha: 1 000 000 km2 Počet obyvatel: 80 milionů Hlavní město: Káhira Úřední jazyk: arabština Dorozumění: angličtina v turistických oblastech Náboženství: islám 94%, křesťanství 6% Místní měna: egyptská libra (EGP) = 100 piastrů (orientační kurz 1 USD = 7 EGP, 1 Eur = 9 EGP) Peníze s sebou: USD (v destinaci Marsa Alam EUR), platby úvěrovými kartami běžné, bankomaty zatím málo rozšířené Místní čas: SEČ +1 hodina (i v době letního času) Elektřina: 220 V, adaptér není nutný Vstupní formality: cestovní pas a turistické vízum. Vízum lze zakoupit na letišti za poplatek cca 25 USD (cena platná ke dni vydání katalogu). Místní doprava: poměrně bezpečná a cenově dostupná taxi, cenu by si měl cestující s řidičem sjednat předem – dohovořit se s nimi lze většinou anglicky. Očkování a lékař: povinné očkování není předepsáno. Hygienické podmínky nejsou vždy na středoevropské úrovni, doporučuje se cestovat s léky proti zažívacím potížím. Turistická střediska mají většinou své lékaře nebo zdravotníky.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

95


eGyPt | MARSA ALAM

Marsa alaM

našE pobytová Místa

marsa alam Původně malá rybářská osada a přístav na břehu Rudého moře situovaná asi 280 km jižně od Hurghady a 250 km severně od súdánských hranic. Protože území leží nedaleko od obratníku Raka, jedná se již o tropickou oblast a v zimním období jsou zde vyšší průměrné teploty vody a vzduchu než jinde v Egyptě, které lákají teplomilné rekreanty i v měsících lednu a únoru. Dosud civilizací málo dotčené pobřeží je charakteristické krásnými zálivy s písčitými plážemi, které jsou lemovány romantickými útesy s bohatými koloniemi korálů a pestrobarevných ryb. Na sever od Marsa Alam byla vybudována nová zóna turistiky s luxusními hotelovými komplexy s veškerou nabídkou ubytovacích služeb, sportovních aktivit, koupání, potápění, šnorchlování a nechybějí ani exotické výlety do pouště a hor, jízdy na velbloudech nebo klasické výlety za památkami faraonů v údolí Nilu do Luxoru a Karnaku. Transfer z letiště trvá asi 20-60 minut v závislosti na poloze konkrétních hotelů.

96

el QUseir Jeden z bývalých nejvýznamnějších přístavů starobylého Egypta, jehož historie sahá až do dob faraonů. V dnešní době je udržované historické centrum se zbytky staré pevnosti, kamennými domky a křivolakými uličkami s množstvím pouličních bazarů obklopeno dlouhou pláží s řadou hotelových komplexů. Letovisko je vyhledávané především milovníky vodních sportů, potápění a šnorchlování, ke kterým má přímo ideální podmínky – průzračné moře a bohatý podmořský život. Na své si však přijdou i milovníci hotelového luxusu, animačních aktivit, koupání v tyrkysovém moři a sportů na písčitých plážích. Středisko patří ke klidnějším lokalitám, transfer z letiště trvá cca 60 min.

Hotel

Pobyt Zdarma* kategorie strava pro dítě do str.

Royal Brayka Beach Resort ***** Jaz Lamaya Resort ***** Royal Tulip Beach Resort ***** Future Dream Lagoon ***** Novotel Marsa Alam ***** Hilton Nubian Resort Marsa Al. ***** Albatros Sea World Marsa Al. ***** Radisson Blu El Quseir ***** Club Calimera Akassia Swiss Resort ***** Three Corners Fayrouz Plaza Beach ***** Three Corners Sea Beach Resort **** Three Corners Happy Life ***** Blue Reef Resort ****

AI = all inclusive

AI AI AI AI AI AI AI AI

14 let 14 let 14 let 14 let 14 let 14 let 14 let 14 let

98 100 102 104 106 107 108 109

AI

14 let

110

AI

14 let

112

AI AI AI

14 let 14 let 14 let

114 116 117

* Pobyt ZDARMA pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje bezplatné ubytování a stravování obsažené v základní ceně zájezdu pro dítě ubytované v jednom pokoji se dvěma dospělými. Dítě platí jen cenu letenky nebo jízdenky, případně je u zájezdů s vlastní dopravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu.

nAše tiPy PRO sPRávnOu vOlbu • přímé lety z Prahy, Brna a Ostravy • skvělé potápění • většina hotelů s all inclusive 800 112 112


MARSA ALAM | eGyPt

nabídka výlEtů

lUXor Celodenní výlet do jednoho z nejvýznamnějších míst starověkého Egypta. Odjezd v brzkých ranních hodinách. V programu je prohlídka nádherného chrámového komplexu v Karnaku, návštěva parfumérie, chrámu královny Hatšepsut a Údolí králů. Dle časových možností návštěva alabastrové dílny. V ceně je zahrnut oběd v restauraci v Luxoru (nápoje se hradí zvlášť) a vstupy do památek, plavba loďkou po Nilu. Výlet je doprovázen česky mluvícím průvodcem. Orientační cena: 110 EUR dospělý 55 EUR dítě 6-12 let

asUán Celodenní výlet s odjezdem v brzkých ranních hodinách. Návštěva Asuánské přehrady, chrámu v Philae, Nubijské vesnice, 45 minutová plavba po Nilu. V ceně je zahrnut oběd v Nubijské restauraci (nápoje se hradí zvlášť). Výlet je doprovázen česky hovořícím průvodcem. Orientační cena: 110 EUR dospělý 55 EUR dítě 6-12 let

el QUseir Odpolední výlet do 3000 let starého městečka, vyhlídka na fotografování, návštěva přístavu, mešity, koptského ortodoxního kostela, zastávka v parfumerii. Zakončení výletu je v přímořské kavárně (1 nealko nápoj v ceně) v blízkosti staré části města. Výlet je doprovázen česky mluvícím průvodcem. Orientační cena: 20 EUR dospělý 10 EUR dítě 6-12 let

Zátoka aBo daBBaB Příjemný, půldenní výlet k jedné z nejkrásnějších zátok v Marsa Alam, kde se vyskytují želvy karety a někdy i mořská kráva dugong. Šnorchlování s instruktorem. Zátoka má pozvolný vstup do moře. Na pláži jsou slunečníky, lehátka, sprchy a toaleta. Návrat v odpoledních hodinách. Orientační cena: 30 EUR dospělý 15 EUR dítě 6-12 let

moto safari Odpolední výlet čtyřkolkou do beduínské vesnice v poušti, prohlídka a výklad o způsobu jejich života. Návrat okolo 19:00. Orientační cena: 50 EUR dospělý 25 EUR dítě 6-12 let

dolPHin HoUse Příjemný lodní výlet z přístavu v Marsa Alam pro milovníky mořského života a šnorchlování do chráněné přírodní rezervace Dolphin House. Zastávka na šnorchlování a s velkou pravděpodobností plavání s delfíny. Oběd s nealkoholickými nápoji v ceně výletu. Nutná rezervace minimálně 2 dny před konáním výletu. Návrat v odpoledních hodinách. Orientační cena: 75 EUR dospělý 45 EUR dítě 6-12 let Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

97


eGyPt | MARSA ALAM Rodinná slevA Pobyt pro

Více na str. 176

2 děti do 14 let ZdARmA

od

Více na str. 177

14 990 kč

*

* více na str. 181

HOTEL ROYAL BRAYKA BEACH RESORT

MARSA ALAM

***** Standard:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

Dítě do: 14 let

PoloHa Pěkný a rozlehlý hotelový komplex s příjemnou atmosférou se nachází přímo u překrásného zálivu s písčitou pláží a s ideálními podmínkami pro potápění a šnorchlování, cca 40 km od letiště.

VyBaVení Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, à la carte restaurace s arabskou a středomořskou kuchyní (nejsou součástí all inclusive), bar v lobby, bar na pláži, bar u bazénu, za poplatek WiFi, internetový koutek, konferenční místnost, lékař na vyžádání, kadeřnictví, kosmetika. Terasa s velkým bazénem (v zimě vyhřívaným), bazén se skluzavkami a tobogánem a dětský bazén se skluzavkou; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

sPort a ZáBaVa 2 tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní tenis, billiard, posilovna, plážový volejbal, miniclub, animační programy pro děti i dospělé, šipky, boccia, diskotéka; za poplatek Spa – sauna, masáže, kosmetické procedury; potápěčské centrum s mezinárodními instruktory. V období od poloviny června do poloviny září je v hotelu otevřen Dětský klub Čedok – Hotel Transylvania 3 A Monster Vacation s česky mluvícím animátorem. Bližší informace uvádíme ve speciálním katalogu, který je věnován výhradně našemu novému klubu nebo na www.cedok.cz

UBytoVání Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2 dětí na společné přistýlce jsou vybaveny vlast-

Strava: all inclusive

ním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV, menší chladničkou, trezorem, varnou konvicí a balkonem nebo terasou. Na vyžádání a za příplatek pokoje Deluxe s výhledem na moře a bazén, pokoje Deluxe beach front až pro 4 osoby s výhledem na moře a záliv, rodinný pokoj se dvěma propojenými pokoji s možností až dvou přistýlek.

straVoVání All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu, pozdní snídani, lehké občerstvení během dne, oběd v restauraci u pláže (nutná rezervace den předem), snack, kávu, nealkoholické a místní alkoholické nápoje v hotelem určených časech a místech.

Pláž Přímo u hotelového komplexu je pěkná asi 500 m dlouhá písčitá pláž, na jejímž začátku je mělké moře s korály, pak hloubka na potápění, vstup do moře je možný i z nově otevřeného mola; lehátka, slunečníky a osušky zdarma. Lze využít i krásnou písčitou pláž v zálivu s pozvolným vstupem do moře, jednu z nejlepších pláží v této oblasti vhodnou pro děti. Oficiální klasifikace: *****

98

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,4675.html

800 112 112


MARSA ALAM | eGyPt

Pokoje deluxe beach front

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

99


eGyPt | MARSA ALAM Pobyt pro

dítě do 14 let ZdARmA

od

Více na str. 176

17 990 kč

*

* více na str. 181

HOTEL JAZ LAMAYA RESORT

MARSA ALAM

***** Superior:

AA

Rodinný pokoj:

AA|AAA|AAB|AABB

PoloHa Hotelový resort je součástí komplexu pěti hotelů, které se nacházejí v oblasti Madinat Coraya, v soukromém zálivu s možností potápění a šnorchlování, cca 7 km od letiště.

VyBaVení Vstupní hala s recepcí a lobby barem, bankomat, hlavní restaurace, bar u bazénu, stánky s občerstvením, bar na pláži; za poplatek Shisha bar, WiFi a vysokorychlostní připojení na internet, obchody, půjčovna aut, lékárna, kadeřnictví a kosmetika, konferenční centrum (některé služby jsou nabízeny v sousedních hotelech). 4 bazény (1 v zimě vyhřívaný), dětský bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Dítě do: 14 let

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

sPort a ZáBaVa Plážový volejbal, fotbal, lukostřelba, stolní tenis, vodní gymnastika, aerobic, dětský klub, hřiště, denní a večerní animační programy, diskotéka; za poplatek fitness, wellness centrum, squash, osvětlený tenisový kurt a potápěčské centrum (některé služby jsou nabízeny v sousedních sesterských hotelech), aquapark Aqua Coraya centrum - 13 skluzavek/tobogánů pro děti i dospělé (asi 200 m od hotelu). UBytoVání Pěkné prostorné dvoulůžkové pokoje superior jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, WC, vysoušeč vlasů), klimatizací, telefonem, SAT/TV, trezorem, ledničkou, varnou konvicí, balkonem

Strava: all inclusive

nebo terasou s výhledem do zahrady. Za příplatek rodinné pokoje s výhledem na moře (část s přistýlkami oddělena závěsem) a rodinné pokoje deluxe (část s přistýlkami oddělena posuvnými dveřmi) s možností až 2 přistýlek.

straVoVání All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře bufetovou formou, odpolední občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v hotelem vybraných barech a časech, denně láhev vody na pokoji.

Pláž U komplexu se nachází písčitá pláž s mírným vstupem do vody (u břehu je korál) a molem, doporučujeme obuv do vody; vhodné pro potápění a šnorchlování; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

100

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8452.html

800 112 112


MARSA ALAM | eGyPt

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

101


eGyPt | MARSA ALAM Rodinná slevA Pobyt pro

Více na str. 176

2 děti do 14 let ZdARmA

od

Více na str. 177

14 800 kč

*

* více na str. 181

HOTEL ROYAL TULIP BEACH RESORT ***** Superior:

AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 14 let

PoloHa Velmi pěkný hotelový komplex několika budov se nachází přímo u pláže s korálovým útesem s ideálními podmínkami pro potápění a šnorchlování, cca 17 km od letiště.

VyBaVení Prostorná vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, italská a rybí à la carte restaurace (nejsou součástí all inclusive), bar na recepci, u bazénu a na pláži, obchod se suvenýry; za poplatek WiFi na recepci. 2 velké bazény pro dospělé (1 v zimě vyhřívaný), dětský bazén, nově otevřený aquapark pro děti i dospělé; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

102

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

sPort a ZáBaVa Aquapark, plážový volejbal, šipky, boccia, diskotéka, miniclub (4-12 let), dětské hřiště, animační programy pro děti i dospělé; za poplatek kulečník, tenisový kurt, wellness centrum - sauna, vířivka, pára, masáže.

UBytoVání Moderní pokoje typu superior s možností až 2 přistýlek pro děti mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, trezor a balkon nebo terasu; za poplatek minibar. Na vyžádání a za příplatek pokoje s výhledem na moře nebo prostornější rodinné pokoje až pro 4 osoby.

straVoVání All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým způsobem, snack během dne, kávu, čaj, nealko-

800 112 112

MARSA ALAM Strava: all inclusive

holické a alkoholické nápoje místní výroby v hotelem určených časech a místech.

Pláž Přímo u hotelu je asi 1 km dlouhá písčito-oblázková pláž, vstup do moře je zajištěn z mola (doporučujeme boty do vody). Korálový útes začíná v blízkosti pobřeží, otevřené moře je vzdáleno asi 700 m od břehu; vhodné pro potápění, šnorchlování a také pro kite a windsurfing; lehátka, slunečníky a osušky zdarma. Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7705.html


MARSA ALAM | eGyPt

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

103


eGyPt | MARSA ALAM Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 14 let ZdARmA

od

13 990 kč

*

* více na str. 181

HOTEL FUTURE DREAM LAGOON

MARSA ALAM

***** Standard:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

Dítě do: 14 let

PoloHa Hotelový komplex tvoří 6 dvoupatrových budov umístěných v rozlehlé palmové zahradě, cca 90 km od letiště.

VyBaVení Vstupní hala s recepcí a směnárnou, restaurace s terasou, lobby bar, bar u bazénu a na pláži, obchody se suvenýry; za poplatek WiFi. 5 bazénů (1 v zimní sezóně vyhřívaný), dětský bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa Plážový volejbal, animační programy pro děti a dospělé, šipky, boccia, dětské hřiště; za poplatek potápěčské centrum.

104

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

UBytoVání Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek pro děti mají klimatizaci, vlastní sociální zařízení (koupelna, WC, vysoušeč vlasů), SAT/TV, telefon, trezor, balkon nebo terasu; za poplatek minibar.

straVoVání All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovou formou, pozdní snídaně, odpolední občerstvení, alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby v hotelem vyznačených barech a časech.

Strava: all inclusive

Pláž Hotelová písčitá pláž s pozvolným, místy kamenitým vstupem do moře; lehátka a slunečníky zdarma, plážový bar v rámci all inclusive. Doporučujeme obuv do vody (u břehu je částečně korál).

Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8920.html

800 112 112


MARSA ALAM | eGyPt

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

105


eGyPt | MARSA ALAM Pobyt pro

2 děti do 14 let ZdARmA

od

Více na str. 177

16 500 kč

*

* více na str. 181

HOTEL NOVOTEL MARSA ALAM ***** Standard:

AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 14 let

PoloHa Pěkný hotelový komplex několika budov se nachází přímo u pláže s korálovým útesem v oblasti s ideálními podmínkami pro potápění a šnorchlování, cca 40 km od letiště.

VyBaVení Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, italská à la carte restaurace (není součástí all inclusive), bar v lobby, u bazénu a na pláži, WiFi v areálu hotelu zdarma, obchod se suvenýry; za poplatek internet. 3 velké bazény pro dospělé (1 v zimě vyhřívaný) a dětský bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

106

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

sPort a ZáBaVa Plážový volejbal, vodní gymnastika, aerobic, dětské hřiště, miniclub (4-12 let), animační programy pro děti a dospělé; za poplatek potápěčské centrum, Spa centrum – vnitřní bazén, sauna, jacuzzi, fitness, masáže.

UBytoVání Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek pro děti mají vlastní příslušenství (koupelna, WC, vysoušeč vlasů), klimatizaci, telefon, SAT/TV, trezor, varnou konvici a balkon nebo terasu; za poplatek minibar. Na vyžádání a za příplatek pokoje s výhledem na mořskou stranu.

800 112 112

MARSA ALAM Strava: all inclusive

straVoVání All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým způsobem, odpolední snack, kávu, čaj, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

Pláž Dlouhá písčitá pláž přímo u hotelu, vstup do moře je zajištěn z mola (doporučujeme boty do vody). U břehu je korálový útes, pak otevřené moře na koupání; vhodné pro potápění a šnorchlování; lehátka, slunečníky a osušky zdarma. Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7706.html


MARSA ALAM | eGyPt Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 14 let ZdARmA

od

HOTEL HILTON NUBIAN RESORT MARSA ALAM

17 390 kč

MARSA ALAM

***** Standard:

AA|AAA|AAB

Rodinný pokoj:

AA|AAA|AAB|AABB

PoloHa Luxusní hotelový komplex s příjemnou atmosférou a kvalitními službami se nachází v klidnější oblasti s ideálními podmínkami pro potápění a šnorchlování, v první linii u krásné pláže Abu Dabab, cca 30 km jižně od letiště.

VyBaVení Prostorná vstupní hala s recepcí a lobby barem, hlavní restaurace, orientální à la carte restaurace, kavárna, bar u bazénu a na pláži, obchody se suvenýry, bankomat, konferenční místnost, WiFi na recepci zdarma; za poplatek internet, lékařská služba. 4 bazény (z toho 2 v zimě vyhřívané) a některé s dětskou částí, bazén s umělými vlnami, terasa na slunění; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Dítě do: 14 let

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

sPort a ZáBaVa Stolní tenis, posilovna, plážový volejbal, animační programy pro děti a dospělé, dětská herna a hřiště, miniclub; za poplatek billiard, sauna, masáže, potápěčské centrum.

UBytoVání Pěkné moderně zařízené standardní pokoje s možností přistýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC) a jsou vybaveny klimatizací, telefonem, SAT/TV, minibarem, varnou konvicí pro přípravu kávy a čaje, trezorem a balkonem nebo terasou. Na vyžádání a za příplatek lze zajistit pokoje s výhledem na moře, rodinné pokoje až pro 4 osoby, propojené pokoje, suite a bezbariérové pokoje.

*

* více na str. 181

Strava: all inclusive

straVoVání All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým způsobem, odpolední kávu a čaj, snack, nealkoholické a vybrané místní alkoholické nápoje v místech a časech určených hotelem, na pokoji denně lahev vody.

Pláž Krásná písčitá pláž Abu Dabab se nachází ve vzdálenosti cca 400 m od hotelu (vláček zdarma každých 15 minut). Na začátku pláže je mělké moře a písčitý vstup, dále dno s korály; vhodné pro potápění a šnorchlování; lehátka, slunečníky a ručníky zdarma, plážový bar v rámci all inclusive. Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9297.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

107


eGyPt | MARSA ALAM Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 14 let ZdARmA

od

19 300 kč

*

* více na str. 181

HOTEL ALBATROS SEA WORLD MARSA ALAM ***** Standard:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

Dítě do: 14 let

PoloHa Nově otevřený luxusní hotelový komplex hlavní budovy a několika pavilonů je umístěný v zahradě v klidné oblasti, přímo u pláže, cca 20 km od centra El Quseir a 60 km od letiště.

VyBaVení Prostorná vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 4 tematické restaurace, 5 barů včetně baru u bazénu a na pláži, několik obchodů, parkoviště, WiFi zdarma; za poplatek lékařská služba na vyžádání, lékárna. Bazénový komplex více než 10 bazénů (1 v zimě vyhřívaný), 2 dětské bazény, aquapark - 15 skluzavek pro dospělé, 4 skluzavky pro děti; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

108

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

sPort a ZáBaVa Tenisový kurt (osvětlení a vybavení za poplatek), posilovna, šipky, boccia, minigolf, volejbal, fotbal, vodní aerobic, vodní pólo, dětské hřiště, miniclub (4-12 let), animační programy pro děti a dospělé; za poplatek Spa centrum - 3 kryté bazény, vířivka, sauna, parní lázeň, turecká lázeň, masáže.

UBytoVání Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, minibarem (doplňován denně vodou a nealko nápoji), varnou konvicí a balkonem nebo terasou. Za příplatek pokoje s výhledem na moře a prostornější rodinné pokoje - 2 místnosti oddělené posuvnými dveřmi.

800 112 112

EL QUSEIR Strava: all inclusive

straVoVání All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně a večeře, odpolední občerstvení, nealkoholické a místní alkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem.

Pláž Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře přes korálový útes (doporučujeme ochrannou obuv) se nachází přímo u hotelu; lehátka, slunečníky a osušky zdarma; plážový bar v rámci all inclusive. Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9298.html


MARSA ALAM | eGyPt Pobyt pro

Více na str. 176

2 děti do 14 let ZdARmA

od

HOTEL RADISSON BLU EL QUSEIR AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

Dítě do: 14 let

PoloHa Hotelový komplex postavený v typickém núbijském stylu se nachází v rozlehlé zahradě cca 5 km od historického centra přístavního města El Quseir a cca 70 km od letiště.

VyBaVení Prostorná vstupní hala s recepcí, směnárnou a lobby barem, hlavní restaurace, 3 à la carte restaurace, bar na pláži, snack bar, obchody, konferenční centrum, terasa, WiFi ve veřejných prostorách hotelu zdarma, 2 bazény, brouzdaliště pro děti; slunečníky a lehátka zdarma, osušky za vratný depozit. sPort a ZáBaVa Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), plážový volejbal, fotbal, stolní tenis, šachy, dětské hřiště

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

a herna pro děti, miniclub (4-12 let), animace pro děti a dospělé, fitness; za poplatek kulečník, wellness centrum se saunou, jacuzzi a parní lázní, masáže, vodní sporty na pláži.

UBytoVání Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vybavené vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, trezorem a balkonem nebo terasou; za poplatek minibar. Na vyžádání a za příplatek pokoje s výhledem na moře a rodinné pokoje - dvě oddělené místnosti s možností až 3 přistýlek pro děti. straVoVání All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu v hlavní restauraci, pozdní snídani, občerstvení

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

*

* více na str. 181

EL QUSEIR

***** Standard:

18 200 kč

Strava: all inclusive

v baru u bazénu, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby ve vyznačených časech a barech.

Pláž Hotelová písčito-oblázková pláž s mírným, místy kamenitým vstupem do moře (doporučujeme obuv do vody) přímo před hotelovým areálem, vstup do moře je zajištěn také z mola; slunečníky a lehátka zdarma, plážové osušky za vratný depozit. Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8916.html

109


eGyPt | MARSA ALAM Rodinná slevA Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 14 let ZdARmA

od

Více na str. 176

17 090 kč

*

* více na str. 181

HOTEL CLUB CALIMERA AKASSIA SWISS RESORT ***** Standard:

AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 14 let

PoloHa Rozlehlý hotelový komplex několika budov se nachází přímo u pláže v oblasti s ideálními podmínkami pro potápění a šnorchlování, cca 36 km od letiště.

VyBaVení Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, italská, orientální a rybí restaurace à la carte (není součástí all inclusive), bar v lobby, u bazénů a na pláži, WiFi na recepci zdarma, obchody se suvenýry; za poplatek kadeřnictví. 3 velké bazény pro dospělé (1 v zimě vyhřívaný), dětský bazén; velký aquapark s několika bazény, 12 tobogánů pro dospělé a 6 tobogánů a skluzavek pro děti, bazén s umělými vlnami (pro klienty hotelu vstup zdarma); lehátka, slunečníky a osušky u bazénu zdarma.

110

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

sPort a ZáBaVa Stolní tenis, posilovna, šipky, lukostřelba, plážový volejbal, dětské hřiště, miniclub (3-9 let a 10-12 let), animační programy pro děti a dospělé, diskotéka; za poplatek kulečník, tenisové kurty, wellness, vířivka, sauna, masáže, potápění.

UBytoVání Prostorné standardní pokoje s možností až 2 dětí na společném rozkládacím sofa jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV, varnou konvicí, trezorem a balkonem nebo terasou; za poplatek minibar. Na vyžádání a za příplatek pokoje s výhledem na moře, prostornější rodinné pokoje až pro 4 osoby a bezbariérové pokoje.

800 112 112

MARSA ALAM Strava: all inclusive

straVoVání All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým způsobem, snack, kávu, čaj, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v hotelem určených časech a místech. Pláž Písčito-oblázková pláž se nachází přímo u hotelu, vstup do moře je zajištěn z mola (doporučujeme boty do vody), zpočátku je mělké moře s korály, pak začíná otevřené moře na koupání; vhodné pro potápění a šnorchlování (korálové útesy v blízkosti); lehátka, slunečníky a osušky na pláži zdarma. Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7711.html


MARSA ALAM | eGyPt

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

111


eGyPt | MARSA ALAM Pobyt pro

2 děti do 14 let ZdARmA

od

Více na str. 176

17 290 kč

*

* více na str. 181

HOTEL THREE CORNERS FAYROUZ PLAZA

MARSA ALAM

***** Standard:

AA|AAA|AAB

Rodinný pokoj:

AA|AAA|AAB |AABB

PoloHa Pěkný hotelový komplex několika budov se nachází přímo u pláže s korálovým útesem v oblasti s ideálními podmínkami pro potápění a šnorchlování, cca 6 km od letiště.

VyBaVení Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, italská a orientální restaurace à la carte (nejsou součástí all inclusive), bar v lobby, u bazénu a na pláži, WiFi na recepci zdarma, obchod se suvenýry; za poplatek internet, kadeřnictví. Velký bazén složený ze dvou částí pro dospělé (v zimě část vyhřívaná) a dětský bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

112

Dítě do: 14 let Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

sPort a ZáBaVa Stolní tenis, fitness, plážový volejbal, dětské hřiště, miniclub (4-12 let), animační programy pro děti a dospělé, diskotéka; za poplatek billiard, sauna, jacuzzi, masáže, potápěčské centrum.

UBytoVání Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, WC, vysoušeč vlasů), klimatizací, SAT/TV, trezorem, varnou konvicí a balkonem nebo terasou; za poplatek minibar. Na vyžádání a za příplatek prostornější rodinné pokoje s možností až 2 přistýlek pro děti. straVoVání All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým

800 112 112

Strava: all inclusive

způsobem, občerstvení během dne, kávu, čaj, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v místech a časech určených hotelem.

Pláž Přímo u hotelu je asi 1 km dlouhá písčitá pláž s relaxační klidnou částí, vstup do moře je zajištěn z mola (doporučujeme boty do vody). Korálový útes začíná v blízkosti pobřeží, pak otevřené moře na koupání; vhodné pro potápění a šnorchlování; lehátka, slunečníky a osušky zdarma. Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7712.html


MARSA ALAM | eGyPt

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

113


eGyPt | MARSA ALAM Pobyt pro

dítě do 14 let ZdARmA

od

Více na str. 176

14 400 kč

*

* více na str. 181

HOTEL THREE CORNERS SEA BEACH RESORT

MARSA ALAM

**** Standard:

AA|AAA|AAB

Rodinný pokoj:

AA|AAA|AAB|AABB

PoloHa Pěkný a rozlehlý hotelový komplex s příjemnou atmosférou je postavený v moderním arabském stylu. Nachází se přímo u pláže v klidnější oblasti s ideálními podmínkami pro potápění a šnorchlování, cca 3 km od letiště.

VyBaVení Vstupní hala s recepcí a lobby barem, hlavní restaurace, bar u bazénu a na pláži, pub, WiFi na recepci zdarma, obchůdky se suvenýry, nedaleko hotelu směnárna; za poplatek internetový koutek. Terasa na slunění se 3 velkými bazény (jeden v zimě vyhřívaný), dětský bazén se skluzavkou, aquapark se čtyřmi skluzavkami a tobogány pro děti i dospělé a bazén s vodními atrakcemi pro děti (v zimě vyhřívaný); slunečníky, lehátka a osušky u bazénu zdarma.

114

Dítě do: 14 let Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

sPort a ZáBaVa Stolní tenis, posilovna, plážový volejbal, šipky, aerobik, animační programy pro děti a dospělé, dětské hřiště, miniclub (4-12 let); za poplatek billiard, sauna, pára, masáže, potápěčské centrum.

