Stein på stein Norsk-ukrainsk ordliste (2021)

Page 1Elisabeth Ellingsen

Kirsti Mac Donald

Stein på stein norsk–ukrainsk ordliste


© CAPPELEN DAMM AS, 2022 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Oversettelse: NOR Språktjenester. Design: Cappelen Damm AS Omslagsdesign: Bøk Oslo AS Omslagsfoto: Artush/iStock/Getty Images Plus Forlagsredaktør: Liv Veum Seljevold Sats og førtrykk: Kristin Gjestrum, Cappelen Damm Trykk og innbinding: AiT Bjerch, Oslo 2022 ISBN 978-82-02-76371-8 1. utgave 1. opplag Informasjon om Cappelen Damms utgivelser: cdu.no cappelendammundervisning.no cappelendamm.no Nettsted: steinpastein.cdu.no


Передмова Даний словник складається з двох частин: Частина 1 містить слова зі словників і переліку Слова і вирази до кожного з розділів підручника. У багатьох випадках слова подаються в контексті, що полегшує їх розуміння або пояснення. Іменники вказуються з закінченням в означеній формі: skjema/et. Деякі іменники з особливою формою відмінювання подаються у всіх формах. Дієслова вказуються з закінченням у минулому часі в дужках: vise (-te). Для ряду неправильних дієслів подається їх повне відмінювання: overdrive (overdrev - overdrevet). Деякі слова мають інші варіанти відмінювання, які тут не вказані. В Частині 2 вказані слова в алфавітному порядку, з посиланням на номер розділу в Частині 1, де слова перекладані. В основному слова перекладені лише тоді, коли вони вперше з’являються в тексті. Якщо ви натрапили на слово в наступному тексті і забули, що воно означає, ви можете знайти його в Частині 2.

3


1 Drømmer og planer 1 Мрії і плани drøm/men: håp, ønske plan/en: idé, prosjekt pleie (-de): gjøre noe ofte

1(1) Gunnar jobber for seg selv i tillegg: dessuten stikke innom: komme på kort besøk

мрія: надія, бажання план: ідея, проєкт мати звичку щось робити: робити щось часто

1(1) Гуннар працює на себе додатково: окрім того забігти: прийти з короткими відвідинами подобатися: відчувати себе добре trives (-des): like seg travelt: mye å gjøre заклопотаний: мати багато справ skjema/et: blanket, papir бланк: анкета, документ fylle ut: skrive opplysninger заповнювати: заносити інформацію regel/en: forskrift, noe som er vedtatt правило: положення, те, що затверджено skatt/en: avgift, penger vi betaler til податок: збір, гроші, які ми staten сплачуємо державі працювати на себе: працювати jobbe for seg selv: jobbe alene, være самому, бути власним начальником sin egen sjef følelse/en: noe vi sanser eller aner почуття: те, що ми відчуваємо або сприймаємо frihet/en: det å ikke være fanget eller свобода: не знаходитися в полоні tvunget til noe або бути змушеним до чогось dessuten: i tillegg окрім того: додатково постійний: котрий регулярно fast: som kommer regelmessig приходить bli kjent med: vite om, kjenne познайомитися: знати, бути знайомим i tillegg til: foruten, utenom на додаток до: окрім того, крім

4


bonde/en – bønder: person som driver jordbruk i området: i nærheten

фермер – фермери: людина, яка займається землеробством в цьому районі: поблизу

Vil du starte egen bedrift?

Хочеш розпочати власну справу? власний – власне – власні: на себе показувати (-ав): розказувати, інформувати міжнародний: який стосується багатьох країн дослідження: з’ясувати, розслідувати місцева громада: група людей, які проживають поряд один з одним відкрити власний бізнес: організувати своє власне місце роботи розраховувати: виходити з ідея: план, уявлення ринок: основа, запит на товар

egen – eget – egne: for seg selv vise (-te): fortelle, opplyse om internasjonal: som gjelder flere nasjoner undersøkelse/en: det å finne ut, granske lokalsamfunn/et: nabolag starte for seg selv: etablere sin egen arbeidsplass regne med: kalkulere med, gå ut fra idé (ideen): plan, forestilling marked/et: grunnlag, etterspørsel etter en vare dele (-te): ha noe sammen erfaring/en: innsikt, viten gi råd: gi gode tips, fortelle om

1(2) Sara er student stund/a el. -en: tid, periode huske (-et): memorere, minnes, ikke glemme jammen: sannelig, virkelig

ділити (-ив): володіти чимось спільно досвід: інстинкт, знання радити: давати інформацію, розказувати про 1(2) Сара – студентка деякий час: час, період пам’ятати: вивчити напам’ять, пригадувати, не забувати авжеж: саме так, дійсно

5


spesiell: bestemt, særegen

особливий: визначений, відмінний від інших minne om: se ut som, likne på noe нагадувати про: виглядати man husker як, бути подібним на те, що пам’ятаєш fremdeles: ennå до цих пір: поки що hemmelig: skjult, ikke offentlig таємний: прихований, не виставлений на загальний показ grei: hyggelig, snill приємний: милий, добрий passe på: se etter доглядати: дбати про organisasjon/en: selskap, forening організація: компанія, спілка grense/a el. -en: linje som deler to land кордон: лінія, яка розділяє дві країни høres – ut: virker звучить: виглядає, складає враження spennende: interessant, fengslende захоплююче: цікаве, вражаюче forresten: dessuten, ellers, når det er до речі: окрім того, однак, sagt незважаючи на Fakta nøytral: som ikke tar parti, upartisk uavhengig: selvstendig medisinsk: legevitenskapelig, helbredende krig/en: angrep, kamp med våpen naturkatastrofe/en: jordskjelv, store ras, flom e.l. 1(3) Verdens beste bonusmor kanelbolle/en: hvetekake med kanel

6

Факти нейтральний: хто не приймає сторону, неупереджений незалежний: самостійний медичний: лікувальний, оздоровчий війна: напад, збройна боротьба стихійне лихо: землетруси, великі зсуви, повені і т.д. 1(3) Найкраща в світі «бонусна» мати булочка з корицею: борошняна випічка з корицею


hektisk: travel, med mye å gjøre stemor/a el. -en: mor, men ikke biologisk mor tenåring/en: ungdom mellom 13 og 19 greit: bra, ok kalle (-te): omtale annenhver uke: hver andre uke kjempe-: veldig ambisiøs: ærgjerrig, som har lyst til å gjøre karriere nettopp: akkurat

турбулентний (активність): заклопотаний, дуже зайнятий мачуха: мати, але не біологічна підліток: молодь у віці від 13 до 19 років гаразд: добре, окей називати (-ав): обговорювати кожні два тижні відмінно: дуже амбітний: амбітний, бажаючи зробити кар'єру саме так: так, точно

1(4) Wasim er bussjåfør stabil: fast, som varer flykte (-et): rømme firma/et: forretning, selskap montering/en: det å sette sammen noe finne ut: erfare, forstå samtidig: på samme tid som fast jobb: permanent jobb inntekt/en: beløp som man tjener være takknemlig: være glad for, gi uttrykk for takk

1(4) Васім – водій автобуса стабільний: постійний, тривалий втікати (-ав): рятуватися втечею фірма: підприємство, компанія монтаж: скласти щось з'ясувати: знати, розуміти одночасно: саме тоді, коли постійна робота дохід: сума, яку ви заробляєте бути вдячним: радіти з чогось, висловлювати подяку

Ord og uttrykk å drive lov/en skatteregel/en kunde/n å utvide bedrift/en

Слова і вирази керувати, вести закон податкова норма клієнт розширяти підприємство

7


gründer/en flyktning/en farmasi profesjonell å ha kveldsvakt skift/et introduksjonsprogram/met

8

засновник біженець фармацевтика професійний працювати в вечірню зміну зміна інтеграційна програма


2 En ny start

2 Новий початок

oppleve (-de): erfare мати (-ав) досвід: пережити forandring/en: endring, noe nytt som зміна: коли відбувається щось нове skjer starte på nytt: begynne fra start почати знову: почати спочатку 2(1) Å bli kjent med folk avdeling/en: del av en institusjon respektere (-te): se opp til i stedet for: til erstatning for ha dårlig råd: ha dårlig økonomi, mangle penger dårlig: ikke god flau: skamfull, føle at noe er pinlig absolutt: helt sikkert bytte ut: skifte, erstatte forelske seg i: bli glad i singel: alene, uten kjæreste bli slutt: ta slutt, være forbi organisere (-te): ordne, arrangere turutstyr/et: ting man har bruk for når man går på tur politikk/en: statsvitenskap Fakta friluft/a el. -en: ute i naturen

2(1) Знайомство з людьми відділ: частина установи поважати (-ав): ставитися з повагою замість цього: на заміну не мати засобів: бути в скрутній економічній ситуації, не вистачає грошей поганий: недобрий збентежений: зніяковілий, відчувати, що щось бентежить абсолютно: безсумнівно змінити: поміняти, замінити закохатися: полюбити одинокий: самотній, неодружений закінчитися: дійти до кінця, промайнути організувати (-ав): привести в порядок, влаштувати туристичне спорядження: речі, які можуть бути корисні в поході політика: політологія Факти під відкритим небом: на лоні природи

9


2(2) Livet i Norge journalist/en: person som jobber i mediene begge: hver av to, både x og y være politisk aktiv: ta del i politisk arbeid utfordrende: veldig vanskelig måte/en: form amatør: motsatt profesjonell artikkel/en: selvstendig stykke i en avis medium – mediet – medier: middel som avis, film, fjernsyn

2(2) Життя в Норвегії журналіст: особа, яка працює в ЗМІ обидва: кожен з двох, як x, так і y бути політично активними: брати участь у політичній роботі складний: дуже важко спосіб: форма любитель: протилежність «професіоналу» стаття: окреме есе в газеті

засоби масової інформації: такі засоби, як газета, кіно, телебачення positiv: god, bra, motsatt negativ позитивний: хороший, добрий, протилежність "негативного" videregående skole: gymnasium, 11. - середня школа: гімназія, 11-13 13. klasse класи середньої школи greie (-de): klare впоратися (-ався): бути в змозі studium – studiet – studier: fag i навчання: навчання у вищому høyere utdanning навчальному закладі sette pris på: like godt, være glad for цінувати: любити, радіти з чогось savne (-et): lengte etter сумувати (-ав): тужити miste (-et): tape, bli borte загубити (-ив): втратити, зникнути 2(3) Et flerkulturelt samfunn flerkulturell: som inneholder flere kulturer innvandrer/en: immigrant ulik: forskjellig befolkning/en: innbyggere kultur/en: verdier, meninger og tro hos en gruppe

10

2(3) Багатокультурне суспільство багатокультурний: складається з багатьох культур переселенець: імігрант відмінний: різний населення: мешканці культура: цінності, думки і віра у групи людей


samfunn/et: gruppe av folk i et land eller område ta vare på: passe på utvikle (-et): danne, forandre, arbeide videre med negativ: kritisk, ikke positiv være redd for: frykte bli borte: forsvinne

суспільство: група людей в країні або на території піклуватися про: дивитися за розвиватися: створювати, змінювати, працювати далі над негативний: критичний, непозитивний боятися: лякатися пропасти: щезнути

2(4) Utvandringen fra Norge del/en: part, periode prøve lykken: satse på et bedre liv

2(4) Переселення з Норвегії частина: період спробувати удачу: в пошуках кращого життя religiøs: troende, som har med релігійний: віруючий, що religion å gjøre належить до релігії grunn/en: årsak основа: причина folketall/et: tallet på innbyggere чисельність населення: кількість мешканців øke (-te): gå opp, bli større зростати (зріс): підніматися, збільшуватися kraftig: veldig mye сильно: дуже багато emigrere (-te): flytte til et annet land емігрувати: переїхати в іншу країну klare seg: greie seg, lykkes впоратися: пройти, добитися успіху bli skuffet: ikke oppnå det man håper розчаруватися: не досягнути того, på на що сподівалися vondt: smertefullt боляче: болючий 2(5) Triks for nye nordmenn nylig: for en liten stund siden nabolag/et: nærmeste området rundt boligen

2(5) Корисні поради для нових норвежців недавно: деякий час тому по сусідству: найближчий район буля дому

11


supersøt: veldig søt toppen: ikke mer enn klappe noen: kjærtegne noen

kronikk/en: artikkel om aktuelt tema

супер милий: дуже милий максимум: не більше ніж поплескати по плечу.: пестити когось допитливий: бажаючий знати щось не так давно: декілька днів назад не так собі: не так просто термос: посудина з гарячею їжею або напитком спраглий спілкування з іншими: той, хто дуже хоче зустрічатися з іншими хроніка: стаття на актуальну тему

Ord og uttrykk dialekt/en nettverk/et folkehelse/-a el. -en å arrestere å mestre livet å streve asylsøker/en å ha god moral innvandring/en å utvandre å slå seg ned å integrere seg en sosial magnet å føle seg inkludert

Слова і вирази діалект сіть здоров’я населення арештовувати поратися с життєвими викликами стикатися з труднощами прохач притулку мати високу мораль іміграція емігрувати поселитися інтегруватися соціальний магніт відчувати себе причетним

nysgjerrig: ivrig etter å få vite noe forleden: for noen dager siden ikke bare bare: ikke så enkelt termos/en: beholder med varm mat eller drikke selskapssyk: som har veldig lyst til å møte andre

12


3 Skole og utdanning 3 Школа і освіта krav/et: noe man forlanger, krever ungdom/men: periode mellom barn og voksen

вимога: те, що потрібно мати підліток: період між дитинством і дорослим життям

3(1) Amalie og farmor å være skilt: et gift par som har gått fra hverandre, er skilt i ro og fred: uten stress være lei: synes noe er kjedelig frustrert: oppgitt, skuffet

