VGS Katalog 2022

Page 1

Nye læremidler 2020–22

Design: Tank

Videregående skole

Postadresse Cappelen Damm AS Postboks 1900 Sentrum 0055 Oslo 21 61 65 00

Fagfornyelsen LK20

Trykk: Livonia

ISBN 978-82-02-75785-4

Besøksadresse Akersgata 47/49 0180 Oslo

Nye læremidler 2020–22

Videregående skole Fagfornyelsen LK20

www.cdu.no

vgs-katalogen_2022_omslag_org.indd Custom V 2

28/03/2022 10:57


VURDERING AV NYE LÆREMIDLER

Cappelen Damms miljøkrav og etiske retningslinjer for produksjon Cappelen Damm bestreber seg på å minske miljøbelastningen mest mulig. Vi jobber kontinuerlig med våre egne og samarbeidspartneres sertifiseringer og effektive produksjoner. Cappelen Damm er sertifisert Miljøfyrtårn, FSC, PEFC og benytter PREPS. Cappelen Damm har signert Grønnvaskingsplakaten, en veileder for bedrifter i Norge som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Vi arbeider kontinuerlig med å gjøre produksjonen og bøkene våre enda mindre miljøbelastende og utarbeider årlige energi- og klimaregnskap. Alle forlagets innkjøp av varer og tjenester skal være forankret i våre ufravikelige krav om bærekraftige anskaffelser, slik som kontroll, åpenhet, respekt for menneskerettigheter og etisk adferd.

Vurderingseksemplar? Se her!

Skolebøkene fra Cappelen Damm er laget for å tåle mye og vare lenge Forlaget har utviklet Troy-innbinding, som betyr at boken har en forsterket innbinding. Tester viser at denne innbindingen tåler vesentlig hardere bruk over tid sammenliknet med bøker uten denne forsterkningen.

Bestill gratis vurderingseksemplar av nye læremidler i dine fag på cdu.no/vgs, eller se digitalt vurderingseksemplar av alle nye utgaver til LK20 på Min side når du er logget inn på cdu.no. Her finner du også digitale prøvetilganger til digitale læremidler.

Les mer på www.cappelendamm.no

Fotokrediteringer

Nyhetsbrev om dine fag Vi inviterer til seminarer, deler faglig innhold og tilbyr gratis vurderingseksemplarer i våre nyhetsbrev. På Min side og undervisningsfag kan du velge fagene du ønsker nyhetsbrev om.

vgs-katalogen_2022_omslag_org.indd Custom V

Side 2 GaudiLab/Getty Images side 9 Halfpoint/Getty Images side 10 South_agency / E+/ Getty Images side 11 Jacob Ammentorp Lund/GettyImages side 12 Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP/NTB side 16 Brooke Cagle on Unsplash side 18 piola666/Getty Images side 22 izusek/Getty Images side 23 Meletios Verras/Getty Images side 24 Natalielme/Getty Images side 26 Aaron P. Bernstein/Reuters/NTBscanpix side 29 NTB/Cris Kleponis/Sipa USA side 31 Pavel Nekoranec on Unsplash side 32 MStudioImages/GettyIMages side 34 Tayla Bundschuh on Unsplash

side 36 Cecilie_Arcurs/GettyImages side 37 John O’Nolan on Unsplash side 38 Nick Brundle Photography/GettyImages side 40 Erlend Mikael Sæverud side 42 The Washington Post/ Contributor/GettyImages side 43 kate_sept2004/Getty Images side 44 Scanpix/AFP/Gopen Rai side 45 Roger Hardy/Samfoto/NTBscanpix side 46 Czarek Sokolowski/AP/NTBscanpix side 47 Nina Schmidt/Advokatbladet side 48 Gorm Kallestad/NTB side 49 NMelander/GettyImages side 50 Asia Vision/E+/GettyImages side 51 FatCamera/GettyImages

28/03/2022 10:57


INNHOLD

Innhold I 2022 har vi nye læremidler til fellesfaget religion og etikk på vg3, spansk I, påbyggingskursene på vg3 og programfagene. Vi lanserer også Disko ­­— en helt ny strømmetjeneste for læring som du kan lese mer om på side 6.

Naturfag

20

Informasjonsteknologi

22

Biologi

21

Kjemi

24

Fysikk

25

Engelsk

26

Tysk

30

Spansk

32

Fransk

34

Ordbøker

35

Samfunnskunnskap

36

Geografi

37

Historie

38

Religion og etikk

40

Historie og filosofi

42

Psykologi

43

Sosiologi og sosialantropologi

44

Sosialkunnskap

45

Politikk og menneskerettigheter

46

Rettslære

47

Markedsføring og ledelse

48

Kontaktinformasjon

4

Samfunnsøkonomi

49

Kjære skolefolk!

5

Samfunnsgeografi

50

Disko. Strømmetjeneste for læring

6

Kroppsøving

51

Digitale ressurser til læreverkene

8

Helse- og oppvekstfag

52

Unibok digitale lærebøker

9

Fagspråk i yrkesfagene

54

Norsk

10

Aktuell faglitteratur for lærer

55

Matematikk

14

Bestillingsliste

57

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 3

3

28/03/2022 12:11


KONTAKT OSS

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne! Informasjon om lisenser og læremidler finner du på cdu.no

Spørsmål om læremidler

Bestillinger og lisenser

Kontakt markedsavdelingen vgsinfo@cappelendamm.no 21 61 66 72

Kontakt vår kundeservice cdukunde@cappelendamm.no 21 49 70 00

Hilde Haugen

Kine Sundby

Markedsansvarlig fremmedspråkene, ordbøker og norsk som andrespråk hilde.haugen@cappelendamm.no 404 53 825

Salgs- og markedskonsulent kine.sundby@cappelendamm.no 938 84 842

Heidi Helgestad

Henriette Garnaas

Markedsansvarlig norsk og samfunnsfagene heidi.helgestad@cappelendamm.no 977 77 299

Salgsog markedskonsulent henriette.garnaas@cappelendamm.no 988 43 193

Anne Gry Sandvold

Annette Buck Christoffersen

Markedsansvarlig realfagene, kroppsøving og helse- og oppvekstfag anne.gry.sandvold@cappelendamm.no 970 35 770

Salgsog markedskonsulent annette.buck.christoffersen@cappelendamm.no 214 97 000

Fredrik Pharo

Dag Petter Breivik

Salgs- og markedssjef fredrik.pharo@cappelendamm.no 978 58 384

Salgssjef dag.petter.breivik@cappelendamm.no 901 37 811

Ønsker du kontakt med redaktører og forfattere Redaktørene finner du under ansatte videregående på cdu.no. Ønsker du kontakt med en forfatter? Send e-post til vgsinfo@cappelendamm.no. Vi videresender spørsmål og tilbakemeldinger og setter deg i kontakt med riktig forfatter.

4

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 4

28/03/2022 12:11


LEDER

Høsten 2022 åpner vi første del av Disko ­– en helt ny strømmetjeneste for læring til videregående skole.

Kjære skolefolk! I denne katalogen presenterer vi Cappelen Damm sine læremidler for skoleåret 2022/2023! Vi er stolte av å tilby et bredt utvalg læremidler av høy faglig kvalitet. Det legges ned en betydelig innsats for å gi lærere og elever de beste læreverkene for videregående skole: De kjennetegnes ved sitt oppdaterte og pedagogisk tilrettelagte innhold og er skrevet av fagfolk. Vi har som mål å gi deg som lærer det innholdet du trenger for å gi elevene størst mulig læringsutbytte! Vi har lykkes med fagfornyelsen, og nå kommer vi med nye læremidler til siste året i innføringen av fagfornyelsen. Hos oss finner du fagfornyede læremidler for fellesfagene og mange programfag. Våre læreverk dekker selvsagt alle kompetansemålene i læreplanen og mer til! Etterspørselen av digitale utgaver er økende, og alle våre læreverk finner du i det formatet du

måtte ønske deg, enten din preferanse er fysisk lærebok eller et digitalt format. Alle læreverkene har også digitale tilleggsressurser. Her finner du et bredt utvalg ressurser som gir mulighet for ytterligere faglig utforskning og fordypning. Høsten 2022 åpner vi også første del av Disko – en ny strømmetjeneste for læring! I Disko bringer vi aktuelle hendelser inn i fagene, og bruker teknologi og presentasjonsmåter på en ny måte som skaper inkluderende og aktive læringsopplevelser for elevene. Tjenesten utvikles av våre faglig solide redaktører i tett samarbeid med designere og animatører. Det gir fagene et nytt og visuelt sterkt formidlingsformat. Jeg anbefaler alle å prøve tjenesten! Vi ønsker dere lykke til med et nytt skoleår og gode læringsopplevelser med Cappelen Damm sine læreverk!

Inger Marie Kopperud Forlagssjef, Cappelen Damm Videregående

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 5

5

28/03/2022 12:11


DIGITALT TIL ALLE FAG

NYHET 2022!

Disko En strømmetjeneste for læring I Disko bringer vi aktuelle hendelser inn i fagene, og teknologi og presentasjonsmåter brukes på en måte som skaper inkluderende og aktive læringsopplevelser for alle elever. Her er det flust med solide fagtekster, oppgaver og digitale aktiviteter.

Et godt sted å lære – et godt sted å være lærer • Plukk og miks i et rikt utvalg av ulike innholdstyper • Følg de oppsatte læringsstiene til temaene eller sett sammen dine egne • Skap variasjon i undervisningen med aktuelle vinklinger til fagstoffet

Alle fag, alle trinn, én tjeneste! Disko lanseres våren 2022 med fagene geografi, samfunnskunnskap, kroppsøving og tysk 2 til vg1. I 2023 vil Disko omfatte alle fellesfagene på vg1 for SF og YF og vg2, vg3 og programfag i 2025, og dekke kompetansemålene i læreplanene (LK20).

Geografi | «En jordklode i endring» er en lesetekst. Teksten er en del av en læringssti, men er også lett tilgjengelig i ressursbanken til temaet.

6

Kroppsøving | Kompetansemål og tverrfaglige tema er tydelige innganger til overordnede faglige temaer. Presentasjonen er visuell og oversiktlig.

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 6

28/03/2022 12:11


DIGITALT TIL ALLE FAG

Sjekk ut disko.cdu.no!

Samfunnskunnskap | Fagene er strukturert i overordnede temaer. «Politikk og makt» er et tema som blant annet inneholder flere grunnleggende læringsstier. Disko. Strømmetjeneste for læring Digital ressurs for elev og lærer disko.cdu.no Pris- og bestillingsinformasjon, side 57 Les mer om Disko på cdu.no/vgs

Samfunnskunnskap | «Når demokratiet trues» er en aktivitet i læringsstien «Hva er demokrati?» Inngangene til fagstoffet er aktuelt og engasjerende.

Tysk 2 | Meningsmålinger og quizer er av flere engasjerende aktiviteter der elevene blir utfordret til å bruke sin kunnskap til å ta stilling til spørsmål.

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 7

7

28/03/2022 12:11


DIGITALE RESSURSER

Digitale ressurser til alle læreverk! Mer øving, utforsking og fordypning i fagene, og støtte til planlegging og undervisningen for lærer. De digitale ressursene brukes sammen med læreboka enten den er digital eller på papir. Elevnettsted Basis har gratis innhold • Test-deg-selv-oppgaver til hvert kapittel • Aktuelle og temabaserte læringsstier til fordypning og utforsking • Innebygd digital toveis ordbok til faget, se ordbøker side 35

Elevnettsted Pluss har lisensiert innhold • Lydbok med innlest læreboktekst, bare i fellesfagene og unntatt matematikk • Nytt og spennende innhold kommer i 2023

Lærernettsted har lisensiert innhold som for eksempel • Forslag til årsplaner • Forslag til opplegg til vurdering og kriterier • Forslag til aktiviteter • Fasiter og løsningsforslag i fag der det er naturlig

Funksjoner for samhandling, tilbakemeldinger, interaksjon mellom elev og lærer* • Elevarbeid lagres og oppgaver kan besvares med tekst, lyd og bilde • Lærer kan gi elev tilbakemelding på innleverte oppgaver • Lærer kan legge inn egne oppgaver og skreddersy opplegg • Lærer kan tildele oppgaver til enkeltelever og grupper • Rapporter viser elevaktivitet og tidsbruk *For å bruke all funksjonalitet må lærer ha lisens, og elev og lærer må ligge i samme gruppe.

8

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 8

28/03/2022 12:11


UNIBOK

Unibok – digitale lærebøker med muligheter! Unibok er den mest brukte plattformen for digitale lærebøker. Det er det gode grunner til! Unibok legger godt til rette for aktiv lesing og bedre leseforståelse • Gode studieverktøy for aktiv lesing • Notater og markeringer samles i ett dokument med god oversikt • Sentrale fagbegreper er markert for oppslag • Innebygd digital toveis ordbok til faget, se side 35* • Lydbok med profesjonell innleser i alle fellesfagene

Unibok gir elevene god oversikt over fagstoffet • Lett å holde oversikt over fagstoffet og stoffmengden • God struktur og raskt å navigere i boka • Gode søkefunksjoner gjør det effektivt å jobbe tematisk på tvers av kapitlene

Med Unibok er lærestoffet tilgjengelig for alle • Alle bøker har syntetisk tale som gir god lesestøtte • Teksten lar seg enkelt forstørre i lesemodus • Universelt utformet i henhold til forskriftene, WCAG 2.0 • Unibok ivaretar alle krav til personvern og GDPR *Bokmål, nynorsk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 9

9

28/03/2022 12:11


NORSK YRKESFAG

Muntlig kommunikasjon er en viktig del av yrkesutdanningen. I Kontakt kan elevene øve på ulike muntlige situasjoner som er særlig relevante for yrket de utdanner seg til.

Kontakt yrkesfag Norsk yrkesfag vg2 Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand

Kontakt gjør norskfaget relevant for elevene og yrkesretningen de har valgt, og de vil oppleve at norskfaget har en praktisk verdi. Elevene får verktøyene de trenger for å lese og skape tekster som er relevante for yrket de utdanner seg til. Trinn for trinn lærer de å bygge opp skriftlige og muntlige tekster. Forklarende eksempeltekster hjelper elevene å forstå oppbygning og tekststrukturer så godt at de enkelt kan bygge opp egne tekster. Elevene skal lære å være kritiske lesere på en åpen, aktiv og utforskende måte. Med Kontakt

lærer de å stille gode spørsmål til kontekst og avsenders troverdighet. De tverrfaglige temaene er godt integrerte i læreverket Kontakt, og i tekstsamlingen er det varierte innfallsvinkler til temaene. På nettstedet er det aktuelle og tematiske læringsstier, digital ordbok på bokmål og nynorsk og et lese- og skriveverktøy som hjelper eleven med å analysere, skrive og bygge opp egne tekster. Elevnettsted Pluss har lydbok med innlest læreboktekst. Lærernettstedet har forslag til årsplaner, vurdering og tverrfaglige opplegg i yrkesfagene.

Kontakt yrkesfag Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser kontakt.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon side 67 Les mer om Kontakt yrkesfag på cdu.no/vgs

10

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 10

28/03/2022 12:11


NORSK PÅBYGGING

Kontakt påbygg Norsk påbygging vg3 Grundvig, Gudmundseth, Talsethagen, Valand og Øye

Med Kontakt påbygg får elevene et komprimert fagstoff som er tilpasset påbyggingskurset, og de får god hjelp fram mot eksamen og til å bli rustet for videre studier. Kjerneelementene i norskfaget er styrende for innfallsvinklene til fagstoffet: å lykkes med norskfaget, tekst i kontekst og språket vårt. Eksempler som blir grundig forklart, modellerer hvordan eleven kan løse ulike oppgaver og problemstillinger. Eksamensrelevante oppgaver finnes i alle kapitler, og eleven får mye trening i sjangrene de skal

NYHET 2022!

produsere på eksamen. I tillegg til enkle repetisjonsoppgaver er det refleksjons- og dybdelæringsoppgaver som øver eleven til å tenke kritisk og til å utvikle egen tekstforståelse. De digitale ressursene supplerer læreboka med læringsstier, digital ordbok på bokmål og nynorsk, rettskrivningsregler og verktøy til å analysere, skrive og bygge egne tekster. Elevnettsted Pluss har lydbok med innlest læreboktekst. Lærernettstedet har forslag til årsplan og vurderingssituasjoner til de ulike temaene. Kontakt påbygg kan brukes uavhengig av om elevene har brukt Kontakt yrkesfag.

Kontakt påbygg Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser kontakt.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 68 Les mer om Kontakt påbygg på cdu.no/vgs

I Kontakt påbygg får eleven god veiledning i å utforme tekster som fagartikler og muntlige presentasjoner. Eleven blir godt rustet for både eksamen og videre studier ved å bruke læreverket.

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 11

11

28/03/2022 12:11


NORSK STUDIEFORBEREDENDE

I Moment vg3 knyttes realistenes programerklæring om å sette problemer under debatt til varslere i dagens samfunn. I tekstsamlingen får elevene lese Edward Snowdens artikkel «Løgn og sannhet i demokratiet» fra 2021, og de oppfordres til å sammenlikne denne med utdrag fra Henrik Ibsens En folkefiende.