UBytoVání Menší účelně zařízené standardní pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV, trezorem, minibarem (za poplatek) a balkonem nebo terasou. Za příplatek rodinné pokoje s možností až 2 přistýlek pro děti.

straVoVání All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým způsobem, občerstvení během dne, kávu, čaj, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

800 112 112

Strava: all inclusive

Pláž Přímo u hotelu je asi 300 m dlouhá písčitá pláž, na začátku je mělké moře s korály, pak hloubka na potápění (doporučujeme boty do vody); vhodné pro potápění a šnorchlování, přístup k otevřenému moři je zajištěn z mola; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7701.html


MARSA ALAM | eGyPt

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

115


eGyPt | MARSA ALAM Rodinná slevA Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 14 let ZdARmA

od

Více na str. 176

14 300 kč

*

* více na str. 181

HOTEL THREE CORNERS HAPPY LIFE RESORT ***** Standard:

AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 14 let

PoloHa Pěkný a rozlehlý hotelový komplex s příjemnou atmosférou se nachází přímo u pláže v klidnější oblasti s ideálními podmínkami pro potápění, cca 25 km od letiště.

VyBaVení Vstupní hala s recepcí, hotelová restaurace, italská a rybí à la carte restaurace, bar na recepci, u bazénu a na pláži, WiFi připojení na recepci zdarma, obchod se suvenýry, dětský klub a hřiště; za poplatek lékařská služba. Velký bazén s tobogánem a skluzavkou (v zimě vyhřívaný) a dětský bazén, lehátka, slunečníky a osušky zdarma. sPort a ZáBaVa Stolní tenis, posilovna, volejbal, animační pro-

116

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

gramy pro děti a dospělé, diskotéka; za poplatek billiard, tenisový kurt, sauna, masáže, potápěčské centrum.

UBytoVání Pěkné, účelně zařízené standardní pokoje s možností až 2 dětí na společné přistýlce jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV, trezorem, minibarem a balkonem nebo terasou. Na vyžádání a za příplatek rodinné pokoje až pro 4 osoby a propojené pokoje.

straVoVání All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře bufetovým způsobem, pozdní snídaně, občerstvení během dne, zmrzlinu pro děti, kávu, čaj,

800 112 112

MARSA ALAM Strava: all inclusive

nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

Pláž Cca 200 m dlouhá písčitá pláž se nachází přímo u hotelu, vstup do moře je zajištěn z mola (doporučujeme boty do vody), vhodné pro potápění a šnorchlování (korálové útesy v blízkosti); lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7702.html


MARSA ALAM | eGyPt Pobyt pro

dítě do 14 let ZdARmA

od

HOTEL BLUE REEF RESORT AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 14 let

PoloHa Hotelový komplex s nádechem arabské architektury obohacené o moderní detaily se nachází přímo u pláže v oblasti s ideálními podmínkami pro potápění a šnorchlování, cca 40 km od hotelu, minimarket v blízkosti hotelu.

VyBaVení Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, rybí à la carte restaurace (není součástí all inclusive), bar na recepci, u bazénu a na pláži, obchod se suvenýry; za poplatek internet, kadeřnictví. Velký bazén pro dospělé (v zimě vyhřívaný) a dětský bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma. sPort a ZáBaVa Stolní tenis, posilovna, plážový volejbal, dětské

Zájezdy:

13 500 kč

*

* více na str. 181

MARSA ALAM

**** Standard:

Více na str. 176

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

hřiště, večerní animace pro dospělé, diskotéka; za poplatek kulečník, sauna, masáže, potápěčské centrum.

UBytoVání Pěkné, účelně zařízené standardní pokoje s možností ubytování až 2 dětí na společné přistýlce jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV, trezorem, minibarem (za poplatek) a balkonem nebo terasou. Na vyžádání a za příplatek pokoje s výhledem na bazén, pokoje na mořskou stranu, rodinné pokoje s možností až 2 přistýlek nebo propojené pokoje. straVoVání All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: all inclusive

bufetovým způsobem, snack během dne, kávu, čaj, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

Pláž Písčito-oblázková pláž se nachází přímo u hotelu, vstup do moře přes korálový útes (doporučujeme boty do vody), vhodné pro potápění a šnorchlování (korálové útesy v blízkosti); lehátka, slunečníky a osušky zdarma. Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7704.html

117


eGyPt | HURGHADA

Hurghada

soma Bay

Hurghada

el Gouna

Egypt – HurgHada

Hurghada patří mezi jedno z nejoblíbenějších letovisek pro celoroční dovolenou vůbec. Velké množsví hotelů v této destinaci nabízí klientům, kromě vynikající kuchyně a koupání, také skluzavky, aquaparky a centrum samotné Hurghady je vyhledávaným místem nejen pro večerní a noční zábavu například v novém přístavu.

našE pobytová Místa

HUrGHada Hurghada je moderní turistická oblast u Rudého moře proslavená krásnými písčitými plážemi, celoročním slunečním svitem, křišťálově čistou vodou s bohatým podmořským životem, rájem surfařů poháněných po hladině mírným vánkem i potápěčů, kteří nacházejí podmořské útesy a vody plné pestrobarevných ryb. Od začátku osmdesátých let zde vyrostlo turistické středisko mezinárodní pověsti. Je to vlastně souvislý dvacetikilometrový pás hotelových komplexů, který se stále rozrůstá a nabízí široké možnosti potápění, surfování, i řadu pozemních sportů – tenisové kurty či squash. V centru staré Hurghady mohou zájemci najít koptský kostel blízko mešity, bazar vedle butiku se špičkovou módou, arabskou kavárnu i luxusní restauraci. Doplní-li se tato nabídka hlubokými zážitky při výletech ke starověkým památkám dávných říší faraónů, není možné přát si lepší dovolenou. Cca 20 km

118

jižně od Hurghady se nachází nová atraktivní oblast Sahl Hasheesh, která nabízí výborné podmínky pro potápění a šnorchlování.

makadi Bay Atraktivní oblast Makadi Bay leží v zálivu Makadi asi 30 km jižně od centra Hurghady. Nachází se zde několik velkých a luxusních hotelových komplexů, které se vyznačují bohatou nabídkou kvalitních služeb a uspokojí náročnější klienty. Tuto oblast doporučujeme i pro vyznavače potápění a šnorchlování. Do Hurghady jezdí několikrát denně hotelové autobusy. Transfer z letiště trvá asi 30 minut.

800 112 112

Hotel

Pobyt Zdarma* kategorie strava pro dítě do str.

Stella Di Mare Beach & Spa ***** Desert Rose ***** Albatros Palace Resort ***** Albatros White Beach ***** Albatros Sea World/Aqua Park **** Jungle Aqua Park ***** Ali Baba Palace ***** Aladdin Beach Resort **** Sea Gull **** Three Corners Sunny Beach **** Coral Beach **** Jaz Aquamarine ***** Tropitel Sahl Hasheesh ***** Imperial Shams Abu Soma R. ***** Hurghada Long Beach **** Steigenberger Al Dau Beach Resort *****

AI = all inclusive

AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI

14 let 13 let 14 let 14 let 14 let 14 let 14 let 14 let 13 let 14 let 14 let 13 let 14 let 14 let 14 let

120 122 124 126 128 129 130 132 134 136 137 138 139 140 142

AI

13 let

143

* Pobyt ZDARMA pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje bezplatné ubytování a stravování obsažené v základní ceně zájezdu pro dítě ubytované v jednom pokoji se dvěma dospělými. Dítě platí jen cenu letenky nebo jízdenky, případně je u zájezdů s vlastní dopravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu.


HURGHADA | eGyPt

Gíza – pyramidy a sfinga

nabídka výlEtů

lUXor Celodenní výlet do jednoho z nejvýznamnějších míst starověkého Egypta. Odjezd v brzkých ranních hodinách. V programu je prohlídka nádherného chrámového komplexu v Karnaku, návštěva parfumérie, chrámu královny Hatšepsut a Údolí králů. Dle časových možností návštěva alabastrové dílny. V ceně je zahrnut oběd v restauraci v Luxoru a vstupy do památek (nápoje se hradí zvlášť). Výlet je doprovázen česky mluvícím průvodcem při min. počtu 16 osob. Orientační cena: 105 USD dospělý, 55 USD dítě 6-12 let

káHira Časně ráno odjezd autokarem do Káhiry, návštěva Egyptského muzea, pyramid v Gíze a Sfingy, oběd, následuje prohlídka výrobny papyru a parfémů. V podvečerních hodinách odjezd autokarem zpět do Hurghady. V ceně je zahrnut oběd v restauraci a vstupy do památek. Orientační cena: 105 USD dospělý 55 USD dítě 6-12 let

káHira – 2 dny 1. den: Časně ráno odjezd autokarem do Káhiry, návštěva Egyptského muzea, pyramid v Gíze a Sfingy, oběd, následuje prohlídka továrny na výrobu papyru a parfémů, návštěva bazaru Khan El Khalily, nocleh v hotelu.

2. den: Snídaně, návštěva pyramid v Sakkaře, dílna koberců, oběd, Citadela, Alabastrová mešita. V podvečerních hodinách odjezd autokarem zpět do Hurghady. V ceně je zahrnut oběd v restauraci a vstupy do památek. Orientační cena: 175 USD dospělý 90 USD dítě 6-12 let

GiftUn – koUPání a šnorcHloVání Celodenní výlet lodí na ostrov Giftun s možností koupání v Rudém moři a dvěma zastávkami na šnorchlování u korálových útesů. V ceně výletu je oběd a jeden nápoj na lodi. Možnost zapůjčení výbavy na šnorchování zdarma. Orientační cena: 35 USD dospělý 18 USD dítě 6-12 let

motosafari Polodenní výlet na čtyřkolkách do pouště k beduínům, prohlídka beduínské vesnice a projížďka na velbloudech. V ceně výletu je občerstvení. Každá osoba má svoji čtyřkolku (není nutný řidičský průkaz). Orientační cena: 50 USD Výlety pro děti do 6 let jsou zdarma. Výlety lze zakoupit na místě u delegáta, výlety do Luxoru a Káhiry se konají s česky mluvícím průvodcem při minimálním počtu 16 osob. Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

119


eGyPt | HURGHADA Rodinná slevA Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 14 let ZdARmA

od

Více na str. 176

15 290 kč

*

* více na str. 181

HOTEL STELLA DI MARE BEACH & SPA ***** Standard:

AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 14 let

PoloHa Rozlehlý hotelový resort se nachází přímo na soukromé písčité pláži poblíž nádherného korálového útesu v zálivu Makadi, cca 30 km jižně od letiště v Hurghadě a cca 40 km od centra Hurghady s obchody, restauracemi a kavárnami (hotelový bus za poplatek).

VyBaVení Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 restaurace à la carte, restaurace na pláži, několik barů, WiFi připojení v lobby, Terrace baru a veřejných prostorách zdarma. 2 bazény (jeden v zimě vyhřívaný), dětské bazény, relaxační bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

120

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

sPort a ZáBaVa Fitness, miniclub, stolní tenis, animační programy pro děti a dospělé, diskotéka; za poplatek biliár, tenisové kurty, minigolf, potápěčské centrum, wellness centrum - sauna, masáže, kosmetické ošetření.

UBytoVání Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro 1 dospělou osobu nebo 2 děti jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, trezorem a balkonem nebo terasou; za poplatek minibar. Za příplatek pokoje s výhledem na bazén nebo na moře a rodinné pokoje s oddělenou ložnicí. straVoVání All inclusive zahrnuje snídaně, pozdní snídaně,

800 112 112

HURGHADA Strava: all inclusive

obědy a večeře formou bufetu v hlavní hotelové restauraci, možnost lehčího oběda v restauraci na pláži, odpolední občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem, láhev vody denně na pokoji. 1x za pobyt možnost večeře v à la carte restauraci.

Pláž Pěkná písčitá pláž přímo u hotelu s vlastním 380 m dlouhým molem, po kterém je přístup do moře a přímo ke korálům; lehátka, slunečníky a osušky zdarma. Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8147.html


HURGHADA | eGyPt

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

121


eGyPt | HURGHADA Rodinná slevA Pobyt pro

Více na str. 176

Více na str. 176

dítě do 13 let ZdARmA

od

15 490 kč

*

* více na str. 181

HOTEL DESERT ROSE RESORT

HURGHADA

***** Standard:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

Dítě do: 13 let

PoloHa Rozlehlý hotelový komplex s příjemnou atmosférou se nachází v jižní části Hurghady v klidnější oblasti přímo u pláže ve vzdálenosti cca 13 km od letiště, cca 16 km od centra Hurghady s obchody a restauracemi (hotelový bus za poplatek), malé obchodní centrum cca 200 m od hotelu.

VyBaVení Vstupní hala s recepcí, směnárnou a lobby barem, hlavní restaurace, italská a rybí à la carte restaurace, bary u bazénů a na pláži, WiFi zdarma, obchod se suvenýry, konferenční sál; za poplatek internet, kadeřnictví, lékařská služba. 3 velké bazény (1 v zimě vyhřívaný, 1 relaxační

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

pouze pro dospělé osoby a 1 pro sportovní účely), dětský bazén, aquapark se 6 tobogány a skluzavkami, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa Posilovna, stolní tenis, plážový volejbal, tenisové kurty (noční osvětlení za příplatek), dětské hřiště, animační programy pro děti a dospělé, dětské hřiště, diskotéka; za poplatek billiard, wellness sauna, masáže, vodní sporty, potápěčské centrum.

UBytoVání Moderně zařízené standardní pokoje s možností ubytování až 2 dětí na společné přistýlce jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna,

Strava: all inclusive

vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, trezorem, minibarem a balkonem nebo terasou s výhledem do zahrady nebo do okolí. Na vyžádání a za příplatek pokoje s výhledem na bazén a pokoje Deluxe Club s výhledem na mořskou lagunu.

straVoVání All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým způsobem s bohatým výběrem jídel, pozdní večeře, občerstvení během dne, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

Pláž Pěkná písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře, vhodná pro děti, se nachází na konci hotelového komplexu. Písčité dno a mělké moře s lagunou se táhne cca 800 m od břehu, pak začíná otevřené moře, v blízkosti jsou korálové útesy, vhodné pro potápění a šnorchlování; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

122

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,509.html

800 112 112


HURGHADA | eGyPt

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

123


eGyPt | HURGHADA Pobyt pro

dítě do 14 let ZdARmA

od

Více na str. 176

18 990 kč

*

* více na str. 181

HOTEL ALBATROS PALACE RESORT ***** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 14 let

PoloHa Luxusní rozlehlý hotelový komplex s příjemnou atmosférou a kvalitními službami postavený v moderním marockém stylu se nachází v klidnější oblasti a přímo u pláže, cca 8 km od centra Hurghady (hotelový bus za poplatek) a cca 10 km od letiště. U hotelu se nachází marína.

VyBaVení Prostorná vstupní hala s recepcí a lobby barem, bankomat, několik restaurací, bary u bazénů a na pláži, kavárna, obchůdky se suvenýry, dětský klub; za poplatek WiFi, internetový koutek, lékařská služba. Velký členitý bazén se rozprostírá po celém areálu, v jedné části jacuzzi (v zimě vyhřívaná), dětský bazén se skluzavkami a vodními atrakcemi; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

124

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

sPort a ZáBaVa Tenisový kurt (osvětlení za poplatek), stolní tenis, plážový volejbal, fitness, animační programy pro děti a dospělé; za poplatek billiard, půjčovna kol, Spa centrum - sauna, jacuzzi, masáže, kosmetické procedury, centrum vodních sportů a potápěčské centrum.

UBytoVání Pěkné prostorné pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV, trezorem, minibarem a balkonem nebo terasou. Za příplatek pokoje s výhledem na moře.

straVoVání All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovou formou s bohatým výběrem jídel v několika

800 112 112

HURGHADA Strava: all inclusive

restauracích, mj. čínská, italská, orientální, středomořská, mexická a německá, občerstvení, kávu, palačinky a zmrzlinu, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v hotelem určených časech a místech.

Pláž Na konci areálu se nachází pěkná dlouhá písčitá pláž s korály. Vstup do moře je zajištěn z dlouhého mola, oblast je vhodná i pro potápění a šnorchlování; lehátka, slunečníky a osušky na pláži zdarma. Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,6603.html


HURGHADA | eGyPt

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

125


eGyPt | HURGHADA Pobyt pro

dítě do 14 let ZdARmA

od

Více na str. 176

19 280 kč

*

* více na str. 181

HOTEL ALBATROS WHITE BEACH

HURGHADA

***** Standard:

AA|AAA|AAB.

Junior suite:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB. Dítě do: 14 let

PoloHa Moderní a luxusní hotelový komplex tří budov je vybudovaný na dvaceti akrech písčité pláže leží cca 6 km od centra Hurghady a cca 2 km od letiště, nákupní možnosti, kavárny a restaurace cca 5 minut od hotelu.

VyBaVení Prostorná recepce, několik restaurací a barů včetně baru na pláži a u bazénu, WiFi ve veřejných prostorách zdarma, konferenční centrum, obchod se suvenýry, lékárna, nákupní pasáž, 2 bazény (1 v zimě vyhřívaný), 4 dětské bazény (v zimě vyhřívané) se skluzavkami; lehátka, slunečníky a osušky u bazénu zdarma. Hotel je vhodný pro hendikepované osoby, na pláž je

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

možný přístup na vozíčku a u bazénu jsou madla pro snadný vstup.

sPort a ZáBaVa Multifunkční hřiště, volejbalové hřiště, stolní tenis, minigolf, šipky, aerobic, vodní aerobic, tělocvična, miniclub, dětské hřiště, animační programy pro děti a dospělé; za poplatek Spa centrum, vodní sporty, potápěčské centrum a biliár.

UBytoVání Příjemně zařízené standardní pokoje s možností přistýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon, minibar (voda a nealko nápoje), trezor, balkon

Strava: all inclusive

nebo terasu. Za příplatek pokoje s výhledem na moře a junior suite s možností až 2 přistýlek pro děti (větší pokoj s obývací částí a vířivkou v koupelně). Na vyžádání bezbariérové pokoje.

straVoVání All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře bufetovou formou, brzkou a pozdní snídani, dopolední a odpolední občerstvení, zmrzlinu, palačinky, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v à la carte restauraci (nutná rezervace). Pláž Přímo u hotelu se nachází písčitá pláž s mírným vstupem do vody a molem (doporučujeme obuv do vody), vhodné pro potápění a šnorchlování; lehátka, matrace, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

126

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8444.html

800 112 112


HURGHADA | eGyPt

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

127


eGyPt | HURGHADA Rodinná slevA Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 14 let ZdARmA

od

Více na str. 176

15 340 kč

*

* více na str. 181

HOTEL ALBATROS SEA WORLD / ALBATROS AQUA PARK **** Standard:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

Dítě do: 14 let

PoloHa Dva samostatné vedle sebe stojící hotelové komplexy postavené v moderním egyptském stylu s příjemnou atmosférou se nacházejí v klidnější oblasti cca 700 m od pláže, cca 10 km od centra Hurghady (hotelový bus za poplatek) a cca 5 km od letiště.

VyBaVení Vstupní hala s recepcí, barem, směnárnou a bankomatem, hlavní restaurace, italská a čínská à la carte restaurace, kavárna, několik barů, obchod se suvenýry, dětský klub; za poplatek WiFi a trezor na recepci. V areálu hotelů je celkem 9 bazénů

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

(2 v zimě vyhřívané, 1 s mořskými vlnami), 2 dětské bazény a bazén se 4 tobogány; slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní tenis, minigolf, animační programy pro děti a dospělé, miniclub; za poplatek biliard, fitness, wellness - sauna, masáže, jacuzzi, na pláži centrum vodních sportů a potápěčské centrum. Fakultativně a za příplatek možnost návštěvy nedalekého vodního parku Jungle Aqua Park včetně all inclusive a transferu z/do hotelu, pro děti do 6 let vstup zdarma.

HURGHADA Strava: all inclusive

UBytoVání Pěkné moderně zařízené pokoje s možností ubytování až 2 dětí na společné přistýlce jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, WC), klimatizací, telefonem, TV/SAT, minibarem a balkonem nebo terasou. Na vyžádání rodinné pokoje s oddělenou ložnicí nebo propojené pokoje. Ubytování je zajištěno v hotelu Albatros Sea World nebo v hotelu Albatros Aqua Park.

straVoVání All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu, občerstvení během dne, kávu, čaj, zmrzlinu pro děti, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v hotelem určených časech a místech.

Pláž Klienti využívají písčitou pláž hotelu Beach Albatros Resort, která se nachází cca 700 m od hotelu (každých 30 min zdarma hotelový bus). Lehátka, slunečníky a osušky zdarma. V blízkosti břehu se nachází korálový útes.

Oficiální klasifikace: ****

128

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,6602.html

800 112 112


HURGHADA | eGyPt Pobyt pro

dítě do 14 let ZdARmA

od

HOTEL JUNGLE AQUA PARK AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 14 let

PoloHa Rozlehlý hotelový komplex s jedním z největších vodních parků v Hurghadě leží v krásné zahradě cca 700 m od pláže, cca 25 km od centra Hurghady (denně hotelový bus za poplatek) a cca 15 km od letiště.

VyBaVení Prostorná vstupní hala s recepcí, směnárnou a lobby barem, bankomat, 6 restaurací (mezinárodní, středomořská, italská, orientální, německá, asijská), 10 barů v areálu hotelu a bar na pláži, miniclub a dětské hřiště, WiFi v prostorách recepce zdarma; za poplatek internetový koutek, obchody se suvenýry, lékařská služba. Velký aquapark – 16 venkovních bazénů pro děti i dospělé (některé z nich v zimě vyhřívané), 35 tobogánů

Zájezdy:

18 420 kč

*

* více na str. 181

HURGHADA

***** Standard:

Více na str. 176

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

a skluzavek různých druhů a další vodní atrakce, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa Aquapark, stolní tenis, minigolf, tenisový kurt (osvětlení za poplatek), aerobic, šachy, fotbal, dětské hřiště, miniclub (4-12 let), animační programy pro děti a dospělé; za poplatek billiard, fitness, potápěčské centrum, vodní sporty na pláži, Spa centrum - vířivka, masáže, sauna.

UBytoVání Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek pro děti (může být palanda) mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon, trezor, minibar, balkon nebo terasu.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: all inclusive

straVoVání All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně, snack, zmrzlinu, pozdní večeře, nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje místní výroby v časech, barech a místech určených hotelem.

Pláž Dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře u hotelu Dana Beach Resort cca 700 m od hotelu (každých 30 minut zdarma hotelový bus); lehátka, slunečníky a osušky zdarma. Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,6604.html

129


eGyPt | HURGHADA Rodinná slevA Pobyt pro

Více na str. 176

Více na str. 176

dítě do 14 let ZdARmA

od

15 280 kč

*

* více na str. 181

HOTEL ALI BABA PALACE

HURGHADA

***** Standard:

AA|AAA|AAB|AABB Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

PoloHa Pěkný rozlehlý hotelový komplex s příjemnou atmosférou je postavený v moderním egyptském stylu přímo u pláže, cca 20 minut jízdy od centra Hurghady s obchody a restauracemi, cca 12 km od letiště.

VyBaVení Prostorná vstupní hala s recepcí, bankomatem a lobby barem, trezor na recepci, hlavní restaurace, 3 à la carte restaurace, bar u bazénů a na pláži, konferenční sál, obchod se suvenýry; za poplatek internetový koutek, WiFi v lobby, kavárna, lékařská služba. Terasa se 2 velkými bazény (1 v zimě vyhřívaný), dětský bazén, neomezený vstup do aquaparku (jednoho z největších

Dítě do: 14 let Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

v Hurghadě) – 6 tobogánů a skluzavek pro dospělé, 8 vodních atrakcí pro děti; lehátka, slunečníky a osušky u bazénu zdarma.

sPort a ZáBaVa Neomezený vstup do Aquaparku (jeden z největších v Hurghadě), kde je 6 tobogánů a skluzavek pro dospělé a 8 vodních atrakcí pro děti. Tenisové kurty (osvětlení a vybavení za poplatek), stolní tenis, minigolf, hřiště, kuželky, fitness, animační programy pro děti a dospělé, diskotéka, dětské hřiště, miniclub (4-12 let); za poplatek billiard, bowling, kluziště na bruslení, vodní sporty (windsurfing) a potápěčské centrum, Spa - sauna, jacuzzi, masáže.

Strava: all inclusive

UBytoVání Standardní pokoje s možností přistýlky pro dospělého nebo s možností ubytování až 2 dětí na společné přistýlce mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, telefon, SAT/TV, malou chladničku, balkon nebo terasu. Na vyžádání a za příplatek rodinné pokoje pro 4 osoby s oddělenou ložnicí a stejným vybavením jako standardní pokoje. K dispozici jsou také bezbariérové pokoje (na vyžádání).

straVoVání All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým způsobem, pozdní snídani, odpolední občerstvení, snack, kávu, čaj, pozdní večeři, nealkoholické a místní alkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem.

Pláž Dlouhá, pěkná písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře, vhodná pro děti, se nachází přímo u hotelu. Přístup k otevřenému moři je zajištěn i z mola, vhodné pro potápění a šnorchlování (korálový útes v blízkosti); lehátka, slunečníky a osušky zdarma. Oficiální klasifikace: ****

130

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8929.html

800 112 112


HURGHADA | eGyPt

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

131


eGyPt | HURGHADA Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 14 let ZdARmA

od

15 090 kč

*

* více na str. 181

HOTEL ALADDIN BEACH RESORT

HURGHADA

**** Standard:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

Dítě do: 14 let

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

PoloHa Rozlehlý hotelový komplex leží v udržované zahradě přímo u pláže, cca 16 km od centra Hurghady, cca 8 km od letiště, nejbližší obchody cca 500 m od hotelu.

dětské hřiště, miniclub (4-12 let), animační programy pro děti a dospělé, vstup do aquaparku v sousedním hotelu Ali Baba Palace; za poplatek kulečník, vodní sporty na pláži, wellness centrum - turecká lázeň, pára, vířivka, masáže.

sPort a ZáBaVa Tenisový kurt, stolní tenis, plážový volejbal, basketbal, vodní pólo, šipky, aerobik, pétanque,

straVoVání All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře formou bufetu, odpolední snack, kávu, čaj a zá-

VyBaVení Vstupní hala s recepcí, trezor na recepci zdarma, hlavní restaurace, 3 à la carte restaurace, restaurace na pláži, 6 barů; za poplatek WiFi v lobby, lékařská služba, vodní dýmka, obchody. 2 bazény (1 v zimě vyhřívaný) s oddělenou částí pro děti; terasa na slunění, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

132

UBytoVání Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro dospělého nebo ubytování až 2 dětí na společné přistýlce mají vlastní příslušenství (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon, minibar (doplňován denně vodou) a balkon nebo terasu. Za příplatek prostornější rodinné pokoje.

800 112 112

Strava: snídaně

kusek, možnost večeře v restauracích à la carte (nutná rezervace a formální oblečení), nealkoholické a místní alkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem.

Pláž Pěkná písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře, vhodná pro děti, se nachází přímo u hotelu. Přístup k otevřenému moři je zajištěn z mola, vhodné pro potápění a šnorchlování (korálový útes v blízkosti), lehátka, slunečníky a osušky zdarma. Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9048.html


HURGHADA | eGyPt

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

133


eGyPt | HURGHADA Pobyt pro

dítě do 13 let ZdARmA

od

Více na str. 176

14 280 kč

*

* více na str. 181

HOTEL SEA GULL

HURGHADA

**** Standard:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

Dítě do: 13 let

PoloHa Velký hotelový komplex s typickým egyptským koloritem se skládá ze staré a nové části, z nichž každá má samostatnou recepci, restauraci a budovu s pokoji, a nachází se přímo u pláže, na hlavní třídě centra Hurghady s nabídkou obchůdků, kaváren a restaurací, cca 10 km od letiště.

VyBaVení Prostorná vstupní hala s recepcí a lobby barem, restaurace, 2 à la carte restaurace, pub, snack bar, bar u bazénu a na pláži, konferenční místnost; za poplatek internet, WiFi, lékařská služba. V jedné části areálu se nachází třístupňový komplex 2 bazénů a dětského brouzdaliště, v další

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

části hotelu se nachází nový bazén s oddělenou částí pro děti (v zimě vyhřívaný), aquapark se skluzavkami, tobogány a vodními atrakcemi (v zimě vyhřívaný); slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa Aquapark, fitness, stolní tenis, vodní pólo, aerobik, dětské hřiště a herna, miniclub (2-14 let), animační programy, diskotéka; za poplatek billiard, tenisový kurt, squash, potápěčské centrum s kvalifikovanými mezinárodními instruktory, Spa - sauna, jacuzzi, pára, masáže.