3 (1) Амаліє і бабуся бути розлученим: подружня пара, яка розійшлася, – розлучена в тиші і спокої: без стресу нудьгувати: вважати щось за нудне розчаровані: покинуті, обмануті в очікуваннях kaste bort tid: ikke bruke tida på en гаяти час: не використовувати час god måte належним чином diskusjon/en: samtale, debatt дискусія: розмова, дебати bråk/et: uro шум: неспокій komme i gang: begynne приступати: починати gidde (gadd): orke, ville хотіти (-ів): могти, бажати ordentlig: systematisk, skikkelig гідно: систематично, належним чином mesteparten: det meste, størstedelen більша частина: більшість, найбільша частина sikkert: sannsynligvis, jeg tror det звичайно: напевно, я думаю, що так karakter/en: mål for skoleresultater оцінка: ціль шкільної роботи idrettsfag: studieprogram med vekt спортивні предмети: програма på sport навчання за напрямком спорт irritert: ergerlig, frustrert, misfornøyd роздратований: незручний, розчарований, незадоволений være imponert: beundre, synes at noe викликати повагу: захоплюватися, er veldig bra вважати, що щось зроблено дуже добре ung: folk mellom ca 13 og 20 år підліток: особа віком між 13 і 20 років

13


diskutere (-te): snakke om, debattere argumentere (-te): diskutere for eller mot noe tvil/en: usikkerhet gjemme seg: skjule seg, ikke bli sett

дискутувати: говорити про, дебатувати аргументувати: дискутувати за або проти чогось сумнів: невпевненість ховатися: укриватися, не бути поміченим

3(2) Hva er en god skole? slapp: doven, ikke energisk

3(2) Що таке добра школа? млявий: ледачий, повільний, неенергійний overdrive (overdrev – overdrevet): перебільшувати (-ав): bruke for sterke ord використовувати занадто сильні слова gammeldags: ikke moderne старомодний: несучасний самостійний: той, хто сам думає і selvstendig: som tenker og bestemmer selv приймає рішення Det nytter ikke: Det er ikke godt nok Це марно: Це недостатньо добре pugging/en: det å lære utenat зубріння: вчити напам’ять sunn: bra, positiv здоровий: добрий, позитивний De burde få lov til: Det må være tillatt Їм варто дати дозвіл: Їм повинні for dem дозволити individuell: for hver enkelt індивідуальний: для кожного окремо 3(3) Skolens mål økonomi/en: inntekter og utgifter behov/et: det man trenger skape (-te): lage fordel/en: en positiv side bli vant til: få som vane, gjøre normalt bidra til: være med på nyttig: verdifullt, til god hjelp

14

3(3) Мета школи фінанси: доходи та витрати потреби: що вам потрібно cтворити (-ив): зробити перевага: позитивна сторона звикнути: мати звичку, робити в нормальній ситуації вносити вклад: брати участь корисний: цінний, який допомагає


gjelde (gjaldt): være aktuelt, angå

стосуватися (-вся): бути актуальним, мати відношення до faglig: som gjelder fagene фаховий: стосується навчальних предметів mål/et: det man vil komme fram til мета/ціль: те, чого людина прагне досягти skaffe seg: få tak i, finne придбати: дістати, знайти kanal/en: informasjonsvei, medium канал: шлях передачі інформації, ЗМІ via: gjennom, ved hjelp av через: за посередництвом, за допомогою vurdere (-te): tenke over, reflektere оцінювати: обміркувати, роздумати opplæring/en: undervisning підготовка: навчання emne/et: tema предмет: тема stimulere (-te): oppmuntre, gi lyst til стимулювати: підбадьорювати, заохочувати medborger/en: medlem av samfunnet співвітчизник: член суспільства 3(4) Jeg må snakke med deg

3(4) Мені треба з тобою поговорити følge med: forstå уважно слухати: розуміти konsentrere seg: samle seg, fokusere концентруватися: зосереджувати увагу nedfor: trist, deprimert розчарований: сумний, пригнічений ta mot til seg: våge å gjøre noe man er набратися мужності: наважитися redd for зробити то, чого боїшся mot/et: selvtillit, sikkerhet мужність: впевненість в собі, рішучість Er det noe i veien?: Er det noe galt? Щось трапилося?: Щось не так? For noe tull!: Det er en veldig dårlig Що за нісенітниця!: Це дуже idé! погана ідея! drive med: holde på med, arbeide med займатися чимось: працювати над чимось, робити щось

15


leve av: tjene nok penger til å klare seg gøy: morsomt kutte ut: droppe, slutte med

жити за: заробляти достатньо, щоб впоратися цікавий: розважальний кинути: перестати, завершити

3(5) Livslang læring

3(5) Навчання упродовж всього життя нещодавно: останнім часом з дому: з моєї країни усний перекладач: той, що перекладає усно письмовий перекладач: той, що перекладає письмово письмовий переклад: передача змісту з однієї мови на іншу огляд: перелік, система кмітливий: розумний розібратся: навести порядок

i det siste: i den siste tida hjemmefra: fra hjemstedet tolk/en: en som oversetter muntlig oversetter/en: en som oversetter skriftlig oversettelse/en: overføring fra et språk til et annet oversikt/en: liste, system lur: smart rydde opp: få orden Fakta ha rett til: ha lovlig krav

Факти мати право: мати юридичну можливість høyere utdanning: utdanning etter вища освіта: освіта після середньої videregående skole школи dersom: hvis у разі: якщо godkjenning/en: positiv vurdering, затвердження: позитивна оцінка, aksept визнання дійсним ha ansvar for: ha plikt til, må gjøre нести відповідальність за: виконувати обов'язки, потрібно зробити tillatelse/en: godkjenning, det å få lov дозвіл: схвалення, отримати дозвіл til noe на виконання чогось

16


Ord og uttrykk vurdering/en offentlig evne/en ferdighet/en sosiale ferdigheter kunnskap/en grunnleggende tverrfaglig demokrati/et medborgerskap/et folkehelse/ -a el. -en høyskole/n fagskole/n autorisasjon/en autorisert. frilans kvalifikasjoner karriereveileder/en kompetanse/en stipend/et

Слова і вирази оцінка публічний здібність вміння соціальні навики знанння основний міждисциплінарний демократія громадська приналежність здоров’я населення інститут професійно-технічне училище авторизація авторизований фрілансер кваліфікації спеціаліст по професійній кваліфікації компетенція, кваліфікація стипендія

17


4 Familieliv 4(1) Da bestemor og bestefar var unge død (adj): som ikke lever lenger

4 Сімейне життя

4(1) Коли бабуся і дідусь були молодими померлий (прикм.): якого немає в живих i likhet med meg: som jeg як я bygd/a el. -en: samling av hus på landet село: сукупність будинків у сільській місцевості bryggeri/et: fabrikk der de lager øl og пивоварня: завод, де виробляють mineralvann пиво і мінеральну воду bygård/en: hus med mange leiligheter житловий будинок: i sentrum багатоквартирний будинок в центрі міста mangel/en: for lite av noe нестача: замало чогось bygge (-de): lage noe i tre eller mur будувати (-ав): робити що-небудь. з дерева або каменю житловий будинок: blokk/a el. -en: hus med mange leiligheter багатоквартирний будинок i utkanten: i periferien на околиці: на периферії plen/en: område med gress газон: ділянка з травою misunne (-te): være sjalu заздрити: бути заздрісним være gravid: vente barn бути вагітною: чекати дитину eksistere (-te): finnes існувати: знаходитися ta seg av: ta vare på, passe på зайнятися: доглядати, дивитися за ordne (-et): arrangere приводити в порядок: організовувати opptur/en: når noe går bra зліт: коли щось йде добре nedtur/en: når noe går dårlig падіння: к не стало: тут: померли være borte: her: være død minne/et: noe man husker godt спогади: те, що добре пам’ятаєш

18


4(2) Hva gikk galt? 4(2) Що пішло не так? kjærlighet/en: varm følelse for noe(n) кохання: тепле почуття до когось gå galt: gå feil vei піти не так: піти неправильним шляхом ende (-te): slutte закінчити (-лося): завершити ekteskap/et: samliv mellom to som er шлюб: спільний союз двох людей, gift med hverandre які одружилися між собою ha godt humør: være glad бути в гарному настрої: бути радісним annerledes: forskjellig інший: різний i alle fall: i det minste у будь-якому випадку: принаймні вибухнути (-ув): тут: розлютитися eksplodere (-te): her: bli rasende bagatell/en: noe uvesentlig, en liten дрібниця: щось несуттєве, дрібна ting річ orke (-et): greie бути в змозі: могти sjelden: ikke ofte рідко: не часто sint: i dårlig humør, arg злий: в поганому настрої, незадоволений forlate (forlot – forlatt): gå sin vei відійти (-шов): піти своїм шляхом likne på: være lik схожий на: бути схожим на kommunisere (-te): samtale, snakke спілкуватися (-вся): вести розмову, sammen розмовляти один з одним være uenig: ha ulike meninger не погоджуватися: мати різні думки ha rett: ha riktig svar бути правим: мати правильні відповіді såre (-et): fornærme, gjøre noen lei seg ранити (-ив): ображати, засмутити когось taus: ikke si noe мовчазний: нічого не говорити gå sin vei: gå bort, forlate noe/n піти геть: відійти, покинути когось/щось ødelegge (ødela -ødelagt): gå i stykker знищити (-ив): тут: зруйнувати (шлюб) skilsmisse/en: det å oppløse et ekteskap розлучення: розірвання шлюбу vond: vanskelig болісний: важкий

19


beskytte (-et): ta vare på føre med seg: resultere i imidlertid: likevel samliv/et: det å leve sammen sørge for: passe på

захищати: оберігати тягнути за собою: привести до однак: проте спільне життя: жити разом з іншою людиною піклуватися: доглядати за

4(3) Ungdommen i dag inntrykk/et: mening, følelse tett: her: nært Bingo!: Helt riktig (slang) verksted/et: sted der man reparerer biler kjølig: litt kaldt være stresset: ha det for travelt

4(3) Молодь сьогодні враження: думка, почуття тісно: тут: близько Саме так!: Абсолютно вірно (сленг) майстерня: місце для ремонту автомобілів прохолодно: трохи холодно бути в стресі: бути надто зайнятим

4(4) Familie og barn være enige om: ha samme mening

4(4) Сім’я і діти погоджуватися: мати однакову думку reaksjon/en: tilbakemelding, kommentar реакція: зворотній зв'язок, коментар interessant: spennende цікавий: захоплюючий godta (godtok-godtatt): akseptere приймати (-няв): погоджуватися kikke (-et): se глянути: дивитися малеча: тут: діти småfolk/et: her: barn egoistisk: som tenker mest på seg selv егоїстичний: хто думає про себе найбільше skeptisk: kritisk, tvilende скептичний: критичний, невпевнений bli mobbet: bli plaget, ertet піддаватися цькуванню: піддаватися знущанням, піддаватися висміюванню forskning/en: vitenskap, systematiske наукові дослідження: наука, undersøkelser систематичні дослідження rar: merkelig дивний: особливий

20


Ord og uttrykk innflytter/en drabantby/en å være samboere å dele omsorgen kjernefamilie/en å være homofil adopsjon/en å bli påvirket

Слова і вирази переселенець місто-супутник бути співмешканцями поділити опіку над маленька сім’я (батько, мати, діти) бути гомосексуалістом прийом дитини у сім’ю знаходитися під впливом

21


5 Bolig og økonomi

5 Житло і фінанси

5(1) Vi har ikke råd

5(1) Ми не можемо собі дозволити tydeligvis: veldig klart очевидно: цілком ясно bensinbil/en: bil som bruker bensin бензиновий автомобіль: som drivstoff автомобіль, який використовує бензин як паливо el-bil/en: bil som drives av elektrisitet електромобіль: автомобіль з електродвигуном ha råd til: ha nok penger til мати можливість собі дозволити: мати достатньо грошей для planlegge (planla – planlagt): legge планувати (-ав): укладати плани, planer, tenke думати miljø/et: omgivelsene vi lever i навколишнє середовище: середовище, в якому ми живемо bolig/en: hus eller leilighet житло: будинок або квартира trang: dårlig plass тісний: мало місця spare (-te): ikke bruke penger економити (-ив): не витрачати гроші begge deler: både – og обидва: і,... і... trenge (-te): ha behov for потребувати: мати потребу в miljøvennlig: bra for miljøet екологічно чистий: корисний для навколишнього середовища pessimistisk: skeptisk, se mørkt på песимістичний: скептичний, ting бачити все в чорних барвах fornuftig: klok, intelligent розсудливий: розумний, інтелігентний 5(2) Gode sparetips tips/et: forslag, råd sjekke (-et): undersøke abonnement/et: regelmessig levering av et produkt

22

5(2) Хороші поради щодо економії грошей порада: пропозиція, ідея перевіряти: виясняти абонемент: регулярне отримання продукту


app/en: dataprogram for smarttelefon, nettbrett o.l. fornye(-et): gjøre ny, gjenta avslutte (-et): gjøre ferdig, stoppe skifte (et): bytte 5(3) En boligannonse beholde (beholdt – beholdt): ta vare på, ikke kaste et par år: to år annonse/en: avertissement eller reklame i avis og på nettet leting/en: det å lete, søke etter noe 5(4) I banken møte/et: treff, sammenkomst, konsultasjon overraskelse/en: det å bli overrasket eller forbauset protestere (-te): komme med innvendinger, ta avstand fra stemme (-te): være riktig stykke/et: eksemplar anledning/en: mulighet definere (-te): beskrive, forklare

