Page 19

13 Kjemiske stoffer og reaksjoner

Mellom gruppene 2 og 13 er de øvrige grunnstoffene plassert. De grunnstoffene som hører til i disse innskutte gruppene, kaller vi innskuddsgrunnstoffene. Periodene blir nummerert fra 1 til 7.

1 2 3 4 5 6 7

1 1 H

2

3 Li 11 Na 19 K 37 Rb 55 Cs 87 Fr

3

4

4 Be 12 Mg 20 21 22 Ca Sc Ti 38 39 40 Sr Y Zr 56 72 57–71 Ba Hf 88 89 104 Ra –103 Rf

5

23 V 41 Nb 73 Ta

6

24 Cr 42 Mo 74 W

7

25 Mn 43 Tc 75 Re

8

26 Fe 44 Ru 76 Os

9

27 Co 45 Rh 77 Ir

10

28 Ni 46 Pd 78 Pt

11

12

29 Cu 47 Ag 79 Au

30 Zn 48 Cd 80 Hg

13

5 B 13 Al 31 Ga 49 In 81 Tl

14

6 C 14 Si 32 Ge 50 Sn 82 Pb

15

7 N 15 P 33 As 51 Sb 83 Bi

16

8 O 16 S 34 Se 52 Te 84 Po

17

18

9 F 17 Cl 35 Br 53 I 85 At

2 He 10 Ne 18 Ar 36 Kr 54 Xe 86 Rn

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo

57 La

58 Ce

59 Pr

60 Nd

61 Pm

62 Sm

63 Eu

64 Gd

65 Tb

66 Dy

67 Ho

68 Er

89 Ac

90 Th

91 Pa

92 U

93 Np

94 Pu

95 Am

96 Cm

97 Bk

98 Cf

99 Es

100 101 102 103 Fm Md No Lr

Metaller

Halvmetaller

Ikke-metaller

For en kjemiker er det nyttig å vite hvor i periodesystemet et grunnstoff står. Det er fordi egenskapene varierer regelmessig og systematisk både når vi går fra venstre mot høyre i tabellen, og når vi går ovenfra og ned. Hvis vi vet hvor et grunnstoff står i systemet, og dessuten kjenner til hvordan egenskapene varierer, kan vi gjette noenlunde fornuftig hva slags egenskaper et mindre kjent grunnstoff vil ha, og hvordan det vil reagere med andre stoffer. Da russeren Mendelejev la fram det første periodesystemet i 1864 for de grunnstoffene som da var kjent, måtte han la det stå åpne plasser noen steder i systemet. Ut fra de åpne plassene kunne han forutsi både hvilke grunnstoffer som kom til å bli oppdaget, og hvilke egenskaper de ville ha. I tabellen nedenfor har vi et eksempel: Mendelejev forutsa i 1871 hva egenskapene til det grunnstoffet som senere ble kjent under navnet gallium (Ga) ville være. Grunnstoffet ble så oppdaget i 1875 og vi ser at det Mendelejev hadde regnet seg fram til, stemte ganske godt med de målingene som ble gjort da. Gallium

Mendelejevs beregninger

Virkelige egenskaper

Massen til et atom (u)

68

69,7

Massetetthet (kg/dm3)

5,9

5,94

Smeltepunkt (ºC)

lavt

29,8

Danner oksid med formel

Me2O3 (Me = metall)

Ga2O3

69 Tm

70 Yb

71 Lu

349

Profile for Cappelen Damm

Rom Stoff Tid Grunnbok Forkurs (utdrag)  

Rom Stoff Tid Grunnbok Forkurs (utdrag)