Page 1

Conferentie

Met gedrag aan de slag Opbrengstgericht werken aan gedrag Woensdag 6 april 2011

De CED-Groep en Eduniek organiseren op woensdag 6 april de conferentie Met gedrag aan de slag; hoe kunnen we opbrengstgericht werken aan gedrag? In het nieuwe toetsingskader van de Inspectie komt een beoordeling over opbrengstgericht werken aan sociale competentie en burgerschap. Werken aan burgerschap, sociale competentie en gedrag gebeurt vaak nog incidenteel of met behulp van een methode. In de dagelijkse praktijk zien we dat reageren op incidenten, en ‘brandjes blussen’ regelmatig aan de orde is. Tijdens deze conferentie laten wij zien dat het anders kan en hoe u dergelijke brandjes kunt voorkomen. U krijgt meer zicht op het scala aan mogelijkheden om - planmatig en systematisch - te werken aan gedragsverandering van leerlingen en leraren. Zo kunt u héél goed opbrengstgericht werken aan gedrag! Doelgroep: directeuren, ib’ers en leerkrachten uit het po en s(b)o Het programma 12.30 – 13.00

Ontvangst

13.00 – 13.30

Inleiding

13.30 – 15.00

Workshopronde 1

15.00 – 16.30

Workshopronde 2

16.30 – 17.30

Borrel met hapjes

Inschrijving: U kunt zich inschrijven vanaf 7 februari via www.cedgroep.nl/metgedragaandeslag

Plaats: Hotel Sassenheim - Warmonderweg 8 - 2171 AH Sassenheim Prijs: € 99,- Bij inschrijving vóór 28 februari betaalt u € 85,-

Al voorregistreren? Dat kan via communicatie@cedgroep.nl


Een greep uit de workshops Houd www.cedgroep.nl/metgedragaandeslag in de gaten voor het complete overzicht. Pedagogische samenhang in de wijk Een inspirerend verhaal over het aanbrengen van pedagogische samenhang in de wijk, waardoor er verbinding ontstaat tussen school, straat en thuis. Door de verschillende pedagogische milieus binnen de wijk ‘aan elkaar te knopen’ is het voor kinderen duidelijk dat er overal dezelfde verwachtingen worden gehanteerd en dat dezelfde ‘vreedzame' regels en afspraken gelden. En dat heeft effect! Caroline Verhoeff, stedelijk regisseur De Vreedzame Wijk

Welke lat hanteert u voor sociaal gedrag en pedagogisch handelen? "Waar ligt de lat?" is een zeer essentiële vraag voor iets wat leerkrachten de hele dag doen, namelijk pedagogisch handelen. Leerkrachten stemmen hun gedrag af op het gedrag en de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. In deze think-shop laten we zien hoe scholen werken aan een bewuste aanpak van het gedrag van leerlingen. Audrey Machielsen, senior innovatie- en organisatieadviseur

Je krijgt wat je doet! Kinderen hebben leerkrachten nodig die op pedagogisch gebied krachtig kunnen en durven handelen. Krachtig pedagogisch handelen vraagt om bevlogen, geinspireerde en kundige leerkrachten. In deze workshop ontdekt u door welke bril u naar gedrag kijkt en welk effect dat heeft op uw handelen. En deze workshop zet aan tot bevlogenheid en inspiratie! Cornelie Kool, senior onderwijsadviseur

Een fijne groep, dat wil toch iedereen? Wat kan een leerkracht doen om van zijn groep een positieve groep te maken? Als een groep positief is, heeft dat directe invloed op de leerprestaties en de taakgerichtheid van leerlingen. In deze workshop worden de fases van besluitvorming kort toegelicht en hoe de leerkracht hierop in kan spelen. Verder reiken we concrete tips en lessuggesties aan. Annet Doeschot, innovatie- en organisatieadviseur sociaal-emotionele ontwikkeling

Met kennis van het brein meer vat op gedrag Van onderwijsprofessionals wordt verwacht dat zij leerlingen een stap verder brengen in hun leerproces. Maar hoe verloopt het leren in het brein eigenlijk? En wat kenmerkt de hersenen van leerlingen met leerstoornissen, zwakbegaafden, ADHD, autisme, ODD-CD? Een afwisselende en interactieve presentatie rondom de achtergronden van leren en gedrag. Marald Mens, gedragsspecialist

Oplossingsgerichte gedragsintervisie Een praktische workshop waarin we met behulp van oplossingsgerichte intervisie, gedragsvragen van deelnemers bespreken. U gaat gegarandeerd met oplossingen de deur uit. Daarnaast krijgt u handvatten om deze intervisiemethode te gebruiken bij de bespreking van gedragsvragen op uw eigen school. Eke Blijham, coördinator leerlingbegeleiding

Waarom baby’s geen boodschappen halen en peuters niet in aandelen doen… Natuurlijk doet een baby geen boodschappen! Maar wat te denken van die 12-jarige jongen met een emotioneel niveau van een 6-jarige die toch bij jou in groep 8 zit? Of van een 6-jarige met het emotionele niveau van een kleuter? Waarom doen ze zoals ze doen, wát is eigenlijk normaal en wat hebben ze van jou nodig? U krijgt een antwoord op deze en meer vragen tijdens deze workshop. Monique van Tiel, innovatie- en organisatieadviseur

Met gedrag aan de slag  

Met gedrag aan de slag

Met gedrag aan de slag  

Met gedrag aan de slag

Advertisement