Page 1

JORNADAS

25-26

junio

El continuo y creciente endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por el Estado español, en el marco de la Unión Europea, tiene graves consecuencias en el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, en especial en la población refugiada e inmigrante, y supone un incumplimiento de los convenios y tratados internacionales suscritos. En el mundo hay 43,7 millones de personas merecedoras de protección internacional. En su obsesión por las políticas de seguridad y de lucha contra la inmigración irregular, Europa ha externalizado sus fronteras a través de un amplio dispositivo militar y policial que dificulta la llegada de personas necesitadas de protección internacional. Estas políticas han convertido a Europa en una fortaleza inaccesible e indiferente a las violaciones de los derechos humanos.

La Europa Fortaleza:

políticas, consecuencias y mecanismos de protección

ORGANIZA Y PROMUEVE:

Entre los temas que vamos a trabajar en los talleres y ponencias estarían:

• Políticas: Externalización de fronteras y control migratorio. Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs). • Consecuencias: - Trata de seres humanos. - Expulsiones Indiscriminadas. - Imposibilidad de acceso al procedimiento de asilo. • Mecanismos de protección: Derecho de Asilo y Protección Subsidiaria. DONDE:

Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya Rampas de Uribitarte, 3. 48001-BILBAO (Bizkaia) PARTICIPAN EN LA DINAMIZACIÓN DE LOS TALLERES Y SEMINARIOS: COLABORA:

FINANCIA:

Información: http://externalizacion.sinrefugio.org

Cambalache www.localcambalache.org Ferrocarril Clandestino www.ferrocarrilclandestino.net Women’s Link Worldwide www.womenslinkworldwide.org "Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros" http://ciesno.wordpress.com CEAR-Euskadi www.sinrefugio.org

Lunes 25 junio 16:00h-18:00h Taller 1: Las migraciones en el capitalismo: un recorrido histórico (con paradas en la literatura y el cine) (Eduardo Romero, CAMBALACHE) 18:30h Inauguración 18:40h Ponencia: Consecuencias de la externalización de fronteras en el acceso al derecho de asilo (CEAR Euskadi) 19:10h Ponencia: La política migratoria española: del período de auge económico a la crisis (Eduardo Romero, CAMBALACHE) 19:40h-20:30h Debate Martes 26 junio 16:00h-18:00h Talleres simultáneos: Taller 2: Identificación de víctimas de trata: estrategias legales y obligaciones del Estado (Paloma Soria, Women’s Link Worldwide) Taller 3: Los procesos de lucha por el cierre de los CIE en el estado español (Salva LaCruz, Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros) 18:30h Ponencia: La trata como violación de Derechos Humanos y como forma de violencia: causas y formas de protección (Paloma Soria, Women’s Link Worldwide) 19:00h Ponencia: Los procesos de lucha por el cierre de los CIE en el estado español (Pablo Adrián Sanz, Ferrocarril Clandestino) 19:30h Debate 20:30h Cierre jornadas

Talleres: Plazo límite de inscripción, miércoles 20 de junio. Indicando en qué talleres te gustaría participar (plazas limitadas). inscripcion@celtictravelservices.com Tf. contacto: 606658633 Ponencias: Entrada libre (hasta completar aforo)


JARDUNALDIAK

ekainak

25-26

Europar Batasunaren esparruan Espainiar estatuak inplementatutako migrazio-politikak gero eta gogorragoak izateak ondorio larriak ekarri ditu giza-eskubideak betetzearen nahiz horiek gozatzearen gain, eta nazioarteko hitzarmen eta itunak hautsi dira. Nazioarteko babesa merezi duten 43,7 milioi pertsona daude munduan. Europa, ordea, itsuturik dago segurtasun politikekin eta arauz kanpoko immigrazioaren kontrako borrokarekin. Horrela, dispositibo militar eta polizial handi baten bitartez, jatorrizko herrialdeetara eramen ditu mugak Europak eta, ondorioz, nazioarteko babesaren beharra duten pertsonak zailtasunak dituzte etortzeko.

Europa gotorleku:

politikak, ondorioak eta babesmekanismoak

ANTOLATZAILE:

Politika horien eraginez, ezin iritsizko gotorleku bihurtu da kontinente zaharra, eta ez da arduratzen giza-eskubideen urratzeengatik. Lantegi eta hitzaldietan, besteak beste, honako gai hauek jorratuko dira:

• Politikak: Mugak jatorrizko herrialdeetan jartzea eta migrazioa kontrolatzea. Atzerritarrak barneratzeko zentroak. • Ondorioak: - Gizaki-trafikoa sexu-esplotazioarako. - Bereizkuntzarik gabeko kanporatzeak. - Asilo-prozedurari ezin heltzea. • Babes-mekanismoak: Asilo-eskubidea eta ordezko babesa. NON:

Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsua Uribitarte Erranplak, 3. 48001-BILBAO (Bizkaia) HONAKO ERAKUNDE HAUEK LAGUNDU DUTE LANTEGIAK ETA MINTEGIAK DINAMIZATZEN: LAGUNTZAILEA:

FINANTZIAZIOA:

Argibide gehiago: http://externalizacion.sinrefugio.org

Cambalache www.localcambalache.org Ferrocarril Clandestino www.ferrocarrilclandestino.net Women’s Link Worldwide www.womenslinkworldwide.org “Etorkinak Barneratzeko Zentroak Ixtearen aldeko Kanpaina” http://ciesno.wordpress.com CEAR-Euskadi www.sinrefugio.org

Astelehena, Ekainak 25 16:00retatik 18:00retara 1. Lantegia: Migrazioak kapitalismoan: ibilbide historikoa (zinean eta literaturan geldialdiak eginez) (Eduardo Romero, CAMBALACHE) 18:30 Inaugurazioa 18:40 Txostena: Mugak kanpora zabaltzearen ondorioak asilo eskubidean (CEAR Euskadi) 19:10 Txostena: Espainiar migraketa politika: Goren une ekonomikotik krisira (Eduardo Romero, CAMBALACHE) 19:40etatik- 20:30etara, Eztabaida Asteartea, Ekainak 26 16:00retatik 18:00retara, Aldibereko Lantegiak: 2. Lantegia: Salerosketaren biktimen identifikazioa: estrategia legalak eta Estatuaren betebeharrak (Paloma Soria, Women’s Link Worldwide) 3. Lantegia: Estatu Espainarrean EBZak (o CIE) ixteko lehia prozezuak (Salva LaCruz, Etorkinak Barneratzeko Zentroak Ixtearen aldeko Kanpaina) 18:30 Txostena: Salerosketa Giza Eskubideen urraketa eta bortxakeria modu bezala: babesteko arrazoiak eta moduak (Paloma Soria, Women’s Link Worldwide) 19:00 Txostena: Estatu Espainarrean EBZak (Etorkinak Barneratzeko Zentroak o CIE) ixteko lehia prozezuak (Pablo Adrián Sanz, Ferrocarril Clandestino) 19:30 Eztabaida 20:30 Amaiera Lantegiak: Izena emateko azken eguna, ekainaren 20a, asteazkena. Mesedez, esaiguzu zein tailerretan parte hartzea gustatuko litzaizuke. (Plaza kopurua mugatua da). inscripcion@celtictravelservices.com Tf. : 606658633 Txostenak: Sarrera librea. (Aretoren edukiera bete arte)

Programa Jornadas EUROPA FORALEZA  

Año 2012 Castellano y Euskera