Issuu on Google+


Anne-Lise Gjerdrum • Espen Skovdahl I llus t ras joner : Anne Holt og J ohn Thor esen

n nb u r

2B

ok

G

Tusen millioner Bokmål

Tusen millioner snøfnugg daler, lever tusen millioner virvler rundt og svever fall du vesle snøfnugg ned på sti og vei på min nye vott så jeg kan telle deg telle tusen millioner 1

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

1

Tusen millioner

14/12/11

09.16


Velkommen til Tusen millioner! Hvert kapittel i grunnbøkene er merket med et eget symbol som går igjen i de ulike ­kompo­nentene til læreverket. Dermed kan du arbeide på forskjellig nivå, og i ulik hastighet, innenfor det samme kapitlet. På slutten av hvert kapittel er det en liten test, Prøv deg selv, som du regner før du arbeider videre med ekstraoppgaver bak i boka. I det siste kapitlet får du repetert lærestoffet fra det siste halvåret. For differensiering anbefaler vi i tillegg å arbeide med oppgaveboka, Jeg regner nøtter, ­oppgavekortene, og oppgaver på nettsidene til Tusen millioner. Vi håper du får mange morsomme matematikktimer med Tusen millioner! Hilsen forfatterne

© CAPPELEN DAMM AS, 2012 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarframstillng og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Tusen millioner følger læreplanene for Kunnskapsløftet i faget matematikk og er lagd til bruk på grunnskolens barnetrinn. Illustratører: Anne Holt og John Thoresen Omslagsillustrasjon: Anne Holt Grafisk formgiving: Marit Jakobsen Forlagsredaktør: Espen Skovdahl Trykk og ferdiggjøring: Livonia Print SIA, Latvia 2012 Utgave 1 Opplag 1 ISBN 978-82-02-34415-3 www.cdu.no http://tusenmillioner.cappelendamm.no

90017_tusen millioner 2B_bm_r1.indd

2

15/12/11

13.46


Innhold

Kapittel 1 Addisjon og subtraksjon med hele tiere

Prøv deg selv

Ekstraoppgaver

Kapittel 2 Addisjon og subtraksjon 0–50 uten tierovergang 30

Prøv deg selv

Ekstraoppgaver

Kapittel 3 Måling, geometri og statistikk

48

Prøv deg selv

69

Ekstraoppgaver

Kapittel 4 Addisjon og subtraksjon 0–100 uten tierovergang 70

Prøv deg selv

Ekstraoppgaver

Kapittel 5 Addisjon og subtraksjon 0–100 med tierovergang 96

Prøv deg selv

115

Ekstraoppgaver

140

Kapittel 6 Repetisjon

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

3

4 29 121

47 126

130

95 135

116

14/12/11

09.16


Mål

I dette kapitlet skal du lære om • enere og tiere • addisjon og subtraksjon med hele tiere • addisjon og subtraksjon som motsatte regnearter • kjøp og salg med hele tiere • dobbelt så mye og halvparten så mye

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

4

14/12/11

09.16


rter

Kapittel 1 Addisjon og subtraksjon med hele tiere Sett ring rundt 10.

Hvor mange tiere i alt? _ 10 tiere = 100 5

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

5

14/12/11

09.16


Hvor mange

? Fargelegg. 80 kr

50 kr

60 kr

70 kr

100 kr

90 kr

30 kr

10 kr

6

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

6

14/12/11

09.16


Trekk strek fra pengene til tallinjen. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

7

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

7

14/12/11

09.16


Jeg har _ kr.

Jeg har _ kr.

Jeg har _ kr.

Veksle til 10-kroner. Tegn pengene.

Hvor mange kroner har Sofus? _ kr Hvor mange kroner har Kari? _ kr Hvor mye mer har Sofus enn Hare Hopp? _ kr 8

90017_tusen millioner 2B_bm_r1.indd

8

15/12/11

13.46


Sofus har _ kr. Hare Hopp har _ kr. Kari har _ kr.

kr

kr

kr

kr

70 kr

60 kr

100 kr

90 kr

Tegn pengene.

9

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

9

14/12/11

09.16


2 0 kr

r

10 k

r

k 60

0 kr

2

30

kr

Hva mĂĽ Kari betale for klĂŚrne? Tegn pengene.

kr

kr

kr

kr

kr

kr

10

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

10

14/12/11

09.16


Hva må Hare Hopp betale for klærne? Tegn pengene.

kr

kr

kr

kr

kr

kr

Kari kjøper klær for 80 kr. Hva kan hun ha kjøpt? Tegn.

Hare Hopp kjøper klær for 70 kr. Hva kan han ha kjøpt? Tegn.

11

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

11

14/12/11

09.16


Addisjon og subtraksjon er motsatte regnearter.

+1

–1

1

+10

–10

10

+2

–2

+ 20

– 20

20

2 +3

–3

+ 30

– 30

30

3 +4

–4

+ 40

– 40

40

4 +5

–5

+ 50

– 50

50

5 12

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

12

14/12/11

09.16


Sett ring rundt riktig svar.

30 + 10 40 + 10 20 + 20 10 + 40

30 40 50 50

40 50 30 40

50 30 40 30

40 + 0 20 + 30 10 + 20 10 + 30

30 50 50 20

40 40 30 30

0 30 40 40

50 – 20 40 – 10 50 – 30 30 – 10

20 10 40 20

30 20 30 30

40 30 20 40

30 – 20 40 – 30 50 – 40 40 – 20

20 30 10 30

30 10 20 20

10 20 30 10

Hvor mange boller har Hare Hopp? _ boller Hvor mange boller har Sofus? _ boller Hvor mange boller har Sofus og Hare Hopp til sammen? _ boller 13

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

13

14/12/11

09.16


Hvor mye koster: 80 kr

20 kr 10 kr

70 kr

kr

kr

30 kr

10 kr 80 kr

50 kr

kr

kr

20 kr

20 kr

r

40 k

80 kr

kr

kr

r

60 kr

40 k

30 kr

30 kr

20 kr

kr

10 kr

kr

14

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

14

14/12/11

09.16


Du har:

Du kjøper:

Du har igjen: Tegn pengene.

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr 15

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

15

14/12/11

09.16


4 kr + 3 kr = 7 kr

40 kr + 30 kr = _ kr Hva ser du?

Regn ut.

6+ 2=_

4+ 4=_

3+ 5=_

60 + 20 = _

40 + 40 = _

30 + 50 = _

7+ 2=_

2+ 4=_

5+ 5=_

70 + 20 = _

20 + 40 = _

50 + 50 = _

5+ 4=_

6+ 3=_

8+ 1=_

50 + 40 = _

60 + 30 = _

80 + 10 = _

30 + 40 = _

80 + 10 = _

20 + 50 = _

20 + 60 = _

60 + 30 = _

10 + 90 = _

40 + 20 = _

70 + 10 = _

80 + 20 = _

10 20 Regn ut.

16

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

16

14/12/11

09.16


6 kr – 2 kr = 4 kr

60 kr – 20 kr = 40 kr Hva ser du?

Regn ut.

6– 3=_

8– 2=_

9– 4=_

60 – 30 = _

80 – 20 = _

90 – 40 = _

7– 3=_

9– 6=_

8– 3=_

70 – 30 = _

90 – 60 = _

80 – 30 = _

5– 2=_

8– 4=_

9– 3=_

50 – 20 = _

80 – 40 = _

90 – 30 = _

90 100 Regn ut.

80 – 30 = _

90 – 70 = _

90 – 80 = _ 100 – 50 = _

80 – 80 = _

70 – 30 = _ 100 – 20 = _

60 – 40 = _ 100 – 90 = _ 17

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

17

14/12/11

09.16


Trekk strek fra 0 til 100.

Trekk strek fra 100 til 0.

Trekk strek fra tallene til riktig plass pĂĽ tallinjen.

40

10

30

80 60

90

0 50 100

Skriv tallene i stigende rekkefølge.

90

70

20

50

30

60

18

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

18

14/12/11

09.16


Hemmelig melding! Sett ring rundt bokstaven etter riktig svar.