UBytoVání Pěkně zařízené standardní pokoje s možností

Strava: all inclusive

až 2 přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, minibarem, trezorem a balkonem nebo terasou, některé pokoje mají francouzská okna. Na vyžádání a za příplatek pokoje s výhledem na moře, propojené pokoje, suite a rodinné pokoje až pro 4 osoby (prostornější a mají francouzské okno).

straVoVání All inclusive (24 hod.) zahrnuje plnou penzi formou švédských stolů, brzkou snídani, občerstvení během dne, kávu, zmrzlinu, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (lobby bar 24 hod.) v hotelem určených časech a místech. Pláž Dvě písčité pláže se nacházejí přímo u hotelu, slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

134

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,4851.html

800 112 112


HURGHADA | eGyPt

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

135


eGyPt | HURGHADA Pobyt pro

dítě do 14 let ZdARmA

od

Více na str. 176

14 270 kč

*

* více na str. 181

HOTEL THREE CORNERS SUNNY BEACH

HURGHADA

**** Standard:

AA|AAA|AAB

Rodinný pokoj:

AA|AAA|AAB|AABB

PoloHa Hotelový komplex několika budov se nachází přímo u pláže cca 24 km od letiště, cca 20 km od centra Hurghady s možností nákupů a večerní zábavy a cca 8 km od letoviska El Gouna.

VyBaVení Vstupní hala s recepcí, několik restaurací vč. plážové a italské, 3 bary, minimarket, obchod se suvenýry; za poplatek lékárna, WiFi, kadeřnictví. 3 bazény (1 v zimě vyhřívaný), vodní park s bazénem a skluzavkami pro děti i dospělé, lehátka, slunečníky a osušky u bazénu zdarma. sPort a ZáBaVa Plážový volejbal, stolní tenis, šipky, vodní gymnastika, vodní pólo, aerobic, minigolf, dětské

136

Dítě do: 14 let Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

hřiště, miniclub pro děti do 4 let (s rodiči) a pro děti 4-12 let, animace pro děti i dospělé; za poplatek potápěčské a vodní centrum na pláži – šnorchlování, surfování a další vodní sporty, Spa centrum - masáže, sauna, pára.

UBytoVání Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, telefonem, miniledničkou, SAT/TV, trezorem a balkonem nebo terasou. Na vyžádání a za příplatek rodinný pokoj s možností až 2 přistýlek pro děti (1 větší pokoj, přistýlka nebo sofa). straVoVání All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře

800 112 112

Strava: all inclusive

formou bufetu, odpolední občerstvení, kávu a čaj, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem. Pláž Písčito-oblázková pláž se nachází přímo u hotelu, vstup do vody je z mola (doporučujeme obuv do vody); lehátka, matrace, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8447.html


HURGHADA | eGyPt Pobyt pro

dítě do 14 let ZdARmA

od

HOTEL CORAL BEACH AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 14 let

PoloHa Pěkný rozlehlý hotelový komplex přízemních vilek se nachází v klidnějším prostředí přímo u dlouhé pláže s krásnými korály, cca 15 km od centra Hurghady s obchody, restauracemi a kavárnami (hotelový bus za poplatek) a cca 20 km od letiště.

VyBaVení Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 à la carte restaurace (orientální, italská a rybí), bar v lobby, u bazénu a na pláži, kavárna, obchod se suvenýry; za poplatek internet. Terasa se 2 bazény, dětský bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

13 990 kč

*

* více na str. 181

HURGHADA

**** Standard:

Více na str. 176

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

sPort a ZáBaVa Stolní tenis, animační programy pro děti a dospělé, diskotéka, dětské hřiště; za poplatek tenisové kurty, squash, billiard, centrum vodních sportů (šnorchlování, windsurfing) a potápěčské centrum.

UBytoVání Účelně zařízené pokoje s možností ubytování až 2 dětí na společné přistýlce jsou umístěny v přízemních vilkách a jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, telefonem, trezorem, TV/SAT, minibarem a terasou. Za příplatek pokoje s výhledem na moře a rodinné pokoje.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: all inclusive

straVoVání All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu, odpolední občerstvení a zmrzlinu pro děti, kávu, čaj, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

Pláž Krásná 1200 m dlouhá pláž s hrubozrnným pískem přímo u hotelu, dvě krásné laguny s pozvolným vstupem do moře, pak korálový útes vhodný pro šnorchlování a potápění; lehátka, slunečníky a osušky zdarma. Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,4833.html

137


eGyPt | HURGHADA Pobyt pro

dítě do 13 let ZdARmA

od

Více na str. 176

18 290 kč

*

* více na str. 181

HOTEL JAZ AQUAMARINE

HURGHADA

***** Standard:

AA|AAB

Rodinný pokoj:

AA|AAA|AAB|AABB

PoloHa Velmi pěkný a rozlehlý hotelový komplex tří budov s příjemnou atmosférou a kvalitními službami je postavený v moderním egyptském stylu a nachází se přímo u pláže v klidnější oblasti jižní části Hurghady, cca 18 km od letiště a cca 20 km od centra Hurghady s obchody a restauracemi. VyBaVení Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 4 restaurace à la carte (nejsou součástí all inclusive), 5 barů, terasa s výhledem na bazén, konferenční sál, WiFi v lobby; za poplatek internetový koutek, obchody se suvenýry, minimarket, kadeřnictví, lékařská služba. Soustava několika bazénů (některé v zimě vyhřívané), dětské brouzdaliště,

Dítě do: 13 let

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

skluzavky a tobogány; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), aqua aerobic, volejbal, vodní pólo, stolní tenis, fitness, dětské hřiště a miniclub (3-14 let), diskotéka (nápoje po půlnoci za poplatek), animační programy pro děti i dospělé; za poplatek vodní sporty.

UBytoVání Standardní pokoje s možností přistýlky pro dítě jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, trezorem, telefonem, SAT/TV, varnou konvicí a balkonem nebo terasou; za poplatek minibar. Za příplatek pokoje

Strava: all inclusive

superior s možností přistýlky a rodinné pokoje s možností až 2 přistýlek pro děti. Superior pokoje za příplatek a na vyžádání možnost výhledu na moře.

straVoVání All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře bufetovou formou, pozdní snídaně, občerstvení během dne, místní nealkoholické a alkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem, denně láhev vody na pokoji.

Pláž Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře přímo u hotelu. Písčité dno a mělké moře se táhne až k hraně korálového útesu asi 800 m od břehu, za nímž začíná otevřené moře (doporučujeme obuv do vody), vhodné pro potápění a šnorchlování, kitesurfing a windsurfing; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

138

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/8446.html

800 112 112


HURGHADA | eGyPt Pobyt pro

dítě do 14 let ZdARmA

od

HOTEL TROPITEL SAHL HASHEESH AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 14 let

PoloHa Pěkný rozlehlý hotelový komplex s příjemnou atmosférou a kvalitními službami postavený v moderním egyptském stylu se nachází v poměrně nové a klidnější turistické oblasti Sahl Hasheesh, cca 30 km jižně od centra Hurghady (hotelový bus za poplatek) a cca 25 km od letiště.

VyBaVení Prostorná vstupní hala s recepcí, směnárnou a lobby barem, hlavní restaurace, 3 à la carte restaurace (italská, indická a mexická, nejsou součástí all inclusive), bar u bazénů a na pláži, WiFi

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

v areálu hotelu, konferenční sál; za poplatek internet, obchody, lékařská služba. 3 bazény (1 v zimě vyhřívaný) a dětský bazén, skluzavky; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní tenis, posilovna, venkovní jacuzzi, vnitřní bazén, volejbal, půjčovna kol (2 hodiny na pokoj/týden), animační programy pro děti i dospělé, dětské hřiště, miniclub (4-12 let); za poplatek biliard, vodní sporty a potápěčské centrum na pláži, wellness centrum - sauna, masáže.

17 860 kč

*

* více na str. 181

HURGHADA

***** Standard:

Více na str. 176

Strava: all inclusive

UBytoVání Luxusní prostorné standardní pokoje s možností až 2 dětí na společné přistýlce jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV, trezorem, minibarem (konzumace za poplatek) a balkonem nebo terasou. Za příplatek pokoje deluxe s výhledem na moře a pokoje superior. straVoVání All inclusive (24 hod.) zahrnuje plnou penzi formou bufetu, snack u bazénu (pozdní snídaně, pizza), zmrzlinu, odpolední kávu, čaj, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

Pláž Dlouhá písčitá pláž přímo u hotelu. Mělké moře s oblázky se táhne až k hraně korálového útesu cca 150 m od břehu, za nímž začíná otevřené moře (doporučujeme obuv do vody), vhodné pro potápění a šnorchlování; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8449.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

139


eGyPt | HURGHADA Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 14 let ZdARmA

od

17 790 kč

*

* více na str. 181

HOTEL IMPERIAL SHAMS ABU SOMA RESORT ***** Standard:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

Dítě do: 14 let

PoloHa Hotel v moderním stylu se nachází v klidnější oblasti a přímo u pláže, cca 3 km od přístavu Safaga, 55 km jižně od Hurghady a cca 50 km od letiště.

VyBaVení Vstupní hala s recepcí, směnárnou a lobby barem, výtah, hlavní restaurace, 2 à la carte restaurace (italská a orientální), kavárna, bar u bazénu a na pláži, obchod se suvenýry, konferenční sál; za poplatek WiFi, internetový koutek. Terasa se 3 bazény (1 v zimě vyhřívaný), dětský bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

140

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

sPort a ZáBaVa Stolní tenis, posilovna, plážový volejbal, minigolf, tenisový kurt (osvětlení za poplatek), squash, animační programy pro děti a dospělé, dětský koutek, diskotéka, 15 min sauny a 15 min masáže/pobyt; za poplatek kulečník, centrum vodních sportů a potápění, wellness - sauna, masáže, jacuzzi; golfové hřiště nedaleko.

UBytoVání Prostorné dvoulůžkové pokoje s možností až 2 dětí na společné přistýlce jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV, trezorem a balkonem nebo terasou; za poplatek minibar, WiFi.

800 112 112

HURGHADA Strava: all inclusive

straVoVání All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, odpolední občerstvení, kávu, čaj, zmrzlinu, nealkoholické nápoje (24 hod.) a místní alkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem.

Pláž Dlouhá písčitá pláž s pozvolným písčitým vstupem do moře se nachází přímo u hotelu, cca 120 m mělčina, pak hloubka na potápění; lehátka, slunečníky a osušky zdarma. Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9093.html


HURGHADA | eGyPt

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

141


eGyPt | HURGHADA Pobyt pro

dítě do 14 let ZdARmA

od

Více na str. 176

15 700 kč

*

* více na str. 181

HOTEL LONG BEACH RESORT

HURGHADA

**** Standard:

AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 14 let

PoloHa Stylový hotelový komplex několika dvoupodlažních budov (ex Hilton Long Beach) se nachází u pěkné pláže, cca 14 km od letiště a cca 19 km od Hurghady.

VyBaVení Prostorná vstupní hala s recepcí a směnárnou, hlavní restaurace, restaurace à la carte (není v all inclusive) a několika barů, butik, obchod s dárkovými předměty, konferenční místnost; za poplatek WiFi, kadeřnictví. 5 bazénů (1 v zimě vyhřívaný), 2 dětské bazény; lehátka, slunečníky a osušky zdarma. sPort a ZáBaVa Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), volejbal,

142

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

fitness, miniclub (4-12 let), dětské hřiště a herna, animační programy pro děti a dospělé; za poplatek squash, kulečník, vodní sporty na pláži, wellness.

UBytoVání Standardní pokoje s možností až 2 přistýlek se nacházejí ve vilové části komplexu za hlavní budovou (dále od pláže) a jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, trezorem, telefonem, SAT/TV a balkonem nebo terasou; za poplatek minibar. Za příplatek a na vyžádání pokoje v hlavní budově a rodinný pokoj s možností až 2 přistýlek (dvě oddělené místnosti, vybavení stejné jako standardní pokoj).

800 112 112

Strava: all inclusive

straVoVání All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře, občerstvení během dne, nealkoholické a místní alkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem.

Pláž Přímo u hotelu se nachází písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do vody, korálový útes a molo (doporučujeme obuv do vody), lehátka, slunečníky a osušky zdarma. Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8450.html


HURGHADA | eGyPt Pobyt pro

dítě do 13 let ZdARmA

od

HOTEL STEIGENBERGER AL DAU BEACH RESORT

23 400 kč

AA|AAA|AAB

Rodinný pokoj:

AA|AAA|AAB|AABB

PoloHa Luxusní a rozlehlý hotelový komplex s příjemnou atmosférou a kvalitními službami se nachází přímo u pláže, cca 8 km od centra Hurghady (hotelový bus 3x týdně zdarma) a cca 5 km od letiště.

VyBaVení Prostorná vstupní hala s recepcí, směnárnou, lobby barem a výtahy, hlavní hotelová restaurace, několik restaurací à la carte, bary u bazénu a na pláži, kavárna, konferenční sály; za poplatek internet a WiFi, obchody se suvenýry, kadeřnictví, lékařská služba. Jeden z největších bazénů v Hurghadě (v zimě vyhřívaný) a dětský bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma. sPort a ZáBaVa Stolní tenis, fitness, plážový volejbal, dětské

Dítě do: 13 let Zájezdy:

HURGHADA

8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

hřiště, miniclub, animační programy, diskotéka; za poplatek kulečník, moderní thalasso- a welness centrum - sauna, jacuzzi, masáže, vnitřní bazén se slanou vodou, kosmetické ošetření, centrum vodních sportů na pláži, potápěčské centrum, 9jamkové golfové hřiště, v blízkosti tenisové kurty.

UBytoVání Luxusně zařízené dvoulůžkové pokoje deluxe s možností přistýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC) a jsou vybaveny klimatizací, telefonem, TV/SAT, trezorem, minibarem, připojením na internet a balkonem nebo terasou. Na vyžádání a za příplatek rodinné pokoje až pro 4 osoby a junior suite.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

*

* více na str. 181

***** Deluxe pokoje:

Více na str. 176

Strava: all inclusive

straVoVání All inclusive (24 hod.) zahrnuje plnou penzi bufetovým způsobem s bohatým výběrem jídel, brzkou a pozdní snídani, odpolední snack, zmrzlinu, kávu, čaj, zákusky, nealkoholické a místní i vybrané dovozové alkoholické nápoje v hotelem určených časech a místech. Pláž Pěkná 400 m dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře přímo u hotelu, v blízkosti je marína. Vhodné i pro potápění a šnorchlování; lehátka, slunečníky a osušky na pláži zdarma. Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,4855.html

143


eGyPt | TABA

Egypt – taba

Hotel

Atraktivní oblast na severu Sinajského poloostrova Taba začíná u severozápadního cípu Akabského zálivu a doporučujeme ji nejen pro vyznavače potápění a šnorchlování, ale i pro odpočinek a koupání nejen pro rodiny s dětmi. Jedná se o asi 70 km dlouhou oblast, která se táhne od izraelských hranic přes středisko Taba, které leží v těsném sousedství Izraele, téměř po středisko Nuweiba, z jedné strany lemovanou Akabským zálivem a z druhé strany je obklopena panoramaty místního pohoří. Najdeme zde několik samostatně stojících hotelových komplexů a turistických středisek, které se většinou nacházejí přímo u nádherných pláží. Moře je zde průzračné a bohatý podmořský život s nádhernými korály je téměř na dosah (doporučujeme obuv do vody). Mezinárodní letiště Taba leží ve vnitrozemí asi 28 km od pobřeží, transfer z letiště trvá cca 30-60 minut.

144

800 112 112

Strand Taba Heights Beach & Golf Resort Sofitel Taba Heights The Bayview Resort Taba Heights

AI = all inclusive

Pobyt Zdarma* kategorie strava pro dítě do str.

***** *****

*****

AI AI

14 let 14 let

146 148

AI

14 let

150

* Pobyt ZDARMA pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje bezplatné ubytování a stravování obsažené v základní ceně zájezdu pro dítě ubytované v jednom pokoji se dvěma dospělými. Dítě platí jen cenu letenky nebo jízdenky, případně je u zájezdů s vlastní dopravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu.


jeruzalém

TABA | eGyPt

klášter sv. kateřiny

Petra

nabídka výlEtů

mojžíšoVa Hora a cHrám sV. kateŘiny Ve večerních hodinách odjezd autokarem k Mojžíšově hoře, náročnější noční výstup (cca 6 km a 750 schodů) na Mojžíšovu horu (2285 m nad mořem) a pozorování východu slunce. Po návratů z hory následuje snídaně a prohlídka kláštera svaté Kateřiny, návrat zpět do Taby.

jerUZalém (iZrael) Časně ráno odjezd autokarem na hranici s Izraelem, po vyřízení celních formalit pokračování přes poušť Negev k Mrtvému moři, krátká zastávka. Pokračování do Jeruzaléma a prohlídka města – Olivetská hora, Zeď nářků, Křížová cesta, Chrám Božího hrobu, Golgota, Betlém – Chrám narození Páně. Návrat do Taby.

mojžíšova hora

klášter sV. kateŘiny a daHaB Návštěva kláštera sv. Kateřiny na úpatí Mojžíšovy hory a bývalé beduínské vesnice s romantickou atmosférou na přímořské promenádě s kavárnami, restauracemi a řadou menších obchůdků (s obědem). klášter sv. kateřiny a mojžíšova hora

Petra (jordánsko) Ráno odjezd autokarem do přístavu v Tabě, plavba lodí do přístavu Akaba a dále autokarem do nejznámějšího místa v Jordánsku - skalního města Petra. Prohlídka kaňonu a skalního města, oběd v místní restauraci. Odpoledne odjezd zpět do přístavu Akaba, návrat lodí zpět do Taby. Výlety lze zakoupit na místě u delegáta a konají se s česky mluvícím průvodcem při minimálním počtu 16 osob. Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

145


eGyPt | TABA Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 14 let ZdARmA

od

13 920 kč

*

* více na str. 181

HOTEL STRAND TABA HEIGHTS BEACH & GOLF RESORT

TABA

***** Standard:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

Dítě do: 14 let

PoloHa Hotelový komplex několika budov je umístěný v exotické zahradě přímo u pláže, cca 20 km od centra Taby a cca 30 km od letiště; před recepcí zastávka místních mikrobusů, které zdarma jezdí na nejdůležitější místa v resortu Taba Heights (potápěčské centrum, golfové hřiště, nákupní centrum).

VyBaVení Prostorná vstupní hala, recepce, směnárna, výtahy, hlavní restaurace, à la carte restaurace a vodní dýmka (nejsou součástí all inclusive), 2 bary, bar na pláži, konferenční místnost, obchodní pasáž; za příplatek WiFi. 2 bazény částečně v zimě vyhřívané, 2 dětské bazény, krytý

Zájezdy:

8, 15 dní (PRG)

bazén (vstup od 16 let); lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa Stolní tenis, plážový volejbal, šipky, aerobic, dětské hřiště a herna, denní a večerní animační programy pro děti a dospělé; za příplatek tenisové kurty, squash, kulečník, posilovna, potápěčské centrum, Spa centrum - sauna, pára, vířivka, masáže; v blízkosti golfové hřiště.

UBytoVání Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, varnou konvicí,

Strava: all inclusive

trezorem a balkonem nebo terasou; za poplatek minibar. Za příplatek pokoje s výhledem na bazén a na moře; na vyžádání pokoje pro vozíčkáře.

straVoVání All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, odpolední občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

Pláž Dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází přímo u hotelu, lehátka, slunečníky, osušky a plážový bar zdarma. V blízkosti jsou krásné korálové útesy (doporučujeme boty do vody), vhodné pro potápění a šnorchlování, přístup k otevřenému moři je možný i z mola u hotelu Sofitel.

Oficiální klasifikace: *****

146

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9294.html

800 112 112


TABA | eGyPt

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

147


eGyPt | TABA Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 14 let ZdARmA

od

14 730 kč

*

* více na str. 181

TABA

HOTEL SOFITEL TABA HEIGHTS ***** Standard:

AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 14 let

PoloHa Luxusní hotelový komplex s příjemnou atmosférou a kvalitními službami se nachází v klidnější oblasti resortu Taba Heights, cca 20 km od centra Taby a cca 30 km od letiště; před recepcí zastávka místních mikrobusů, které zdarma jezdí na nejdůležitější místa v resortu (potápěčské centrum, golfové hřiště, nákupní centrum).

VyBaVení Vstupní hala, recepce, směnárna, výtahy, 2 hlavní restaurace, à la carte restaurace (není součástí all inclusive), 2 bary, konferenční místnosti; za příplatek WiFi, internetová kavárna. Terasa se 3 bazény (1 v zimě vyhřívaný, 1 s mořskou vodou),

Zájezdy:

8, 15 dní (PRG)

2 dětská brouzdaliště; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní tenis, plážový volejbal, minifotbal, fitness, vodní aerobic, dětská herna a hřiště, miniclub (6-12 let), denní a večerní animace; za poplatek kulečník, snooker, vodní sporty na pláži, potápěčské centrum, Spa centrum - krytý bazén, vířivka, sauna, turecké lázně, masáže; v blízkosti 18jamkové golfové hřiště. UBytoVání Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až

Strava: all inclusive

2 přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, trezorem a balkonem nebo terasou; za poplatek minibar. Za příplatek pokoje s výhledem na bazén a na moře.

straVoVání All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně, odpolední občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

Pláž Dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází přímo u hotelu, lehátka, slunečníky a osušky zdarma. V blízkosti jsou krásné korálové útesy (doporučujeme boty do vody), vhodné pro potápění a šnorchlování, přístup k otevřenému moři je možný i z mola.

Oficiální klasifikace: *****

148

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9296.html

800 112 112


TABA | eGyPt

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

149


eGyPt | TABA Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 14 let ZdARmA

od

15 490 kč

*

* více na str. 181

HOTEL THE BAYVIEW RESORT TABA HEIGHTS

TABA

***** Standard:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

Dítě do: 14 let

PoloHa Hotelový komplex je umístěn ve velké zahradě přímo u pláže, cca 20 km od centra Taby a cca 30 km od letiště; před recepcí zastávka místních mikrobusů, které zdarma jezdí na nejdůležitější místa v resortu Taba Heights (potápěčské centrum, golfové hřiště, nákupní centrum).

VyBaVení Vstupní hala, recepce, směnárna, výtahy, hlavní restaurace, 2 à la carte restaurace, 2 bary, plážový bar, bar s vodní dýmkou (není součástí all inclusive), konferenční místnosti, WiFi; za poplatek kadeřnictví. Terasa na slunění s bazény (1 v zimě vyhřívaný), dětské brouzdaliště se skluzavkou; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa Stolní tenis, volejbal, šipky, fitness, vířivka, aerobic,

150

Zájezdy:

8, 15 dní (PRG)

dětské hřiště a herna pro děti, denní a večerní animační programy; za poplatek tenisové kurty s osvětlením, kulečník, potápěčské centrum, Spa centrum - parní lázeň, masáže, aromaterapie, kosmetické procedury; v blízkosti hotelu 18jamkové golfové hřiště.

UBytoVání Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, trezorem, varnou konvicí, minibarem (doplňován denně vodou) a balkonem nebo terasou. Za příplatek pokoje s výhledem na bazén a na moře.

straVoVání Ultra all inclusive (24 hod.) zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně,

800 112 112

Strava: all inclusive

odpolední a večerní občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (24 hod.) v časech a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v à la carte restauraci (nutná rezervace předem).

Pláž Dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází přímo u hotelu, lehátka, slunečníky, osušky a plážový bar zdarma. V blízkosti jsou krásné korálové útesy (doporučujeme boty do vody), vhodné pro potápění a šnorchlování, přístup k otevřenému moři je možný i z mola u hotelu Sofitel. Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9295.html


TABA | eGyPt

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

151


albánie

Albánie

exotická krása na vás čeká v dosud neobjevené středomořské destinaci, která se v posledních letech stává stále více oblíbenou mezi turisty celého světa – v albánii. pobřeží delší než 400 kilometrů je omýváno vlnami Jaderského a Jónského moře a bělostné pláže snesou i ta nejpřísnější měřítka. Zvyšující se kvalita služeb, zlepšující se infrastruktura a příznivé ceny jsou zárukou pro kvalitní dovolenou pro každého. albánie se pyšní nejenom krásným přímořím, ale i krásnými horami, spoustou přírodních zajímavostí i historicky zajímavými místy. to vše spolu s tradiční pohostinností albánců, vynikající balkánskou kuchyní a možnostmi zábavy utváří nádhernou mozaiku, která je zárukou nezapomenutelné dovolené. Sportovní aktivity Na plážích jsou k dispozici nejrůznější druhy motorizovaných i nemotorizovaných vodních sportů a radovánek. Patří k nim vodní skútry, parasailing, jízda na banánu, šlapadla či kajaky. Milovníci plážového volejbalu naleznou několik

30

30

27

26

23 25

26

23 25

23

22

19 VI

V

VII

Teplota moře (°C)

152

VIII

IX

X

Teplota vzduchu (°C)

hřišť a v posledních letech se do Albánie stále častěji vydávají milovníci potápění.

po koupání Dürres (Drač) je nejdůležitějším centrem cestovního ruchu a je druhým největším městem v Albánii. Hotely, restaurace, bary či kavárny lemují pobřežní promenádu, a tak se stává ideálním cílem večerních vycházek, které lze spojit s příjemným posezením u výborné kávy nebo národního nápoje rakije. Albánie je zemí bohatou na historické památky, rozhodně stojí za to navštívit Berat – „město tisíce oken“, které se nachází na úbočí hoty Tomorr, Gjirokastru – „město stříbrných ZáklaDní inforMaCe

rozloha: 28 748 km² počet obyvatel: 2,8 milionu Úřední jazyk: albánština Místní měna: albánský lek 800 112 112

střech“ se starou pevností a starobylou atmosférou, Kruju – historický hradní komplex pověstného Skanderbega a Apollonii s ruinami starověkého města.

Časový posun v létě: žádný Cílové letiště: Tirana Doba letu z prahy: 2 hodiny 5 minut


albánie

Odlety: 8, 15 dní z Prahy S

Přímé lety bez PřestuPu ALBÁNIE

Durres Golem

MAKEDONIE Tirana

Jaderské moře

ŘECKO

ČedOk Plus • doprava ve třídě Travel Plus Comfort za příplatek 3 890 Kč • česky hovořící delegát v cíli zájezdu • výhodná cena cestovního pojištění • výhodné parkování na letišti v Praze naše tiPy PrO sPrávnOu vOlbu • rušné město na pobřeží Jaderského moře • dlouhá široká písčitá pláž • největší starověký amfiteátr na Balkáně • rozmanitá příroda • milí a pohostinní lidé • levně na místě

nAŠe PObYtOvá MíStA

DÜrreS Rekreační středisko na Jadranu s mnoha bary a restauracemi, známé pro jeho přístav a římské památky. Veřejné pláže s mírným vstupem do moře s oddělenými částmi a plážovým servisem pro hotelové hosty zdarma, vodní sporty na pláži. Transfer z letiště trvá cca 35 minut.

GoleM Rychle se rozvíjející, původně malá turistická vesnice s pěknou pláží navazuje na sousední Dürres, se kterým je spojena MHD. Široká písčitá pláž obklopena zelení. Transfer z letiště trvá cca 45 minut.

berat – MĚSto ZapSanÉ na SeZnaM SvĚtovÉHo DĚDiCtví uneSCo – celodenní Město Berat má historii starou 2400 let a je právem považováno za nejkrásnější město Albánie. Nachází se na úpatí hory Tomorri a na břehu řeky Osun. Díky bílé barvě na zeleném svahu, s řekou pod úpatím, se nabízí úžasný pohled. Právě bílá okna, která vypadají jakoby postavená na sobě, dala městu jméno “město tisíce oken”. Návštěva hradu, muzea Onufri, mešity Bakalářů a Tekke Helvetů s krásným panoramatickým výhledem na muzejní čtvrť Mangalemi a Goriga. Možnost oběda. Cena: cca 45 EUR/dospělá osoba cca 25 EUR/děti 4-10 let Cena nezahrnuje: vstupné cca 300 LEK (Berati), 400 LEK (Appolonia) a oběd cca 10 EUR/os.

Hlavní MĚSto tirana, kruJa – celodenní Návštěva pevnosti Kruja postavené v 5. a 6. stol. Město ve skalách bylo ubráněno během čtyř obležení osmanských Turků, dále muzeum albánského hrdiny George Kastriot Skanderbega, etnografické muzeum a starý bazar, kde je možné nakoupit nespočet místních suvenýrů. Možnost oběda v tradiční restauraci s vynikajícím jídlem. Dále mešita Ethem Bey, věž s hodinami z roku 1830, parlament, úřad vlády, univerzita Matky Terezy se stejnojmenným náměstím a známý „Bunk art“ v Tiraně. Cena: cca 40 EUR/dospělá osoba cca 20 EUR/děti 4-10 let Cena nezahrnuje: vstupné cca 300 LEK (Bunk art), cca 300 LEK (etnograf. muzeum) a oběd cca 10 EUR/os.

nAbídkA výletů

Hotel

Grand Blue Fafa Fafa Meli Premium Flower & Spa Sandy Beach Meli Holidays Casa Dürres

AI = all inclusive

pobyt ZDarMa* kategorie Strava pro dítě do str. ***** ***** ***** ****+ **** ****

AI AI AI AI AI AI

12 let 12 let 12 let 12 let 12 let –

154 155 156 157 158 159

* Pobyt ZDARMA pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje bezplatné ubytování a stravování obsažené v základní ceně zájezdu pro dítě ubytované v jednom pokoji se dvěma dospělými. Dítě platí jen cenu letenky nebo jízdenky, případně je u zájezdů s vlastní dopravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

DÜrreS/DraČ, vÝrobna koŇaku – polodenní Nejprve návštěva největší výrobny koňaku v Albánii, zvaná Gjergj Kastrioti Skanderbeg, ochutnávka známého Skanderbeg koňaku. Po krátké prezentaci historie a techniky produkce se pokračuje prohlídkou města Dürres, kde se návštěvníci seznámí s 3000 let starým příběhem největšího přístavního města v Albánii. Návštěva pevnosti postavené ve 4. stol. př. n. l., benátské věže, římského amfiteátru a archeologického muzea. Cena: cca 30 EUR/dospělá osoba cca 15 EUR/děti 4-10 let Cena nezahrnuje: vstupné cca 2 EUR (výrobna koňaku+degustace), 300 LEK (amfiteátr a muzeum) výlety je možné zakoupit pouze na místě. uvedené ceny jsou orientační. S kompletní nabídkou výletů vás na místě seznámí delegát.

