Page 1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1


KXgXj( #AMILA!LVES 4ERESA%RIKSSON 4OVE*OHNSON -IRA.OREEN -ANUEL-EDINA &RANCISCO2ODR¤GUEZ )LLUSTRASJONER)NGELA0ETERSON!RRHENIUS /VERSATTTILNORSKAV+»RE6IGESTAD


)3".     OPPLAG OPPLAG 3. oPPLAG -ATERIALETIDENNEPUBLIKASJONENEROMFATTETAV»NDSVERKLOVENSBESTEMMELSER5TENSRSKILTAVTALEMED .7$AMM3’N!3ERENHVEREKSEMPLARFREMSTILLINGOGTILGJENGELIGGJ’RINGBARETILLATTIDENUTSTREKNING DETERHJEMLETILOVELLERTILLATTGJENNOMAVTALEMED+OPINOR INTERESSEORGANFORRETTIGHETSHAVERETIL»NDSVERK Ú.7$!--3Œ.!3

Ú#AMILA!LVES 4ERESA%RIKSSON 4OVE*OHNSON -IRA.OREEN -ANUEL-EDINA

&RANCISCO2ODR¤GUEZOG"OKFšRLAGET.ATUROCH+ULTUR 3TOCKHOLM /RIGINALENSTITTEL4APAS 0ROSJEKTLEDER!NNA +ARIN%RIKSSON 4EKSTREDAKT’R%VA3IGSJš "ILDEREDAKT’R+ARIN2ANKIN 'RAFISKFORM#AROLINE"AGGE /MSLAG!NNIKA&ROSTELL ,AYOUTÅsA LUNDBOM 0RODUKSJONWilly Alm )LLUSTRASJONERStockholm Illustration / Ingela Peterson Arrhenius /MSLAGSILLUSTRASJON2ETTIGHETSHAVERENERIKKEFUNNET 4AKONTAKTMEDFORLAGETDERSOMDUKJENNERDENSOMHAROPPHAVSRETTTILDETTEBILDET 3ATSInterface Media as, Oslo 4RYKKNarayana Press, Danmark, 2007


¡Bienvenido! – Velkommen! Velkommen til å begynne å lære spansk, et av verdens mest utbredte språk. Mellom 350 og 375 millioner mennesker har spansk som morsmål, og mange flere har lært seg språket på skolen eller på reiser. I arbeidet med Tapas 1 får du både snakke, lese, skrive og lytte til spansk. Gjør deg kjent med boka gjennom å svare på spørsmålene nedenfor. Lykke til med studiene – eller som vi sier på spansk: ¡Buena suerte! 1 Hva finner du på innsiden av omslaget på boka? 2 Studer innholdslista. Hvor mange kapitler er det i boka? 3 Hva handler kapittel 9 om? 4 Hva tar rutene i begynnelsen av hvert kapittel opp? 5 Hva kommer helt til slutt i hvert kapittel? 6 Hva finner du på side 157? 7 Hva kan du lære ved hjelp av rutene på sidene 20, 63 og 114?


Innhold Side

Kapittel

Innhold

3 6

Bienvenido Kiosco – kiosk

• bli kjent med boka • spanske ord som du forstår

8

1 ¿Qué tal?

• hilse og si hvordan du har det • presentere deg med navn og alder • begynne å telle

22

2 La familia

• fortelle hvor du bor • presentere familien din • noen fakta om Spania

36

3 Mi día

• klokka • fargene • fortelle litt om klasserommet ditt og skolen din

52

4 Mi tiempo libre

• ord for sport og fritidsaktiviteter • ord for instrumenter • fortelle hva du liker å gjøre i fritiden

71

5 Animales y países

• ord for dyr • de fire himmelretningene • noen fakta om Chile og Mexico

90

6 Mi casa

• fortelle hvordan du bor • snakke om hvor ulike ting er • si telefonnummer


Side

Kapittel

Innhold

102

7 La comida

• noen ord for mat • bestille mat og drikke • snakke om hva slags mat du liker

117

8 Así soy yo

• ord for klær og kroppsdeler • fortelle hvordan du ser ut • beskrive andre personer