додаток: комп'ютерна програма для смартфонів, планшетів і т.д. оновити (-ив): зробити новим, повторити закінчувати (-чив): завершити, зупинити поміняти: замінити 5(3) Оголошення про продаж житла залишити (-ив): зберегти, не викидати пара років: два роки оголошення: рекламне повідомлення в газеті або в інтернеті пошук: шукати, дивитися за чимось 5(4) У банку збори: зустріч, збір, консультація

несподіванка: бути здивованим або враженим протест: висловлювати заперечення, дистанціюватися від правильно: вірно штука: екземпляр нагода: можливість давати визначення: описувати, пояснювати foreslå(foreslo-foreslått): tilby, запропонувати (-ав): пропонувати, komme med forslag внести пропозицією ta kontakt med: kommunisere med зв’язатися: спілкуватися si opp (avtaler): avslutte розірвати (угоду): припинити love (-et el. -de): garantere, gi løfte om обіцяти (-яв): гарантувати, давати обіцянку

23


5(5) På visning faktisk: i virkeligheten bakgård/en: uterom bak boligen oppgradere (-te): pusse opp, gjøre bedre dukke opp: komme fram

5(5) На оглядинах житла насправді: в реальності задній двір: відкритий простір за будинком модернізувати (-ав): зробити ремонт, покращити виникають: з'являються

5(6) Sara vil flytte dårlig stemning: folk er i dårlig humør strøm/men: elektrisitet i fred: uten å bli forstyrret krangle (-et): diskutere på en uvennlig måte

5(6) Сара хоче переїхати погана атмосфера: люди в поганому настрої струм: електроенергія в спокої: коли вас не турбують сваритися: сперечатися з кимось

Det store og det lille treet kraftig: solid trygg: sikker, fast storm/en: sterk vind uvær/et: dårlig vær vokse (-te): bli større hogge (-de): kutte beskyttelse/en: vern, forsvar i høyden: oppover sterk: solid, kraftig allslags: alle typer

Велике і маленьке дерево потужний: солідний безпечний: надійний, міцний шторм: сильний вітер негода: погана погода рости (виріс): збільшуватися зрубати (-ав): зрізати захист: охорона, оборона у висоту: вгору сильний: солідний, потужний любий: всі види

Ord og uttrykk å leie å eie lån/et gjeld/a el. -en avdrag/et

Слова і вирази орендувати володіти кредит борг сплата

24


rente/a el. -en egenkapital/en visning/en bud/et fellesgjeld/a el. -en felleskostnad/en kredittkort/et

проценти власний капітал оглядини житла пропозиція ціни загальна заборгованість загальні витрати (щомісяця) кредитна картка

25


6 Informasjon og kommunikasjon

6 Інформація і спілкування

bringe (brakte – brakt): ha med seg gå glipp av: miste, ikke få med seg

привезти (-віз): взяти з собою упустити: загубити, не вловити

6(1) Kan vi ikke snakke sammen?

6(1) Чи можемо ми порозмовляти? відкласти: видалити, триматися подалі постійно: часто інколи: час від часу

legge bort: fjerne, holde unna stadig: ofte av og til: noen ganger 6(2) Mobilen min og jeg unna: borte gjøre avtaler: bli enige om noe

6(2) Мій мобільний телефон і я здаля: далеко домовитися про щось: узгодити щось i løpet av: innenfor et bestemt tidsrom упродовж: упродовж певного періоду часу følge med: være oppdatert слідкувати: бути в курсі være opptatt av: være engasjert eller бути залученим до чогось: interessert i займатися або цікавитися чимось før i tida: tidligere в минулому: раніше melding/a el. -en: beskjed повідомлення: СМС glede/en: lykke, det å være glad радість: щастя, бути радим holde seg oppdatert: vite hva som бути в курсі подій: знати, що skjer, være a jour відбувається, слідкувати за подіями sminke/en: kosmetikk макіяж: косметика tv-serie/en: mange filmer som henger телесеріал: багато sammen взаємопов'язаних серій в одному фільмі Jeg vil ikke forstyrres: Jeg vil ha ro Я не хочу, щоб мене турбували: Я хочу спокою

26


forstyrre (-et): skape uro bestille time: avtale tid søknad/en: skjema, brev der man søker (jobb) 6(3) Hva skal jeg gjøre plage (-et): være ubehagelig virke grei: framstå som sympatisk virke (-et): se – ut, synes å være naken: uten klær holde seg unna: ikke ha kontakt legge ut: poste på nettet legge (la – lagt): plassere gubbe/en: (gammel) mann lure (-te): narre, bløffe bli straffet: få straff, få en dom stole på: tro på, ha tillit til 6(4) Personvern spre (-dde): dele plikt/en: noe man må gjøre bekymret: redd, nervøs oppdage (-et): finne ut få dem til å slutte: gjøre slik at de slutter tør ikke: er redd for

заважати: спричинювати занепокоєння записатися на прийом: домовитися про час зустрічі заява: анкета, лист-запит про працевлаштування 6(3) Що мені робити? дратувати (-ав): бути неприємним справити приємне враження: здаватися привітним справити враження: виглядати, здаватися оголений: без одягу сторонитися: не бути в контакті викладати (інформацію): публікувати в інтернеті класти (-ав): розміщати дід: (старий) обманювати (-нув): ошукати, блефувати бути покараним: отримати покарання , отримати вирок покладатися: вірити, мати довіру 6(4) Охорона особових даних розповсюдити (-ив): поділитися обов’язок: те, що людина повинна виконати стурбований: боязкий, нервовий виявити (-ив): дізнатися змусити їх зупинитися: зробити так, щоб вони зупинилися не наважується: боїться

27


full: beruset, med for mye alkohol arbeidsgiver/en: en som ansetter folk

6(5) Kilder og kildekritikk klage/en: protest, kritikk trykte medier: aviser m.m. på papir falsk: usann, ikke ekte

6(6) En annen verden samle (-et): bringe sammen bortkastet: unyttig ensom: alene, isolert tenne (-te): få til å brenne, lage flamme muskel/en: organ i kroppen som sørger for bevegelse rullestol/en: stol som kan kjøres bisettelse/en: en seremoni etter dødsfall knapt: nesten ikke holde tale: snakke til en gruppe mennesker minnetale/en: tale for/om en død person kapell/et: liten kirke minnes: blir husket karakter/en: (her) rollefigur støtte (-et): hjelpe ta del: være med, delta

28

п'яний: під впливом занадто великої кількості алкоголю роботодавець : той, хто наймає людей на роботу 6(5) Джерела інформації та критичне ставлення до них скарга: протест, критика друковані ЗМІ: газети і т.д., надруковані на папері фейковий: неправдивий, несправжній 6(6) Інший світ збирати: об'єднати дарма: марно самотній: сам, ізольований запалити (-ив): спричинити вогонь, викликати полум'я м'яз: орган тіла, відповідальний за рух інвалідний візок: стілець, яким можна керувати поховання: церемонія прощання з покійним ледь: майже ні виголосити промову: говорити з групою людей надгробне слово: промова в пам‘ять про померлого каплиця: маленька церква пом’янути: зберегти пам’ять про персонаж: (тут) рольовий герой підтримувати: допомагати взяти участь: приймати участь


bidra (bidro - bidratt): være med å hjelpe зробити (-ив) внесок: надати допомогу bry seg om: være glad i, være interessert i турбуватися про: бути прив’язаним до когось, бути зацікавленим кимось sorg/en: det å sørge, psykisk smerte смуток: смутитися, душевний біль 6(7) Fjæra som ble til fem høns

6(7) Як одне перо перетворилося на п‘ятеро курей plukke seg: ordne fjærene вищипувати: привести в порядок пір'я en spøk: en vits, en morsomhet анекдот: жарт, смішинка munter: glad, i godt humør веселий: щасливий, в гарному настрої sovne (-et): begynne å sove, falle i søvn заснути (-ув): почати спати, заснути hviske (-et): si med lav stemme шептати (-ав): говорити низьким голосом forakte (-et): se ned på, kritisere зневажати: дивитися зверхньо, критикувати for (hanens) skyld: på grunn av заради (півня): через (півня) (hanen) fryse i hjel: dø av kulde, bli så kald at замерзнути до смерті: померти від man dør холоду forkjøle seg: bli forkjølet застудитися: спіймати застуду fæl: fryktelig, stygg неприємний: жахливий, потворний egentlig: i utgangspunktet, først насправді: в основному, по-перше skam/men: mangel på ære, noe å сором: відсутність честі, за щось være flau over соромитися fryktelig: skrekkelig, fæl жахливий: страшний, неприємний gjøre sitt: hjelpe, gjøre sin del вносити свій вклад: допомогати, робити свою частину fortjene (-te): få det som er riktig заслужити: отримати по заслузі

29


Ord og uttrykk kommunikasjon/en sosiale medier å chatte å manipulere en tom trussel å straffe ubetinget fengsel fengsel/et krenkelse/en lov/en Det er ikke lov å … De har ikke lov til å … redaktør/en å redigere å publisere falske nyheter kilde/n avatar/en

30

Слова і вирази спілкування соціальні мережі спілкуватися в чаті маніпулювати порожня загроза покарати тюремне ув’язнення в’язниця порушення закон Не дозволяється Їм не дозволяється редактор редагувати публікувати «фейкові» новини джерело (інформації) аватар


7 Barn og unge

7 Діти і підлітки

oppdragelse/en: det å lære hva som er виховання: навчання того, що rett og galt правильно, а що неправильно oppføre seg: fungere, opptre вести себе: функціонувати, діяти 7(1) Snakk med ham ved siden av: her: i tillegg til, samtidig med tannverk/en: vondt i ei tann smertestillende tabletter: medisin som demper smertene eksem/et: utslett, hudsykdom hudkrem/en: krem til å smøre på huden henge (-te): her: være, oppholde seg turn: navn på en idrett, gymnastikk aktivitet/en: virksomhet, det å gjøre noe sammen akseptere (-te): godta

7(1) Поговори з ним окрім того, (що): тут: попри те (що), одночасно з ниючий зуб: зубний біль знеболюючі засоби: ліки, що послаблюють біль екзема: висип, шкірні захворювання крем для шкіри: крем для змащення шкіри тусуватися: тут: бути, находитися спортивна гімнастика: назва виду спорту заняття: діяльність, робити щонебудь. разом з іншими приймати: погоджуватися

7(2) Fritidstilbud til nyankomne flyktninger fritidstilbud/et: noe man kan delta i når man har fri nyankomne: som nettopp har kommet nærmiljø/et: lokalmiljø delta (deltok-deltatt): være med på

7(2) Дозвілля для новоприбулих біженців заняття у вільний час: у чому можна взяти участь у вільний час новоприбулий: той, що недавно приїхав місцеве середовище: місцева громада брати (-ав) участь: приймати участь beherske (-et): mestre, kunne володіти: справлятися, вміти finne fram: lokalisere, komme fram til відшукати: локалізувати, дійти tilby (tilbød-tilbudt): gi запропонувати: дати

31


melde seg på: gi beskjed om at man записатися: повідомити про vil være med бажання взяти участь prøveperiode/en: tidsbegrenset periode випробувальний термін: обмежений період часу rolle/en: her: posisjon, plass, funksjon роль: тут: позиція, місце, функція følge opp: passe på, videreutvikle стежити за: доглядати за, розвивати liknende: som likner подібний: схожий 7(3) God barneoppdragelse? gi seg: slutte, stoppe stemme/en (lyden): røst, snakkelyd

7(3) Добре виховання дітей? здатися: кинути, зупинитися голос (звук): голос, звук під час розмови mase (-te): be om noe mange ganger, випрошувати: просити те ж саме tigge багато разів, набридати skrike (skrek-skreket): rope høyt кричати: верещати gi opp: kapitulere, resignere здаватися: капітулювати, йти у відставку autoritet/en: person med makt og авторитет: особа з владою та myndighet повноваженнями sette grenser: stoppe, fortelle når det встановити межі: зупинитися, er nok сказати, коли вже достатньо ta kontroll: kontrollere, vise autoritet взяти під контроль: контролювати, показувати авторитет få viljen sin: få det slik man ønsker добиватися свого: отримати те, що ти хочеш ha godt av: ha positiv effekt мати користь з: мати позитивний ефект kjefte (-et): snakke med høy og sint лаятися: говорити гучним і stemme сердитим голосом lønne seg: være en fordel окупитися: бути перевагою være prinsippfast: ha klare regler som бути принциповими: мати чіткі man følger правила і дотримуватися їх konflikt/en: uenighet, strid конфлікт: незгода, чвари reagere (-te): handle på en bestemt реагувати: діяти належним чином måte

32


gråt/en: det å gråte, være lei seg sinne/et: det å være sint

плач: плакати, засмучуватися гнів: бути сердитим

7(4) Bestefar i butikken godteri/et: sukkertøy og sjokolade sukke (-et): puste dypt og hørbart nærme seg: komme nærmere endelig: til slutt vogn/a el. -en: her: handlevogn i butikk

7(4) Дідусь в магазині солодощі: льодяники і шоколад зітхання: важко і чутно дихати наближатися: підходити ближче нарешті: врешті-решт візок: тут: кошик для покупок в магазині заводитися: сердитися незважаючи на: пропри те, що

hisse seg opp: bli sint uansett: til tross for 7(5) Tove jobber i barnevernet kritisk: være negativ, ta avstand fra nyansere (-te): variere, få fram flere sider verne (-et): beskytte, ta vare på misforstå (misforsto-misforstått): oppfatte feil tilfelle/et: sak fortvilet: veldig lei seg opplevelse/en: erfaring versjon/en: variant av en sak uttale seg: fortelle om konkret: virkelig, ikke abstrakt enkel: lett, ukomplisert lærerik: som man kan lære mye av