153


albánie Pobyt pro

dítě do 12 let zdarma

od

Více na str. 176

14 820 kč

*

* více na str. 181

HOTEL GRAND BLUE FAFA

GOLEM

***** Standard:

AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 12 let

poloHa Moderní hotelový komplex dvou budov je umístěný přímo u pláže, cca 10 km od města Dürres a 40 km od letiště; nejbližší obchody a bary cca 100 m od hotelu, autobusová zastávka cca 200 m.

vybavení Prostorná vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace, restaurace à la carte, lobby bar, konferenční centrum, WiFi v lobby zdarma, parkoviště, terasa s bazénem, brouzdaliště s vodním hřištěm pro děti; lehátka a slunečníky zdarma.

154

Zájezdy:

8, 15 dní (PRG)

ubytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, WiFi, chladničkou, trezorem a balkonem.

Stravování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, odpolední občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

800 112 112

Strava: all inclusive

plᎠVeřejná písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází přímo před hotelem, lehátka a slunečníky na vyhrazené hotelové části zdarma.

Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9256.html


albánie rodinná sleva

Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 12 let zdarma

od

HOTEL FAFA MELI PREMIUM

Více na str. 176

15 010 kč

GOLEM

***** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 12 let

poloHa Šestipodlažní hotel v Premium kvalitě je umístěn v zahradě přímo na písčité hotelové pláži, cca 2 km od centra střediska a cca 40 km od letiště v Tiraně; autobusová zastávka cca 1,5 km od hotelu, nejbližší obchody a restaurace 50 m.

vybavení Prostorná vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, 3 bary, parkoviště, WiFi v lobby zdarma, bazén s terasou na slunění; lehátka a slunečníky zdarma.

Sport a Zábava Historické památky v nedalekém Dürresu; za poplatek vodní sporty na pláži.

Zájezdy:

8, 15 dní (PRG)

ubytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (rozkládací křeslo) jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, chladničkou, trezorem a balkonem nebo terasou. Za příplatek pokoje s výhledem na moře.

Stravování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře, odpolední občerstvení, alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

*

* více na str. 181

Strava: all inclusive

plᎠHotelová písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází přímo u hotelu, slunečníky a lehátka zdarma.

Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7770.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

155


albánie rodinná sleva

Více na str. 176

Pobyt pro

Více na str. 176

Garance

Více na str. 178

dítě do 12 let zdarma neJniŽší Ceny

od

14 560 kč

*

* více na str. 181

HOTEL FLOWER & SPA

GOLEM

***** Standard:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

Dítě do: 12 let

poloHa Pětipatrový hotel se nachází v blízkosti restaurací a obchůdků, cca 4 km od centra Golem, cca 40 km od letiště v Tiraně; autobusová zastávka 100 m od hotelu.

vybavení Vstupní hala s recepcí, směnárna, výtah, restaurace, bar u bazénu, WiFi zdarma, konferenční místnost, bazén, dětské brouzdaliště; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

Sport a Zábava Dětské hřiště; za poplatek wellness centrum (pro osoby 16+) - vířivka, masáže, sauna, kosmetické procedury, relaxační zóna.

156

Zájezdy:

8, 15 dní (PRG)

ubytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek (rozkládací gauč) jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, WiFi, chladničkou, trezorem a balkonem s výhledem do zahrady nebo na bazén.

Stravování Premium all inclusive zahrnuje plnou penzi, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby a některé vybrané mezinárodní alkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem. Nově na sezónu 2019 také bar na pláži.

800 112 112

Strava: premium all inclusive

plᎠVeřejná písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře je vzdálena cca 300 m od hotelu, na vyhrazené hotelové části slunečníky a lehátka zdarma.

Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7771.html


albánie Pobyt pro

dítě do 12 let zdarma

od

HOTEL SANDY BEACH

Více na str. 176

16 650 kč

GOLEM

***** Deluxe:

AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 12 let

poloHa Hotelový areál se čtyřmi budovami v menší zahradě se nachází ve středisku Golem, cca 8 km od centra letoviska Dürres a cca 40 km od letiště v Tiraně, obchody a bary cca 50 m od hotelu, autobusová zastávka cca 900 m. vybavení Vstupní hala, recepce, trezor na recepci (za poplatek), restaurace, 2 bary, WiFi zdarma, hlavní bazén s dětskou částí, bazén pro dospělé, krytý bazén; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

*

* více na str. 181

Zájezdy:

8, 15 dní

Sport a Zábava Stolní tenis, miniclub, dětské hřiště; za poplatek vodní sporty na pláži.

ubytování Pokoje deluxe s možností až 2 přistýlek (rozkládací pohovka, 2. přistýlka možná jen pro dítě) mají vlastní příslušenství (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon a balkon; za poplatek minibar. Za příplatek prostornější junior suite se stejným vybavením.

Strava: premium all inclusive

Stravování Premium all inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu, lehký snack během dne, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby a vybrané značkové alkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem. plᎠVeřejná písčitá pláž se nachází cca 100 m od hotelu, slunečníky a lehátka na pláži zdarma. Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8849.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

157


albánie rodinná sleva Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 12 let zdarma

od

Více na str. 176

14 250 kč

*

* více na str. 181

HOTEL MELI HOLIDAYS

GOLEM

**** Standard:

AA|AAA|AAB|AAAB|AABB

Dítě do: 12 let

poloHa Hotel se nachází cca 500 m od centra malebného města Golem, známého širokými písčitými plážemi, cca 40 km od letiště v Tiraně, nejbližší obchody a bary cca 50 m od hotelu, autobusová zastávka cca 1,2 km od hotelu.

vybavení Vstupní hala, recepce, trezor na recepci, výtah, restaurace, bar u bazénu a u pláže, WiFi ve veřejných prostorách zdarma, bazén s vyhrazenou částí pro děti; lehátka a slunečníky zdarma. Sport a Zábava Dětský koutek; za poplatek vodní sporty na pláži.

158

Zájezdy:

8, 15 dní (PRG)

ubytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek (rozkládací křeslo) jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, chladničkou a mají boční výhled na moře.

Stravování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, odpolední snack, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

Strava: all inclusive

plᎠVeřejná písčitá pláž Golem Beach s pozvolným vstupem do moře se nachází přímo u hotelu, na vyhrazené hotelové části lehátka a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7768.html

800 112 112


albánie

od

ilustrační foto

HOTEL CASA DURRES

14 060 kč

GOLEM

**** Standard:

AA

poloHa Menší hotel leží v klidné oblasti cca 2 km od centra Golemu, cca 14 km od města Dürres a cca 45 km od letiště; nejbližší obchody, bary a restaurace cca 100 m od hotelu. Hotel je určený pouze pro dospělé osoby (18+), vzhledem k výškovým rozdílům a schodům nedoporučujeme osobám se sníženou pohyblivostí. vybavení Vstupní hala, recepce, výtah, hlavní restaurace, bar u bazénu, WiFi zdarma, terasa s bazénem; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

*

* více na str. 181

Zájezdy:

8, 15 dní

ubytování Standardní dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, chladničkou, trezorem a balkonem. Za příplatek možnost renovovaných pokojů superior.

Stravování All inclusive zahrnuje snídně, obědy a večeře formou bufetu, odpolední občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: all inclusive

plᎠVeřejná písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází cca 250 m od budovy, přístup přes místní komunikaci, slunečníky a lehátka zdarma.

Oficiální klasifikace: ***+ Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9317.html

159


kyPR

Kypr

tento třetí největší ostrov ve Středozemním moři je mnohým znám pod přezdívkou „ostrov lávy a bohyně afrodíté“, která se zde, dle dávné pověsti, zrodila z mořské pěny. kypr leží ve východním Středomoří a díky své poloze se vyznačuje subtropickým klimatem s dlouhým a teplým létem, navíc se může pochlubit více než 300 slunečnými dny v roce. všechny tyto atributy zaručují, že koupání v moři je možné již od dubna až do konce listopadu - teplota vody v tomto období neklesá pod 20 stupňů. na ostrově najdeme nepřeberné množství pláží, ať se již jedná o dlouhé písečné pláže, nebo malebné menší pláže v romantických zálivech. Místní prázdninová střediska uspokojí své návštěvníky bohatou nabídkou hotelových kapacit všech kategorií, nesčetnými restauracemi či tavernami, které nabízejí vynikající kyperskou kuchyni včetně místních lahodných vín. ostrov je ideálním cílem i pro milovníky kulturních památek a historie. Jako křižovatka různých kultur nabízí kypr památky mnoha architektonických slohů i různých období. kromě vynikajícího koupání, zábavy a historie najdeme na kypru i nádhernou přírodu a romantické vnitrozemí s typickými okouzlujícími vesničkami. v neposlední řadě je ostrov díky své ideální poloze ve východním Středomoří východiskem k lodním výletům k břehům Blízkého východu s možností navštívit izrael, libanon nebo egypt. SPoRtovní aktivity Na organizovaných plážích v letoviscích Ayia Napa (Nissi Beach) a Protaras (Fig Tree Bay) je 29

29 28

28 22

24

25

23 24

21

21

17 VI

V

VII

Teplota moře (°C)

160

VIII

IX

X

Teplota vzduchu (°C)

k dispozici široká nabídka vodních sportů. Protaras je dokonce často milovníky vodních sportů označován jejich rájem. Můžete se zde potápět – oblíbené jsou návštěvy přímořských jeskyní na mysu Greko, či vrak lodi Zenobia nedaleko Larnaky. Pronajmout si windsurfing, vodní skútr, vyzkoušet vodní lyžování či létání na padáku (parasailing). Na plážích se také nabízí pronájem šlapadel nebo jízda na nafukovacích „banánech“ a „létajících rybách“.

Po kouPání Pokud jste milovníky zábavy a nočního života zvolte letovisko Ayia Napa, v jehož centru naleznete – restaurace, diskotéky, bary, noční podniky a kluby, obchody a obchůdky nebo třeba 800 112 112

Lunapark, Go Kart (motokáry) a minigolf. Protaras je klidnější letovisko s příjemnou promenádou na večerní procházky a průzračnou vodou na plážích. Mezi Ayia Napa a Protarasem pak operuje kyvadlová autobusová doprava nebo taxi. Letoviska jsou od sebe vzdálená cca 10 km. ZáklaDní infoRMaCe

Rozloha ostrova: 9 251 km2 Počet obyvatel ostrova: 838 tisíc Úřední jazyk: řečtina, turečtina Místní měna: euro Časový posun v létě: SELČ plus 1 hod. Cílové letiště: Larnaka Doba letu z Prahy: 3 hodiny 40 minut


Odlety: 8, 15 dní z Prahy | 11, 12 dní z Prahy Přímé lety bez PřestuPu

kyPR

ČedOk Plus

• doprava ve třídě Travel Plus Comfort za příplatek 3 890 Kč

• česky hovořící delegát v cíli zájezdu KYPR

• výhodné parkování u letiště v Praze

Protaras Ayia Napa Larnaka

naše tiPy PrO sPrávnOu vOlbu • krásné pláže s průzračnou vodou • kvalitní ubytovací kapacity • 300 slunečných dní v roce

NaŠe pObytOvÁ MíSta

Hotel

Tsokkos Beach Stamatia Mimosa Asterias Beach Crystal Springs Golden Bay Beach Cavo Maris Beach Nicholas Color Sunrise Beach Sunrise Pearl & Spa

Pobyt ZDaRMa* kategorie Strava pro dítě do str. **** **** *** **** **** ***** **** *** **** *****

AI AI PL PL PL PL SN PL PL PL

14 let 13 let 13 let – 13 let 13 let 12 let 12 let 12 let 12 let

SN = snídaně, PL = polopenze, AI = all inclusive

162 164 165 166 167 168 169 170 171 172

* Pobyt ZDARMA pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje bezplatné ubytování a stravování obsažené v základní ceně zájezdu pro dítě ubytované v jednom pokoji se dvěma dospělými. Dítě platí jen cenu letenky nebo jízdenky, případně je u zájezdů s vlastní dopravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu.

Protaras

PRotaRaS Menší malebné letovisko se rozprostírá na východě ostrova. Je vystavěno v délce několika kilometrů podél pobřeží omývaného průzračně čistými vodami Středozemního moře. V Protarasu najdeme dlouhou písečnou pláž, ale i řadu menších pláží umístěných v nesčetných malebných zálivech, které jsou lemovány rozeklanými skalními útesy. Samotné centrum střediska je tvořeno tzv. „stripem“, tj. rušnou ulicí, kde je soustředěno velké množství zábavy. Najdeme zde obchody, bary, diskotéky, restaurace a další atrakce. Okrajové části letoviska jsou spíše klidné, přičemž rušné centrum je snadno dostupné veřejnou autobusovou dopravou. Protaras je ideálním místem pro milovníky vodních sportů, kteří ho často označují za svůj ráj. Můžete se zde potápět, pronajmout si windsurfing, vyzkoušet vodní lyžování či létání na padáku a řadu dalších vodních radovánek. Pobyt ve středisku Protaras doporučujeme těm, kteří hledají klidnější prostředí s možností noční zábavy v rušném centru. Protaras je ideálním místem pro rodinnou dovolenou s dětmi. Letiště v Larnace je vzdáleno cca 50 km, transfer trvá cca 70 minut.

ayia naPa Jednoznačně nejznámější a nejoblíbenější přímořské letovisko na celém Kypru najdeme na jihovýchodě ostrova. Původně malá rybářská vesnička se rozrostla v moderní turistický resort s veškerým zázemím. Ayia Napa se rozprostírá v délce několika kilometrů podél pobřeží. Letovisko je tvořeno malebným centrem a oblastmi s převažující hotelovou zástavbou. V samotném centru je soustředěno nepřeberné množství zábavy - restaurace, diskotéky, bary, noční podniky, kluby či obchody. Milovníci historie a památek budou jistě obdivovat klášter nesoucí stejné jméno jako celé letovisko Ayia Napa. Ve středisku najdeme několik písečných pláží pokrytých jemným pískem, z nichž nejznámější a nejkrásnější je Nissi Beach, nádherná pláž pokrytá bílým pískem, lemovaná zelení. I v Ayia Napa je k dispozici široká nabídka vodních sportů, můžete navštívit mořský park či se vydat na výlet lodí. Dovolenou v Ayia Napa si může každý vybrat dle své „chuti“. Spokojeni budou milovníci bujarého nočního života, ale i ti, kteří hledají klidné prostředí. Pozvolný vstup do moře jistě ocení rodiny s dětmi. Letiště v Larnace je vzdáleno cca 41 km. Transfer trvá cca 60 minut.

PafoS – kouRion Jih ostrova, antické památky, bohyně Afrodíté.

tRooDoS – kykkoS Hory, nejznámější klášter, vinařská vesnička.

NabídKa výletů

nikÓSie – kyRÉnie Hlavní město, významné středověké památky severní oblasti.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

loDní vÝlet DiSCoveRy Polodenní výlet s koupáním.

161


kyPR rodinná sleva Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 14 let zdarma Více na str. 176

dOvOlená 55+

Více na str. 178

Platí pro odlety na 7 nocí: 16. 5., 20. 5., 14.10., 17.10. 2019

od

23 010 Kč

*

* více na str. 181

HOTEL TSOKKOS BEACH

PROTARAS

**** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 14 let

PoloHa Komplex dvou hotelových budov je umístěný v klidné oblasti cca 500 m od centra střediska, cca 47 km od letiště; nejbližší obchody a bary v docházkové vzdálenosti, autobusová zastávka cca 600 m od hotelu.

vyBavení Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, 2 bary, TV koutek, parkoviště, za poplatek WiFi v lobby, půjčovna aut. Terasa se 2 bazény, brouzdaliště pro děti, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma osušky za vratný depozit.

162

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG)

SPoRt a ZáBava Tenisový kurt, stolní tenis, šipky, animační programy pro děti a dospělé, živá hudba.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem a balkonem; za poplatek minichladnička, trezor, WiFi. StRavování All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře,

800 112 112

Strava: all inclusive

odpolední čaj, občerstvení během dne, místní alkoholické a nealkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem.

PlᎠVeřejná písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází cca 200 m od hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek. Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9192.html


kyPR

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

163


kyPR rodinná sleva

Více na str. 176

Pobyt pro

Více na str. 176

Garance

Více na str. 178

dítě do 13 let zdarma neJniŽší Ceny

od

19 750 Kč

*

* více na str. 181

HOTEL STAMATIA

AYIA NAPA

**** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 13 let

PoloHa Oblíbený hotel s rodinnou atmosférou je situován nedaleko centra střediska Ayia Napa s řadou obchůdků, restaurací, barů a místním přístavem, cca 60 km od letiště. vyBavení Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, bar, TV koutek, WiFi ve veřejných prostorách zdarma, bazén, brouzdaliště pro děti; slunečníky a lehátka u bazénu zdarma, osušky za poplatek.

164

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG)

SPoRt a ZáBava Malá posilovna, stolní tenis, volejbal; za poplatek kulečník, sauna, masáže, vodní sporty na pláži.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, WiFi, chladničkou a balkonem s bočním výhledem na moře; za poplatek trezor. StRavování All inclusive zahrnuje plnou penzi, dopolední a odpolední snack (na objednávku, výběr z menu),

800 112 112

Strava: all inclusive

nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem. PlᎠPísčitá pláž se nachází cca 100 m od hotelu, slunečníky a lehátka za poplatek.

Oficiální klasifikace: *** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,7764.html


kyPR rodinná sleva

Více na str. 176

Pobyt pro

Více na str. 176

Garance

Více na str. 178

dítě do 13 let zdarma neJniŽší Ceny

od

HOTEL MIMOSA AA|AAA|AAB

Dítě do: 13 let

PoloHa Příjemný hotelový komplex hlavní budovy a dvoupatrových budov je vystavěn cca 4 km od centra střediska Protaras s nabídkou barů a restaurací, cca 65 km od letiště.

vyBavení Recepce, lobby bar, menší restaurace s terasou, snack bar u bazénu, TV koutek, WiFi v areálu hotelu zdarma, bazén s terasou na opalování, dětský bazén; slunečníky a lehátka u bazénu a v zahradě zdarma.

*

* více na str. 181

PROTARAS

*** Standard:

16 170 Kč

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG)

SPoRt a ZáBava Volejbal, kuželky, stolní tenis, 2x týdně zábavné večery; za poplatek kulečník, potápěčské centrum.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, WC), klimatizací, SAT/TV, WiFi, telefonem, chladničkou a balkonem nebo terasou; za poplatek trezor, varná konvice.

Strava: polopenze

StRavování Polopenze formou menšího bufetu, možnost dokoupení obědů - výběr z menu.

PlᎠPísčitá pláž v menším zálivu se nachází přímo u hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek. Oficiální klasifikace: *** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,3993.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

165


kyPR

od

20 780 Kč

*

* více na str. 181

HOTEL ASTERIAS BEACH

AYIA NAPA

**** Standard:

AA|AAA|AAB|AABB|AAAA

Dítě do: 14 let

PoloHa Hotelový areál je vystavěn v klidném prostředí přímo u proslulé pláže Makronissos, cca 5 km od rušného centra a cca 53 km od letiště, menší centrum s několika restauracemi cca 600 m od hotelu.

vyBavení Hala s recepcí, výtah, hlavní restaurace, 3 bary, snack bar u bazénu, WiFi zdarma; za poplatek internetový koutek, minimarket a kadeřnictví. Bazén, dětský bazén, krytý bazén; lehátka, slunečníky a osušky u bazénu zdarma.

SPoRt a ZáBava Tenis (osvětlení a vybavení za poplatek), stolní tenis, fitness, šipky, plážový volejbal, miniclub

166

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG)

(4-12 let), animační programy, večerní zábavní programy; za poplatek služby Spa centra, půjčovna kol, vodní sporty na pláži.

uBytování Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, chladničkou, telefonem a balkonem nebo terasou; za poplatek trezor. Za příplatek rodinné pokoje až pro 4 dospělé osoby, situované výhradně v přízemí a vybavené manželským lůžkem a většinou palandou. StRavování Polopenze formou bufetu, možnost dokoupení

800 112 112

Strava: polopenze

all inclusive, které zahrnuje plnou penzi formou bufetu, lehké občerstvení během dne, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby. PlᎠProslulá pláž Makronissos se světlým pískem se nachází přímo u hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,4019.html


kyPR rodinná sleva Pobyt pro

Více na str. 176

dítě do 13 let zdarma

21 230 Kč

od

HOTEL CRYSTAL SPRINGS AA|AAA|AAB|AABB|AAAA

PoloHa Hotel je umístěn v rozlehlé zahradě přímo u moře, cca 5 km od rušného centra střediska, cca 2 km od vesničky Pernera a cca 66 km od letiště, menší centrum s restauracemi, obchody a tavernami cca 500 m od hotelu, autobusová zastávka přímo před hotelem.

vyBavení Hala s recepcí, výtahy, restaurace, snack bar, bar u bazénu, WiFi v areálu hotelu zdarma (omezený dosah), obchod se suvenýry, bazén s terasou na opalování, dětský bazén; lehátka, slunečníky a osušky u bazénu zdarma. SPoRt a ZáBava Tenisový kurt, stolní tenis, fitness, volejbal, dětský

*

* více na str. 181

PROTARAS

****

Superior/Rodinný pokoj:

Více na str. 176

Dítě do: 13 let

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG)

klub, animační programy pro děti i dospělé; za poplatek potápěčské centrum, Spa centrum masáže, sauna.

uBytování Dvoulůžkové pokoje superior s možností přistýlky jsou vybavené vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, chladničkou, trezorem a balkonem nebo terasou s bočním nebo přímým výhledem na moře. Za příplatek rodinné pokoje až pro 4 osoby.

StRavování Bufetová polopenze, možnost dokoupení all inclusive, které zahrnuje plnou penzi formou bufetu, lehké občerstvení během dne, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: polopenze

PlᎠMenší pláž v zálivu s hrubším pískem a oblázky se nachází před hotelem, přístup přes krásnou zahradu a po několika schodech; lehátka a slunečníky za poplatek, klienti mohou využívat lehátek v zahradě, která jsou zdarma.

Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,8498.html

167


kyPR Pobyt pro

dítě do 13 let zdarma

od

Více na str. 176

18 930 Kč

*

* více na str. 181

HOTEL GOLDEN BAY BEACH

LARNAKA

***** Standard:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 13 let

PoloHa Hotel je umístěn v hotelové čtvrti s obchody, bary a restauracemi, cca 10 km od Larnaky a cca 15 km od letiště.

vyBavení Vstupní hala, recepce, výtahy, 4 restaurace, 3 bary, konferenční centrum; za poplatek WiFi, půjčovna aut, kadeřnictví, hlídání dětí. Terasa s bazénem, dětský bazén se skluzavkou, krytý bazén; lehátka, slunečníky a osušky u bazénu zdarma. SPoRt a ZáBava Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), šipky, stolní tenis, dětská herna a hřiště, miniclub

168

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG)

(5-12 let), animační programy; za poplatek vodní sporty na pláži, wellness centrum - sauna, parní lázeň, masáže a kosmetické ošetření.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/vana, vysoušeč vlasů, župany, WC), klimatizací, TV, telefonem a balkonem; za poplatek minibar, trezor, WiFi. Za příplatek pokoje s bočním výhledem na moře.

StRavování Polopenze bufetovým způsobem, možnost příplatku na all inclusive, které zahrnuje plnou penzi bufetovým způsobem, nealkoholické a alkoholické

800 112 112

Strava: polopenze

nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

PlᎠVeřejná písčitá pláž Oroklini s mírným vstupem do moře se nachází přímo u hotelu, lehátka a slunečníky na vyhrazené části pláže zdarma.

Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9193.html


kyPR Pobyt pro

dítě do 12 let zdarma

od

HOTEL CAVO MARIS BEACH AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 12 let

PoloHa Čtyřpatrový hotel je situován v zahradě v klidnější části střediska přímo u moře cca 1,5 km od rušného centra a cca 66 km od letiště; nejbližší obchody a restaurace cca 200 m od hotelu, autobusová zastávka cca 20 m.

vyBavení Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace, restaurace à la carte, kavárna, 2 bary, TV koutek, konferenční místnost, WiFi, minimarket, zapůjčení adaptéru; za poplatek internetový koutek, hlídání dětí (na vyžádání), půjčovna aut. Terasa na slunění s velkým bazénem, dětský bazén; lehátka, slunečníky zdarma, osušky za vratný depozit.

Zájezdy:

17 690 Kč

*

* více na str. 181

PROTARAS

**** Standard:

Více na str. 176

8, 11, 12, 15 dní (PRG)

SPoRt a ZáBava Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní tenis, šipky, vodní pólo, plážový volejbal, dětské hřiště, miniclub, animační programy pro děti a dospělé; za poplatek kulečník, fitness centrum, lekce potápění, vodní sporty na pláži, wellness centrum - sauna, pára, masáže, kosmetické procedury.

uBytování Dvoulůžkové standardní pokoje s možností až 2 přistýlek pro děti (palanda) jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, trezorem, minichladničkou, varnou konvicí a balkonem; za poplatek minibar. Na vyžádání pokoje pro vozíčkáře.

Strava: snídaně

StRavování Snídaně formou bufetu, možnost dokoupení polopenze nebo all inclusive, které zahrnuje plnou penzi formou bufetu, občerstvení během dne, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem. PlᎠMenší písčitá pláž s místy oblázkovým a kamenitým vstupem do moře se nachází přímo u hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek. Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,4023.html


kyPR Pobyt pro

dítě do 12 let zdarma

od

Více na str. 176

16 880 Kč

*

* více na str. 181

HOTEL NICHOLAS COLOR

AYIA NAPA

**** Superior:

AA|AAA|AAB|AABB

Dítě do: 12 let

PoloHa Stylový hotel se nachází cca 200 m od centra střediska s nabídkou obchodů, restaurací, barů, taveren a noční zábavy, 6 km od aquaparku a cca 56 km od letiště, v blízkosti zábavní park Fun Park.

vyBavení Vstupní hala, recepce, směnárna, výtah, TV místnost, restaurace, bar u bazénu, snack bar, WiFi v areálu hotelu zdarma, parkoviště, bazén s terasou na opalování, dětský bazén, jacuzzi; slunečníky a lehátka u bazénu zdarma, osušky za poplatek.

170

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG)

SPoRt a ZáBava Stolní tenis, šipky, dětské hřiště, animační programy, několikrát týdně živá hudba; za poplatek kulečník, sauna, masáže.

uBytování Elegantně zařízené dvoulůžkové superior pokoje s možností až 2 přistýlek pro děti (rozkládací lůžko nebo palanda) mají vlastní příslušenství (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, WiFi, minichladničku, telefon a balkon; za poplatek trezor. Na vyžádání pokoje pro vozíčkáře.

Strava: polopenze

StRavování Polopenze formou bufetu, možnost dokoupení all inclusive, které zahrnuje plnou penzi, odpolední občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

PlᎠJedna z nejhezčích písčitých pláží ostrova se nachází cca 300 m od hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek. Oficiální klasifikace: ***+

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,9191.html

800 112 112


kyPR Pobyt pro

dítě do 12 let zdarma

od

HOTEL SuNRISE BEACH AA|AAA|AAB

Dítě do: 12 let

PoloHa Hotelový areál se nachází v rozlehlé zahradě přímo u pláže, cca 70 m od centra střediska s řadou obchodů, restaurací a noční zábavou a cca 66 km od letiště.

vyBavení Vstupní hala, recepce, výtahy, 2 restaurace s terasou, taverna, 4 bary, minimarket, WiFi v areálu hotelu zdarma, velký bazén s terasou na opalování, vířivka, dětský bazén, krytý bazén; osušky, lehátka a slunečníky u bazénu a v zahradě zdarma.