Moment Norsk studieforberedende vg1­–3 Fodstad, Minken, Norendal, Lånke, Magnusson, Blikstad-Balas, Østmoe m.fl.

Gleden ved å mestre er viktig i Moment. Verket legger godt til rette for dybdelæring, og gir elevene studieforberedende leseog skrivetrening. Moment har en gjennomtenkt struktur og inspirerende vinklinger for elevene.

12

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 12

28/03/2022 12:11


NORSK STUDIEFORBEREDENDE

Fodstad | Minken | Norendal | Lånke | Blikstad-Balas | Østmoe

Fodstad, Minken, Norendal, Lånke, Blikstad-Balas og Østmoe,

Norsk for studieforberedene Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eget enim eleifend, bibendum mi sit amet, tempor orci. Vestibulum a tempus erat. Nullam tempor mi vitae orci feugiat, et eleifend ipsum auctor. Sed sem sapien, euismod non dolor vitae, suscipit venenatis augue. Sed quis ornare urna, vel congue dui. Cras sollicitudin laoreet magna, nec mollis augue auctor quis. Suspendisse potenti. Aenean at dolor lobortis, auctor nisi id, dictum ipsum.

Lærebok for studieforberedende Vg2

Bokmål

VG2

Moment VG2

Moment VG2

NORSK FOR STUDIEFORBEREDENDE

Følger fagfornyelsen 2020

ISBN 978-82-xx-xxxxx-x

.cdu.no

Bokmål www.cdu.no

God formidling av fagstoffet gjør Moment til et læreverk for alle elever.

Med Moment lærer elevene å forholde seg aktivt og kritisk til virkeligheten og å tenke selv. På hvert trinn er det egne kurs om kritisk lesing. Dette kjerneelementet tas også gjennomgående opp i oppgaver, tekstutvalg og annet fagstoff.

Moment gir elevene en original innføring i skjønnlitteraturens verden gjennom grundige leseeksempler. De tverrfaglige temaene er godt integrert gjennom vinklinger i fagstoffet, oppgaver og tekstutvalget.

Argumentasjon og retorikk er sentralt i Moment fra første trinn, og elevene lærer hvordan de bruker kunnskapene for å vurdere alle former for skriftlig og muntlig kommunikasjon. Moment inneholder gode skrivekurs og dekker alt fra tekstbinding, oppbygning, kildekritisk tilnærming og bruk av kilder i egne tekster.

De digitale ressursene har utforskende og aktuelle læringsstier og romanprosjekter til hvert trinn. Der finner også elevene verktøy som hjelper dem med å analysere, skrive og bygge opp tekster i alle sjangre, og digital ordbok på bokmål og nynorsk. Elevnettsted Pluss har lydbok med innlest lærebok. Lærernettstedet har blant annet grundige og gjennomarbeidete forslag til årsplaner.

Moment vg1 | Moment vg2 | Moment vg3 Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser moment.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 67 Les mer om Moment på cdu.no/vgs

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 13

13

28/03/2022 12:11


MATEMATIKK

Sinus 1P, Sinus 1T og Sinus 1P-Y Matematikk fellesfag vg1 Oldervoll, Svorstøl, Gustafsson, Vestergaard, Osnes, Pedersen og Bjørnetun Jacobsen

Sinus har som mål å skape mestringsfølelse hos elevene og legger vekt på utforsking og dybdelæring i matematikken. Med Sinus får læreren valgfrihet til å gå gjennom fagstoffet på ulike måter. Utforskende spørsmål og oppgaver introduserer nye temaer og er utgangspunkt for samtaler der elevene får reflektere og snakke om fagstoffet. Fagstoffet er tilpasset elevgruppa og presenteres på en lettfattelig måte. Den gode og gjennomarbeidete strukturen og progresjonen lar elevene bygge matematikkforståelse og -kompetanse stein på stein.

Digitale tilleggsressurser for elevene er tilpasset hvert kurs og har rikelig med varierte oppgaver. Sinus lærernettsted har kapittelprøver, materiell til utforskende undervisning, utforskende vurdering og forslag til årsprøver to ganger årlig. I Sinus 1P og Sinus 1T oppmuntres elevene til å oppdage løsninger og algoritmer på egen hånd. Metodikken gir elevene trygghet til å foreslå egne løsningsstrategier på nye oppgavetyper og gir eierskap til strategiene de oppdager. Sinus 1P-Y er utgitt som fire yrkestilpassete utgaver, der den praktiske regningen er sentral. Utforskende metodikk er en integrert del av fagstoffet, der elevene støttes og ledes fram til egne svar.

Sinus 1P | Sinus 1T | Sinus 1P-Y Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser sinus.cdu.no og coSinus.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 64 Les mer om Sinus på cdu.no/vgs

14

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 14

28/03/2022 12:12


MATEMATIKK

NYHET 2022!

Sinus 2P-Y Matematikk påbygging vg3 Osnes, Gustafsson, Svorstøl og Oldervoll

Påbyggingsbok i matematikk for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som har P-planen fra Vg1, og som vil utvide matematikken for å få generell studiekompetanse. Sinus 2P-Y legger vekt på praktisk og relevant matematikk, og elevene får god trening i å løse oppgaver både med og uten bruk av digitale hjelpemidler. I tråd med fagfornyelsen legger boka spesielt vekt på utforskende matematikk for at elevene skal forstå lærestoffet bedre. Når elevene skal i gang med et nytt tema, inneholder boka ofte utforskende opplegg der elevene selv skal finne fram til sammenhenger og egenskaper før det blir behandlet i boka. I teoridelen er det flere diskusjonsoppgaver der elever får trening i å kommunisere matematikk gjennom å drøfte matematiske problemer, strategier og løsninger.

Sinus 1P basis Matematikk fellesfag vg1 Oldervoll og Svorstøl

Sinus 1P basis er en engangsbok for elever som trenger en enklere tilnærming til fagstoffet. Læreboka følger kapittelinndelingen i Sinus 1P. Basisboka gir læreren et bedre verktøy for å differensiere undervisningen, og er et godt supplement for elever som sliter i faget. Elevene møter forklaringsmåter som fremmer forståelse og gir opplevelse av mestring. Etter eksemplene følger flere enkle oppgaver slik at elevene kan øve på det de har lært. Elevene løser disse oppgaven direkte i boka. De får mye hjelp i starten, og blir så gradvis lært opp til å jobbe mer selvstendig. Sinus 1P Basis | Sinus 2P-Y påbygg Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser sinus.cdu.no og coSinus.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9

«En bok som vil være super for de elevene vi har med mattevansker!» Faglærer i matematikk, NTG, Lillehammer

Pris- og bestillingsinformasjon, side 65 Les mer om Sinus på cdu.no/vgs Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 15

15

28/03/2022 12:12


MATEMATIKK

Interessante diskusjonsoppgaver og oppgaver med ulik vanskelighetsgrad gir inspirerende læring og tilpasset undervisning.

Sinus 2P Matematikk fellesfag vg2 Oldervoll, Svorstøl, Gustafsson, Osnes og Pedersen

Sinus 2P er et utforskende, praktisk og variert læreverk i matematikk. Læreboka varierer med utforskende undervisningsopplegg og teoristoff med eksempler og oppgaver. Dessuten er det prosjektoppgaver der elevene får anvende matematikken i praktiske og relevante situasjoner. Hvert kapittel avsluttes med repetisjonsoppgaver som forbereder eleven på vurdering. Sinus 2P legger til rette for valgfrihet gjennom varierte elevaktiviteter og til å vurdere elevene på ulike måter.

I de utforskende undervisningsoppleggene skal elevene selv oppdage og komme fram til sentrale sammenhenger i matematikkfaget. Elevene får grundige framgangsmåter for bruk av digitale hjelpemidler når det er hensiktsmessig. I denne boka fokuserer vi særlig på programmene GeoGebra, Excel og på programmeringsspråket Python.

Sinus 2P Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser sinus.cdu.no og coSinus.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 65 Les mer om Sinus på cdu.no/vgs

16

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 16

28/03/2022 12:12


DIGITAL MATEMATIKK

Nyhet! Digitale muligheter i matematikk vg3

coSinus Digital matematikk vg1–vg3 Oldervoll, Svorstøl, Gustafsson, Osnes, Pedersen og Bjørnetun Jacobsen

coSinus er oversiktlig og enkelt å navigere i, noe som gjør at elevene kommer raskt i gang med arbeidet.

coSinus er et innovativt digitalt læremiddel som kan brukes som et supplement til lærebøkene eller som et selvstendig digitalt læreverk. coSinus inneholder fagstoff og oppgaver fra Sinus-lærebøkene til fagfornyelsen. Animasjoner, dynamiske figurer og nye filmer til omvendt undervisning gjør fagstoffet enklere å forstå. En unik funksjonalitet for oppgaveløsning gir elevene umiddelbare tilbakemeldinger og tips som hjelper dem til å komme fram til riktig svar. Eksempler og løsningsforslag er alltid tilgjengelig. Elevene lagrer arbeidet sitt, og læreren kan enkelt følge med på elevenes framdrift i faget.

coSinus hjelper elevene med hint og tilbakemeldinger når de står fast.

coSinus inviterer til en variert undervisning og har en god integrasjon av CAS, graftegner fra GeoGebra og kodeeditor. Med coSinus er alt på ett sted for både elever og lærer.

«Blir mye undervisning på Teams for tida. Da er det fint å kunne bruke coSinus. Synes videoene der er blitt veldig bra!» Lektor matematikk, Ski vgs

coSinus 1P | coSinus 1T | coSinus 1P-Y | coSinus 1T-Y coSinus 2P | coSinus R1 | coSinus S1 coSinus 2P-Y | coSinus R2 | coSinus S2 Heldigitalt for elev- og lærer: coSinus.cdu.no og sinus.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 64 Les mer om coSinus på cdu.no/vgs

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 17

17

28/03/2022 12:12


MATEMATIKK

Sinus R1og R2, Sinus S1 og S2 Matematikk programfag vg2 og vg3 Oldervoll, Svorstøl, Gustafsson og Bjørnetun Jacobsen

De nye Sinus-utgavene for programfagene gir god variasjon mellom utforskende læring og teoristoff med rike eksempler og oppgaver. Diskusjonsoppgaver, prosjektoppgaver og oppgaver med ulik vanskelighetsgrad legger til rette for engasjerende og tilpasset læring. Alle kapitlene i lærebøkene har flere utforskende undervisningsopplegg. Gjennom disse får elevene selv oppdage og komme fram til sentrale sammenhenger i matematikkfaget. Det vil gi dybdeforståelse, mestringsfølelse og eierskap til ulike løsningsstrategier.

I oppgavedelen står problemløsning gjennom kreativitet og utforsking sentralt. Varierte diskusjonsoppgaver har som mål å skape engasjerende samtaler. De legger til rette for varierte anvendelser av matematikk der elevene får bruke sin kompetanse og utvikle matematisk språk.

Gjennom prosjektoppgavene får elevene anvende matematikken i naturvitenskaplige og samfunnsøkonomiske situasjoner som oppleves relevante.

18

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 18

28/03/2022 12:12


MATEMATIKK

Nå kan du bruke coSinus digital matematikk som et heldigitalt alternativ i programfag. Eller du kan velge å utnytte mulighetene i coSinus for å tilpasse og variere matematikkundervisningen.

• Videoleksjoner som kan brukes til repetisjon og omvendt undervisning • Hint og tilbakemeldinger underveis i arbeidet med oppgaver • Øving og gjennomføring av halvårsprøver

«Alt på ett sted med en innlogging.»

• Innsikt og statistikk på elevaktivitet

Sinus S1 | Sinus R1 | Sinus S2 | Sinus R2 Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser sinus.cdu.no og coSinus.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 65 Les mer om Sinus på cdu.no/vgs

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 19

19

28/03/2022 12:12


NATURFAG

Kosmos SF og Kosmos YF Naturfag vg1 Kosmos SF: Engan, Heskestad, Liebich, Valvik, Nærø og Mykland Kosmos YF: Halvorsen og Boye

Nye Kosmos-lærebøker til fagfornyelsen er skrevet til de ulike læreplanene på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Faget er formidlet på en god måte som er tilpasset elevgruppene. Lærebøkene har en ryddig struktur og er illustrert med fotografier og forklarende illustrasjoner. Underveis i fagstoffet møter elevene spørsmål som åpner for refleksjon og gode diskusjoner. De tverrfaglige temaene blir behandlet i kompetansemål der de naturlig hører hjemme. De digitale ressursene er fyldige og varierte. Elevene kan blant annet arbeide med dagsaktuelle oppgaver, og de finner undervisningsfilmer som repeterer bakgrunnsstoff og gir grunnleggende kunnskaper de har bruk for i faget.

Kosmos SF gir elevene grunnleggende kunnskaper i naturfag. Temaene er knyttet til eksempler elevene kan kjenne igjen fra sin egen hverdag. Kosmos for yrkesfag formidler faget på en enkel måte og gir elevene mestringsfølelse. Flere åpne forsøk gir elevene muligheter til å utforske, forklare og drøfte sammenhenger mellom naturfaglige fenomener.

Et variert utvalg åpne forsøk støtter og oppmuntrer til aktiv læring gjennom utforsking i Kosmos SF. De yrkesrettede bøkene gjør naturfaget relevant for elevenes liv og yrkesvalg. Lærebøkene har egne yrkesspesifikke deler til hvert utdanningsprogram.

20

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 20

28/03/2022 12:12


NATURFAG

Kosmos påbygg NYHET 2022!

Naturfag påbygging vg3 Heskestad, Engan, Mykland, Nærø og Valvik

I nye Kosmos Påbygging blir de tre tverrfaglige temaene behandlet i kompetansemål der de naturlig hører hjemme. Refleksjonsspørsmål underveis i teksten gir rom for undring, økte muntlige ferdigheter og dybdelæring. Et rikt utvalg av forsøk åpner for utforsking og skaper motivasjon og nysgjerrighet. Læreboka vil sammen med læreverkets digitale ressurser gi både elever og lærere de verktøyene de trenger for å lykkes med naturfag påbygging.

Kosmos SF | Kosmos YF, seks yrkesrettede lærebøker | Kosmos påbygg Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser kosmos.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 66 Les mer om Kosmos på cdu.no/vgs

Engasjerende naturfag Elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter Folkvord og Mahan

Ny utgave av Engasjerende naturfag (LK20) viser hvordan vi kan gjøre elevene til aktive deltakere i undervisningen. Den nye utgaven er videreutviklet og oppdatert med tilpasning til ny læreplan i naturfag med nye eksempler, økt fokus på dybdelæring og underveisvurdering. I tillegg er boka utvidet til hele 27 arbeidsmåter. Boka har mange eksempler på varierte elevaktiviteter som aktiviserer elevene og bidrar til en dypere forståelse i faget. Samhandling og kreativitet er sentrale arbeidsmåter. Hva med en runde med Finn en guru, Fem på gata eller Sokrates-seminar? Lærerheftet er et nyttig hjelpemiddel for lærere i undervisningen, først og fremst for naturfaget i videregående skole, men også i andre fag og på andre trinn.

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 21

21

28/03/2022 12:12


INFORMASJONSTEKNOLOGI

Med Kode får elevene tidlig god erfaring med koding.

Kode 1 og 2 Informasjonsteknologi 1 og 2 Langslet, Vågeskar, Rostamzadeh, Solheim, Brandtzæg, Sørem og Kristensen

Læreverket legger godt til rette for elevaktivitet og har en oversiktlig presentasjon av lærestoffet. Elevene lærer HTML, CSS og JavaScript med rammeverket Svelte. I fagfornyelsen har kompetansebegrepet blitt redefinert og styrket – dette tar Kode på alvor. Med Kode får elevene fagstoffet og verktøyene de trenger for å utvikle egen kompetanse. Oppgavedelen i hvert kapittel legger til rette for utforsking, kreativ problemløsning og dybdelæring. Med gradvis progresjon i nivå og kompleksitet får elevene utviklet og anvendt kunnskap, ferdigheter og evnen til å reflektere og tenke kritisk i møte med klassiske og dagsaktuelle problemstillinger. Nivåinndelte oppgaver vil hjelpe elevene å forstå og vurdere egen kompetanse og hvor i læringsforløpet de er.

Kode 1 og 2 har supplerende nettressurser for elever og lærere. Her finnes blant annet varierte oppgaver, løsningsforslag og filer for nedlasting. Som lærer finner du blant annet tips til undervisningen, forslag til kapittelprøver, årsplan, presentasjoner og eksamensoppgaver med løsningsforslag.

Kode 1 | Kode 2 Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser kode.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 62 Les mer om Kode på cdu.no/vgs

22

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 22

28/03/2022 12:12


BIOLOGI

Bios 1 og 2 Biologi 1 og 2 Sletbakk, Håpnes, Hessen, Eskeland, og Marthinsen

Bios er et pedagogisk, gjennomarbeidet og inspirerende læreverk i biologi 1 og 2. Lærebøkene er fylt med nytt og faglig oppdatert lærestoff og inneholder varierte oppgaver og øvelser som fremmer dybdelæring i faget. Bios er fagfornyet med kvalitetssikret fagstoff presentert på en lettfattelig måte. Varierte oppgaver og temasider gir mulighet til å fordype seg i fagstoffet. Oppgavene går både bredt og dypt, og elevene inspireres til å koble fagstoff fra ulike deler av boka.

