Page 18

Hva betyr maten for oss? Alle vet at vi må ha mat og drikke for å leve, for at kroppen skal få alle de næringsstoffene den trenger for å kunne vokse i barne- og ungdomsårene, og for at vi skal holde oss friske og opplagte. På den måten kan vi si at maten spiller en viktig rolle i alle menneskers liv. Men maten kan også ha mange andre forskjellige roller, i tillegg til det som har med vekst og helse å gjøre. For noen er det viktigst at maten tilfredsstiller deres behov for ren og skjær nytelse. For andre spiller maten en viktig rolle fordi de har hyggelig minner og historier knyttet til mat de har spist. Mat blir også ofte brukt som belønning, eller som gave når vi vil vise noen at vi setter pris på dem eller det de har gjort. Heldigvis er det slik at de Áeste av oss har et positivt forhold til mat og at matglede står i sentrum. Men vi må også huske på at ikke alle har det slik, og at det Ànnes mennesker som ikke klarer å glede seg over maten. Kanskje har de blitt tvunget til å spise mat de ikke har likt, eller kanskje har noen mast for mye på dem om spising sånn at de har gått lei. Det Ànnes også store områder i verden der det er så stor matmangel at de som bor der sjelden kan glede seg over å bli mette.

Hva betyr matglede for deg? Når gleder du deg aller mest til å spise, og hva slags mat er du mest glad i?

58

Visste du at...

retten til mat er nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring? Alle mennesker har rett til nok mat så de ikke må gå sultne eller bli underernærte. Likevel er det slik at over 500 millioner mennesker i verden lider av underernæring på grunn av for lite mat.

Profile for Cappelen Damm

Takk for mat!  

Takk for mat! elevbok

Takk for mat!  

Takk for mat! elevbok