Page 1

Catalogus primair onderwijs en kinderopvang Effectief, leerzaam en leuk lesmateriaal CED-Groep, Uitgeverij


Inhoud Actueel onderwijs Nieuwsbegrip ............................................................................................................ 4 Nieuwsrekenen ......................................................................................................... 5 Taal Het Posterproject ...................................................................................................... 6 Woordenweb.............................................................................................................. 6 Mijn Leeslogboek ...................................................................................................... 7 DGM in de praktijk .................................................................................................... 7 Nederlands als tweede taal Mondeling Nederlands - nieuw ................................................................................ 8 Klein beginnen .......................................................................................................... 8 Rondje Wereld ........................................................................................................... 9 Kwint ......................................................................................................................... 9 Sociale competentie en burgerschap Taakspel .................................................................................................................. 10 Burgerschapscan .................................................................................................... 12 Praktijkboek Burgerschap...................................................................................... 12 Burgerschapspel..................................................................................................... 12 Team Players........................................................................................................... 12 Rekenen Vlot........................................................................................................................... 13 Rekenprikjes ........................................................................................................... 13 Kinderopvang, peuters en kleuters Ik & Ko Thuis........................................................................................................... 14 Computerspellen Ko ............................................................................................... 14 Ik & Ko cd-rom........................................................................................................ 14 Van Klein naar Groot ............................................................................................... 15 Klein beginnen ........................................................................................................ 15 Doen, praten en bewegen ....................................................................................... 15 Knuffels ................................................................................................................... 16 Interne zorgzoeker.................................................................................................. 16 Sociaal Spel............................................................................................................. 16 Klankkast ................................................................................................................ 17 Rekenkast................................................................................................................ 17 Leerkrachtvaardigheden en professionalisering Teach Like a Champion........................................................................................... 18 InstrumenTaal ......................................................................................................... 19 Wijzer Onderwijs ..................................................................................................... 20 Opbrengstgericht werken en passend onderwijs Duiden en Doen....................................................................................................... 22 Focus op Feiten ....................................................................................................... 22 Resultaten Tellen .................................................................................................... 23 Alles is Data ............................................................................................................ 23 1 Stap verder met 1-zorgroute ............................................................................... 23

2


Voor u op een rijtje gezet U treft in deze catalogus een greep uit de lesmaterialen en methodes van de CED-Groep aan. In onze webwinkel vindt u het complete overzicht van materialen en uitgebreidere informatie over alle producten. Kijk bijvoorbeeld eens naar ons aanbod voor Nederlands als tweede taal. Heeft u vragen over een bepaald product, of over de bestelprocedure? Onze klantenservice helpt u graag! De afgelopen jaren hebben wij ons naast het uitgeven van lesmateriaal ook toegelegd op producten voor professionalisering van leraren. Immers, betere leerprestaties beginnen bij competente leraren! Kijk bijvoorbeeld eens bij Teach Like a Champion op pagina 18. De CED-Groep vertaalde en bewerkte deze Amerikaanse bestseller voor leraren in Nederland. Met de 49 ‘teach-technieken’ brengt u uw lesgeven naar een hoger plan. Heeft u te maken met een leerling met adhd of autisme? De uitgaven in de Wijzer Onderwijs-serie op pagina 20 bieden handvatten voor het omgaan met deze speciale leerlingen. Op pagina 22 en 23 treft u onze uitgaven over opbrengstgericht werken aan. Deze publicaties helpen u om tegemoet te komen aan nieuwe eisen van de overheid. Bij veel van onze producten kunt u een cursus volgen, zodat u zeker weet dat u er de gewenste resultaten mee behaalt. Informatie hierover vindt u achterin deze catalogus.

3


Actueel onderwijs

Nieuwsbegrip

Groep 4 t/m 8

Begrijpend lezen met het nieuws van de dag Hoe krijgen uw leerlingen weer plezier in begrijpend lezen? Met Nieuwsbegrip! Herkent u dit? Leerlingen die begrijpend lezen maar saai en weinig uitdagend vinden. Het maakt de lessen er niet leuker op. De CED-Groep bedacht daar het volgende op: Nieuwsbegrip, een interactieve en aansprekende methode! Actuele lessen Nieuwsbegrip biedt wekelijks lesmateriaal aan de hand van onderwerpen uit het nieuws. De teksten sluiten daardoor aan bij de belevingswereld van leerlingen en dát vergroot hun leesplezier. Nieuwsbegrip in ‘t kort • Aansprekende teksten en opdrachten aan de hand van de actualiteit • Wekelijks een Nieuwsbegripfilmpje van het NOS Jeugdjournaal, met bijbehorende opdrachten • Lessen op vijf niveaus, zeer geschikt om te differentiëren • Vijf evidence based leesstrategieën • Complete methode voor begrijpend lezen, of als aanvulling bij uw methode te gebruiken • Meer plezier in begrijpend lezen, betere resultaten!

Kijk op www.nieuwsbegrip.nl voor een gratis proefperiode!