1

60 20 + 30 = 50 80 50 + 40 = 90 80 60 + 20 = 90

k J R E G S

2

20 30 – 10 = 10 30 70 – 40 = 40 30 50 – 30 = 20

Skriv bokstavene du fant, og les.

1

K P A K R N

3

90 80 + 10 = 80 80 30 + 60 = 90 30 80 – 50 = 40 40 90 – 40 = 50 20 60 – 40 = 30 40 70 – 20 = 50

S M R V Ø T P M M e D E

2 3 Sett inn > = <

20

30

90

60

20 + 20

30

40

50

70

80

50 + 30

90

60

40

50

50

30 + 40

70

90

80

90

100

60 + 30

80 19

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

19

14/12/11

09.16


Addisjon og subtraksjon er motsatte regnearter.

+ 30

– 30

40

– 40

20

+ 50

50

2

+ 40

– 50

+ 20

– 20

60

4

Regn ut.

30 + 20 = 50

40 + 10 = _

60 + 30 = _

50 – 20 = 30

_ – 10 = 40

_ – 30 = 60

80 + 10 = _

10 + 10 = _

50 + 40 = _

_ – 10 = 80

_ – 10 = 10

_ – 40 = 50

70 + 20 = _

20 + 30 = _

40 + 20 = _

_ – 20 = 70

_ – 30 = 20

_ – 20 = 40

20

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

20

14/12/11

09.16


Hvor mange kroner er det på sparebøssen?

Jeg har 50 kr i alt!

30 kr + _ kr = 50 kr Tegn pengene i sparebøssen. Gjør ferdig regnestykkene.

30 kr + _ kr = 40 kr

60 kr + _ kr = 90 kr

50 kr + _ kr = 70 kr

20 kr + _ kr = 40 kr

Gjør ferdig regnestykkene.

30 + _ = 50 20 + _ = 30 70 + _ = 90 20 + _ = 40 50 + _ = 60 30 + _ = 40 10 + _ = 20 80 + _ = 90 10 + _ = 30 21

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

21

14/12/11

09.16


Tegn dobbelt s책 mange hjerter. Skriv riktig antall.

22

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

22

14/12/11

09.16


Tegn halvparten s책 mange blader. Skriv riktig antall.

23

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

23

14/12/11

09.16


Hvor mye koster to baller? Skriv prisene p책 prislappene.

4 kr

4 kr

2 kr

5 kr

4 kr

3 kr

4 kr

4 kr

6 kr

4 kr

1 kr

7 kr

4 kr

8 kr

4 kr

4 kr

24

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

24

14/12/11

09.16


Hvor mye koster ĂŠn blomst? Skriv prisene pĂĽ prislappene.

6 kr

4 kr

4 kr

10 kr

4 kr

8 kr

4 kr

12 kr

4 kr

r 14 k

4 kr

16 kr

4 kr

4 kr

4 kr

4 kr

25

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

25

14/12/11

09.17


Jeg har dobbelt s책 mange kroner som Sofus!

Tegn dobbelt s책 mange kroner.

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

26

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

26

14/12/11

09.17


Jeg har halvparten s책 mange kroner som Tor!

Tegn halvparten s책 mange kroner.

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr 27

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

27

14/12/11

09.17


Skriv tallene som mangler. 12 kr

20 kr

r

10 k

15 kr

25 kr

8 kr

2 is koster _ kr. 2 brus koster _ kr.

1 eple koster _ kr. 1 pĂŚre koster _ kr.

2 brød koster _ kr.

1 banan koster _ kr.

Jeg har dobbelt sĂĽ mange kroner som Sofie!

Sofie har _ kr. Mikkel har _ kr. Mikkel har _ kr mer enn Sofie. Jeg har:

Tegn pengene til Mikkel.

28

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

28

14/12/11

09.17


Prøv deg selv Hvor mye koster klærne til sammen? 30 k

r

50 kr

40 kr

kr

60 kr

kr

Hvor mange kroner? Tegn pengene.

80 kr

kr Regn ut.

50 +10 = _

50 + 50 = _

60 + 40 = _

60 –10 = _

50 – 40 = _

50 – 20 = _

Jeg har halvparten så mange kroner som Kari.

Tor har _ kr. Ekstraoppgaver side 121

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

29

Jeg har 4 kr.

Jeg har dobbelt så mange kroner som Kari.

Sofus har _ kr. 29

14/12/11

09.17


Mål

I dette kapitlet skal du lære om • addisjon 0–50 uten tierovergang • subtraksjon 0–50 uten tierovergang • motsatte regnearter

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

30

14/12/11

09.17


Kapittel 2 Addisjon og subtraksjon 0â&#x20AC;&#x201C;50 uten tierovergang Hvor mange tiere og enere? Sett ring rundt 10.

tiere enere

tiere enere

21 tiere enere

tiere enere

tiere enere

tiere enere

tiere enere

tiere enere

â&#x20AC;˘ Fortell eventyret om prinsessen pĂĽ erten.

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

31

31

14/12/11

09.17


20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

20 + 4 = _ Se på tallinjen, og regn ut.

20 + 6 = _

20 + 7 = _

20 + 3 = _

20 + 1 = _

20 + 2 = _

20 + 9 = _

20 + 8 = _

20 + 5 = _

20 + 4 = _

Hvor mange kroner? Tegn pengene.

26 kr

Jeg har _ kr.

Jeg har _ kr.

26

kr

kr

Hvor mange kroner har Sofus og Kim i alt? _ kr Har de nok til å kjøpe boka? _ 32

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

32

14/12/11

09.17


.

Trekk strek fra 0 til 30.

Skriv tallene som mangler.

+4

–4

+6

–6

31

23 +3

–3

+5

–5

25

32 +2

–2

+3

–3

30

24

33

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

33

14/12/11

09.17


4 + 3 = _

14 + 3 = _

24 + 3 = _

2+3=_

6+3=_

5+2=_

12 + 3 = _

16 + 3 = _

15 + 2 = _

22 + 3 = _

26 + 3 = _

25 + 2 = _

4+5=_

3+7=_

8+1=_

14 + 5 = _

13 + 7 = _

18 + 1 = _

24 + 5 = _

23 + 7 = _

28 + 1 = _

Regn ut.

Trekk strek til tallinjen.

7

4 0

5

13 10

16 15

18 20

34

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

34

14/12/11

09.17


7 – 3 = _

17 – 3 = _

27 – 3 = _

5–3=_

4–2=_

9–3=_

15 – 3 = _

14 – 2 = _

19 – 3 = _

25 – 3 = _

24 – 2 = _

29 – 3 = _

2–1=_

6–5=_

8–7=_

12 – 1 = _

16 – 5 = _

18 – 7 = _

22 – 1 = _

26 – 5 = _

28 – 7 = _

Regn ut.

Trekk strek til tallinjen.

26

13

19

21

29

10 15 20 25 30 35

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

35

14/12/11

09.17


30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

30 + 5 = _ Se på tallinjen, og regn ut.

30 + 3 = _

30 + 6 = _

30 + 2 = _

30 + 7 = _

30 + 1 = _

30 + 9 = _

30 + 5 = _

30 + 4 = _

30 + 0 = _

Hvor mange kroner? Tegn pengene.

38 kr

kr Jeg har _ kr.

Jeg har _ kr.

39 kr

Hvor mange kroner har Sofus og Tor i alt? _ kr Hvor mange flere kroner har Sofus enn Tor? _ kr Hvor mange kroner mangler de for å kjøpe bladet? _ kr 36

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

36

14/12/11

09.17


Regn ut.

2+2=_

1+3=_

4+6=_

32 + 2 = _

31 + 3 = _

34 + 6 = _

1–1=_

7–5=_

5–4=_

31 – 1 = _

37 – 5 = _

35 – 4 = _

31

33

Skriv tallene som mangler.

+5

–5

+7

32

–7

30

+3

–3

+1

35

–1

38

Skriv tallene som mangler.

32

35

40

+

+

37

33

38

33

+

+

31 37

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

37

14/12/11

09.17


Hvor mange tiere og enere?

tiere enere

tiere enere

tiere enere

tiere enere

tiere enere

tiere enere

42

36

23

32 Tegn pengene.

Hva er sifrene verdt?