7(5) Tове працює в Службі захисту прав дітей критичний: бути негативним, дистанціюватися від нюансувати (-ав): виглядати порізному, вияляти різні сторони захищати (-ав): охороняти, берегти неправильно зрозуміти (-ів): невірно зрозуміти випадок: справа у відчаї: дуже засмучений враження: досвід версія: варіант справи викласти свою думку: розказати про конкретний: дійсний, неабстрактний простий: легкий, нескладний повчальний: від якого можна багато чому навчитися

33


Fakta barnevern/et: offentlig tjeneste for å støtte barns behov vern/et: beskyttelse oppvekst/en: tida da man vokser opp forhold/et: vilkår, omstendighet, situasjoner skade (-et): ødelegge utvikling/en: vekst debatt/en: diskusjon ta hensyn til: bry seg om, ha omtanke for biologisk: opprinnelig, genetisk

Факти служба захисту прав дітей: державна служба для підтримки потреб дітей захист: охорона дитячі роки: період підростання відносини: умови, стан, ситуації пошкодити (-ив): знищити розвиток: ріст дебати: дискусія зважити на: бути небайдужим, піклуватися про біологічний: початковий, генетичний

Barn og unge forteller vold/en: brutal bruk av makt

Діти та підлітки розповідають насилля: жорстоке застосування сили true (-et): tvinge noen ved å skremme погрожувати: лякати когось dem погрозами innestengt: låst inne замкнений: закритий зсередини slå helseløs: slå slik at noen blir побити до напівсмерті: бити до skadet/ mister helsa нанесення травми/втрати здоров’я Ord og uttrykk fritidsklubb/en band/et frivillig person dugnad/en barneoppdragelse/en et bortskjemt barn rusproblem/et

34

Слова і вирази молодіжний клуб рок-/поп-група волонтер суботник виховання дітей розпещена дитина проблеми з алкоголем або наркотиками


å være voldelig fosterhjem/met å ha omsorgen for noen taushetsplikt/en oppvekstforhold/et rettighet/en overgrep/et

бути жорстоким прийомна сім’я піклуватися про когось обов’язок конфіденційності умови виховання право насилля

35


8 Å søke jobb

8 В пошуках роботи

krevende: vanskelig, hardt Er det min tur?: her: Er jeg den heldige nå?

вимогливий: важкий, жорсткий Моя черга?: тут: Може цим разом мені пощастить?

8(1) Nå må du få deg en jobb!

empatisk: som har evne til å sette seg inn i andres følelsesliv forlengelse: det å gjøre noe lengre

8(1) Настав час для тебе, щоб знайти роботу! цікавитися: розмірковувати, думати про безробітний: без роботи випасти з: завершити до речі: щодо… креативний: з багатою уявою, повний ідей емпатичний: небайдужий, здатний поставити себе на місце іншого про: щось продовжити

8(2) Darians søknad spent: forventningsfull (og litt nervøs) vokalist/en: person som synger i et band ferdighet/en: talent, dyktighet

8(2) Заява Даріана напружений: повний очікувань (і трохи нервує) вокаліст: той, хто співає в рок- або поп-групі вміння: талант, здібності

8(3) Før jobbintervjuet pynte seg: gjøre seg penere, ta på pene klær presis: på det nøyaktige tidspunktet nervøs: spent, urolig

8(3) Перед співбесідою гарно одягатися: причепуритися, надіти гарний одяг точно: саме в призначений час нервовий: напружений, неспокійний бути підготовленим: продумати і спланувати, перш ніж робити щось заздалегідь: раніше, наперед

lure på: spekulere, tenke på arbeidsledig: uten arbeid droppe ut: slutte apropos: når vi snakker om kreativ: fantasifull, iderik

være forberedt: tenke gjennom og planlegge før man gjør noe på forhånd: tidligere, i forveien

36


karakterisere (-te): beskrive svak: dårlig, ikke sterk ansette (ansatte – ansatt): tilsette, gi jobben til framstille (-te): gi et bilde av, karakterisere ta initiativ: vise interesse, starte noe være sta: være trassig, ikke gi seg

8(4) Positive og negative egenskaper rastløs: urolig tålmodig: utholdende, som kan vente rolig på noe strukturert: flink til å planlegge utadvendt: ekstrovert, åpen sjenert: beskjeden, blyg

8(5) På intervju i barnehagen innkalle (-te): gi beskjed om å møte alvor: seriøst, ikke noe å spøke med/ le av ... vokse opp: bo og utvikle seg fra barn til ungdom slite (slet-slitt): streve, ha vanskeligheter med være motivert: ha lyst til trekke fram: fokusere på

характеризувати (-ав): описувати слабкий: поганий, несильний наймати (-ав) працівників: працевлаштовувати, пропонувати роботу комусь представляти: зображувати, характеризувати проявляти ініціативу: проявляти зацікавлення, розпочати щось. бути впертим: бути наполегливим, не піддаватися 8(4) Позитивні та негативні якості непосидющий: неспокійний терпеливий: витривалий, здатний спокійно чекати чогось. організований: вміє добре планувати комунікабельний: екстроверт, відкритий сором’язливий: скромний, невпевнений 8(5) Співбесіда з дитячим садком викликати (-ав): повідомити, коли потрібно прийти на зустріч серйозність: з чим не жартують, над цим не сміються підростати: жити і розвиватися від дитини до підлітка борікатися: боротися, мати труднощі з бути мотивованим: хотіти виділити: зосередитися на

37


rytme/en: takt bevegelse/en: det å bevege eller røre seg

ритм: такт рух: рухатися, переміщатися

8(6) Hvor er jobbene?

8(6) Де знаходяться робочі місця? registrere (-te): føre opp, skrive ned зареєструватися (-вся): список, записатися relevant: som er viktig, som har актуальний: важливий, що має betydning значення sortere (-te): inndele, systematisere сортувати (-ав): ділити на, систематизувати annonsere (-te): avertere, lyse ut анонсувати (-ав): рекламувати, оголошувати вакансію de ansatte: de som jobber på et sted співробітники: ті, що працюють в тому самому місці være på utkikk etter: lete etter, prøve бути в пошуку чогось: шукати, å finne намагатися знайти klubb/en: lag, medlemmer med felles клуб: команда, об’єднання членів interesser зі спільними зацікавленнями forening/en: organisasjon, klubb спілка: організація, клуб idrett/en: sport спорт Ord og uttrykk assistent/en vikariat/et utlysning/ene CV/en referanse/en attest/en vitnemål/et kompetansebevis/et åpen søknad nettverk/et

38

Слова і вирази асистент заміна оголошення про вакансію/-ії резюме рекомендація характеристика диплом / сертифікат сертифікат кваліфікованого працівника відкрита (ініціативна) заява контакти


9 Kultur og tradisjoner

9 Культура і традиції

9(1) Hva er kultur? intens: energisk, veldig travel

9(1) Що таке культура? інтенсивний: енергійний, дуже напружений відноситися до: вести себе, бути стосуватися: про що йдеться мова Смачно було?: Тобі сподобалася їжа? сміх: сміятися саамський: який має відношення до саамів

forholde seg til: oppføre seg, være handle om: dreie seg om Smakte maten?: Var maten god? latter/en: det å le samisk: som hører til samene

Samene Саами reindrift/en: det å jobbe med reinsdyr оленярство: розведення північних оленів bestå av: være sammensatt av складатися з: бути складеним з daglig: hver dag щодня: кожного дня på midten av 1800-tallet: rundt 1850 в середині XIX століття: близько 1850 року symbolisere (-te): representere символізувати (-ав): представляти 9(2) Kulturelle uttrykk beskrive (beskrev- beskrevet): karakterisere 9(3) Hvor er du fra? midt mellom to steder: like langt fra begge stedene skog/en: område med mange trær

9(2) Форми культурного самовираження описувати (-ав): характеризувати

9(3) Звідки ти? на півдорозі між двома місцями: на тій самій відстані від обох місць ліс: територія з великою кількістю дерев

39


tenne bål: lage ild, varme jeger/en: person som jakter på dyr avbryte (avbrøt - avbrutt): stanse, stoppe det holdt ikke: det var ikke nok utseende/et: figur og ansikt avgi (avga – avgitt): gi, levere nærmest: nesten lettet: glad, befridd

9(4) Tradisjoner Gjett om han ble glad: Han ble veldig glad. unge/en: barn vifte (-et): gjøre små håndbevegelser feiring/en: det å feire eller selebrere hjemmekjær: glad i å være hjemme skynde seg: gå eller gjøre noe fort bunad/en: festdrakt nyfødt: nettopp født bære (bar-båret): holde drage/en: mytisk figur jordbruk/et: det å dyrke jorda tørr: uten regn, ikke våt

40

розпалювати багаття: запалити вогонь, зробити тепло мисливець: особа, яка полює на тварин перервати (-ав): зупинити, перестати цього виявилося недостатньо: цього було недостатньо зовнішній вигляд: фігура і обличчя надати (-ав): дати, передати майже: приблизно мати відчуття полегшення: шасливий, звільнений 9(4) Традиції Уяви собі, наскільки він зрадів: Він був дуже щасливий. дитина махати (-ав): робити невеликі рухи руками святкування: святкувати або відмічати знаменний день домосід: той, хто любить проводити час удома спішити: йти або робити щось швидко бюнад: норвезький народний костюм новонароджений: щойно народився носити (-ив): тримати на руках дракон: міфічний персонаж сільське господарство: обробляти землю сухий: без дощу, немокрий


snu (-dde): dreie rundt nøye: veldig godt

повернути (-ув): обернути навколо ретельно: дуже уважно

17. mai bakgrunn/en: forhistorie, erfaring felles: noe man har sammen vare (-te): holde på, fortsette

gi fra seg: gi bort selvstendig: fri, uavhengig

17-те травня походження: передісторія, досвід спільне: чим ми ділимося з іншими тривати (-ав): робити, продовжувати влада: вплив, авторитет вибухнути: розпочатися сторона, що програла: той, хто зазнав поразки мир: перемир’я, протилежність війні передати: віддати самостійний: вільний, незалежний

9(5) Eventyr fortelling/en: historie overnaturlig: magisk, mytisk vesen/et: skikkelse, figur gjentakelse/en: det at noe blir sagt eller skjer mange ganger helt/en: modig hovedperson i en fortelling

9(5) Казка оповідання: розповідь надприродний: магічний, міфічний істота: зображення, фігура повторення: коли щось говориться або повторюється багато разів герой: хоробрий головний персонаж в оповіданні

Askeladden som kappåt med trollet ete – åt: spise kappåt: konkurrerte om å spise mest og fortest fattig: uten penger, ikke rik høre til: tilhøre, være en del av

Як Аскелад їв з тролем наввипередки їсти: приймати їжу їв наввипередки: змагалися, хто з’їсть більше і швидше бідний: без грошей, небагатий належати до: відноситися, бути частиною чогось

makt/en: innflytelse, autoritet bryte ut: starte taper/en: en som taper, som har nederlag fred/en: våpenhvile, ikke krig

41


troll/et: skremmende figur i eventyr, gigant drepe (-te): ta livet av øks/a el. -en: redskap til å hogge med skremme (-te): gjøre redd av sted: vekk, bort våge (-et): tørre, ha mot til

троль: страшний казковий персонаж, велетень вбивати: забирати життя сокира: знаряддя для рубки дерев лякати (-ав): страшити вирушити з місця: піти геть наважитися (-вся): сміти, мати мужність, щоб klemme (-te): presse hardt sammen стискати (-нув): зчавлювати renne (rant -rent): flyte текти (тік): литися tie stille: stoppe å snakke мовчати: перестати розмовляти ved/en: tre som brenner i ovnen/ дрова: дерево для розпалювання у peisen печі або каміні peis/en: ildsted камін: вогнище grøt/en: matrett av mel/gryn som er каша: стрва з борошна або круп, kokt i melk приготованих на молоці bøtte/a el- -en: rund beholder til å ha відро: круглий резервуар для води vann i løfte (-et): ta opp, heve піднімати: підносити brønn/en: hull som man har laget i колодязь: отвір, зроблений в грунті jorda for å samle vann i для збору води spise om kapp: konkurrere om å spise їсти наввипередки: змагатися, хто mest eller fortest з’їсть більше і швидше øse (-te): fylle, ta opp i черпати (-ав): наповнювати, наливати skjære (skar – skåret): kutte med kniv різати (-ав): розділяти за допогою ножа ikke noe å snakke om: ikke noe særlig нема про що говорити: нічого особливого Ord og uttrykk assosiasjon/en tradisjon/en begrep/et typisk

42

Слова і вирази асоціація традиція поняття типовий


urfolk/et. å bli undertrykt å bli diskriminert grunnlov/en union/en eventyr/et generasjon/en et nasjonalt trekk

корінний народ бути пригнобленим бути дискримінованим конституція союз казка покоління національна риса

43


10 Mat og helse

10 Харчування і здоров’я

ha god helse: det å holde seg frisk og unngå sykdom

мати міцне здоров'я: залишатися здоровим і уникати хвороб

10(1) Har du et godt råd? komme i form: få bedre kondisjon

10(1) Чи є в тебе добрі поради? привести себе у форму: поліпшити свою фізичну форму уникати (-ав): обходитися без, триматися подалі від

unngå (unngikk-unngått): slippe unna, holde seg borte fra 10(2) Helseprat i kollektivet

