Page 1

Uitnodiging

Regionale Jonge Kinddag Science 2011 Voor alle professionals die werken met kinderen van 0-6 jaar Graag nodigen wij u uit voor een van de twee Regionale Jonge Kinddagen Science op woensdag 21 september op de SS Rotterdam in de Rotterdamse haven of op woensdag 28 september in het Planetarium in Amsterdam. Deze inspirerende dagen zijn speciaal voor basisschoolleerkrachten van groep 1 en 2, pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang en gastouders. De Regionale Jonge Kinddag Science 2011 staat helemaal in het teken van het ontdekken van talenten bij uw leerlingen in de onderbouw en bij jonge kinderen in kinderopvang of gastouderopvang. Het doel van deze interessante - maar vooral leuke en inspirerende - bijeenkomsten, is u én uw leerlingen enthousiast te maken voor wetenschap en techniek. Het programma is als volgt: 10.00 uur inloop 10.30 uur plenaire inleiding door dhr. J. Noordam, programmaleider wetenschap en techniek regio West 11.30 uur workshopronde 1 12.30 uur lunch 13.30 uur workshopronde 2 14.30 uur gezamenlijke afsluiting U kunt een keuze maken uit een breed scala aan workshops, van Fun Science en Talentenkracht tot het stimuleren van kinderen op het gebied van wetenschap en techniek. Lees op de achterzijde meer over de workshops. Geïnteresseerd? Schrijft u zich dan in via het inschrijfformulier op www.cedgroep.nl/science. Hier geeft u ook uw voorkeur aan voor de bijeenkomst op 21 óf 28 september. Kosten: € 125,- per persoon. Dit bedrag is inclusief heerlijke lunch en leuke science-gadget. U kunt zich inschrijven tot 1 juli. Let op: het aantal deelnemers is beperkt. Deelname vindt plaats op volgorde van aanmelding.

We ontmoeten u graag op 21 of 28 september!

Heeft u nog vragen? Mail naar science@cedgroep.nl


Toelichting workshops 1. Toptalenten

6. TinK (Techniek in de Kinderopvang)

Wat kun je doen voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong? Hoe daag je hen uit en hoe voorkom je dat ze een werkhouding van een onderpresteerder gaan ontwikkelen? Om dat voor te zijn is vroegtijdige signalering van groot belang. Een duidelijke signaleringsketting helpt daarbij! Zo wordt toptalent tijdig herkend en dus ERKEND! Workshopleiders: Marja Heier en/of Monique van Selow (Eduniek)

TinK wil techniek op een aantrekkelijke manier onder de aandacht brengen van kleine kinderen (0-4) én grotere kinderen (4-12) in de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Maar hoe geef je dat vorm? Op deze vraag geeft TinK antwoord. Tijdens de workshop raakt u vertrouwd met het bepalen van de inhoud van een (les)programma en met de organisatorische kant ervan (tijd, menskracht, materiaal, enz). U krijgt een scala aan praktische tips om met TinK aan de slag te gaan. Workshopleider: Els van der Luit (TinK)

2. Natuurlijk VVE De natuur is een belangrijke inspiratiebron, vol aanleiding voor gesprek, spel of verwondering. In het programma Natuurlijk VVE hebben Sardes, Veldwerk Nederland natuur en VVE aan elkaar gekoppeld. Stenen, takken, gras, water, bladeren, seizoenen en beestjes, bieden veel mogelijkheden om taal en algemene ontwikkeling te stimuleren. Het gaat daarbij meer over liefde en aandacht voor de natuur dan over kennis van de natuur. Vooren vroegschoolse educatie biedt steun bij het werken met jongere kinderen. In een natuurlijk VVE-activiteitencyclus kunnen alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. In de workshop gaan we in op de vele mogelijkheden om interessante en betekenisvolle natuuractiviteiten voor kinderen in samenhang aan te bieden. Workshopleiders: Heleen Versteegen en Frank Studulski (Sardes)