41 = 40 + _ 34 = _ + _ 47 = _ + _ 38 = 30 + _ 26 = _ + _ 31 = _ + _ 29 = 20 + _ 19 = _ + _ 25 = _ + _ Skriv tallene som mangler.

48 40

20

+

27

36

+

+

18 6

+

8

38

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

38

14/12/11

09.17


Far 39 år

Nina 8 år

Lars 4 år

Mor 36 år Hvordan tenker du?

Hvor mye eldre er far enn mor? _ år Hvor mye yngre er Lars enn Nina? _ år Hvor mye eldre er mor enn Lars? _ år Hvor mye yngre er Nina enn far? _ år Lag spørsmål til bildet.

Leo 12 år

Lassi 8 år

Tussi 5 år

39

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

39

14/12/11

09.17


40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

40 + 5 = _ Se p책 tallinjen, og regn ut.

40 + 2 = _

40 + 0 = _

40 + 9 = _

40 + 4 = _

40 + 6 = _

40 + 8 = _

40 + 1 = _

40 + 5 = _

40 + 10 = _

Hvor mange kroner? Tegn pengene.

kr Jeg har _ epler.

47 kr Jeg har _ epler.

Hvor mange epler har Sofie og mor til sammen? _ epler Hvor mange epler f책r Sofie hvis hun plukker fem til? _ epler 40

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

40

14/12/11

09.17


.

Regn ut.

5+2=_

1+7=_

3+3=_

45 + 2 = _

41 + 7 = _

43 + 3 = _

8–6=_

10 – 2 = _

5–5=_

48 – 6 = _

50 – 2 = _

45 – 5 = _

41

43

Skriv tallene som mangler.

+5

–5

42

+3

–3

40

+7

–7

43

+2

–2

48

Skriv tallene som mangler.

46 +

49 43

42

+

50 43

+

45 40

+ 41

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

41

14/12/11

09.17


Hare Hopp har stj책let tallene. Hjelp Sofus med 책 sette inn riktige tall.

22 + 6 = 28

25 + _ = 27

12 + _ = 15

20 + _ = 30

16 + _ = 20

13 + _ = 20

23 + _ = 28

11 + _ = 19

14 + _ = 18

13 + _ = 20

15 + _ = 20

11 + _ = 13

12 + _ = 18

21 + _ = 30

22 + _ = 30

10 + _ = 30

28 = 27 + _

16 = 10 + _

22 = 20 + _

20 = 15 + _

26 = 22 + _

30 = 22 + _

27 = 20 + _

29 = 26 + _

4 3 2 7 8 10 5 6

4 9 2 7 5 8 6 20

2 6 8 4 7 3 1 5

42

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

42

14/12/11

09.17


Trekk strek fra 0 til 50.

Regn ut.

44 + 2 = _

48 + 1 = _

43 + 3 = _

38 + 1 = _

23 + 3 = _

34 + 2 = _

25 + 4 = _

35 + 5 = _

45 + 5 = _

49 50 Regn ut.

46 – 4 = _

50 – 3 = _

25 – 4 = _

35 – 2 = _

48 – 5 = _

37 – 3 = _

28 – 1 = _

40 – 2 = _

30 – 5 = _ 43

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

43

14/12/11

09.17


20

kr

r 31 k r

43

kr

42 k

6 kr

5 kr

7k

r

Hva m책 Sofie betale for lekene? Tegn pengene.

kr

kr

kr

kr

kr

kr

44

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

44

14/12/11

09.39


6 kr

5 kr

Du har:

7 kr

Du kjøper:

Du har igjen: Tegn pengene.

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr 45

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

45

14/12/11

09.39


Del opp i tiere og enere. Tegn pengene, og skriv tallene.

24

36

45

20 + 4

+

+

32

48

27

+

+

+

Hva er sifrene verdt?

23 = 20 + 3

18 = _ + _ 31 = _ + _

45 = _ + _ 26 = _ + _ 47 = _ + _ 37 = _ + _ 14 = _ + _ 22 = _ + _ 28 = _ + _ 38 = _ + _ 29 = _ + _ 46

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

46

14/12/11

09.39


Prøv deg selv Regn ut.

40 + 3 = _

35 + 3 = _

26 + 3 = _

42 + 4 = _

31 + 2 = _

27 + 2 = _

48 – 4 = _

34 – 1 = _

26 – 3 = _

47 – 3 = _

30 – 3 = _

22 – 2 = _

31 32 Regn ut.

49 50 Hvor mange kroner? Tegn pengene.

kr

kr Ekstraoppgaver side 126

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

47

45 kr 47

14/12/11

09.39


Mål

I dette kapitlet skal du lære om • måned, uke og dag • klokka med hele og halve timer • meter • måling av flater • planfigurer og romfigurer • søylediagram

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

48

14/12/11

09.39


Kapittel 3 Måling, geometri og statistikk Om vinteren går jeg på skøyter.

Et år har _ måneder. Vi deler året inn i _ årstider.

d ese m

b er

r

jan

r

vin

ua

e ob

m b er

li

m ai

ju ni

e m

r

ju

so

m

49

r il

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

• Fortell eventyret om de tolv mennene i skogen.

ap

r

aug

m ars

u st

uar

s epte m

febr

ber

r

ok

t

ø

st

e nov

te

h

Lag en tegning til hver årstid.

49

14/12/11

09.39


Fortell hva Hare Hopp gjør i løpet av en dag. 11 12 1

11 12 1 2

10 9

4 7

6

2

8

4

9

3 8

10

3

5

7

Klokka er –.

Klokka er –.

11 12 1

11 12 1 2

10 9

4

8 6

10

2

8

4

9

3 7

5

6

5

3 7

Klokka er –.

6

5

Klokka er –. 11 12 1

11 12 1 2

10 9

4 7

6

2

8

4

9 3

8

10

3 7

6

5

5

Klokka er –.

Klokka er –.

50

90017_tusen millioner 2B_bm_r1.indd

50

15/12/11

13.46


11 12 1

11 12 1

2

10 9

3 7

5

6

2

8

4

9

4

8

10

3 7

Klokka er –. 11 12 1

11 12 1

2

9

3 4 7

5

6

5

Klokka er –.

10 8

6

10

2

8

4

9

3 7

Klokka er –.

6

5

Klokka er –.

11 12 1

11 12 1

2

10 9

3 4

8 7

6

5

Klokka er –.

10

2

8

4

9

3 7

6

5

Klokka er –. 51

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

51

14/12/11

09.39


Klokka er halv ni.

Klokka er halv _.

11 12 1 10

2

8

4

9

11 12 1 3

7

9

5

6

2

10

3 4

8 7

6

5

Hvor mye er klokka? 11 12 1

11 12 1 2

10 9

9

4

8 7

6

2

10 3

11 12 1 9

4

8 7

6

2

10 3

5

11 12 1 3

9

4

8

5

7

6

2

10

3 4

8

5

7

6

5

Tegn viserne. 11 12 1

11 12 1 2

10 9

3

9

4

8 7

6

7

9 4 7

6

5

halv fem

3 4 7

6

7

5

halv ett

11 12 1

9 4 7

6

5

halv ti

2

10 3

8

6

5

halv 책tte

2

10

4

8

11 12 1

9 8

6

3

5

halv sju

2

10 3

8

7

11 12 1 2

9

4

8

halv tre

11 12 1 10

6

3

5

2

10

9

4

8

11 12 1 2

10 3

5

halv to

11 12 1 2

10

9

3 4

8 7

6

5

halv fire

52

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

52

14/12/11

10.02


En mĂĽned har cirka _ uker.

En uke har _ dager.

Lørdag og søndag er fri!

Skriv ukedagene. Lag en tegning til hver ukedag. man

da

g

ti rs d a

g 53

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

53

14/12/11

10.02


Fotballen har femkanter og sekskanter.

Jeg er en trekant. Jeg har _ hjørner og _ kanter.

Jeg er et rektangel. Jeg har _ hjørner

Jeg er et kvadrat. Jeg har _ hjørner

og _ kanter.

og _ kanter.

Jeg er en femkant. Jeg har _ hjørner

Jeg er en sekskant. Jeg har _ hjørner

og _ kanter.

og _ kanter.

