Issuu on Google+

Anne-Lise Gjerdrum

Elisabet W. Kristiansen

4A

GRUNNBOK Bokm책l


ANNE-LISE GJERDRUM ELISABET W. KRISTIANSEN Illustratør: ELISABETH JOHNSGÅRD

CAPPELENS MATEMATIKKVERK

Ny utgave

4A

Grunnbok Bokmål

Tusen millioner barn kan være venner. Tusen millioner fra nær og fjerne strender. Venn fra fjern og nær kom nå hit til meg – gi meg hånden din så jeg kan telle deg – telle tusen millioner.


INNHOLD Tall s. 4 Repetisjon av addisjon og subtraksjon Tallene 0–10 000 Sifferforståelse

Tall s. 24 Multiplikasjon 2-, 3-, 4-, 5-, 6- og 10-gangen

Måling, geometri og statistikk s. 44 Digitalklokke Speiling Mønstre Romfigurer Vinkler Diagram

Tall s. 70 Multiplikasjon 7-, 8- og 9-gangen

Tall s. 90 Addisjon og subtraksjon med flere vekslinger Avrunding av tall

Miks Litt av hvert

s. 113

Jeg regner mer s. 121 Ekstraoppgaver til hvert kapittel


24


Tall Multiplikasjon 2-, 3-, 4-, 5-, 6- og 10-gangen

Se på bildet. Det er ____ poser med epler. Det er ____ epler i hver pose. Det er ____ epler i alt. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = ___ 5 · 3 = ___ Det er ____ kurver med pærer. Det er ____ pærer i hver kurv. Det er ____ pærer i alt. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = ___ 5 · 4 = ___

Faktor · faktor = produkt

5 · 3 = ____

Hva skal vi gjøre med pengene vi får inn?

Hvor mange skåler med plommer er det? ____ skåler Hvor mange plommer er det på hver skål? ____ plommer Hvor mange plommer er det i alt? ____ plommer 4 + 4 + 4 + 4 = ___ 4 · 4 = ___

25


Tallinjen 0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 + 2 + 2 = ___

2 + 2 + 2 + 2 = ___

3 · 2 = ___

4 · 2 = ___

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 + 3 = ___

3 + 3 + 3 = ___

2 · 3 = ___

3 · 3 = ___

Finn produktet. 3 · 6 = ___

5 · 4 = ___

3 · 4 = ___

6 · 5 = ___

3 · 5 = ___

5 · 5 = ___

4 · 4 = ___

6 · 4 = ___

6 · 3 = ___

6 · 2 = ___

5 · 1 = ___

1 · 4 = ___

4 · 2 < ___ · 3

6 · 3 > ___ ·___

3 · 2 = ___ · 3

3 · 5 > ___ · 4

5 · 5 < ___ ·___

3 · 4 = ___ · 6

Sett inn tall.

Sofus ser 4 trehjulssykler. Hvor mange hjul ser han? ___ · ___ = ___ Svar: ___ hjul 26


25

30

20

16

6 ·

5 ·

4 ·

12

15

18

9

3 ·

5 ·

3 ·

3 ·

36

6

12

20

6 ·

2 ·

4 ·

2 ·

5 · 5

4 kr 3 kr

Her må vi gange!

5 kr

Hvor mye koster 3 epler? 3 · ___ kr = ___ kr Hvor mye koster 4 pærer? 4 · ___ kr = ___ kr Hvor mye koster 6 appelsiner? 6 · ___ kr = ___ kr Hvor mye koster 4 epler og 2 appelsiner? ___ · ___ kr + ___ · ___ kr = ___ kr

27


·2 3 5 4 6 1 2

· · · · · ·

·3

2 4 5 6 2 10 15 5 2 7 8 6 2 16 14 12 2 2 1 3 2 2 4 5

4 1 3 5 6 2

· · · · · ·

3 8 12 10 3 6 4 3 3 9 10 12 3 10 15 16 3 16 14 18 3 5 6 8

·5 4 2 6 1 5 3

· · · · · ·

5 5 5 5 5 5

16 10 35 10 30 15

·4 2 5 3 6 4 1

· · · · · ·

4 4 4 4 4 4

4 20 14 26 16 5

6 24 12 28 18 4

·6 18 7 25 5 20 18

20 12 30 6 25 20

5 2 6 1 4 3

· · · · · ·

6 6 6 6 6 6

28 16 36 16 22 36

30 14 30 6 20 18

35 12 34 7 24 15

Hvor mange riktige klarte du?