Zájezdy:

21 740 Kč

*

* více na str. 181

PROTARAS

**** Standard:

Více na str. 176

8, 11, 12, 15 dní (PRG)

SPoRt a ZáBava Tenisové kurty (osvětlení a vybavení za poplatek), stolní tenis, squash (vybavení za poplatek), animační programy, fitness, sauna, pára; za poplatek kulečník, kurzy potápění, vodní sporty na pláži, Spa centrum v sousedním hotelu Sunrise Pearl - kosmetické a lázeňské procedury.

uBytování Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, chladničkou, trezorem a balkonem. Za příplatek pokoje s bočním nebo s přímým výhledem na moře.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: polopenze

StRavování Polopenze formou bufetu, možnost dokoupení obědů à la carte. 1x týdně možnost večeře v à la carte restauracích v sousedním hotelu Sunrise Pearl (nutná rezevace). PlᎠPěkná písčitá pláž leží přímo u hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek. Oficiální klasifikace: **** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,4020.html

171


kyPR Pobyt pro

dítě do 12 let zdarma

od

Více na str. 176

27 850 Kč

*

* více na str. 181

HOTEL SuNRISE PEARL & SPA

PROTARAS

***** Dvoulůžkový pokoj:

AA|AAA|AAB

Dítě do: 12 let

PoloHa Luxusní hotelový komplex s prostornou zahradou leží cca 100 m od centra střediska s obchůdky, restauracemi, bary a tavernami, cca 65 km od letiště.

vyBavení Vstupní hala s recepcí, výtah, hlavní restaurace, 6 à la carte restaurací, 4 bary, konferenční místnost, obchod se suvenýry, WiFi v areálu hotelu zdarma; za poplatek internetový koutek, parkoviště, kadeřnictví. Bazén s terasou na slunění, dětský bazén, krytý vyhřívaný bazén; lehátka, slunečníky a osušky u bazénu zdarma.

172

Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní (PRG)

SPoRt a ZáBava Fitness v hotelu Sunrise Beach, sauna, pára, dětské hřiště, animační programy pro děti a dospělé, miniclub; za poplatek squash a tenisové kurty v sousedním hotelu, kulečník, vodní sporty na pláži, luxusní Spa centrum - relaxační programy, lázeňské a kosmetické procedury.

uBytování Elegantně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV, WiFi, setem k přípravě kávy a čaje, trezorem a balkonem; za poplatek minibar. Za příplatek pokoje s výhledem na moře a junior suite.

800 112 112

Strava: polopenze

StRavování Polopenze formou bufetu, možnost dokoupení obědů à la carte. 1x týdně možnost večeře v à la carte restauracích (nutná rezevace).

PlᎠKrásná písčitá pláž přímo u hotelu, slunečníky a lehátka za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***** Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/,4022.html


Prodej

Kde a jak získáte informace o aktuální ceně vybraného zájezdu? Dlouhodobým cílem naší cestovní kanceláře je nabízet Vám, našim zákazníkům, vždy ty nejvýhodnější cenové podmínky. Abychom mohli flexibilně reagovat na speciální nabídky ze strany našich dodavatelů a tyto výhody v reálném čase promítnout do konečné ceny zájezdů, není součástí tohoto katalogu tištěny ceník. Aktuální ceny jednotlivých zájezdů uvádíme na webových stránkách www.cedok.cz. V rámci tohoto katalogu je u každého hotelu uvedena jeho webová stránka a QR kód, jejichž pomocí získáte všechny potřebné informace včetně aktuálních cen a slev rychle a pohodlně buď ve svém počítači, nebo mobilním telefonu. Aktuální cenovou nabídku Vám také rádi připraví naši zkušení prodejci na některém z prodejních míst Čedoku nebo Čedok Partneři či autorizovaní prodejci. Seznam prodejních míst CK Čedok, Čedok Partnerů a autorizovaných prodejců uvádíme na závěrečných stránkách tohoto katalogu. V případě osobní návštěvy některého z prodejních míst CK Čedok, Čedok Partnera nebo vybraného autorizovaného prodejce Vám bude vypracována nejvýhodnější cenová nabídka na Vámi vybraný zájezd, případně Vám naši prodejci vytisknou aktuální ceník na Vámi vybraný zájezd.

Internetový on-line prodej na www.cedok.cz

Vám nabídne vždy aktuální nabídku včetně cen, dostupných slev a výhod. Samozřejmostí je pak jednoduchá rezervace, která Vám umožní nákup Vámi vybraného zájezdu bez nutnosti návštěvy na některém z našich prodejních míst.

Osobní informace a rezervace

Na 62 našich prodejních místech nebo u našich autorizovaných prodejců. Seznam poboček CK Čedok, Čedok Partnerů a autorizovaných prodejců včetně kontaktů naleznete v závěru tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz.

Telefonické informace a rezervace

Na modré bezplatné lince Čedok 800 112 112 nebo na 221 447 777. Telefonní čísla jsou Vám k dispozici od pondělí do neděle od 8:00 do 21:00 hod.

Písemné informace a rezervace

E-mailem: info@cedok.cz Dopisem na adrese: Čedok a.s., rezervace zájezdů, 30. dubna 26, 702 00, Ostrava facebook.com/ck.cedok

www.cedok.cz

instagram.com/ckcedok#mujcedok

173


s CLUBEM ČEDOK získáte Slevy až 37 %

Parkování ZDARMA

Plážovou tašku ZDARMA

Staňte se členy Clubu Čedok! Získejte atraktivní slevy! Věrnostní program Club Čedok je určen zákazníkům, kteří jsou držiteli karty Clubu Čedok. Tito zákazníci mohou v rámci věrnostního programu čerpat nadstandardní slevy. Při koupi vybraného zahraničního zájezdu každý držitel členské karty Clubu Čedok může čerpat věrnostní slevu, která je o 2 % vyšší, než sleva pro všechny další zákazníky.

Nejste ještě členy Clubu Čedok? NeVáhejTe A PřidejTe Se!

stačí pouze zakoupit zahraniční zájezd z nabídky cestovní kanceláře Čedok, vyplnit členský formulář a uvedené atraktivní slevy můžete čerpat již při zakoupení příštího zájezdu. Výhody pro členy Clubu Čedok nejsou omezeny pouze na slevy při koupi zájezdu – klubovou kartu si rozhodně nezapomeňte vzít i na svou dovolenou! Ve vybraných destinacích jsou pro Vás připraveny atraktivní slevy z cen fakultativních výletů a různých služeb či nákupů. Podrobné informace a podmínky týkající se Clubu Čedok získáte na našich internetových stránkách www.cedok.cz, na bezplatné telefonní lince 800 112 112 či na kterékoli pobočce cestovní kanceláře Čedok. k čerpání slev je nutno při koupi zájezdu předložit platnou členskou kartu Clubu Čedok.

Parkování pro členy Clubu Čedok ZdArMA

Držitelé členské karty Clubu Čedok mohou získat ke každé smlouvě o zájezdu, jejíž součástí je ubytování uvedené v tomto katalogu a letecká doprava, uzavřené do 31. 3. 2019 možnost parkování jednoho osobního vozidla na parkovišti Go Parking u Letiště Václava havla Praha, nebo na letišti ostrava-Mošnov či Brno-Tuřany ZdArMA, a to po celou dobu trvání zájezdu. Nabídka parkování zdarma platí do vyčerpání parkovacích míst vyčleněných pro tuto akci. Nabídka parkování zdarma se nevztahuje na akci Dovolená 55+ (nelze využít současně).

Plážová taška pro členy Clubu Čedok ZdArMA

Držitelé členské karty Clubu Čedok získají ke každé smlouvě o zájezdu, jejíž součástí je ubytování uvedené v tomto katalogu a letecká doprava, uzavřené do 31. 3. 2019, jednu plážovou tašku ZdArMA. Plážová taška bude předána současně s odbavením zájezdu cca 1 týden před odletem. Nabídka platí pro smlouvy uzavřené do 31.3.2019 nebo do vyčerpání zásob. Nabídka plážová taška zdarma se nevztahuje na akci Dovolená 55+ (nelze využít současně).

174

800 112 112


PřehLed LeTů

Pro lepší přehled a orientaci při vyhledávání termínů jednotlivých zájezdů do destinací nabízených v tomto katalogu níže v tabulce uvádíme přehled odletových letišť, možnou délku zájezdů, přehled letových dnů a období, ve kterém se zájezdy uskutečňují. Destinace - letiště

Odlet z PRG

7, 10, 11, 14

PO, st, Čt, sO

květen - říjen

Turecko - Antalya

BRQ

7, 10, 11, 14

st, sO

květen - říjen

Turecko - Antalya

OsR

7, 10, 11, 14

st, sO

květen - říjen

Turecko - Dalaman

PRG

7, 14

Čt

květen - říjen

Turecko - Bodrum

PRG

7, 14

Čt

květen - říjen

Turecko - Izmir

PRG

7, 14

st

květen - říjen

Egypt - Marsa Alam

PRG

7, 10, 11, 14

Čt, Ne

květen - říjen

Egypt - Marsa Alam

BRQ

7, 14

Čt

duben - říjen

Egypt - Marsa Alam

OsR

7, 14

Čt

duben - říjen

Egypt - Hurghada

PRG

7, 10, 11, 14

st, sO, Ne

duben - říjen

Egypt - Hurghada

BRQ

7, 14

st

duben - říjen

Egypt - Hurghada

OsR

7, 14

st

duben - říjen

Egypt - Taba

PRG

7, 14

PO

květen - říjen

Kypr - Larnaka

PRG

7, 10, 11, 14

PO, Čt

květen - říjen

Albánie - Tirana

PRG

7, 14

sO

červen - září

Turecko - Antalya

Délka zájezdu (počet noclehů)

Odletové dny

Období letů v létě 2019

PRG = Praha, BRQ = Brno, OsR = Ostrava

Cestujte ve třídě Travel Plus Comfort (TPC) v letadlech společnosti Travel Service* za příplatek 3 890 Kč získáte tento jedinečný komfort:

Bohatší catering na velkém platě (předkrm, teplé jídlo, dezert, kanapky, káva nebo čaj) s výběrem alkoholických a nealkoholických nápojů, salónek na letišti v PRG, OsR, BRQ, podhlavníky tPC, deka a polštář, welcome drink, zvýšená péče posádky, volná váha zapsaných zavazadel na 23 kg. (Navíc za příplatek 1 400 Kč/oba směry možnost objednat Premium seats.)

* Platí pro vybrané lety Travel Service a SmartWings při rezervaci současně s leteckým zájezdem Čedoku do vyčerpání kapacity vyčleněných míst.

Zdarma lze přepravovat zapsané zavazadlo na osobu až do váhy 23 kg / 1 kus + 8 kg kabinové zavazadlo. Povolenou váhu si lze za malý příplatek samozřejmě i navýšit, a to až do 32 kg/1 kus, anebo si připlatit za další celé zavazadlo opět až do 23 kg.

Výběr prioritních míst v letadle*

Pokud rádi sedíte v přední části letadla, preferujete místo u okna nebo požadujete více místa na nohy na exitových sedačkách u nouzových východů, vyberte si za poplatek konkrétní sedadlo v letadle na cestě tam i zpět. Na výběr máte dva typy sedaček:

• Premium Seats (1. a 2. řada a exitové řady) cena 700 Kč v jednom směru letu

• Standard Seats (všechny ostatní řady) cena 400 Kč v jednom směru letu

* Platí pro vybrané lety Travel Service a Smart Wings při rezervaci současně s leteckým zájezdem Čedoku do vyčerpání kapacity vyčleněných míst.

www.cedok.cz

175


FaNtastiCká NaBíDka

PRO DěTi

Rodinná SLEVA

Více na str. 176

Pobyt pro

Více na str. 176

Pobyt pro

Více na str. 177

dítě ZDARMA

2 děti ZDARMA

rodiNNá SLeVA: dítě až do 14 let ZCeLA ZdArMA + sleva až 10 % pro rodiče Při zakoupení zájezdu do 30. 4. 2019 u leteckých zájezdů, jejichž součástí je ubytování označené v  tomto katalogu symbolem „rodiNNá SLeVA“, poskytneme pro jedno dítě splňující věkové podmínky uvedené na webových stránkách www.cedok.cz u  příslušného ubytovacího zařízení, ubytované na 1. přistýlce v  pokoji s  nejméně dvěma dospělými osobami zájezd zcela ZdArMA a  navíc další osoby ubytované ve společném pokoji čerpají rodinnou slevu až 10 % (neplatí pro případné druhé dítě na přistýlce - platící pevnou dětskou cenu). Platí pro členy Clubu Čedok při uzavření smlouvy do 30. 11. 2018, ostatní klienti mají slevu o 2 % nižší. aktuální výši Rodinné slevy platnou po 30. 11. 2018 uvádíme na webových stránkách www.cedok.cz

176

u jednotlivých hotelů. tato nabídka platí do vyprodání označených kapacit, nejpozději však do 30. 4. 2019. Při pozdějším zakoupení zájezdu platí pevná dětská cena uvedená na webových stránkách www.cedok.cz u  příslušného ubytovacího zařízení. tato sleva platí pouze pro letecké zájezdy.

PoBYT Pro dÍTĚ ZdArMA

Je-li v tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbolem „PoBYT Pro dÍTĚ ZdArMA“, může se leteckého zájezdu, jehož součástí bude toto ubytování, zúčastnit jedno dítě, které splňuje věkové podmínky uvedené v daném symbolu, ubytované na 1. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými osobami, jen za pevnou dětskou cenu, a navíc další osoby ubytované ve společném pokoji mohou čerpat slevu za včasný nákup, jejíž aktuální

800 112 112


výše je uvedena na webových stránkách www.cedok.cz. Pevná dětská cena zahrnuje jen cenu letenky a doplňkových služeb. Pobyt, tedy ubytování a stravování, má dítě ZdArMA. Výši pevných dětských cen uvádíme v nabídce zájezdů na webových stránkách www.cedok.cz (za tímto účelem doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kanceláře Čedok. z pevných dětských cen se neposkytuje sleva za včasný nákup. tato nabídka platí jen do vyprodání takto označených kapacit.

PoBYT Pro 2 dĚTi ZdArMA

Je-li v tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbolem „PoBYT Pro 2 dĚTi ZdArMA“, mohou se leteckého zájezdu, jehož součástí bude toto ubytování, zúčastnit dvě děti, které splňují

věkové podmínky uvedené v daném symbolu, ubytované na 1. a 2. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými osobami, a to každé jen za pevnou dětskou cenu, a navíc další osoby ubytované ve společném pokoji mohou čerpat slevu za včasný nákup, jejíž aktuální výše je uvedena na webových stránkách www.cedok.cz. Pevná dětská cena zahrnuje jen cenu letenky a doplňkových služeb. Pobyt, tedy ubytování a stravování, mají děti zDaRMa. Výši pevných dětských cen uvádíme v nabídce zájezdů na webových stránkách www.cedok.cz (za tímto účelem doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kanceláře Čedok. z pevných dětských cen se neposkytuje sleva za včasný nákup. tato nabídka platí jen do vyprodání označených kapacit.

www.cedok.cz

177


DOVOleNá 55+ a GaRaNCe nEjnIžší cEny

DOVOLEná 55+

Více na str. 178

Platí pro odlety: 30. 4., 7. 5., 1. 10., 8. 10., 15. 10. 2019

Garance

nEjnIžší cEny

Více na str. 178

DOVOLEná 55+

U zájezdů, jejichž součástí je ubytování v ubytovacím zařízení označeném symbolem Dovolená 55+ poskytujeme ve vybraných mimosezonních termínech pro klienty ve věku od 55 let zájezdy za speciální zvýhodněnou cenu. Přehled termínů včetně zvýhodněných cen uvádíme ve specializovaném katalogu „Dovolená 55+“ nebo na webových stránkách www.cedok.cz (za tímto účelem doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód) nebo Vám je ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kanceláře Čedok. V tomto specializovaném katalogu najdete více než 30 pečlivě vybraných hotelů s mimořádně atraktivními cenami zahrnujícími mj. zajímavé výlety nebo jiné benefity. Ve vybraných hotelech označených symbolem „silver Club“ je pak připraven unikátní koncept „silver Club“, který zahrnuje animační programy a celodenní aktivity zaměřené na věkovou skupinu 55+. Podmínky pro účast na zájezdu za speciální zvýhodněnou cenu „Dovolená 55 +“ jsou následující: zájezdu v rámci jedné ubytovací jednotky (pokoj, apartmán) se mohou zúčastnit osoby ve věku od 55 let a jedna doprovodná osoba mladší 55 let. Případné další doprovodné osoby mladší 55 let nemohou využít speciální zvýhodněnou cenu „Dovolená 55 +“, ale čerpají aktuální slevy za včasný nákup ze základních cen. speciální zvýhodněné ceny „Dovolená 55 +“ jsou platné do vyčerpání kapacity určené pro tuto akci, nejpozději však do 30. 4. 2019.

GArAncE nEjnIžší cEny

U zájezdů, jejichž součástí je ubytování v ubytovacích zařízeních označených tímto symbolem, jsme o  naší cenové výhodnosti přesvědčeni natolik, že pokud by takto označený zájezd byl v Čedoku skutečně dražší, než katalogová cena, příp. katalogová cena snížená o  slevu za včasný nákup shodného zájezdu jiné cestovní kanceláře, snížíme Vám cenu zájezdu na katalogovou cenu, příp. katalogovou cenu sníženou o slevu za včasný nákup této jiné cestovní kanceláře.

178

Pro nárokování této slevy stačí doložit shodnost zájezdů v následujících parametrech: – ubytovací zařízení (např. stejný hotel, stejný penzion atd.), – termín a  délka zájezdu, druh a  kvalita dopravy, datum, čas a odjezdové místo, – kategorie ubytování a typ pokoje (např. pokoj s příslušenstvím, nebo bez něj, s balkonem, nebo bez něj, výhled na moře, počet lůžek, přistýlek atd.), – rozsah stravování (např. polopenze, all inclusive); druh a způsob stravování (např. kontinentální snídaně, bufetový způsob), – způsob pojištění včetně rozsahu a obsahu pojistného plnění, – služby zahrnuté navíc v  ceně zájezdů (výlety, vstupy na pláž, plážové služby atd.). Naše garance se vztahuje jen na katalogové ceny zájezdů, příp. katalogové ceny snížené o  slevu za včasný nákup cestovních kanceláří; nevztahuje se na žádné jiné speciální či zvláštní nabídky, na nabídky publikované mimo hlavní katalogy ani na nabídky typu „last minute“ atd.

ZMěnA Zá jEZDu ZDArMA

V případě, že dojde k zakoupení leteckého pobytového zájezdu, jehož součástí bude ubytování uvedené v  tomto katalogu, do 31. 3. 2019, může klient jedenkrát bezplatně změnit svůj zájezd nejpozději 14 dnů před odletem za následujících podmínek: – nesmí se změnit počet cestujících osob ani nesmí dojít ke změně jednotlivých účastníků, – odlet na nový zájezd musí být realizován ve stejném kalendářním týdnu, jako byl odlet na zájezd původní, – nový zájezd musí být minimálně ve stejné ceně jako zájezd původní, – nový zájezd musí mít minimálně stejnou délku jako zájezd původní, – na nový zájezd již nelze uplatnit žádné slevy, – nově vybraný zájezd je účtován v katalogových (základních) cenách, rozdíl v  ceně je zákazník povinen uhradit v  okamžiku změny smlouvy o zájezdu.

800 112 112


Parkujte pod střechou a přímo u terminálu na Letišti Praha Objednávejte na pobočkách, telefonicky či e-mailem. Více info na www.cedok.cz/dalsi-sluzby

PA

S MA RT


iNforMACe | OBsah, ROzsah a Další PODMíNky POskytOVáNí slUžeB

Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti, vznikající mezi klientem a naší cestovní kanceláří, stanoví Všeobecné smluvní podmínky Čedoku a.s., jejichž úplné znění naleznete v závěru tohoto katalogu. Prostudujte si, prosím, ještě před sepsáním smlouvy o zájezdu jak Všeobecné smluvní podmínky, tak tyto níže uvedené doplňující informace, aby bylo dosaženo shody mezi naším a Vaším chápáním rozsahu a obsahu služeb. délka a rozsah zájezdu

Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je doprava organizována v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních hodinách. obsaditelnost pokojů

- dospělá osoba - dítě V katalogu uvádíme u jednotlivých ubytovacích kapacit informaci o variantách obsaditelnosti jednotlivých pokojů. Pokud je v daném hotelu k dispozici více typů pokojů, je uváděn zpravidla nejčastěji využívaný typ pokoje. Větší postavička znamená dospělou osobu, menší pak dítě do věkového limitu uvedeném v ceníku. Uvedené možnosti obsazení jsou výčtem možných variant obsaditelnosti standardního typu pokoje. Ubytování

Pro Vaši spokojenost je nabídka ubytovacích kapacit v každém cíli cesty co nejpestřejší – od apartmánů až po luxusní hotely – tak, aby odpovídala Vašim představám a finančním možnostem. Vzhledem k tomu, že vnímání kvality i označování kategorie ubytování se mohou v jednotlivých zemích výrazně lišit, užívá Čedok pro hodnocení ubytovacích zařízení jak vlastní stupnici kvality služeb, tak i oficiální klasifikaci. V případě, že ubytovací kapacita nemá oficiální klasifikaci v rámce dané destinace, je příslušná ubytovací kapacita uváděna v tomto katalogu taktéž bez oficiální klasifikace. Vlastní stupnice kvality služeb hotelů a apartmánů vyjadřuje pouze názor Čedoku na kvalitu ubytování tak, jak se jeví z hlediska standardu požadavků středoevropského cestovatele. Upozorňujeme, že kvalita ubytování v apartmánech není totožná s hotelem, neboť jde o odlišný typ ubytovacího zařízení. Například nelze očekávat, že apartmány označené třemi symboly Čedoku odpovídají svou úrovní stejně označenému hotelu. kvalita služeb v apartmánech je zpravidla nižší než v hotelích, což nachází své vyjádření v cenách zájezdů. Vysvětlení vlastní stupnice kvality služeb je uvedeno níže. Přestože naši pracovníci při nákupu ubytovacích kapacit důkladně prohlédnou ubytovací objekty, v dané třídě apartmánů či hotelů se snaží vybírat to nejlepší a v katalogu je pravdivosti a přesnosti popisů ubytovacích objektů věnována dostatečná péče, nemůže Čedok ovlivnit některé skutečnosti: • ve výjimečném případě, nikoli však vinou naší Ck, může dojít k překnihování ubytovacího objektu. V takovém případě Vám bude poskytnuto jiné ubytování shodné či vyšší kategorie. • doba určená k ubytování a opuštění pokoje nebo apartmánu je stanovena hotelem tak, aby mohl být proveden řádný úklid. Naší snahou je zkrátit Vám při příjezdu dobu čekání na ubytování na minimum. stejně tak při odjezdu usilujeme o zajištění možnosti odložení či úschovy zavazadel, po nezbytně nutnou dobu. Bohužel naše cestovní kancelář nemůže garantovat v každém případě bezprostřední návaznost ubytování na Váš příjezd nebo odjezd. • dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním životem. Proto jsou některá turistická střediska přesycena zábavními podniky – bary, vinárnami, diskotékami a nočními kluby, jejichž provoz je obvykle hlučný. V ubytovacích objektech nemůže naše Ck zajistit absolutní klid.• ačkoliv se turistické destinace snaží ve většině případů provádět veškerou údržbu a stavební činnost v ubytovacích zařízeních či blízko nich mimo hlavní sezonu, může v místě pobytu v jakékoliv době docházet ke stavební či jiné technické činnosti. Na tuto skutečnost nemá Ck Čedok žádný vliv a nemůže ji nijak ovlivnit. • konkrétní klimatické podmínky v oblasti jsou spojeny s exisStupnice kvality služeb CK Čedok

*

velmi jednoduché ubytování s minimálním komfortem a jednoduchým rozsahem stravování

**

jednoduché ubytování určené pro méně náročné turisty, s jednoduchým rozsahem stravování

***

běžný turistický standard ubytovacích a stravovacích služeb

****

kvalitní ubytování, vyšší standard ubytovacích a stravovacích služeb

*****

luxusní standard ubytovacích a stravovacích služeb zmenšený symbol (půl symbolu) - vyšší kvalita základního stupně

*

180

tencí různé fauny. Neovlivnitelnou nepříjemnou skutečností, se kterou se můžete v určitých obdobích při ubytování v některých objektech setkat, je výskyt drobného hmyzu, ještěrek atd. v hotelových pokojích či apartmánech a to přes intenzivní snahy správců ubytovacích zařízení. Problémy mohou nastat i s pohybem hlodavců, koček, psů, či dalších živočichů v dané lokalitě. Případnou reklamaci je vždy třeba uplatnit ihned v místě pobytu. • ve většině hotelů je možné si pronajmout hotelový trezor. Využijte této možnosti k úschově Vašich cestovních dokladů, peněz a cenností. V opačném případě Vám doporučujeme rozdělit uvedené věci a uschovávat je na více místech. Předejdete tak případným nepříjemnostem spojeným se ztrátou všech dokladů a finančních prostředků. • v mnoha případech nelze označit vodu v ubytovacích objektech za pitnou; o kvalitě vody se vždy informujte u delegáta. U některých hotelů, především na ostrovech, může být voda tekoucí z vodovodů slaná. Výjimečně může docházet i k problémům se zásobováním teplou vodou. • je-li v popisu vybavení pokoje uvedena varná konvice, je tento požadavek splněn i kávovarem a naopak. • koupelny ubytovacích objektů nižších kategorií často nejsou vybaveny mýdlem. Doporučujeme vzít s sebou vlastní hygienické i toaletní potřeby, při ubytování v apartmánech i koupelnové prádlo a hygienické potřeby, a pro ubytování v apartmánech i mycí potřeby na nádobí. V uzavřených nevětraných prostorách, jako jsou koupelny, může dojít vlivem zvýšené vlhkosti k výskytu plísně, a to i přesto, že je koupelna pravidelně čištěna. Plíseň za konkrétních podmínek vznikne ve velmi krátké době. Vliv na to mají klimatické podmínky, způsobující vyšší kondenzaci vnitřní vlhkosti. Proto je třeba v pokojích pravidelně větrat. • pokud je ubytovací zařízení vybaveno klimatizací, může se stát, že v některých hotelích bude v činnosti pouze v době vysokých venkovních teplot nebo za příplatek. • ubytovací zvyklosti se mohou lišit od běžného standardu České republiky. Pro některé destinace jsou typické poměrně malé rozměry pokojů a úsporné řešení lůžek formou paland. Některé pokoje mohou být vybaveny rozkládacím lůžkem a obytný prostor pokojů s přistýlkami může být značně omezený. Rovněž konfigurace koupelen bývá velmi úsporná a často sprcha není oddělena sprchovým koutem. • přistýlka nemusí být vždy pevné lůžko, ale např. rozkládací lehátko, rozkládací křeslo, rozkládací gauč nebo palanda. V některých destinacích může být jedna přistýlka společná až pro dvě děti. • další typ úsporného řešení lůžek je jejich instalace formou vysouvacího lůžka z úložného prostoru. smyslem tohoto řešení je poskytnout klientovi větší prostorový komfort při denním pobytu v pokoji. Ceny uvedené v ceníku se vztahují i na tato lůžka a není-li uvedeno v ceníku jinak, nelze pro tato lůžka poskytovat slevu z ceny. *ve vybraných hotelech a pokojích nabízíme možnost ubytování dítěte na společném lůžku s rodiči. tj. dítě nemá své vlastní lůžko, ani přistýlku. V ceníku a v popisu je takový pokoj verbálně označen „dítě na společném lůžku s rodiči“. • při ubytování jednoho klienta ve dvoulůžkovém nebo vícelůžkovém pokoji se účtuje příplatek za neobsazené lůžko. V praxi to znamená, že jednolůžkový pokoj a dvoulůžkový pokoj s doplatkem na neobsazené lůžko jsou zcela rovnocenné a prodávají se za stejnou cenu. konkrétní přidělení příslušného typu pokoje záleží výhradně na možnostech ubytovacího zařízení. standardní jednolůžkový pokoj je vždy menších rozměrů. • pokoje, které jsou situovány na mořskou stranu, nemusejí však mít i výhled na moře. Uvedená charakteristika znamená, že pokoje jsou situovány v té části ubytovacího objektu, která je orientována směrem k moři. Mezi mořem a okny pokoje však mohou být překážky, např. stromy nebo stavby. Moře je někdy z pokoje vidět jen částečně nebo není vidět vůbec. • u hotelů mohou být kotviště lodí často v bezprostřední blízkosti pláže nebo i v její části. • může docházet k opakovaným výpadkům dodávky elektrického proudu a s tím spojeným výpadkům klimatizace a zásobování vodou. • bazény mohou být dočasně mimo provoz. • v některých hotelech (zejména vyšší kategorie) není dovoleno chodit do hotelové restaurace v plážovém oblečení či krátkých kalhotách. Doporučujeme formálnější oblečení. • fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou ilustrační, proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat s pokojem, který je klientovi na místě přidělen. Přidělování konkrétních ubytovacích kapacit, provádí zásadně provozovatel ubytovacího zařízení.