130

9 Fiestas y tradiciones

• måneder og årstider • snakke om når du fyller år • litt om fester og tradisjoner

145

10 Aventuras

• flere ord for sport og aktiviteter • flere fakta om Spania, Mexico og Chile • å skrive et enkelt postkort

157

Minigrammatikk

• noen forklaringer

169

Vanlige ord og uttrykk

• nyttige ord og uttrykk

174

Ordliste

• spansk-norsk ordliste


Kiosco – kiosk 3

6

8

7

2

5

1

4

1 un kiosco 2 un banco

1

6

3 un hotel 4 un parque

5 una cafetería 6 una estación de autobuses

7 un estadio de fútbol 8 un aeropuerto

Spansk, norsk og engelsk har mange ord som likner på hverandre. Se på bildene og prøv å finne ut hva ordene betyr. Arbeid sammen to og to. Etterpå skriver du svarene i arbeidsboka di.

Kiosco – kiosk


2 Lytt til «byordene». Hvilke av ordene på side 6 blir ikke sagt? Skriv ned svaret.

3 Se på bildet på side 6. En av dere peker på de forskjellige stedene og den andre sier hva det heter, både på norsk og spansk. Bytt på å peke og svare.

4 Noen bokstaver har forsvunnet. Kan du se hvilke ord dette er? a B•N•O

5

b

•O•E•

c ES•A•

•Ó•

Arbeid sammen to og to. Finn ut hva ordene nedenfor betyr. Bruk det dere kan på norsk og engelsk som utgangspunkt.

a sofá b fruta c teléfono

d patata e restaurante f termómetro

g pirámide h color i familia

j limón k móvil l tomate

m tigre n minuto o túnel

Kiosco – kiosk

7


1 ¿Qué tal? I kapittel 1 lærer du

• • • • •

å si hei og spørre hvordan noen har det å presentere deg med navn og alder å spørre om andres navn og alder å telle fra 0 til 15 å hilse på forskjellige måter

¡Hola! ¿Qué tal?

Bien. ¿qué tal? hola bien regular

8

hvordan har du det? hei bra sånn passe

1 ¿Qué tal?

Regular. mal ¿y tú? bien también

Mal. dårlig og du? også bra

– ¡Hola! ¿Qué tal? – Bien, ¿y tú? – Bien también.


1 Gå rundt og hils på medelevene dine og spør hvordan de har det. Bruk teksten og bildene på forrige side.

2 Bytt på å peke på bildene på side 8 og spill dialogen ¡Hola! ¿Qué tal?.

3

NT

I QU

UH

UH

EMALJ

I spiralen finnes det seks ord fra teksten på side 8. Kan du finne dem?

TAMBIEN LE

A

OLAVTA

4 Bokstavene i de spanske ordene står i feil rekkefølge. Kan du se hvilke ord fra teksten ¡Hola! ¿Qué tal? det er? a halo

b ineb

c gurelar

d énbitam

1 ¿Qué tal?

9


¿Cómo te llamas? José og Claudia treffes på stranden og begynner snakke med hverandre. Claudia José Claudia José Claudia José Claudia José

¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Me llamo José. ¿Y tú? Me llamo Claudia. ¿Cuántos años tienes? Tengo trece años. ¿Y tú? Tengo catorce años.

¿cómo te llamas? me llamo ¿cuántos años tienes?

hva heter du? jeg heter hvor gammel er du?

tengo trece años catorce

jeg er tretten år fjorten

5

Arbeid sammen to og to. Fortell på norsk hva dere får vite om personene i teksten ovenfor.

6

Arbeid sammen to og to. Les påstandene nedenfor og sammenlikn med teksten ¿Cómo te llamas?. Hva er sant (verdadero) og hva er usant (falso)?

a Gutten heter Claudio.

b Claudia er 15 år.

c José er 14 år.

7 Les dialogen mellom José og Claudia høyt, men bytt ut navn og alder med deres egne. 10

1 ¿Qué tal?