Hvilken regel skal du bruke her?

28

3 · 5 = 5 · ___ = ___

6 · 4 = 4 · ___ = ___

4 · 2 = 2 · ___ = ___

5 · 6 = 6 · ___ = ___

6 · 3 = 3 · ___ = ___

4 · 3 = 3 · ___ = ___

5 · 4 = 4 · ___ = ___

2 · 6 = 6 · ___ = ___

8 16 16 24 20 6


Tell med 3 om gangen og trekk strek.

Jeg vet ikke hvor mye 7 · 3 er.

15

Men du vet at 5 · 3 = 15 og 3 · 3 = 9.

9

} }

6

Jeg vet ikke hvor mye 8 · 3 er.

} }

15

Men du vet at 5 · 3 = 15 og 2 · 3 = 6.

5 · 3 + 2 · 3 = ___

5 · 3 + 3 · 3 = ___

7 · 3 = ___

8 · 3 = ___

__ · __ + __ · __ = __

__ · __ + __ · __ = __

9 · 3 = __

10 · 3 = __

Del selv.

29


Tell med 3 om gangen fra 0 til 30. Skriv tallene du kommer til. 0

3

0 · 3 = __

3 · 3 = __

6 · 3 = __

9 · 3 = __

1 · 3 = __

4 · 3 = __

7 · 3 = __

10 · 3 = __

2 · 3 = __

5 · 3 = __

8 · 3 = __

11 · 3 = __

6 = __ · __

3 = __ · __

0 = __ · __

30 = __ · __

9 = __ · __

21 = __ · __

15 = __ · __

18 = __ · __

12 = __ · __

27 = __ · __

24 = __ · __

33 = __ · __

Mål blyantene. ___ cm ___ cm ___ cm ___ cm ___ cm ___ cm I virkeligheten er blyantene 3 ganger så lange. Hvem eier blyantene? Skriv på navn. Maria 24 cm

Sofus 12 cm

Ola 6 cm

Marcel 18 cm

Anne 9 cm

Sofie 21 cm

30


Hvor passer de røde perlene og hvor passer de grønne? Tegn dem inn i rutenettene og lag regnestykker.

__ · __ = __ __ · __ = __

__ · __ = __

__ · __ = __

Hva ser du? Skriv regelen.

______________________

__________________________________________________ 6 · 3 = __

9 · 3 = __

7 · 3 = __

2 · 3 = __

3 · 6 = __

3 · 9 = __

3 · 7 = __

3 · 2 = __

8 · 3 = __

4 · 3 = __

10 · 3 = __

5 · 3 = __

3 · 8 = __

3 · 4 = __

3 ·10 = __

3 · 5 = __ 31


Tell med 4 om gangen og trekk strek.

Jeg vet ikke hvor mye 7 · 4 er.

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

32

36

40

32

36

40

8

} }

20

Men du vet jo at 5 · 4 = 20 og 2 · 4 = 8.

5 · 4 + 2 · 4 = ___ 7 · 4 = ___

0

4

8

12

16

20

24

28

__ · __ + __ · __ = ___ 8 · 4 = ___ 0

4

8

12

16

20

24

28

__ · __ + __ · __ = ___ 9 · 4 = ___ 32


Tell med 4 om gangen. Skriv tallene du kommer til. 0 0 · 4 = __

3 · 4 = __

6 · 4 = __

9 · 4 = __

1 · 4 = __

4 · 4 = __

7 · 4 = __

10 · 4 = __

2 · 4 = __

5 · 4 = __

8 · 4 = __

11 · 4 = __

12 = __ · __

4 = __ · __

36 = __ · __

8 = __ · __

16 = __ · __

32 = __ · __

28 = __ · __

0 = __ · __

24 = __ · __

40 = __ · __

20 = __ · __

44 = __ · __

Fargelegg bilene i riktig farge. 20 4·6

24

4·5

4·3 + 3·4

5·3 + 3·3 8·3

3·8 4·4 + 1·4 5·4

Bilene har til sammen ____ hjul. Sett inn >

=

6·4

<

5·4

17

32

8·4–1

4 · 4 + 16

30

3·4+2

14

32

10 · 4 – 7

6·4 – 5

20 33


Tell med 5 om gangen og trekk strek.