54

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

54

14/12/11

10.02


firkantet prisme pyramide

sylinder

kule

Hva slags figurer ser du her?

firkantet

firkantet

firkantet

firkantet

55

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

55

14/12/11

10.02


En terning har tolv kanter! kant

hjørne

Hvor mange kanter og hjørner?

_ kanter _ hjørner

_ kanter _ hjørner

_ kanter _ hjørner

_ kanter _ hjørner

_ kanter _ hjørner

_ kanter _ hjørner

_ kanter _ hjørner

_ kanter _ hjørner

_ kanter _ hjørner

56

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

56

14/12/11

10.02


Mål lengder i meter.

1 meter = 100 centimeter

Vinduet er 2 m høyt. Veggen er 3 m høy.

Døra er 2 m høy. Tavla er 4 m lang.

Gulvet er 8 m langt.

57

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

57

14/12/11

10.02


N책r en liten mus skal ut og g책 ...

Hvor langt er det fra A til B: _ m A til D: _ m + _ m + _ m = _ m B til E: _ m + _ m + _ m = _ m C til E: _ m + _ m = _ m C til F: _ m + _ m + _ m = _ m Hvor langt g책r musa i alt? _ m+_ m+_ m+_ m+_ m+ _ m+_ m+_ m=_ m Musa g책r _ m i alt. 58

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

58

14/12/11

10.02


Stupekonkurranse

Hare Hopp

10 m 9m 8m

Kari

7m 6m 5m

Sofus

4m Sofie

3m 2m Tor

1m

Tor: _ m Kari: _ m

Sofie: _ m Sofus: _ m Hare Hopp: _ m Hvem stuper fra det høyeste stupebrettet? _ Hvem stuper fra det laveste stupebrettet? _ 59

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

59

14/12/11

10.02


Boka mi er størst!

Vi måler hvor mange ruter de dekker!

Nei, boka mi er størst!

Hvor mange ruter dekker bøkene?

_ ruter

_ ruter

_ ruter

_ ruter

Hvilken bok er størst? _ Hvilken bok er minst? _ 60

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

60

14/12/11

10.02


Hvor mange ruter dekker figurene?

_ ruter

_ ruter

_ ruter

_ ruter

Velg selv.

_ ruter

_ ruter 61

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

61

14/12/11

10.02


62

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

62

14/12/11

10.02


Hvor mange er det av hvert dyr i dyrebutikken? Tegn streker.

1111 111

8

Sett kryss på dyret det er færrest av: Sett kryss på dyret det er flest av: Lag et søylediagram. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

63

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

63

14/12/11

10.02


Det har jeg ogs책!

Jeg har 50 kr.

Veksle

Og jeg!

til:

5-kroner

10-kroner

50 kr Fargelegg

Velg selv.

50 kr

50 kr

.

Hvor mange

er det i

? _ 10-kroner

Hvor mange

er det i

? _ 5-kroner

64

90017_tusen millioner 2B_bm_r1.indd

64

15/12/11

13.46


Hvor mange kroner?

kr

kr

kr

kr

kr

kr

35 kr

40 kr

32 kr

28 kr

50 kr

21 kr

Tegn pengene.

65

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

65

14/12/11

10.02


Jeg har 100 kr.

Det har jeg ogsĂĽ!

Jeg òg!

Og jeg!

Fargelegg

.

Hvor mange Hvor mange Hvor mange

er det i er det i er det i

? _ 10-kroner ? _ 20-kroner ? _ 50-kroner

66

90017_tusen millioner 2B_bm_r1.indd

66

15/12/11

13.46


Hvor mange kroner?

kr

kr

kr

kr

kr

kr

63 kr

77 kr

94 kr

86 kr

100 kr

67 kr

Tegn pengene.

67

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

67

14/12/11

10.03


Trekk strek mellom bøkene og pengene.

90 kr 76 kr

100 kr

61 kr

r

67 k

46 kr 87 kr

Fargelegg med blått bøkene som koster mer enn 75 kr. Fargelegg med rødt bøkene som koster mindre enn 75 kr. 68

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

68

14/12/11

10.03


Prøv deg selv Det er _ dager i en uke. Det er cirka _ uker i en måned. Det er _ måneder i et år. Tavlelinjalen er _ meter.

Klokka er:

Tegn viserne: 11 12 1

11 12 1 2

10 9

9

3 4

8 7

6

11 12 1 2

10

3 4

8

5

7

6

5

Hvor mange kanter?

Veksle

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

9 8

4 7

6

69

5

fire

2

10 3

9

3 8

4 7

6

5

halv seks

Hvor mange hjørner?

til 10-kroner. Veksle

Ekstraoppgaver side 130

11 12 1 2

10

til 20-kroner.

69

14/12/11

10.03


Mål

I dette kapitlet skal du lære om • addisjon 0–100 uten tierovergang • subtraksjon 0–100 uten tierovergang

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

70

14/12/11

10.03


Kapittel 4 Addisjon og subtraksjon 0–100 uten tierovergang Sett ring rundt 10.

tiere enere

tiere enere

tiere enere

tiere enere

• Syng «Bamsens fødselsdag».

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

71

71

14/12/11

10.03


Hvor mange tiere og enere?

tiere enere

tiere enere

20 tiere enere

tiere enere

tiere enere

tiere enere

tiere enere

tiere enere

72

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

72

14/12/11

10.03


Fargelegg tierne røde og enerne blü.

58

73

84

92

68

100

73

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

73

14/12/11

10.03


50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

50 + 7 = _ Regn ut.

50 + 3 = _

50 + 2 = _

50 + 6 = _

50 + 4 = _

50 + 5 = _

50 + 9 = _

50 + 8 = _

50 + 1 = _

50 + 7 = _

Tegn pengene.

kr

58 kr

Smett har _ kongler. Sprett har _ kongler. De har til sammen _ kongler i sekkene. 74

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

74

14/12/11

10.03


Regn ut.

2+5=_

4+3=_

8+2=_

52 + 5 = _

54 + 3 = _

58 + 2 = _

6–3=_

8–5=_

9–7=_

56 – 3 = _

58 – 5 = _

59 – 7 = _

51

53

Skriv tallene som mangler.

+3

–3

+8

54

–8

52

+7

–7

+3

51

–3

53

Skriv tallene som mangler.

56 +

59 54

+

60 55

52

+

52 51

+ 75

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

75

14/12/11

10.03


Trekk strek fra 40 til 60.

Trekk strek fra 60 til 40.

Skriv nabotallene.

59

38

47

49

29

60

Skriv tallene som mangler i de magiske kvadratene.

60 2 64 60 2 64 60 64 64 64 64

60 3 67 60 3 67 60 67 67 67 67

61 3 65 61 3 65 61 65 65 65 65

76

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

76

14/12/11

10.03


Hjelp grevlingen og pinnsvinet å finne barna sine.

12

14

22

24

Regn ut.

10 + 5 = _

30 + 5 = _

45 + 5 = _

15 – 5 = _

35 – 5 = _

50 – 5 = _

50 + 5 = _

55 + 5 = _

35 + 5 = _

55 – 5 = _

60 – 5 = _

40 – 5 = _

20 + 5 = _

40 + 5 = _

25 + 5 = _

25 – 5 = _

45 – 5 = _

30 – 5 = _ 77

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

77

14/12/11

10.03


60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

60 + 4 = _ Se på tallinjen, og regn ut.

60 + 4 = _

60 + 9 = _

60 + 1 = _

60 + 8 = _

60 + 2 = _

60 + 5 = _

60 + 0 = _

60 + 7 = _

60 + 3 = _

Hvor mange kroner? Tegn pengene.

kr

67 kr

I sekken er det _ gulrøtter. Bamsefar spiser seks gulrøtter. Da er det _ gulrøtter igjen i sekken. 78

90017_tusen millioner 2B_bm_r1.indd

78

15/12/11

13.47


Regn ut.

4+3=_

5+2=_

3+6=_

64 + 3 = _

65 + 2 = _

63 + 6 = _

8–5=_

7–4=_

9–5=_

68 – 5 = _

67 – 4 = _

69 – 5 = _

61

64

Skriv tallene som mangler.