8 Bruk fornavnet (nombre) og alderen (edad) til noen av medelevene dine. Spør og svar slik som i teksten ¿Cómo te llamas?. Skriv svarene fra medelevene dine slik som i eksemplet nedenfor. Nombre

Edad

María

12

doce

9 Hva står det i snakkeboblene? José har et par spørsmål til Claudia, men han blander sammen ordene. Hjelp ham med å stille spørsmålene riktig.

tolv

¿tienes años cuántos?

¿ llamas te cómo?

10 A. Hva må du spørre om på spansk for å få svarene nedenfor? Bruk dialogene ¡Hola! ¿Qué tal? og ¿Cómo te llamas?. a Claudia.

b Bien.

c Me llamo José.

d Tengo trece años.

B. Bruk setningene dere har skrevet, og bytt på å spørre og svare.

1 ¿Qué tal?

11


Claudia llama a José Claudia ringer til José neste dag. José Claudia José Claudia José Claudia

¿Sí? Hola José, soy Claudia. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien también. ¿Vamos a la playa? Sí, claro. Nos vemos allí. ¡Hasta luego! ¡Adiós!

Claudia llama a José ¿sí? soy Claudia ¿cómo estás? bien, gracias

11

Claudia ringer til José her: hallo det er Claudia hvordan har du det? bra, takk

¿vamos a la playa? sí, claro nos vemos allí hasta luego ¡adiós!

skal vi dra på stranden? ja visst, selvfølgelig vi ses der vi ses senere ha det!

Arbeid sammen to og to. Svar på spørsmålene om teksten Claudia llama a José på norsk.

a Hvem ringer til hvem? b Hvordan har José og Claudia det?

c Hvor skal de møtes? d Hvordan sier de «ha det»?

12 Ordene i setningene har havnet hulter til bulter. Arbeid sammen to og to og plasser ordene i riktig rekkefølge. a Claudia José soy hola

12

1 ¿Qué tal?

b playa a vamos la

c vemos nos allí


13 En gutt og ei jente forteller om seg selv. Lytt og skriv setningene i arbeidsboka di. Gjør som i eksemplet nedenfor. Claudia 13 años España

Me llamo Tengo Vivo en

José 14 años España

vivo en España

jeg bor i Spania

14 Les dialogen på side 12 høyt og bytt ut navnene med deres egne.

15 Hvordan sier vi dette på spansk? Bruk teksten Claudia llama a José som hjelp. a Hvordan har du det?

b selvsagt

c stranden

d Vi ses senere.

16 Lag ni ord fra dette kapitlet ved hjelp av disse byggesteinene: PLA

HO

A

CA

TOR

CLA

TRE

YA

LA

CE

GRA

CIAS RO ÑOS DIÓS

1 ¿Qué tal?

13


Los números 0–15

cero

uno

cinco

diez

tres

dos

seis

once

cuatro

siete

doce

ocho

trece

los números

17

nueve

catorce

tallene, numrene, sifrene

Arbeid sammen to og to og les tallene fra cero til quince for hverandre. Les annethvert tall hver. Gjør det flere ganger, fortere og fortere for hver gang. Prøv til slutt å si tallene uten å se i boka. 14

1 ¿Qué tal?

quince


18 Skriv to–tre oppdiktede telefonnummer på maksimum fem sifre. Bytt på å lese dem høyt for hverandre. Den som lytter, skriver ned tallene, og den som har lest, retter.

19 Claudia spiller på et fotballag. Lytt og finn ut hvilke nummer hun og noen av lagvenninnene hennes har. Noter svarene i arbeidsboka di. a Claudia

b María

c Susana

d Pilar

20 Les gjennom tallene nedenfor og prøv å løse oppgavene. Skriv svarene på spansk med bokstaver. a seis + tres = b cero + diez =

c cinco + dos = d siete + cuatro =

e diez + cinco = f doce + uno =

21 Les tallene i oppgave 20 høyt. En av dere sier tallene, den andre sier summen. Gjør som i eksemplet ved siden av.

6+3

seis más tres

=9

son nueve

1 ¿Qué tal?

15


Un chiste ¡No somos nada!