På nettstedet til Bios finner elevene supplerende ressurser som oppgaver og filmer. Lærernettstedet byr på nyttige ressurser som årsplan, løsningsforslag til eksamensoppgaver og oppgavene i boka, feltarbeid, figurer og PowerPoint-presentasjoner. Høsten 2022 vil lærernettstedet blant annet tilby forslag til kapittelprøver til Bios 1 og 2.

«Bios er, og har alltid vært, den desidert beste boka for programfaget i biologi!» Faglærer, Glemmen videregående skole (2021) Bios 1 | Bios 2 Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser bios.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 57 Les mer om Bios på cdu.no/vgs

Bios er faglig oppdatert og rikt illustrert.

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 23

23

28/03/2022 12:12


KJEMI

Elevene lærer om risikovurdering av forsøkene.

Kjemien stemmer 1 og 2 Kjemi 1 og 2 Tveit, Knutsen og Vestli

Kjemien stemmer danner et godt grunnlag for at elevene kan forstå og forklare verden og samfunnet som omgir dem. Grunnbøkene har en systematisk struktur og er ryddig og rikt illustrert med fotografier, illustrasjoner og oversiktlige tabeller. Det er lagt vekt på å knytte gode sammenhenger mellom teorien og eksemplene for å styrke elevenes forståelse og gi rom for dybdelæring. Sentrale begreper og faguttrykk er godt forklart. Hvert delkapittel oppsummeres med Test deg selv-oppgaver.

Studiebøkene til Kjemien stemmer har et rikt utvalg av oppgaver og aktiviteter til eksperimentelt og utforskende arbeid som legger til rette for undring og kreativitet. Ved å knytte teori, modeller og beregninger til eksperimentelle og utforskende forsøk, vil elevene forstå sammenhenger i faget og utvikle vitenskapelig kompetanse.

Kjemien stemmer 1 Grunnbok | Kjemien stemmer 1 Studiebok (2021) Kjemien stemmer 2 Grunnbok | Kjemien stemmer 2 Studiebok (2022) Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser kjemienstemmer.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 62 Les mer om Kjemien stemmer på cdu.no/vgs

24

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 24

28/03/2022 12:12


FYSIKK

Kraft 1 og 2 Fysikk 1 og 2 Sandstad, Fossum, Myhrehagen, Bergli og Dellnes

Kraft er revidert med nytt og forbedret innhold tilpasset fagfornyelsen. Elevene føres inn i fysikkens verden gjennom utforskende aktiviteter, undring, eksperimenter, programmering og modellering.

Hvert kapittel innledes med en startaktivitet som legger grunnlaget for at elevene selv kan være med på å «oppdage» naturlovene. Det gjør abstrakte temaer mer håndgripelige, bidrar til dybdeforståelse og eierskap til fagstoffet. Kapitlene i lærebøkene avsluttes med en oppgavesamling nye og varierte oppgaver. Til hvert delkapittel følger innlæringsoppgaver med gradvis progresjon som hjelper eleven med å tilegne seg det nye fagstoffet. I tillegg er det både muntlige og blandede oppgaver som lar elevene utforske sammenhenger i faget. Det siste kapittelet i

bøkene legger til rette for at elevene skal kunne utforske og vurdere relevante problemstillinger i fysikk. Kraft legger til rette for bruk av digitale verktøy som GeoGebra, Tracker og Python, når disse er hensiktsmessige for å løse og forstå fysikkproblemer. Kraft Elevnettsted har fordypningsstoff, løsningsforslag, kapitteltester, flervalgsoppgaver, rapportmaler, videoleksjoner, animasjoner og simuleringer som innbyr til variert undervisning.

Kraft 1 | Kraft 2 Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser kraft.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 59 Les mer om Kraft på cdu.no/vgs

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 25

25

28/03/2022 12:12


ENGELSK FELLESFAG

Citizens tar opp mange aktuelle og engasjerende temaer, for eksempel amerikanske ungdommers kamp for strengere våpenlover.

Citizens SF og YF Engelsk vg1 Vivill O. Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Kaur Gloppen, Therese Holm, Monica Opøien Stensrud og David Woodhouse

Citizens er et helhetlig læreverk som gjør det mulig å omsette intensjonene i den nye læreplanen til god praksis for alle elevgrupper.

26

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 26

28/03/2022 12:12


ENGELSK FELLESFAG

Andersen | Berger | Gloppen | Holm | Stensrud | Woodhouse

Andersen | Berger | Gloppen | Holm | Stensrud | Woodhouse

CITIZENS

YF

CITIZENS

Engelsk for yrkesfaglige utdanningsprogram VG1

Engelsk for studieforberedende utdanningsprogram VG1

Med utgangspunkt i elevenes eget liv og med den engelskspråklige verden som ramme tar Citizens opp engasjerende spørsmål: Hva knytter oss sammen som medborgere av det globale samfunnet? Hvilke utfordringer er det viktig å mestre på det personlige planet og globalt? Språklæring skjer i møtet med tekster, og Citizens har tekster i sjangre som appellerer til elevene, og de vil møte litterære tekster som gir unik innsikt i andre menneskers levemåter og tankesett. Citizens gir elevene viktige strategier og metoder for språklæring, tekstskriving og -analyse, og har gode muligheter for nivådifferensiering. Citizens YF gjør engelskfaget relevant for elever på yrkesfag. Fagretting av stoffet der det er

SF

naturlig, er et viktig virkemiddel for engasjement, og mange interessante temaer fra arbeidslivet introduseres. Citizens YF har fagrettede nettsteder for hvert enkelt yrkesfaglige utdanningsprogram. Citizens elevnettsted inneholder supplerende ressurser, en komplett arbeidsgrammatikk og interaktiv ordbok, og gjør mye bruk av film. Innleste tekster tilgjengelig. Citizens Basic er en forenklet versjon av Citizens SF og Citizens YF. Boka passer godt for elever som trenger tilpassede oppgaver og god støtte til språklæringen. Boka har samme hovedstruktur og temaer som Citizens SF/YF, men kan også brukes uavhengig av dem.

Citizens SF | Citizens YF | Citizens Basic Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser citizens.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 57–58 Les mer om Citizens på cdu.no/vgs

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 27

27

28/03/2022 12:12


ENGELSK PROGRAMFAG

Interactions 1 og 2 Engelsk 1 og 2 Magne Dypedahl, Maria Casado Villanueva, Hilde Hasselgård, Tom Arne Skretteberg og Richard Burgess

Interactions gir elevene mulighet til å jobbe i dybden med engelsk programfag. Læreverket lar elevene jobbe systematisk med begreper, perspektiver og språklige utfordringer for å utvikle deres samlede kompetanse i engelskfaget.

Interactions 1 legger opp til at elevene aktivt tar i bruk egne kunnskaper og erfaringer når de skal jobbe med engelsk som verdensspråk, og hvordan språket brukes i ulike land og områder. De vil utvikle egen interkulturell kompetanse og evne til kritisk tenkning, og få innblikk i aktuelle samfunnsdebatter i engelskspråklige land. Interactions 2 hjelper elevene til å bli bevisste, kritiske og deltakende samfunnsborgere og

forbereder dem på videre studier. Kapitlenes kjerne er de grundige introduksjonstekstene, der temaene belyses historisk, politisk og kulturelt. De påfølgende autentiske tekstene går i dybden på utvalgt tematikk. Som i Interactions 1 kan elevene også jobbe med språklæring i EXPLORING ENGLISH-sekvenser og utforske EXPLOREtemaer i læringsstier på nettstedet. Interactions Elevnettsted inkluderer bl.a. arbeidsgrammatikk og digital ordbok. Her finnes også fagspesifikke tekster fra andre fag og forslag til fordypningstemaer. Innlest tekst er tilgjengelig.

Interactions 1 | Interactions 2 Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser interactions.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 58 Les mer om Interactions på cdu.no/vgs

28

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 28

28/03/2022 12:12


ENGELSK PROGRAMFAG

Stormingen av Kongressen 6. januar 2021 ga verden et rystende innblikk i de fundamentale splittelsene i det amerikanske demokratiet. I Interactions 1 lærer elevene mer om hva som ligger til grunn for «the American Culture Wars».

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 29

29

28/03/2022 12:12


TYSK

Klasse! 1 og 2 Tysk I Mona Gundersen-Røvik og Simen Braaten

Med Klasse! skal elevene bli aktive og engasjerte brukere av moderne tysk språk.

Læreverket gjør undervisningen praktisk og legger opp til lavterskel muntlig og skriftlig kommunikasjon gjennom god språkhjelp og fokus på flerspråklighet. Elevene vil lete etter mønstre i språket og ta dem i bruk, og ved hjelp av tematikk som de kan relatere seg til, vil det bli lett å snakke og skrive tysk. Elevnettstedet er innholdsrikt og har integrert ordbok og gir tilgang til Språkporten tysk. Innlest tekst er tilgjengelig.

Klasse! 1 | Klasse! 2 Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser klasse.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 73 Les mer om Klasse på cdu.no/vgs

Deutsch Drei Digital Tysk III Karin Hals og Mona Gundersen-Røvik

Tekstene er nøye utvalgt, og gjennom arbeidet vil elevene se tekster og temaer, forfattere og epoker i en kunsthistorisk, politisk og sosial sammenheng.

30

Læreverket er bygd for nettbasert undervisning, med verktøy for diskusjoner og skriving og lærestoffet organisert i leksjoner. Elev og lærer får god oversikt over arbeidet og kan kommunisere i nettstedet. DDD har innlest tekst, integrert ordbok og gir tilgang til grammatikk- og øvingsnettstedet Språkporten tysk. Deutsch Drei Digital oppdateres til LK20 i 2022. Deutsch Drei Digital Elev- og lærernettsted: ddd.cdu.no Mer om digitale ressurser, side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 74 Les mer om Deutsch Drei Digital på cdu.no/vgs

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 30

28/03/2022 12:12


TYSK

Echt! utfordrer tyskeleven til å se verden på nye måter.

Echt! 1 og 2 Tysk II Mona Gundersen-Røvik, Birgit Woelfert, Simen Braaten og Jo Helge Ansnes Schei

Echt! betyr autentisk, virkelig og ekte. Målet med Echt! er at elevene skal bli aktive brukere av det tyske språket og få økt interkulturell kompetanse.

TYSK II - VG2

Echt! 2

Ordet echt betyr «autentisk», «virkelig» og «ekte». Målet med dette tyskverket er at elevene skal bli aktive brukere av det tyske språket, og at de skal få økt interkulturell kompetanse gjennom å bli kjent med kulturen i det tyskspråklige området og sammenligne med sin egen bakgrunn. Tematisk løfter verket blikket og får fram tverrfaglige sammenhenger der det er naturlig. Slik settes både kjente og nye temaer inn i en kontekst som oppleves relevant og tidsaktuell, og som inviterer til utforsking og undring. Med en ny tilnærming til tradisjonelle grammatiske temaer legger Echt! opp til dybdelæring. Gode modelltekster og språkhjelp til oppgaver bidrar til en lav terskel for å kommunisere på tysk. Utgangspunktet i språklæringen er elevenes perspektiv og kunnskap om andre språk, og elevene involveres aktivt i refleksjon rundt sin egen språklæring. Echt! er laget i tråd med læreplanen i fremmedspråk (LK20).

Mona Gundersen-Røvik • Birgit Woelfert Simen Braaten • Jo Helge Ansnes Schei

Echt!

Ordet echt betyr «autentisk», «verkeleg» og «ekte». Målet med dette tyskverket er at elevane skal bli aktive brukarar av det tyske språket, og at dei skal få auka interkulturell kompetanse gjennom å bli kjende med kulturen i det tyskspråklege området og samanlikne med sin eigen bakgrunn. Tematisk løftar verket blikket og får fram tverrfaglege samanhengar der det er naturleg. Slik blir både kjende og nye tema sette inn i ein kontekst som elevane opplever som relevant og tidsaktuell, og som inviterer til utforsking og undring. Med ei ny tilnærming til tradisjonelle grammatiske tema legg Echt! opp til djupnelæring. Gode modelltekstar og språkhjelp til oppgåver bidreg til ein låg terskel for å kommunisere på tysk. Utgangspunktet i språklæringa er elevperspektivet og kunnskapen dei har om andre språk, og elevane blir aktivt involverte i refleksjonen rundt si eiga språklæring. Echt! er laga i tråd med læreplanen i framandspråk (LK20).

Lærebok for studieforberedende vg2

Bokmål/nynorsk

Verket løfter blikket og får fram tverrfaglige sammenhenger. Slik settes kjente og nye temaer i en sammenheng som oppleves relevant og tidsaktuell, og som inviterer til utforsking og undring. Med en innovativ tilnærming til grammatikken legger Echt! opp til dybdelæring. Gjennom språkmodellering og språkhjelp til oppgaver skal det være lav terskel for å kommunisere på tysk. En rik nettressurs med nyttige funksjoner, integrert ordbok og tilgang til øvingsressursen Språkporten tysk gir mange muligheter for elever og lærere. Med Elevnettsted Pluss får elevene lytte til innlest læreboktekst.

Mona Gundersen-Røvik • Birgit Woelfert • Jo Helge Ansnes Schei • Simen Braaten

Echt2!

Echt! 1 | Echt! 2 Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser echt.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 73 Les mer om Echt! på cdu.no/vgs

TYSK II - VG2

Læreplan LK20

ISBN 978-82-02-68973-5

Elev- og lærernettsted: echt.cdu.no www.cdu.no

Bokmål Nynorsk

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 31

31

28/03/2022 12:12


SPANSK

Den spanskspråklige verden består av dynamiske samfunn i stadig utvikling, og Encuentros gir et balansert bilde som bidrar til større forståelse.

Encuentros 1 og 2 Spansk II Elisa Bernáldez, Gabriele Leguina-Morel og Maritza Del Carmen Vargas

Encuentros vil bidra til at elevene opplever språklæring som noe personlig og nyttig. Læreverket har en kommunikativ tilnærming til språklæring der elevens flerspråklighet tas i bruk. Gjennom autentiske situasjoner og tekster lærer elevene å kommunisere på en naturlig måte. Encuentros gir et balansert bilde av en spanskspråklig verden i stadig utvikling, og elevene motiveres til å bygge på sine forkunnskaper for å oppleve en bredere forståelse og utvikle sin interkulturelle kompetanse. Gjennom

ulike innfallsvinkler, både i tematikk og språklæring, gis alle mulighet til å oppleve mestring. Elevnettstedet er innholdsrikt og gir gode differensieringsmuligheter. Det har integrert ordbok og gir tilgang til Språkporten spansk. Med Elevnettsted Pluss får elevene lytte til innlest læreboktekst.

Encuentros 1 | Encuentros 2 Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser encuentros.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 72 Les mer om Encuentros på cdu.no/vgs

32

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 32

28/03/2022 12:12


SPANSK

¿Sabes? Spansk I Amelia Garzón Osorio og Eli-Marie Drange

¿Sabes? holder et realistisk nivå der kommunikasjon og praktisk språklæring er det sentrale. Med god språkhjelp, visuell støtte og ulike tilnærminger vil elevene anvende språket fra start.

Fordi ¿Sabes? har en tydelig progresjon og går i dybden på avgrensede temaer, får eleven gode muligheter til å utforske og bearbeide stoffet på flere måter, individuelt og ved samhandling. Elevens flerspråklighet brukes aktivt og gir flere knagger å henge ny kunnskap på. Slik oppnås dybdelæring. De dagligdagse temaene er gjenkjennelige, og ved å reflektere over egen kultur og identitet, utvikler eleven nye perspektiver og interkulturell forståelse. Elevnettstedet gir språktrening og ekstra utfordringer. Her finnes integrert ordbok og tilgang til Språkporten spansk. Lærernettstedet gjør det enkelt å nivådifferensiere. Innlest tekst er tilgjengelig.

NYHET 2022! ¿Sabes? Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser sabes.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 72 Les mer om ¿Sabes? på cdu.no/vgs

Espanõl Tres Digital Spansk III Gjennom de autentiske tekstene i Español Tres Digital vil elevene lære å kjenne og forstå den spansktalende verden. Her finnes tekster i ulike sjangre, fra både Spania og Latin-Amerika. Alt er nøye utvalgt for faget og for å kunne tilpasse og differensiere undervisningen. Til hver tekst finnes mye ekstramateriale og oppgaver som gjør at elevene kan jobbe grundig med stoffet. Elev og lærer får oversikt over arbeidet i rapporter. Lærer kan tildele oppgaver til elevene og rette

skriveoppgaver i ressursen. Læremiddelet har integrert ordbok og gir tilgang til grammatikknettstedet Språkporten spansk. Espanõl Tres Digital oppdateres til LK20 i 2022. Espanõl Tres Digital Elev- og lærernettsted: etd.cdu.no Mer om digitale ressurser, side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 73 Les mer om Espanõl Tres Digital på cdu.no/vgs

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 33

33

28/03/2022 12:12


FRANSK

Brannen i Notre-Dame berørte mange franskmenn sterkt. Enchanté gir økt forståelse for det franske samfunnet.

