Page 1

Foto: Cecilie  Rex  Selmer    

Borgmesteren  uden  borgmesterkæde  

Jens  Ive,  borgmester  i  Ruderdal  Kommune,  har  ikke  nogen  borgmesterkæde.  De   to  borgmesterkæder  kommunen  ejede  blev  stjålet  af  to  østeuropæiske   håndværkere  under  en  renovering  af  rådhuset.  Forsikringspengene  kastede  han  i   kommunekassen.     Af  Cecilie  Rex  Selmer  cesel11@student.sdu.dk     Ny  borgmester     Han  sidder  i  et  lyst  jakkesæt  og  med  et  par  karakteristiske  firkantede  hornbriller   foran  den  pistaciegrønne  Arne  Jacobsen  væg.  Jens  Ive  er  ny  i  stolen  som   borgmester.  Han  flyttede  ind  i  borgmesterkontoret  efter  partifællen  Erik  Fabrin   (V),  der  gik  af  som  borgmester  d.  15.oktober  2012.  Erik  Fabrin  havde  været   borgmester  i  Rudersdal  Kommune  i  36  år,  så  stolen  Jens  Ive  har  overtaget  er   godt  opvarmet.  Malerierne  på  Jens  Ives  kontor  er  ikke  hængt  op,  fordi  der  skal   males.  En  proces  der  har  været  udskudt  flere  gange,  fordi  de  på  rådhuset  ikke   kan  blive  enige  om,  hvordan  den  helt  originale  farve  i  følge  Arne  Jacobsen  så  ud.           Datterens  førte  Jens  Ive  ind  i  kommunalpolitik   I  90’erne  begyndte  Jens  Ives  datter  på  Holte  Gymnasium  Privatskole,  som  stod  til   at  gå  konkurs.  Jens  Ive  gik  sammen  med  nogle  andre  forældre  om  at  redde   skolen  ved  at  gøre  den  til  kommunalskole.  Projektet  lykkedes  og  Jens  Ive  blev   valgt  ind  i  skolebestyrelsen.  I  2001  blev  Jens  Ive  udvalgsformand  for  Børn  og    

1


Skoleområdet. Og  det  har  altid  været  skoleområdet,  der  har  interesseret  Jens  Ive.   I  2012  havde  Rudersdal  Kommune  Danmarks  højeste  karaktergennemsnit  ved   9.klassernes  afgangseksamen.  Opskriften  på  succesen,  mener  Jens  Ive,  skyldes  en   implementering  af  ledelsesansvar  i  skolesystemet.     -­‐I  Rudersdal  arbejder  skolerne  efter  mottoet;  Vi  vil  udvikling  i  et  bestemt  tempo,   forklarer  Jens  Ive.       Ifølge  Jens  Ive  er  det  ikke  nok  at  sætte  sig  et  mål,  man  skal  også  vide,  hvornår  det   mål  skal  opnås.       -­‐ Jens  har  altid  været  politiker.  Han  var  i  elevrådet  på  Niels  Brock,  da  vi   studerede.  Han  er  god  som  politiker  og  som  ven,  fordi  han  respekterer   andres  holdninger,  lytter  og  er  god  til  at  finde  kompromiser,  siger   ungdomsvennen  Otto  Langhorn,  der  siden  1975  har  sejlet  med  Jens  Ive  i   Hellerup  Sejlklub.     Broderen,  Lars  Ive,  beskriver  Jens  Ive  som  en  en  mozartkugle.     -­‐ Han  er  hård  udenpå,  men  har  et  blødt  indre.  Vi  kan  diskuttere  hårdt,  men   han  er  god  til  at  leve  sig  ind  i  andre  menneskers  problemer.  Det  er  det,  jeg   tror,  gør  ham  til  en  god  politiker.         Sammenlægning  af  by-­‐  og  landkommune   Rudersdal  Kommune  er  en  sammenlægningskommune.  I  2007  blev  Søllerød-­‐  og   Birkerød  Kommune  lagt  sammen.     -­‐ Vores  tidligere  museumsinspektør  beskrev  det  meget  godt.  I  1932  kom   toget  til  Holte.  I  1964  kom  det  til  Birkerød.  Det  havde  betydning  for   kommunernes  selvforståelse,  siger  Jens  Ive.       Jens  Ive  mærker  stadig,  at  der  er  et  skel  mellem  borgerne  i  de  forskellige   kommuner,  når  der  pengene  skal  deles  ud,  men  understreger:       -­‐  Det  fordelingspolitik.  Ligesom  al  anden  kommunalpolitik.  Pengene  lander  på  de   tørre  steder.    Alt  i  alt  har  det  været  en  gevinst  at  sammenlægge  de  to  kommuner.   Vi  har  fået  en  stærkere  forvaltning  og  en  stærkere  kommunekasse.       Kvartalmagasin  til  Rudersdal     Jens  Ive  stolt  over  det  meste  ved  Rudersdal  Kommune,  men  da  jeg  spørger  ham,   hvad  han  er  mindst  stolt  af,  er  der  dog  alligevel  en  ting.  Jens  Ive  savner  at  høre   mere  fra  borgerne  i  Rudersdal  Kommune,  han  mener,  at  der  er  for  lidt  kontakt  til   borgerne.  Derfor  har  han  netop  søsat  et  3-­‐årigt  projekt;  Rudersdalmødet.  Her  er   160  borgere  i  forskellige  aldersgrupper  inviteret  til  at  tale  om  kommunen.  Han   har  desuden  visioner  om  at  udvikle  et  kvartalmagasin,  der  lægger  sig  op  af  et   livsstilsmagasin.  Det  skal  upolitisk  formidle  nyheder  ud  til  borgerne  i  Rudersdal   Kommune.  Jens  Ive  ønsker  via  magasinet  at  få  skabt  en  tættere  dialog  med   borgerne  i  kommunen.        

2


3

Borgmesterportræt  

Borgmesterportræt med Jens Ive