¿Qué le dice un cero a otro cero?

un chiste ¿qué le dice un cero a otro cero? ¡no somos nada!

en spøk, en morsom historie hva sier en null til en annen null? vi er ingenting!

22 A. Les teksten Un chiste høyt noen ganger og prøv å lære den utenat. B. Bytt ut tallene i oppgaven med noen av tallene mellom 0 og 15. Spør og svar som i disse eksemplene: – ¿Qué le dice un seis a un tres? – ¿Qué le dice un cero a un diez?

– Yo soy más. – Yo soy menos. yo soy más yo soy menos

16

1 ¿Qué tal?

jeg er (verd) mer jeg er (verd) mindre


Mi barba

Mi barba tiene tres pelos, tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, pues no sería mi barba.

Mitt skjegg det har tre skjeggstrå tre skjeggstrå har mitt skjegg Og har det ei tre skjeggstrå, så er det ei mitt skjegg

Mi barba Text & Musik: M. Bel

23

Arbeid sammen to og to. Se på sangteksten og på bildet.

a I sangen er det et tall. Hvilket? b Hvem av mennene handler sangen om?

24 Bytt ut tallet i sangen med et annet tall mellom 0 og 15. Er det fremdeles mulig å synge sangen? Prøv!

1 ¿Qué tal?

17


Rimas

¿Qué pasa, calabaza? Nada, nada, limonada.

rimas

Hva skjer, gresskar Ingenting, sitronsaft.

25

Regla ovenfor inneholder et uttrykk som du kan bruke når du skal spørre noen om hvordan de har det. Kan du finne dette uttrykket?

26

Pasa og calabaza rimer, det samme gjør nada og limonada. Kan du finne flere spanske ord som rimer i dette kapitlet?

18

1 ¿Qué tal?

rim


¡Hasta luego!

Maite Paco Maite Paco Maite

¡Buenos días, Paco! ¡Buenos días, Maite! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. ¡Hasta luego! ¡Adiós!

hasta luego buenos días muy bien, gracias buenas tardes ¿estás bien?

her: ha det god morgen, god dag veldig bra, takk god kveld har du det bra?

Juan Victoria Juan Victoria Juan Victoria Juan

¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Bien también, gracias. ¡Hasta luego! ¡Adiós! 1 ¿Qué tal?

19


3E¶ORA(ERNÕNDEZ 3E¶OR4ORRES 3E¶ORA(ERNÕNDEZ 3E¶OR4ORRES 3E¶ORA(ERNÕNDEZ

_"UENASNOCHES SE¶OR4ORRES _"UENASNOCHES SE¶ORA (ERNÕNDEZz#˜MOESTÕUSTED "ASTANTEBIEN GRACIAS z9USTED "IENTAMBI£N_!DI˜S SE¶ORA _!DI˜S3ALUDOSALASE¶ORA 4ORRES

Yl\eXjefZ_\j j\Œfi j\ŒfiX ¶Zdf\jk}ljk\[6 YXjkXek\Y`\e ¶pljk\[6 jXcl[fjXcXj\ŒfiX Kfii\j

,9999999999996 +> *::::::::::::) )3PANIAOG,ATIN !MERIKAERDETVANLIG»BRUKEKALLENAVN (ETERMANFOREKSEMPEL-AR¤A4ERESA KANKALLENAVNETVRE-AITE /GHETERMAN&RANCISCO ERKALLENAVNET0ACO

). '»RUNDTIKLASSENOGSP’RMINSTFEMMEDELEVERHVORDANDEHARDET 6ELGMELLOM»SP’RREz1U£TALELLERz#˜MOESTÕS$ENSOMSVARER KANVELGEMELLOM-UYBIEN "IEN 2EGULARELLER-AL )' ( ¶Hl„kXc6

^f[bm\c[ _\ii ]il _mfi[Xe_Xi;\[\k6 ^Xejb\YiX f^;\6 _`cj\^\ekc`^_`cje`e^\i  k`c]ilKfii\j


28 A. Arbeid sammen to og to. Skriv en kort dialog som i teksten ¡Hasta luego!. Begynn og slutt med en hilsen og spør hverandre hvordan dere har det. B. Les dialogen høyt som et lite rollespill.

