Page 1

ZNAČKA KVALITY PRO TEPELNÁ ČERPADLA „EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS“


Značka kvality pro tepelná čerpadla „EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS“

Úvodem trochu historie Princip tepelného čerpadla byl objeven lordem Kelvinem v roce 1852, kdy zjistil, jak je možno předávat teplo z chladnějšího prostředí do teplejšího V roce 1940 náhodně zjistil Američan Robert Webbr při manipulací s ledničkou, při které se popálil, přišel na myšlenku na přečerpávání tepla Arabské ropné embargo v roce 1970 bylo tím impulsem k rozvoji výroby tepelných čerpadel, která měla nahradit vytápění olejem ……ALE!


Značka kvality pro tepelná čerpadla „EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS“


Značka kvality pro tepelná čerpadla „EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS“


Značka kvality pro tepelná čerpadla „EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS“

Začátky nebyly snadné  Nebyly zvládnuté technologie  Vznikaly problémy s teplotami a tlaky na primární i sekundární straně v chladícím okruhu při dlouhodobějším provozu  Volba jednotlivých komponentů


Značka kvality pro tepelná čerpadla „EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS“

Zklamání z očekávání

 Vyráběná tepelná čerpadla měla nestejné vlastnosti  Výroba byla spíše individuální „na koleně“ – nekoncepční  Důsledkem problémů byl propad zájmu o tepelná čerpadla


Značka kvality pro tepelná čerpadla „EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS“

Obrat k lepšímu  Až teprve počátkem 90. let minulého století se sjednotili někteří výrobci tepelných čerpadel na pravidlech, jak by měla vypadat úspěšné, tedy „prodejné“ tepelné čerpadlo  Byly to firmy ze stření Evropy, Skandinávie a Francie, které si zavedly vlastní hodnotící kriteria kvality.


Značka kvality pro tepelná čerpadla „EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS“

D – A – CH LABEL Tepelná čerpadla, která splňovala kvalitativní kriteria Toto označení si dohodly německy hovořící země a to: D – Německo A- Rakousko CH – Švýcarsko Tepelná čerpadla, která splňovala kvalitativní kriteria, mohla být označována „značkou kvality DACH“ a toto označování se používalo až do roku 2008.


Značka kvality pro tepelná čerpadla „EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS“

V roce 2000 vznikla Evropská asociace tepelných čerpadel cílem podpořit rozvoj instalací kvalitních tepelných čerpadel


Značka kvality pro tepelná čerpadla „EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS“

Na zasedání EHPA V Paříži v roce 2005 byl vznesen požadavek sjednotit celoevropsky hodnotící kriteria tepelných čerpadel Návrh byl přijat a byla založena iniciativní skupina odborníků z členských zemí, kteří do roku 2008 připravovali jednotnou metodiku, jak tepelná čerpadla posuzovat. Muselo se najít řešení, protože byly dost podstatné rozdíly mezi hodnocením D-A-CH, Skandinávskou koncepcí a Francouzským systémem SENELEC.


Značka kvality pro tepelná čerpadla „EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS“

Významný rok 2008 Technická komise při EHPA vedená prof. Halozanem z Grazu (Rakousko) předložila koncepci hodnocení tepelných čerpadel, která vycházela z osvědčené metodiky D-A-CH a byla sjednocena s původními systémy z Francie a Skandinávským modelem. Od tohoto roku se začalo hodnotit podle nových pravidel a rovněž přidělovat novou značku kvality, tak jak ji známe dnes.


Značka kvality pro tepelná čerpadla „EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS“

Hlavní hodnotící kriteria pro tepelná čerpadla s elektrickým pohonem do výkonu 100 kW, využívající tepelnou energii ze vzduchu, geotermální nebo z vodních zdrojů.      

Shoda všech hlavních komponentů s předpisy EN (CE) Minimální hodnoty COP pro jednotlivé systémy Minimální úroveň hladiny akustického výkonu Zajištění odborného prodeje, distribuce a dokumentace v národním jazyce Funkční servisní síť se 24 hodinovou reakcí Záruka min. 2 roky a 10 let garance náhradních dílů


Značka kvality pro tepelná čerpadla „EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS“

Minimální hodnoty COP    

Systém země.voda Systém voda-voda Systém vzduch-voda Systém země-voda přímé odpařování

BO/W35 W10/W35 A2/W35

4,3 5,1 3,1

E4/W35

4,3


Značka kvality pro tepelná čerpadla „EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS“ Kontrola – měření parametrů Zkoušky dle požadavků předpisů EHPA lze provést pouze v akreditovaných zkušebnách, které jsou technicky a personálně vybaveny k provedení měření dle EN 14511, část 1-4 nebo EN 255 část 3 a zvukové měření dle EN 12102. V současné době je akreditováno EHPA 12 testovacích středisek: Česká republika – SZU Brno – 1 (od 07/2012) Rakousko - 1 Francie - 1 Německo – 5 Švédsko – 1 Švýcarsko -1 Španělsko – 1 V. Britanie -1


Značka kvality pro tepelná čerpadla „EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS“

Proč prestižní značka kvality  Hlavním důvodem je informovat zájemce o tepelné čerpadlo, které výrobky jsou spolehlivě na vysoké technické úrovni  V řadě zemí jsou poskytovány dotace jen na výrobky s označením QL  S postupným uvědomováni si podstatných rozdílů mezi tepelnými čerpadly, požadují zákazníci garanci, že výrobky jsou na příslušné technické úrovni a je na ně zajištěn dlouhodobě servis a náhradní díly.


Značka kvality pro tepelná čerpadla „EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS“

Evidence přidělených značek  Zpravidla jsou „Značky kvality“ zveřejněny na webových stránkách národních asociací tepelných čerpadel s uvedením obchodního názvu a typu schválených výrobků. V ČR pak jsou na www.avtc.cz.  Na webových stránkách EHPA jsou uvedeny všechny schválené výrobky, s uvedením, v které zemi schválení platí.  Jednou již přidělené ocenění v některé členské zemi je akceptovatelné i jiné zemi, pokud národní komise ověří, zda jsou splněny národní podmínky.


Značka kvality pro tepelná čerpadla „EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS“

Platnost značky QL

Přidělená značka kvality je platná po dobu 3 let od jejího přidělení. Důvodem jsou předpokládané změny v nárocích na úroveň technických parametrů. To platí i pro jiná přenesená schválení v jiné účastnické zemi k datu přenesení QL:


Značka kvality pro tepelná čerpadla „EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS“

V České republice jsou od roku 1999 přidělené značky kvality EHPA těmto dodavatelům tepelných čerpadel           

Bosch Termotechnika s.r.o DZP Strojírna – NIBE s.r.o IVAR CS spol. s.r.o MASTER THERM, s.r.o PZP HEATING a.s. REGULUS spol. s.r.o STEBEL ELTRON spol. s.r.o. Tepelná čerpadla AIT s.r.o. Tepelná čerpadla IVT s.r.o TERMO KOMFORT s.r.o. Viessmann, spol. s r.o.


Značka kvality pro tepelná čerpadla „EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS“

Děkuji Vám za pozornost

Ing. Josef Slováček

informace-seminare_koference_znackakvality