Page 1

Een stevige aanpak voor begrijpend lezen op uw school Wat is nu eigenlijk goed begrijpend leesonderwijs? Hoe ga ik om met verschillende leesniveaus? En hoe model ik begrijpend lezen voor mijn leerlingen?

Zomaar wat vragen die leraren ons stellen over werken aan goed begrijpend leesonderwijs met Nieuwsbegrip. Antwoord op deze en meer vragen krijgt u tijdens de Nieuwsbegrip Masterclasses. Masterclasses bestaan uit een serie trainingsbijeenkomsten bij u op school ĂŠn een aantal klassenconsultaties. Na het volgen van vier Masterclasses en de klassenconsultaties krijgen deelnemers het Nieuwsbegripcertificaat. Dit staat garant voor goed werken met Nieuwsbegrip en een effectieve aanpak van begrijpend lezen op uw school.

www.nieuwsbegrip.nl

Pixel:ID | Creatieve Grafische vormgeving, www.pixelid.nl

Nieuwsbegrip Masterclasses


Hoe werkt het?

Hoeveel modules moet ik volgen?

De Masterclasses bestaan uit modules van

U kunt kiezen uit zeven modules, de

2,5 uur. U maakt uw keuze uit in totaal zeven

Masterclasses. Wanneer u er vier van de

modules over verschillende onderwerpen

zeven volgt, krijgen de deelnemende

rondom begrijpend lezen. Daarnaast

leraren een certificaat. Natuurlijk kunt u ook

verbetert u uw vaardigheden door middel

kiezen voor meer modules, als u aandacht

van klassenconsultaties. Een adviseur van

wilt besteden aan alle facetten van

de CED-Groep – de organisatie achter

begrijpend lezen en Nieuwsbegrip.

Nieuwsbegrip – verzorgt de bijeenkomsten

Module 1 Aan de slag met Nieuwsbegrip is

en klassenconsultaties bij u op school.

de instapmodule: deze volgt u altijd. Het

De aanpak is dus toegesneden op uw

is ook mogelijk om – in overleg met uw

specifieke situatie.

adviseur – modules te combineren.

1 Aan de slag met Nieuwsbegrip (instapmodule) In deze instapmodule maakt u kennis met de volle breedte van Nieuwsbegrip. U krijgt antwoord op vragen als ‘Welke niveaus zitten er in Nieuwsbegrip?’ en ‘Bij welke groep leerlingen passen de niveaus?’. Daarnaast behandelen we de leesstrategieën en hoe deze in het programma zijn verwerkt. We bespreken de weekplanning en de inzet van het stappenplan lezen. Ook Nieuwsbegrip XL komt uitgebreid aan bod. Welke onderdelen van Nieuwsbegrip XL moet ik doen om de kerndoelen te behalen? Wat is extra en wat voegt dit toe aan mijn taalprogramma? Ook de laatste innovaties

Vo o r w ie ?

voor teams in het De trainingen zijn bedoeld onderwijs en speciaal basisonderwijs, voortgezet (basis)onderwijs.

www.nieuwsbegrip.nl 2

van Nieuwsbegrip, zoals tools voor het digibord, komen aan bod.

Pixel:ID | Creatieve Grafische vormgeving, www.pixeli

De Masterclasses


3 De leerkracht als rolmodel; hoe model ik

4

Coöperatieve werkvormen bij

begrijpend lezen voor de leerlingen?

begrijpend lezen

Nieuwsbegrip biedt de unieke

Een goede instructie is doorslaggevend

Samenwerken en interactie tussen

mogelijkheid om met de hele groep

voor het leersucces van leerlingen. Het

leerlingen bevordert hun leesbegrip. Maar

tegelijkertijd met hetzelfde actuele

modelen van leesstrategieën – waarbij

hoe stel ik groepjes leerlingen samen en

onderwerp bezig te zijn, terwijl de

een leesexpert hardop denkt – draagt

hoe verdeel ik rollen tussen de leerlingen?

leerlingen toch op hun eigen niveau

bij aan een beter tekstbegrip van

In deze module komen deze en andere

werken. Tijdens deze module leert u

leerlingen. In deze module komt aan

vragen over werkvormen en begrijpend

hoe u op basis van toetsresultaten het

de orde hoe u als leraar effectief kunt

lezen aan de orde. Ook gaan we in op uw

juiste niveau aan een leerling toewijst.

modelen en hoe u ‘expertleerlingen’ kunt

eigen rol bij het samenwerkend leren en de

Vervolgens krijgt u handvatten voor

inzetten. Goed kunnen modelen is een

evaluatie van het samenwerken.

werken met niveaugroepen in uw

belangrijke vaardigheid bij het aanleren

klas. Belangrijk hierbij is dat u uw

van de leesstrategieën. Om u daarbij te

instructie aanpast aan deze werkwijze

ondersteunen ontwikkelde Nieuwsbegrip

(differentiëren). Uw adviseur introduceert

‘tools’ voor op het digitaal schoolbord.

een fasenmodel om u daarbij te helpen.

