Page 1

Portræt til  e-­‐bog  

Foto: Rudersdal  Lokalavis  arkiv  

Cecilie Rex  Selmer  

Marts 2013  

Borgmesteren  uden  borgmesterkæde  

Borgmester  i  Ruderdal  Kommune,  Jens  Ive,  har  ikke  nogen  borgmesterkæde.  De   to  borgmesterkæder  kommunen  ejede  blev  stjålet  af  to  østeuropæiske   håndværkere  under  en  renovering  af  rådhuset.  Forsikringspengene  kastede  han  i   kommunekassen.     Af  Cecilie  Rex  Selmer     Helt  ny  borgmester  -­‐  person   Han  sidder  i  et  lyst  jakkesæt  og  med  et  par  karakteristiske  firkantede  hornbriller   foran  den  pistaciegrønne  Arne  Jacobsen  væg.  Jens  Ive  er  ny  i  stolen  som   borgmester.  Han  flyttede  ind  i  borgmesterkontoret  efter  partifællen  Erik  Fabrin   (V),  gik  af  som  borgmester  d.  15.oktober  2012.  Erik  Fabrin  havde  været   borgmester  i  Rudersdal  Kommune  i  36  år,  så  stolen  Jens  Ive  har  overtaget  er   godt  opvarmet.       Datterens  skyld   I  90’erne  begyndte  Jens  Ives  datter  på  Holte  Gymnasium  Privatskole,  som  stod  til   at  gå  konkurs.  Jens  Ive  gik  sammen  med  nogle  andre  forældre  om  at  redde   skolen  ved  at  gøre  den  til  kommunalskole.  Projektet  lykkedes  og  Jens  Ive  blev   valgt  ind  i  skolebestyrelsen.  I  2001  blev  Jens  Ive  udvalgsformand  for  børn  og   skoleområdet.  Og  det  har  altid  været  skoleområdet,  der  har  interesseret  Jens  Ive.   I  2012  havde  kommunen  landets  højeste  gennemsnit  i  9.klassernes   afgangseksamen.  Opskriften  på  succes  mener  Jens  Ive  skyldes  en   implementering  af  ledelsesansvar,  som  han  har  stor  indsigt  i  fra  erhvervslivet,   ind  i  skolesystemet.  I  Rudersdal  arbejder  skolerne  efter  mottoet:  Vi  vil  udvikling   i  et  bestemt  tempo.       Ungdomsvennen  Otto  Langhorn,  der  siden  1975  har  sejlet  med  Jens  Ive  i   Hellerup  Sejlklub  siger:  


Portræt til  e-­‐bog   -­‐

Cecilie Rex  Selmer  

Marts 2013  

Jens har  altid  været  politiker.  Han  var  i  elevrådet  på  Niels  Brock,  da  vi   studerede.  Han  er  god  som  politiker  og  som  ven,  fordi  han  respekterer   andres  holdninger,  lytter  og  er  god  til  at  finde  kompromiser.       Broderen,  Lars  Ive,  beskriver  Jens  Ive  som  en  en  mozartkugle.     -­‐ Han  er  hård  udenpå,  men  har  et  blødt  indre.  Vi  kan  diskuttere  hårdt,  men   han  er  god  til  at  leve  sig  ind  i  andre  menneskers  problemer.  Det  er  det,  jeg   tror,  gør  ham  til  en  god  politiker.         Sammenlægning  af  by-­‐  og  landkommune   Rudersdal  Kommune  er  en  sammenlægningskommune.  I  2007  blev  Søllerød-­‐  og   Birkerød  Kommune  lagt  sammen.     -­‐ Vores  tidligere  museumsinspektør  beskrev  det  meget  godt.  I  1932  kom   toget  til  Holte.  I  1964  kom  det  til  Birkerød.  Det  havde  betydning  for   kommunernes  selvforståelse,  siger  Jens  Ive.       Jens  Ive  mærker  stadig,  at  der  er  et  skel  mellem  borgerne  i  de  forskellige   kommuner,  når  der  pengene  skal  deles  ud.       -­‐  Men  det  fordelingspolitik.  Ligesom  al  anden  kommunalpolitik.  Pengene  lander   på  de  tørre  steder.      Det  har  været  en  gevinst  at  sammenlægge  de  to  kommuner.  Vi  har  fået  en   stærkere  forvaltning  og  kommunekasse,  siger  Jens  Ive.       Kvartalmagasin  til  Rudersdal     Jens  Ive  savner  at  høre  mere  fra  borgerne  i  Rudersdal  Kommune.  Derfor  har  han   netop  søsat  et  3-­‐årigt  projekt;  Rudersdalmødet.  Her  er  160  borgere  i  forskellige   aldersgrupper  inviteret  til  at  tale  om  kommunen.  Han  har  desuden  visioner  om   at  udvikle  et  kvartalmagasin,  der  lægger  sig  op  af  et  livsstilsmagasin.  Det  skal   upolitisk  formidle  nyheder  ud  til  borgerne  i  Rudersdal  Kommune.      

Borgmesterportræt  
Borgmesterportræt  

Portræt af Jens Ive, borgmester i Rudersdal Kommune.

Advertisement