+3

–3

+5

54

–5

55

+8

–8

+5

51

–5

53

Skriv tallene som mangler.

61

65

62

+

+

60

65

69

70

+

+

60 79

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

79

14/12/11

10.03


Trekk strek fra 50 til 70.

Trekk strek fra 70 til 50.

Fargelegg pakkene i riktige farger.

37 + 3

70 – 3

50 + 5

60 – 4

48 + 2 70 – 5 58 + 2 50 – 6

40 til 49

43 + 5

50 til 59

60 – 4

60 til 69

80

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

80

14/12/11

10.03


Hvor mange tiere og enere?

tiere enere

tiere enere

tiere enere

tiere enere

tiere enere

tiere enere

6 2

5 4

4 1

Tegn pengene.

Hva er sifrene verdt?

63 = 60 + _ 64 = _ + _ 69 = _ + _ 45 = 40 + _ 33 = _ + _ 58 = _ + _ 57 = 50 + _ 56 = _ + _ 44 = _ + _ Skriv tallene som mangler.

59 50

68 60

+

+

48 40

+

65 60

+ 81

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

81

14/12/11

10.03


70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

70 + 3 = _ Se på tallinjen, og regn ut.

70 + 4 = _

70 + 2 = _

70 + 1 = _

70 + 6 = _

70 + 7 = _

70 + 9 = _

70 + 8 = _

70 + 3 = _

70 + 5 = _

Hvor mange kroner? Tegn pengene.

78 kr

kr

Vi har _ kr, sier musene. Vi kjøper blåbær til Bamse. Da har vi _ kr igjen.

6 kr

82

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

82

14/12/11

10.03


Regn ut.

3+5=_

4+4=_

5+2=_

73 + 5 = _

74 + 4 = _

75 + 2 = _

8–6=_

7–2=_

9–7=_

78 – 6 = _

77 – 2 = _

79 – 7 = _

71

74

Skriv tallene som mangler.

+1

–1

+5

79

–5

75

+4

–4

+3

71

–3

73

Skriv tallene som mangler.

79 +

77

76

+

75 72

70

+

80 71

+ 83

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

83

14/12/11

10.03


Trekk strek fra 70 til 80.

Trekk strek fra 80 til 70.

Skriv nabotallene.

79

60

69 59

80

72

Skriv tallene som mangler i de magiske kvadratene.

70 2 75 70 2 75 70 75 75 75 75

71 3 78 71 3 78 71 78 78 78 78

70 6 80 70 6 80 80 80 80 80

84

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

84

14/12/11

10.03


Fargelegg beverne i riktige farger.

70 – 5

60 – 5

90 – 5

60 – 2 80 – 1 60 – 7 90 – 3

70 – 3

80 – 5

90 – 2

50 til 59 60 til 69 70 til 79 80 til 89 85

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

85

14/12/11

10.03


80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

80 + 5 = _ Se p책 tallinjen, og regn ut.

80 + 2 = _

80 + 3 = _

80 + 5 = _

80 + 9 = _

80 + 4 = _

80 + 1 = _

80 + 6 = _

80 + 8 = _

80 + 7 = _

Hvor mange kroner? Tegn pengene.

kr

83 kr

Bamse skal f책 en honningkrukke

8k

r

Elgen har _ kr. av elgen. Den koster _ kr. Elgen har igjen _ kr. 86

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

86

14/12/11

10.03


Regn ut.

6+3=_

1+8=_

2+7=_

86 + 3 = _

81 + 8 = _

82 + 7 = _

5–4=_

9–8=_

7–7=_

85 – 4 = _

89 – 8 = _

87 – 7 = _

81 82 Skriv tallene som mangler.

+6

–6

82

+9

–9

80

+3

–3

81

+4

–4

86

Skriv tallene som mangler.

88 +

81

83

90

90

+

+

85 80

+

81 87

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

87

14/12/11

10.04


31 kr

r 40 k

51 kr

5k

20 kr

3 kr

r

Hva m책 Sofus betale for lekene? Tegn pengene.

kr

kr

kr

kr Velg selv.

kr

kr

88

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

88

14/12/11

10.04


Du har:

Du kjøper:

Du har igjen: Tegn pengene.

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

Velg selv.

kr

89

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

89

14/12/11

10.04


90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

90 + 6 = _ Se på tallinjen, og regn ut.

90 + 4 = _

90 + 1 = _

90 + 6 = _

90 + 10 = _

90 + 5 = _

90 + 8 = _

90 + 2 = _

90 + 9 = _

90 + 7 = _

Hvor mange kroner? Tegn pengene.

92 kr

kr

Sofus har _ kr. Kari har _ kr. Til sammen har de _ kr. Har de nok til å kjøpe ni brus? _

10 kr

90

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

90

14/12/11

10.04


Regn ut.

6+1=_

2+3=_

4+5=_

96 + 1 = _

92 + 3 = _

94 + 5 = _

8–2=_

10 – 5 = _

4–2=_

98 – 2 = _

100 – 5 = _

94 – 2 = _

91

93

Skriv tallene som mangler.

+3

–3

91

+6

–6

90

+5

–5

93

+6

–6

94

Skriv tallene som mangler.

99 +

100 98

92

+

95 +

100 93

94

+ 91

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

91

14/12/11

10.04


Trekk strek fra 1 til 50.

Regn ut.

64 + 2 + 2 = _ 83 + 2 + 2 = _ 40 + 5 + 5 = _ 31 + 3 + 3 = _ 92 + 1 + 1 = _ 21 + 4 + 4 = _ 54 + 1 + 1 = _ 32 + 4 + 4 = _ 25 + 2 + 2 = _

80 81 Regn ut.

20 + 4 + 3 = _ 91 + 3 + 2 = _ 68 + 1 + 1 = _ 33 + 2 + 1 = _ 25 + 4 + 1 = _ 73 + 3 + 2 = _ 84 + 2 + 3 = _ 46 + 2 + 2 = _ 81 + 4 + 3 = _ 92

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

92

14/12/11

10.04


Trekk strek fra 50 til 100.

Regn ut.

64 – 2 – 2 = _ 54 – 2 – 2 = _ 89 – 4 – 4 = _ 76 – 1 – 1 = _ 95 – 1 – 1 = _ 48 – 2 – 2 = _ 88 – 4 – 4 = _ 100 – 3 – 3 = _ 35 – 1 – 1 = _

98

100

Regn ut.

26 – 2 – 1 = _ 48 – 4 – 3 = _ 100 – 5 – 4 = _ 43 – 1 – 2 = _ 59 – 3 – 2 = _ 40 – 4 – 3 = _ 75 – 3 – 1 = _ 86 – 4 – 2 = _ 32 – 1 – 0 = _ 93

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

93

14/12/11

10.04


Del opp i tiere og enere. Tegn pengene, og skriv tallene.

43

34

12

40 + 3

+

+

35

26

41

+

+

+

Hva er sifrene verdt?

48 = 40 + 8

64 = _ + _ 86 = _ + _

62 = _ + _ 87 = _ + _ 58 = _ + _ 59 = _ + _ 89 = _ + _ 83 = _ + _ 78 = _ + _ 95 = _ + _ 76 = _ + _ 94

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

94

14/12/11

10.04


Prøv deg selv Hvor mange kroner? 6 kr

61 kr

72 kr

r

7k

kr

kr

Hvor mange kroner? Tegn pengene.

76 kr

kr Skriv nabotallene.

49

79

60 99

100

59

Regn ut.

76 + 2 = _

91 + 3 = _

58 + 2 = _

95 – 2 = _

67 – 3 = _

78 – 8 = _

52 + 6 = _

82 + 7 = _

64 + 3 = _

Ekstraoppgaver side 135

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

95

95

14/12/11

10.04


Mål

I dette kapitlet skal du lære om • addisjon og subtraksjon med tosifrete tall • addisjon 0–100 med tierovergang • subtraksjon 0–100 med tierovergang

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

96

14/12/11

10.04


Kapittel 5 Addisjon og subtraksjon 0â&#x20AC;&#x201C;100 med tierovergang Tell med 2 om gangen til 100. Skriv tallene i rosene.