Enchanté 1 og 2 Fransk II Clélia Etienne Elster, Maria Bratlie Gauvin, Siri Skinnemoen, Hilda Hønsi, Claire Kjetland og Sébastien Liautaud

Enchanté for fagfornyelsen er et fleksibelt og motiverende læreverk som vil passe for elever med ulike ambisjonsnivåer. Det legges stor vekt på dialog og muntlige øvelser, som gjør elevene til trygge og aktive brukere av språket. Bøkene er delt inn i fire temaer som en nærmer seg fra ulike vinkler. Med en tydelig differensiering gir den elevene gode muligheter til å arbeide med stoffet på en måte som passer den enkelte. Boka har et bredt utvalg oppgaver og inneholder også

opplegg for egenvurdering. Tekster i ulike sjangre gir innblikk i franske ungdommers liv og hverdag, fransk kultur og franske samfunnsforhold. Elevnettstedet er innholdsrikt og gir nye muligheter for kommunikasjon mellom elev og lærer. Det har integrert ordbok og gir tilgang til Språkporten fransk. Med Elevnettsted Pluss får elevene lytte til innlest læreboktekst.

Enchanté 1 | Enchanté 2 Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser enchante.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 59 Les mer om Enchanté på cdu.no/vgs

34

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 34

28/03/2022 12:12


ORDBOK

Cappelen Damms ordbøker Ordbøkene gjør arbeidet med språkfagene enklere og morsommere. Alle har minigrammatikk og legger vekt på faste uttrykk. De er solide, ligger oppslått på bordet og har smarte løsninger for raske oppslag. Tillatt ved eksamen. Bestillingsinformasjon, se side. 68

Digitale ordbøker Alle ordbøkene er digitalisert og integrert i de digitale lærebøkene i Unibok og i de digitale elevog lærerressursene. Ordboka til hver lærebok og ressurs følger språket til lærestoffet. Elevene kan slå opp på ord mens de leser og skriver, i samme lesevindu som de jobber. I oppslagene får de vite hva ordene betyr, synonymer, eksempler og bøyningsformer.

Latinsk grammatikk NYHET!

Vibeke Roggen

Den første nye latinske grammatikken utgitt i Norge siden 1934! • Oppdatert med ny forskning innen språkvitenskap og fremmedspråkspedagogikk • Romernes språk, historie, kultur og litteratur belyser hverandre gjensidig ved det rike eksempelmaterialet – nærmere 3400 sitater fra latinske tekster skrevet i et tidsrom på 2000 år

Latinsk grammatikk Pris- og bestillingsinformasjon, side 69 Les mer på cdu.no/vgs

• Skrevet for nybegynnere i latin, for viderekomne studenter og for dem som leser og arbeider med latinske tekster • Vil være nyttig for alle som er opptatt av det latinske språket og kulturhistorien omkring

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 35

35

28/03/2022 12:12


SAMFUNNSKUNNSKAP

Konsekvensene av at kloden blir varmere blir tøffest for dem som allerede har minst. Med Delta! får elevene kunnskap om det internasjonale og nasjonale arbeidet som gjøres, med de får også diskutere og reflektere over om vi kan løse de globale utfordringene sammen.

Delta! Samfunnskunnskap vg1/vg2 Torgeir Salih Holgersen, Morten Alexander Iversen og Eva Kosberg

Delta! har som mål å gjøre elevene rustet og motiverte til å delta aktivt i samfunnet og demokratiet. For å delta trenger vi kunnskap om hvordan samfunnet fungerer, kompetanse til å forstå ulike perspektiver og evne til å tenke kritisk. Delta! hjelper eleven å finne og vurdere kunnskap fra ulike kilder og til å vurdere kritisk informasjonen de gir. Tilrettelagte oppgaver aktiviserer elevene, og gjør dem i stand til å bruke kunnskap og utforske på egen hånd. Elevene får jobbe med tverrfaglige temaer og tekstforståelse, og de får utviklet sin digitale

kompetanse. På nettstedet er det mer fordypningsstoff og læringsstier der elevene får utforske temaer og gå i dybden. Elevnettsted Pluss har lydbok med innlest læreboktekst. Lærernettstedet har forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og vurdering. Delta! Basis er en forenklet utgave av Delta! med mindre tekst og færre begreper for elever som trenger en lettere bok.

Delta! | Delta! Basis Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser delta.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 71 Les mer om Delta! på cdu.no/vgs

36

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 36

28/03/2022 12:12


GEOGRAFI

Geografi Geografi vg1 Helene Eide, Odd-Ivar Johansen og Torgeir Salih Holgersen

Læreverket Geografi kommuniserer godt med elevene og engasjerer til å utforske sammenhenger i faget. Læreplanen gir geografifaget et særskilt ansvar for det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling. Oppmerksomheten rundt klimaendringer og samspillet mellom natur og menneske gjør geografifaget mer aktuelt og relevant enn noen gang. Klimaforsker Bjørn Hallvard Samset ved Cicero har skrevet et essay til elevene i boka.

prioritere og velge temaer man ønsker å fordype seg i og å gjøre lokale tilpasninger. Lokalt feltarbeid, som har en viktig plass i fagfornyelsens læreplan, er godt representert i oppgavene i boka og de digitale ressursene.

Læreverket har en systematisk struktur og er ryddig og rikt illustrert. Strukturen gjør det lett å

Nettstedet for lærere og elever har blant annet animasjoner, utforskende læringsstier og supplerende oppgaver, forslag til årsplan, presentasjoner og underveisvurdering. Elevnettsted Pluss har lydbok med innlest læreboktekst.

Geografi Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser geografi.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 59 Les mer om Geografi på cdu.no/vgs

Geografifaget skal sette elevene i stand til å se sammenhenger mellom natur og samfunn.

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 37

37

28/03/2022 12:12


HISTORIE VG2–VG3

Alle tiders historie vg2–3 Historie vg2 og vg3 Trond Heum, Kåre Dahl Martinsen, Tommy Moum og Ola Teige

Alle tiders historie stimulerer eleven til undring og refleksjon og til selv å utforske historiens små og store spørsmål. De historiske prosessene kobles til de store spørsmålene med relevans for vår egen tid, og utfordrer til å ta stilling til samfunnsaktuelle spørsmål. Alle tiders historie legger godt til rette for dybdelæring og utvikling av elevenes historiebevissthet. Historiske hendelser og spørsmål behandles i en kronologisk og oversiktlig grunnfortelling. Parallelt følger et rikt utvalg av fordypningstekster og illustrasjoner som trekker inn perspektiver fra fagets kjerneelementer. Elevene bevisstgjøres at vi er produkter av historiske prosesser, men samtidig ikke er bundet av dem, og at vi også skaper historie.

I de digitale ressursene får elevene utforske og fordype seg i temaer på tvers i historien med læringsstier og større kildeoppgaver. Elevnettsted Pluss har lydbok med innlest læreboktekst. Lærer får forslag til årsplaner, vurdering og undervisningsopplegg til fordypning og tverrfaglig arbeid. Lærer kan også legge inn egne oppgaver og tildele elevene.

Alle tiders historie til vg2 og vg3 får du som ettbindsutgave og i to bind: én bok til hvert trinn.

Hvem var her, og hva slags budskap skjuler seg bak de vakre utsmykningene? Hadde menneskene i oldtidens Egypt samme oppfatning om liv og død som oss? Hvordan kan vi tolke sporene etter fortidens mennesker og samfunn? Kan svarene bidra til en dypere forståelse av oss selv og vår egen tid?

38

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 38

28/03/2022 12:12


HISTORIE PÅBYGGING

NYHET 2022!

Alle tiders historie påbygg Historie vg3 påbygging Trond Heum, Kåre Dahl Martinsen, Tommy Moum og Ola Teige

Alle tiders historie påbygg bygger på ettbindsutgaven til vg2–3, men er nøye tilpasset påbyggkurset som har færre undervisningstimer og læreplanmål. Omfanget er vesentlig redusert og teksten er pedagogisk spisset for påbyggseleven. Strukturen i læreverket gjør det lett å forstå sammenhengene. Alle tiders historie er bygd rundt en engasjerende kronologisk grunnfortelling, supplert av rammer med fordypningstekster knyttet til fagets kjerneelementer:

Nærbilder, perspektiver, fortid og forklaring, kilder og kildekritikk og historiebevissthet. Alle fordypningstekstene har oppgaver som knytter de to delene sammen. Dermed blir det enkelt å arbeide med kilder, teori og metode. De digitale ressursene for elev og lærer har det samme rike og tematiserte innholdet som Alle tiders historie vg2–3. Elevnettsted Pluss har lydbok med innlest læreboktekst.

Alle tiders historie vg2–3, vg2, vg3 | Alle tiders historie påbygg Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser alletidershistorie.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 61 Les mer om Alle tiders historie på cdu.no/vgs

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 39

39

28/03/2022 12:12


RELIGION OG ETIKK

Med Religion og etikk får elevene et grunnlag for å kunne ta andres perspektiv gjennom kunnskap om religioner, livssyn og kultur, og gjennom møter med norsk ungdom med ulik bakgrunn.

40

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 40

28/03/2022 12:12


RELIGION OG ETIKK

NYHET 2022!

Religion og etikk Religion og etikk vg3 Eriksen, Fredriksen, Gupta, Haaland, Selimović og Tuft

Religion og etikk gir elevene et godt grunnlag for å kunne ta andres perspektiv, og en metodisk og systematisk innføring i religioner, livssyn, filosofi og etikk. Refleksjon, utforsking og forståelse er sentrale begreper i læreplanen. I Religion og etikk får elevene møte individer og religioner gjennom både innenfra- og utenfraperspektiv.

Den metodiske tilnærmingen til faget er et godt utgangspunkt for refleksjon rundt hvordan vi møter og framstiller hverandre. Kilder til religion er et viktig tema som problematiseres og forklares.

Læreverket vektlegger å gi elevene innsikt i hva identitet betyr for den enkelte, forståelse for hva som skaper en persons identitet, og på mangfoldskompetanse.

Alle religioner og livssyn tas opp på en likeverdig og systematisk måte, og det legges til rette for sammenlikning og samtenkning. Boka er inndelt med kapitler for hver av de store religionene, humanisme, identitet, filosofi og etikk.

Et av de nye temaene i læreplanen er religion i populærkulturen. Dette settes inn i en historisk og kulturell kontekst. Nye religiøse retninger har god plass og gir spennende muligheter for tematisk arbeid.

På nettstedet kan en velge en tematisk inngang, basert på kompetansemål, kjerneelementer og tverrfaglige temaer. Oppgavene i boka dekker begge tilnærmingsmåter. På Elevnettsted Pluss er det lydbok med innlest læreboktekst.

Religion og etikk Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser religionogetikk.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 70 Les mer om Religion og etikk på cdu.no/vgs

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 41

41

28/03/2022 12:12


HISTORIE OG FILOSOFI

Historien er levende. Hver generasjon møter historien med nye blikk og spørsmål i lys av erfaringene i sin egen samtid. Dermed er også vår forståelse av historien i konstant endring. 8. september 2021 ble statuen av den amerikanske generalen Robert E. Lee tatt ned i staten Virginia i USA, etter lang politisk strid.

NYHET 2022!

Historie og filosofi 1 og 2 Historie og filosofi 1 og 2 Gry Cecilie Lund, Tommy Moum og Bjørn Yngve Tollefsen

Historie og filosofi introduserer elevene for fortidens mennesker og tenkning og fremmer spørsmål som er relevante i vår egen samtid. Elevene bringes tett på fortiden gjennom et rikt utvalg av kildetekstutdrag underveis i hvert kapittel, med spørsmål i tråd med fagets kjerneelementer, tverrfaglige temaer og kompetansemål i læreplanen. I begynnelsen av bøkene finner elevene et praktisk verktøy for å analysere tekstutdragene i form av modeller for kildekritikk og lesning av filosofiske tekster. Modellene gir elevene et verktøy for selv å utforske filosofiske og historiske spørsmål.

Sentrale metoder og begreper i historiefaget og filosofifaget flettes også sammen med fagstoffet i hvert kapittel. Historie og filosofi er innrettet for å stimulere elevene til undring og refleksjon. I samspill med læreverkets nettsted får elevene anledning til å gå i dybden på relevante filosofiske og historiske spørsmål.

Historie og filosofi 1 | Historie og filosofi 2 (2023) Lærebok fysisk og digitalt Digitale ressurser historieogfilosofi.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8-9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 61 Les mer om Historie og filosofi på cdu.no/vgs

42

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 42

28/03/2022 12:12


PSYKOLOGI

Psykologi 1 og 2 Psykologi 1 og 2 Åge Røssing Diseth og Susanna Sørheim

Læreverket Psykologi gir elevene en oppdatert og grundig innføring i sentrale emner og retninger i faget. Temaer blir belyst fra flere perspektiver ved hjelp av nyere forskning. Psykologiske problemstillinger blir drøftet og forklart med eksempler underveis, og elevene blir trent i å se sammenhenger i faget. Elevene får se hvordan de kan drøfte, forklare og reflektere omkring fagstoffet slik det forventes at de skal gjøre selv.

Psykologi 1 gir elevene god oversikt over sentrale temaer i faget, og legger godt til rette for dybdelæring. I Psykologi 2 er noen av hovedtemaene sosialt samspill og psykisk helse. I Psykologi 1 og 2 kan elevene jobbe utforskende med faget, både i bøkene og i de digitale ressursene. De får øve på å være kildekritiske ved å vurdere hvordan forskning blir framstilt, og arbeide med emner fra flere vinkler. På lærernettstedet er det forslag til planlegging av undervisningen.

Psykologi 1 | Psykologi 2 Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser psykologi.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 69 Les mer om Psykologi på cdu.no/vgs

Arv eller miljø? Tvillingstudier er sentrale når psykologer forsker på samspillet mellom gener og sosialt miljø. Lærestoffet i Psykologi fokuserer på nyere forskning og metoder, mens eldre teorier og metoder danner bakteppet for framstillingen.

43

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 43

28/03/2022 12:12


SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI

To som tilhører det skeive miljøet (LHBT+) i Katmandu, Nepal, gjør seg klare til å feire den hinduistiske høytiden Gai Jatra. I Sosio møter elevene et mangfold av kulturer og samfunnsliv.

Sosio Sosiologi og sosialantropologi Ola Gunnhildrud Berta, Erik Dehle og Anders Mølster Galaasen

Sosio får fram at fagene sosiologi og sosialantropologi har mye til felles, samtidig som fagenes egenart og metodebruk blir presentert.

Sosio tar for seg sosiale roller og sosialisering som en livslang prosess, der kommunikasjon, ny teknologi og medier virker inn. Elevene møter eksempler på kulturer i endring og utvikler sin interkulturelle kompetanse. Temaene arbeid, fordeling av goder, sosial ulikhet og makt, produksjon og bærekraftig utvikling er bredt dekket.

Sosio er strukturert etter kjerneelementene i læreplanen. Fagteksten og framstillingen er lettfattelig og presis, og oppgavene oppmuntrer til refleksjon og diskusjon. Ulike forskningsfelt og aktuell debatt og kildebruk, metode og skriving får tydelig plass. Nettstedet for elev og lærer har gode digitale undervisningsopplegg og læringsstier som aktualiserer fagstoffet og gir muligheter til fordypning. Lærernettstedet har forslag til årsplaner, presentasjoner og vurdering.

Sosio Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser sosio.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 71 Les mer om Sosio på cdu.no/vgs

44

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 44

28/03/2022 12:12


SOSIALKUNNSKAP

NYHET 2022!

Samspill Sosialkunnskap Ida Carine Longva, Eva Kosberg, Stian Haugen og Mona Langø

Samspill gir elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og en teoretisk forankring av de mange emnene i faget. Samspill gir en grundig innføring i den norske velferdsstaten og andre velferdsstatsmodeller. Menneskerettighetenes plass i velferdsstaten og utfordringene velferdsstaten står overfor, blir drøftet. Elevene får faglige perspektiver på sosialisering og barn og unges behov. Emner som kriser og krisehåndtering, kjønn og identitet inviterer

til refleksjon og diskusjon. Temaer som utenforskap, sosiale problemer, velferdsforskjeller, vold og trakassering blir bredt dekket, og elevene får god støtte til å vurdere forebyggende tiltak. Med Samspill utvikler elevene kunnskap gjennom å vurdere ulike kilder og utforme egne problemstillinger. Oppgavene i boka er engasjerende og oppmuntrer til refleksjon og diskusjon. De digitale ressursene har undervisningsopplegg, og læringsstier gir aktualisering og fordypning. Lærer får forslag til årsplaner, presentasjoner og vurdering.

Samspill Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser samspill.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 72 Les mer om Samspill på cdu.no/vgs

Norge er en velferdsstat. Hvilke utfordringer står velferdsstaten overfor i framtida?

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 45

45

28/03/2022 12:12


POLITIKK OG MENNESKERETT

Hvilke trusler står demokratiet overfor? Hvilke forutsetninger må være på plass for å bygge et solid demokrati som tar vare på menneskerettighetene? Hva kan vi selv gjøre for å styrke og bevare demokratiet, og hvilke faresignaler skal vi se opp for?

