Page 1

Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna.

// Staying at a hotel We would like to inform you of the current rules for booking and/or staying at a hotel. This booklet will give your the answers to the most important questions.

Att bo på hotell  

Att bo på hotell

Att bo på hotell  

Att bo på hotell

Advertisement