800 112 112

Plážové služby

Pláže jsou zpravidla veřejné, přístupné i místnímu obyvatelstvu. Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav (chaluh) a medůz. Počet lehátek a slunečníků nemusí pokrývat celou kapacitu hotelu. Použití lehátek a slunečníků může být podmíněno poplatkem, stejně jako využití sportovišť či zapůjčení sportovního nářadí a to i když jsou možnosti sportování uvedeny u jednotlivých ubytovacích zařízení. Možnost vodních sportů a zahájení provozu vodních sportů je v kompetenci střediska. Údaj o vzdálenosti pláže vyjadřuje nejkratší vzdušnou vzdálenost pláže od hranice areálu s ubytovacím objektem. V některých destinacích mohou být vstupy na pláž zpoplatněny. Stravování

U každého zájezdu naleznete informaci o možnostech stravování. Námi používané pojmy znamenají: • kontinentální snídaně – většinou opakující se nabídka – káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem • kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) – má rozsah kontinentální snídaně rozšířený o plátek sýra nebo salámu, popř. vejce • polopenze zahrnuje snídani (většinou samoobslužnou) a večeři s obsluhou nebo formou bufetového výběru. • bufetový způsob stravování – samoobslužný systém stravování s nabídkou studené i teplé kuchyně • ligh all inclusive zahrnuje snídani (většinou samoobslužnou), oběd a večeři včetně nápojů s obsluhou nebo formou bufetového výběru. Je-li uvedeno v popisu u hotelu, tak i nápoje během dne • all inclusive – celodenní stravování (tj. plná penze, někdy i další občerstvení) včetně nápojů zahrnuto v ceně. konkrétní rozsah stravování se řídí pravidly, která stanoví ubytovací zařízení. Pestrost a četnost stravování odpovídá kategorii ubytovacího zařízení. Je třeba počítat, že čerpání stravovacích služeb probíhá ve stravovacích časech stanovených hotelem, nikoliv nepřetržitě. začátek a konec čerpání služeb all inclusive se řídí časem nastěhování do pokojů a jejich uvolnění. Rozsah čerpání služeb v příletový a odletový den je omezen. Dochází-li v odletový den k uvolnění pokojů v poledních hodinách, nelze vyžadovat služby all inclusive po tomto limitu, byť nástup do hotelu proběhl ve večerních hodinách příletového dne. Při čerpání služeb all inclusive v hotelích nižších kategorií (3* a méně) je třeba počítat, že rozsah stravování může být skromnější a svým charakterem se spíše podobá plné penzi. V některých případech může být způsob stravování kombinovaný. Např. předkrmy jsou nabízeny formou švédského stolu, hlavní jídlo s obsluhou. tato skutečnost je obvykle v katalogu uvedena. Naše Ck nemůže zajistit, ale ani omezit, případnou nabídku specialit místní kuchyně dané země. kvalita stravování (bohatost a pestrost) je většinou přímo úměrná kategorii zvoleného ubytovacího objektu. i stravovací zvyklosti se mohou lišit od našeho způsobu stravování ve vydatnosti a pestrosti některých denních jídel, tedy více zeleniny a méně masa. zaplacený rozsah stravování zahrnuje počet penzí, který odpovídá počtu noclehů. Při nástupu do hotelu a odjezdu z něj v atypických časech může být pravidelné jídlo nahrazeno balíčkem na cestu nebo jiným typem jídla (občerstvení). V zařízení typu all inclusive může čerpání služeb začínat až večer po příjezdu a končit již ráno odjezdového dne. Bufetový způsob a stravování s obsluhou jsou cenově rovnocenné. doprava

Protože celkový dojem z Vaší dovolené nepochybně ovlivní kvalita dopravy, věnovali jsme v přípravě sezóny zvýšenou pozornost výběru smluvních dopravců. Letecká přeprava je zajištěna formou charterových letů nebo na pravidelných linkách prověřených leteckých společností. V důsledku denního vytížení letových tras i techniky linkovým provozem se charterové lety v evropě realizují převážně v nočních hodinách. V souladu s platnými mezinárodními předpisy a dohodami nemůže naše cestovní kancelář ovlivnit případné změny letecké společnosti, typu letadla, letového řádu a trasy (včetně mezipřistání). V některých případech nastávají změny jen několik hodin před odletem. Délka trvání zájezdu vychází z platného letového řádu v době zpracování katalogu. letecký dopravce je oprávněn v důsledku povětrnostních, technických, nebo jiných vlivů nezávislých na vůli dopravce přepravu odložit, zrušit nebo předčasně ukončit. Váhový limit pro leteckou přepravu zavazadel je odlišný dle jednotlivých dopravců a pohybuje se v rozmezí 15 až 20 kg na osobu v ekonomické třídě. Váhový limit pro daný zájezd Vám sdělí prodejce, případně bude uveden v cestovních informacích.


OBsah, ROzsah a Další PODMíNky POskytOVáNí slUžeB | iNforMACe

Případná nadváha je zpoplatněna dle aktuálních ceníků leteckých společností. informace na vyžádání sdělí prodejci zájezdů. Na většině letů je občerstvení na palubách letadel nabízeno zpravidla za poplatek. Cestující je platí přímo v letadle palubnímu personálu. Autokarovou přepravu na letiště v Praze zajišťujeme buď vlastními autokary, nebo dopravními prostředky osvědčených autobusových společností a rovněž využíváme i nabídky autokarové dopravy jiných Ck. Naše Ck používá na svých cestách autokary v dálkové úpravě, která obvykle zahrnuje video a nabídku teplých a studených nápojů. Do vzdálenějších míst pak i klimatizaci a WC. Všechna místa v autokaru mají stejnou hodnotu a nelze požadovat slevu z ceny při přidělení místa v autokaru, které klientovi nevyhovuje. Při přidělování míst v autokarech se snažíme vyhovět individuálním přáním klientů s tím, že přednost při výběru sedadel mají klienti, kteří se na zájezd přihlásí dříve. V případě nízkého zájmu o dopravu svozem do centrálního odjezdového místa nebo na tuzemské letiště/z tuzemského letiště může být doprava zrušena. Děje se tak, pokud počet zájemců o tuto službu klesne pod 6 osob. V tomto případě bude klientům vrácena částka, kterou za tuto službu uhradili. delegáti

Pokud v pobytovém středisku funguje střediskový delegát, bude Vás po příjezdu kontaktovat a bude Vám nápomocen v místě pobytu. Delegát má na starosti obvykle více ubytovacích objektů a do střediska dojíždí. Při úvodní informativní schůzce Vás blíže seznámí s pobytovým místem a poskytovanými službami. Pro kontaktování střediskového delegáta doporučujeme využívat pro řešení veškerých záležitostí především úřední hodiny, pravidelné schůzky nebo telefonické spojení pro případ mimořádné události nebo potřeby okamžité pomoci. Výlety

Výlety nabízené v katalogu za podmínky účasti předem stanoveného minimálního počtu zájemců mohou být provázeny česky mluvícím průvodcem. Pro doprodej výletů na „poslední chvíli“ přímo na místě pobytu může být stanovena nižší cena, než je cena uvedená v katalogu. kromě tohoto Vám náš střediskový delegát bude nápomocen při výběru z nabídky místních poskytovatelů s tím, že tyto výlety jsou obvykle doprovázeny místními průvodci s cizojazyčným výkladem. totéž se týká i půjčování aut. Při zakoupení výletů a pronájmu aut od místních poskytovatelů služeb vzniká smluvní vztah přímo mezi klientem a poskytovatelem těchto služeb. Čedok neodpovídá za případné vady služeb, které si klient zakoupí v destinaci od místních poskytovatelů služeb. Ceny služeb

základní cena je cena uvedená na webových stránkách www.cedok.cz u konkrétního zájezdu. tato cena nezahrnuje fakultativní služby, nepovinné příplatky a případné slevy. základní cena a zákazníkem zakoupené fakultativní služby tvoří cenu zájezdu ve smyslu zákona. Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou uvedeny v kč a za jednu osobu. Věková hranice dětských cen, popř. slev a příplatků, není-li uvedeno jinak, se rozumí do dovršení věku dítěte, kdy rozhodujícím je věk dítěte v den příletu/návratu do vlasti. Není-li u leteckých zájezdů uvedeno jinak, děti ve věku do 2 let, které nečerpají žádné služby, hradí pouze poplatek 1 990 kč. tyto děti nemají nárok na místo v dopravním prostředku. Nabídky „v poslední minutě“, „speciální nabídky“, mohou uvádět cenu nižší, než je cena uvedená v katalogu. Slevy za včasný nákup

aktuální slevy za včasný nákup uvádíme na webových stránkách www.cedok.cz u jednotlivých hotelů (za tímto účelem doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód) nebo Vám je ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kanceláře Čedok. Sleva pro členy Clubu Čedok platí pro klienty, kteří jsou držiteli členské karty Clubu Čedok, a jejich doprovod v rámci jedné smlouvy a ubytovací jednotky (pokoj či apartmán). slevy za včasný nákup poskytujeme procentní sazbou ze základní ceny zájezdu (nevztahuje se na fakultativní příplatky). slevy nelze navzájem sčítat, ani je kombinovat s jinými slevami (použít současně). slevu ve výši až 35 % poskytujeme na vybrané zájezdy a termíny do odvolání nejpozději však do 31. 12. 2018.

Snížená záloha

Při zakoupení zájezdu z tohoto katalogu do 31.3.2019 nabízíme možnost úhrady snížené zálohy ve výši 990,- kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu. Další záloha ve výši 30 % z ceny zájezdu je splatná do 30 kalendářních dnů, případně může klient zaplatit pouze zálohu ve výši 30% z ceny zájezdu při uzavření smlouvy o zájezdu. Doplatek je splatný nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. Ustanovení Všeobecných smluvních podmínek cestovní kanceláře Čedok a.s. (dále jen „VsP“) o splatnosti celkové ceny zájezdu nejsou touto nabídkou dotčena. Nabídka platí do odvolání nejpozději však do 31.3.2019. dárky zdarma

ke každému leteckému zájezdu do klubového hotelu označenému logem „Dětský klub Čedok, hotel transylvania 3 a Monster Vacation“, zakoupenému do 31.3.2019, kterého se zúčastní dítě čerpající výhody akce „RODiNNá sleVa “ a Pobyt pro 1 dítě zDaRMa, poskytneme zdarma 2 dárky v podobě nafukovacího surfu a balíčku karet Černý Petr. Na jeden objednaný pokoj lze poskytnout maximálně jeden nafukovací surf a jeden balíček karet Černý Petr. Nabídka se nevztahuje na infanty cestující bez nároku na služby ani na děti hradící cenu pro dospělé. Dárky budou předány současně s odbavením zájezdu, tj. cca 1 týden před odletem. tato nabídka platí do vyčerpání zásob, nejpozději však do 31.3.2019.

ke každému leteckému zájezdu z tohoto katalogu, vyjma zájezdů do klubových hotelů označených logem „Dětský klub Čedok, hotel transylvania 3 a Monster Vacation“, zakoupenému do 31.3.2019, kterého se zúčastní dítě čerpající výhody akce „RODiNNá sleVa“ a Pobyt pro 1 dítě zDaRMa, poskytneme zdarma dárek v podobě nafukovacího míče. Na jeden objednaný pokoj lze poskytnout maximálně jeden nafukovací míč. Nabídka se nevztahuje na infanty cestující bez nároku na služby ani na děti hradící cenu pro dospělé. Dárek bude předán současně s odbavením zájezdu, tj. cca 1 týden před odletem. tato nabídka platí do vyčerpání zásob, nejpozději však do 31.3.2019.

Cena od *

Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení publikovaných v tomto katalogu jsou u jednotlivých kapacit uváděny symboly ve žlutém rámečku s „cenou od …“, např. od 6 890,- *. Jedná se vždy o nejnižší cenu v rámci nabízené sezóny (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu pokoje (pokud je v daném hotelu nabízeno více typů pokojů), poníženou o slevu za včasný nákup pro běžné klienty, platnou při zakoupení zájezdu v říjnu a listopadu 2018. Pokud je daný hotel nabízený s více druhy doprav (např. s vlastní dopravou, autokarovou dopravou nebo leteckou dopravou) je vždy uvedena cena nejlevnější varianty. Může se proto stát, že po tomto datu již nebude možné zakoupit zájezd za takto uvedenou cenu. tyto cenové údaje slouží pouze pro snazší porovnávání jednotlivých ubytovacích zařízení a nemají charakter návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku. Pasové a vízové formality pro držitele českých pasů

Udělení víz spadá do kompetence příslušných zastupitelských úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový poplatek propadá a Ck tento poplatek nevrací. Rovněž tak nemůže refundovat cenu zájezdu, pokud klient stornuje zájezd z titulu neudělení vstupního víza, popřípadě je-li z určité země vyhoštěn. Podmínky pro udělení a platnost víz se mohou během roku měnit a konzulární úřad není povinen nás o tom informovat. Doporučujeme proto ověřit si potřebné informace vždy předem na www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě. Občanům třetího státu, kteří mají vízovou povinnost, doporučujeme, aby si veškeré informace týkající se vízové povinnosti a důležité skutečnosti s tím spojené zjistili ještě před zakoupením zájezdu. Pokud si takový klient neopatří víza pro cílové nebo tranzitní země a je ze zájezdu vyloučen, nese veškeré náklady za storno zájezdu. V případě neudělení víza platí Všeobecné smluvní podmínky Čedoku a.s. Upozorňujeme na to, že vycestovat mimo eU je možné pouze s platným pasem, nikoliv na občanský průkaz, a to, ani když ho cílová země akceptuje. Podmínky vstupních a vízových formalit do zemí uvedených v tomto katalogu uvádíme na www.cedok.cz/dalsi-sluzby/viza.

Přehled symbolů používaných v tomto katalogu Novinka

zlatý tip Čedoku

all inclusive

skvělá cena

za málo peněz

hotel pouze pro dospělé

Rodiny s dětmi

Golf

senioři

Možný pobyt se psem na vyžádání a za poplatek

www.cedok.cz

Pasové a vízové formality pro držitele jiných než českých pasů

Ověřte si potřebné informace (nutnost víza) předem na www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě příslušného státu. klienti, pokud jsou občany jiných států, jsou povinni zjistit si vízové podmínky této destinace sami ještě před zakoupením zájezdu. Pokud si klient, který není občanem ČR, neopatří víza a je ze zájezdu vyloučen, nelze mu vrátit cenu zájezdu. V případě neudělení víza platí Všeobecné smluvní podmínky Čedoku a.s. V případě, že cena zájezdu zahrnuje obstarání víz do zemí s vízovou povinností, jejich zakoupení ještě nezaručuje jejich udělení. Udělení víz spadá do kompetence příslušných zastupitelských úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový poplatek propadá a Ck nemůže jeho hodnotu vracet. Rovněž tak Ck nemůže vracet cenu zájezdu, pokud klient neobdrží vstupní víza, popřípadě je-li ze státu destinace vyhoštěn, nebo není-li do státu destinace vpuštěn. Podmínky pro udělení a platnost víz se mohou během roku měnit a konzulární úřady nejsou povinny nás o tom informovat. očkování a léky

Doporučené univerzální léky proti střevním potížím: endiaron, endiform, Diaryl, Reasec, imodium. konzultujte se svým lékařem nebo lékárníkem. Způsoby placení

Naše cestovní kancelář umožňuje úhradu služeb širokým spektrem. Pokud jste si již vybrali svůj zájezd, Vaše objednávka byla autorizována a návštěva naší pobočky je pro Vás časově náročná, můžete si jej objednat na našich internetových stránkách www.cedok.cz a zaplatit svou platební kartou zabezpečenou platbou online nebo můžete cenu zájezdu uhradit bankovním převodem na naše účty, jejichž čísla Vám sdělíme při potvrzení objednávky nebo bezhotovostně také na základě vystavené faktury. Při osobní návštěvě pobočky jsou možné jak hotovostní platby, tak platby platebními kartami. Bližší informace Vám podá každá pobočka naší Ck nebo pracovníci naší rezervační centrály. specifickou formu úhrady tvoří hodnotové poukázky, které vydává Čedok samostatně nebo ve spolupráci se svými smluvními partnery. Podmínky úhrady těmito poukázkami jsou uvedeny přímo na každé poukázce. Poukázky nejsou směnitelné za finanční hotovost. dodatečná přání zákazníků

k požadavkům klienta na ubytování nebo dopravu, které klient uvádí při objednávce zájezdu, se Čedok snaží přihlížet a dle svých možností se jim snaží vyhovět. důležité upozornění při uzavírání smlouvy o zájezdu u obchodních zástupců Čedoku

Obchodní zástupce Čedoku (autorizovaný prodejce) je Čedokem zmocněn výhradně k tomu, aby při uzavírání smlouvy o zájezdu od klienta inkasoval pouze zálohu ve výši a lhůtách stanovených ve smluvních podmínkách. zbývající část ceny zájezdu hradí zákazník vždy přímo Čedoku, a to kterýmkoliv z výše uvedených způsobů placení. zákazník má právo i při platbě zálohy uhradit tuto částku přímo Čedoku a nikoli obchodnímu zástupci, avšak tato platba musí být realizována v době rezervace služeb tj. ještě před uzavřením vlastní smlouvy o zájezdu. k tomuto opatření Čedok přistoupil z důvodu posílení jistoty všech klientů, že jejich finanční prostředky budou sloužit výhradně k úhradě jimi zakoupených služeb. různé

Při posuzování reklamací postupujeme vždy v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami a Reklamačním řádem, které jsou vydány v souladu s občanským zákoníkem (přičemž plné texty těchto dokumentů jsou klientům k dispozici na všech pobočkách Ck, na webu www.cedok.cz i v každém katalogu), a vycházíme z principu účelnosti, tj. zda služby umožňují plnit hlavní předpokládaný účel zájezdu, který lze spravedlivě očekávat, např. odpočinek u moře. Na subjektivní hodnocení významu jednotlivých komponentů služeb klientem nelze bohužel brát zřetel. stejně nemůžeme zohledňovat ani subjektivní hodnocení jakosti služeb a prostředí. Výhrada změny podmínek

Nabídku v tomto katalogu připravujeme se značným předstihem. V době mezi vydáním katalogu a realizací zájezdu proto mohou nastat nové okolnosti, které mají vliv na podmínky realizace zájezdu. Naše cestovní kancelář Vás proto, před sjednáním smlouvy o zájezdu, bude informovat o případných změnách v katalogu uvedených informací.

Ceny uvedené v tomto katalogu byly kalkulovány dle kurzů platných k 10. 8. 2018. Údaje uvedené v tomto katalogu jsou platné ke dni uzávěrky, tj. k 31. 8. 2018. Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu. tiskové chyby jsou vyhrazeny. katalog je platný do 31. 12. 2019.

181


VšeoBeCNé SMLUVNÍ PodMÍNKY CeSToVNÍ KANCeLáře ČedoK A.S.

ÚVODní uSTAnOVEní 1. Cestovní kancelář Čedok a.s., se sídlem Na příkopě 857/18, 111 35 Praha 1, Česká republika, iČO: 601 92 755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod. sp. zn. B 2263 (dále jen „Čedok“): a) jako pořadatel (§ 2523 zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník dále jen Oz) nabízí a prodává zájezdy (§1b zákona č. 159/199 sb. o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu dále jen zCR) na základě smlouvy o zájezdu vyhotovené v písemné formě, která obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti pro Potvrzení o zájezdu (§ 2525 Oz). Není-li smlouva o zájezdu vyhotovena v písemné formě (zejm. internetový prodej), cestovní kancelář Čedok a.s. vydá zákazníkovi Potvrzení o zájezdu v textové podobě. b) nabízí a prodává svým jménem a na svůj účet pobyty, tj. jednotlivé služby cestovního ruchu (§ 1a zCR) - ubytování, jehož součástí je stravování, nebo ubytování spolu s další jednou nebo více službami cestovního ruchu nepředstavující významnou ani podstatnou část pobytu, které nejsou zájezdem, ani spojenými cestovními službami (dále jen „pobyt“), a to na základě smlouvy o zajištění pobytu. Není-li smlouva o zajištění pobytu vyhotovena v písemné formě, cestovní kancelář Čedok a.s. vydá zákazníkovi příslušný písemný doklad o zakoupení služby (voucher/poukaz apod.), jehož převzetí zákazník potvrdí. c) zprostředkovává výběr alespoň dvou typů služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou zájezdem a na jejichž poskytnutí jsou uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu, čímž dochází ke sjednání spojených cestovních služeb (§ 1c zCR, dále jen „spojené cestovní služby“ nebo „ScS“). V těchto případech Čedok a.s. vydá zákazníkovi příslušné písemné doklady o zakoupení každé jednotlivé služby u příslušného poskytovatele (voucher, letenku apod.). d) zprostředkovává prodej některého z typů služeb cestovního ruchu (§1a zCR), nebo soubor jednoho typu služeb s další jednou nebo více službami cestovního ruchu nepředstavující významnou část ceny dané kombinace a ani nejsou podstatnou částí takového souboru, které nejsou zájezdem ani spojenými cestovními službami (dále jen „jiná služba cr“). V těchto případech Čedok a.s. vydá zákazníkovi příslušný písemný doklad o zakoupení služby u příslušného poskytovatele služby (letenku či jinou dopravní ceninu, voucher apod.). 2. tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s. (dále jen „VsP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran ze: a) smlouvy o zájezdu b) smlouvy o zajištění pobytu c) smlouvy o zprostředkování prodeje spojených cestovních služeb d) smlouvy o zprostředkování prodeje jiné služby CR 3. Čedok, před uzavřením smlouvy o zájezdu, nebo před tím, než zákazník učiní závaznou objednávku, nebo před uzavřením smlouvy na službu, která je součástí sCs, informuje zákazníka, k jaké smlouvě jeho komunikace s Čedokem směřuje, a předá mu příslušný formulář v souladu s vyhláškou č. 122/2018 sb. o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb, který obsahuje informaci, zda se jedná o zájezd nebo sCs a informaci o právní ochraně zákazníka. 4. tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s. (dále jen „VsP“) jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) nebo smlouvy o zajištění pobytu, nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Čedok a.s. ČáST A – Zá jEZD A POByT Článek I – VZnIK SMLuVníHO VZTAHu PŘEDMěT A OBSAH SMLOuVy 1. V případě zájezdů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem uzavřením smlouvy o zájezdu. Obsah této smlouvy je dále určen též těmito VsP, které jsou součástí katalogu a jsou zveřejněny též na https://www.cedok.cz, katalogem, případně jinou nabídkou, které byly zákazníkovi předány, odkazem na kód produktu uvedeném ve smlouvě o zájezdu (Potvrzení o zájezdu), dále i podmínkami poskytování služeb, které vysvětlují a doplňují některé údaje uvedenými v katalogu (informace – obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb), a na https://www.cedok.cz (Důležité informace a podmínky pro účast na zájezdu/pobytu), přepravními podmínkami příslušných dopravců zveřejněnými na https://www.cedok.cz příp. i speciálními podmínkami přiloženými ke smlouvě o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) jako nedílná součást. smlouvu o zájezdu mohou tvořit také samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu. V takovém případě jsou tyto smlouvy a jejich obsah vč. popisu služeb v nabídkových materiálech součástí smluvního rámce se všemi s tím spojenými důsledky. V případě uzavření smlouvy o zájezdu Čedok odpovídá za řádné poskytnutí všech sjednaných služeb cestovního ruchu a je povinen poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. zákazník může vůči Čedoku uplatnit veškerá práva, pro něj vyplývající z právních předpisů evropské unie a zCR, týkajících se zájezdů. zákazník má v tomto případě rovněž zajištěnou ochranu pro případ úpadku Čedoku, na základě Čedokem uzavřeného pojištění záruky pro případ úpadku. 2. V  případě pobytů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem uzavřením smlouvy o zajištění pobytu. Obsah této smlouvy je dále určen též těmito VsP, které jsou zveřejněny též na http://www.cedok.cz, katalogem, příp. jinou nabídkou, které

182

3. 4.

5.

6.

byly zákazníkovi předány, odkazem na kód produktu uvedeném ve smlouvě o zajištění pobytu, dále i podmínkami poskytování služeb, které vysvětlují a doplňují některé údaje uvedenými v katalogu (informace – obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb), a na https://www.cedok.cz (Důležité informace a podmínky pro účast na zájezdu/pobytu) příp. i speciálními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást. V případě uzavření smlouvy o zajištění pobytu Čedok odpovídá za řádné poskytnutí služeb a zákazník může vůči Čedoku uplatnit veškerá práva, pro něj vyplývající ze smlouvy a Oz. Na zákazníka se v těchto případech však nebudou vztahovat práva přiznaná cestujícím vyplývající z právních předpisů evropské unie a zCR týkajících se zájezdů a spojených cestovních služeb. Ubytování, které je obsahem smlouvy o zájezdu pořádaném Čedokem nebo smlouvy o zajištění pobytu, je vždy v souladu s právními předpisy státu, ve kterém je poskytováno. Jsou-li ve smlouvě o zájezdu nebo ve smlouvě o zajištění pobytu sjednány podmínky odlišně od ustanovení VsP nebo jiných podmínek uvedených v odst. 1 a 2, mají odchylná ujednání v takové smlouvě přednost před zněním VsP nebo jiných podmínek uvedených v odst. 1 a 2. Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Podle právních předpisů ČR i eU je za začátek zájezdu považován okamžik zahájení první služby a za konec zájezdu ukončení poskytnutí služby. zájezd začíná ten kalendářní den, kdy Čedok poskytl první službu (např. odbavení na letišti, nástup do autobusu při transferu na letiště, nástup do autobusu při autobusové dopravě, ubytování v případě zájezdů bez dopravy, atd.). Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou tedy zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je zahájení zájezdu a ukončení zájezdu organizováno v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních hodinách. Délka pobytu, v případě zajištění ubytování jako jedné služby cestovního ruchu, která není součástí zájezdu ani spojených cestovních služeb je vyjádřena počtem nocí. V případě, že ve smlouvě o zájezdu či smlouvě o zajištění pobytu je uvedeno, že se jedná o zájezd či pobyt „na vyžádání“, pak se smlouva v takovém případě sjednává s rozvazovací podmínkou dle § 548 odst. 2 Oz. Rozvazovací podmínka je splněna v případě, jestliže sjednaný zájezd či pobyt není k dispozici z důvodu vyčerpání či neexistence (i) ubytovacích kapacit, (ii) přepravních kapacit, (iii) jiné služby podstatné a významné pro realizaci zájezdu či pobytu. V případě naplnění rozvazovací podmínky Čedok oznámí zákazníkovi zánik smluvního vztahu nejpozději do 7 dnů od uzavření smlouvy, pokud není ve smlouvě sjednána jiná lhůta a bez zbytečného odkladu vrátí zákazníkovi vše, co od něho obdržel. zákazník v těchto případech nemá nárok na náhradu škody, majetkové i nemajetkové újmy či jakékoli další jiné plnění ze strany Čedoku.

Článek II – cEnOVÉ A PLATEBní PODMínKy 1. zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a cenu pobytu před nastoupením na pobyt. za zaplacení ceny se považuje, podle formy úhrady, den převzetí hotovosti, den platby platební kartou anebo den připsání platby na účet Čedoku. Výše záloh a časový rozvrh plateb jsou stanoveny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, takto: a) u zájezdu a pobytu je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % sjednané ceny, b) doplatek ceny zájezdu nebo pobytu je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu nebo nástupem na pobyt; V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu nebo nástupem na pobyt je zákazník povinen uhradit 100 % sjednané ceny již při vzniku smluvního vztahu, Při porušení tohoto závazku má Čedok právo od smlouvy o zájezdu nebo od smlouvy o zajištění pobytu odstoupit. 2. V případě úhrady ceny nebo části ceny zájezdu nebo pobytu formou poukázky (poukazu) Čedoku nebo jiné poukázky (poukazu) Čedokem přijímané, zákazník (poukazník) i Čedok (poukázaný) postupují v souladu s podmínkami pro jejich uplatnění a přijímání stanovenými poukazatelem (vydavatelem) takové poukázky (poukazu). Poukázky (poukazy) lze uplatnit pouze v provozovně Čedoku a v plné nominální hodnotě a nelze je směnit za peníze a to ani v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu či smlouvy o zajištění pobytu kteroukoliv ze smluvních stran ani zrušení zájezdu či pobytu ze strany Čedoku.