NYHET 2022!

Demos Politikk og menneskerettigheter Hanne Elisabeth Hovden, Carl Henrik Knutsen og Eva Kosberg

Demos oppmuntrer til refleksjon og faglig fordypning, og gir elevene en spennende og aktuell innføring i statsvitenskapelig forskning på demokrati og truslene mot demokratiet. Hvilke trusler står demokratiet overfor? Hvilke forutsetninger må være på plass for å bygge et solid demokrati som tar vare på menneskerettighetene? Hva kan vi selv gjøre for å styrke og bevare demokratiet, og hvilke faresignaler skal vi se opp for?

og hvordan aktører kan påvirke politiske beslutningsprosesser. Demos utforsker problemstillinger knyttet til medborgerskap, bærekraftig utvikling og internasjonalt politisk samarbeid om miljø og klima, verdiskaping, fattigdom og fordeling.

Politikk og menneskerettigheter skal bidra til å styrke bevisstheten om vår rolle som medborgere,

Demos utfordrer elevene til å bruke fagstoffet, reflektere og diskutere muntlig og skriftlig. Metodebruk og utforskende samtaler har tydelig plass. Demos Elevnettsted oppmuntrer til fordypning, og læringsstiene utvikler elevenes dybdeforståelse. Lærernettstedet har ressurser til planlegging, undervisning, tverrfaglig arbeid og vurdering.

Demos Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser demos.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 69 Les mer om Demos på cdu.no/vgs

46

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 46

28/03/2022 12:12


RETTSLÆRE

Juss og samfunn 1 og 2 Rettslære 1 og 2 Alf Marcus Wiegaard

I Juss og samfunn får elevene en grundig innføring i rettskildelæren og med det en nøkkel til systematisk og selvstendig arbeid med de rettslige problemstillingene i læreplanen. Elevene får innsikt i de rettslige forholdene som gjelder mellom de ulike partene i samfunnet. De får kunnskap om rettskildene og blir trent i bruk av gjeldende rett og å tenke juridisk og bruke metodelæren i møte med ulike rettsspørsmål.

I tråd med temaet demokrati og medborgerskap framheves rettsreglenes betydning for et velfungerende demokrati, og hvordan rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter ligger til grunn for vårt liberale demokrati. På nettstedet får eleven jobbe med fordypning i læringsstier som følger trinnene i juridisk metode, oppgaver i rettspraksis og mer. Lærernettstedet har forslag til årsplan, løsningsforslag til oppgavene i boka og læringsstiene på nett og mer.

Juss og samfunn 1 | Juss og samfunn 2 Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser jussogsamfunn.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 70 Les mer om Juss og samfunn på cdu.no/vgs

På nettstedet er det også læringsstier om aktualitetssaker.

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 47

47

28/03/2022 12:13


MARKEDSFØRING OG LEDELSE

Grønn og ærlig markedsføring er viet en egen del i nye Visjon 2. Hva menes med bærekraft og samfunnsansvar, og hva har dette å si for omdømmet til en virksomhet? Hvorfor er ikke det som er lovlig, automatisk etisk? Hvordan kan vi ivareta bærekraft, etikk og samfunnsansvar og samtidig skape en lønnsom forretningsdrift?

Visjon 1 og 2 Markedsføring og ledelse 1 og 2 Bengt E. Olsen og Per E. Nørgaard

Visjon har en praktisk tilnærming og forståelse av fagstoffet og bidrar til at elevene får utviklet evnen til kritisk tenkning ved bruk av reelle og oppdaterte eksempler fra inn- og utland. I Visjon får elevene innføring i hvorfor bærekraftig utvikling står sentralt, og temaet går igjen som et perspektiv i kapitlene. Elevene får drøfte og utforske etiske problemstillinger gjennom aktuelle eksempler og varierte oppgaver som er forankret i læreplanen.

Ved å løse ulike oppgaver og caser knyttet til virkelige bedrifter blir elevene trent i ulike måter å tilnærme seg problemstillinger på, noe som er viktig for å lykkes til eksamen. De digitale ressursene og læreboka utfyller hverandre. Elevene får utfolde seg praktisk, kreativt og utforskende i oppgaver og læringsstier. Lærer får forslag til årsplaner, presentasjoner, vurderinger, prøver og innleveringsoppgaver på nettstedet.

Visjon 1 | Visjon 2 Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser visjon.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 63 Les mer om Visjon på cdu.no/vgs

48

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 48

28/03/2022 12:13


SAMFUNNSØKONOMI

Pareto 1 og 2 Samfunnsøkonomi 1 og 2 Steinar Holden

Med Pareto får elevene et godt fundament for å forstå hvordan økonomisk teori kan anvendes på reelle problemstillinger i samfunnet. Sentral økonomisk teori kontekstualiseres gjennom oppdaterte eksempler fra nasjonal og internasjonal politikk og samfunnsliv, og elevene får en grundig innføring i hvordan økonomifaget er sentralt for temaene demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Utforsking i samfunnsøkonomi handler om å bruke teori, statistikk og kunnskap om dags-

aktuelle hendelser til å drøfte sentrale økonomiske utfordringer, og elevene må kunne veie mange hensyn mot hverandre. Oppgavene i Pareto lar elevene trene på å bruke ulike verktøy for å finne svar. Læringsstier og oppgaver på nettstedet lar elevene fordype seg i utvalgte temaer. For lærer er det forslag til årsplaner, presentasjoner til bruk i timene og vurdering. Pareto 1 gir elevene det faglige grunnlaget for å forstå byggesteinene i faget. Pareto 2 setter elevene i stand til å anvende teorien, utforske og foreslå løsninger på komplekse problemstillinger.

Pareto 1 | Pareto 2 Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser pareto.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 71 Les mer om Pareto på cdu.no/vgs

Hvordan påvirker økonomisk aktivitet klima og miljø, og hvordan skal myndighetene legge til rette for vekst samtidig som en tar hensyn til miljø og inntektsfordeling? Dette er komplekse problemer som krever at elevene kan veie mange ulike hensyn mot hverandre.

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 49

49

28/03/2022 12:13


SAMFUNNSGEOGRAFI

Hvordan oppstår lokale og globale levekårsforskjeller? Hva er årsakene til endringer i bosetting og flyttemønstre? Hvilken betydning har et samfunns ressurser for levestandard og livskvalitet? I Samfunnsgeografi vil elevene lære om aktuelle temaer for å forstå hvordan vi kan oppnå en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

NYHET 2022!

Samfunnsgeografi Samfunnsgeografi programfag vg2/vg3 Martine Müller Kloster (red.)

Samfunnsgeografi er et nytt, heldigitalt læreverk som åpner for bruk høsten 2022. Læreverket er lett å navigere i, har en ryddig struktur og gir både elever og lærer et komplett og oppdatert læremiddel i faget. Læremiddelet er bygd på kjernen i faget samfunnsgeografi, der eleven skal få en god forståelse for hvordan natur og samfunn spiller sammen, og hvordan demografiske, kulturelle, politiske og økonomiske prosesser påvirker samfunnene våre. Samfunnsgeografi gir eleven metodiske ferdigheter til å identifisere, forklare og utforske samfunnsgeografiske prosesser på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

Det digitale læreverket er delt inn i tre hovedtemaer, samt en metodedel. Innenfor temaene vil elever og lærere få tilgang til læringsforløp med rikt og variert digitalt innhold, for eksempel selvrettende oppgaver, interaktive elementer, oppgaver for tekstproduksjon og berikede tekster. Lærernettstedet inneholder blant annet forslag til årsplan, presentasjoner, forslag til feltarbeid og vurderingsforslag.

Samfunnsgeografi Digitalt læremiddel for elev og lærer Digitale ressurser samfunnsgeografi.cdu.no Pris- og bestillingsinformasjon, side 70 Les mer om Samfunnsgeografi på cdu.no/vgs

50

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 50

28/03/2022 12:13


KROPPSØVING

Gymnos Kroppsøving vg1–vg3 Gjerset, Holmstad, Abelsen, Hanneborg og Myhrvold

Et stort utvalg av aktiviteter, lek, dans og friluftsliv motiverer til bevegelse og naturglede, og viser hvordan kroppsøvingsfaget kan være med på å påvirke mennesker og natur. Gymnos er et praktisk hjelpemiddel for lærer og elev, som dekker alle tre årene. Læreverket legger vekt på kunnskap om trening og viser et mangfoldig utvalg av øvelser, aktiviteter og treningsplaner. I vg1 møter elevene grunnleggende metoder for øving og trening for å kunne planlegge og

oppnå individuelle mål. Fagstoffet har en tydelig progresjon, og i vg2 veiledes elevene videre til å utføre trening på egen hånd og reflektere over hvordan fysisk aktivitet kan fremme psykisk og fysisk helse. I vg3 får elevene en mer grundig innføring i treningsplanlegging og forståelse av sammenhengen mellom trening, kropp og helse i samfunnet. På Gymnos Elevnettsted kan eleven arbeide med oppgaver, egne treningsplaner og se video av alle øvelsene fra læreboka.

Gymnos vg1–vg3 Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser gymnos.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 63 Les mer om Gymnos på cdu.no/vgs

Gymnos viser hvordan du kan planlegge og gjennomføre en tur i friluft, for eksempel med overnatting i hengekøye.

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 51

51

28/03/2022 12:13


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Liv og helse Helse- og oppvekstfag vg1 Iversen, Arsky, Rørtveit, Bogstad, Bråthen, Lindemann Andressen, Fjelldal, Skjelstad Svendsen, Engh og Lunde-Bergersen

Liv og helse er et aktiviserende, praksisnært og variert læreverk for de tre programfagene i helse- og oppvekstfag på vg1. Fagstoffet er nyskrevet og formidlet på en lettfattelig måte av forfattere som kjenner målgruppa godt. I lærebøkene presenteres eksempler fra elevenes hverdag og praksis i de ulike yrkesfagene de kan velge i vg2. Eksemplene knytter praksis og teori sammen. Refleksjonsspørsmål stimulerer til undring og fordypning og bidrar til å øve elevenes muntlige ferdigheter. Elevaktiviteter skaper aktiv læring og faglig engasjement. Folkehelse og livsmestring er spesielt vektlagt, samtidig vil elevene også bli presentert for de andre tverrfaglige temaene der de hører naturlig hjemme i fagene.

På nettstedet til Liv og helse er det nyttige ressurser for både elever og lærere. Elevene finner varierte interaktive oppgaver som oppsummerer fagstoffet i hvert kapittel. I tillegg tilbys større case-oppgaver, varierte læringsløp og tverrfaglige oppgaver. Lærere kan dra nytte av forslag til årsplan, PowerPoint-presentasjoner av alle kapitlene og konkrete undervisningsopplegg.

Liv og helse Helse | Liv og helse Kommunikasjon | Liv og helse Yrke Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser livoghelse.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 60 Les mer om Liv og helse på cdu.no/vgs

52

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 52

28/03/2022 12:13


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Vekst Barne- og ungdomsarbeiderfag vg2/vg3 Johnsen, Lang-Holmen, Svendsen, Eidem, Fjelldal, Dreyer, Bjærke, Arsky, Lunde-Bergersen, Bogstad, Bråthen, Stordalen og Aanderaa

Vekst-serien for barne- og ungdomsarbeiderfag er grundig revidert og oppdatert med nytt stoff til fagfornyelsen. Læreverket består av tre bøker som er knyttet tett sammen og dekker programfagene kommunikasjon og samhandling, pedagogisk arbeid og yrkesliv. Læreverket er utviklet med tanke på at lærerne skal kunne undervise så praksisrettet som mulig, med gode muligheter for variasjon og tilpasning til elevgruppa. Vekst har mange fornøyde brukere og kjennetesnes som et praksisorientert læreverk som legger til rette for at elevene skal få delta aktivt i undervisningen og kunne øve og fordype seg i faget for å bli trygge, profesjonelle og allsidige yrkesutøvere.

Fagstoffet i lærebøkene har en solid forankring, samtidig som virkelighetsnære eksempler og aktiviserende oppgaver sørger for å gjøre fagstoffet relevant for elevene. Vekst bidrar til å gjøre elevene faglig godt rustet både til praksis og som framtidig barne- og ungdomsarbeider. Vekst har supplerende digitale ressurser for både lærere og elever, som fylles på med nye oppgaver og læringsløp etter hvert.

Vekst Pedagogisk arbeid | Vekst Yrkesliv | Vekst Kommunikasjon Lærebok fysisk og digital Digitale ressurser vekst.cdu.no Mer om Unibok og digitale ressurser side 8–9 Pris- og bestillingsinformasjon, side 60 Les mer om Vekst på cdu.no/vgs

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 53

53

28/03/2022 12:13


FAGSPRÅK I YRKESFAGENE

Klar Fagspråk i yrkesfagene Hilde Vikse og Rhonda Nes Lothe

Med Klar lærer elevene fagspråket de trenger i praksis og for videre utdanning. Klar finnes for fem yrkesfaglige områder og gir en innføring i ord og uttrykk man må kunne innenfor disse fagene. Praksisordbøkene tar fagspråket på alvor ved å presentere de aller viktigste ord og uttrykk vi trenger, sammen med et bilde og en forklaring. Klar – app inneholder de samme ord og uttrykk som i bøkene og gir skriftlig morsmålsstøtte på seks morsmål. Elevene kan få innholdet opplest på norsk, og tilbyr ellers en spillfunksjon for øving. Både i bøkene og i appen kan elevene utvide ordlistene med egne ord og uttrykk.

Klar – språkboks inneholder 42 aktivitetskort med tilrettelagte undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i de grunnleggende ferdighetene og tverrfaglig jobbing. Læreverket passer også for særskilt norskopplæring og tilrettelagt undervisning.

Klar Fem praksisordbøker

Apple Store

Google Play

Klar – språkboks Klar – app, se QR-koder Les mer om Klar på cdu.no/noa

54

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 54

28/03/2022 12:13


AKTUELL FAGLITTERATUR FOR LÆRER

Å tenke kritisk sammen

Se flere utgivelser på cda.no

Bugge og Dessingué

Korte, lettleste introduksjonsbøker i historie I serien En kort introduksjon gir noen av landets fremste historikere faglig oppdaterte innføringer i sentrale temaer innenfor norsk og internasjonal historie.

2022 9788202689148

Forfatterne viser hvordan forskjellige typer undervisningsopplegg kan brukes for å fremme kritisk tenkning i alle fag i skolen. Boka gir innsikt i hvordan kritisk tenkning kan forstås og gjøres om til praktisk klasseromsundervisning.

Pris 329,–

Vårens nyheter

Programmering i matematikkfaget Kristensen og Kirfel

2022

Andre aktuelle utgivelser

En innføringsbok i Python for lærere som skal jobbe med programmering i skolen. Boken har en praktisk tilnærming og viser hvordan programmering kan brukes til problemløsning og utforsking i matematikkfaget.

9788202742232 Pris 489,–

Gode digitale lesestrategier Brante og Anmarkrud

2021 9788202657925 Pris per bok kr 299,–

Boka presenterer gode digitale lesestrategier fra de enkle til de mer avanserte. Den inneholder konkrete tips til undervisningsopplegg og arbeidsverktøy som er prøvd ut i norske klasserom.

Pris 259,–

Fagfornyelsen LK20

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 55

55

28/03/2022 12:13


AKTUELL FAGLITTERATUR FOR LÆRER

Det digitale klasserommet

Kvifor vart det slik? Norsk historie gjennom 10 000 år

Utnytt mulighetene!

Hundstad (red.), Angell, Dørum, Myking

Ann Sørum Michaelsen

2019 9788202626174

Dette er en praktisk bok for lærere som ønsker å utvikle sin profesjonsfaglige digitale kompetanse. Boka viser hvordan man kan utnytte mulighetene med enkle grep.

Pris 299,–

2021 9788202517502 Pris 629,–

Hvordan legge til rette for mestring, medvirkning og motivasjon

Vurdering for læring i skolen På vei mot en bærekraftig og demokratisk læringskultur

Langeland og Horverak

2021 9788202706722 Pris 299,–

2021

I denne boka presenteres en metode skolen og lærer kan bruke i samarbeid med elevene for å forebygge frafall og psykiske helseplager i ungdomsskolen og i videregående skole.

Kristensen og Kirfel

2021 9788202710606

I denne boka viser forfatterne hvordan vurdering integrert i daglig undervisning kan bidra til å øke elevenes trivsel, motivasjon og læringsutbytte.

Pris 429,–

Nærmiljøfriluftsliv i skolen

Aktivitetslære i kroppsøving

Ketil Østrem (red.)

Geir Øvrevik (red.)

Boka gir en innføring i sentrale pedagogiske perspektiver, og forfatterne presenterer flere uteaktiviteter som gir elevene gode mestringsopplevelser gjennom utforsking av naturen i nærområdet.

En fagdidaktisk grunnbok med aktiviteter som kan gjennomføres i kroppsøvingsfaget, og tips til hvordan elevene skal øve seg på grunnleggende elementer for å oppleve mestring.