Complete methode Gebruikt u Nieuwsbegrip als aanvulling op uw methode voor begrijpend lezen? Dan beschikt u wekelijks over leesteksten, opdrachten en het bijbehorende filmpje. Het is ook mogelijk om Nieuwsbegrip als methode in te zetten. In dat geval oefenen uw leerlingen iedere week online met een tweede tekst en maken zij woordenschatoefeningen. Hun vorderingen houdt u online bij. Met Nieuwsbegrip als methode werkt u aan alle kerndoelen voor begrijpend lezen.

Nieuwsbegrip kit Maak het werken met Nieuwsbegrip nóg leuker met de materialen uit de Nieuwsbegripkit. Deze bevat leerlingmappen, een whiteboardposter, een poster met het stappenplan lezen (niveau A, B en C), keycords en een docentenmap. Werk geheel in Nieuwsbegrip-stijl! Bestellen: www.cedgroep.nl/webwinkel

4

www.nieuwsbegrip.nl


Actueel onderwijs

Nieuwsrekenen

Groep 4 t/m 8

Rekenen met het nieuws van de dag Veel leerlingen hebben moeite met de toepassingsopgaven van reguliere rekenmethodes. Daarom is er Nieuwsrekenen, een aantrekkelijke aanvulling op uw methode. Met Nieuwsrekenen krijgt u iedere week stof voor minstens een half uur extra rekenen. Net als Nieuwsbegrip, werkt Nieuwsrekenen aan de hand van een actueel onderwerp. Waarom rekenen aan de hand van het nieuws? Nieuwsbegrip heeft de actualiteit succesvol de klas in gehaald om leerlingen te motiveren voor begrijpend lezen. Nu kunnen ook uw rekenlessen worden versterkt door de actualiteit. Nieuwsrekenen levert levensechte contextopgaven waarmee uw leerlingen graag rekenen. Nieuwsrekenen in ‘t kort • Wekelijks levensechte rekenopgaven op zes niveaus • Aan de hand van een actueel onderwerp • Leerlingen voorbereiden op de Cito-toetsen • Meer plezier in rekenen! Domeinen Nieuwsrekenen biedt opgaven op zes niveaus. Deze zijn gekoppeld aan de leerlijn rekenen van de CED-Groep en afgestemd op de subdomeinen van de Cito-rekentoetsen. Wekelijks komen subdomeinen, zoals vermenigvuldigen en delen, optellen en aftrekken en getallen en getalsrelaties aan bod.

“Nieuwsrekenen is hartstikke up-to-date, de onderwerpen staan dicht bij de belevingswereld van mijn leerlingen.” Dennis Westphal, Hildegardisschool Rotterdam

Een licentie op Nieuwsrekenen Vraag een proeflicentie aan via www.nieuwsrekenen.nl. Dan krijgt u twee maanden gratis toegang tot het wekelijks actuele lesmateriaal. Na de proefperiode kunt u een betaalde licentie afsluiten.

5

www.nieuwsrekenen.nl


Taal

Het Posterproject

Groep 5 t/m 8

Kampen uw leerlingen met een geringe woordenschat? En wilt u het er niet bij laten? Pak de woordenschatuitbreiding van uw leerlingen systematisch aan met Het Posterproject. Hoe werkt het? Aan het begin van de week hangt u een poster op in de klas. Daarop staan vijf of zes schooltaalwoorden met hun betekenis en in contextzinnen. Deze woorden laat u gedurende de week een aantal keren terugkomen. Aan het eind van de week maken uw leerlingen leuke oefeningen (zoals een woordspin, een rebus of een puzzel) in hun werkschrift. U zult zien dat de woorden door Het Posterproject echt beklijven!

!) (

!) (

!) (

!) (

'! ) !( + $

'! ) !( + $

'! ) !( + $

'! ) !( + $

Methodeonafhankelijk Het Posterproject is geschikt voor groep 5, 6, 7 en 8 en is methodeonafhankelijk. U kunt het dus naast uw eigen taalmethode gebruiken.

“Het Posterproject is eenvoudig in te passen in de dagelijkse lespraktijk. Én de kinderen vinden het leuk!” Joanne Boele, leerkracht CBS de Klaroen Maarssen

Groep 7 en 8

Woordenweb Spelen met moeilijke woorden Voor groep 7 en 8 heeft Het Posterproject een motiverende, digitale aanvulling: Woordenweb. Op de site van Woordenweb oefenen leerlingen met de woorden van Het Posterproject, door middel van een spannend spel. Ze breiden zelfstandig hun kennis van schooltaal en vaktaal uit. Ook thuis oefenen is mogelijk! Meer informatie Kijk op www.woordenweb.nl voor meer informatie en een proeflicentie.

6


Taal

Mijn Leeslogboek

Groep 3 t/m 8

Mijn Leeslogboek is een kleurrijk boekje waarin kinderen hun ervaringen met het lezen van boeken opschrijven en bewaren. Van alle boeken die ze thuis en op school lezen of die hen worden voorgelezen, schrijven ze in Mijn Leeslogboek wat ze ervan vonden. Er is een leeslogboek voor kinderen van 6 t/m 9 jaar (deel 1) en een leeslogboek voor kinderen van 10 t/m 12 jaar (deel 2).

