211113 Lokaltidningen Växjö

Page 18

18

2021 VECKA 45

LOKALTIDNINGENVAXJO.SE

Fröken Elvis släpper singel ”Den här sången är till alla som är ensamma och till min faster” VÄXJÖ Fredagen 12 nov släpper Fröken Elvis sin första singel från kommande album (Fröken Elvis och GIGANTERNA, februari 2022). Originalmelodin är en av våra mest älskade sånger förknippade med julen, nämligen Franz Schuberts Ave Maria. – Min faster gick bort förra året. Jag önskar att jag hade kunnat vara där för henne och mina kusiner. Men med pandemin så gick inte det, den här sången är till alla som är ensamma och till min faster, berättar Camilla Fritzén. Som vanligt har bandet skrivit text på svenska, arbetat om originalmusiken och adderat det omisskännliga Fröken Elvis-soundet. Gästar på inspelningen gör hela 21 stråkmusiker. Resultatet är en stark variant som står helt för sig själv. Bandet förbereder sig just nu för den omfattande julturnén ’Fröken Elvis Jul’ som turnérar runt om i Sverige i december och den 17 december kommer de till Växjö Teater. JOSEFIN PETERSSON

Motbud mot Växjöbostäder på 0,28 procent VÄXJÖ. Växjöbostäder vill höja hyran med 4,3 procent från den 1 januari 2022 och har begärt förhandling. Men Hyresgästföreningen har lagt ett motbud som skiljer sig rejält: 0, 28 procent. Inger Borg, tillförordnad ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost, säger så här i en kommentar: - Ett bud på 4,3 procent är direkt provocerande. Växjöbostäder, som ägs av kommunen, har ett allmännyttigt syfte. De borde inte under några omständigheter spä på sina hyresgästers oro för huruvida de ska ha råd att bo kvar i sina hem. KAJ RAVING som är förhandlare på Hyresgästföreningen region Sydost förklarar varför ett snitt på 0,28 procent vore en mer rimlig hyreshöjning för Växjöbostäder 2022. - Växjöbostäders yrkande är både extremt och orealistiskt, utifrån den svåra situation många hyresgäster be-

Växjöbostäder vill höja hyran med 4,3 procent från den 1 januari 2022. Men Hyresgästföreningen har lagt ett motbud som skiljer sig rejält: 0, 28 procent. Foto: Hans Nilsson

finner sig i och de enorma utdelningar bolaget gör till kommunen. Rent av provocerande, säger Kaj Raving. På Växjöbostäder menar man att deras yrkande bygger på prognoser och kalky-

ler för 2022. Dessa prognoser och kalkyler har Hyresgästföreningen också granskat. Kaj Raving anser att dessa prognoser och kalkyler i bästa fall bygger på kvalificerade gissningar.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION Sydost har granskat Växjöbostäders årsredovisningar och vänt ut och in på bolagets ekonomiska utveckling de tre senaste åren. Man menar att Växjöbostä-

der har kompenserats mer än väl för de kostnadsökningar som skett dessa år. De faktiska kostnaderna för värme och el har exempelvis sjunkit, medan andra taxebundna kostnader i princip stått stilla under perioden. Mest utmärkande är dock att räntekostnaderna sjunkit dramatiskt. Samtidigt har bolaget haft höga hyreshöjningar, enligt Kaj Raving. Han pekar på att en höjning med i snitt 0,28 vore rimlig, med tanke på Växjöbostäders ambition att fortsätta utöka underhållet och att vissa kostnader kommer öka framöver enligt prognosen. HYRESGÄSTFÖRENINGEN FÖRHANDLADE 2019 fram en tvåårig överenskommelse med en hyreshöjning på 2,45 procent per år för 2020 och 2021. Då var utgångsbudet från Växjöbostäder 3,9 procent.