29 I hver ordgruppe er det ett ord som ikke passer inn. Arbeid sammen to og to og diskuter hvorfor det ikke passer. a

b

c

buenas tardes

muy bien

hasta luego

buenos días

saludos

buenas noches

señor

regular

gracias

hola

mal

adiós

Har du lært

• • • • •

å si hei og spørre hvordan noen har det? å presentere deg med navn og alder? å spørre etter andres navn og alder? å telle fra 0 til 15? forskjellige måter å hilse på?

1 ¿Qué tal?

21


2 La familia I kapittel 2 lærer du

• • • •

22

å fortelle hvor du bor å fortelle om deg selv og familien din noen fakta om Spania å telle fra 16 til 30

2 La familia


Soy de Noruega Paula og Jenny treffes i Oslo på Norway Cup, den internasjonale fotballturneringen for ungdom. Paula Jenny Paula Jenny Paula Jenny Jenny Paula

¡Hola! ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jenny. ¿Y tú? Yo me llamo Paula. ¿De dónde eres? Soy de aquí, de Noruega. Y tú, ¿de dónde eres? Soy de Sevilla, en el sur de España.

la familia soy de Noruega yo ¿de dónde eres? soy de aquí, de Noruega soy de Sevilla en el sur de España

familien jeg er fra Norge jeg hvor er (kommer) du fra? jeg er herfra, fra Norge jeg er fra Sevilla sør i Spania

1 Hvordan sier vi setningene nedenfor på spansk? Bruk teksten Soy de Noruega. a Jeg heter David. b Hvor er (kommer) du fra?

2

c Jeg er fra Norge. d Jeg er fra Kristiansand.

Arbeid sammen to og to. Kobl spørsmålene til riktig svar.

1 ¿De dónde eres?

a Me llamo Jenny.

2 ¿Qué tal?

b Soy de Noruega.

3 ¿Cómo te llamas?

c Bien.

2 La familia

23


3

Arbeid sammen to og to og lag setninger på samme måte som i eksemplet nedenfor. Bruk kartet helt framme i boka.

Sevilla está en el sur de España. 1 Narvik

a en el sur de Noruega

2 Granada

b en el centro de Noruega

3 Kristiansand

c en el norte de Noruega

4 Bilbao

d en el sur de España

5 Oppdal

e en el centro de España

6 Madrid

f en el norte de España

está Noruega en el centro de en el norte de

ligger Norge midt i nord i

4 Arbeid sammen to eller flere. Les dialogen Soy de Noruega høyt og bytt ut navnene med deres egne. Snakk om hvordan dere har det, og hvor dere kommer fra.

5 A. Spør to–tre medelever hvordan de har det, hva de heter, og hvor de kommer fra. B. Spør tre–fire andre medelever om det samme. Skriv ned svarene du får, slik som i eksemplet nedenfor.

24

¿Qué tal?

¿Cómo te llamas?

¿De dónde eres?

Bien.

Paula.

Soy de Sevilla, España.

2 La familia


6 Se på setningene i oppgave 3. Bytt på å spørre og svare som i eksemplet nedenfor. Sevilla está en el sur de España.

¿Dónde está Sevilla?

¿dónde?

hvor

7 A. Lag åtte ord fra dette kapitlet ved hjelp av disse byggesteinene: DÓN

ES

CEN

DE NOR

PA

YO

LLA

ÑA

UEGA TÚ

TRO

TE

VI

SE

NOR

B. Lag fem korte setninger som inneholder noen av ordene du fant.

2 La familia

25


Mi familia

Soy Paula. Tengo quince años. Vivo con mi familia en Sevilla. Mi mamá se llama Mariló y mi papá Fernando. Mi hermana mayor se llama Sara y mi hermano menor Francisco. Mi abuela se llama Segunda y mi abuelo se llama Rafael. También tengo un perro que se llama Rufo. mi familia soy Paula vivo con mi familia en Sevilla mi mamá se llama Mariló mi papá