10(2) Розмова про здоров’я в колективному помешканні når det gjelder: angående, når vi що стосується: відносно, якщо snakker om говорити про bli uvenner: bli sint på hverandre посваритися: сердитися один на одного variere (-te): skifte, forandre урізноманітнювати: змінювати, вносити зміни yndlingsrett/en: favorittmat улюблена страва: улюблена їжа fanatiker/en: som viser ensidig og фанатик: той, хто показує ofte intolerant begeistring for noe односторонній і часто нетерпимий ентузіазм до чогось sitte på rumpa: sitte stille, ikke bevege просиджувати штани: сидіти тихо, seg не рухатися rumpe/a el. -en: bak, bakende сідниці: зад, i regi av: styrt eller ledet av під егідою: під чиїмось наглядом, керівництвом grille (-et): steke mat på grill смажити їжу на грилі skikkelig: veldig досить: дуже sur: i dårlig humør кислий: в поганому настрої vane/en: skikk звичка: звичай lide (led-lidd): føle smerte страждати (-ав): відчувати біль

44


overleve (-de): ikke dø, greie å leve videre alternativ/et: erstatning linser: tørkede frø fra plante skamme seg: føle skam, føle seg flau rett og slett: ganske enkelt, simpelthen dårlig samvittighet: føle at man har gjort noe galt gi blaffen: ikke bry seg gå ut over: virker inn på, har dårlig effekt på innsats/en: prestasjon, hardt arbeid

10(3) Jeg er fastlege kjenne seg igjen: gjenkjenne, føle på samme måte sykdom/men: det å være syk deprimert: trist, nedtrykt behandling/en: terapi, kur hende (-te): skje livsfarlig: dødelig fysisk: som gjelder kroppen risiko/en: fare hjerteinfarkt: akutt sykdom som oppstår når blodforsyningen til hjertet forstyrres eller stoppes

вижити: не померти, змогти жити далі альтернатива: заміна сочевиця: висушене насіння рослини соромитися: відчувати ганьбу, відчувати сором просто-напросто: просто, попросту докори сумління: відчуття, що ти зробив щось не так наплювати: бути байдужим негативно впливати: проявляти поганий вплив, мати поганий ефект зусилля: досягнення, наполеглива праця 10(3) Я – сімейний лікар впізнати себе (у даній ситуації): визнати, відчувати те ж саме хвороба: хворіти пригнічений: сумний, придавлений лікування: терапія, курс лікування трапляється: стається небезпечний для життя: смертельний фізичний: що стосується тіла ризик: небезпека серцевий напад: гостре захворювання, яке виникає при порушенні або припиненні кровопостачання серця

45


10(4) Våg å være ensomhet/en: det å føle seg alene nyte livet: føle at livet er ukomplisert og godt nyte (nøt - nytt): føle glede, lyst kun: bare ubrukelig: unyttig oppmuntre (-et): gi nytt mot, si noe positivt 10(5) Kongens nyttårstale holde ut: greie, klare utvei/en: løsning, alternativ uvisshet/en: det å ikke vite sårbar: som lett kan bli såret eller rammet, svak om det trengs: hvis det behøves berøre (-te): angå, virke inn på dypt: her: svært, veldig fortsette (fortsatte – fortsatt): gå videre, ikke stoppe arena/en: plass, sted løse (-te): finne en løsning tåle (-te): tolerere, greie ubehagelig: som ikke er bra eller hyggelig teig/en: område, plass tørre (turte – turt): våge, ha mot til innse (innså – innsett): forstå

46

10(4) Наважся бути собою самотність: відчуття самотності насолоджуватися життям: відчути, що життя просте і гарне насолоджуватися (-вся): відчувати радість і бажання лише: тільки непридатний для використання: марний підбадьорювати: додати більше відваги, сказати щось позитивне 10(5) Новорічна промова короля витримати: впоратися, справитися вихід: рішення, альтернатива незнання: невизначеність вразливий: який може бути легко трамований або уражений, слабкий якщо треба: при необхідності зачіпати (-ив): стосуватися, впливати на глибоко: тут: надзвичайно, дуже продовжити (-ив): йти вперед, не зупинятися арена: розташування, місце вирішити (-ив): знайти рішення терпіти (-ів): витримувати, справлятися неприємний: недобрий, неприязний ділянка: район, місце сміти: наважуватися, мати мужність для усвідомити (-ив): зрозуміти


utfordre (-et): provosere, oppfordre fellesskap/et: union, gruppe som har noe felles

кидати (-ав) виклик: провокувати, заохочувати спільнота: союз, група, яка має щось спільне

10(6) Korona påvise (-te): her: oppdage

10(6) Коронавірус виявити (-ив): тут: відкрити для себе spre seg: bre seg utover, angripe et поширюватися: розносити, større område захопити більшу частину symptom/et: kjennetegn, typiske trekk симптом: ознака, характерна риса permittere (-te): si opp arbeidstaker звільнити (тимчасово): тимчасово for en midlertidig periode звільнити працівника tillit/en: tiltro, respekt довіра: довір’я, повага виконавча влада: тут: уряд utøvende myndigheter: her: regjeringen fri flyt: med like konkurransevilkår вільний рух: з однаковими умовами конкуренції nedprioritere (-te): rangere lavt надати менше значення: поставити на низьке місце

Ord og uttrykk å faste diett/en et allsidig kosthold protein/et veganer/en vegetarianer/en næringsstoff/et å holde seg i form psykisk helse å ha angst depresjon/en å stille en diagnose egenandel/en

Слова і вирази постити дієта різноманітне харчування білок веган вегетаріанець поживні речовини підтримувати фізичну форму психічне здоров'я відчувати страх депресія поставити діагноз власна частина (оплати)

47


livsmestring/en å begå selvmord virus/et å smitte pandemi/en å sitte i karantene vaksine/en

48

подолання життєвих труднощів вчинити самогубство вірус заразити пандемія перебувати в карантині вакцина


11 Miljø og klima

11 Довкілля і клімат

orkan/en: veldig sterk vind (mer enn 33 m/s) oversvømmelse/en: for mye vann, flom isbre/en: permanent is på land smelte (-et): tine (is blir til vann)

ураган: дуже сильний вітер (більше 33 м/с) повінь: занадто багато води, потоп льодовик: постійний лід на суші танути (-ув): топитися (лід перетворюється на воду) hav/et: stort område med saltvann море: велика площа солоної води stige (steg - steget): bli høyere підніматися (-вся): ставати вищим nedbør/en: regn eller snø som faller опади: дощ або сніг, що падає на til jorda землю storm/en: sterk vind (ca. 21 – 32 m/s) шторм/с: сильний вітер (близько 21 – 32 м/с) tørke/a el. -en: for lite nedbør посуха: занадто мало опадів 11(1) Kjøpe nye klær? ombestemme seg: forandre mening produksjon/en: det å lage noe industri/en: fabrikker slippe ut: la noe komme ut

11(1) Купляти новий одяг? передумати: змінити думку виробництво: виробляти щось промисловість: фабрики випускати: дозволити вихід чогось назовні slippe (slapp - sluppet) упускати (-ив) forurense (-et): gjøre urent забруднювати довкілля: робити довкілля брудним ille (verre – verst): veldig dårlig серйозно (серйозніше – найсерйозніше): дуже погано politiker/en: en som styrer samfunnet політик: той, хто керує суспільством tulle (-et): erte, spøke кепкувати (-ав): глузувати, жартувати ta alvorlig: tenke ordentlig på ставитися серйозно: продумати skulke/et: være borte fra skolen uten прогулювати (-ав): пропускати tillatelse школу без дозволу

49


demonstrere (-te): vise sin mening, protestere

продемонструвати (-ав): показати свою думку, протестувати

11(2) Hva kan vi gjøre? global: som gjelder hele verden

11(2) Що ми можемо зробити? глобальний: що стосується всього світу руйнування: пошкодження або ødeleggelse/n: det å skade eller utrydde знищення ha betydning: være viktig, bety noe мати значення: бути важливим, щось значити forbruke (-te): bruke opp, konsumere споживати (-ав): використовувати, витрачати skadelig: ikke bra, som skaper шкідливий: недобрий, що створює problemer проблеми reise kollektivt: ta buss, tog, trikk проїзд громадським транспортом: автобусом, поїздом, трамваєм effekt/en: virkning, resultat ефект: дія, результат 11(3) Lasse har fått ny jobb installere (-te): montere, sette inn solcellepanel/et: konstruksjon som lager energi av sol ideell: perfekt tak/et: toppen av huset skifte/et: forandring fungere (-te): virke, få resultater

Klimaaktivister er mer fornøyde enn andre folk medlem/met: en som er med i en gruppe bevegelse/en: her: folkelig aksjon, kampanje redusere (-te): gjøre mindre

50

11(3) Лассе отримав нову роботу установити (-ив): замонтувати, вставити сонячна панель : конструкція, яка генерує енергію від сонця ідеальний: досконалий дах: верхівка будинку зміна: переміна функціонувати: працювати, отримувати результати Екоактивісти щасливіші за інших людей учасник: той, хто входить до групи рух: тут: народна акція, кампанія зменшити (-ив): зробити меншим


endring/en: forandring sammenlikne (-et): se på likheter og forskjeller forbruk/et: bruk av ressurser, konsum

зміна: переміна порівнювати (-яв): дивитися на схожість і відмінності споживання: використання ресурсів, споживання

11(4) Hva må skje? 11(4) Що повинно статися? begrense (-et): sette grenser for, hindre обмежити (-ив): встановити межі, запобігти energi/en: kraft енергія: потужність myr/a el. -en: et flatt, vått område болото: плоска, волога місцевість з med planter рослинами betong/en: byggemateriale av sement, бетон: будівельний матеріал з vann, sand цементу, води, піску asfalt/en: materiale brukt til veier асфальт: матеріал, який використовується для будівництва доріг utrydde (et): fjerne, få slutt på винищити: усунути, покінчити bekjempe (-et): slåss mot, få slutt på переборювати: чинити опір, подолати grunnlag/et: basis, noe man kan фундамент: основа, на якій можна bygge på будувати Ord og uttrykk klima/et bærekraftig utvikling «Det grønne skiftet» utslipp/et klimagasser forurenset fossil energi grasrotbevegelse/n plantebasert kost rødt kjøtt forsker/en

Слова і вирази клімат гармонійний розвиток «Зелена зміна» викиди парникові гази забруднений енергія від викопного палива масовий рух рослинна дієта червоне м'ясо дослідник

51


12 En velferdsstat

12 Держава суспільного добробуту

12(1) Foreldrepenger fødsel/en: det at et barn kommer til verden overta (overtok - overtatt): få ansvar som en annen har hatt

12(1) Грошова допомога на дитину пологи: народження дитини

urettferdig: ikke riktig spedbarn/et: baby, barn under ett år alvorlig talt: for å snakke alvor amme (-et): mate, gi brystmelk pappakvote/en: den delen av permisjonen som er reservert for faren Fakta erstatte (-et): komme i stedet for noe annet viss: bestemt reservert for mora: bare for mora støtte/en: hjelp, bidrag

12(2) Lasses mor trenger hjelp hofte/a el. -en: del av kroppen, over beina

52

взяти (-яв) на себе: отримати відповідальність, яку раніше мав хтось інший несправедливо: неправильно дитина: немовля, дитина віком до одного року відверто кажучи: говорити з усією серйозністю годувати грудьми: годувати грудним молоком батьківська квота: частина декретної відпустки зарезервована для батька дитини Факти замінити: застосувати замість чогось іншого деякий: певний зарезервовано для матері: тільки для матері грошова допомога: підсоба, підтримка 12(2) Мати Лассе потребує допомоги стегно: частина тіла, верхня частина ноги


operasjon/en: kirurgisk inngrep handle (et): gå i butikken hjemmehjelp/en: person som hjelper (eldre) hjemme enklere (av enkel): lettere

операція: хірургічне втручання купити (-ив): піти в магазин помічниця по дому з соцслужби: особа, яка допомагає (літнім людям) вдома простіше (від простий): легше

Fakta andel/en: del, part på egen hånd: selv, uten hjelp

Факти частка: внесок, частина самостійно: сам, без допомоги

12(3) Jeg er hjemmehjelp bistand/en: hjelp, støtte stell/et: pleie, omsorg hver enkelt: hver person

12(3) Я – помічниця по дому допомога: сприяння, підтримка догляд: піклування, опіка кожна з них: кожна людина

12(4) Folketrygden

12(4) Державне соціальне і пенсійне забезпечення automatisk: uten at man må gjøre noe автоматичний: не вимагає додаткових дій slipper å betale: må ikke betale не стягується оплата: не потрібно платити beløp/et: pengesum сума: кількість грошей er avhengig av: klarer seg ikke uten залежить від: не може обійтися без administrere (-te): styre, ordne адмініструвати (-ав): вести, організовувати 12(5) For mye skatt? elektrisitet/en: strøm, energi er nødt til: må regning/en: nota som viser hva man må betale, faktura

12(5) Занадто високі податки? електроенергія: струм, енергія вимушений: мусить квитанція: документ, що показує, скільки сплатити, рахунок-фактура

53


Avisartikler få hverdagen til å gå rundt: klare seg økonomisk runde/en: tur, rundtur etter hvert: litt etter litt, gradvis årsak/en: grunn ha uflaks: være uheldig utjevne: gjøre likere skyldes: komme av, ha som grunn lat: doven, ikke gidde å gjøre noe mangle (-et): ikke ha Fakta motta (mottok - mottatt): få Ord og uttrykk velferdsstat/en trygd/a el. -en permisjon/en likestilling/en pensjonist/en pensjon/en rehabilitering/en institusjon/en eldreomsorg/a el. -en folketrygd/a el. -en forsikring/en helsetjeneste helsevesen

