Page 1

#teamrotselaar Licht uit? Licht aan? Wonen in Rotselaar Puntjes op de i: Ter Heide informatieblad CD&V Jaargang 16 - oktober 2016


Welkom bij #teamrotselaar Rotselaar is bezig met de uitdagingen van de toekomst. De voorbij jaren mochten we - vanuit CD&V Rotselaar - dat pad zorgvuldig uitzetten. Dat willen we graag, samen met jou, blijven doen. Mensen zijn de dag van vandaag mondiger dan ooit. Als burger stel je beslissingen in vraag, verkondig je je mening, verwacht je dat er snel wordt geschakeld. Daar spelen we graag op in, met de lancering van #teamrotselaar. In het kader van #teamrotselaar betrekken we alle inwoners, om samen op zoek te gaan naar nieuwe invalshoeken en verrassende voorstellen. Samen, als één hecht team dat ambitieus, met gezond verstand en de voeten op de grond naar oplossingen zoekt. Met het kenmerkende wij-gevoel, een sterke betrokkenheid, een frisse openheid voor nieuwe ideeën. En waarom ook niet met jou? Deze vernieuwde brochure (en bijhorend logo) licht een eerste tip van de sluier op. We houden je nog even in spanning… maar de volgende maanden ontdek je hoe we #teamrotselaar invullen. Eind augustus kon je alvast merken dat #teamrotselaar niet enkel op papier een team is. Onder een stralende zon vulde de tuin van de Pastorie in Wezemaal zich met meer dan 1.000 blije gezichten voor de eerste Picknick van de Burgemeester. #teamrotselaar zorgde voor een gevarieerd aanbod aan lekkere hapjes en drankjes. Met een plaatselijk bandje op de achtergrond ravotten kinderen tussen de picknickdekentjes. De samenwerking met Talloor, een jongereninitiatief ontstaan bij de Floere Bloes, zorgde voor de aanwezigheid van heel wat jongeren. Met dit jaarlijks terugkerend initiatief brengt #teamrotselaar iedereen op een aangename manier én op een superlocatie samen. #teamrotselaar ‘midden de mensen’, waar hebben we dat nog gehoord? Annemie Meulemans, voorzitter CD&V Rotselaar 0476 20 71 72 annemie.meulemans@skynet.be Foto’s: Geert Vincent

-2-


Licht uit? Licht aan?

Foto: Carola Rummens

Sinds mei dit jaar wordt de straatverlichting in heel Rotselaar gedoofd tussen 24 en 5 uur ’s nachts. Een milieumaatregel die vele tonnen CO2 uitspaart en die door vele inwoners positief onthaald wordt.

meer fietsers zijn. De gemeente Rotselaar heeft alvast aan netbeheerder Eandis gevraagd om software te ontwikkelen die deze maatregel mogelijk maakt. Om technische redenen kan deze aanpassing wel pas rond de jaarwisseling gebeuren. De uitgespaarde centen investeren we terug in duurzame ledverlichting. Een eerste vernieuwing komt er begin volgend jaar aan, met de heraanleg van het Hoogland.

Maar hoe donker ‘donker’ is weten we pas echt goed als we het zelf ervaren. Jongeren die tijdens de zomer naar feestjes en fuiven fietsten hadden hun bedenkingen: fietslicht volstaat niet overal en onvoorziene obstakels (takken, stenen, putten) zorgen soms voor gevaarlijke situaties.

“CD&V Rotselaar neemt de opwarming van de aarde serieus. Door de lichten te doven, geven we zelf het goede voorbeeld. Maar we nemen de inwoners ook mee in dit klimaatverhaal, via infomomenten en evenementen”, vertelt schepen van Milieu Carine Goris. “We vragen aan iedere inwoner om een inspanning te doen om zijn of haar CO2- uitstoot te verminderen, op je eigen manier. Zo beschermen we onze planeet voor de volgende generaties.”

“We doven de verlichting niet langer op vrijdag- en op zaterdagnacht, omdat er dan meer fietsers zijn.” Bovendien bleken heel wat bezorgde ouders hun kinderen in die omstandigheden liever met de auto te brengen en te halen. En dat was uiteraard niet de bedoeling van deze maatregel. Daarom passen we - na een tussentijdse evaluatie het verlichtingsplan binnenkort aan: we doven de verlichting niet langer op vrijdag- en op zaterdagnacht, omdat er dan

Carine Goris 0485 88 43 04 carine_goris@telenet.be

-3-


In ‘TeamTalks’ legt #teamrotselaar het oor te luisteren bij een expert. Iemand met kennis van zaken, die vanuit zijn specialisatie zijn visie geeft op Rotselaar. Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck mag de spits afbijten.