Naam:

Naam:

deel 2

deel 1

DGM in de praktijk In de onderbouw van het (speciaal) basisonderwijs hebben veel leerlingen moeite om hun gedachten gestructureerd onder woorden te brengen. Met Denkstimulerende GespreksMethodiek (DGM) kunt u zo’n achterstand adequaat aanpakken. DGM in de praktijk is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met kinderen met een achterstand in taal- en cognitieve ontwikkeling: leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en logopedisten. In het handboek wordt de theorie kort uiteengezet, waarna u aan de slag gaat met de werkbladen. Aan de hand daarvan kunt u zogenaamde ‘denkgesprekjes’ met kinderen voeren.

7 Voor meer informatie en bestellen: www.cedgroep.nl/webwinkel


Nederlands als tweede taal Groep 3 t/m 8

Mondeling Nederlands - nieuw

L

Mondeling Nederlands - nieuw Luisterverhalen

T

Mondeling Nederlands - nieuw

C

Mondeling Nederlands - nieuw

C

Mondeling Nederlands - nieuw

C

Mondeling Nederlands - nieuw

Toetsen

Cursus 4

Cursus 3

Cursus 2

Cursus 1

Mondeling Nederlands – nieuw Werkt u met nieuwkomers? Maak dan kennis met Mondeling Nederlands – nieuw. Dat is een compleet jaarprogramma voor nieuwkomers van 6 t/m 11 jaar met verhalen, betekenisvolle activiteiten en afwisselende werkvormen. Het accent ligt vooral op de verwerving van hoogfrequente basiswoorden. Daarnaast stimuleert u de (beginnende) mondelinge interactie tussen de leerling en de leerkracht en tussen leerlingen onderling.

Mondeling Nederlands – nieuw in ’t kort • Mondelinge taalvaardigheid en woordenschat • Oefenen van alledaagse en schoolse taalfuncties • Het leren kennen, onderscheiden en uitspreken van de klanken van het Nederlands • Levendige verhaalplaten, digitale verhaalplaten en woordenschatplaatjes voor gebruik op digitale schoolborden Luisterverhalen De verhalen van Mondeling Nederlands - nieuw zijn ook als luisterverhalen verkrijgbaar. Uw leerlingen beluisteren zelf de verhalen op de cd-rom. Voor visuele ondersteuning zijn er stripboekjes met de verkleinde verhaalplaten. De zestig verhalen staan in mp3-formaat op één cd-rom.

Klein beginnen Klein beginnen

8

Klein beginnen is een uitgave boordevol lesideeën en activiteiten die u in de groep kunt uitvoeren. Klein beginnen is voor kleuters die weinig bekend zijn met de Nederlandse taal en/of geen ervaring hebben met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Met Klein beginnen bereikt u de kleuters met een achterstand in de taalontwikkeling en helpt u deze op te lossen.


Nederlands als tweede taal Groep 6 t/m 8

Rondje Wereld

Handleiding

Met Rondje Wereld kunnen leerlingen in groep 6, 7 en 8 met een taalachterstand zelfstandig werken aan begrijpend lezen en woordenschat. Aan de hand van een boeiend verhaal maken de leerlingen, samen met de hoofdpersonen Arim en Li, een reis rond de wereld. Ze bezoeken alle zeven werelddelen. In totaal komen vijf strategieën aan de orde: • oriënteren op de tekst en leesdoel bepalen • woordbetekenis achterhalen en het gebruiken van woordraadstrategieën • verbanden leggen • hoofd- en bijzaken vaststellen en samenvatten • eigen standpunt bepalen

Werkschrift Land 4Werkschrift Werkschrift Land 5 LandWerkschrift 6 Land 7

Antarctica Australië

China

Nederland

Werkschrift LandWerkschrift 1 Werkschrift Land 2 de Verenigde Staten

Land 3

Brazilië Egypte

Leerlingen lezen korte informatieve teksten en maken daarbij opdrachten. Bij ieder onderdeel hoort een deel van de cd-rom en een werkschrift. Per werelddeel worden nieuwe woorden aangeboden en geoefend. Na een instructieles kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag met Rondje Wereld.

Kwint Snel bijspijkeren

Groep 4 t/m 8

Voor leerlingen die hun basisvaardigheden van realistisch rekenen moeten opfrissen, is Kwint ontwikkeld. Met de modules van Kwint halen zij hun achterstand in en sluiten ze weer aan bij het niveau van de groep. Kwint is dé ideale opstap naar het rekenonderwijs in de reguliere groep, want het materiaal houdt rekening met geringe taalvaardigheid, maar ook met eerder opgedane rekenervaring. Dat maakt Kwint zeer geschikt voor nieuwkomers.

9 Voor meer informatie en bestellen: www.cedgroep.nl/webwinkel


Sociale competentie en burgerschap

Taakspel Praten tijdens de uitleg, wiebelen op de stoel, naar buiten kijken: in iedere klas komt wel eens ongewenst gedrag voor. De oplossing? Taakspel! Met Taakspel stimuleert u gewenst gedrag. En dรกt verbetert de sfeer in de klas! Leerlingen van groep 4 t/m 8 spelen Taakspel tijdens de lessen, bijvoorbeeld tijdens de instructie of groepswerk. Taakspel daagt leerlingen uit om positief gedrag te laten zien. Dan kan iedereen rustig werken en wordt het gezelliger in de klas!

