Page 1

Denne boken viser hvordan du kan oppnå større påvirkningskraft på arbeidsplassen. Den beskriver hva som gir makt og hva makten gjør med oss, og den gir deg en rekke ulike teknikker for å oppnå større gjennomslag i jobbsammenheng. Den beskriver flere titalls eksperimenter forfatteren har utført i samarbeid med sine studenter, og som klart demonstrerer hva som skal til for å lykkes med å bygge opp makt og få økt påvirkningskraft, slik at man kan oppnå det man ønsker. I Makt og påvirkningskraft – hvordan få gjennomslag på jobben gis ikke metoder for å føre andre bak lyset, men metoder for å kommunisere – verbalt og ikkeverbalt – på en slik måte at man øker sin mulighet til å få gjennomslag for det man ønsker. «Lai har skrevet en svært nyttig, faglig velfundert og lettlest bok. Gjennom flerfaglige perspektiver holder hun fenomenet ‘makt og påvirkning’ fast. Norske ledere som ønsker å forstå makt og håndtere sin autoritet, vil ha stor glede av den.» BEATE KARLSEN, programdirektør Solstrandprogrammet, AFF

«Linda Lai skriver friskt og fornuftig om et allmenngyldig tema. Hun minner oss om spillets regler, illustrert med egen og andres forskning. Slik får både de som påvirker og de som påvirkes (og de som tror de ikke gjør noen av delene) noe å tenke på!» KARL HALVOR TEIGEN, professor emeritus i psykologi ved Universitetet i Oslo

Boken bygger på forskning innen en rekke fagområder, blant annet på feltene sosialpsykologi, organisasjonspsykologi, ledelse og markedsføring, og ikke minst på forfatterens egne undersøkelser og eksperimenter i norsk arbeidsliv. «Forfatteren fokuserer på effektiv og positiv maktutøvelse som mulighet for å få gjennomslag for det du ønsker. Det er flott med en ledelsesbok om makt som har rot i norsk virkelighet, med norsk forfatter og med erfaring fra studenter som har gjort eksperimenter både på laben og i felten. I boken gis innblikk i hva som fungerer godt og dårlig for å bygge makt og påvirkningskraft på jobb. Anbefales til alle som er interessert i ledelse!» BERIT SVENDSEN, administrerende direktør i Telenor Norge

«På en imponerende måte viser Linda Lai hvordan man kan formidle et faglig seriøst og viktig tema på en feiende frisk og høyst tilgjengelig måte samtidig som kravene til faglig presisjon og stringens opprettholdes. Teori og praktisk relevans opptrer i skjønn forening. Dette er forskningsbasert formidling på sitt aller beste.»

LINDA LAI MAKT OG PÅVIRKNINGSKRAFT

Makt og påvirkning er midler til å oppnå mål man setter seg. Makt og påvirkning utøves overalt og hele tiden der mennesker er sammen og kommuniserer. Vi tar alle del i dette spillet, enten vi påvirker selv eller blir påvirket av andre.

LINDA LAI

MAKT OG PÅVIRKNINGSKRAFT Hvordan få gjennomslag på jobben

LINDA LAI er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon på Handelshøyskolen BI, der hun er tilknyttet faggruppen for organisasjonspsykologi. Lai forsker og underviser om makt, påvirkning, innflytelse, beslutninger, kompetanseledelse og motivasjon. Hun er også en svært etterspurt foredragsholder innen disse feltene. I tillegg til omfattende vitenskapelig produksjon har Lai også skrevet bøkene Strategisk kompetanseledelse og Dømmekraft.

GEIR KAUFMANN, professor dr. philos, Handelshøyskolen BI ISBN 978-82-02-38199-8

www.cda.no

Makt og påvirkningskraft_omslaget.indd 1

28.07.14 15:12

Profile for Cappelen Damm

Makt og påvirkningskraft_Linda Lai_utdrag  

Makt og påvirkningskraft_Linda Lai_utdrag