Page 23

ush2_materie_60625.qxp:Original

25-01-11

08:15

Side 23

Verdensreligionene og menneskerettighetene I alle religioner finner vi gjensidighetsprinsippet eller det som er kalt den gylne regel. Denne regelen som handler om hvordan mennesker skal være mot hverandre, gir et grunnlag for at alle religioner kan arbeide for menneskerettighetene. Kristendommen Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. (Matt 7,12)

Jødedommen Du skal elske din neste som deg selv. (3 Mos 19,18)

Islam Handle ikke urettferdig, og dere skal ikke bli behandlet urettferdig. (Koranen 2:279)

Hinduismen Dette er pliktens sum: gjør aldri mot andre noe som ville volde smerte dersom det ble gjort mot deg. (Mahabharata 5:1517)

Buddhismen Sår ikke andre, for du ønsker ikke selv å bli såret. (Udana Varga 5:18)

Livssynshumanismen Gjør ikke mot andre det du ikke vil at andre skal gjøre mot deg.

Menneskerettigheter i Norge Norge har skrevet under på en rekke menneskerettighetskonvensjoner. Det betyr at disse rettighetene er innarbeidet i norsk lov. I Norge er det også et system med ombudsmenn som blant annet skal passe på at innbyggerne ikke lider noen urett. Én av ombudsmennene er Barneombudet. Barneombudets hovedoppgave er å ta vare på barn og unges interesser. Med barn menes alle som er under 18 år. Hvis noen opplever at de eller andre blir urettferdig behandlet, kan de kontakte Barneombudet. På Barneombudets nettsider er det blant annet en side som heter «Klar melding». Her kan barn og unge sende inn problemer de sliter med, eller saker de syns er urettferdige. Her får de svar, for eksempel om hvilke rettigheter de har, og forslag til hva de kan gjøre. melding fra jente, 14 år Snokete foreldre Har foreldre rett til å snoke i barns privatliv? Som å lese meldinger eller snoke i sakene på rommet? svar: Foreldre har ikke uten videre rett til å snoke i barns privatliv. Barnekonvensjonen sier at barn har rett til privatliv, men foreldre kan snoke dersom de er veldig bekymret for at barna holder på med noe som ikke er bra for dem. (Barneombudet.no)

tror du skal til for å leve ✴ Hva etter den gylne regel?

du foreldre må kunne ✴ Mener undersøke hva barnet deres driver med uten at barnet vet det?

23

Under samme himmel 2 Elevbok  

Under samme himmel 2 Elevbok

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you