Voor wie? Er zijn drie verschillende Taakspelvarianten: Taakspel in de klas, Taakspel op de speelplaats en Taakspel voor kleuters/bso.

Taakspel in de klas De leerlingen worden ingedeeld in teams. Vooraf bespreekt de leerkracht de regels die tijdens Taakspel gelden en benoemt de beloning waarvoor de leerlingen spelen. Die beloning hebben zij zelf van tevoren bedacht. Ieder team krijgt punten en moet die zien te behouden door zich goed te gedragen. Tijdens Taakspel negeert de leerkracht negatief gedrag en complimenteert leerlingen met positief gedrag. Aan het einde van Taakspel noteert de leerkracht de punten van ieder team. Zal ieder team de beloning krijgen?

10


Groep 4 t/m 8

Taakspel op de speelplaats Klassen die al langer Taakspel spelen, kunnen uitbreiden met Taakspel op de speelplaats. Net als bij Taakspel in de klas zijn er regels en belonen leerkrachten positief gedrag. Bij Taakspel op de speelplaats zijn er groepsoverstijgende speelplaatsteams en is er een speelplaatscaptain.

Taakspel voor kleuters/bso De succesvolle werkwijze van Taakspel is aangepast voor kleuters en voor leerlingen in de bso. Een goede aanvulling op Taakspel in de klas!

Invoering van Taakspel Wilt u aan de slag met Taakspel? U voert het effectief in met behulp van een gelicenseerde Taakspelbegeleider. Zij worden opgeleid door de CED-Groep, de ontwikkelaar van Taakspel. Meer informatie Kijk voor meer informatie op www.taakspel.nl.

Bekijk ook de Taakspel-videoclip!

11

www.taakspel.nl


Sociale competentie en burgerschap

De Burgerschapscan

De Burgerschapscan

Wat wordt er nu precies van uw school verlangd op het gebied van burgerschapsvorming? Waarschijnlijk doet u van alles, maar is dit voldoende? Met De Burgerschapscan krijgt u snel en duidelijk antwoord. De scan geeft een actueel beeld van wat wel en niet gebeurt, en wat uw school kan verbeteren. Het onderdeel ‘De Verdieping’ gebruikt u daarna voor die aspecten waar u specifieker inzicht in wilt hebben.

Praktijkboek Burgerschap Praktijkboek Burgerschap

Heeft u een plan gemaakt met De Burgerschapscan? Het Praktijkboek Burgerschap helpt u bij de uitvoering daarvan. Er is een Ideeënboek voor de invulling van burgerschap, een Bronnenboek en een Sjablonenboek met draaiboeken en informatiebladen. Bovendien wordt het burgerschapskader van de inspectie uitgelegd.

Burgerschapspel Burgerschapspel

Handleiding voor leerkrachten

Team Players Leerlingen participeren in het onderwijs

Praktische en concrete tips voor leerkrachten

Groep 6 t/m 8

Naast De Burgerschapscan en het Praktijkboek Burgerschap ontwikkelde de CED-Groep het Burgerschapspel. Hiermee versterkt u participatiegedrag van kinderen. In het spel staat Burgerland centraal: een nieuw land met inwoners uit alle windstreken. Journalist Chourd heeft gemerkt dat er zich wat problemen beginnen voor te doen in Burgerland. De kinderen gaan aan de slag met deze problemen.

Team Players

Groep 3 t/m 8

Voor wie leerlingen op school en in de klas meer wil laten participeren, is Team Players een onmisbare uitgave. Het boekje zit namelijk boordevol tips en suggesties voor leuke activiteiten. De activiteiten (zoals 'het schoolreisje', 'de sportdag' en 'leerlingbemiddeling') zijn op verschillende niveaus van participatie beschreven. Leerlingen van alle leeftijden kunnen meedoen. Vier basisscholen uit Rotterdam leverden mooie voorbeelden. Laat u inspireren door uw collega's!

'Ontzettend leuk! Goed bedacht en in elkaar gezet. Overzichtelijk, bevat leuke ideeën.' Dionne van der Welle, leerkracht bs de Akkers, Rotterdam over Team Players

12


Rekenen

Vlot

Groep 3 t/m 8

Eerste hulp bij rekenproblemen Snel en foutloos hoofdrekenen is een moeilijke opgave voor veel kinderen. Vlot biedt hulp bij rekenproblemen. U onderzoekt met Vlot wat de leerling moeilijk vindt en waarom. Het materiaal is zeer geschikt voor kinderen die vastlopen in de reguliere rekenmethode. Vlot bestaat uit een onderzoeksprogramma en een hulpprogramma met bijbehorend rekenplankje. Met het onderzoeksprogramma ontdekt u waarmee een kind problemen heeft en wat de oorzaak daarvan is. Met de aanwijzingen en kopieerbladen lost u de problemen op.