2 â&#x20AC;˘ Les eventyret om Tornerose.

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

97

4

97

14/12/11

10.04


Hvor mange tiere og enere f책r du?

13 + 10 =

_

Se p책 perlene, og regn ut.

tiere enere

12 + 10 =

tiere enere

14 + 10 =

tiere enere

21 + 10 =

tiere enere

23 + 10 =

Regn ut.

18 + 10 = _

41 + 10 = _

65 + 10 = _

36 + 10 = _

21 + 10 = _

39 + 10 = _

56 + 10 = _

82 + 10 = _

24 + 10 = _

98

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

98

14/12/11

10.04


Hva ser du?

23 – 10 = _ Se på perlene, og regn ut.

tiere enere

21 – 10 =

tiere enere

34 – 10 =

tiere enere

42 – 10 =

tiere enere

23 – 10 =

Regn ut.

82 – 10 = _

62 – 10 = _

38 – 10 = _

94 – 10 = _

25 – 10 = _

89 – 10 = _

73 – 10 = _

15 – 10 = _

47 – 10 = _ 99

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

99

14/12/11

10.04


4 tiere og 4 enere!

24

+

20 = _

Se p책 perlene, og regn ut.

tiere enere

32 + 10 =

tiere enere

23 + 20 =

tiere enere

24 + 20 =

tiere enere

12 + 30 =

Regn ut.

12 + 20 = _

42 + 20 = _

28 + 50 = _

34 + 40 = _

73 + 20 = _

45 + 30 = _

61 + 30 = _

32 + 30 = _

18 + 50 = _

100

90017_tusen millioner 2B_bm_r1.indd

100

15/12/11

13.47


1 tier og 5 enere igjen!

35 – 20 = _ Se på perlene, og regn ut.

tiere enere

34 – 20 =

tiere enere

42 – 30 =

tiere enere

43 – 20 =

tiere enere

25 – 20 =

Regn ut.

65 – 20 = _

98 – 40 = _

58 – 20 = _

34 – 20 = _

62 – 20 = _

27 – 20 = _

81 – 50 = _

75 – 30 = _

45 – 40 = _ 101

90017_tusen millioner 2B_bm_r1.indd

101

15/12/11

13.47


Sofus

Kim

Jeg har 1 tier og 2 enere.

Det blir 2 tiere og 5 enere i alt!

13 + 12 = _ Jeg har 1 tier og 3 enere.

Se p책 perlene, og regn ut.

tiere enere

12 + 11 =

tiere enere

13 + 14 =

tiere enere

15 + 11 =

tiere enere

14 + 12 =

Regn ut.

17 + 11 = _

18 + 11 = _

16 + 13 = _

12 + 13 = _

15 + 12 = _

17 + 12 = _

18 + 11 = _

16 + 13 = _

14 + 11 = _

102

90017_tusen millioner 2B_bm_r1.indd

102

15/12/11

13.47


Jeg har 3 tiere og 2 enere.

Jeg har 2 tiere og 1 ener.

Det blir 5 tiere og 3 enere!

32 kr + 21 kr = _ kr Regn ut.

32 kr + 13 kr = _ kr

52 kr + 23 kr = _ kr

34 kr + 21 kr = _ kr

41 kr + 32 kr = _ kr

Regn ut.

52 + 23 = _

43 + 32 = _

25 + 23 = _

63 + 32 = _

54 + 12 = _

82 + 14 = _

74 + 23 = _

33 + 22 = _

46 + 31 = _ 103

90017_tusen millioner 2B_bm_r1.indd

103

15/12/11

13.47


Det blir 1 tier og 2 enere igjen.

Jeg tar bort 1 tier og 2 enere.

24 – 12 = _ Se på perlene, og regn ut.

tiere enere

23 – 11 =

tiere enere

35 – 13 =

tiere enere

36 – 14 =

tiere enere

25 – 12 =

Regn ut.

28 – 12 = _

63 – 13 = _

63 – 12 = _

52 – 11 = _

34 – 11 = _

47 – 14 = _

84 – 13 = _

95 – 13 = _

78 – 15 = _

104

90017_tusen millioner 2B_bm_r1.indd

104

15/12/11

13.47


Jeg gir bort 2 10-kroner og 3 1-kroner.

Da har du 2 10-kroner og 1 1-krone igjen!

44 kr – 23 kr = 21 kr Regn ut.

35 kr – 21 kr = _ kr

42 kr – 31 kr = _ kr

53 kr – 23 kr = _ kr

64 kr – 32 kr = _ kr

Regn ut.

38 – 24 = _

43 – 32 = _

56 – 22 = _

54 – 33 = _

73 – 21 = _

84 – 31 = _

66 – 42 = _

97 – 32 = _

28 – 24 = _ 105

90017_tusen millioner 2B_bm_r1.indd

105

15/12/11

13.47


Tegn perlene. Hvor mange tiere og enere?

tiere enere

tiere enere

8+2+4=

6+4+3=

tiere enere

tiere enere

7+3+4=

9+1+5=

tiere enere

tiere enere

3+7+2=

6+4+5=

tiere enere

tiere enere

4+6+7=

2+8+4=

106

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

106

14/12/11

10.04


Tegn perlene. Hvor mange tiere og enere?

tiere enere

tiere enere

8+4=

1 2

7+5=

tiere enere

tiere enere

7+6=

8+5=

tiere enere

tiere enere

9+3=

7+4=

tiere enere

tiere enere

8+6=

9+4= 107

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

107

14/12/11

10.04


Legg tallbilder under tallinjen, og regn ut. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8+5=_ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7+4=_ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9+3=_ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6+5=_ Legg tallbilder under tallinjen!

Regn ut.

8+3=_

9+4=_

7+5=_

8+6=_

9+5=_

7+6=_

8+4=_

9+2=_

108

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

108

14/12/11

10.04


Fargelegg perlene. Hvor mange tiere og enere?

tiere enere

7+5=

1 2

tiere enere

8+4=

tiere enere

tiere enere

7+4=

9+3=

tiere enere

tiere enere

9+2=

8+5=

tiere enere

8+3=

tiere enere

7+6= 109

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

109

14/12/11

10.04


Se p책 tallinjen, og regn ut.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8+4=_

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9+3=_

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7+5=_

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8+6=_ Regn ut.

7+5=_

9+4=_

7+4=_

9+5=_

8+3=_

6+6=_

8+4=_

7+6=_

9+2=_

9+3=_

8+5=_

8+6=_

110

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

110

14/12/11

10.04


Tegn perlene. Hvor mange tiere og enere?

tiere enere

tiere enere

18 + 4 =

8+4=

tiere enere

tiere enere

19 + 5 =

9+5=

tiere enere

tiere enere

17 + 6 =

7+6=

tiere enere

6+5=

tiere enere

16 + 5 = 111

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

111

14/12/11

10.04


Tegn pengene pĂĽ sparegrisen.

11 kr

14 kr

15 kr

12 kr

13 kr

14 kr

Gjør ferdig regnestykkene.

14 = 9 + _

11 = 5 + _

14 = 8 + _

15 = 8 + _

12 = 8 + _

11 = 7 + _

13 = 7 + _

15 = 9 + _

14 = 7 + _

112

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

112

14/12/11

10.04


Hvor mange tiere og enere?

tiere enere

tiere enere

28 + 4 =

3 2

39 + _ =

tiere enere

tiere enere

57 + _ =

78 + _ =

tiere enere

tiere enere

69 + _ =

47 + _ =

tiere enere

tiere enere

87 + _ =

76 + _ = 113

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

113

14/12/11

10.05


Tornerosespillet • To spillere • Tre terninger • Brikker i to farger Kast terningene, og legg sammen øynene. Får du for eksempel 2 + 4 + 5, legger du en brikke med din farge på 11. Hvis tallet er opptatt, eller tallet ikke står på brettet, går turen til den andre spilleren. Fortsett til det ligger en brikke på hvert tall. Den som til slutt har flest brikker på spillebrettet, vinner.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

114

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

114

14/12/11

10.05


Prøv deg selv Hvor mange kroner til sammen? 10 kr 41 kr

3 kr

5 kr

14 kr

kr

kr

17

kr 5k

r

12

kr

13 kr

kr

kr

Regn ut.