54

Газетні статті зводити кінці з кінцями: впоратися фінансово похід: піша прогулянка, тур поступово: крок за кроком, потроху причина: привід не вдалося: не пощастило вирівняти: зробити більш однаковим пояснюється: виходити з, бути причиною чогось лінивий: не хоче нічого робити бракувати (-ав): не мати Факти

брати (-ав): отримувати Слова і вирази держава суспільного добробуту пенсія по інвалідності відпустка рівноправ’я пенсіонер пенсія реабілітація установа опіка над літніми людьми державне соціальне і пенсійне забезпечення страхування медична допомога охорона здоров’я


13 Arbeidsliv

13 Трудове життя

13(1) Verneombud

13(1) Інспектор з охорони праці та техніки безпеки verneombud/et: en ansatt med ansvar інспектор з охорони праці та for sikkerhet техніки безпеки: співробітник, відповідальний за безпеку sette seg: sitte ned сідати: сидіти sette seg (satte seg – satt seg) сідати (сів) lokale/et: stort rom, ofte arbeidsplass приміщення: велика кімната, часто робоче місце foreløpig: til nå поки що: на даний момент ta det med ro: slappe av стати спокійнішим: заспокоїтися si fra: fortelle, gi beskjed повідомити: розповісти, передати повідомлення Fakta arbeidstaker/en: en som er ansatt røykvarsler/en: alarm ved brann rutine/en: fast plan, vane evakuering/en: fjerning av folk 13(2) Ny medarbeider søkes går ut på: dreier seg om trivelig: hyggelig være fleksibel: ha lett for å tilpasse seg høflig: vennlig, som tar hensyn det har mye å si: det er viktig overse (overså - oversett): ignorere, ikke se

Факти працівник: той, що працює детектор диму: пожежна сигналізація розпорядок: встановлений план, звичка евакуація: вивезення людей 13(2) Шукаємо нового співробітника полягає в: стосується приємний: люб’язний бути гнучким: легко адаптуватися ввічливий: дружній, турботливий це багато значить: це важливо не помічати (-ав): ігнорувати, не бачити

55


stirre (-et): se intenst, glo ta initiativ: starte på egen hånd

13(3) Ny på jobben få til: klare forsiktig: sjenert, som holder litt tilbake få noen til å gjøre noe: påvirke noen til å gjøre noe farmasøyt/en: ekspert på medisiner og legemidler variert: skiftende flyktningleir/en: midlertidig oppholdssted for flyktninger husfred/en: rolige forhold hjemme få oppfylt et ønske: få noe man ønsker seg forrige uke: uka før denne midt i blinken: veldig bra ha inntrykk av: tro gå i oppfyllelse: bli til virkelighet, bli sann utstilling/en: det å vise fram noe (f.eks. kunst) overnatte (-et): tilbringe natta Det gikk opp for meg: Jeg forsto legge merke til: se, notere seg forslag/et: det å foreslå, idé uformell: avslappet, ikke stiv skjule (-te): ikke vise

56

вдивлятися (-вся): пильно дивитися, витріщуватися проявляти ініціативу: почати самостійно 13(3) Початківець на роботі впоратися: бути в змозі обережний: сором'язливий, стриманий змусити когось щось зробити: вплинути на когось, щоб зробити щось фармацевт: експерт з лікарських засобів різноманітний: змінний табір для біженців: місце тимчасового перебування біженців мир в сім’ї: спокійні умови вдома здійснилося бажання: отримате бажане минулого тижня: тиждень тому в саму ціль: дуже добре складається враження: вважати виконувати: ставати реальністю, здійснюватися виставка: щось експонувати (наприклад, мистецтво) ночувати: проводити ніч До мене дійшло: Я зрозумів помічати: побачити, занотувати пропозиція: запропонувати щось, ідея неформальний: спокійний, ненапружений приховувати: не показувати


13(4) Et regulert arbeidsliv

organisere seg: bli medlem av en fagforening

13(4) Регульоване трудове життя забезпечити (-ив): гарантувати, зробити надійним організуватися: стати членом профспілки

13(5) Utfordringer i arbeidslivet utfordring/en: et problem, noe som krever innsats eller kamp bot/a el. -en (bøter): pengestraff

13(5) Виклики в трудовому житті виклик: проблема, те, що вимагає зусиль або боротьби штраф: грошове покарання

13(6) Arbeidsinnvandrere mangelfull: nokså dårlig merkverdig: underlig, rar beundring: respekt, det å bli imponert motstå (motsto – motstått): kjempe mot fristelse/en: noe du har lyst på ufør: handikappet, funksjonshemmet

13(6) Трудові мігранти недостатній: досить поганий помітний: незвичайний, дивний захоплення: повага, бути під враженням вистояти (-яв): боротися з

sikre (-et): garantere, gjøre sikker

pleie vennskap: ha god kontakt med venner stolthet/en: det å være fornøyd med seg selv motstand/en: hindringer, vanskeligheter tilgjengelig: mulig å få tak i reflektere (-te): tenke på merkelig vis: på rare måter

спокуса: те, що тобі хочеться непрацездатний: інвалід, особа з особливими потребами підтримувати дружбу: підтримувати хороші контакти з друзями гордість: бути задоволеним собою спротив: перешкоди, труднощі доступний: можливо дістати/ здобути роздумувати: думати дивним способом: незвичайними способами

57


Ord og uttrykk funksjonshemning/en medarbeider/en reportasje/en regulert feriepenger sykefravær/et fagforening/a el. -en tariffavtale/n tillitsvalgt et patriarkalsk samfunn

58

Слова і вирази інвалідність співробітник репортаж регульований відпускні відсутність через хворобу профспілка тарифна угода обраний представник патріархальне суспільство


14 Næringer i Norge

14 Промислові галузі Норвегії

14(1) Ikke bare olje teknologisk: som angår teknisk industri teknologi/en: praktiske arbeidsmåter i industri o.a. vindturbin/en: motor drevet av vind

14(1) Не тільки нафта технологічний: що стосується технічної галузі технологія: практичні методи роботи в промисловості і т.д. вітрогенератор: двигун, що живиться від вітру принадлежать: подходить незайманий: якого ніхто не використовував в морі: у відкритому морі потужність: енергія

høre hjemme: passe urørt: som det ikke er gjort noe med til havs: ute i havet kraft/en: energi 14(2) Fiskere, bønder og sjømenn eksport/en: salg til utlandet frakte (-et): transportere bygge opp: etablere 14(3) Industrialisering yrkesaktiv: som er i lønnet arbeid kampsak/en: noe man kjemper for 14(4) Forholdene for arbeiderne forbudt: ikke lovlig velstand/en: rikdom, god økonomi gå ut over: skade utslitt: veldig trøtt

14(2) Рибалки, фермери та моряки експорт: продаж в інші країни перевозити: транспортувати створювати: засновувати 14(3) Індустріалізація працююча людина: має оплачувану роботу мета боротьби: за що борешся 14(4) Умови для працівників заборонено: незаконно достаток: багатство, хороша економічна ситуація зачіпати: шкодити виснажений: дуже втомлений

59


snorke (-et): lage lyder når man sover хропіти: видавати хриплі звуки уві сні vekke (-et): få våken, få til å våkne будити (-ив): розбудити, змусити когось прокинутися 14(5) En oljenasjon lete etter: prøve å finne trekke seg ut: forlate stedet enorm: veldig stor felt/et: område tilhøre (-te): bli eid av ekspertise/en: spesialkunnskaper danne (-et): etablere, skape tiår/et: decennium, periode på ti år satse på: konsentrere seg om, investere i

14(5) Нафтова нація в пошуках: спробувати знайти вийти: залишити місце величезний: дуже великий родовище: район належати: бути у власності експертиза: спеціальні знання сформувати: заснувати, створити десятиліття: період тривалістю десять років робити ставку на: зосередитися на, інвестувати в

Fakta fond/et: kapital som er reservert til bestemte formål verdi/en: rikdom, valør unntak/et: noe som bryter en regel

Факти фонд: капітал, зарезервований для конкретних цілей цінність: багатство, вартість виняток: що порушує правило

14(6) Framtidas yrker robot/en: maskin som gjør menneskelig arbeid hjerte/et: muskel som pumper blod i kroppen gjennomføre: (-te): realisere, drive med murer/en: håndverker som jobber med stein og fliser

14(6) Професії майбутнього робот : машина, яка виконує людську роботу серце: м'яз, який перекачує кров в організмі виконати: реалізувати, залучити

60

муляр: кваліфікований робітник, що кладе камінь і плитку


Ord og uttrykk næringsliv/et å dyrke jorda husdyr tømmer/et sjømat/en ressurs/en skipsfart/en skipsflåte/en mølle/ -a el. -en sagbruk/et industri/en industrialisering/en næring/a el. -en selskap/et aksje/en investering/en statsbudsjett/et inflasjon/en

Слова і вирази економічне життя обробляти землю домашні тварини деревина морепродукти ресурс судноплавство флот млин лісопильня промисловість індустріалізація промислова галузь компанія акція інвестиція державний бюджет інфляція

61


15 Demokrati og 15 Демократія і menneskerettigheter права людини erklæring/en: uttalelse ifølge: som (noen) sier valg/et: avstemning om hvem som skal styre forsvare (-te): kjempe for

декларація: заява згідно з: як (деякі) кажуть вибори: голосування за те, хто буде керувати захищати (-ав): боротися за

15(1) Demokrati og medborgerskap 15(1) Демократія і громадянська відповідальність parti/et: politisk gruppe партія: політична група velge (valgte – valgt): ta ett av flere вибирати (-ав): взяти одну з alternativer кількох альтернатив statsborger/en: innbygger med громадянин: резидент з певними bestemte rettigheter правами stemme (-te): delta i politisk valg голосувати (-ав): приймати участь у політичних виборах fredelig: uten kamp og bråk мирний: без боротьби і шуму innflytelse/en: påvirkning вплив: сила дії svekke (-et): gjøre svakere послабити (-ив): зробити слабшим stemmerett/en: rett til å delta i valg право голосу: право на участь у виборах vedta (vedtok - vedtatt): bestemme приймати (-ав): вирішувати innlegg/et: en tekst стаття: текст kjennetegn/et: karakteristisk trekk відмінна ознака: характерна риса bryte loven: gjøre noe ulovlig порушувати закон: робити щось незаконно bryte (brøt – brutt); ikke følge порушувати (-ив): не дотримуватися være i opposisjon til: være бути в опозиції: бути противником motstander av

62


15(2) Ytringsfrihet regime/et: regjering, styre uttrykke seg: får fram sine meninger avsløre (-te): vise, gjøre kjent misbruke (-te): bruke på feil måte nedsettende: negativ, kritisk stygg: ikke pen dreie seg om: handle om feit: veldig tykk spy: kaste opp, bli syk ekkel: ubehagelig oppfordre (-et): si at noen bør gjøre noe kriminell: som bryter loven handling/en: det å gjøre noe, aktivitet slippe til: få plass kritisere (-te): si at noe er galt

15(2) Свобода слова режим: уряд, устрій висловлюватися: висловити свою думку викрити (-ив): показувати, ознайомити зловживати (-ав): використовувати неправильно зневажливий: негативний, критичний гидкий: негарний йдеться про: стосується ожирілий: дуже товстий блювати: захворіти огидний: неприємний заохочувати (-ав): сказати, що хтось повинен щось зробити злочинний: що порушує закон вчинок: дія, заняття

respekt/en: det å vise hensyn argument/et: mening, noe som taler for eller mot noe

дозволити: дати простір критикувати (-ав): сказати, що щось не так повага: прояв уваги аргумент: думка, точка зору за або проти чогось

15(3) Religionsfrihet praktisere (-te): være aktiv melde seg inn i: bli medlem kristen: religiøs, knyttet til kristendommen

15(3) Свобода віросповідання практикувати: бути активним приєднатися: стати членом християнин: релігійний, пов'язаний з християнством

63


15(4) Likestilling og likeverd forbud/et: det å ikke være tillatt først og fremst: mer enn noe annet funksjonsevne/en: mulighet til å gjøre ting seksuell: som angår kjønnslivet orientering/en: interesse, legning oppheve (-et): gjøre slutt på, annullere tillatt: lovlig inngå (inngikk-inngått): gjøre avtale om stotre og stamme: snakke usammenhengende 15(5) Henrik Ibsen og Et dukkehjem dikter/en: en som skriver skjønnlitteratur moralsk: som angår rett og galt, etisk stykke/et: her: skuespill skuespill/et: litteratur for teater, drama rasende: veldig sint forbrytelse/en: kriminell handling, lovbrudd skandale/en: skam, pinlig situasjon karriere/en: suksess i arbeidslivet i hemmelighet: uten å fortelle det til noen hustru/a el.-en: kone

64

15(4) Рівноправ’я і рівність заборона: те, що не дозволено перш за все: в першу чергу функціональна здатність: здатність щось робити сексуальний: стосується статевого життя орієнтація: зацікавлення, нахили відміняти: завершити, анулювати дозволений: законний ввійти у (-шов): укласти угоду про спотикатися і заїкатися: говорити незв'язно 15(5) Генрік Ібсен і "Ляльковий дім" письменник: той, хто пише художню літературу моральний: щодо правильного і неправильного, етичний твір: тут: п'єса п'єса: література для театру, драма розлючений: дуже злий злочин: злочинний акт, правопорушення скандал: ганьба, незручна ситуація кар’єра: успіх в трудовому житті таємно: нікому не кажучи дружина: жінка


