Page 3

erlingen gemotiveerde lezers! Nieuwsbegrip (XL) Uit de praktijk blijkt dat leerlingen met

Een onderdeel van Nieuwsbegrip is

Nieuwsbegrip gemotiveerder zijn om te

Nieuwsbegrip XL. Nieuwsbegrip XL omvat

lezen. De wekelijkse teksten en opdrachten

onder andere een interactieve website

van Nieuwsbegrip gaan namelijk over

voor leerlingen, strategielessen en een

de actualiteit. Leerlingen mogen de

docentenomgeving.

onderwerpen zelf aangeven, dus worden er herkenbare en aansprekende items behandeld. Naast de goede resultaten die deze werkwijze oplevert met betrekking tot lezen, krijgen uw leerlingen meer interesse in het nieuws en de wereld om hen heen. Het vergroot hun woordenschat en hun kennis van de wereld: twee belangrijke

N ie u w sb e g ri p de Nieuwsbegrip sluit aan bij bied van ge t he referentieniveaus op enschat. lezen, schrijven en woord vindt u op Meer informatie hierover pagina 13.

voorwaarden voor de ontwikkeling van leesvaardigheden.

Met de wekelijkse videoclip bij Nieuwsbegrip gaat het onderwerp n贸g meer leven! De Nieuwsbegripfilmpjes worden gemaakt door NOS jeugdjournaal.

oor lezen v k a p n a en a usiast o Kortom: e h t n e n e leerling w u r a a voorziet w p i r g e b s . Nieuw n e d r o w ande a g van r o o d in een bovendien ijs naar w r e d n o rimair il jn van p rwijs. e d n o t e z voortge

3

Nieuwsbegrip VO  
Nieuwsbegrip VO  

Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen en tekstverklaren.

Advertisement