2019

9788202675813

9788202575816

Pris 549,–

Pris 729,–

56

Ei lett tilgjengeleg framstilling av noregshistoria, der forfattarane dreg dei lange linene frå dei første menneska i landet for 10 000 år sidan og fram til den første koronavaksinen desember 2020.

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 56

28/03/2022 12:13


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

978-82-02-73365-0

bm/nyn

VEIL. PRIS

Alle fag, alle trinn

Disko. Strømmetjeneste for læring (LK20) NYHET! Disko vg1 pilot (geografi, kroppsøving, samfunnskunnskap, tysk 2)

disko.cdu.no

2022

88,– *

Biologi

Bios Biologi 1 og 2 (LK20)

Sletbakk, Håpnes, Hessen, Eskeland, Marthinsen

Bios Biologi 1 Lærebok

2021

978-82-02-69656-6

978-82-02-69657-3

995,–

Bios Biologi 1 Unibok

2021

978-82-02-69659-7

bm/nyn

315,–

Bios Biologi 1 Brettbok (pdf)

2021

978-82-02-69658-0

bm/nyn

315,–

Bios Biologi 2 Lærebok NYHET!

2022

978-82-02-74325-3

978-82-02-74326-0

Bios Biologi 2 Unibok NYHET!

2022

978-82-02-74337-6

315,–

2022

978-82-02-74340-6

315,–

Bios Biologi 2 Brettbok (pdf) NYHET!

995,–

Bios 1 og 2 Lærernettsted

bios.cdu.no

978-82-02-69626-9

220,– *

Bios 1 og 2 Elevnettsted

bios.cdu.no

978-82-02-69647-4

Gratis

Engelsk Engelsk studieforberedende Andersen | Berger | Gloppen | Holm | Stensrud | Woodhouse

CITIZENS

Engelsk for studieforberedende utdanningsprogram VG1

Citizens SF (LK20)

Andersen, Berger, Gloppen, Holm, Stensrud, Woodhouse

SF

Citizens SF Lærebok

2020

978-82-02-58364-4

815,–

Citizens SF Unibok

2020

978-82-02-65508-2

265,–

Citizens SF Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-65506-8

265,– 220,– *

Citizens Lærernettsted

citizens.cdu.no

978-82-02-64583-0

Citizens Elevnettsted Pluss

citizens.cdu.no

978-82-02-72090-2

Citizens Elevnettsted

citizens.cdu.no

978-82-02-64582-3

Gratis

40,– *

Citizens Basic (LK20)

Andersen, Aspfors-Sveen, Gloppen, Holm, Opøien Stensrud

Citizens Basic Lærebok

2021

978-82-02-69630-6

715,–

Citizens Basic Unibok

2021

978-82-02-71115-3

235,–

2021

Citizens Basic Brettbok (pdf)

978-82-02-71114-6

235,–

Citizens Lærernettsted

citizens.cdu.no

978-82-02-64583-0

220,– *

Citizens Elevnettsted Pluss

citizens.cdu.no

978-82-02-72090-2

Citizens Elevnettsted

citizens.cdu.no

978-82-02-64582-3

40,– * Gratis

Engelsk programfag VG2-VG3

* eks. mva

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 57

Fagfornyelsen LK20

57

28/03/2022 12:13


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Engelsk 1: Interactions 1 (LK20)

Burgess, Villanueva, Dypedahl, Hasselgård, Skretteberg

Interactions 1 Lærebok

2021

978-82-02-68690-1

845,–

Interactions 1 Unibok

2021

978-82-02-70813-9

265,–

2021

Interactions 1 Brettbok (pdf)

978-82-02-70814-6

265,–

Interactions Lærernettsted

interactions.cdu.no

978-82-02-70812-2

220,– *

Interactions Elevnettsted Pluss

interactions.cdu.no

978-82-02-72094-0

Interactions Elevnettsted

interactions.cdu.no

978-82-02-70811-5

Gratis

40,– *

Engelsk 2: Interactions 2 (LK20) NYHET! Burgess, Dypedahl, Hasselgård

Interactions 2 Lærebok

2022

978-82-02-74096-2

845,–

Interactions 2 Unibok

2022

978-82-02-74098-6

265,–

2022

Interactions 2 Brettbok (pdf)

978-82-02-74102-0

265,–

Interactions Lærernettsted

interactions.cdu.no

978-82-02-70812-2

220,– *

Interactions Elevnettsted Pluss

interactions.cdu.no

978-82-02-72094-0

40,– *

Interactions Elevnettsted

interactions.cdu.no

978-82-02-70811-5

Gratis

Engelsk yrkesfag

Citizens YF (LK20)

Andersen | Berger | Gloppen | Holm | Stensrud | Woodhouse

CITIZENS

YF

Andersen, Berger, Gloppen, Holm, Stensrud, Woodhouse

Engelsk for yrkesfaglige utdanningsprogram VG1

Citizens YF Lærebok

2020

978-82-02-64581-6

815,–

Citizens YF Unibok

2020

978-82-02-65509-9

265,–

2020

Citizens YF Brettbok (pdf)

978-82-02-65510-5

265,–

Citizens Lærernettsted

citizens.cdu.no

978-82-02-64583-0

220,– *

Citizens Elevnettsted Pluss

citizens.cdu.no

978-82-02-72090-2

Citizens Elevnettsted

citizens.cdu.no

978-82-02-64582-3

40,– * Gratis

Med spesifikke ressurser til: Bygg- og anleggsteknikk, Elektro, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Helse- og oppvekstfag, Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Naturbruk, Restaurant- og matfag, Salg, service og reiseliv, Teknikk og industriell produksjon. Se også Citizens Basic på forrige side.

58

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 58

* eks. mva

28/03/2022 12:13


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Fransk Fransk II Elster • Gauvin Skinnemoen • Hønsi Kjetland • Liautaud

Enchanté 1 Fransk II – Vg1

Enchanté 1 og 2 (LK20)

Elster, Gauvin, Skinnemoen, Hønsi, Kjetland, Liautaud

Enchanté 1 Lærebok

2020

978-82-02-58108-4

978-82-02-66994-2

745,–

Enchanté 1 Unibok

2020

978-82-02-65688-1

bm/nyn

245,–

Enchanté 1 Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-65758-1

bm/nyn

245,–

Enchanté 2 Lærebok

2021

978-82-02-55647-1

Enchanté 2 Unibok

2021

978-82-02-71163-4

bm/nyn

245,–

Enchanté 2 Brettbok (pdf)

2021

978-82-02-71850-3

bm/nyn

245,–

Enchanté Lærernettsted

enchante.cdu.no

978-82-02-58931-8

Enchanté Elevnettsted Pluss

enchante.cdu.no

978-82-02-72092-6

Enchanté Elevnettsted

enchante.cdu.no

978-82-02-58930-1

745,–

220,– * bm/nyn

40,– * Gratis

Fysikk

Kraft Fysikk 1 og 2 (LK20)

Fossum, Sandstad, Myhrehagen, Bergli, Dellnes

Kraft Fysikk 1 Lærebok

2021

978-82-02-69494-4

978-82-02-69602-3

975,–

Kraft Fysikk 1 Unibok

2021

978-82-02-69594-1

bm/nyn

315,–

Kraft Fysikk 1 Brettbok (pdf)

2021

978-82-02-69596-5

bm/nyn

315,–

978-82-02-74014-6

Kraft Fysikk 2 Lærebok NYHET!

2022

978-82-02-74013-9

Kraft Fysikk 2 Unibok NYHET!

2022

978-82-02-74015-3

315,–

Kraft Fysikk 2 Brettbok (pdf) NYHET!

2022

975,–

978-82-02-74016-0

315,–

Kraft 1 og 2 Lærernettsted

kraft.cdu.no

978-82-02-69600-9

220,– *

Kraft 1 og 2 Elevnettsted

kraft.cdu.no

978-82-02-69598-9

Gratis

Geografi

Geografi (LK20)

Eide, Holgersen, Johansen

Geografi Lærebok

2020

978-82-02-63874-0

978-82-02-66945-4

715,–

Geografi Unibok

2020

978-82-02-66941-6

bm/nyn

215,–

2020

978-82-02-66940-9

bm/nyn

215,–

Geografi Brettbok (pdf) Geografi Lærernettsted

geografi.cdu.no

978-820-267-230-0

Geografi Elevnettsted Pluss

geografi.cdu.no

978-82-02-72098-8

Geografi Elevnettsted

geografi.cdu.no

978-82-02-66944-7

* eks. mva

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 59

220,– * 40,– * Gratis

Fagfornyelsen LK20

59

28/03/2022 12:13


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Helse- og oppvekstfag Helse- og oppvekstfag vg1

Liv og helse (LK20)

Arsky, Iversen, Rørtveit, Engh, Bogstad, Bråthen, Svendsen, Lunde-Bergersen m.fl.

Liv og helse – Helse Lærebok

2020

978-82-02-62735-5

978-82-02-65293-7

675,–

Liv og helse Helse Unibok

2020

978-82-02-66961-4

bm/nyn

215,–

Liv og helse Helse Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-66959-1

bm/nyn

215,–

Liv og Helse – Kommunikasjon Lærebok

2020

978-82-02-62733-1

978-82-02-65294-4

565,–

Liv og Helse – Kommunikasjon Unibok

2020

978-82-02-66971-3

bm/nyn

175,–

Liv og Helse – Kommunikasjon Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-66973-7

bm/nyn

175,–

Liv og Helse – Yrke Lærebok

2020

978-82-02-62734-8

978-82-02-65295-1

565,–

Liv og Helse – Yrke Unibok

2020

978-82-02-66970-6

bm/nyn

175,–

Liv og Helse – Yrke Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-66972-0

bm/nyn

175,–

Liv og Helse Lærernettsted

livoghelse.cdu.no

978-82-02-66978-2

Liv og Helse Elevnettsted Pluss

livoghelse.cdu.no

978-82-02-72104-6

Liv og Helse Elevnettsted

livoghelse.cdu.no

978-82-02-66977-5

220,– * bm/nyn

40,– * Gratis

Barne- og ungdomsarbeiderfag vg2–vg3

Vekst (LK20)

Johnsen, Lang-Holmen, Svendsen, Eidem, Fjelldal, Arsky, Lunde-Bergersen, Bogstad, Bråthen, Stordalen, Dreyer, Bjærke og Aanderaa Vekst – Pedagogisk arbeid Lærebok

2021

978-82-02-69581-1

Vekst – Pedagogisk arbeid Unibok

2021

978-82-02-69582-8

Vekst – Pedagogisk arbeid Brettbok (pdf)

2021

978-82-02-69587-3

Vekst – Yrkesliv Lærebok

2021

978-82-02-69605-4

Vekst – Yrkesliv Unibok

2021

978-82-02-69608-5

235,–

Vekst – Yrkesliv Brettbok (pdf)

2021

978-82-02-69609-2

235,–

Vekst – Kommunikasjon Lærebok

2021

978-82-02-69607-8

Vekst – Kommunikasjon Unibok

2021

978-82-02-69618-4

235,–

2021

978-82-02-69619-1

235,–

Vekst – Kommunikasjon Brettbok (pdf) Vekst Lærernettsted

vekst.cdu.no

978-82-02-69584-2

Vekst Elevnettsted Pluss

vekst.cdu.no

978-82-02-72103-9

Vekst Elevnettsted

vekst.cdu.no

978-82-02-69585-9

60

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 60

978-82-02-69586-6

655,– 235,– 235,–

978-82-02-69606-1

978-82-02-69614-6

655,–

655,–

220,– * bm/nyn

40,– * Gratis

* eks. mva

28/03/2022 12:13


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

978-82-02-59094-9

978-82-02-65705-5

VEIL. PRIS

Historie Historie vg2–vg3

Alle tiders historie vg2–3 (LK20) Heum, Martinsen, Moum, Teige

Alle tiders historie vg2–vg3 Lærebok

2020

895,–

Alle tiders historie vg2 Lærebok

2021

978-82-02-59095-6

978-82-02-72152-7

595,–

Alle tiders historie vg3 Lærebok NYHET!

2022

978-82-02-59096-3

978-82-02-74235-5

715,–

Alle tiders historie vg2–vg3 Unibok

2020

978-82-02-65701-7

bm/nyn

265,–

2020

978-82-02-65700-0

bm/nyn

265,–

Alle tiders historie vg2–vg3 Brettbok (pdf) Alle tiders historie Lærernettsted

alletidershistorie.cdu.no

978-82-02-65699-7

Alle tiders historie Elevnettsted Pluss

alletidershistorie.cdu.no

978-82-02-72096-4

Alle tiders historie Elevnettsted

alletidershistorie.cdu.no

978-82-02-65695-9

220,– * bm/nyn

40,– * Gratis

Historie påbygging vg3

Alle tiders historie Påbygg (LK20) NYHET! Heum, Martinsen, Moum, Teige

Alle tiders historie Påbygg Lærebok

2022

978-82-02-69560-6

978-82-02-74037-5

895,–

Alle tiders historie Påbygg Unibok

2022

978-82-02-69562-0

bm/nyn

265,–

Alle tiders historie Påbygg Brettbok (pdf)

2022

978-82-02-74036-8

bm/nyn

265,–

Alle tiders historie Lærernettsted

alletidershistorie.cdu.no

978-82-02-67283-6

Alle tiders historie Elevnettsted Pluss

alletidershistorie.cdu.no

978-82-02-72096-4

Alle tiders historie Elevnettsted

alletidershistorie.cdu.no

978-82-02-65695-9

220,– * bm/nyn

40,– * Gratis

Historie og filosofi

Historie og filosofi 1 og 2 (LK20) NYHET! Lund, Moum, Tollefsen

Historie og filosofi 1 Lærebok

2022

978-82-02-73722-1

978-82-02-74065-8

925,–

Historie og filosofi 1 Unibok

2022

978-82-02-74068-9

bm/nyn

265,–

Historie og filosofi 1 Brettbok (pdf)

2022

978-82-02-74066-5

bm/nyn

265,–

Historie og filosofi 2 Lærebok

2023

978-82-02-76017-5

978-82-02-76018-2

925,–

Historie og filosofi 2 Unibok

2023

978-82-02-76019-9

bm/nyn

265,–

Historie og filosofi 2 Brettbok (pdf)

2023

978-82-02-76020-5

bm/nyn

265,–

Historie og filosofi 1 og 2 Lærernettsted

historieogfilosofi.cdu.no

978-82-02-76021-2

220,– *

Historie og filosofi 1 og 2 Elevnettsted

historieogfilosofi.cdu.no

978-82-02-76022-9

Gratis

* eks. mva

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 61

Fagfornyelsen LK20

61

28/03/2022 12:13


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Informasjonsteknologi

Kode IT 1 (LK20)

Langslet, Solheim, Bae Brandtzæg, Rostamzadeh og Vågeskar

Kode 1 Lærebok

2021

978-82-02-69610-8

978-82-02-69613-9

875,–

Kode 1 Unibok

2021

978-82-02-69627-6

bm/nyn

265,–

Kode 1 Brettbok (pdf) Vågeskar, Rostamzadeh, Johansen Sørem, Kristensen

2021

978-82-02-69624-5

bm/nyn

265,–

Kode Lærernettsted (LK20)

kode.cdu.no

978-82-02-69621-4

220,– *

Kode Elevnettsted (LK20)

kode.cdu.no

978-82-02-69617-7

Gratis

Kode IT 2 (LK20) NYHET!

Vågeskar, Rostamzadeh, Johansen Sørem, Yabo Sherling Kristensen

Kode 2 Lærebok

2022

978-82-02-73999-7

875,–

Kode 2 Unibok

2022

978-82-02-74006-1

265,–

Kode 2 Brettbok (pdf)

2022

978-82-02-74002-3

265,–

Kode Lærernettsted (LK20)

kode.cdu.no

978-82-02-69621-4

220,– *

Kode Elevnettsted (LK20)

kode.cdu.no

978-82-02-69617-7

Gratis

Kjemi

Kjemien stemmer Kjemi 1 og 2 (LK20) Knutsen, Tveit, Vestli

Kjemien Stemmer 1 Grunnbok

2021

978-82-02-69663-4

978-82-02-69662-7

745,–

Kjemien Stemmer 1 Unibok

2021

978-82-02-71939-5

Kjemien Stemmer 1 Brettbok (pdf)

2021

978-82-02-69665-8

bm/nyn

245,–

Kjemien Stemmer 1 Studiebok

2021

978-82-02-69660-3

978-82-02-69661-0

305,–

Kjemien Stemmer 1 Studiebok Unibok

2021

978-82-02-71943-2

bm/nyn

Kjemien Stemmer 1 Studiebok Brettbok (pdf)

2021

978-82-02-69667-2

bm/nyn

Kjemien Stemmer 2 Grunnbok NYHET!

2022

978-82-02-70046-1

978-82-02-70047-8

745,–

Kjemien Stemmer 2 Grunnbok Unibok NYHET!

2022

978-82-02-73910-2

bm/nyn

245,–

245,–

95,– 95,–

Kjemien Stemmer 2 Grunnbok Brettbok (pdf) NYHET!

2022

978-82-02-73916-4

bm/nyn

245,–

Kjemien Stemmer 2 Studiebok NYHET!