Jeg vet ikke hvor mye 7 · 5 er.

Men du vet at 4 · 5 = 20 og 3 · 5 = 15

7 · 5 = ___

20

} }

20

4 · 5 + 4 · 5 = ___ 8 · 5 = ___

4 · 5 + 5 · 5 = ___ 9 · 5 = ___

Del selv. ___ · ___ + ___ · ___ = ___ ___ · ___ + ___ · ___ = ___ ___ · ___ = ___ ___ · ___ = ___ 34


Tell med 5 om gangen. Skriv tallene du kommer til. 0

0 · 5 = __

3 · 5 = __

6 · 5 = __

9 · 5 = __

1 · 5 = __

4 · 5 = __

7 · 5 = __

10 · 5 = __

2 · 5 = __

5 · 5 = __

8 · 5 = __

11 · 5 = __

30 = __ · __

45 = __ · __

5 = __ · __

0 = __ · __

25 = __ · __

50 = __ · __

40 = __ · __

20 = __ · __

15 = __ · __

35 = __ · __

10 = __ · __

55 = __ · __

Domino 3·5

__ – 10

__ · 5

__ – 19

__ · 4

__ – 20 4

6·3

__ – 14

__ · 4

__ – 10

__ · 5

__ – 20 10

Skriv svarene etter størrelsen og finn navnet. 8·5 + 2 = ___ 9·5 + 6 = ___ 5·7 + 2 = ___ Y 5·6 + 3 = ___ A L O 5·7 + 4 = ___ 5·3 = ___ L S 8·5 + 7 = ___ N 9·5 = ___ A

Først multiplisere, så addere!

15 S 35


Tell med 6 om gangen og trekk strek.

6=1·6

6 + 6 = 2 · 6 = ___

__ + __ + __ = 3 · __ = __ __ + __ + __ + __ = 4 · __ = __ Tegn 6 lys på hver kake. Hvor mange lys er det i alt?

___ + ___ + ___ + ___ + ___ = 5 · ___ = ___ Tegn 6 epler i hver pose. Hvor mange epler er det i alt?

___ + ___ + ___ + ___ + ___ + ___ = 6 · ___ = ___ 36


0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

48

54

60

48

54

60

48

54

60

5 · 6 + 2 · 6 = ___ 7 · 6 = ___ 0

6

12

18

24

30

36

42

___ · ___ + ___ · ___ = ___ 8 · 6 = ___ Lag buer selv. 0

6

12

18

24

30

36

42

___ · ___ + ___ · ___ = ___ 9 · 6 = ___ 0

6

12

18

24

30

36

42

___ · ___ + ___ · ___ = ___ 10 · 6 = ___ 0 · 6 = __

3 · 6 = __

6 · 6 = __

9 · 6 = __

1 · 6 = __

4 · 6 = __

7 · 6 = __

10 · 6 = __

2 · 6 = __

5 · 6 = __

8 · 6 = __

11 · 6 = __

24 = __ · __

36 = __ · __

6 = __ · __

0 = __ · __

30 = __ · __

60 = __ · __

42 = __ · __

18 = __ · __

12 = __ · __

48 = __ · __

54 = __ · __

66 = __ · __ 37


Tell med 10 om gangen. Skriv tallene du kommer til. 0

0 · 10 = __

3 · 10 = __

6 · 10 = __

9 · 10 = __

1 · 10 = __

4 · 10 = __

7 · 10 = __

10 · 10 = __

2 · 10 = __

5 · 10 = __

8 · 10 = __

11 · 10 = __

50 = __ · __

20 = __ · __

0 = __ · __ 100 = __ · __

60 = __ · __

90 = __ · __

40 = __ · __

30 = __ · __

70 = __ · __

80 = __ · __ 110 = __ · __

10 = __ · __

Marcel har sju tikroner. Han har ___ kr. Sofus har fire tikroner. Han har ___ kr. Sollyana har ni tikroner. Hun har ___ kr. Anne har fire femkroner og tre tikroner. Hun har ___ kr. Sofie har to tjuekroner og 3 tikroner. Hun har ___ kr.

