Page 4

6

Hvordan kan vi bruke lærebok og nettsted? Dette læreverket inneholder mange forskjellige elementer som du trenger i læringsprosessen. Her har vi laget en liten «bruksanvisning» som forklarer hvordan de forskjellige elementene kan brukes.

Grunnbok Grunnboka, selve «læreboka», er den boka du leser i nå. Her finner du framstillingen av temaene i studieplanen slik forfatterne har tolket den. Dette er det som ofte kalles «pensumteksten». I tillegg til tekst, figurer og bilder finner du en rekke eksempler med løsning. Eksempler. Eksemplene i grunnboka er utformet som konkrete oppgaver som har direkte tilknytning til stoffet i teksten. Til disse oppgavene står det en detaljert løsning med mellomregninger og forklaringer. Du bør regne eksemplene på papir som en vanlig regneoppgave. Dersom du bare leser løsningen, vil det ofte være viktige detaljer i beregningene som du ikke får med deg! Sokrates-spørsmål. Rundt omkring i kapitlene støter du på noen spørsmål som blir varslet med en Sokrates-logo i margen. Hensikten med disse spørsmålene er å få til nyttige samtaler og friske diskusjoner i auditoriet mens stoffet blir gjennomgått.

www

Henvisning til RSTnett. Når du støter på denne logoen i margen, betyr det at du finner pensumstoff på RSTnett. Det kan for eksempel dreie seg om animasjoner og simuleringer knyttet til det kapittelet du holder på med. Inngangsadressen er http://romstofftidforkurs.cdu.no/ Sammendrag. I slutten av hvert kapittel står det sammendrag av de viktigste tingene vi har arbeidet med i kapittelet. Først når du kan det som står i kapittelet, får du nytte av sammendraget. Oppgaver. Oppgaver for å forstå og trene på pensumstoffet er samlet bakerst i hvert kapittel. Gjør alle oppgavene til hvert delkapittel etter hvert som du er ferdig med å lese det. (I studieboka finner du flere oppgaver du kan bruke til videre trening og til eksamensforberedelse.) Oppgavene merket På egen hånd passer det ofte å gjøre hjemme på kjøkkenet sammen med en medstudent. Bakerst i boka er det fasit til regneoppgavene. På RSTnett finner du tips til alle oppgavene i grunnboka. De kan være nyttige dersom du står fast.

Profile for Cappelen Damm

Rom Stoff Tid Grunnbok Forkurs (utdrag)  

Rom Stoff Tid Grunnbok Forkurs (utdrag)