2022

978-82-02-70048-5

978-82-02-70049-2

305,–

Kjemien Stemmer 2 Studiebok Unibok NYHET!

2022

978-82-02-73911-9

bm/nyn

95,–

Kjemien Stemmer 2 Studiebok Brettbok (pdf) NYHET!

2022

978-82-02-69667-2

bm/nyn

95,–

Kjemien Stemmer 1 og 2 Lærernettsted

kjemienstemmer.cdu.no

978-82-02-69669-6

220,– *

Kjemien Stemmer 1 og 2 Elevnettsted

kjemienstemmer.cdu.no

978-82-02-69664-1

Gratis

62

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 62

* eks. mva

28/03/2022 12:13


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Kommunikasjon og kultur

Kommunikasjon og kultur 1–3 (K06) Børresen, Vanvik, Økland

Kommunikasjon og kultur Lærebok 1–3

2019

978-82-02-64047-7

875,–

Kommunikasjon og kultur 1–3 Unibok

2019

978-82-02-54186-6

245,–

2019

978-82-02-54185-9

245,–

Kommunikasjon og kultur 1–3 Brettbok (pdf) Kommunikasjon og kultur 1–3 Lærernettsted

kommunikasjonogkultur.cdu.no

978-82-02-54187-3

220,– *

Kommunikasjon og kultur 1–3 Elevnettsted

kommunikasjonogkultur.cdu.no

978-82-02-55703-4

Gratis

Kroppsøving

Gymnos (LK20)

Gjerset, Holmstad, Abelsen, Hanneborg, Myhrvold

Gymnos Lærebok

2020

978-82-02-65291-3

978-82-02-65292-0

525,–

Gymnos Unibok

2020

978-82-02-66922-5

bm/nyn

175,–

2020

978-82-02-66923-2

bm/nyn

175,–

Gymnos Brettbok (pdf) Gymnos Lærernettsted

gymnos.cdu.no

978-82-02-65341-5

220,– *

Gymnos Elevnettsted

gymnos.cdu.no

978-82-02-64741-4

Gratis

Markedsføring og ledelse

*

Visjon 1 og 2 (LK20) Nørgaard, Olsen

Visjon 1 Lærebok

2021

978-82-02-68984-1

978-82-02-69639-9

835,–

Visjon 1 Unibok

2021

978-82-02-69593-4

bm/nyn

265,–

Visjon 1 Brettbok (pdf)

2021

978-82-02-69641-2

bm/nyn

265,–

Visjon 2 Lærebok NYHET!

2022

978-82-02-75059-6

978-82-02-75063-3

835,–

Visjon 2 Unibok NYHET!

2022

978-82-02-75503-4

bm/nyn

265,–

Visjon 2 Brettbok (pdf) NYHET!

2022

978-82-02-75659-8

bm/nyn

265,–

Visjon 1 og 2 Lærernettsted

visjon.cdu.no

978-82-02-69645-0

220,– *

Visjon 1 og 2 Elevnettsted

visjon.cdu.no

978-82-02-69644-3

Gratis

* eks. mva

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 63

Fagfornyelsen LK20

63

28/03/2022 12:13


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Matematikk

coSinus Digital matematikk vg1–vg3 (LK20)

coSinus Digital 1T, 1P, 1P-Y, 1T-Y

cosinus.cdu.no

2020

978-82-02-67184-6

bm/nyn

124,– *

coSinus Digital 2P, R1, S1

cosinus.cdu.no

2021

978-82-02-72043-8

bm/nyn

124,– *

coSinus Digital R2, S2, 2P-Y NYHET!

cosinus.cdu.no

2022

978-82-02-75634-5

124,– *

coSinus Digital privatlisens (alle kurs, LK20)

cosinus.cdu.no

2021

978-82-02-67185-3

244,– *

Sinus Lærernettsted (alle kurs, LK20)

sinus.cdu.no

978-82-02-67326-0

220,– *

Sinus Elevnettsted (alle kurs, LK20)

sinus.cdu.no

978-82-02-66993-5

Gratis

Matematikk yrkesfag

Sinus 1P-Y (LK20)

Gustafsson, Osnes, Vestergaard, m.fl.

Sinus 1P-Y EL Lærebok

2020

978-82-02-63350-9

978-82-02-65279-1

675,–

Sinus 1P-Y EL Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-67038-2

bm/nyn

225,–

Sinus 1P-Y HS, RM, SR Lærebok

2020

978-82-02-67034-4

978-82-02-67035-1

675,–

Sinus 1P-Y HS, RM, SR Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-67039-9

bm/nyn

225,–

Sinus 1P-Y NA, FD, DT, IM Lærebok

2020

978-82-02-67037-5

978-82-02-67037-5

675,–

Sinus 1P-Y NA, FD, DT, IM Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-67040-5

bm/nyn

225,–

Sinus 1P-Y TP, BA Lærebok

2020

978-82-02-67032-0

978-82-02-67033-7

675,–

bm/nyn

225,–

Sinus 1P-Y TP, BA Brettbok (pdf)

2020 978-82-02-67041-2

Sinus Lærernettsted (alle kurs, LK20)

sinus.cdu.no

978-82-02-67326-0

220,– *

Sinus Elevnettsted (alle kurs, LK20)

sinus.cdu.no

978-82-02-66993-5

Gratis

Matematikk studieforberedende

Sinus 1P og 1T (LK20)

Oldervoll, Svorstøl, Vestergaard, Gustafsson, Osnes, Pedersen, Jacobsen

Sinus 1P Lærebok

2020

978-82-02-64651-6

978-82-02-65281-4

875,–

Sinus 1P Unibok

2020

978-82-02-67001-6

bm/nyn

255,–

Sinus 1P Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-66999-7

bm/nyn

255,–

Sinus 1T Lærebok

2020

978-82-02-64652-3

978-82-02-65290-6

875,–

Sinus 1T Unibok

2020

978-82-02-67002-3

bm/nyn

255,–

Sinus 1T Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-67000-9

bm/nyn

255,–

Sinus 1P Basis Engangsbok

2021

978-82-02-67197-6

978-82-02-67198-3

300,–

Sinus Lærernettsted (alle kurs, LK20)

sinus.cdu.no

978-82-02-67326-0

220,– *

Sinus Elevnettsted (alle kurs, LK20)

sinus.cdu.no

978-82-02-66993-5

Gratis

64

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 64

* eks. mva

28/03/2022 12:13


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Sinus 2P (LK20)

Oldervoll, Svorstøl, Gustafsson, Osnes, Pedersen

Sinus 2P Lærebok

2021

978-82-02-69636-8

978-82-02-69637-5

705,–

Sinus 2P Brettbok (pdf)

2021

978-82-02-69643-6

bm/nyn

235,–

Sinus 2P Unibok

2022

978-82-0271396-6

bm/nyn

235,–

Sinus Lærernettsted (alle kurs)

sinus.cdu.no

2022

978-82-02-67326-0

220,– *

Sinus Elevnettsted (alle kurs)

sinus.cdu.no

2022

978-82-02-66993-5

Gratis

Sinus S1 Lærebok

2021

978-82-02-69625-2

978-82-02-69628-3

975,–

Sinus S1 Brettbok (pdf)

2021

978-82-02-69634-4

bm/nyn

295,–

Matematikk programfag vg2–vg3

Sinus S1 og S2 (LK20 ) Oldervoll, Svorstøl og Jacobsen

Sinus S1 Unibok NYHET

2022

978-82-02-71395-9

bm/nyn

295,–

Sinus S2 Lærebok NYHET!

2022

978-820-274-057-3

978-82-02-74053-5

945,–

Sinus S2 Brettbok (pdf) NYHET!

2022

978-82-02-74069-6

bm/nyn

285,–

Sinus S2 Unibok

2023

978-82-02-74071-9

bm/nyn

285,–

Sinus Lærernettsted (alle kurs, LK20)

sinus.cdu.no

978-82-02-67326-0

220,– *

Sinus Elevnettsted (alle kurs, LK20)

sinus.cdu.no

978-82-02-66993-5

Gratis

Sinus R1 og R2 (LK20)

Oldervoll, Svorstøl, Gustafsson, Osnes, Jacobsen

Sinus R1 Lærebok

2021

978-82-02-69615-3

978-82-02-69623-8

975,–

Sinus R1 Brettbok (pdf)

2021

978-82-02-69631-3

bm/nyn

295,–

Sinus R1 Unibok NYHET!

2022

978-82-02-71394-2

bm/nyn

295,–

Sinus R2 Lærebok NYHET!

2022

978-82-02-74000-9

nyn?

945,–

Sinus R2 Brettbok (pdf) NYHET!

2022

978-82-02-74038-2

bm/nyn

(anslått) 285,–

Sinus R2 Unibok

2023

978-82-02-74044-3

bm/nyn

(anslått) 285,–

Sinus Lærernettsted (alle kurs)

sinus.cdu.no

2022

978-82-02-67326-0

220,– *

Sinus Elevnettsted (alle kurs)

sinus.cdu.no

2022

978-82-02-66993-5

Gratis

* eks. mva

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 65

Fagfornyelsen LK20

65

28/03/2022 12:13


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Matematikk YF påbygging

Sinus 2P-Y (LK20) NYHET! Osnes, Gustafsson, Oldervoll, Svorstøl

Sinus 2P-Y Lærebok

2022

978-820-274-072-6

978-820-274-073-3

850,–

Sinus 2P-Y Brettbok (pdf)

2022

978-82-02-74074-0

bm/nyn

255,–

2022

978-82-02-74076-4

bm/nyn

255,–

Sinus 2P-Y Unibok Sinus Lærernettsted (alle kurs, LK20)

sinus.cdu.no

978-82-02-67326-0

220,– *

Sinus Elevnettsted (alle kurs, LK20)

sinus.cdu.no

978-82-02-66993-5

Gratis

Naturfag Naturfag studieforberedende

Kosmos SF (LK20)

Valvik, Engan, Heskestad, Liebich, Mykland, Nærø

Kosmos SF Lærebok

2020

978-82-02-60914-6

978-82-02-65286-9

775,–

Kosmos SF Unibok

2020

978-82-02-66921-8

bm/nyn

245,–

Kosmos SF Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-66920-1

bm/nyn

245,–

Kosmos SF Lærernettsted

kosmos.cdu.no

978-82-02-66980-5

Kosmos SF Elevnettsted Pluss NYHET!

kosmos.cdu.no

978-82-02-72101-5

Kosmos SF Elevnettsted

kosmos.cdu.no

978-82-02-66979-9

220,– * bm/nyn

40,– * Gratis

Naturfag yrkesfag

Kosmos YF (LK20)

Halvorsen, Heskestad, Boye m.fl.

Kosmos EL Lærebok

2020

978-82-02-66820-4

978-82-02-66821-1

365,–

Kosmos EL Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-67004-7

bm/nyn

125,–

Kosmos EL Unibok

2020

978-82-02-67190-7

bm/nyn

125,–

Kosmos FD og DT Lærebok

2020

978-82-02-66825-9

978-82-02-66826-6

365,–

Kosmos FD og DT Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-67023-8

bm/nyn

125,–

Kosmos FD og DT Unibok

2020

978-82-02-67189-1

bm/nyn

125,–

Kosmos HS og RM Lærebok

2020

978-82-02-66822-8

978-82-02-66823-5

365,–

Kosmos HS og RM Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-67006-1

bm/nyn

120,–

Kosmos HS og RM Unibok

2020

978-82-02-67192-1

bm/nyn

120,–

Kosmos IM Lærebok

2020

978-82-02-67024-5

978-82-02-67025-2

365,–

Kosmos IM Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-67007-8

bm/nyn

125,–

Kosmos IM Unibok

2020

978-82-02-67193-8

bm/nyn

125,–

Kosmos TP og BA Lærebok

2020

978-82-02-66819-8

978-82-02-66824-2

365,–

Kosmos TP og BA Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-67005-4

bm/nyn

125,–

Kosmos TP og BA Unibok

2020

978-82-02-67191-4

bm/nyn

125,–

66

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 66

* eks. mva

28/03/2022 12:13


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Kosmos NA og SR Lærebok

2020

978-82-02-62498-9

978-82-02-62499-6

365,–

Kosmos NA og SR Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-67008-5

bm/nyn

125,–

Kosmos NA og SR Unibok

2020

978-82-02-67318-5

bm/nyn

125,–

Kosmos Lærernettsted

kosmos.cdu.no

978-82-02-66980-5

Kosmos Elevnettsted Pluss

kosmos.cdu.no

978-82-02-72101-5

Kosmos Elevnettsted

kosmos.cdu.no

978-82-02-66979-9

220,– * bm/nyn

40,– Gratis

Naturfag påbygging

Kosmos Påbygging (LK20) NYHET! Eggebø Valvik, Heskestad, Engan, Mykland, Nærø

Kosmos Påbygging Lærebok

2022

978-82-02-73252-3

978-82-02-73756-6

695,–

Kosmos Påbygging Unibok

2022

978-82-02-73920-1

bm/nyn

225,–

Kosmos Påbygging Brettbok (pdf)

2022

978-82-02-73923-2

bm/nyn

225,–

Moment VG1 Lærebok

2020

978-82-02-59733-7

bm/nyn

675,–

Moment VG1 Unibok

2020

978-82-02-65788-8

bm/nyn

215,–

Moment VG1 Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-66642-2

bm/nyn

215,–

Moment VG2 Lærebok

2021

978-82-02-59734-4

bm/nyn

675,–

Moment VG2 Unibok

2021

978-82-02-69629-0

bm/nyn

215,–

Moment VG2 Brettbok (pdf)

2021

978-82-02-69633-7

bm/nyn

215,–

Norsk Norsk studieforberedende Fodstad | Minken | Norendal | Lånke | Blikstad-Balas | Østmoe

Fodstad, Minken, Norendal, Lånke, Blikstad-Balas og Østmoe,

Norsk for studieforberedene Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eget enim eleifend, bibendum mi sit amet, tempor orci. Vestibulum a tempus erat. Nullam tempor mi vitae orci feugiat, et eleifend ipsum auctor. Sed sem

NORSK FOR STUDIEFORBEREDENDE

VG2

Moment VG2

Moment VG2

Lærebok for studieforberedende Vg2

Bokmål

Moment VG1–VG3 (LK20) Fodstad, m.fl.

sapien, euismod non dolor vitae, suscipit venenatis augue. Sed quis ornare urna, vel congue dui. Cras sollicitudin laoreet magna, nec mollis augue auctor quis. Suspendisse potenti. Aenean at dolor lobortis, auctor nisi id, dictum ipsum.

Følger fagfornyelsen 2020

ISBN 978-82-xx-xxxxx-x

.cdu.no

Bokmål www.cdu.no

Moment VG3 Lærebok NYHET!

2022

978-82-02-59735-1

bm/nyn

675,–

Moment VG3 Unibok NYHET!

2022

978-82-02-74231-7

bm/nyn

225,–

Moment VG3 Brettbok (pdf) NYHET!

978-82-02-74232-4

bm/nyn

225,–

Moment VG1-VG3 Lærernettsted

moment.cdu.no

978-82-02-65787-1

bm/nyn

220,– *

Moment VG1-VG3 Elevnettsted Pluss

moment.cdu.no

978-82-02-72102-2

bm/nyn

40,– *

Moment VG1-VG3 Elevnettsted

moment.cdu.no

978-82-02-65785-7

bm/nyn

* eks. mva

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 67

2022

Gratis

Fagfornyelsen LK20

67

28/03/2022 12:13


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Norsk yrkesfag

Kontakt (LK20) Grundvig og Valand

Kontakt Lærebok

2021

978-82-02-59731-3

978-82-02-59732-0

615,–

Kontakt Unibok

2021

978-82-02-67010-8

bm/nyn

205,–

2021

978-82-02-67009-2

bm/nyn

205,–

Kontakt Brettbok (pdf) Kontakt Lærernettsted

kontakt.cdu.no

978-82-02-67003-0

Kontakt Elevnettsted Pluss

kontakt.cdu.no

978-82-02-72100-8

Kontakt Elevnettsted

kontakt.cdu.no

978-82-02-65774-1

220,– * bm/nyn

40,– * Gratis

Norsk påbygging

Kontakt Påbygg (LK20) NYHET!