Et dukkehjem stivnet uttrykk: ubevegelig ansikt engstelig: redd, nervøs, bekymret oppgjør/et: viktig kamp påfallende: rart, merkelig falle en inn: begynne å tenke på noe samfulle: hele idelig: alltid, bestandig komme til bunns: forstå fullt og helt øve urett: gjøre feil uforstyrret: helt rolig innrette (-et): ordne smak/en: her: mening, det man liker best late som: simulere, spille en rolle fra hånd til munn: være fattig, ha lite gjøre kunster: opptre synd: galt, feil skyld i: grunnen til urimelig: urettferdig lystig: glad i, godt humør fornøyelig: morsomt

«Ляльковий дім» байдужий вираз: нерухоме обличчя страшний: переляканий, нервовий, тривожний зведення рахунків: вирішальна боротьба вражаючий: дивний, дивовижний прийти в голову: почати думати про повні: цілі безупинно: завжди, постійно дійти до суті: повністю розібратися чинити несправедливість: робити неправильно непотривожений: цілковито спокійний упорядкувати (-ав): владнати смак: тут: думка, що найбільше подобається прикидатися: імітувати, грати роль жити в злиднях: бути бідним, зводити кінці з кінцями робити трюки: виступати гріх: неправильно, помилка провина: причиною чогось нерозумний: несправедливий приємний: щасливий, в гарному настрої приємний: веселий

65


Ord og uttrykk domstol/en offentlig demonstrasjon/en hets hatefulle ytringer trosfrihet/en livssyn/et likeverd/et ombud/et diskriminering/en trakassering/en rasisme/en partnerskap/et bifil transperson/en

66

Слова і вирази суд громадський демонстрація переслідування ворожі висловлювання свобода віросповідання світогляд рівність омбудсмен дискримінація цькування расизм одностатевий шлюб бісексуал трансгендерна особа


Частина 2 Алфавітний словник Наведені після слова цифри вказують на розділи Частини 1 та текст, у якому це слово перекладено. Приклад: akseptere 7(1) вказує на те, що переклад слова akseptere можна знайти в розділі 7, текст (1).

A abonnement 5(2) absolutt 2(1) administrere 12(4) adopsjon 4(OU) akseptere 7(1) aksje 14(OU) aktiv 2(2) aktivitet 7(1) allsidig 10(OU) allslags 5(6) alternativ 10(2) alvor 8(5) alvorlig 11(1), 12(1) amatør 2(2) ambisiøs 1(3) amme 12(1) andel 12(2) angst 10(OU) anledning 5(4) annenhver 1(3) annerledes 4(2) annonse 5(3) annonsere 8(6) ansatt 8(6) ansette 8(3) ansvar 3(5) app 5(2) apropos 8(1)

arbeidsgiver 6(4) arbeidsledig 8(1) arbeidstaker 13(1) arena 10(5) argument 15(2) argumentere 3(1) arrestere 2(OU) artikkel 2(2) asfalt 11(4) assistent 8(OU) assosiasjon 9(OU) asylsøker 2(OU) attest 8(OU) automatisk 12(4) autorisasjon 3(OU) autoritet 7(3) av og til 6(1) avatar 6(OU) avbryte 9(3) avdeling 2(1) avdrag 5(OU) avdragstid 5(OU) avgi 9(3) avhengig 12(4) avslutte 5(2) avsløre 15(2) avtale (sub) 6(2)

67


B bagatell 4(2) bakgrunn 9(4) bakgård 5(5) band 7(OU) bare; ikke bare bare 2(5) barneoppdragelse 7(OU) bedrift 1(OU) befolkning 2(3) begge 2(2) begge deler 5(1) begrense 11(4) begrep 9(OU) behandling 10(3) beherske 7(2) beholde 5(3) behov 3(3) bekjempe 11(4) bekymret 6(4) beløp 12(4) bensinbil 5(1) berøre 10(5) beskrive 9(2) beskytte 4(2) beskyttelse 5(6) bestille 6(2) bestå av 9(1) betong 11(4) betydning 11(2) beundring 13(6) bevegelse 8(5), 11(3) bidra til 3(3) bifil 15(OU) Bingo! 4(3) biologisk 7(5) bisettelse 6(6) bistand 12(3) blaffen; gi blaffen 10(2) blink 13(3) blokk 4(1) bolig 5(1) bonde 1(1)

68

borte; bli borte 2(3) borte; være borte 4(1) bortkastet 6(6) bortskjemt 7(OU) bot 13(5) bringe 6(0) bry seg om 6(6) bryggeri 4(1) bryte loven 15(1) bryte ut 9(4) brønn 9(5) bråk 3(1) bud 5(OU) budsjett 5(OU) bunad 9(4) bygd 4(1) bygge 4(1) bygge opp 14(2) bygård 4(1) bytte ut 2(1) bære 9(4) bærekraftig utvikling 11(OU) bøtte 9(5) bål 9(3)

C chatte 6(OU) CV 8(OU)

D daglig 9(1) danne 14(5) debatt 7(5) definere 5(4) del 2(4) del; ta del 6(6) dele 1(1) delta 7(2) demokrati 3(OU) demonstrasjon 15(OU)


demonstrere 11(1) depresjon 10(OU) deprimert 10(3) dersom 3(5) dessuten 1(1) diagnose 10(OU) dialekt 2(OU) diett 10(OU) dikter 15(5) diskriminering 15(OU) diskriminert 9(OU) diskusjon 3(1) diskutere 3(1) domstol 15(OU) drabantby 4(OU) drage 9(4) dreie seg om 15(2) drepe 9(5) drive 1(OU) drive med 3(4) droppe ut 8(1) drøm 1(0) dugnad 7(OU) dukke opp 5(5) dårlig 2(1) dypt 10(5) dyrke 14(OU) død (adj) 4(1) dårlig 5(6)

eksistere 4(1) ekspertise 14(5) eksplodere 4(2) eksport 14(2) ekteskap 4(2) elbil 5(1) eldreomsorg 12(OU) elektrisitet 12(5) emigrere 2(4) emne 3(3) empatisk 8(5) ende (verb) 4(2) endelig 7(4) endring 11(3) energi 11(4) engstelig 15(5) enig om 4(4) enkel 7(5) enorm 14(5) ensom 6(6) ensomhet 10(4) erfaring 1(1) erklæring 15(0) erstatte 12(1) ete 9(5) etter hvert 12(5) evakuering 13(1) eventyr 9(OU) evne 3(OU)

E

F

effekt 11(2) egen 1(1) egen hånd 12(2) egenandel 10(OU) egenkapital 5(OU) egentlig 6(7) egoistisk 4(4) eie 5(OU) ekkel 15(2) eksem 7(1)

fagforening 13(OU) faglig 3(3) fagskole 3(OU) faktisk 5(5) falsk 6(5) fanatiker 10(2) farmasi 1(OU) farmasøyt 13(3) fast 1(1) fast jobb 1(4)

69


faste (verb) 10(OU) fattig 9(5) feiring 9(4) feit 15(2) felles 9(4) fellesgjeld 5(OU) felleskostnad 5(OU) fellesskap 10(5) fellesutgift 5(OU) felt 14(5) fengsel 6(OU) ferdighet 3(OU), 8(2) feriepenger 13(OU) finne fram 7(2) finne ut 1(4) firma 1(4) flau 2(1) fleksibel 13(2) flerkulturell 2(3) flykte 1(4) flyktning 1(OU) flyktningleir 13(3) flyt; fri flyt 10(6) folkehelse 2(OU) folketall 2(4) folketrygd 12(OU) for – skyld 6(7) forakte 6(7) forandring 2(0) forberedt 8(3) forbruk 11(3) forbruke 11(2) forbrytelse 15(5) forbud 15(4) forbudt 14(4) fordel 3(3) forelske seg 2(1) foreløpig 13(1) forening 8(6) foreslå 5(4) forhold 7(5) forholde seg til 9(1) forhånd 8(3)

70

forkjøle seg 6(7) forlate 4(2) forleden 2(5) forlengelse 8(1) form; komme i form 10(1) fornuftig 5(1) fornye 5(2) fornøyelig 15(5) forresten 1(2) forrige 13(3) forsikring 12(OU) forsiktig 13(3) forsker 11(OU) forskning 4(4) forslag 13(3) forstyrre 6(2) forsvare 15(0) fortelling 9(5) fortjene 6(7) fortsette 10(5) fortvilet 7(5) forurense 11(1) forurenset 11(OU) fossil energi 11(OU) fosterhjem 7(OU) frakte 14(2) framstille 8(3) fred 3(1), 9(4) fred; i fred 5(6) fredelig 15(1) fremdeles 1(2) frihet 1(1) frilans 3(OU) friluft 2(1) fristelse 13(6) fritidsklubb 7(OU) fritidstilbud 7(2) frivillig 7(OU) frustrert 3(1) fryktelig 6(7) fryse i hjel 6(7) full 6(4) fungere 11(3)


funksjonsevne 15(4) funksjonshemning 13(OU) fylle ut 1(1) fysisk 10(3) fæl 6(7) fødsel 12(1) følelse 1(1) følge opp 7(2) følge med 3(4), 6(2) føre med seg 4(2) få noen til å gjøre noe 6(4), 13(3) få til 13(3)

grunnlag 11(4) grunnleggende 3(OU) grunnlov 9(OU) gründer 1(OU) grøt 9(5) gråt 7(3) gubbe 6(3) gøy 3(4) gå opp for noen 13(3) gå sin vei 4(2) gå ut over 10(2) går ut på 13(2)

G

H

galt; gå galt 4(2) gammeldags 3(2) gang; i gang 3(1) generasjon 9(OU) gi fra seg 9(4) gi opp 7(3) gi seg 7(3) gidde 3(1) gjeld 5(OU) gjelde 3(3) gjelde; når det gjelder 10(2) gjemme seg 3(1) gjennomføre 14(6) gjentakelse 9(5) glede 6(2) glipp; gå glipp av 6(0) global 11(2) godkjenning 3(5) godta 4(4) godteri 7(4) grasrotbevegelse 11(OU) gravid 4(1) grei 1(2) greie (verb) 2(2) greit 1(3) grense 1(2), 7(3) grille 10(2) grunn 2(4)

handle 12(2) handle om 9(1) handling 15(2) hatefull 15(OU) hav 11(0) havs; til havs 14(1) hektisk 1(3) helse; god helse 10(0) helse; psykisk helse 10(OU) helseløs 7(5) helsetjeneste 12(OU) helsevesen 12(OU) helt (sub) 9(5) hemmelig 1(2) hemmelighet 15(5) hende 10(3) henge 7(1) hensyn 7(5) hets 15(OU) hisse seg opp 7(4) hjemmefra 3(5) hjemmehjelp 12(2) hjemmekjær 9(4) hjerte 14(6) hjerteinfarkt 10(3) hofte 12(2) hogge 5(6) holde; det holdt ikke 9(3)

71


holde seg i form 10(OU) holde tale 6(6) holde ut 10(5) homofil 4(OU) hudkrem 7(1) humør 4(2) husdyr 14(OU) husfred 13(3) huske 1(2) husleie 5(OU) hver enkelt 12(3) hviske 6(7) høflig 13(2) høre hjemme 14(1) høre til 9(5) høres – ut 1(2) høyde 5(6) høyere utdanning 3(5) høyskole 3(OU)

I i alle fall 4(2) i det siste 3(5) i løpet av 6(2) i stedet for 2(1) idé 1(1) ideell 11(3) idrett 8(6) idrettsfag 3(1) ifølge 15(0) ille 11(1) imidlertid 4(2) imponert 3(1) individuell 3(2) industri 11(1) industrialisering 14(OU) inflasjon 14(OU) initiativ 8(3) inkludert 2(OU) innestengt 7(5) innflytelse 15(1)

72

innflytter 4(OU) inngå 15(4) innkalle 8(5) innlegg 15(1) innom 1(1) innsats 10(2) innse 10(5) inntekt 1(4) inntrykk 4(3) innvandrer 2(3) innvandring 2(OU) installere 11(3) institusjon 12(OU) integrere seg 2(OU) intens 9(1) interessant 4(4) internasjonal 1(1) introduksjonsprogram 1(OU) investering 14(OU) irritert 3(1) isbre 11(0)

J jammen 1(2) jeger 9(3) jobbe 1(1) jordbruk 9(4) journalist 2(2)

K kalle 1(3) kampsak 14(3) kanelbolle 1(3) kanal 3(3) kapell 6(6) kapp; spise om kapp 9(5) kappete 9(5) karakter 3(1), 6(6) karakterisere 8(3) karantene 10(OU)


karriere 15(5) karriereveileder 3(OU) kaste bort 3(1) kikke 4(4) kilde 6(OU) kjefte 7(3) kjempe 1(3) kjenne seg igjen 10(3) kjennetegn 15(1) kjent; bli kjent med 1(1) kjernefamilie 4(OU) kjærlighet 4(2) kjølig 4(3) klage (sub) 6(5) klappe 2(5) klare seg 2(4) klemme 9(5) klima 11(OU) klimagass 11(OU) klubb 8(6) knapt 6(6) kollektiv 5(OU) kollektivt 11(2) kommunikasjon 6(OU) kommunisere 4(2) kompetanse 3(OU) kompetansebevis 8(OU) konflikt 7(3) konkret 7(5) konsentrere seg 3(4) kontakt 5(4) kontroll 7(3) kost 11(OU) kosthold 10(OU) kostnad 5(OU) kraft 14(1) kraftig 2(4), 5(6) krangle 5(6) krav 3(0) kreativ 8(1) kredittkort 5(OU) krenkelse 6(OU) krevende 8(0)

krig 1(2) kriminell 15(2) kristen 15(3) kritisere 15(2) kritisk 7(5) kronikk 2(5) kultur 2(3) kun 10(4) kunde 1(OU) kunnskap 3(OU) kutte ut 3(4) kvalifikasjon 3(OU) kveldsvakt 1(OU)