3. Science en denkstimulerende gespreksmethodiek Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig en onderzoekend. Zij vinden het leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Proefjes en onderzoekjes boeien hen enorm. Hun interesse biedt mogelijkheden voor het stimuleren en begeleiden van hun taal-denkontwikkeling. Door proefjes en onderzoekjes te begeleiden kunt u door een goed taalaanbod (hardop denken) en juiste interactievaardigheden (vragen stellen, taalruimte en feedback geven) de taal-denkontwikkeling een impuls geven. Genoemde gespreksvaardigheden zijn onderdeel van de cursus Denkstimulerende gespreksmethodiek (DGM). In deze workshop maakt u hier kennis mee. Workshopleider: Nicolette van de Kreeke (CED-Groep)

4. Fun Science Fun Science biedt een educatief programma om kinderen van 4 tot 17 jaar enthousiast te maken voor bèta-wetenschap. De programma's verhogen het zelfrespect van kinderen en de motivatie om onderzoekend te leren. De experimenten zijn leuk en educatief; kinderen ontdekken dat wat zij als magisch ervaren in werkelijkheid wetenschap is, en spelenderwijs verwerven de kinderen fundamentele begrippen over diverse wetenschappelijke disciplines. U bent van harte welkom om ook kennis maken met de magische wetenschappelijke wereld! Workshopleider: Rene van Engelenburg (Fun Science)

5. Talentenkracht: Talenten van peuters Nieuwsgierig naar bètatalenten van peuters? Kinderen blijken op dit gebied vaak meer te kunnen dan we denken. Hoe herken je als pedagogisch medewerker deze talenten bij peuters? En hoe kun je die talenten stimuleren in de praktijk? In deze workshop gaan we met behulp van voorbeelden in op bovenstaande vragen. Daarnaast besteden we ook aandacht aan ouderbetrokkenheid met betrekking tot dit onderwerp. Workshopleider: Lonneke van Dijk (CED-Groep)

www.cedgroep.nl

7. Kinderen inspireren met techniekactiviteiten en een snufje wetenschap Jonge kinderen zijn van nature onderzoekers in de dop. Maar, wetenschap & techniek voor kleuters en peuters... gaat dat niet te ver?! U krijgt antwoord op deze vraag door vooral zelf activiteiten uit te voeren tijdens deze workshop. De invulling die gegeven wordt aan wetenschap & techniek kunt u (over)morgen al toepassen in uw groep. En als het aan de kinderen ligt… die kunnen er geen genoeg van krijgen. Workshopleider: Rudi Kleingeld (TechnoFocus)

8. Nieuwsgierig? Graag! Kan de werkwijze van TU Delft in ontwerp- en onderzoeksprojecten basisschoolleerlingen en zelfs kleuters inspireren? Wij denken van wel! Onder de noemer 'Nieuwsgierig? Graag!' is vanuit het Wetenschapsknooppunt van TU Delft een kleuterproject gestart. Zes basisscholen, tien leerkrachten, twee pabostudenten en drie studenten van TU Delft willen op vernieuwende wijze met kleuters ontwerpen en uitvinden. In deze workshop leert u meer over de aanpak, de resultaten en de opbrengsten van dit pilotproject. Meer weten? Neem alvast een kijkje op www.wetenschapsknooppuntdelft.nl. Workshopleiders: Remke Klapwijk en Eveline Holla (Wetenschapsknooppunt Delft)

9. Samenspel op de bso Wilt u aan de slag met verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen van 4-12 jaar in de bso? Dan biedt Samenspel op de bso uitkomst! Samenspel op de bso is een interactieve spelmethode voor pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang. Binnen dit project is een gevarieerd aanbod van activiteiten en spellen gemaakt die je kunt uitvoeren in je eigen groep. Ook wetenschap en techniek komen hierbij aan bod. Tijdens deze workshop gaan we op interactieve wijze in op de mogelijkheden van Samenspel op de bso. Workshopleider: Leontine Bernhart (CED-Groep) 10. KIDS PROOF In deze interactieve workshop ontdekken en onderzoeken we hoe leuk het is om met jonge kinderen “huis, tuin en keukenproefjes” te doen. Door middel van proefjes worden kinderen onder andere vaardig om dingen waar te nemen, relaties te leggen en zaken met elkaar te vergelijken. De steeds terugkerende vraag is dan ook: wat gebeurt er als… Beleef het mee en laat het je gebeuren. Workshopleider: Hein van den Bemt (CED-Groep)

CED-Groep / Dwerggras 30, postbus 8639 / 3009 AP Rotterdam / tel. 010 4071599

Kinddag science  

uitnodiging voor de kinddag science

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you