Grundvig, Gudmundseth, Talsethagen, Valand, Øye

Kontakt Påbygg Lærebok

2022

978-82-02-71519-9

978-82-02-71520-5

705,–

Kontakt Påbygg Unibok

2022

978-82-02-73994-2

bm/nyn

215,–

2022

978-82-02-75967-4

bm/nyn

215,–

Kontakt Påbygg Brettbok (pdf) Kontakt Påbygg Lærernettsted

kontakt.cdu.no

978-82-02-75625-3

220,– *

Kontakt Påbygg Elevnettsted Pluss

kontakt.cdu.no

978-82-02-75629-1

Kontakt Påbygg Elevnettsted

kontakt.cdu.no

978-82-02-75628-4

Gratis

bm/nyn

40,– *

Ordbøker

Engelsk

Svenkerud, Bjerkeng, Lerø

Engelsk ordbok (flexi) Engelsk-norsk/norsk-engelsk

2016

978-82-02-50545-5

315,–

Engelsk skoleordbok (flexi) Engelsk-norsk/norsk-engelsk

2016

978-82-02-49702-6

255,–

Fransk ordbok (flexi) Fransk-norsk/norsk-fransk

2017

978-82-02-49193-2

315,–

Fransk skoleordbok (flexi) Fransk-norsk/norsk-fransk

2015

978-82-02-49079-9

255,–

Latinsk ordbok (Ib) Latin-norsk

2015

978-82-02-42323-0

845,–

Latinsk grammatikk

2022

978-82-02-47325-9

Ikke fastsatt

Fransk

Svenkerud, Lerø, Haugum, Landron

Latin

Roggen, Kraggerud, Tosterud

68

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 68

* eks. mva

28/03/2022 12:13


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Norsk bokmål

Urdland, Karlsen, Krogstad, Paulssen

Norsk ordbok – bokmål

2018

978-82-02-30773-8

365,–

Bokmål-nynorsk ordbok

2019

978-82-02-64023-1

315,–

Bokmål-nynorsk skoleordbok

2015

978-82-02-49452-0

275,–

2020

978-82-02-61532-1

365,–

Spansk skoleordbok (flexi) Spansk-norsk/norsk-spansk

2016

978-82-02-49701-9

255,–

Spansk ordbok (flexi) Spansk-norsk/norsk-spansk

2015

978-82-02-49823-8

315,–

Tysk skoleordbok (flexi) Tysk-norsk/norsk-tysk

2015

978-82-02-40342-3

255,–

Tysk ordbok (flexi) Tysk-norsk/norsk-tysk

2017

978-82-02-49233-5

325,–

Demos Lærebok

2022

978-82-02-68974-2

978-82-02-74046-7

895,–

Demos Unibok

2022

978-82-02-74051-1

bm/nyn

265,–

2022

978-82-02-74056-6

bm/nyn

265,–

Norsk bokmål–nynorsk Knut Lindh

Norsk nynorsk Karlsen

Norsk ordbok – nynorsk

Spansk

Baggethun m. fl.

Tysk

Parnemann, Svenkerud

Politikk og menneskerettigheter

Demos (LK20) NYHET! Hovden, Knutsen, Kosberg

Demos Brettbok (pdf) Demos Lærernettsted

demos.cdu.no

978-82-02-74179-2

220,– *

Demos Elevnettsted

demos.cdu.no

978-82-02-74060-3

Gratis

* eks. mva

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 69

Fagfornyelsen LK20

69

28/03/2022 12:13


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Psykologi

Psykologi 1 og 2 (LK20) Diseth og Sørheim

Psykologi 1 Lærebok

2021

978-82-02-67405-2

978-82-02-71413-0

895,–

Psykologi 1 Unibok

2021

978-82-02-71415-4

bm/nyn

265,–

Psykologi 1 Brettbok (pdf)

2021

978-82-02-71416-1

bm/nyn

265,–

Psykologi 2 Lærebok NYHET!

2022

978-82-02-67406-9

978-82-02-71414-7

895,–

Psykologi 2 Unibok NYHET!

2022

978-82-02-74169-3

265,–

Psykologi 2 Brettbok (pdf) NYHET!

2022

978-82-02-74173-0

265,–

Psykologi 1 og 2 Lærernettsted

psykologi.cdu.no

978-82-02-71418-5

220,– *

Psykologi 1 og 2 Elevnettsted

psykologi.cdu.no

978-82-02-71417-8

Gratis

Religion og etikk

Religion og etikk (LK20) NYHET!

Eriksen, Fredriksen, Gupta, Haaland, Selimovic, Tuft

Religion og etikk Lærebok

2022

978-82-02-68980-3

978-82-02-76024-3

795,–

Religion og etikk Unibok

2022

978-82-02-76011-3

bm/nyn

245,–

Religion og etikk Brettbok (pdf)

2022

978-82-02-76012-0

bm/nyn

245,–

Religion og etikk Lærernettsted

religionogetikk.cdu.no

978-82-02-76013-7

220,– *

Religion og etikk Elevnettsted Pluss

religionogetikk.cdu.no

978-82-02-76189-9

40,– *

Religion og etikk Elevnettsted

religionogetikk.cdu.no

978-82-02-76023-6

Gratis

Rettslære

Juss og samfunn 1 og 2 (LK20) Alf Marcus Wiegaard

Juss og samfunn 1 Lærebok

2021

978-82-02-69590-3

978-82-02-69601-6

715,–

Juss og samfunn 1 Unibok

2021

978-82-02-69591-0

bm/nyn

235,–

Juss og samfunn 1 Brettbok (pdf)

2021

978-82-02-69595-8

bm/nyn

235,–

Juss og samfunn 2 Lærebok NYHET!

2022

978-82-02-74039-9

978-82-02-74042-9

715,–

Juss og samfunn 2 Unibok NYHET!

2022

978-82-02-74064-1

bm/nyn

235,–

Juss og samfunn 2 Brettbok (pdf) NYHET!

2022

978-82-02-74061-0

bm/nyn

235,–

Juss og samfunn 1 og 2 Lærernettsted

jussogsamfunn.cdu.no

978-82-02-69599-6

220,– *

Juss og samfunn 1 og 2 Elevnettsted

jussogsamfunn.cdu.no

978-82-02-69597-2

Gratis

70

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 70

* eks. mva

28/03/2022 12:13


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Samfunnsgeografi

Samfunnsgeogafi (LK20) NYHET!

Martine Müller Kloster (red.) Samfunnsgeografi Lærernettsted

samfunnsgeografi.cdu.no

978-82-02-76106-6

Samfunnsgeografi Elevnettsted Pluss

samfunnsgeografi.cdu.no

978-82-02-74497-7

bm/nyn

ikke fastsatt * ikke fastsatt *

Samfunnskunnskap

Delta! (LK20)

Holgersen, Iversen, Kosberg

Delta! Lærebok

2020

978-82-02-65653-9

978-82-02-65654-6

565,–

Delta! Unibok

2020

978-82-02-65659-1

bm/nyn

205,–

Delta! Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-65658-4

bm/nyn

205,–

Delta! Basis

2021

978-82-02-71979-1

978-82-02-71980-7

385,–

Delta! Basis Unibok

2021

978-82-02-72006-3

bm/nyn

155,–

2021

978-82-02-72007-0

bm/nyn

155,–

Delta! Basis Brettbok (pdf) Delta! Lærernettsted

delta.cdu.no

978-82-02-65655-3

Delta! Elevnettsted Pluss

delta.cdu.no

978-82-02-72097-1

Delta! Elevnettsted

delta.cdu.no

978-82-02-67022-1

220,– * bm/nyn

40,– * Gratis

Samfunnsøkonomi

Pareto 1 og 2 (LK20) Steinar Holden

Pareto 1 Lærebok

2021

978-82-02-68985-8

978-82-02-69649-8

745,–

Pareto 1 Unibok

2021

978-82-02-69650-4

bm/nyn

235,–

Pareto 1 Brettbok (pdf)

2021

978-82-02-69651-1

bm/nyn

235,–

Pareto 2 Lærebok NYHET!

2022

978-82-02-74019-1

978-82-02-75671-0

715,–

Pareto 2 Unibok NYHET!

2022

978-82-02-74020-7

bm/nyn

235,–

978-82-02-76014-4

bm/nyn

235,–

Pareto 2 Brettbok (pdf) NYHET!

2022

Pareto 1 og 2 Lærernettsted

pareto.cdu.no

978-82-02-69653-5

220,– *

Pareto 1 og 2 Elevnettsted

pareto.cdu.no

978-82-02-69652-8

Gratis

* eks. mva

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 71

Fagfornyelsen LK20

71

28/03/2022 12:13


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Sosiologi og sosialantropologi

Sosio (LK20)

Berta, Dehle, Galaasen

Sosio Lærebok

2021

978-82-02-68721-2

978-82-02-69565-1

835,–

Sosio Unibok

2021

978-82-02-69563-7

bm/nyn

225,–

2021

978-82-02-69570-5

bm/nyn

225,–

Sosio Brettbok (pdf) Sosio Lærernettsted

sosio.cdu.no

978-82-02-69569-9

220,– *

Sosio Elevnettsted

sosio.cdu.no

978-82-02-62899-4

Gratis

Sosialkunnskap

Samspill (LK20) NYHET! Langø, Haugen, Longva, Kosberg

Samspill Lærebok

2022

978-82-02-69574-3

978-82-02-69648-1

865,–

Samspill Unibok

2022

978-82-02-69679-5

bm/nyn

265,–

Samspill Brettbok (pdf)

2022

978-82-02-69678-8

bm/nyn

265,–

Samspill Lærernettsted

samspill.cdu.no

978-82-02-69677-1

220,– *

Samspill Elevnettsted

samspill.cdu.no

978-82-02-69676-4

Gratis

Spansk Spansk I

¿Sabes? (LK20) NYHET! Drange, Osorio

¿Sabes? Tekst- og øvingsbok vg1–vg2

2022

978-82-02-72767-3

715,–

¿Sabes? Unibok

2022

978-82-02-75545-4

235,–

¿Sabes? Brettbok

2022

978-82-02-75550-8

235,–

¿Sabes? Lærernettsted

sabes.cdu.no

2022

978-82-02-73030-7

220,– *

¿Sabes? Elevnettsted Pluss

sabes.cdu.no

2022

978-82-02-75548-5

¿Sabes? Elevnettsted

sabes.cdu.no

2022

978-82-02-73031-4

72

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 72

40,– * Gratis

* eks. mva

28/03/2022 12:13


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Spansk II

Encuentros 1 og 2 (LK20) Bernáldez, Leguina-Morel, Vargas

Encuentros 1 Tekst- og øvingsbok

2020

978-82-02-55609-9

978-82-02-65623-2

715,–

Encuentros 1 Unibok

2020

978-82-02-65632-4

bm/nyn

235,–

Encuentros 1 Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-65627-0

bm/nyn

235,–

Encuentros 2 Tekst- og øvingsbok

2021

978-82-02-63687-6

978-82-02-69427-2

Encuentros 2 Unibok

2021

978-82-02-71167-2

235,–

Encuentros 2 Brettbok (pdf)

715,–

2021

978-82-02-71298-3

235,–

Encuentros Lærernettsted

encuentros.cdu.no

2020

978-82-02-65625-6

220,– *

Encuentros Elevnettsted Pluss

encuentros.cdu.no

2021

978-82-02-72093-3

Encuentros Elevnettsted

encuentros.cdu.no

2020

978-82-02-65624-9

Gratis

Español Tres Digital Elevnettsted

2014

978-82-02-44471-6

595,– *

Español Tres Digital Lærernettsted

2014

978-82-02-39238-3

595,– *

Español Tres Textos (utvalgte tekster fra nettstedet)

2014

978-82-02-45963-5

305,–

Klasse! 1 Tekst- og øvingsbok

2020

978-82-02-65992-9

978-82-02-68670-3

655,–

Klasse! 1 Unibok

2020

978-82-02-68524-9

bm/nyn

225,–

Klasse! 1 Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-68529-4

bm/nyn

225,–

Klasse! 2 Tekst- og øvingsbok

2021

978-82-02-69425-8

978-82-02-69425-8

Klasse! 2 Unibok

2021

978-82-02-69446-3

225,–

40,– *

Spansk III

Español Tres Digital Bernaldez, Leguina-Morel

Tysk Tysk I

Klasse! 1 og 2 (LK20) Braaten, Gundersen-Røvik

Klasse! 2 Brettbok (pdf)

655,–

2021

978-82-02-69447-0

225,–

Klasse! Lærernettsted

klasse.cdu.no

2020

978-82-02-67260-7

220,– *

Klasse! Elevnettsted Pluss

klasse.cdu.no

2021

978-82-02-72095-7

Klasse! Elevnettsted

klasse.cdu.no

2020

978-82-02-67259-1

* eks. mva

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 73

40,– * Gratis

Fagfornyelsen LK20

73

28/03/2022 12:13


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Tysk II

Echt! 1 og 2 (LK20)

Gundersen-Røvik, Woelfert, Braaten, Schei

Echt! 1 Tekst- og øvingsbok

2020

978-82-02-60826-2

bm/nyn

715,–

Echt! 1 Unibok

2020

978-82-02-65638-6

bm/nyn

235,–

Echt! 1 Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-65637-9

bm/nyn

235,–

Echt! 2 Tekst- og øvingsbok

2021

978-82-02-68973-5

bm/nyn

715,–

Echt! 2 Unibok

2021

978-82-02-69426-5

bm/nyn

235,–

bm/nyn

235,–

Echt! 2 Brettbok (pdf)

2021

978-82-02-69433-3

Echt! Lærernettsted

echt.cdu.no

2020

978-82-02-65641-6

220,– *

Echt! Elevnettsted Pluss

echt.cdu.no

2021

978-82-02-72091-9

40,– *

Echt! Elevnettsted

echt.cdu.no

2020

978-82-02-65640-9

Gratis

Deutsch Drei Digital Elev- og lærernettsted

2020

978-82-02-30633-5

595,– *

Deutsch Drei Digital Lærernettsted

2020

978-82-02-33627-1

595,– *

Deutsch Drei Literatur (antologi med tekstene fra nettstedet)

2020

978-82-02-33376-8

305,–

Tysk III

Deutsch Drei Digital (LK20) Karin Hals

74

Nye læremidler 2020–22

VGS-katalogen_2022_INNMAT.indb 74

* eks. mva

28/03/2022 12:13


VURDERING AV NYE LÆREMIDLER

Cappelen Damms miljøkrav og etiske retningslinjer for produksjon Cappelen Damm bestreber seg på å minske miljøbelastningen mest mulig. Vi jobber kontinuerlig med våre egne og samarbeidspartneres sertifiseringer og effektive produksjoner. Cappelen Damm er sertifisert Miljøfyrtårn, FSC, PEFC og benytter PREPS. Cappelen Damm har signert Grønnvaskingsplakaten, en veileder for bedrifter i Norge som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Vi arbeider kontinuerlig med å gjøre produksjonen og bøkene våre enda mindre miljøbelastende og utarbeider årlige energi- og klimaregnskap. Alle forlagets innkjøp av varer og tjenester skal være forankret i våre ufravikelige krav om bærekraftige anskaffelser, slik som kontroll, åpenhet, respekt for menneskerettigheter og etisk adferd.

Vurderingseksemplar? Se her!

Skolebøkene fra Cappelen Damm er laget for å tåle mye og vare lenge Forlaget har utviklet Troy-innbinding, som betyr at boken har en forsterket innbinding. Tester viser at denne innbindingen tåler vesentlig hardere bruk over tid sammenliknet med bøker uten denne forsterkningen.

Bestill gratis vurderingseksemplar av nye læremidler i dine fag på cdu.no/vgs, eller se digitalt vurderingseksemplar av alle nye utgaver til LK20 på Min side når du er logget inn på cdu.no. Her finner du også digitale prøvetilganger til digitale læremidler.

Les mer på www.cappelendamm.no

Fotokrediteringer

Nyhetsbrev om dine fag Vi inviterer til seminarer, deler faglig innhold og tilbyr gratis vurderingseksemplarer i våre nyhetsbrev. På Min side og undervisningsfag kan du velge fagene du ønsker nyhetsbrev om.

vgs-katalogen_2022_omslag_org.indd Custom V

Side 2 GaudiLab/Getty Images side 9 Halfpoint/Getty Images side 10 South_agency / E+/ Getty Images side 11 Jacob Ammentorp Lund/GettyImages side 12 Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP/NTB side 16 Brooke Cagle on Unsplash side 18 piola666/Getty Images side 22 izusek/Getty Images side 23 Meletios Verras/Getty Images side 24 Natalielme/Getty Images side 26 Aaron P. Bernstein/Reuters/NTBscanpix side 29 NTB/Cris Kleponis/Sipa USA side 31 Pavel Nekoranec on Unsplash side 32 MStudioImages/GettyIMages side 34 Tayla Bundschuh on Unsplash

side 36 Cecilie_Arcurs/GettyImages side 37 John O’Nolan on Unsplash side 38 Nick Brundle Photography/GettyImages side 40 Erlend Mikael Sæverud side 42 The Washington Post/ Contributor/GettyImages side 43 kate_sept2004/Getty Images side 44 Scanpix/AFP/Gopen Rai side 45 Roger Hardy/Samfoto/NTBscanpix side 46 Czarek Sokolowski/AP/NTBscanpix side 47 Nina Schmidt/Advokatbladet side 48 Gorm Kallestad/NTB side 49 NMelander/GettyImages side 50 Asia Vision/E+/GettyImages side 51 FatCamera/GettyImages

28/03/2022 10:57


Nye læremidler 2020–22

Design: Tank

Videregående skole

Postadresse Cappelen Damm AS Postboks 1900 Sentrum 0055 Oslo 21 61 65 00

Fagfornyelsen LK20

Trykk: Livonia

ISBN 978-82-02-75785-4

Besøksadresse Akersgata 47/49 0180 Oslo

Nye læremidler 2020–22

Videregående skole Fagfornyelsen LK20

www.cdu.no

vgs-katalogen_2022_omslag_org.indd Custom V 2

28/03/2022 10:57