Page 107

ush3_materie_070498:Original

14-05-08

13:00

Side 107

Makedonia

Frygia

Asia

Antiokia i Pisidia Attalia

Galatia

Ikonium Lystra Tarsus Perge Derbe Antiokia

Syria

Rhodos

Selevkia

Kreta 0

Salamis Kypros

Pafos

1000 km

Paulus’ første misjonsreise

S V A R T E H AV E T

Makedonia Filippi Tessalonika Berøa

Korint Kenkrea

tror du skal til / Hva for at en religion blir

Neapolis Troas Lesbos Chios Athen

Frygia

Asia Efesos

Samos Kos Rhodos

Antiokia i Pisidia Galatia Ikonium Lystra Derbe Antiokia Kypros

en verdensreligion? Syria

Kreta M ID D E L H AV E T Cæsarea 0

Jerusalem

1000 km

Egypt

Arabia

Paulus’ andre misjonsreise

S V A R T E H AV E T

Makedonia Filippi Neapolis Tessalonika Berøa Lesbos Korint Kenkrea Roma Malta

Troas

Mitylene Efesos

Samos

Kos Kreta Godhavn

Frygia Antiokia Asia i Pisidia

Galatia Ikonium

Miletus

Lystra

Patara Myra

Derbe Antiokia

Syria

Rhodos Kypros

M ID D E L H AV E T

Ptolemais

fare blant utlendinger, i fare i byer, i fare i ørkenen, i fare på havet og i fare blant falske brødre, i arbeid og slit, ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte fastende og uten klær i kulden. I tillegg til alt det andre har jeg det som daglig ligger på meg, omsorgen for alle menighetene.» Etter Jesus er Paulus den personen Det nye testamente forteller mest om. Han var med på å legge grunnlaget for at kristendommen ble en verdensreligion. Han regnes som urkirkens største misjonær.

Tyrus

Vet du at Fengslene på Paulus’ tid var dårlige. Ofte var det bare en hule i fjellet. Fangene lå på jordgulv, ofte med lenker på hender og føtter. I Filippi møtte Paulus noen menn som gikk rundt med en kvinne med en spådomsånd. Hun ropte og skrek, og mennene tjente penger på det hun spådde. Paulus helbredet henne, og hun sluttet å rope. Da ble mennene sinte fordi de ikke lenger kunne tjene penger på henne. De laget opptøyer, og Paulus og en medarbeider ble kastet i fengsel. De ble pisket og satt i det innerste fangehullet med føttene festet mot jordgulvet. På den tiden ble fangene pisket på offentlig sted. De fikk 39 slag på bar rygg. Da sa Paulus ifra om at han var romersk borger. Rettsbetjentene ble skremt, ba om unnskyldning og løslot fangene. De dro videre til neste by og misjonerte.

Cæsarea 0

1000 km

Jerusalem

Egypt

Paulus’ tredje misjonsreise. Den stiplede linjen viser Paulus’ reise som fange til Roma.

Arabia

tror du noen fort/ Hvorfor setter å arbeide selv om det de holder på med kan føre til forfølgelse og fengsel?

107

Under samme himmel 3 Elevbok  

Under samme himmel 3 Elevbok

Under samme himmel 3 Elevbok  

Under samme himmel 3 Elevbok