Rekenprikjes

Groep 3 en 4

Extra oefenen en diagnostisch toetsen Iedere leerling moet rekenen tot twintig beheersen: het is de basis voor het rekenen in de verdere schoolloopbaan. Met Rekenprikjes en de Diagnostische Automatiserings Toets oefenen leerlingen hiermee extra naast uw reguliere methode. Ook kunt u uw leerlingen diagnostisch toetsen om uitval vroegtijdig op te merken. Rekenprikjes zijn korte klassikale oefeningen, gericht op het automatiseren van het rekenen tot tien en het overschrijden van het tiental tot twintig. Een groot voordeel: Rekenprikjes vraagt nauwelijks aanpassingen van de methode en de organisatie in uw klas. De 'prikjes' vragen ongeveer drie keer in de week vijf minuten tijd. Met de Diagnostische Automatiserings Toets krijgt u vervolgens een duidelijk beeld van de vorderingen. Bovendien maakt u zichtbaar met welke typen opgaven een kind problemen heeft. U kunt de toets twee keer per jaar afnemen naast uw eigen methode.

Nieuwsrekenen Nieuw in ons aanbod is Nieuwsrekenen, rekenen met het nieuws van de dag. Kijk op pagina 5 voor meer informatie, of op www.nieuwsrekenen.nl.

13 Voor meer informatie en bestellen: www.cedgroep.nl/webwinkel


Kinderopvang, peuters en kleuters

Aanvullende materialen Ik & Ko Het succesvolle programma Ik & Ko is ontwikkeld door de CED-Groep en wordt uitgegeven door Zwijsen. Medewerkers van de CED-Groep geven trainingen om goed met het materiaal te leren werken. Naast de speciaal hiertoe ontwikkelde trainingsmappen, geeft de CED-Groep enkele aanvullende materialen uit.

Ik & Ko Thuis Ik & Ko Thuis is een compleet ouderprogramma waarmee ouders bewust worden gemaakt van hun rol in de ontwikkeling van het kind, op het gebied van taal en gecijferdheid.

Computerspellen Ko

De allerjongsten spelen en leren graag met hun vriend Ko. De CED-Groep ontwikkelde twee interactieve computerspellen: Ko en het raam (peuters) en Wat zou je doen? (kleuters).

Ik & Ko cd-rom Deze cd-rom is een leuke digitale aanvulling op de methode Ik & Ko. Met deze cd-rom oefenen de kinderen in tweetallen computer- en taalvaardigheid aan de hand van uitdagende spellen. Die spellen sluiten inhoudelijk aan bij de thema’s van Ik & Ko. Natuurlijk staan talige doelen centraal. De cd-rom bestaat uit achttien thema's, gelijk aan de thema's in de methode.

14


Kinderopvang, peuters en kleuters

Van Klein naar Groot Van

naar

Overdrachtsdocument voor kinderen die naar de basisschool gaan

Met Van Klein naar Groot wordt een brug geslagen van de voorschoolse educatie naar het basisonderwijs. Met dit overdrachtsdocument geeft het kinderdagverblijf de leerkracht op de basisschool informatie over het kind, zodat die kan inspelen op zijn of haar behoeften. Deze informatie-overdracht creëert een doorgaande lijn van zorg.

Klein beginnen Klein beginnen

Klein beginnen is een uitgave boordevol lesideeën en activiteiten die u in de groep kunt uitvoeren. Klein beginnen is voor kleuters die weinig bekend zijn met de Nederlandse taal en/of geen ervaring hebben met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Met Klein beginnen bereikt u de kleuters met een achterstand in de taalontwikkeling en helpt u deze op te lossen.

Doen, Praten en Bewegen Doen, Praten en Bewegen is een compleet kindvolgsysteem voor 0-4-jarigen in de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van jonge kinderen op het gebied van motoriek, spraak/taal en sociale competentie. Met de suggesties uit de handleiding stimuleren zij de ontwikkeling. Er is ook een boekje voor ouders met ideeën hoe zij thuis hun kind kunnen stimuleren in de ontwikkeling.

H a n d l e i d i n g

Observatielijst Sociale Competentie voor baby’s en peuters H a n d l e i d i n g

Observatielijst Spraaktaalontwikkeling voor baby’s en peuters H a n d l e i d i n g

Observatielijst Motoriek voor baby’s en peuters

15 Voor meer informatie en bestellen: www.cedgroep.nl/webwinkel


Kinderopvang, peuters en kleuters

Knuffels Maak kennis met Bo! In het boekje Knuffels beleeft knuffelpop Bo allerlei leuke avonturen aan de hand van aansprekende thema's, zoals 'winterbibbers', 'carnaval' en 'vakantie'. De uitgave bevat 45 activiteiten voor kinderen tot ongeveer 3 jaar en hun ouders, begeleiders en leerkrachten. In iedere activiteit is een sensomotorisch doel verwerkt. De activiteiten zijn geschikt voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot ongeveer 36 maanden.