L lat 12(5) late som 15(5) latter 9(1) legge merke til 13(3) legge ut 6(3) lei; være lei 3(1) leie 5(OU) lesbisk 4(OU) lete etter 14(5) leting 5(3) lettet 9(3) leve av 3(4) lide 10(2) likestilling 12(OU) likeverd 15(OU) likhet 4(1) likne på 4(2) liknende 7(2) linse 10(2) livsfarlig 10(3) livsmestring 10(OU) livssyn 15(OU) lokale 13(1) lokalsamfunn 1(1) lov 1(OU) lov; få lov til å ... 3(2)

73


lov; være lov å ... 6(OU) love 5(4) lur (adj) 3(5) lure 6(3) lure på 8(1) lykke; prøve lykken 2(4) lærerik 7(5) løfte (verb) 9(5) lønne seg 7(3) løpet; i løpet av 6(2) løse 10(5) lån 5(OU)

M magnet 2(OU) makt 9(4) mangel 4(1) mangelfull 13(6) mangle 12(5) manipulere 6(OU) marked 1(1) mase 7(3) medarbeider 13(OU) medborger 3(3) medborgerskap 3(OU) medisinsk 1(2) medium 2(2) medlem 11(3) melde seg inn i 15(3) melde seg på 7(2) melding 6(2) merkelig 13(6) merkverdig 13(6) mesteparten 3(1) mestre livet 2(OU) midt mellom 7(3) midt; på midten av 9(1) miljø 5(1) miljøvennlig 5(1) minne (sub) 4(1) minne om 1(2)

74

minnes 6(6) minnetale 6(6) misbruke 15(2) misforstå 7(5) miste 2(2) misunne 4(1) mobbe 4(4) montering 1(4) moral 2(OU) moralsk 15(5) mot (sub) 3(4) motivert 8(5) motstand 13(6) motstå 13(6) motta 12(5) munter 6(7) murer 14(6) muskel 6(6) myndighet 10(6) myr 11(4) mølle 14(OU) møte (sub) 5(4) mål 3(3) måte 2(2)

N nabolag 2(5) naken 6(3) nasjonal 9(OU) naturkatastrofe 1(2) nedbør 11(0) nedfor 3(4) nedprioritere 10(6) nedsettende 15(2) nedtur 4(1) negativ 2(3) nervøs 8(3) nettopp 1(3) nettverk 2(OU) nyankommen 7(2) nyansere 7(5)


nyfødt 9(4) nylig 2(5) nysgjerrig 2(5) nyte 10(4) nytte (verb) 3(2) nyttig 3(3) næring 14(OU) næringsliv 14(OU) næringsstoff 10(OU) nærme seg 7(4) nærmest 9(3) nærmiljø 7(2) nødt til 12(5) nøye 9(4) nøytral 1(2)

O offentlig 3(OU), 15(OU) ombestemme seg 11(1) ombud 15(OU) område 1(1) omsorg 4(OU) operasjon 12(2) oppdage 6(4) oppdatert 6(2) oppdragelse 7(0) oppfordre 15(2) oppfylle 13(3) oppfyllelse 13(3) oppføre seg 7(0) oppgjør 15(5) oppgradere 5(5) oppheve 15(4) oppleve 2(0) opplevelse 7(5) opplæring 3(3) oppmuntre 10(4) opposisjon 15(1) opptatt av 6(2) opptur 4(1) oppvekst 7(5)

oppvekstforhold 7(OU) ordentlig 3(1) ordne 4(1) organisasjon 1(2) organisere 2(1) organisere seg 13(4) orientering 15(4) orkan 11(0) orke 4(2) overdrive 3(2) overgrep 7(OU) overleve 10(2) overnatte 13(3) overnaturlig 9(5) overraskelse 5(4) overse 13(2) oversettelse 3(5) oversetter 3(5) oversikt 3(5) oversvømmelse 11(0) overta 12(1)

P pandemi 10(OU) pappakvote 12(1) par; et par år 5(3) parti 15(1) partnerskap 15(OU) passe på 1(2) patriarkalsk 13(OU) peis 9(5) pensjon 12(OU) pensjonist 12(OU) permisjon 12(OU) permittere 10(6) pessimistisk 5(1) plage (verb) 6(3) plan 1(0) planlegge 5(1) plantebasert 11(OU) pleie 1(0)

75


plen 4(1) plikt 6(4) politiker 11(1) politikk 2(1) politisk 2(2) positiv 2(2) praktisere 15(3) presis 8(3) prinsippfast 7(3) pris; sette pris på 2(2) produksjon 11(1) profesjonell 1(OU) protein 10(OU) protestere 5(4) prøveperiode 7(2) psykisk 10(OU) publisere 6(OU) pugging 3(2) pynte seg 8(3) påfallende 15(5) påvirket 4(OU) påvise 10(6)

R rar 4(4) rasende 15(5) rasisme 15(OU) rastløs 8(4) reagere 7(3) reaksjon 4(4) redaktør 6(OU) redd for 2(3) redigere 6(OU) redusere 11(3) referanse 8(OU) reflektere 13(6) regel 1(1) regi 10(2) regime 15(2) registrere 8(6) regne med 1(1)

76

regning 12(5) regulert 13(OU) rehabilitering 12(OU) reindrift 9(1) relevant 8(6) religiøs 2(4) renne 9(5) rente 5(OU) reportasje 13(OU) reservert 12(1) respekt 15(2) respektere 2(1) ressurs 14(OU) rett; ha rett 4(2) rett og slett 10(2) rett til 3(5) rettighet 7(OU) risiko 10(3) ro 3(1) robot 14(6) rolle 7(2) rullestol 6(6) rumpe 10(2) runde 12(5) rusproblem 7(OU) rutine 13(1) rydde opp 3(5) rytme 8(5) rødt kjøtt 11(OU) røykvarsler 13(1) råd (sub) 1(1) råd; ha råd til 5(1) råd; ha dårlig råd 2(1)

S sagbruk 14(OU) samboer 4(OU) samfunn 2(3) samisk 9(1) samle 6(6) samliv 4(2)


sammenlikne 11(3) samtidig 1(4) samvittighet 10(2) satse på 14(5) savne 2(2) seksuell 15(4) selskap 14(OU) selskapssyk 2(5) selvmord 10(OU) selvstendig 3(2), 9(4) sette seg 13(1) si fra 13(1) si opp 5(4) sikkert 3(1) sikre 13(4) singel 2(1) sinne 7(3) sint 4(2) sjekke 5(2) sjelden 4(2) sjenert 8(4) sjømat 14(OU) skade 7(5) skadelig 11(2) skaffe seg 3(3) skam 6(7) skamme seg 10(2) skandale 15(5) skape 3(3) skatt 1(1) skatteregel 1(OU) skeptisk 4(4) skift 1(OU) skifte (sub) 11(3) skifte (verb) 5(2) skikkelig 10(2) skilsmisse 4(2) skilt 3(1) skipsfart 14(OU) skipsflåte 14(OU) skjema 1(1) skjule 13(3) skjære 9(5)

skog 9(3) skremme 9(5) skrike 7(3) skuespill 15(5) skuffet 2(4) skulke 11(1) skyld; for – skyld 6(7) skyldes 12(5) skynde seg 9(4) slapp 3(2) slett; rett og slett 10(2) slippe til 15(2) slippe ut 11(1) slippe å 12(4) slite 8(5) slutt 2(1) slå seg ned 2(OU) smake 9(1) smelte 11(0) smertestillende 7(1) sminke 6(2) smitte (verb) 10(OU) småfolk 4(4) snorke 14(4) snu 9(4) solcellepanel 11(3) sorg 6(6) sortere 8(6) sosial magnet 2(OU) sosiale ferdigheter 3(OU) sosiale medier 6(OU) sovne 6(7) spare 5(1) spedbarn 12(1) spennende 1(2) spent 8(2) spesiell 1(2) spre 6(4) spre seg 10(6) spy 15(2) spøk 6(7) sta 8(3) stabil 1(4)

77


stadig 6(1) stamme (verb) 15(4) starte for seg selv 1(1) starte på nytt 2(0) statsborger 15(1) statsbudsjett 14(OU) sted; av sted 9(5) stell 12(3) stemme; Det stemmer 5(4) stemme (sub) 7(3) stemme (verb) 15(1) stemmerett 15(1) stemning 5(6) stemor 1(3) sterk 5(6) stige 11(0) stikke innom 1(1) stimulere 3(3) stipend 3(OU) stirre 13(2) stole på 6(3) stolthet 13(6) storm 5(6), 11(0) stotre 15(4) straffe 6(OU) stresset 4(3) streve 2(OU) strukturert 8(4) strøm 5(6) studium 2(2) stund 1(2) stygg 15(2) stykke; tre stykker 5(4) stykke (skuespill) 15(5) støtte (sub) 12(1) støtte (verb) 6(6) sukke 7(4) sunn 3(2) supersøt 2(5) sur 10(2) svak 8(3) svekke 15(1) sykdom 10(3)

78

sykefravær 13(OU) symbolisere 9(1) symptom 10(6) synd 15(5) søknad 6(2) søknad; åpen søknad 8(OU) sørge for 4(2) sårbar 10(5) såre 4(2)

T ta del 6(6) ta det med ro 13(1) ta mot til seg 3(4) ta seg av 4(1) ta vare på 2(3) tabletter 7(1) tak 11(3) takknemlig 1(4) tale (sub) 6(6) tannverk 7(1) taper 9(4) tariffavtale 13(OU) taus 4(2) taushetsplikt 7(OU) teig 10(5) teknologi 14(1) teknologisk 14(1) tenne 6(6), 9(3) tenåring 1(3) termos 2(5) tett 4(3) tie stille 9(5) tilby 7(2) tilfelle 7(5) tilgjengelig 13(6) tilhøre 14(5) tillatelse 3(5) tillatt 15(4) tillegg 1(1) tillit 10(6)


tillitsvalgt 13(OU) tips 5(2) tolerant 4(4) tolk 3(5) tom 6(OU) toppen 2(5) tradisjon 9(OU) trakassering 15(OU) trang (adj) 5(1) transperson 15(OU) travel 1(1) trekk 9(OU) trekke fram 8(5) trekke seg ut 14(5) trenge 5(1) trengs 10(5) trivelig 13(2) trives 1(1) troll 9(5) trosfrihet 15(OU) true 7(5) trussel 6(OU) trygd 12(OU) trygg 5(6) trykte medier 6(5) tull 3(4) tulle 11(1) tur; min tur 8(0) turn 7(1) turutstyr 2(1) tv-serie 6(2) tverrfaglig 3(OU) tvil 3(1) tydeligvis 5(1) typisk 9(OU) tømmer 14(OU) tørke (sub) 11(0) tørr 9(4) tørre 10(5) tåle 10(5) tålmodig 8(4)

U uansett 7(4) uavhengig 1(2) ubehagelig 10(5) ubetinget fengsel 6(OU) ubrukelig 10(4) uenig 4(2) uflaks 12(5) uformell 13(3) ufør 13(6) ulik 2(3) undersøkelse 1(1) undertrykt 9(OU) ung 3(1) ungdom 3(0) unge 9(4) union 9(OU) unna 6(2) unngå 10(1) unntak 14(5) urett 15(5) urettferdig 12(1) urfolk 9(OU) urimelig 15(5) urørt 14(1) utadvendt 8(4) utfordre 10(5) utfordrende 2(2) utfordring 13(5) utgift 5(OU) utjevne 12(5) utkant 4(1) utkikk 8(6) utlysning 8(OU) utrydde 11(4) utseende 9(3) utslipp 11(OU) utslitt 14(4) utstilling 13(3) uttale seg 7(5) uttrykke seg 15(2) utvandre 2(OU)

79


utvei 10(5) utvide 1(OU) utvikle 2(3) utvikling 7(5) utøvende 10(6) uvenn 10(2) uvisshet 10(5) uvær 5(6)

V vaksine 10(OU) valg 15(0) vane 10(2) vant; bli vant til 3(3) vare (verb) 9(4) vare; ta vare på 2(3) variere 10(2) variert 13(3) ved (sub) 9(5) ved siden av 7(1) vedta 15(1) vegetarianer 10(OU) veganer 10(OU) veien; i veien 3(4) vekke 14(4) velferdsstat 12(OU) velge 15(1) velstand 14(4) verdi 14(5) verksted 4(3) verne 7(5) verneombud 13(1) versjon 7(5) vesen 9(5) via 3(3) videregående 2(2) vifte 9(4) vikariat 8(OU) vilje 7(3) vindturbin 14(1) virke 6(3)

80

virus 10(OU) vis (sub) 13(6) vise 1(1) visning 5(OU) viss 12(1) vitnemål 8(OU) vogn 7(4) vokalist 8(2) vokse 5(6) vokse opp 8(5) vold 7(5) voldelig 7(OU) vond (4(2) vondt 2(4) vurdere 3(3) vurdering 3(OU) våge 9(5)

Y yndlingsrett 10(2) yrkesaktiv 14(3) ytring 15(OU)

Ø ødelegge 4(2) ødeleggelse 11(2) øke 2(4) økonomi 3(3) øks 9(5) øse 9(5)

Å årsak 12(5)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.