Page 5

7

Rammestoff. Med jevne mellomrom utover i boka kommer det stoff som ikke direkte er pensum. Vi omtaler dette stoffet som «rammestoff». Avsnittene med rammestoff er ofte presentasjon av aktuell teknologi knyttet til fagstoffet. Noe rammestoff er fysikkforklaringer på naturfenomenter eller reine tekniske opplysninger, ofte i tabellform. Noe av rammestoffet går litt dypere inn i et tema. Ordforklaringer og stikkordregister. Mot slutten av grunnboka finner du en omfattende liste med forklaringer og definisjoner av ord, begreper og fysiske størrelser. Denne oversikten kommer i tillegg til stikkordregisteret bakerst i grunnboka. Ved hjelp av dette registeret finner du hvor i boka et sentralt fagord er definert eller omtalt.

Studiebok Studieboka har samme kapittelinndeling som grunnboka. Til hvert kapittel finner du her: Forsøk. Her kommer først forslag til Innledende fellesforsøk. Hensikten med fellesforsøkene er å gi alle et felles erfaringsgrunnlag som også kan brukes i gjennomgåelsen av det aktuelle kapittelet i grunnboka. Ellers er det mange mindre fysikkforsøk og forslag til «kjøkkenfysikk» – ting som du kan gjennomføre uten avansert fysikkutstyr, og som er egnet til å skape diskusjon, ettertanke og glede over faget. Laboratorieøvinger. Det er to typer laboratorieøvinger. Først for hvert kapittel kommer åpne laboratorieforsøk, deretter kommer mer tradisjonelle laboratorieøvinger med utstyrsliste og en relativt detaljert beskrivelse av framgangsmåten. Merk deg forhåndsoppgavene. Forhåndsoppgaven løser du hjemme før du skal gjennomføre selve laboratorieøvingen. Da vil du være svært godt forberedt på det du skal lære på labben. Oppgaver. Oppgavesamlingen til hvert kapittel bruker du for å øve inn lærestoffet. Her finner du også oppgaver som er velegnet når du skal forberede deg til eksamen. Det er svært mange oppgaver til sammen, så be gjerne læreren om å sette opp en prioritert liste. Bakerst i studieboka er det fasit. På RSTnett finner du fullstendig løsning til noen av oppgavene til hvert kapittel. På RSTnett vil du også finne et utvalg av tidligere eksamensoppgaver med fullstendig løsning. Forelesningsoppgaver. I mekanikk ønsker mange seg ekstra mye oppgavetrening. Forelesningsoppgaver er et knippe introduksjonsoppgaver til hvert mekanikkapittel. Kanskje gjør du disse oppgavene når du forbereder deg til forelesningen, kanskje foreleseren gir deg disse oppgavene i forelesningen, eller kanskje du gjør dem like etter forelesningen for å fordøye stoffet. Disse oppgavene er altså et tillegg til kapitteloppgavene i grunnboka.

Profile for Cappelen Damm

Rom Stoff Tid Grunnbok Forkurs (utdrag)  

Rom Stoff Tid Grunnbok Forkurs (utdrag)