Interne zorgzoeker Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven willen ieder kind de begeleiding geven die bij hem of haar past. Hiervoor is het belangrijk een goede zorgstructuur te hebben. Met de Interne Zorgzoeker kunt u inventariseren hoe uw zorgstructuur er nu voor staat, wat de sterke en zwakke punten zijn en hoe u planmatig uw zorgstructuur kunt verbeteren. Interne Zorgzoeker Een zorgkeuzewijzer voor de interne zorgstructuur in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Sociaal Spel Sociaal Spel is een aanpak voor kinderen van 0-4 jaar in de kinderopvang. Door het doen van leuke spelactiviteiten leren kinderen omgaan met zichzelf, met andere kinderen en volwassenen. Ook deelname van de ouders wordt gestimuleerd. Het pakket bestaat uit een handleiding en 40 posters met spellen. De activiteiten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: • Ervaringen delen • Aardig doen • Samen doen • Een taak uitvoeren • Jezelf presenteren • Een keuze maken • Opkomen voor jezelf • Omgaan met ruzie

16


Kinderopvang, peuters en kleuters

Klankkast U wilt dat kleuters aan het eind van groep 2 goed kunnen ‘hakken en plakken’ en al een aantal letters kennen. Hoe krijgt u dat op een kleuter-eigen manier voor elkaar? Hoe kunt u spelenderwijs werken aan hun ‘fonemisch bewustzijn’? Dat kan met de Klankkast! In de Klankkast zitten zestien laatjes. Elk laatje hoort bij een fase uit de fonologische ontwikkeling en bevat een spelletje of een activiteit. Aansluiten bij thema’s In kleutergroepen wordt vaak thematisch gewerkt. U kunt de Klankkast bij ieder nieuw thema opnieuw vullen met woorden en zinnen uit het prentenboek dat bij het thema hoort. Met de Klankkast gaan de ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn en het vergroten van de woordenschat hand in hand. Van een aantal prentenboeken, over veelvoorkomende en actuele thema’s, zijn kant-en-klare sets te koop. Bijvoorbeeld over de kerst, de winter, de boerderij, bouwen of de letterwinkel.

Rekenkast Getallen, meten en meetkunde zijn dé rekendomeinen voor kleuters. Gecijferd bewustzijn is bepalend voor het rekensucces in de volgende groepen van de basisschool. De Rekenkast is een aantrekkelijk hulpmiddel om met kleuters te werken aan deze domeinen. Zeven lades De Rekenkast is een degelijk uitgevoerde kast met zeven lades. Elke lade bevat voorwerpen waarmee rekenvaardigheden worden geoefend. Bijvoorbeeld een ogenring (synchroon tellen), Matroeska-poppetjes (seriëren), kikker (tellen met sprongen) en schoentje (meten van lengte). Hierbij wordt gewerkt aan de specifieke tussendoelen binnen de domeinen getallen, meten en meetkunde. Stap voor stap leiden de verschillende laatjes naar een goed getalbegrip. Kleuters kunnen zo doelgericht experimenteren met meten en meetkunde.

17 Voor meer informatie en bestellen: www.cedgroep.nl/webwinkel


Leerkrachtvaardigheden en professionalisering Ben je een bureauplakker? Een topleerkracht circuleert! Eén van de vele raadgevingen die auteur Doug Lemov geeft in Teach Like a Champion. Dit boek werd in de VS een regelrechte bestseller. De CED-Groep bracht dit succesvolle handboek en de bijbehorende trainingen naar Nederland. Een must voor elke leraar die gereedschappen wil om het beste uit zijn leerlingen te halen.

49 technieken om leerlingen te laten excelleren

‘Leraarsgeheimen’ Doug Lemov bezocht leraren die opmerkelijke resultaten wisten te bereiken. Hij observeerde wat er in het klaslokaal gebeurde: van leerlingen begroeten tot blaadjes uitdelen, van ongevraagd beurten geven tot wachten op een antwoord. Hij vertaalde hun ‘leraarsgeheimen’ naar 49 praktische technieken. Nederlandse situatie De CED-Groep bewerkte en vertaalde de 49 technieken naar de Nederlandse situatie, zodat ze bruikbaar zijn in uw dagelijkse lespraktijk. Adviseurs van de CED-Groep zijn door Doug Lemov opgeleid om de bijbehorende trainingen te geven. Dvd Op de dvd bij het boek staan helder uitgewerkte praktijkvoorbeelden.

‘Een nuttig en inspirerend boek, vol praktische tips en adviezen. Een aanrader voor iedere leraar die beter wil zijn dan ‘best goed’ en zich wil blijven ontwikkelen.’ Didactief over Teach Like a Champion

18

www.teachnederland.nl

Twitter: @teachnederland


Leerkrachtvaardigheden en professionalisering

InstrumenTaal Houvast nodig bij klassenconsultaties? InstrumenTaal geeft duidelijkheid bij lesobservaties met behulp van objectieve observatielijsten. Een must voor (intern) begeleiders die leerkrachten ondersteunen bij het verbeteren van hun taalonderwijs. Met de algemene observatielijst krijgt u snel een beeld van de vaardigheden van de leerkracht. Bijvoorbeeld met betrekking tot ‘omgaan met verschillen’ of ‘samenwerkend leren’. Vervolgens besluiten de (intern) begeleider en de leerkracht op welk onderwerp zij gaan inzoomen. Daarvoor zijn zes gedetailleerde observatielijsten beschikbaar. InstrumenTaal is bruikbaar bij het observeren van lessen uit elke moderne taal-/leesmethode.