35 + 4 = _

36 + 10 = _

23 + 12 = _

46 – 2 = _

64 – 20 = _

48 – 15 = _

50 + 4 = _

24 + 30 = _

52 + 34 = _

7+6=_

22 – 4 = _

88 + 4 = _

8+4=_

24 – 6 = _

69 + 3 = _

Ekstraoppgaver side 140

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

115

115

14/12/11

10.05


Kapittel 6 Repetisjon

Hvor mange kroner? Tegn pengene.

20 kr

r

40 k

83 kr

kr

Du har:

Tegn pengene du har igjen:

Du kjøper:

60 kr

kr

kr

Regn ut.

50 + 30 = _

40 + 40 = _

70 + 30 = _

60 + 20 = _

80 + 10 = _

30 + 10 = _

100 – 40 = _

50 – 50 = _

60 – 20 = _

90 – 60 = _

70 – 50 = _

80 – 30 = _

116

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

116

14/12/11

10.05


Hvor mange kroner? 40

Tegn pengene.

kr

r

5k

35 kr

kr Trekk strek fra 30 til 40.

Trekk strek fra 40 til 30.

Regn ut.

26 + 4 = _

38 + 2 = _

41 + 3 = _

22 + 5 = _

48 + 1 = _

35 + 5 = _

48 – 3 = _

50 – 4 = _

36 – 2 = _

28 – 4 = _

34 – 4 = _

42 – 1 = _ 117

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

117

14/12/11

10.05


Skriv ukedagene. mandag

Trekk strek til riktig årstid. januar

september

juli

april

sommer

vinter

vår

høst

Klokka er:

Tegn viserne: 11 12 1

11 12 1 2

10 9

4

8 7

6

2

10 3

9 4

8 7

6

5

Hvor mange hjørner?

11 12 1 2

10 3

5

11 12 1 9

3 8

4 7

6

5

fem

2

10 9

3 8

4 7

6

5

halv ti Et langt skritt er omtrent _ meter.

118

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

118

14/12/11

10.05


Hvor mange kroner? Tegn pengene.

52 kr

8 kr

67 kr

kr

Skriv nabotallene.

59

89

80

70

100

67

Regn ut.

88 + 2 = _

54 + 4 = _

71 + 3 = _

96 + 4 = _

62 + 4 = _

82 + 2 = _

98 – 4 = _

52 – 2 = _

74 – 3 = _

83 – 2 = _

67 – 5 = _

97 – 4 = _

Skriv tallene som mangler.

62

65

78

+

+

73

95

98

100

+

+

92 119

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

119

14/12/11

10.05


Tegn dobbelt så mange perler.

Sofus har _ kr. Han gir bort halvparten. Da har han igjen _ kr. Regn ut.

34 + 10 = _

75 + 10 = _

43 – 10 = _

56 + 20 = _

81 – 30 = _

24 – 20 = _

99 100 Regn ut.

25 + 3 = _

24 + 12 = _

27 + 6 = _

36 + 2 = _

32 + 23 = _

49 + 3 = _

36 – 4 = _

46 – 13 = _

32 – 4 = _

48 – 5 = _

57 – 24 = _

43 – 6 = _

120

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

120

14/12/11

10.05


Ekstraoppgaver Regn ut.

30 + 20 = _

50 + 30 = _

60 + 10 = _

40 + 10 = _

30 + 40 = _

40 + 30 = _

80 + 20 = _

70 + 10 = _

90 + 10 = _

60 – 30 = _

50 – 20 = _

80 – 40 = _

30 – 10 = _

40 – 10 = _ 100 – 30 = _

50 – 10 = _

80 – 30 = _

10

30

Regn ut.

90 – 20 = _

90 100 Skriv tallene som mangler i de magiske kvadratene.

20

40 10 40 10 40 40 40 40

30 20 10 60 60 60

60 60 60

20

40 80 80 20 20 80 80 80 80 121

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

121

14/12/11

10.05


Fargelegg regnestykkene, og finn luene.

80 70 100 40 + 40 60 – 10 40 + 10 30 + 40 80 – 60 20 + 80 60 + 20 30 + 50 50 + 20 10 + 60 40 – 20 30 + 70 30 + 30 70 + 10 10 + 60 60 – 20 70 + 20 60 + 40 80 – 30 100 – 20 40 + 30 60 + 10 50 + 20 40 + 60 20 + 20 10 + 70 70 – 60 50 – 10 40 + 30 80 + 20 100 – 80 90 – 10 80 – 50 20 + 50 10 + 60 30 + 70 70 + 10 20 + 60 80 + 10 30 + 40 90 + 10 50 + 50 40 + 40 50 – 50 20 + 20 60 + 10 80 + 20 80 + 10 70 + 10 90 – 10 30 + 30 50 + 20 60 + 40 70 + 30 20 + 30 50 + 30 80 – 10 10 + 60 70 – 60 20 + 80 10 + 70 20 + 50 70 – 20 10 + 40 50 + 50 100 – 60 60 – 60 90 – 20 80 – 40 40 + 20 30 + 40 10 + 60 70 – 30 70 + 20 20 + 40 122

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

122

14/12/11

10.05


Kast terningen, og lag regnestykker. Hva fikk du?

2 tiere!

30 + 20 = _ 20 +

= _ 30 +

= _ 10 +

=_

30 +

= _ 40 +

= _ 30 +

=_

40 +

= _ 20 +

= _ 10 +

=_

40 +

= _ 20 +

= _ 30 +

=_

30 +

= _ 30 +

= _ 40 +

=_

10 +

= _ 10 +

= _ 10 +

=_

90 –

= _ 100 –

= _ 60 –

=_

60 –

=_

80 –

= _ 70 –

=_

70 –

= _ 100 –

= _ 80 –

=_ 123

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

123

14/12/11

10.05


Hemmelig melding! Sett ring rundt bokstaven etter riktig svar.

1

40 T 20 + 10 = 30 S 60 V 40 + 30 = 70 L 80 U 60 + 20 = 90 r 90 k 80 + 10 = 100 M 90 P 70 + 30 = 100 K

2

70 D 90 – 10 = 80 B 30 R 70 – 40 = 40 U 10 A 60 – 50 = 20 S 20 k 50 – 20 = 30 N 10 N 40 – 30 = 20 T 10 L 20 – 20 = 0 E 40 F 100 – 50 = 50 N

Skriv bokstavene du fant, og les.

1 2

Dragen hadde 40 tenner. Den mistet 10 tenner. Nå har dragen _ tenner. 124

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

124

14/12/11

10.05


Hvordan kan Hare Hopp kle seg? Fargelegg luene og skjerfene.

Hvor mange m책ter? _ m책ter Oppgavebok side 66

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

125

125

14/12/11

10.05


Kast terningen, og lag regnestykker. Hva fikk du? Tre!

42 + 3 = _ 23 +

= _ 41 +

= _ 22 +

=_

32 +

= _ 34 +

= _ 40 +

=_

44 +

= _ 20 +

= _ 24 +

=_

38 –

= _ 27 –

= _ 50 –

=_

29 –

= _ 36 –

= _ 46 –

=_

47 –

= _ 49 –

= _ 30 –

=_

28 –

= _ 46 –

= _ 37 –

=_

30 –

= _ 50 –

= _ 40 –

=_

18 –

= _ 26 –

= _ 48 –

=_

126

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

126

14/12/11

10.05


Skriv navnet p책 tre i familien din. har _ bokstaver. har _ bokstaver. har _ bokstaver. Hvor mange bokstaver i alt? _ bokstaver Hvilket navn har flest bokstaver? Skriv et navn som har mange bokstaver.

Skriv et navn som har f책 bokstaver.

Skriv et navn som har 5 bokstaver.

Skriv et navn som har 8 bokstaver.

Skriv et fornavn og et etternavn.

Hvor mange bokstaver i alt? _ bokstaver Skriv fornavnet og etternavnet ditt.

Hvor mange bokstaver i alt? _ bokstaver 127

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

127

14/12/11

10.05


Hemmelig melding! Sett ring rundt bokstaven etter riktig svar.

