Page 1


LOGO

FARGER

TYPOGRAFI

TRYKKSAKER BILDESTIL

TILLEGGSELEMENT

Naturhistorisk Museum er et anerkjent museum her i landet da det er det fremste på sitt område innen flere felt. Den grafiske profilen skal derfor vise seriøsitet, samtidig som den skal vere moderne og leken. Den er tillaget for å appelere til sin målgruppe og å gjøre Naturhisorisk Museum mer tilgjengelig og spennende for alle. I manualen finner du regler og retningslinjer for hvordan profilen skal bli brukt. Det er viktig at disse retningslinjene blir opprettholdt, da dette gir et helhetlig uttrykk for profilen. Lykke til!


LOGO

FARGER

TYPOGRAFI

TRYKKSAKER BILDESTIL

TILLEGGSELEMENT

Logo i hovedfarge Logoen skal opptre slik så lenge den har en lys bakgrunn. Blir bakgrunnen så mørk at den mister sin identitet skal andre valg brukes. Logo i negativ Slik skal den brukes når en bakgrunn opptrer som for mørk til at logo i hovedfarge kan brukes.


LOGO

FARGER

TYPOGRAFI

TRYKKSAKER BILDESTIL

TILLEGGSELEMENT

Logo i positiv og negativ Desse skal kun brukest når farger ikke er tilgjengelige på print (brevark, konvolutt).

Minstestørrelse web

Minstestørrelse print

4,2 cm bredde

3,9 cm bredde

Minstestørrelser for bruk av web og print Dette er de minste størrelsene logo kan skaleres ned til. Det er viktig at logoen ikke blir brukt i mindre format enn dette da den mister sin identitet om den blir skalert ned mer enn dette.


LOGO

FARGER

TYPOGRAFI

TRYKKSAKER BILDESTIL

TILLEGGSELEMENT

Logo på flater Når logo blir anvendt på positive og negative flater skal den tilpasses dette. Når logo blir brukt på positive flater skal standard logofarge brukes som vist på bildet til venstre. Når den blir andvendt på negative flater skal logo brukes i hvit versjon som vist på bildet til høyre.


LOGO

FARGER

TYPOGRAFI

TRYKKSAKER BILDESTIL

TILLEGGSELEMENT

Ukorrekt bruk av logo Det er svært viktig at logoen beholder sin form og proporsjoner for å bevare dens identitet. Her er det vist ulike måter en ikke skal bruke logoen på, som å; strekke den, forstørre ulike elementer i logoen, skifte farge, ta ulike element ut ifra logoen. Logoen skal alltid vere vist i sin helhet.


LOGO

FARGER

TYPOGRAFI

TRYKKSAKER BILDESTIL

TILLEGGSELEMENT

Spacing Oppsettet viser hvor mye luft som skal vere rundt logo. Størrelsen på “M” er standard for det minste av luft som kan vere mellom logo og et annet element.


LOGO

FARGER

TYPOGRAFI

TRYKKSAKER BILDESTIL

TILLEGGSELEMENT

HOVEDFARGE PANTONE 1265 U (uncoated) PANTONE 1265 C (coated) CMYK: C:0 M:27 Y:100 K: 51 RGB: R:145 G:109 B:0

STØTTEFARGER PANTONE 315 U (uncoated) PANTONE 315 U (coated) CMYK: C:100 M:10 Y:0 K:10 RGB: R:0 G:147 B:208

STØTTEFARGER Black CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:100 RGB: R:35 G:31 B:32

STØTTEFARGE White CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:0 RGB: R:255 G:255 B:255

Fargepallet Dette er fargene som er anvendt i profilen og som skal brukes til ulike anvendelser. Hovedfarge er for bruk i logo. Den kan kun brukes i overskrifter og til dekorelement. Når en bruker gradient skal ikke den lenger ned enn til 30%.


LOGO

FARGER

TYPOGRAFI

TRYKKSAKER BILDESTIL

TILLEGGSELEMENT

Microsoft Himalaya Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 0123456789

Helvetica LT Std Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 0123456789

Helvetica LT Std Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 0123456789

Helvetica LT Std Bold Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 0123456789

NnMm

NnMm

NnMm

Helvetica LT Std Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 0123456789

NnMm

NnMm

Skriftsnitt Fontene er med på å underbygge uttrykket denne grafiske profilen har, derfor må den ikke brukes på andre måter enn det som står oppført i manualen.

Microsoft Himalaya blir brukt til

“Museum” i logoen og er også med som støttefont. Den blir hovedsaklig brukt til logo. Helvetica LT std blir brukt til overskrifter, underoverskrifter, brødtekst og trykk. Roman: Brødtekst Bold: Overskrifter på print og web. Oblique: Til utheva tekst Bold Condensed: Til underoverskrifter og til overskrifter på plakat.


LOGO

FARGER

TYPOGRAFI

Helvetica Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 0123456789

NnMm Helvetica Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 0123456789

NnMm

TRYKKSAKER BILDESTIL

TILLEGGSELEMENT

Helvetica regular blir brukt til underoverskrifter, brødtekst og anna informasjonstekst på web. Regular: Underoverskrifter, brødtekst og anna informasjonstekst. Oblique: Til utheva tekst på underoverskrifter, brødtekst og informasjonstekst.


LOGO

FARGER

TYPOGRAFI

TRYKKSAKER BILDESTIL

TILLEGGSELEMENT

Visittkort Standard oppsett for visittkort.