19 Voor meer informatie en bestellen: www.cedgroep.nl/webwinkel


Leerkrachtvaardigheden en professionalisering

Wijzer Onderwijs Leerlingen met een autisme spectrum stoornis, aandachtstekort- en gedragsstoornissen of angsten: wie in het onderwijs werkt, krijgt er vrijwel zeker mee te maken. Het is in de praktijk lastig om in de klas rekening te houden met de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. De publicaties van Wijzer Onderwijs bieden uitkomst! Ze geven praktische tips en adviezen waarmee u goed inspeelt op de kwaliteiten en behoeften van deze leerlingen. Zo profiteren zij beter van het onderwijs en u voelt zich zeker in het lesgeven.

20

www.wijzeronderwijs.nl


Groep 3 t/m 8 Auti-Wijzer

Uitgaven

K l a s s e n - W i j z e r

Wijzer Onderwijs

In de serie Wijzer Onderwijs zijn de volgende mappen verschenen:

Autisme

B e g e l e i d i n g s - W i j z e r

Wijzer Onderwijs: Autisme

Plan-Wijzer

Met de praktische adviezen uit deze wijzer verbetert u de onderwijs-

M e t h o d e -W i j z e r

leersituatie voor leerlingen met autisme en daarmee hun kans op

R e k e n - W i j z e r

Wijzer Onderwijs Autisme W i j z e r

m e t

O u d e r s

een succesvolle schoolloopbaan.

Wijzer met Ouders Met de adviezen uit deze uitgave kunt u gesprekken en samenwerking

ADHD

met ouders van kinderen met autisme met vertrouwen aangaan.

ODD/CD

Wijzer Onderwijs Aandachtstekort- en gedragsstoornissen

Wijzer Onderwijs: Aandachtstekort- en Gedragsstoornissen Met de praktische handreikingen uit deze Wijzer Onderwijs-publicatie stemt u uw handelen af op kinderen met stoornissen als adhd en

K l a s s e n - W i j z e r

odd/cd.

M e t h o d i e k- W i j z e r

Organisatie-Wijzer

Wijzer Onderwijs Angst en Depressie

Wijzer Onderwijs: Angst en Depressie Deze wijzer geeft antwoord op vragen over het lesgeven aan leerlingen met angstgevoelens of depressie.

Wijzer over Angst

P rot o c o l A a n p a k S c h o o l w e i g e r i n g door Angst

Wijzer over bange kinderen

W ij z e r ov e r D e p re s s i e

Wijzer over bange kinderen: Hoe ga je ermee om in de klas? Angst is vaak onzichtbaar, moeilijk te begrijpen en daardoor ook lastig aan te pakken. Hoe ga je om met kinderen die bang en angstig zijn? In deze bundel staan negen praktische artikelen met voorbeelden uit de praktijk.

Hoe ga je ermee om in de klas?

Wijzer Onderwijs: Hechtingsproblemen

Wijzer Onderwijs Wijzer over Hechting

Leerlingen met hechtingsproblemen vinden het moeilijk om relaties met anderen aan te gaan. Wijzer Onderwijs: Hechtingsproblemen geeft u achtergrondinformatie over deze complexe problematiek. Deze map is verkrijgbaar vanaf oktober 2012.

21 Voor meer informatie en bestellen: www.cedgroep.nl/webwinkel


Opbrengstgericht werken en passend onderwijs

Afgelopen periode bracht de CED-Groep een aantal publicaties uit over opbrengstgericht en datagestuurd werken en passend onderwijs. Een populaire reeks, die scholen op weg helpt om te voldoen aan diverse nieuwe eisen van de overheid. In deze serie verschenen:

Voor management en bestuurders

Duiden en Doen Termen als opbrengstgericht werken, referentieniveaus, werken met leerlijnen, leerstandaarden en ontwikkelingsperspectieven: wie in het onderwijs werkt, krijgt ermee te maken. Wat betekenen al die termen en wat hebben ze met elkaar te maken? En – belangrijker – wat is eigenlijk het nut ervan? Duiden en Doen geeft u antwoord op deze vragen. U leest hoe de leeropbrengsten van uw school systematisch kunt verhogen. Aan de hand van een fictieve school – basisschool De Vrijheid – legt de auteur uit hoe dit in de praktijk kan werken.

Focus op Feiten Focus op Feiten presenteert het Onderwijscontinuüm CED-Groep®: een inhoudelijk antwoord op een aantal eisen vanuit de overheid: opbrengstgericht werken, passend onderwijs, invoering referentieniveaus en werken met leerstandaarden. De kern is dat leraren, directies en schoolbesturen gebruik maken van data uit het leerlingvolgsysteem om hun onderwijs te verbeteren. Met behulp van de aanpak die we in Focus op Feiten presenteren, kunt u op basis van verzamelde data bij elke leerstandaard een bijpassend onderwijsarrangement samenstellen. Zo geeft u iedere leerling de kans zijn of haar talenten te ontwikkelen.