1

47 H 43 + 4 = 48 S 38 T 35 + 2 = 37 J 24 V 21 + 5 = 26 E 34 L 31 + 3 = 35 R 45 O 40 + 6 = 46 P

2

48 S 50 – 3 = 47 T 43 R 48 – 5 = 44 P 33 O 37 – 4 = 32 M 24 N 26 – 1 = 25 L 41 K 45 – 3 = 42 L

Skriv bokstavene du fant, og les.

! !

1 2

Trollet har 23 trollunger. 3 har rømt. Hvor mange trollunger er hjemme? _ trollunger 128

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

128

14/12/11

10.05


Hvordan kan prinsessen kle seg? Fargelegg kjolene og kronene.

Hvor mange m책ter? _ m책ter Oppgavebok side 78

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

129

129

14/12/11

10.05


11 12 1

Klokka er seks.

Om en time er klokka sju.

2

10 9

3

Om en halv time er klokka halv sju.

4

8 7

5

6

Hvor mye er klokka om en time? Tegn viserne. 11 12 1

11 12 1 2

10 9

9

4 7

6

2

10 3

8

9

4 7

6

9

4

8 7

6

2

10 3

5

11 12 1 2

10 3

8

5

11 12 1

3 8

5

4 7

6

5

Hvor mye er klokka om en halv time? Tegn viserne. 11 12 1

11 12 1 2

10 9

9

3 4

8 7

6

4 7

6

9 4

8 7

6

2

10 3

5

11 12 1 2

10 3

8

5

11 12 1 2

10

5

9

3 4

8 7

6

5

Klokka er halv ni. Sofus skal legge seg om en halv time. Når skal Sofus legge seg? _ 130

90017_tusen millioner 2B_bm_r1.indd

130

15/12/11

13.47


Speil figurene om den røde linjen.

131

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

131

14/12/11

09.43


M책l fiskene.

_ cm _ cm

_ cm _ cm

_ cm

_ cm

_ cm

_ cm

_ cm

Tegn en ring rundt den lengste fisken. Sett et kryss ved den korteste fisken. 132

90017_tusen millioner 2B_bm_r1.indd

132

15/12/11

13.47


Hvor langt har barna svømt? 0m

5m

Tor 10 m Sofus Kari

15 m Hare Hopp

Sofie 20 m

Tor: _ m

Kari: _ m

Sofus: _ m

Hare Hopp: _ m Sofie: _ m Hvem har svømt lengst? _ Hvem har svømt kortest? _ 133

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

133

14/12/11

09.43


Vi hopper tresteg!

0 1 2 3 4 5 6m

_m+_m+_m=_m

0 1 2 3 4 5 6m

_m+_m+_m=_m

0 1 2 3 4 5 6m

_m+_m+_m=_m Oppgavebok side 90

134

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

134

14/12/11

09.43


Fargelegg regnestykkene, og finn lekene.

56 64 75 74 – 3 51 + 5 60 + 3 81 + 4 66 – 2 75 – 4 70 + 5 56 + 3 50 + 6 59 – 3 56 + 4 60 + 2 70 – 6 62 + 1 65 + 10 77 – 2 46 + 10 74 – 4 66 – 3 74 – 1 60 + 4 54 + 10 75 – 3 79 – 4 57 – 1 50 + 6 60 – 4 56 + 4 75 – 5 68 – 4 72 + 3 65 + 10 82 + 3 60 + 2 57 – 1 66 – 2 62 + 2 61 + 3 73 + 2 79 – 4 50 + 6 53 + 3 58 – 2 74 – 10 75 + 3 81 + 6 56 + 3 78 – 3 51 + 5 64 + 1 75 – 2 62 + 2 69 – 5 67 – 3 80 – 5 76 – 1 55 + 1 57 – 1 53 + 3 75 – 3 83 + 4 54 + 10 70 + 5 64 – 4 75 – 1 75 – 4 46 + 10 60 – 4 93 + 1 74 – 10 65 + 10 77 – 2 74 + 1 65 + 10 61 + 2

86 – 4 60 + 4 68 – 4 79 – 4

72 + 4 77 – 2 90 – 3 65 + 3 75 + 2 90 – 2 67 – 3 80 – 5 94 – 4 65 + 10 74 + 6 75 – 0 77 – 2 78 – 3

72 + 3

70 + 5 80 – 5 76 – 1 96 – 3 79 – 4 74 + 1 73 + 2 135

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

135

14/12/11

09.43


Trekk strek til riktig fuglekasse.

80

90 + 5

1 00

70 + 5

95

65

55 + 5 75 – 5 95 + 5

60

50 – 5

90

75 + 5 45 + 5

90 – 5

50

70 – 5

70

95 – 5

50 + 5

55

45

75

85

136

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

136

14/12/11

09.43


Skriv tallene som mangler.

28 23 5 20 3 2

3 3 30

40 2 5

2 4 50

60 4 2

3 1 70

80 2 2

1 4 90

10 3 4

0 4 60

80 1 5

2 3 40 137

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

137

14/12/11

09.43


Alle sidene har lik sum!

Summen skal bli 17.

P책 denne siden ogs책!

10 4 10 Fyll inn riktige tall.

40 5

10 10

40

10

Summen er 48.

Summen er 29.

50

70

30

20 50

70

Summen er 88.

Summen er 99.

138

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

138

14/12/11

09.43


Først til hundre! Skriv tallene fra 0 til 100. Lag regler selv, og spill spillet. Bruk terninger og brikker.

1 2 3 4

6

Oppgavebok side 100

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

139

139

14/12/11

09.43


Kast terningen, og lag regnestykker. Hva fikk du? Fem!

40 + 5 = _ 23 +

= _ 41 +

= _ 22 +

=_

32 +

= _ 34 +

= _ 40 +

=_

44 +

= _ 20 +

= _ 24 +

=_

37 +

= _ 89 +

= _ 35 +

=_

49 +

= _ 65 +

= _ 46 +

=_

57 +

= _ 29 +

= _ 55 +

=_

28 –

= _ 46 –

= _ 37 –

=_

30 –

= _ 50 –

= _ 40 –

=_

18 –

= _ 26 –

= _ 48 –

=_

140

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

140

14/12/11

09.43


Fyll inn tall slik at summen blir lik p책 hver side.

Summen er 75.

Summen er 36.

Summen er 42.

Summen er 18.

Summen er 50.

Summen er 84. 141

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

141

14/12/11

09.43


Hvor mange kroner til sammen? r

k 14

r 13 k

23 k

14 kr

r

kr

kr r 23 k

13 kr

r

31 kr

k 31

kr

kr

r

k 13

kr 14

31 kr 13 kr

23 kr

31 kr

kr

kr

Skriv tallene som mangler.

46 23

48 24

+

+

68 34

+

84 42

+

Regn ut.

42 + 13 = _

54 + 23 = _

61 + 34 = _

54 + 24 = _

26 + 13 = _

84 + 12 = _

142

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

142

14/12/11

09.43


Hemmelig melding! Sett ring rundt bokstaven etter riktig svar.

1

2

29 F 19 R 32 – 3 = 23 – 4 = 28 K 20 S 47 S 25 E 52 – 4 = 32 – 7 = 48 A 26 K 68 N 47 V 73 – 5 = 52 – 5 = 69 T 44 L 88 V 59 E 93 – 6 = 65 – 6 = 87 G 60 M 77 N 83 – 5 = 78 P

Skriv bokstavene du fant, og les.

1

!

2

Tor har 25 høner. Reven stjeler 5 høner. Nå har Tor _ høner igjen. 143

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

143

14/12/11

09.43


God sommer!

7-spillet • To spillere • En kortstokk fra 1–10 (ikke bildekort) • Brikker i to farger

Stokk kortene, og legg dem i en bunke på bordet. Trekk et kort fra bunken. Legg 7 til tallet. Legg en brikke på tallet du får på spillebrettet. Hvis tallet er opptatt, går turen til den andre spilleren. Den som først får fire brikker etter hverandre vannrett, loddrett eller diagonalt, vinner spillet.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8

9

10

11

12

Oppgavebok side 112

144

90017_tusen millioner 2B_bm_.indd

144

14/12/11

09.43


Tusen millioner 2B Grunnbok