5,8mm 5,8mm

Kari Nordmann Telefon: 45679813 Kontakt: post@um.uib.no


LOGO

FARGER

TYPOGRAFI

TRYKKSAKER BILDESTIL

TILLEGGSELEMENT

19,6

Brevark

21,1mm

Standard oppsett for brevark. Om farger ikke er tilgjengelig kan svart fargepallett brukes. Størrelsen på konvolutten er E65.

Til Ola Nordmann 5012 Bergen Markeveien 3

Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Fyll inn med ønsket tekst. Med vennleg helsing Kari Nordmann v. Naturhistorisk Museum

5020 Bergen, Harald Hårfagregt. 3 - Tlf: 55667788 - Faks: 55667788 - E-post: uib@oss.no - Følg oss på Facebook

15,7mm

21,1mm


LOGO

FARGER

TYPOGRAFI

TRYKKSAKER BILDESTIL

TILLEGGSELEMENT

Annonsemal (stillingsmal)

19,6mm

21,1mm

VI SØKER OVERINGENIØR Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorisk Museum, har ledig en fast stilling som overingeniør ved Evertebratsamlinga. Stillinga er knytt til eksternt finansierte prosjekt (m.a. MAREANO og NORBOL-prosjekta) og er derfor til en hver tid avhengig av eksterne midler. Arbeidsoppgaver er knyttet til ivaretakelse og dokumentasjon av i hovedsak marint, zoologisk forskningsmateriale. En søker en person som kan arbeide selvstendig, strukturert og målrettet og som òg har gode evner til samhandling og kommunikasjon på norsk og engelsk. Personer med særlig relevant erfaring vil bli foretrekt. Søknad skal inneholde et brev med motivasjon for å søke stillingen (maks 1 side) og CV (maks 2 sider) og skal sendest elektronisk via link på denne sida «Søk stillingen» til Universitetet i Bergen.

Kontakt Kari Nordmann Tlf: 45679813 E-post: karinordmann@um.uib.no E-post: post@um.uib.no Telefon: 55580000

Standard oppsett for annonsemal der modul 26 er brukt (144mm*248). Blir brukt når det lysest ut stillinger til museet.


LOGO

FARGER

TYPOGRAFI

TRYKKSAKER BILDESTIL

TILLEGGSELEMENT

12,7 mm

5,8 mm

Konvolutt og brevark Standard oppsett for konvolutt. Svart fargepallett kan brukest n책r farger ikke er tilgjengelig.


LOGO

FARGER

TYPOGRAFI

TRYKKSAKER BILDESTIL

TILLEGGSELEMENT

1,37mm 10,9mm

Plakat Standard oppsett for plakat. Farger kan varieres innenfor fargapaletten som er vist i profilmanualen. Illustrasjonen kan forandres men skal gå etter retningslinjene for illustrasjoner på plakat.

HISTORIEKVELD Fredag 15.Oktober 20.00 Naturhistorisk Museum inviterer til historiekveld for store og små. Ta med lommelykt og nysgjerringhet da vi skal gå på oppdagelsesferd rundt i hele museet. Det blir masse spennende å se, samt historiefortelling for barn på stoppene vi tar på runden. Inngang er gratis.


LOGO

FARGER

TYPOGRAFI

TRYKKSAKER BILDESTIL

TILLEGGSELEMENT

Mappeomslag til infomateriell Standard oppsett for mappeomslag.

24,88 mm

9,94 mm


LOGO

FARGAR

TYPOGRAFI

TRYKKSAKER BILDESTIL

TILLEGGSELEMENT

Eksempel på bildestil For å bevare det grafiske uttrykket følger profilen en viss biletstil. Den er tillaget som en retningslinje for bildene som blir brukt i profilen. Bildene skal vere tatt i ein spennende komposisjon som gjør biledet stimulerende både for barn og voksne å se på. De skal ha nøytrale toner, verken for mye kulde eller varme. Bildene skal ha sterke kontraster og fokuset på bildene skal alltid vere sentralt.


LOGO

FARGER

TYPOGRAFI

TRYKKSAKER BILDESTIL

TILLEGGSELEMENT

Bildestil plakat For å bevare det grafiske uttrykket følger profilen en viss bildestil på plakater. Her brukes det illustrasjoner som er relevante opp til tema på plakaten. Illustrasjonene skal vere detaljerte, men enkle i fargebruk.


LOGO

FARGER

TYPOGRAFI

TRYKKSAKER BILDESTIL

TILLEGGSELEMENT

Dekorelement Som dekorelement til plakater og annonser blir det brukt firkanter der 3 hjørner er avrunda. Desse kan brukest som rene flater eller i samsvar med tekst. Fargene som er brukt på desse kan varierest innenfor fargepaletten. Som det andre tilleggselementet er uglen brukt. Den blir brukt på framsiden av mappeomslag, visittkort, brevark og brev.

Et tredje dekorelement er en linje som blir brukt til å skille av tekst frå bilder osv.


LOGO

FARGER

TYPOGRAFI

TRYKKSAKER BILDESTIL

TILLEGGSELEMENT

Uniformer Skjorter med ugle-symbol og logo for ansatte til bruk p책 museet.

Profilemanual Naturhistorisk Museum  

A schoolassignment were I designed a profilemanual for Naturhistorisk Museum.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you