38

Øv 10gangen!


Hvilke multiplikasjoner kan du? Skriv i rutenettet. 10

3 · 4 = 12 4 · 3 = 12

9 8 7 6 5 4

12

3

12

2 1 ·

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Fargelegg de åpne rutene og tell dem. Hvor mange multiplikasjoner har du igjen å lære? _____

9 · 4 = __

8 · 5 = __

9 · 3 = __

9 · 2 = __

4 · 9 = __

5 · 8 = __

3 · 9 = __

2 · 9 = __

5 · 3 = __

7 · 5 = __

8 · 3 = __

8 · 4 = __

3 · 5 = __

5 · 7 = __

3 · 8 = __

4 · 8 = __

7 · 4 = __

7 · 2 = __

9 · 5 = __

7 · 3 = __

4 · 7 = __

2 · 7 = __

5 · 9 = __

3 · 7 = __ 39


Regnegåter I fjor var min alder i 5-tabellen, sa Mor. I år er den i 4-tabellen. Hvor gammel er jeg nå? ____ år I fjor var min alder i 3-tabellen, og i år er den i 5-tabellen, sa Marcel. Hvor gammel er jeg? ____ år For to år siden var min alder i 4-tabellen. I år er den i 3-tabellen, sa Line som går på videregående skole. Hvor gammel er jeg? ____ år Så rart, sa Maria. Alderen til lillesøsteren min var også i 4-tabellen for to år siden, og i 3-tabellen i år. Hvor gammel er lillesøsteren til Maria? ____ år Lag en gåte om alderen til en du kjenner.

40


Multiplisere og addere Jeg fikk Kast en terning 3 ganger. Skriv hva terningen viser hver gang.

Multipliser de første tallene og legg til det siste, slik: 2·4+5 8

og

}

Sofies kast:

Poeng: 2 · 4 + 5 = 13 2·4+5

Marcels kast:

Poeng: 3 · 3 + 1 = ___

Sollyanas kast:

Poeng: ___ · ___ + ___ = ___

Tors kast:

Poeng: ___ · ___ + ___ = ___

Dine kast:

Poeng: ___ · ___ + ___ = ___

Hvem vant? ____________ Hvor mange poeng er det meste du kan få? ___ · ___ + ___ = ___ Spill spillet med en venn. Bestem hvor mange runder dere vil spille.

Spiller A Poeng

Spiller B Poeng

1. runde 2. runde

Legg sammen alle poengene til slutt. Hvem vant? ____________

3. runde 4. runde 5. runde Sum

41


Dagens tall

33 er et interessant tall.

Jeg sier: 6·3+5·3

Hva kan 33 være? Bruk både + og – , gjerne · også. ___ + ___

___ – ___

___

___

___ + ___

___ – ___

___

___

___ + ___

___ – ___

___

___

___ + ___

___ – ___

___

___

Lag en regnefortelling. Tallet 33 skal være med.

Eva er 15 cm høyere enn Nils. Nils er 3 cm kortere enn Ida. Ida er 133 cm høy. Hvor høy er Eva? Svar: ____ cm Er 33 et partall eller et oddetall? ____________ Skriv partallene mellom 28 og 41. ____, ____, ____, ____, ____, ____ 42

Sett inn tall som passer. 33 < ___ · ___ 33 > ___ + ___ 33 < ___ — ___ 33 > ___ · ___ + 7


KAN JEG?

9 · 3 = ___

0 · 3 = ___

28 = ___ · 4

27 = ___ · 3

6 · 5 = ___

7 · 2 = ___

54 = ___ · 6

48 = ___ · 6

8 · 4 = ___

9 · 5 = ___

42 = ___ · 6

36 = ___ · 4

Hvor mange hjul har 6 biler? ___ · ___ hjul = ___ hjul

___ · ___ = ___ 0

4

8

___ · ___ = ___

12

16

20

24

___ · ___ = ___ 28

32

36

40

4 · __ + 3 · __ = __ 7 · 4 = __ Sett inn >

<

5 ·3 + 3 ·3

7 ·3 + 2

Jeg regner mer s. 126

9 ·5 + 4

6 ·4 + 3 ·4 43


Tusen millioner 4a