HANS NILSSON

Thoren Framtids studenter får internationell uppmärksamhet VÄXJÖ Studenterna på Thoren Framtid knyter vänskap över ett hav genom teknik och får internationell uppmärksamhet i processen. Skolan har också utsetts till SMART Technologies 2021-22-kohort av exemplariska skolor, ett globalt nätverk av lärare som främjar lärande genom professionell utveckling, samarbete med kamrater och teknik. Ola Brorson, engelsklärare på Thoren Framtid skola, börjar ofta sina klasser med att säga ”Hej, låt oss göra något roligt tillsammans. Vad vill du göra?” Föga anade han att en morgon skulle en enkel fråga sporra till vänskap och levande lärande med elever från andra sidan havet. – Som lärare visar jag eleverna att jag är supernyfiken

eftersom vi vill att våra barn ska vara supernyfikna och modiga, säger Ola Brorson. SÅ EN dag efter att hans elever frågade: ”Vad äter du till frukost?” bestämde han sig för att se om någon i hans SMART Technologies professionella utvecklingsgrupp skulle vara intresserad av att få sina elever att svara. Och svarade det gjorde de. Phil Kurbis, teknikchef vid Divine Saviour Academy, strax utanför Miami, Florida, USA, svarade på samtalet och de två började snart ordna en livelektion mellan amerikanska och svenska tonåringar. – SMART hjälper mig att hålla kontakten med världen, genom att ta del av ett globalt nätverk och vara inspirerad som lärare, säger Ola Brorson. När jag började jobba som lärare för många, många år sedan

kunde jag bara drömma om detta, att ha ett samtal med en lärare i Italien eller i USA eller Kanada eller över hela världen. BEVÄPNAD MED kraftfull teknik till hands och en medfödd känsla av nyfikenhet, Ola Brorson och hans elever visade att avståndet inte är en faktor när det gäller anslutningar som betyder något. De två klasserna möttes och deltog i en live-samklass den 21 september. Eleverna diskuterade allt från frukosttraditioner till hur det var att vara tonåringar i sina respektive länder. De använde strategier som små gruppdiskussioner och multimediapresentationer för att utforska de kulturella kopplingar de hittade mellan de två skolorna och deras kulturer. Vissa studenter höll till och med igång de utomeu-

ropeiska vänskaperna genom att träffas på Playstation och Flipgrid. – Jag säger hela tiden till barnen att vi är här för att misslyckas och vi är här för att lära, skolan handlar om att lära och livet, tillägger Ola Brorson. GABRIELA VARGAS, chef för World Languages-programmet vid Divine Savior Academy, håller med och är övertygad om att effekten av detta förhållande sträcker sig långt bortom en enkel lektionsplan. – Denna koppling hjälper våra elever att bli mer medvetna om det faktum att de bara är världsmedborgare, sa hon. Det skapar alltid mer empati för andra eftersom du inser att det finns människor i världen som skiljer sig från dig, men det är inte nödvändigtvis en dålig sak.

DET ÄR på grund av denna typ av innovativ undervisning, utöver Thoren Framtids engagemang för att utnyttja teknik för att bygga meningsfulla kopplingar för att främja elevers välbefinnande och akademiskt lärande, som SMART beslutade att införa skolan i dess internationella 2021-22-kohort av exemplariska skolor. – Vårt löfte som företag är att hjälpa till att möjliggöra och fira Connections that Matter, och vi har sett de mest otroliga berättelserna om kreativitet och beslutsamhet hos lärare under de senaste 18 månaderna. Detta ger oss möjligheten att uppmärksamma hjältepedagogerna och skolorna och visa upp deras engagemang för sina elever, deras samhällen och deras yrke”, säger SMARTs vd Nicholas Svensson.

SKOLOR SOM valts ut till programmet Exemplary Schools deltar i unika gemenskaper för professionell utveckling och peer learning och får tidig tillgång till SMART-produkter. Thoren Framtid skola kommer också att använda öppen källkod för lektionsplaneringar och lärandeaktiviteter som stärker kontakter mellan kamrater, mellan pedagoger och elever och mellan familjer och klassrummet. Lektionerna kommer att vara tillgängliga gratis via SMART Lumio-biblioteket, det kostnadsfria digitala läroverktyget som låter lärare förvandla sina lektioner med interaktiva aktiviteter, spel, grupparbetsytor och bedömningar.

JOSEFIN PETERSSON