Page 4

Voor wie? Nieuwsbegrip is geschikt om een

De wekelijkse teksten van Nieuwsbegrip

doorlopende leerlijn voor leesvaardigheid

gaan over hetzelfde onderwerp, maar het

neer te zetten van basisonderwijs naar

leesniveau is – net als de opdrachten –

voortgezet onderwijs en mbo. Nieuwsbegrip

afgestemd op het leerjaar. In het voortgezet

is erg geschikt om mee te differentiëren, want

onderwijs zijn vooral de lessen op niveau B,

de lessen worden gemaakt op vijf niveaus.

C en D bruikbaar. Een gedetailleerd overzicht

s i t a r G proeflicentie

ntie Vraag een gratis proeflice p.nl. aan via www.nieuwsbegri U krijgt dan vrijblijvend len toegang tot alle onderde van Nieuwsbegrip.

4

vindt u op pagina 13. Met een licentie krijgt u toegang tot alle niveaus, u kunt dus goed aansluiten op het niveau dat de leerlingen in uw klas aankunnen.

Nieuwsbegrip VO  
Nieuwsbegrip VO  

Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen en tekstverklaren.

Advertisement