Článek III – PráVA A POVInnOSTI ZáKAZníKA 1. K základním právům zákazníka patří zejména: a) právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb ve smlouvě o zájezdu či smlouvě o zajištění pobytu, b) právo vyžadovat od Čedoku informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají sjednaných a zaplacených služeb ve smlouvě o zájezdu či smlouvy o zajištění pobytu, c) právo být seznámen s případnými změnami sjednaných služeb, d) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o zajištění pobytu, příp. dalších dokumentů před nepovolanými osobami, e) právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníka důležitých údajů o všech skutečnostech, které jsou Čedoku známy, pokud nejsou obsaženy již ve smlouvě o zájezdu nebo v katalogu a na https://www.cedok.cz, nejpozději 7 dní před zahá-

800 112 112

jením zájezdu, a pokud to vyžadují okolnosti, i na předání letenky, poukazu/voucheru k ubytování, dokladu nutného pro poskytnutí fakultativních výletů, pronájmu motorového vozidla apod. nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu dle smlouvy o zájezdu nebo pobytu dle smlouvy o zajištění pobytu třeba, zpravidla na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě, a pokud není uvedena, dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného ve smlouvě, a to ve stejné lhůtě, f) právo postoupit smlouvu o zájezdu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, a písemně Čedoku oznámit, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. V případě, že zákazník právo na změnu v osobě účastníka zájezdu chce uplatnit, je povinen dodržet postup a podmínky dle odst. 2 písm. l) tohoto článku. 2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména: a) poskytnout Čedoku součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět Čedokem požadované údaje ve smlouvě vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit další doklady k žádosti o udělení víz, b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilé osoby a souhlas zákonných zástupců s doprovodem třetí osobou, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, c) předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let hodlá uzavřít smlouvu na služby čerpané v zahraničí, d) v případě, že stát, kam cestuje nezletilá osoba, vyžaduje písemné potvrzení a souhlas zákonných zástupců s vycestováním (informace lze zjistit na webových stránkách MzV ČR v rubrice věnované konkrétnímu státu), zajistit takový doklad zákonných zástupců nezletilého s úředně ověřeným podpisem, e) převzít od Čedoku doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu, pobytu apod.) se všemi požadovanými doklady, f) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad vydaný státem, jehož uvedl, že je občanem, víza, doklad o zdravotním pojištění, souhlas zákonných zástupců s vycestováním nezletilého apod., pokud je vyžadováno), g) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny zdravotnickými předpisy, mít příslušná lékařská potvrzení a doporučení pro cesty požadovaná zejména leteckými dopravci, h) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné Čedokem určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, vč. předpisů dopravců a ubytovatelů, i) počínat si za všech okolností tak, aby předcházel vzniku škody na zdraví a majetku nebo jiné újmy své, ostatních zákazníků, poskytovatelům služeb nebo Čedoku a uhradit případnou škodu a újmu, kterou způsobil, j) zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků, k) ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě uplatnit bez zbytečného odkladu přímo u dopravce, l) v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení změny v osobě zákazníka zájezdu dle odst. 1 písm. f) tohoto článku, je povinen oznámení učinit v textové podobě a doručit je Čedoku, případně prodejci, u kterého uzavřel smlouvu o zájezdu, a k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka (postupníka), které obsahuje všechny jeho osobní údaje potřebné k uzavření smlouvy, že: - souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu a - splňuje podmínky pro účast na zájezdě. Oznámení je včasné, je-li Čedoku doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zájezdu. V případě změny v osobě zákazníka zájezdu dle tohoto ustanovení jsou postupitel a postupník zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které Čedoku v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou. 3. K povinnostem zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu ve prospěch třetích osob (§ 1767 OZ) dále patří zejména: a) odpovědnost jako spoludlužníka za splnění závazků všech osob, v jejichž prospěch smlouvu uzavřel, vč. včasné úhrady ceny zájezdu nebo pobytu a předání potřebných informací, b) seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu s Čedokem uzavřeli, s těmito VsP, jakož i s dalšími informacemi, které od Čedoku obdrží nebo na které je odkazováno v těchto VsP, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb, c) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit všechny účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny o pojištění záruku pro případ úpadku Čedoku, d) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník. Článek IV – POVInnOSTI A PráVA ČEDOKu 1. k právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku iii se vztahují odpovídající povinnosti a práva Čedoku. 2. Čedok odpovídá za řádné poskytnutí všech ve smlouvě o zájezdu nebo smlouvě o zajištění pobytu sjednaných služeb cestovního ruchu a v případě zájezdu má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. 3. Čedok je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech


VšeoBeCNé SMLUVNÍ PodMÍNKY CeSToVNÍ KANCeLáře ČedoK A.S.

skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou Čedoku známy. 4. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí Čedok škodu jen do výše tohoto omezení.

Článek V – ZrušEní A ZMěny DOHODnuTÝcH SLužEB 1. Zrušení dohodnutých služeb a) Čedok je oprávněn zrušit zájezd před jeho zahájením, pokud počet osob přihlášených na zájezd je nižší, než nejnižší počet určený ve smlouvě o zájezdu, a zrušení zájezdu oznámí zákazníkovi ve lhůtě: - 20 dní před zahájením zájezdu v případě, že jeho délka činí více než šest dní, - 7 dní před zahájením zájezdu, v případě, že jeho délka činí dva až šest dní, - 48 hodin před zahájením zájezdu v případě, že jeho délka činí méně než dva dny. b) Čedok je oprávněn zrušit zájezd před jeho zahájením, nebo pobyt před jeho nástupem, jestliže mu k plnění závazku dle smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o zajištění pobytu brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu nebo pobytu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu nebo nástupu na pobyt. 2. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu a nástupu na pobyt 1. Čedok si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích vyplývajících ze smlouvy o zájezdu. Údaje o změně je Čedok povinen oznámit zákazníkovi v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu. 2. Nutí-li vnější okolnosti Čedok před zahájením zájezdu změnit některou z hlavních náležitostí smlouvy o zájezdu (§ 2527 Oz), nebo nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které Čedok dle smlouvy o zájezdu přijal, nebo navrhne-li zvýšení ceny zájezdu o více než osm (8) procent, může zákazník návrh na změnu smlouvy o zájezdu přijmout nebo může od smlouvy odstoupit, aniž by musel hradit odstupné. spolu s návrhem na změnu závazků vyplývajících ze smlouvy o zájezdu oznámí Čedok zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu v textové podobě (i) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu; (ii) lhůtu, v níž může zákazník od smlouvy odstoupit, která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu; (iii) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy; (iv) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. zákazník se změnou smlouvy o zájezdu, kdy se změna smlouvy dotýká hlavních náležitostí zájezdu, celkové ceny zájezdu, způsobu platby, počtu osob nutných k uskutečnění zájezdu a lhůty, během níž může Čedok od smlouvy odstoupit, nebo výše odstupného projeví svůj výslovný souhlas formou dodatku ke smlouvě o zájezdu, nebo jinou formou v textové podobě. Pokud zákazník ve lhůtě stanovené Čedokem od smlouvy o zájezdu dle tohoto ustanovení neodstoupí, platí, že zákazník se změnou závazků souhlasí. V případě, že v důsledku změny smlouvy o zájezdu dle tohoto ustanovení dojde ke snížení jakosti nebo nákladů zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu. 3. Je-li Čedok nucen z objektivních důvodů před nástupem na pobyt změnit podmínky smlouvy o zajištění pobytu, platí ustanovení odst. 2 tohoto článku obdobně. 3. Změny smluvních podmínek ze strany/na přání zákazníka Čedok na přání zákazníka, je-li to podle okolností možné, zejména jeli to možné dle podmínek poskytovatelů služeb, provádí změny podmínek sjednaných ve smlouvě. Provedení takových změn podléhá zaplacení poplatku ve výši a za podmínek níže uvedených. Poplatky se účtují vždy za každou osobu včetně dětí. a) změna jména a jiných osobních údajů vč. adresy zákazníka před zahájením zájezdu nebo pobytu 100 kč. b) změna místa odjezdu v tuzemsku před zahájením zájezdu do zahraničí i tzv. svozy autokarem 100 kč. c) zkrácení/prodloužení délky zájezdu nebo pobytu v rámci stanoveného termínu a místa pobytu ve lhůtě do 31 dnů včetně před zahájením zájezdu nebo nástupu na pobyt v tuzemsku 200 kč. Pozdější změna je posuzována jako odstoupení od smlouvy zákazníkem a uzavření nové smlouvy, tzn., že Čedok bude účtovat příslušné odstupné dle těchto VsP. d) zkrácení/prodloužení délky zájezdu nebo pobytu v rámci stanoveného místa pobytu ve lhůtě do 47 dnů včetně před zahájením zájezdu nebo nástupu na pobyt v zahraničí 200 kč. Pozdější změna je posuzována jako odstoupení od smlouvy zákazníkem a uzavření nové smlouvy, tzn., že Čedok bude účtovat příslušné odstupné dle těchto VsP. e) změna termínu zájezdu nebo pobytu v tuzemsku ve lhůtě do 31 dnů včetně před nástupem skutečně vzniklé náklady spojené se změnou, nejméně však 200 kč. Pozdější změna je posuzována jako odstoupení od smlouvy zákazníkem a uzavření nové smlouvy, tzn., že Čedok bude účtovat příslušné odstupné dle těchto VsP. Článek VI – ODSTOuPEní OD SMLOuVy A ODSTuPnÉ 1. Čedok je oprávněn před zahájením zájezdu nebo nástupu na pobyt od smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o zajištění pobytu odstoupit z důvodu

a) zrušení zájezdu nebo zrušení pobytu dle článku V, odst. 1 VsP, nebo b poruší-li zákazník svou povinnost vyplývající ze smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy doručí Čedok zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení. 4. zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu nebo nástupu na pobyt a) bez uvedení důvodu, b) nesouhlasí-li se změnou závazků vyplývající ze smlouvy dle článku V, odst. 2 VsP, c) z důvodů porušení povinností Čedoku, vyplývajících ze smlouvy, d) v případě smlouvy o zájezdu dále také, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. Oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí Čedoku, popřípadě prodejci, u kterého zájezd nebo pobyt zakoupil. V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo smlouvy. Odstoupení od smlouvy může zákazník rovněž sepsat v prodejním místě, kde zájezd nebo pobyt zakoupil. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení. 5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy dle ustanovení odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. b), c) nebo d) tohoto článku VsP je Čedok povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch. V případech uvedených v odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. d) tohoto článku VsP nevzniká Čedoku vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody. 6. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy dle ustanovení odst. 2 písm. a) tohoto článku VsP nebo odstoupí-li Čedok od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem stanovené smlouvou a VsP, je zákazník povinen zaplatit Čedoku odstupné ve výši stanovené v odstavci 7, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. 7. Výše odstupného při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd nebo nástupu na pobyt je stanovena na osobu vč. dětí. 7.1. Odstupné u tuzemských zájezdů a pobytů, je stanoveno ve výši skutečně vzniklých nákladů spojených se zrušením zájezdu nebo pobytu, nejméně však: v případě odstoupení od smlouvy nejpozději a) 30. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 200,- kč za osobu b) 29. až 20 den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 10 % ze sjednané ceny c) 19. až 15. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 30 % ze sjednané ceny d) 14. až 7. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 70 % sjednané ceny e) 6. až 4. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 80 % ze sjednané ceny f) 3 a méně dní před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 100 % ze sjednané ceny 7.2. Odstupné u zahraničních zájezdů a pobytů v Evropě a Středomoří je stanoveno ve výši skutečně vzniklých nákladů spojených se zrušením zájezdu nebo pobytu, nejméně však: v případě odstoupení od smlouvy nejpozději a) 46. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 2 000,- kč za osobu u leteckých zájezdů/pobytů 1 500,- kč za osobu u ostatních zájezdů/pobytů, b) 45. až 29. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 30 % sjednané ceny, c) 28. až 15. den před zahájením zájezdu/pobytu 50 % sjednané ceny, d) 14. až 7. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 70 % sjednané ceny, e) 6. až 4. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 80 % sjednané ceny, f) 3 a méně dní před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 100 % sjednané ceny. 7.3. Odstupné u lodních zájezdů (i v Evropě a Středomoří) a dále u zájezdů/pobytů mimo Evropu a Středomoří je stanoveno ve výši skutečně vzniklých nákladů spojených se zrušením zájezdu nebo pobytu, nejméně však: v případě odstoupení od smlouvy nejpozději a) 60. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 3 000,- kč na osobu, b) 59. až 30. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 30 % sjednané ceny, c) 29. až 21. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 50 % sjednané ceny, d) 20. až 15. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 70 % sjednané ceny, e) 14. až 5. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 80 % sjednané ceny, f) 4 a méně dní před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 100% sjednané ceny. 8. sjednanou cenou se pro účely výpočtu odstupného rozumí celková cena zájezdu/pobytu včetně ceny všech zákazníkem zakoupených fakultativních služeb. 9. skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Čedoku a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb. 10. Do středomoří se pro účel odstoupení od smlouvy zahrnují země:

www.cedok.cz

11.

12. 13.

14.

Maroko, alžírsko, tunisko, libye, egypt, kypr, turecko, sýrie, libanon, izrael a Jordánsko. Do evropy se pro účel odstoupení od smlouvy zahrnuje i island, Madeira, azorské a kanárské ostrovy. Nenastoupí-li zákazník na zájezd/pobyt bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo nemůže-li pokračovat v zájezdu, či čerpání jednotlivých služeb cestovního ruchu z důvodu, že nesplnil některou z povinností dle čl. iii odst. 2 písm. f) a g) VsP, hradí 100 % sjednané ceny. Čedok má právo započíst na úhradu odstupného uhrazené zálohy nebo zaplacenou cenu. V případě, že odstupné je vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka platí pro výpočet odstupného den, kdy nastaly účinky odstoupení. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Čedoku, je rozhodným dnem pro výpočet odstupného, den zrušení zájezdu v rezervačním systému Čedoku. V případech, kdy cenu, příp. část ceny zájezdu/pobytu zákazník uhradil formou poukázky (poukazu) Čedoku nebo jiné poukázky (poukazu) Čedokem přijímané, zákazník i Čedok ve věci úhrady odstupného postupují v souladu se stanovenými podmínkami pro jejich uplatnění a přijímání.

Článek VII – PráVA Z VADnÉHO PLnění 1. Čedok odpovídá za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu/pobytu a v případě zájezdu má Čedok povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v případě nesnází. 2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných Čedokem dle smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o zajištění pobytu musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně. 3. zájezd/pobyt má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutá do zájezdu/pobytu poskytována v souladu se smlouvou o zájezdu nebo smlouvou o zajištění pobytu. 4. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě o zájezdu nebo smlouvě o zajištění pobytu s Čedokem, vzniká zákazníkovi právo z vadného plnění smlouvy (reklamaci). způsob uplatnění reklamace, postup vyřizování reklamace, jakož i rozhodnutí o reklamaci blíže upravuje Reklamační řád Čedoku, který je zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách Čedoku dále i u třetí osoby, která uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkovala a rovněž i na https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/. 5. Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve smlouvě o zájezdu nebo smlouvě o zajištění pobytu, má zákazník právo uplatnit v kterékoliv provozovně nebo v sídle Čedoku a, bylo-li uzavření smlouvy zprostředkováno třetí osobou, také u této třetí osoby. Prodávající vydá písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 6. Má-li zájezd/pobyt vadu, je zákazník povinen ji vytknout Čedoku včas bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady dozví, nejlépe přímo v místě poskytování služby u průvodce Čedoku nebo jiného Čedokem pověřeného zástupce, aby mohla být sjednána okamžitá náprava. Uplatnění reklamace může zákazník provést v jakékoliv formě s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. Průvodce zájezdu nebo jiný Čedokem pověřený zástupce je povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace. 7. zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce Čedoku či jiného Čedokem pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům /poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí. 8. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu činí dva roky pro doručení uplatnění práva zákazníka Čedoku nebo jeho smluvně sjednanému zprostředkovateli služeb. 9. V případě vady zájezdu má zákazník právo určit přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže Čedok odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. 10. Čedok odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady zájezdu vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu. Neodstraní-li Čedok vadu zájezdu ve lhůtě dle odst. 9 tohoto článku VsP, má zákazník právo odstranit vadu zájezdu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu zájezdu, může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného. 11. Vyskytnou-li se po odjezdu zájezdu podstatné vady zájezdu, nabídne Čedok bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve smlouvě o zájezdu, aby zájezd mohl pokračovat. to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti, než je stanoveno smlouvou o zájezdu, poskytne Čedok přiměřenou slevu. zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo neníli poskytnutá sleva přiměřená. 12. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není

183


VšeoBeCNé SMLUVNÍ PodMÍNKY CeSToVNÍ KANCeLáře ČedoK A.S. závislý na vůli, činnosti a postupu Čedoku (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a Čedokem zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny ani na slevu z ceny.

ČáST B - ZPrOSTŘEDKOVání PrODEjE SPOjEnÝcH cESTOVnícH SLužEB 1. tyto VsP se přiměřeně použijí, pokud není stanoveno jinak i na zprostředkování spojených cestovních služeb. 2. V případě zprostředkování spojené cestovní služby vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem uzavřením smlouvy o zprostředkování spojených cestovních služeb, tj. smlouvy vedoucí k zakoupení alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou zájezdem a na jejichž poskytnutí jsou zákazníkem uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb, jestliže zákazník a) při jedné návštěvě nebo kontaktu s prodejním místem Čedoku (při fyzické přítomnosti smluvních stran nebo online) si prostřednictvím prodejního místa Čedoku provede samostatný výběr a samostatnou platbu každé jednotlivé služby cestovního ruchu, nebo b) prostřednictvím Čedoku uzavře smlouvu o poskytnutí služby cestovního ruchu a do 24 hodin po obdržení potvrzení o zakoupení první služby, uzavře na základě cílené činnosti Čedoku a prostřednictvím Čedoku smlouvu o poskytnutí alespoň jedné další služby cestovního ruchu od jiného poskytovatele služeb. 3. V těchto případech se na zákazníka nebudou vztahovat práva přiznaná zákazníkům, kteří sjednali zájezd dle platných předpisů evropské unie a zCR. Čedok proto neponese odpovědnost za řádné poskytnutí jednotlivých služeb, tj. za vady zprostředkovaných služeb ani za vzniklé škody. Čedok proto není povinen přijímat a vyřizovat reklamace vad zprostředkovaných služeb zahrnutých ve sCs a v případě problémů se zákazník musí obrátit na příslušného poskytovatele služby. Práva a povinnosti zákazníka z jednotlivých zprostředkovaných smluv upravují smlouvy s jednotlivými poskytovateli a jejich obchodní podmínky. 4. Pro případ zprostředkování spojené cestovní služby má Čedok, jak vyžaduje právo evropské unie zajištěnu ochranu za účelem vrácení ceny, kterou zákazník zaplatil přímo Čedoku za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu jeho úpadku. tímto však nevyplývá právo na vrácení ceny za službu poskytovanou jiným poskytovatelem v případě jeho úpadku. Čedok nemá zajištěnu ochranu za účelem vrácení ceny, kterou zákazník zaplatil za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu jeho úpadku, pokud byla platba zákazníkem poukázána přímo na účet poskytovatele služby a Čedok je nepřijal. 5. Před uzavřením smlouvy o zprostředkování spojených cestovních služeb Čedok (i) zákazníka informuje o podmínkách, obsahu, rozsahu a ceně služeb cestovního ruchu zahrnutých v sCs, (ii) informuje zákazníka, resp. předá zákazníkovi informace na příslušném formuláři k sCs dle vyhlášky č. 122/2018 sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy a zájezdů a spojených cestovních služeb a (iii) na vyžádání předá zákazníkovi i doklad o pojištění záruky pro případ jeho úpadku. 6. Není-li dohodnuto jinak, je smlouva o zprostředkování sCs sjednána bezúplatně a platby, které Čedok od zákazníka obdrží, jsou platbami přijatými ve prospěch poskytovatelů jednotlivých služeb. ČáST c - ZPrOSTŘEDKOVání PrODEjE jInÝcH SLužEB 1. tyto VsP se přiměřeně použijí, pokud není stanoveno jinak, i na zprostředkování prodeje jiných služeb cestovního ruchu. 2. V případě zprostředkování jiných služeb cr vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem uzavřením smlouvy o zprostředkování jiných služeb cestovního ruchu, tj. smlouvy vedoucí ke sjednání smlouvy o nákupu jednotlivých služeb CR zákazníkem přímo s poskytovatelem takové služby nebo prostřednictvím dalších zprostředkovatelů takových služeb cestovního ruchu (např. amadeus apod.), které nejsou zájezdem ani sCs. 3. V těchto případech se na zákazníka nebudou vztahovat práva přiznaná zákazníkům, kteří sjednali zájezd nebo smlouvu o zprostředkování sCs dle platných předpisů evropské unie a zCR. Čedok proto neponese odpovědnost za řádné poskytnutí jednotlivých služeb, tj. za vady zprostředkovaných služeb ani za vzniklé škody. Čedok proto není povinen přijímat a vyřizovat reklamace vad takto zprostředkovaných služeb a v případě problémů se zákazník musí obrátit na příslušného poskytovatele služby. Práva a povinnosti zákazníka z jednotlivých zprostředkovaných smluv upravují smlouvy s jednotlivými poskytovateli a jejich obchodní podmínky. ČáST D – OSTATní, SPOLEČná A ZáVěrEČná uSTAnOVEní Článek I – OcHrAnA ZáKAZníKA PrO PŘíPAD ÚPADKu ČEDOKu A POjIšTění 1. Čedok, jako pořadatel zájezdů, má sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku dle zCR, na základě kterého vzniká zákazníkovi, s nímž Čedok uzavřel smlouvu o zájezdu, právo na plnění v případě pojistné události, kdy budou zákazníkovi vráceny uskutečněné platby za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu úpadku a kdy bude zákazníkovi zajištěna repatriace, pokud je součástí zájezdu doprava. 2. Čedok, jako zprostředkující spojené cestovní služby, má sjednáno

184

pojištění záruky pro případ úpadku dle zCR, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případě pojistné události, kdy budou zákazníkovi vráceny veškeré platby, které od zákazníka Čedok obdržel, a služby nebyly poskytnuty z důvodu jeho úpadku. 3. součástí zájezdů/pobytů, spojených cestovních služeb a jiných služeb cestovního ruchu Čedoku není pojištění zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy. 4. zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy, prostřednictvím Čedoku. Čedok na vyžádání zákazníka takovéto pojištění při uzavírání smlouvy zprostředkuje.

Článek II – ZPrAcOVání OSOBnícH ÚDA jŮ ZáKAZníKŮ (ZáKOnnÉ ZPrAcOVání) 1. zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn zpracovávat osobní údaje svých zákazníků v odpovídajícím rozsahu, jejichž zpracování je nezbytné pro účely splnění smlouvy uzavřené s Čedokem v souladu se smlouvou a za účelem plnění zákonných povinností Čedoku z takového smluvního vztahu vyplývajících. 2. k uvedenému účelu Čedok zpracovává osobní údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě v rozsahu zejména: (i) identifikačních údajů, tj. zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PsČ, země pobytu), číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnost, kód vydávající země, státní občanství, pohlaví, podpis (v případě podnikatele fyzické osoby i obchodní firmu, iČO, sídlo); (ii) kontaktních údajů, tj. zpravidla kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PsČ, země pobytu), e-mail, telefonní číslo; (iii) fakturačních údajů, tj. zpravidla bankovní spojení, údaje o platbách. 3. správcem osobních údajů zákazníka je společnost Čedok a.s., se sídlem Na příkopě 857/18, Nové Město, 111 35 Praha 1, Česká republika, iČO 601 92 755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2263. 4. zpracovávání osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech Čedoku, jako jsou it aplikace, software apod. Osobní údaje jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci Čedoku a smluvně pověřenými zpracovateli. 5. Pro účely zpracovávaní má k osobním údajům zákazníka přístup Čedok jako správce, jeho zaměstnanci a dále také Čedokem smluvně pověření zpracovatelé, a to především poskytovatelé it služeb, obchodní zástupci/zprostředkovatelé Čedoku, kteří se zákazníkem uzavírají smlouvy jménem a na účet Čedoku, smluvní dodavatelé služeb, kteří zprostředkovávají zajištění služeb u přímých poskytovatelů služeb cestovního ruchu (ubytovacích, stravovacích, dopravních apod.). 6. Osobní údaje zákazníka zpracovávané Čedokem pro účely splnění smlouvy, a to zpravidla v rozsahu titul, jméno, příjmení, pohlaví, věk či datum narození, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, telefonní kontakt, jsou vedle smluvně pověřených zpracovatelů poskytovány v nezbytném rozsahu také přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména ubytovacím zařízením, dopravcům, delegátům, průvodcům, animátorům apod. Pokud jsou služby poskytovány dodavateli mimo země evropského hospodářského prostoru, budou nezbytné osobní údaje předány i do třetí země. Na žádost zákazníka poskytne Čedok informace o tom, zda existuje rozhodnutí evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země. 7. zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn uchovávat, zpracovávat a předávat osobní údaje uvedené ve smlouvě i po ukončení smlouvy za účelem plnění právních povinností, a to v rozsahu a za podmínek pro účely stanovené příslušnými obecně závaznými platnými právními předpisy. 8. zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn uchovávat a zpracovávat osobní údaje i po ukončení smlouvy nezbytné pro účely oprávněných zájmů Čedoku. Osobní údaje v rozsahu titul, jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo tak Čedok zpracovává za účelem přímého marketingu, zejména pro zasílání obchodních sdělení formou e-mailových zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla (sMs, MMs) a v neposlední řadě písemnou formou prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefonického volání. zákazník má právo kdykoliv vznést námitku proti zasílání takových obchodních sdělení a to na korespondenční adrese Čedok a.s., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, nebo e-mailem na adrese info@cedok.cz nebo při zaslání každého jednotlivého obchodního sdělení s využitím elektronického kontaktu způsobem uvedeným v takovém sdělení, nebo oznámením nesouhlasu se zasíláním zpráv na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla na telefonní číslo, ze kterého bylo sdělení zasláno. V takovém případě Čedok nebude dále obchodní sdělení zasílat, ani jinak zpracovávat osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu. 9. Osobní údaje svých zákazníků Čedok jako správce zpracovává po dobu trvání uzavřené smlouvy k zajištění jejího splnění. Po ukončení smluvního vztahu zejména pro vypořádání veškerých závazků plynoucích a souvisejících s uzavřenou smlouvou Čedok uchovává osobní údaje zákazníků po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností správce a k zajištění oprávněných zájmů správce. Doba uchovávání osobních údajů zákazníků Čedoku je dána

800 112 112

obecně závaznými právními předpisy upravující zejména reklamační lhůty, promlčecí lhůty k uplatnění nároků smluvních stran, lhůty pro archivaci dokumentů apod. 10. Ustanovení o zpracovávání osobních údajů zákazníků dle ustanovení tohoto článku VsP se přiměřeně uplatní i na fyzické osoby, v jejichž prospěch zákazník smlouvu s Čedokem uzavřel. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle § 1767 Oz, uzavřením smlouvy potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních údajů těchto třetích osob, a to na základě smluvního či jiného zastoupení. 11. Při zpracovávání osobních údajů může subjekt nositel osobních údajů uplatnit následující práva: a) Právo na informace o zpracování osobních údajů informace o zpracovávání osobních údajů poskytuje Čedok svým zákazníkům v těchto VsP, příp. ve speciálních smluvních podmínkách, pokud jsou součástí smlouvy, a dále pak v informacích o zpracovávání osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře Čedok a.s., které jsou k dispozici ve všech provozovnách Čedoku i zpřístupněny na https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/. b) Právo na přístup k osobním údajům zákazník má právo na potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, má právo na poskytnutí informace obsahující: (i) účel zpracování; (ii) kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpracovávány, (iii) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování; (viii) informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetích zemí. zákazník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. c) Právo na opravu osobních údajů, pokud zákazník popírá jejich správnost. d) Právo na výmaz (právo být zapomenut) V některých zákonem stanovených případech je Čedok povinen osobní údaje zákazníka na jeho pokyn vymazat. každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť Čedok má právní povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat. e) Právo na omezení zpracování zákazník má právo, aby Čedok omezil zpracovávání jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) Čedok již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody Čedoku převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. f) Právo na přenositelnost údajů zákazník má právo získat své osobní údaje, které Čedok zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud si zákazník bude přát a bude-li to technicky možné, předá osobní údaje zákazníka jinému správci Čedok. g) Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů zákazník má právo se kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, internetová adresa https://www.uoou.cz. Článek III – ZáVěrEČná uSTAnOVEní 1. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vzniknout ze smlouvy uzavřené s Čedokem nebo v souvislosti s takovou smlouvou, je právo ČR, kterým se řídí i tato smlouva. 2. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele, Čedok informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s Čedokem prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem štěpánská 567/15, Praha 2, PsČ 120 00, internetová adresa http://www.coi.cz. 3. zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporu online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr. 4. tyto VsP nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2018. Dnem nabytí účinnosti těchto VsP pozbývají účinnost VsP ze dne 25. 5. 2018. těmito VsP se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.