26

2 La familia

familien min jeg er Paula jeg bor sammen med familien min i Sevilla moren min heter Mariló faren min

mi hermana mayor mi hermano menor mi abuela mi abuelo también tengo un perro que se llama

storesøsteren min lillebroren min her: farmoren min her: farfaren min jeg har en hund også som heter


8

Arbeid sammen to og to. Svar på spørsmålene om teksten Mi familia på norsk. d Hvor bor Paula og familien hennes? e Hva heter besteforeldrene hennes?

a Hvor gammel er Paula? b Hvor mange eldre søsken har hun? c Hvem er Rufo?

9 Bokstavene i de spanske ordene står i feil rekkefølge. Kan du se hvilke ord fra teksten Mi familia det er? a manoher b liafami

c alobue d yorma

e norme f rrope

g hernama h bueala

10 Lat som om en av dere er Paula som får spørsmål om familien sin. Velg personer fra ruten nedenfor. Bytt på å spørre og svare slik som i eksemplet. Dere finner navnene i teksten Mi familia. – ¿Cómo se llama tu mamá? papá hermano perro

hermana abuela abuelo

– Mi mamá se llama… .

¿cómo se llama tu mamá?

hva heter moren din?

2 La familia

27


Mis primos Paula forteller om søskenbarna sine, Daniel og Isabel, som bor i Madrid.

Mis primos viven en Madrid. Mi primo se llama Daniel y tiene quince años. Vive con mi tía Cristina y su novio Jorge. Mi prima Isabel tiene catorce años y vive con mi tío Felipe. mis primos viven en Madrid mi primo y tiene quince años

11

søskenbarna mine bor i Madrid søskenbarnet mitt (fetter) og er femten år

han bor hos tanten min, Cristina og kjæresten hennes, Jorge søskenbarnet mitt (kusine) hun bor hos onkelen min, Felipe

Arbeid sammen to og to. Les påstandene nedenfor og sammenlikn med teksten Mis primos. Hva er sant (verdadero) og hva er usant (falso)?

a Mi tío se llama Daniel. b Mi prima tiene quince años.

28

vive con mi tía Cristina y su novio Jorge mi prima vive con mi tío Felipe

2 La familia

c Mi primo vive en Madrid. d Mi tía se llama Isabel.


12 I hver ordgruppe finnes det et ord som ikke passer inn. Arbeid sammen to og to og diskuter hvorfor ordet ikke passer. a

b

c

hermano mayor

Madrid

papá

hermana menor

España

perro

familia

Noruega

primo

mamá

quince

hermano

13 Pek på personene på bildene på sidene 26 og 28 og spør som i eksemplet nedenfor. Bytt på å være Paula. – ¿Quién es?

– Es mi... .

¿quién es? es mi...

hvem er det? det er ... min

14 Fortell om deres egne familier eller finn opp noen. Sett sammen ord fra de to ringene nedenfor og legg til navn, alder og sted på samme måte som i eksemplet. Mi papá se llama David. Mi papá Mi mamá Mi hermano Mi hermana Mi primo Mi prima Mi tío Mi tía

Mi prima tiene 14 años.

Mi tío vive en Oppdal.

se llama ... . tiene ... años. vive en ... .

2 La familia

29


España La bandera de España.

Situación: en el sur de Europa Capital: Madrid (4 millones de habitantes) Población: 40 millones de habitantes Lenguas oficiales: el español, el catalán (Cataluña), el euskera (País Vasco) y el gallego (Galicia) Moneda: el euro

Los Reyes de España, el Rey Juan Carlos I y la Reina Sofía.

30

2 La familia


la bandera de España situación en el sur de Europa capital 4 millones de habitantes población lenguas oficiales el español el catalán (Cataluña)

15 a b c d e

det spanske flagget beliggenhet sør i Europa hovedstad 4 millioner innbyggere befolkning offisielle språk spansk katalansk (Catalonia)

el euskera (País Vasco) el gallego (Galicia) moneda el euro los Reyes de España el Rey la Reina una plaza muy grande

baskisk (Baskerland) galicisk (Galicia) valuta euro det spanske kongeparet kongen dronningen et veldig stort torg

Hva har dere fått vite om Spania? Arbeid sammen to og to og svar på norsk.