Expert Leo Van Broeck over... In welke richting moet Ruimtelijke ordening evolueren in buitengebieden zoals Rotselaar? Ruimtelijke Ordening mag in ideale omstandigheden een bijkomende verdichting noch bijkomende inname van open ruimte toelaten in de buitengebieden. Ze dient gepland te worden in functie van voldoende openbaar vervoer en diensten die het wonen ondersteunen, zoals bv scholen. Dus enkel die deelgemeenten van Rotselaar die voldoende kritische massa hebben -of in de komende jaren kunnen krijgen- om rendabel en voldoende frequent openbaar vervoer mogelijk te maken, komen in aanmerking om verder te verdichten. En dan bij voorkeur enkel nog in hun kernen.

wonen in Rotselaar In december 2014 werd de verordening ‘Wonen in meervoud’ (in de volksmond de verordening ‘Meergezinswoningen’) unaniem goedgekeurd op de Rotselaarse gemeenteraad. De verordening legt, bij het oprichten, her- en verbouwen van meergezinswoningen, een aantal regels op die ervoor zorgen dat de woning past in haar omgeving en rekening houdt met de open ruimte. De volledige verordening vind je op de website van de gemeente. Deze verordening is nu aan een eerste evaluatie toe. Op 20 september, tijdens de debatavond ‘Wonen in Rotselaar, vandaag en morgen’, maakten we kennis met professor Leo Van Broeck. Deze architect, maar bovenal kersvers Vlaams Bouwmeester, kwam uitleggen waarom hij een voorstander is van verdichting, wat betekent dat we met z’n allen op een kleinere oppervlakte gaan wonen en dit ten voordele van meer vrije ruimte. Leo ging die avond geen enkele vraag uit de weg. Dat deed hij evenmin toen we hem nadien nog volgende vragen voorlegden. Zijn enthousiasme moet u er maar even bij denken...

Hoe kan de participatie van de omwonenden georganiseerd worden om tot een groter draagvlak te komen? Door mensen goed te informeren over de echte voordelen en de reële maatschappelijke kostprijs van diverse scenario’s of mogelijkheden. Inspraak geven zie ik als een manier om naar mensen te luisteren, en niet als een manier om mensen te gehoorzamen. Het is bij overleg met omwonenden belangrijk om objectief te blijven en het onderscheid te maken tussen de echte problemen met maatschappelijk belang, enerzijds, en slogans, stemmingmakerij en ‘zolang het maar niet in mijn buurt is’-gedrag anderzijds. Rotselaar is de eerste gemeente in Vlaanderen die de verordening Wonen in meervoud toepast, is dit geen risicovolle onderneming? Ik zie enkel risico’s in het feit dat die verordening niet ver genoeg gaat. Ik geef enkele voorbeelden: • De verordening stopt al bij vier lagen, dat is volgens mij te weinig. • De parkeerverordening houdt geen rekening met toekomstige evoluties en maakt nog veel te veel plaats voor de auto. • In dorpskernen zou men zelfs kunnen verdichten tot 50 à 60 wooneenheden per hectare en mits goed openbaar vervoer zelfs tot 100 woningen per hectare. Wordt mobiliteit niet het volgende probleem in de dorpskernen? Kunnen mobiliteit en groen samengaan in de dorpskernen? Een dorpskern dient te verdichten tot een mini-stadje met voldoende bewoners om minstens één stopplaats van openbaar vervoer rendabel te kunnen maken. Die verdichting gaat best gepaard -op middellange termijn- met minder woningen in de buurt net buiten het centrum van dat dorp, waardoor het groen dichter bij -en zelfs in- de dorpskern kan komen. Tegelijk verkleint dit de auto-afhankelijkheid van een dorp. Dus ik zie alleen maar voordelen...

-4-


De puntjes op de i ‘Prestigeproject’ Ter Heide trekt meer dan 200.000 sporters per jaar Domein Ter Heide is bekend tot ver buiten onze gemeentegrenzen. Het sport- en recreatiedomein strekt zich uit over twee locaties, met elkaar verbonden door een mooi fiets- en wandelpad.

Aan Sportoase De Toren is er eveneens de hele week door veel bedrijvigheid. “Ook de zalen worden steeds vaker verhuurd” weet Dirk Jacobs (voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf). “Meer dan 100 keer in 2015, volgens prognoses nog vaker dit jaar. Inwoners en verenigingen maken dankbaar gebruik van de voordeeltarieven. Het succes van dit project spekt bovendien de gemeentekas, aangezien een deel van de winst van Sportoase terugvloeit naar de gemeente.”

In Sportoase De Meander kan je onder andere terecht voor zaalsporten, het zwembad met sauna en heel wat succesvolle groepslessen. Aan Sportoase ‘De Toren’ zijn er de voetbalvelden, de Finse looppiste, een multifunctioneel sportveld, het skateterrein, de speeltuin en de polyvalente zalen.