Tijdens de Masterclass leggen we uit hoe

Voordeel van deze manier van werken is

deze tools werken.

Pixel:ID | Creatieve Grafische vormgeving, www.pixelid.nl

2 Omgaan met verschillen in de groep

dat álle leerlingen, ook de betere lezers, een niveau krijgen aangereikt dat bij hen past en hen uitdaagt.

3


6 Werken aan de kerndoelen voor schrijven met

7 Transfer van de Nieuwsbegrip-aanpak naar

Nieuwsbegrip XL

andere vakken

Tijdens het lezen van teksten komen

In Nieuwsbegrip XL zit iedere week een

De manier waarop u met Nieuwsbegrip

leerlingen moeilijke woorden tegen. Deze

functionele schrijfopdracht. In deze

de begrijpend leesvaardigheden van

moeilijk woorden moeten uw leerlingen

module krijgt u handvatten om met die

leerlingen verbetert, kunt u ook toepassen

zich eigen zien te maken. In deze module

wekelijkse schrijfopdracht te werken aan

bij andere vakken. Door gebruik van het

krijgt u kort uitgelegd hoe de theorie van

de kerndoelen voor schrijven (stellen). We

stappenplan lezen zullen uw leerlingen de

woordenschatverwerving in elkaar zit.

gaan in op de schrijfopdracht als onderdeel

teksten van andere vakken beter begrijpen.

Daarnaast gaan we in op de volgende

van de les en u krijgt inzicht in de manier

Daarnaast bespreken we in deze module

vragen: ‘Hoe werkt de woordhulp op het

waarop u feedback kunt geven op een

hoe u bij andere vakken kunt modelen en

stappenplan lezen van Nieuwsbegrip?’ en

schrijfopdracht.

de leesstrategieën effectief inzet.

‘Hoe kan ik de woordenschatoefeningen

Voor uw school betekent dit naast een

van Nieuwsbegrip XL inzetten in mijn

vakoverstijgende aanpak van taal ook

woordenschatonderwijs?’.

een concrete uitwerking van uw taalbeleid. Een aanrader voor scholen die schooloverstijgend met taal aan de slag willen!

‘De Masterclass sloot nauw aan op onze schoolontwikkeling. De trainer was bevlogen en had grondige kennis van zaken. Een prettige training dus!’ Deelnemer Masterclass Aan de slag met Nieuwsbegrip

www.nieuwsbegrip.nl 4

Pixel:ID | Creatieve Grafische vormgeving, w

5 Nieuwsbegrip en woordenschat aanbieden


KLASSENCONSULTATIES Tijdens de klassenconsultaties worden op

Voorwaarden

één ochtend een aantal leraren geobserveerd

Om in aanmerking te komen voor het

en ‘on the job’ gecoacht bij het gebruik van

Nieuwsbegrip certificaat volgt u naast

Nieuwsbegrip. In overleg met de adviseur

de instapmodule nog drie andere

stelt u zelf uw leerpunten vast. Eventueel

Masterclasses. Wij komen bij u op locatie

worden er (met toestemming) video-opnames

en verzorgen vier bijeenkomsten:

gemaakt, die we bespreken tijdens de training. Tijdens de klassenconsultaties loopt de IB’er of

Dag 1: Instapmodule Aan de slag met

taalcoördinator mee met de adviseur. Met behulp

Nieuwsbegrip en adviesgesprek

van de ‘Kijkwijzer Nieuwsbegrip’ kan hij of zij de

klassenconsultaties daarna zelf uitvoeren.

LVS)

met de directie (a.d.h.v. uitslagen

K o s te n

e traject zijn De kosten voor dit total smateriaal). € 6750,- (inclusief cursu

In s ta p m o d u le

de instapmodule Het is ook mogelijk om egrip apart af te Aan de slag met Nieuwsb or bedragen nemen. De kosten hiervo ateriaal). € 850,- (inclusief cursusm

Dag 2: Masterclass naar keuze en

klassenconsultaties, schriftelijk

verslag of videoverslag

Dag 3: Masterclass naar keuze en

klassenconsultaties, schriftelijk

verslag of videoverslag

Dag 4: Masterclass naar keuze en

afsluitend adviesgesprek met

directie

MEER WETEN?

Masterclasses? Wilt u meer weten over de t Brigitte van Hilst: Neem dan contact op me 010-4071537. B.vanhilst@cedgroep.nl,

5

Nieuwsbegrip Masterclasses  

Nieuwsbegrip Masterclasses: een serie traningsbijeenkomsten bij u op school