22


Voor (midden)management en leerkrachten

Resultaten Tellen In Resultaten Tellen is de schoolpraktijk het vertrekpunt. U leest hoe u opbrengstgericht werken vorm kunt geven op een manier die bij uw school past en die voldoet aan de eisen die door de overheid worden gesteld. Het boekje is opgebouwd rond twintig ‘bouwstenen’, waarmee u direct aan de slag kunt, en die u aan het denken zetten. Op deze wijze wordt Opbrengstgericht werken geconcretiseerd tot op het niveau van de dagelijkse gang van zaken in de klas en op school.

Alles is Data Gebruik maken van data is één van de manieren om tot hogere leeropbrengsten te komen. Alles is Data laat zien hoe u allerlei soorten informatie in de klas kunt gebruiken om leren en lesgeven te verbeteren. Het boekje geeft praktische handvatten om data te verzamelen en te benutten voor meer leerrendement. Door veel voorbeelden en oefeningen doet u kennis en vaardigheden op. Deze zijn nodig om in een ‘datateam’ het werken met data schoolbreed vorm te geven.

1 Stap verder met 1-zorgroute In deze publicatie wordt op basis van voortschrijdend inzicht en recente overheidseisen een nieuwe, opbrengstgerichte 1-zorgroute gepresenteerd, die bovendien efficiënter en effectiever is. De belangrijkste vernieuwingen zijn: • Opbrengstgericht werken wordt ingebed in de 1-zorgroute. U vergelijkt regelmatig groepsstandaarden met de nagestreefde schoolstandaarden, en formuleert concrete doelen om de leeropbrengsten te verhogen. • Elke leraar werkt met drie of vier leerarrangementen, die zijn vastgesteld op basis van de onderwijsbehoeften van (groepen) leerlingen. • Het handelingsgericht werken wordt gedoseerd: u stelt specifieke onderwijsbehoeften vast van een selecte groep leerlingen. Dit zijn de leerlingen die onvoldoende vaardigheidsgroei of hiaten in de leerstofbeheersing laten zien en/of niet gedijen in de klas.

Opbrengstgericht werken in 4D Adviseurs van de CED-Groep helpen scholen bij de invoering van opbrengstgericht werken. Onze werkwijze is gebaseerd op de vier dimensies: data, duiden, doelen en doen. In de Masterclass 'Opbrengstgericht werken in 4D' bieden we alle elementen van opbrengstgericht werken en de bijbehorende begrippen integraal aan. Kijk op www.cedgroep.nl/ogw voor meer informatie.

23 Voor meer informatie en bestellen: www.cedgroep.nl/webwinkel


Cursussen en kennismakingsworkshops

Bij veel van onze producten kunt u een cursus of training volgen. U kunt bijvoorbeeld kiezen uit: Kwaliteit van lesgeven Oriëntatie op opbrengstgericht werken Masterclass opbrengstgericht werken in 4D Basiscursus en verdiepingscursussen Teach Like a Champion Aan de slag met InstrumenTaal Taal en lezen Denkstimulerende gespreksmethodiek (DGM) Aan de slag met de Klankkast Werken met Nieuwsbegrip Nieuwsbegrip: omgaan met verschillen in de groep Nieuwsbegrip: de leerkracht als rolmodel Rekenen Automatiseren is te leren Aan de slag met Nieuwsrekenen Interactief voorbereidend rekenen met de Rekenkast Zorgleerlingen in de klas Passend omgaan met verschillen: • Autisme • Adhd • Agressie • Angst

Kijk voor meer informatie en online inschrijven op www.cedgroep.nl/cursussen

24


Wilt u ons relatiemagazine KlasseApart ontvangen, mail dan naar klasseapart@cedgroep.nl.

Op www.cedgroep.nl kunt u zich inschrijven voor één van onze digitale nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van onderwijsnieuws.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor ons actuele cursusaanbod.


Informatie en bestellen Op www.cedgroep.nl/webwinkel vindt u uitgebreide en actuele informatie over al onze producten en prijzen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de uitgeverij: uitgeverij@cedgroep.nl of bel 010 4071666. U kunt onze materialen snel en eenvoudig bestellen op www.cedgroep.nl/webwinkel.

In BelgiĂŤ kunt u bestellen bij: Uitgeverij Averbode Postbus 54 B-3271 Averbode Fax: 013 780383 Email: bestelservice@verbode.be Website: www.averbode.com

De CED-Groep traint professionals en adviseert beslissers in onderwijs en kinderopvang. En ontwikkelt innovatieve educatieve producten. Dat is wat we doen. Maar niet wat we zijn. Bij de CED-Groep zijn we van alle onderwijsmarkten thuis. We zijn innovatief en hebben een grote passie voor kansen voor kinderen. Maar voor alles zijn we trots op resultaat. Als het een professional lukt om kinderen het beste uit zichzelf te laten halen, hebben wij echt iets bereikt.

CED-Groep bereikt

www.cedgroep.nl Mei 2012

Catalogus CED-Groep  

In deze catalogus vindt u de producten van de CED-Groep uitgeverij