Bezoekers

Dat onze inwoners de weg naar dit domein gevonden hebben, mag blijken uit de grafiek hiernaast. De bezoekersaantallen van Sportoase De Meander blijven stijgen. In 2014 stonden er voor het zwembad en de groepslessen 86.164 bezoekers op de teller. 2015 kende een stijging van 8,5 % en dit jaar zal de kaap van 100.000 bezoekers overschreden worden. Als we de gebruikers van de sportzaal meerekenen, mag dit cijfer zelfs meer dan verdubbeld worden.

100.000 95.000

2014

2015

2016

totaal bezoekers

90.000 85.000 80.000 75.000

zwembadbezoekers

Tweede kunstgrasveld aan Sportoase De Toren Voetbalclub Sportief Rotselaar telt heel wat spelers. Daarom was de club vragende partij om het natuurgrasveld om te vormen tot een kunstgrasveld. Dit kan veel intensiever bespeeld worden. Het gemeentebestuur onderhandelde daarom een sluitend akkoord: Sportoase neemt de investering voor haar rekening, Sportief Rotselaar betaalt deze op 15 jaar af en de gemeente staat borg. Weer een mooie realisatie ten voordele van onze inwoners. Dirk Jacobs 0485 88 43 02 dirk.jacobs@rotselaar.be

-5-


6x #teamrotselaar Iedereen mobiel, dankzij aangepaste minibus

Met de fiets, de auto of het openbaar vervoer naar vrienden, familie, de dokter,... Het is niet vanzelfsprekend voor personen met een beperkte mobiliteit. Daarom is CD&V Rotselaar blij met de samenwerkingsovereenkomst tussen Sociaal Huis Rotselaar en vzw Mobiel. “De Dienst Aangepast Vervoer (DAV) haalt inwoners thuis op en vervoert hen naar de gewenste bestemming met een aangepaste minibus”, verzekert schepen van Sociale Zaken Gert Heylen. Meer info: www.vzwmobiel.be.

inwoners: elk nummer beantwoordt een actuele vraag van één van hen. Onder impuls van Schepen van Informatie Jelle Wouters kiest Rotselaar voor deze moderne vorm van communicatie.

Seniorenweek: senioren inbegrepen

Fusie politiezone leidt tot meer veiligheid en betere dienstverlening

Burgemeester Dirk Claes (CD&V Rotselaar) pleit voor een fusie tussen onze politiezone en die van Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen (BHK). Door administratief samen te werken, kan er meer mankracht ingezet worden op het terrein: een extra verkeersploeg voor meer verkeersveiligheid en meer wijkagenten dicht bij de burgers. Of hoe een efficiënt gebruik van middelen leidt tot meer veiligheid. Bovendien zou er maar één nieuw centraal commissariaat gerealiseerd moeten worden.

TROTS op Rotselaar

Deze maand verscheen de tweede editie van TROTS, het nieuwe gemeentelijke magazine voor de Rotselarenaren. De reportages in TROTS zijn geschreven vanuit de interesse van onze

Tijdens de Seniorenweek (eind november) kunnen senioren proeven van 20 sociale, sportieve, culinaire en culturele activiteiten. Tegelijk zullen de resultaten van het seniorenbehoeftenonderzoek bekend gemaakt worden. Voor #teamrotselaar is het belangrijk dat de inwoners mee het beleid sturen: deze enquête bepaalt dus mee het toekomstige seniorenbeleid in Rotselaar.

Sociaal Huis: op weg naar werk

Een job is niet enkel een manier om geld te verdienen, het geeft je ook de kans om talenten te ontplooien en je nuttig te voelen. Het Sociaal Huis begeleidt daarom mensen die omwille van afkomst, gezondheidsproblemen of gebrek aan opleiding meer moeite hebben om een job te vinden. “Tijdens een traject op maat wordt een realistisch doel bepaald en ingezet op joboriëntatie, begeleiding bij de opmaak van brief en CV, sollicitatietraining,... Bedoeling is zoveel mogelijk mensen terug aan het werk te krijgen”, aldus schepen van Sociale Zaken Gert Heylen.

-6-

Ambitieus mobiliteitsplan voor leefbare dorpskernen

Rotselaar is een populaire gemeente.