Hvor mange innbyggere har Spania? Hva heter valutaen? Hva heter hovedstaden i Spania? Hva heter kongen og dronningen av Spania? Hvor mange offisielle språk har Spania?

La Plaza Mayor en Madrid es una plaza muy grande.

2 La familia

31


16 Gå sammen to og to og lag setninger. Bruk ord fra teksten España. 1 La bandera

a en el sur de Europa.

2 La Plaza Mayor

b de España.

3 España está

c está en Madrid.

17 Lytt til de tre personene som presenterer seg. Hva heter de, og hvor kommer de fra? Velg rett svar fra rutene nedenfor. Skriv svarene i arbeidsboka di. Luisa Miguel Elena Daniel María

Sevilla Bilbao Madrid Valencia Málaga

ewwwwwwwwwwwwt d g d g cxxxxxxxxxxxxb Kanariøyene ligger utenfor vestkysten av Afrika, men tilhører Spania. Øygruppa består av sju hovedøyer: La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote og Fuerteventura. Flere av øyene er populære feriemål.

32

2 La familia


Los números 16–30

dieciséis

diecisiete

dieciocho

diecinueve

veinte

veintiuno

veintidós

veintitrés

veinticuatro

veinticinco

veintiséis

veintisiete

veintiocho

veintinueve

treinta

18 Arbeid sammen to og to og bytt på å lese tallene fra dieciséis til treinta. Gjør det mange ganger, fortere og fortere hver gang. Prøv til slutt å si tallene uten å se i boka. 2 La familia

33


OS

EI TR N

TAMUD

I spiralen er det fire tallord mellom 16 og 30. Kan du finne dem?

INTEF LVE U S

VE INTIDO GE

19

C IOCHO IE

20 A. Plasser tallene i ruten i riktig rekkefølge. Begynn med det laveste og slutt med det høyeste. B. Skriv med tall hva de spanske ordene betyr.

treinta dieciséis veintidós dieciocho diecinueve veinte veintisiete diecisiete veintinueve veinticuatro

21 Lytt til Paulas slektninger og venner når de forteller hvor gamle de er. Skriv svarene i arbeidsboka di. Noen navn og aldrer blir til overs. Francisco Sara Daniel Isabel Eduardo Antonia Rafael

34

2 La familia

9 14 15 22

13

16 18

amigo amiga

venn (mannlig) venn (kvinnelig)


Dos cartas I det spanske ukebladet El País Semanal søker ungdommer etter brevvenner.Her kan du lese to av brevene: Hola, me llamo María, tengo 12 años. Me gusta el bádminton y dibujar. Escribidme a: Calle San Fernando 58, 08320 El Masnou (Barcelona).

22

Soy un chico de 13 años. Me llamo Antonio y tengo un hermano de 10 años, que se llama Andrés. Me gusta el cine y los Simpsons. Este anuncio es para todas las chicas. Escribidme a: Calle de Jijona 22. 46011 Malvarrosa (Valencia).

dos cartas me gusta el bádminton dibujar el cine este anuncio es para todas las chicas

to brev jeg liker badminton å tegne kino denne annonsen er til alle jenter

A. Arbeid sammen to og to. Les brevene ovenfor og svar på spørsmålene på norsk.

a Hvor gammel er María? b Hva liker hun?

c Hva heter gutten som er tretten år? d Hva heter broren hans, og hvor gammel er han?

B. Hva tror du ordene nedenfor heter på norsk? Velg fra ruten til høyre. a escribidme b cine

c calle d todas las chicas

gate alle jenter skriv til meg kino

Har du lært

• • • •

å si hvor du bor? å fortelle om deg selv og familien din? noen fakta om Spania? å telle fra 16 til 30?

2 La familia

35

Profile for Cappelen Damm

Tapas 1 Elevbok  

Tapas 1 Elevbok

Tapas 1 Elevbok  

Tapas 1 Elevbok