auTorizovaní proDejci

aš: AŠSKÁ CA, s.  r.  o., Hlavní 2747, 354526980; benešov: ADVENTURE PLUS, Václava ŘÍHOVÁ, Masarykovo náměstí 102, 317728443; MEDIATOUR, Juraj SCHUMMER, Tyršova 175, 317725990; beroun: ČAS, Blanka KADEŘÁBKOVÁ, Havlíčkova 7, 311625762; bílina: AJA TOUR, Jaroslava FÁROVÁ, Želivského 53/5, 417535874; bílovec: MUSIL a partneři, s. r. o., Slezské náměstí 21/33, 511119983; blanSKo: AIKO TOUR, Tomáš ZUKAL, Svitavská 1, 516418629; S-TOUR BLANSKO, s. r. o., Rožmitálova 14, 516417035; boSKovice: SLUNCE A SNÍH, Mgr. Jana VÍTKOVÁ, Růžové náměstí 3, 605454249; branDýS naD labem: PAO, Olga BAREŠOVÁ PAVLISOVÁ, Komenského náměstí 1267/7, 326902848; brno: INVIA.CZ, a. s., Cejl 105/107, 533111533; LAST MINUTE CENTRUM, s. r. o., Nám. Svobody 21, 542210040-42; STUDENT AGENCY K.S., Náměstí Svobody 17, 542424242; Agentura ZÁ JEZDY.CZ, a. s., Veselá 199/5, 800656630; SUMMIT TOUR, s. r. o., Zahradnická 223/6, 773647900; břeclav: Renata STRUŠKOVÁ, 17.listopadu 1a, 777339117; bySTřice poD HoSTýnem: KYŠÁKOVÁ, Lenka KYŠÁKOVÁ, Dolní 1567, 573378193; MORTIMER, Hana KALABISOVÁ, Obchodní 1573, 776064094; ČáSlav: ELTOUR, Ludmila ZÁRUBOVÁ, Nám. J. Žižky z Trocnova 172, 327314469; ČeláKovice: KADLECOVÁ, Lenka KADLECOVÁ, Masarykova 780, 608303903; ČeSKá lípa: Aneta VOŠICKÁ, Moskevská 81, 487525619; ČeSKÉ buDějovice: Milena PETROVIČOVÁ, Hradební 31, 387318731; CLUBTOUR GROUP, s. r. o., U Černé Věže 18, 386353055; ROSLO, s. r. o., Nám.Přemysla Otakara II. 84/24, 386355932; Červený KoSTelec: SUR, s. r. o., Havlíčkova 654, 498100657; ČeSKý broD: ČESKOBRODSKÁ CA, Náměstí Arnošta z Pardubic 46, 321622651; ČeSKý Těšín: VITALITA TRAVEL, JAROSLAV WALCZYSKO, Hlavní třída 31, 558711804; DěČín: CK DEZKA DĚČÍN, s. r. o., Prokopa Holého 808/8, 412532111; JATOUR, JUDr.  Josef JANŮ, Masarykovo náměstí 190/17, 412516313; Domažlice: SUNNY.CZ, Barbora ŠEŠULKOVÁ, Náměstí Míru 129, 721177828; Dvůr KrálovÉ naD labem: MENCLOVÁ CA, Jana MENCLOVÁ, Palackého 106, 499629139; FrenšTáT poD raDHošTěm: DALIBOR TOURS, s. r. o., Horní 26, 556836534; FrýDeK - míSTeK: SLUNÍČKO, Renata SIKOROVÁ, Nádražní 1100, 558629104; Šárka MOŠKOŘOVÁ, Náměstí Svobody - u křížového podchodu, 595537254; FrýDlanT naD oSTravicí: Svatava BAČÁKOVÁ, Spořitelní 1062, 558679170; Havířov: Helena EĽKOVÁ, Dlouhá tř. 13, 59688159; LETEM SVĚTEM, Silvie TROJANOVÁ, Dlouhá třída 29, 596812615; HavlíČKův broD: ADA TOUR, Ing. Jana FISCHEROVÁ, CSc., Havlíčkovo náměstí 56, 569428464; M TOUR, Dolní 227, 569424267; HluČín: CIMEA, Anna TRÖSTROVÁ, Mírové náměstí 5/5, 595042240; HoDonín: LIDO, Jitka KRABIČKOVÁ, Nár. Třída 4, 518342867; Horažďovice: CIAO - HŽ, Ciao…, cestovní kancelář, s. r. o., Mírové náměstí 15, 376511999; HoSTinnÉ: Dagmar KLEPÁČKOVÁ, Náměstí 38, 720962602; HoSTomice: Cestovní agentura IvTravel,  s.  r.  o., Slunečná 548, 728068000; HraDec KrálovÉ: B&K  TOUR, Komenského 249, 495408198; KAMILA, Švehlova 463, 495580252; Štěpánka VÍTKOVÁ, Opletalova 328, 556703780; HráDeK naD niSou: Lenka DOBEŠOVÁ, Příčná 365, 731586553; Hranice: BON TON, s. r. o., Masarykovo nám. 17, 581601490; VIA TOUR, Zdenka ZACHAROVÁ, Svatoplukova 79, 581601293; Humpolec: ADORES, s. r. o., Nerudova 185, 565533296; HLINÍK, Martina ŠIMONOVÁ, Svatopluka Čecha 665, 608222933; HuSTopeČe: Ivana TOCHÁČKOVÁ, Dobrovského 2, 731615851; cHeb: LEVOROVÁ, Alexandra LEVOROVÁ, Svobody 31, 723974484; cHlumec naD ciDlinou: CHLUMECKÁ CA, Lenka RAKOUSKÁ, Klicperovo náměstí 11, 495485764; cHoceň: MAUNA KEA, BcA. Veronika ŠTĚRBOVÁ, Tyršovo náměstí 298, 606076097; VS TOURS, Věra SCHMITTOVÁ, Kollárova 1045, 465471588; cHruDim: JAKUBÍKOVÁ, Ing.  Ivana JAKUBÍKOVÁ, Filištínská 28, 469638788; AGENTURA ŠŤEPÁNKA,  s.  r.  o., Břetislavova 61, 469622768; jablonec naD niSou: HONZOVÁ - SEDLÁKOVÁ, Lenka SEDLÁKOVÁ, E. Floriánové 2, 483320976; INDIVINDI, s. r. o., Jiráskova 9, 483306627; LAGUNA CA, Helena NĚMEČKOVÁ, Dolní Náměstí 594/14, 483315465; jeSeníK: MONDI-TOUR, s. r. o., Palackého 1333/1, 584409423; jiČín: FARSKÁ, Milena FARSKÁ, Valdštejnovo náměstí 88, 493538818; SPORTCENTRUM, Jan SOCHOR, Valdštejnovo náměstí 2, 493531977; ZÁ JEZDY JIČÍN, s. r. o., Židovská 68, 493525696; jiHlava: 3SYSTEMS, s. r. o., Palackého 51, 567300069; jílovÉ u praHy: AGENTURA 97, s. r. o., Chotouň 97, 241951214; jinDřicHův HraDec: HRONOVÁ, Dana HRONOVÁ, Růžová 40/II, 384321649; Karviná - novÉ měSTo: SVATKA TOURS, Alena GONDEKOVÁ, Čapkova 1515/19, 596323151; Karviná 1 - FryšTáT: TOP TOUR, Danka MERTOVÁ, Karola Sliwky 128/14, 596315010; KDyně: CAMPANA, Náměstí 131, 379311272; KlaDno: MONTY,  s.  r.  o., Italská 2316, 311215900; KlášTerec naD oHří: CILINDR, Mgr. Jitka KUBRTOVÁ, Petlerská 416, 603757417; Prima travels, s. r. o., U Potoka 527, 777728280; KlaTovy: JAROŠÍK, Miloslav JAROŠÍK, Nám. Míru 64/I, 376310279; Kolín: GLOBUS TOUR CZ spol., s. r.  o., Na Hradbách 155, 321718718; ROJA TOUR, Jana SYŘÍNKOVÁ, Rubešova 61, 321623292; Kopřivnice: CK Agentura Fox, s. r. o., Záhumenní 1152, 556808250; IMPULS, Vladimíra HOUŠŤAVOVÁ, Štefánikova 570, 556808780; KoSTelec naD orlicí: TANUS, s. r. o., Dukelských hrdinů 900, 494323493; Kralovice: ANDRIAS Tour, s. r. o., Nám. Osvobození 35, 373317180; Kralupy naD vlTavou: ABACA, Lenka MALÍKOVÁ, Jungmannova 89, 326550480; Krnov: POHODOVÁ DOVOLENÁ, Petra URBANSKÁ, Hlavní náměstí 9, 734409300; Kroměříž: Vojtěch FORMÁNEK, Šafaříkova 184, 573331776; lanšKroun: Miloš MORÁVEK, Hradební 316, 465635473; lány: BOČKOVÁ, Marie BOČKOVÁ, Lesní 362, 313502150; leDeČ naD Sázavou: NONA, Ing. Jana NOVÁKOVÁ, Husovo náměstí 139, 569731087; leToHraD: SUPERPOBYTY, SECURITYNET.CZ, s. r. o., Orlice 168, 734475747; liberec: Veronika PEŠKOVÁ, Strakonická 321/34, 773644507; lipníK naD beČvou: GTOUR group, s. r. o., 28. října 602, 581771503; liTomyšl: Eva ŠTĚPÁNKOVÁ, Bělidla 1058, 605161873; liTovel: BAVI, Viktor KOHOUT, Náměstí Přemysla Otakara 754, 585371076; liTvínov: JORDAN, Lenka KARAGAVRILIDISOVÁ, 9. května 2041, 476732453; louny: DANATOUR, Danuše KOBLIŽKOVÁ, Pražská 898, 415655906; IVA, Ivana BARTOŠOVÁ, Žatecká 146, 415652848; TAM I ZPĚT, Jan GABRIEL, Vrchlického 781, 415652086; lySá naD labem: EVENTOUR, Ing. Evžen ŠULC, Masarykova 209, 325551595; mariánSKÉ lázně: TOUR CENTRUM, Irena HORÁČKOVÁ, Poštovní 160, 354622405; mělníK: ASTRA TOUR, Stuff, s. r. o., Náměstí Míru 4, 603142023; GALATOUR, Jakub INGALA, Nám. Karla IV. 3359, 315623915; milevSKo: Věra ANDĚLOVÁ, Riegrova 145, 382521089; moHelnice: TOURINFO, Petr Höchsmann, Náměstí Tyrše a  Fügnera 3, 583430047; moST: ASPEN TOUR, s. r. o., Radniční 1/2, 476000027; A-TURIST s r.o., Budovatelů 2375, 476700470; nácHoD: A - Z TRAVEL, Marcela DRAŠNAROVÁ, Palackého 20, 491423688; neraTovice: Ondřej NĚMEČEK, 28. října 1403, 733193991; novÉ měSTo naD meTují: CIS - cestovní agentura, s. r. o., T.G.Masaryka 69, 491471073; novÉ STrašecí: ALLEGRO, Ing. Ivana KAPKOVÁ, Čsl. armády 172, 313573700; Michaela DOSKOČILOVÁ, Komenského náměstí 113, 775091483; nový byDžov: Kateřina ZEZULOVÁ, 28. října 1644, 495491206; nýřany: RODATOUR, Dagmar SOJKOVÁ, Benešova 745, 377932266; opoČno: MARIN, Miroslava POČAROVSKÁ, DiS., Nádražní 167, 494667848; orlová - luTyně: JEŽOVÁ, Věra JEŽOVÁ, Masarykova třída 1325, 596516387; SUN TRAVEL, Pavlína ŠORMOVÁ, F. S. Tůmy 1200, 597603619; oSTrava: AGENTURA Hana, s. r. o., Čs. Legií 3058/7, 596120694; CK HB TOUR, s. r. o., Francouzská 6167, 596913030; LUMIS, Lukáš SVĚTLÍK, Teslova 1129/2 b, 603984297; oSTrov naD oHří: LEMON TOURS, s. r. o., Hlavní třída 982, 353615255; parDubice: VMV tour, s. r. o., Svobody 1680, 732410912; Ing. Dana KOZÁKOVÁ, kpt. Baroše 499, 466413650; pelHřimov: KOTRČOVÁ, Marie KOTRČOVÁ, Růžová 82, 565323102; plzeň: DUNA, spol. s r. o., Riegrova 10, 377226319; ENERGOSLUŽBY, s. r. o., Guldenerova 17, 371102471; Eva KRÁLÍČKOVÁ HOUDKOVÁ, Pražská 6, 377224953; poDbořany: AZURO, Marie KUNEŠOVÁ, Přátelství 411, 415722454; poDěbraDy: IVANKA, Barbora HELLEROVÁ, Havlíčkova 53, 606893670; praHa 1: INVIA.CZ, a. s., Václavské náměstí 58, 226000622; Agentura ZÁ JEZDY.CZ,a.s., Jindřišská 941/24, 565656761; La  Espiral,  s.  r.  o., Betlémská 10, 731518602; praHa 10: Gala-travel,  s.  r.  o., Švehlova 1391/32, 271752362; praHa 3: SUPERZÁ JEZDY.CZ, Lukáš ADÁMEK, Chrudimská 2a, 272743981; praHa 4: Cestovní kancelář FISCHER,  a.  s., Na Strži 65/1702, 596915232; NUBIS, Zdeněk KOCHTA, Arkalycká 757, 222365747; praHa 5: TRAVEL GROUP,  s.  r.  o. - Dovolenkování.cz, Pecháčkova 1242/4, 732402202; praHa 6: LAST.CZ, s. r. o., V Podbabě 118/25, 227222277; praHa 7: ESO-travel, a. s., Korunovační 22, 233377711-15; LEVNÉ ZÁ JEZDY, s. r. o., Poupětova 1128/22, 270005170; praHa 8: iSTEP, s. r. o., TRAVEL PORTAL, Karolínská 650/1, 234121121; pracHaTice: OCEAN CZ, s. r. o., Zvolenská 30, 388318746; proSTějov: Štěpánka RŮŽIČKOVÁ, Trávnická 2, 582330655; přelouČ: ANNASTA, Anna ŠANDOVÁ, 28. října 146, 466958076; HOLIDAY TIP, Lenka VAŇKOVÁ, Perštýnské náměstí 181, 774075755; příbram: CA SÁRA, Plzeňská 77, 734594466; Lucie Travel,  spol.  s  r.  o., Václavské náměstí 144, 318630837; raKovníK: CK ROTERA,  s.  r.  o., Nádražní 4, 313513371; roKycany: Jaroslav PEROUTKA, J. Knihy 177/I, 371725346; ŠKODA AVIA TOUR, Zdeněk ŽIVNÝ, Palackého 15, 371728777; rouDnice naD labem: 1.CESTOVNÍ, František SCHERBAUM, Jungmannova 1033, 602260782; H-TOUR, Olga HOLUBOVÁ, Alej 17. listopadu 812, 416815590; rouSinov: GRAND TRAVEL, Sušilovo nám. 425/48, 517371868; říČany: BENONI, Marie BENONI, CA BENONI, 17. listopadu 243/15, 323604365; SeDlČany: FRIEDOVÁ, Anna FRIEDOVÁ, Nám. T.G.M. 165, 735889444; SlavČín: SUN TOUR, s. r. o., Mladotické nábřeží 848, 604257087; SoběSlav: EVA, Eva NEUMANNOVÁ, Náměstí Republiky 57, 777245568; SoKolov: F&K TRAVEL, s. r. o., Staré náměstí 37, 352623319; M SPORT, Pavel KLEPIŠ, Nám. Budovatelů 1407, 733537287; STará boleSlav: BOHEMIA, Jana SVATOVÁ VÍCHOVÁ, Boleslavská 240, 608051562; STraKonice: CIAO…, cestovní kancelář,  s.  r.  o., U  Sv.  Markéty 58, 383323450; STRAKOTOUR,  s.  r.  o., Palackého náměstí 86, 383321964; Sušice: TEMPO TOURS SUŠICE,  s.  r.  o., Náměstí Svobody 6, 376528389; SviTavy: PALMA, Alena FRANCOVÁ, Nám. Míru 89, 461541000; šTernberK: BARTOŇKOVÁ, Eva BARTOŇKOVÁ, ČSA 7, 585013470; šTěTí: Štětská cestovní agentura, s. r. o., Krátká 64, 416810605; šumperK: Cestovní agentura ISTRIA, s. r. o., Hlavní třída 18, 583216703; Tábor: COMETT PLUS, s. r. o., Chýnovská 2115, 381256079; D - TOUR, s. r. o., 9.května 2886, 381251725; TacHov: ČERNÝ, Zdeněk ČERNÝ, K. H. Borovského 520, 374725707; TanvalD: BEZVACESTOVÁNÍ.CZ, Klára ŠOURKOVÁ, Krkonošská 90, 608027703; Teplice: ASSIST- your way, s. r. o., U Nemocnice 3064, 417532820; TEP TOUR, Anna SCHÖNMANNOVÁ, Masarykova třída 652/18, 417577738; TruTnov: GOJMI-TOUR, s. r. o., Bulharská 61, 499818364; TřebíČ: ADRIATIC TOUR, s. r. o., Smila Osovského 42/6, 568840340; ANCLA TOUR, Marcela PRUKNEROVÁ, Soukupova 14/77, 723140370; LOSTRIS, Petr HÁ JEK, Karlovo náměstí 33, 568841281; Třinec: BESKYD-EURO,  s.  r.  o., Palackého 397, 558997200; Týnec naD Sázavou: GLOBUS, Petra BOBKOVÁ, Jílovská 504, 317701888; uHerSKÉ HraDišTě: MOJECESTA – KŘENOVÁ, Jitka KŘENOVÁ, Masarykovo náměstí 34, 572550420; uHerSKý broD: DALIMA, Dagmar HRADECKÁ, Moravská 83, 572637026; ÚSTí naD labem: URBÁNKOVÁ, Kamila URBÁNKOVÁ, Mírové náměstí 99/23, 475213003; ÚSTí naD orlicí: Agentura CAM, s. r. o., M.R. Štefánika 234, 465527696; valašSKÉ meziříČí: BOB TOUR, Vladimíra JUŘIČKOVÁ, Poláškova 32, 571620619; CA LAST MINUTE, s. r. o., Mostní 98/8, 571610111; veSelí naD moravou: CK ZUBATÝ, Jiří ZUBATÝ, Svatoplukova 520, 518327518; vlašim: YVETTA CA, Yveta KATROVÁ, Riegrova 1828, 317847132; vrcHlabí: Vrchlabská CK, s. r. o., Krkonošská 203, 499421131; vSeTín: VS TRAVEL CESTOVNÍ AGENTURA s.r.o, Nám. Svobody 1321, 571437721; vyšKov: COLUMBUS, s. r. o., Masarykovo nám. 4, 517333255; SWISS SERVICE, JUDr. Josef GERYK, Masarykovo náměstí 42, 517333300; zaSTávKa u brna: LENKA HAVLÁTOVÁ, Zakřany 157, 734695161; znojmo: JINÁ, Jitka NAHODILOVÁ, Hakenova 25, 515227147; žaTec: JAROTOUR, Alena FENCLOVÁ, Nám. Svobody 42, 415710236; CK PALMERA, Jiří HARA JDA, Obránců Mírů 1924, 415710031; Miluše DYRŠMÍDOVÁ, Volyňských Čechů 3198, 415711094; železný broD: Jan HÜBNER, Dvorská 8 (vchod Soukenná ulice), 488572019

www.cedok.cz


proDejní míSTa cK ČeDoK poboČKy cK ČeDoK

cK ČeDoK brno Nádražní 10/654 602 00 brno-město 542 321 267 cedok-brno@cedok.cz

cK ČeDoK brno Otevřeno 7 dní v týdnu Nákupní centrum olympia U dálnice 777 664 42 Modřice 543 250 509; 543 250 549 cedok-brno-olympia@cedok.cz cK ČeDoK brno Otevřeno 7 dní v týdnu Globus brno Hradecká 40 621 00 brno 724 626 833 cedok-brno-globus@cedok.cz

cK ČeDoK ČeSKÉ buDějovice nám. Přemysla otakara II. 39 370 01 České budějovice 387 202 859; 387 202 860 cedok-cbudejovice@cedok.cz cK ČeDoK FrýDeK - míSTeK j. v. Sládka 34 738 01 Frýdek-Místek 558 434 877; 558 431 472 cedok-frydek-mistek@cedok.cz

cK ČeDoK HraDec KrálovÉ Gočárova 1288-89 500 02 Hradec Králové 495 534 620-621; 724 626 746 cedok-hradeckralove@cedok.cz cK ČeDoK jiHlava Masarykovo nám. 644/26 586 01 jihlava 567 310 064 cedok-jihlava@cedok.cz

cK ČeDoK Karlovy vary dr. bechera 23 360 39 Karlovy vary 353 234 249; 353 227 837 cedok-karlovyvary@cedok.cz cK ČeDoK Karviná Masarykovo nám. 21/11 733 01 Karviná 596 311 010; 596 311 009 cedok-karvina@cedok.cz

cK ČeDoK liberec obchodní centrum Forum Soukenné náměstí 669/2a 460 01 Liberec 485 105 215, 485 105 727, 774 735 732 cedok-liberec@cedok.cz

cK ČeDoK liberec Otevřeno 7 dní v týdnu obchodní centrum Nisa České Mládeže 456 460 03 Liberec 482 317 670, 724 626 882 cedok-liberec-nisa@cedok.cz cK ČeDoK liToměřice dlouhá 194/47 412 01 Litoměřice 416 731 318; 724 626 966 cedok-litomerice@cedok.cz

cK ČeDoK mlaDá boleSlav t. G. Masaryka 1009/III 293 01 Mladá boleslav 326 326 903, 724 626 749 cedok-mladaboleslav@cedok.cz

cK ČeDoK praHa Otevřeno 7 dní v týdnu oC Chodov Roztylská 2321/19 148 00 Praha 4 272 075 000 cedok-chodov@cedok.cz

cK ČeDoK moST tř. budovatelů 3067 434 84 Most 476 704 504; 476 704 455; 476 764 560 cedok-most@cedok.cz

cK ČeDoK olomouc nám. Národních hrdinů 622/4 779 00 olomouc 585 225 235; 585 228 832 cedok-olomouc@cedok.cz

cK ČeDoK olomouc Otevřeno 7 dní v týdnu Galerie Šantovka Polská 1201/1 779 00 olomouc 585 436 540 cedok-olomouc-santovka@cedok.cz cK ČeDoK oSTrava 30. dubna 2b 702 00 ostrava 596 121 384; 596 124 087 cedok-ostrava@cedok.cz

cK ČeDoK praHa Otevřeno 7 dní v týdnu Centrum Arkády Pankrác Na Pankráci 1727/86 140 00 Praha 4 241 411 363 cedok-pankrac@cedok.cz

cK ČeDoK praHa Otevřeno 7 dní v týdnu Metropole zličín Řevnická 121/1 155 21 Praha 5 – zličín 226 082 237; 226 082 410 cedok-zlicin@cedok.cz

cK ČeDoK praHa Otevřeno 7 dní v týdnu Centrum Nový Smíchov Plzeňská 233/8 150 00 Praha 5 257 941 551; 257 941 552 cedok-smichov@cedok.cz

cK ČeDoK oSTrava Otevřeno 7 dní v týdnu Avion Shopping Park ostrava Rudná 3114/114 700 30 ostrava – jih 595 782 648; 595 782 642 cedok-ostrava-avion@cedok.cz

cK ČeDoK praHa Otevřeno 7 dní v týdnu obchodní centrum Krakov Lodžská 850/6 181 00 Praha 8 – troja cedok-praha-krakov@cedok.cz 724 626 884

cK ČeDoK parDubice Palackého 1947 530 02 Pardubice 466 511 521; 466 513 240 cedok-pardubice@cedok.cz

cK ČeDoK píSeK velké nám. 1 397 01 Písek 382 213 096; 382 212 001 cedok-pisek@cedok.cz

cK ČeDoK praHa Otevřeno 7 dní v týdnu obchodní centrum Letňany veselská 663 199 00 Praha 9 – Letňany 221 743 107 cedok-letnany@cedok.cz

cK ČeDoK plzeň Otevřeno 7 dní v týdnu oC Plaza Plzeň Radčická 2 301 00 Plzeň 3 724 626 906 cedok-plzen-plaza@cedok.cz

cK ČeDoK Tábor tř. 9. května 2471 390 02 tábor 381 252 235 cedok-tabor@cedok.cz

cK ČeDoK plzeň Prešovská 10, 301 00 Plzeň 377 222 609; 377 222 625; 724 626 774 cedok-plzen@cedok.cz

cK ČeDoK praHa Na Příkopě 857/18 (vchod z ul. Nekázanka) 110 00 Praha 1 224 197 637, 224 197 699, 224 197 632 halazajezdy@cedok.cz cedok-prikopy@cedok.cz

cK ČeDoK praHa Otevřeno 7 dní v týdnu Centrum Černý Most Chlumecká 765/6 198 00 Praha 9 – Černý Most 724 626 967 cedok-praha-cernymost@cedok.cz

cK ČeDoK Teplice Otevřeno 7 dní v týdnu Nákupní centrum Galerie Nám. Svobody 3316 415 01 teplice 417 534 171, 417 534 172 cedok-teplice@cedok.cz

cK ČeDoK praHa vestibul stanice Metra „A“ Můstek 110 00 Praha 1 224 224 461 cedok-mustek@cedok.cz

cK ČeDoK praHa Otevřeno 7 dní v týdnu obchodní centrum Paladium náměstí Republiky 1079/1a 110 00 Praha 1 – Nové Město

cK ČeDoK ÚSTí naD labem Hrnčířská 57/10 400 01 Ústí nad Labem - centrum 475 220 382; 475 220 384; 724 626 745 cedok-ustinl@cedok.cz cK ČeDoK zlín Kvítkova 80, 760 43 zlín 577 210 567; 577 210 705 cedok-zlin@cedok.cz

cK ČeDoK žďár naD Sázavou Nám. Republiky 292/32 591 01 Žďár nad Sázavou 566 623 648 cedok-zdar@cedok.cz

ČeDoK parTner

blanKa rauDová, benešovSKá ca Pražská 1696/2 256 01 benešov 317 723 491 info@benesovskaca.cz

jiTKa GoTTlieberová Nám. t. G. Masaryka 172 470 01 Česká Lípa 487 823 155 gottlieberova@tiscali.cz benFica S.r.o. Nám. ČSA 10 737 01 Český těšín 558 711 727 info@benfica.cz

aom cz, S.r.o. bene ca Msgre. b. Staška 66 344 01 domažlice 379 722 266 ca.bene.domazlice@iol.cz Tour Těšín, S.r.o. Hlavní třída 71 736 01 Havířov 596 811 740 tourtesin1@seznam.cz

laDa šimKová, ca lavia Palackého 3996 430 01 Chomutov 792 405 105 cedok@calavia.cz alena KošíČKová valdštejnovo nám. 99 506 01 jičín 493 531 536 alfajicin@iol.cz

irena HaDravová Panská 136/1 377 01 jindřichův Hradec 384 361 099 irena.hadravova@cedokpartnerjh.cz

luDmila Kellerová, lm Tour Gen. Hlaďo 22 741 11 Nový jičín 556 701 598, 720 101 648 Ludmila.kellerova@seznam.cz miroSlav Gillar, lm Tour Gen. Hlaďo 22 741 11 Nový jičín 737 649 649 mirek.gillar@ktknet.cz

cK maToušeK Ing. Petr Matoušek Na Příkopě 61 288 02 Nymburk 325 616 348 info@ckmatousek.cz

aTlaS zá jezDů S.r.o. Horní náměstí 3 746 01 opava 605 138 723 prodej@atlas-zajezdu.cz

šTěpánKa růžiČKová, ca amima trávnická 2 (st. poliklinika) 796 01 Prostějov 582 330 655 mimako1@seznam.cz

anna šanDová, ca annaSTa 28. října 146 535 01 Přelouč 466 958 076 ckannasta@cmail.cz cK SouČeK S.r.o. Palackého 20 750 02 Přerov 581 706 050 provck@soucek.cz

Tomáš zaHálKa, ca eurocenTrum Svatohavelská 66 516 01 Rychnov nad Kněžnou 494 532 949 micHaela WeiSSová jelínKová, eurocentrum@eurocentrum.cz ca mK – Tour Kpt. jaroše 510 iveTa ricHTerová, ca viTaTur Masarykovo náměstí 138/13 432 01 Kadaň 474 342 727 274 01 Slaný 608 339 918 mktour@atlas.cz vitatur@cavitatur.cz lc KonTaKT S.r.o. P. bezruče 3388 – oC CeNtRAL paeDDr. laDa eiDner, cK laDa 272 01 Kladno bulharská 54 541 01 trutnov 777 000 777 lck2@lck.cz 499 819 018 cklada@lada-trutnov.cz GlobuS Tour cz, Spol. S r.o. Na Hradbách 155 benFica S.r.o. 280 01 Kolín 1 Nám. Svobody 527 739 61 třinec 321 718 718 558 331 959 info@globus-tour.cz info@benfica.cz Tomáš zaHálKa, ca eurocenTrum moje ceSTa tyršova 880 Křenová jiTKa Masarykovo nám. 34 517 41 Kostelec nad orlicí 68601 Uherské Hradiště 494 323 878 572 550 420 eurocentrum@eurocentrum.cz zajezdy@mojecesta.cz jaroSlava marešová, KuTnoHorSKá ca Palackého náměstí 330 284 01 Kutná Hora 327 512 331 kca@atlas.cz

inTerneTový on-line PRodej 24 hodin denně na www.cedok.cz telefonické informace a rezervace na modré lince Čedok 800 112 112

Údaje uvedené v katalogu byly zpracovány na základě informací dostupných a platných v době jeho zpracování. Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu. tiskové chyby v katalogu jsou vyhrazeny. dtP: Magnus I s.r.o. | tisk: MoRAvIAPReSS, s.r.o. | Foto: © fotky & foto, Allphoto images, dr. eva Loucká, Mirek Frank, iStock, Shutterstock, archiv Čedoku | © 2018 Čedok a.s., veškerá práva vyhrazena. uvítáme vaše připomínky k tomuto katalogu.

Profile for CK Čedok a.s.

Čedok: Léto 2019 - Turecko, Egypt, Albánie, Kypr  

Letecké zahraniční zájezdy

Čedok: Léto 2019 - Turecko, Egypt, Albánie, Kypr  

Letecké zahraniční zájezdy

Profile for cedok