Page 1

tilstandslikningen for idealgass kinetisk gassteori og statistisk mekanikk termodynamikkens 1. lov varmekraftmaskiner entropi varmeledning stråling fuktig luft negativ absolutt temperatur termodynamikk for universet

Boka gir en beskrivelse av de ulike temaene og har mange eksempler. Det er løsningsforslag til alle oppgavene i boka. Samtlige oppgaver og eksempler har overskrifter for at det skal være lett å finne frem til temaer leseren er interessert i. Boka inneholder også en liste med ordforklaringer og en formelsamling. Målgruppen er studenter ved ingeniørutdanninger og universitets-studier i fysikk på bachelornivå. Boka egner seg både som pensum og til selvstudium. Øyvind G. Grøn er norsk fysiker. Han er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og professor II ved Universitetet i Oslo. Grøn studerte realfag ved Universitetet i Oslo, ble meteorolog og lektor i 1973 og forsvarte doktorgraden i fysikk ved Universitetet i Oslo i 1990 på en avhandling om frastøtende gravitasjon. Grøn mottok i 1988 H.M. Kongens gullmedalje og Illustrert Vitenskaps forskerpris. I 2004 fikk han Høgskolen i Oslos pris for forskning og utvikling og i 2010 Høgskolen i Oslos formidlingspris. Grøn ble medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 2005 og æresmedlem av Norsk Astronomisk Selskap i 2010.

Termodynamikk for høgskole og universitet

• • • • • • • • • •

Øyvind G. Grøn GRØN

Denne grunnboka i termodynamikk gir leseren innsikt i hvordan væsker og gasser utvikler seg under ulike betingelser. Sentrale temaer som blir belyst, er:

ISBN 978-82-02-42052-9

www.cda.no

Omslag17x24.indd 1

22.01.15 11:46

Termodynamikk bla i bok  
Termodynamikk bla i bok