Het stijgend bevolkingsaantal schept uitdagingen op vlak van mobiliteit. Op vraag van CD&V Rotselaar wordt dan ook een verbeterd circulatieplan uitgewerkt voor de kernen van RotselaarCentrum en Werchter. De prioriteiten? Ruimte voor fietsers en voetgangers, voldoende openbaar vervoer, parkeerplaatsen op de juiste locaties, laadpalen voor elektrische voertuigen (van één in 2017 naar vijf in 2020) en deelauto’s in de buurt van meergezinswoningen. “De toekomst van Rotselaar is leefbaar en rooskleurig” zegt schepen van Milieu Carine Goris. “Auto’s: ja, maar minder en schoner. Fietsen: niet alleen op zondag, maar elke dag een beetje. En de bus als comfortabel alternatief. Met geduld, geloof in schone technologie en verandering van gewoonte komen we er...”. Benieuwd naar de voorstellen? Binnenkort leggen we ze aan jou voor. We zijn benieuwd naar je feedback.


Rotselaar-quiz:

win een homemade #teamrotselaar-taart Met deze quiz test #teamrotselaar jouw kennis over onze gemeente. Volg je #teamrotselaar op www.rotselaar.cdenv.be, via onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/cdvrotselaar/) of in onze publicaties? Of heb je gewoon een gezonde interesse in het beleid in Rotselaar? Dan maak je kans om aan de haal te gaan met de enige echte homemade #teamrotselaar-taart.

1.

Senioren konden al sinds 2012 terecht in in het Middagrestaurant van het Sociaal huis in Werchter. Sinds mei 2016 ben je als senior ook welkom in het middagrestaurant in Wezemaal (Woonzorgcentrum De Lelie), voor een lekkere maaltijd. Wat is de prijs voor een menu? a/ 7 euro b/ 8 euro c/ 9 euro

2.

Het klimaatactieplan Rotselaar 2015-2020 kadert in een internationaal initiatief. Dat verenigt duizenden regionale autoriteiten, die zich engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen te verwezenlijken. Wat is de naam van dit Europees initiatief? a/ burgemeestersconvenant b/ CO2-convenent c/ klimaatconvenant

3. In 2014 ondertekende Rotselaar het

SAVE-charter voor Steden & Gemeenten (Samen Actief voor VEilig verkeer). Het charter is een initiatief van OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen vzw) en beoogt o.a. de invoering van het STOP-principe. Waarvoor staat de afkorting STOP? a/ Samen Tegen Overmatig Privévervoer b/ Stap / Trein / Op de fiets / Personenwagen c/ Stappen / Trappen / Openbaar vervoer / Personenwagen

4.

Op zondag 18 september vond in Rotselaar de Fietszondag plaats. De vier dorpskernen stonden in het teken van klimaat en mobiliteit, een fietsroute langs trage wegen verbond de activiteiten. Welke speciale koers vond die dag voor het eerst plaats in Rotselaar-Centrum? a/ Klimaatkoers b/ Kinnekeskoers c/ Kermiskoers

5.

Op zaterdag 24 september vond er in Cultuurcentrum Jack-Op in Werchter een evenement plaats, exclusief voor vrouwen. Wat was de naam? a/ Women only b/ Female c/ Ladies Night

6.

Wat is de naam van de eerste fietsstraat (een straat waarin fietsers de ganse breedte van de rijbaan mogen gebruiken) in onze gemeente? a/ Regastraat b/ Torenstraat c/ Kapelstraat

7. Welke Rotselaarse band trad op tijdens

de eerste Picknick van de Burgemeester en bracht menige toeschouwer in vervoering? a/ Three Men Special b/ The Backup Plan c/ The Lighthouse

-7-

8.

De Minder Mobielen Centrale, een dienst van het Sociaal Huis, helpt mensen met een beperkte mobiliteit zich te verplaatsen. Zo haalt het oudere mensen, mensen met een beperking of mensen die geen wagen bezitten uit hun sociaal isolement. Hoeveel kilometers legden de 15 chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale samen af in 2015? a/ 23.000 b/ 43.000 c/ 63.000

9.

Wat is de naam van het plan waarmee Waterwegen en Zeekanaal de Vallei van de Demer wil herinrichten om overstromingen te vermijden? a/ Delta-plan b/ Sigma-plan c/ Omega-plan

Schiftingsvraag:

Hoeveel fietsers passeerden er door de Rega-fiets-straat op dinsdag 25 oktober 2016 tussen 8.00u en 8.30u?

Kans maken op een overheerlijke #teamrotselaar-taart, persoonlijk aan huis geleverd? Bezorg ons je antwoorden voor 15 december: • •

Mail jouw antwoorden naar info@rotselaar.cdenv.be Of drop ze in de brievenbus (Heirbaan 147) met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer


v.u. Nathalie Nouwen, Heirbaan 147, 3110 Rotselaar

Op de hoogte blijven van #teamrotselaar? Volg CD&V Rotselaar op www.rotselaar.cdenv.be

magazine Team Rotselaar (oktober 2017)  

De eerste editie van #teamrotselaar