Page 13

2 Kraft og bevegelse I

49

Kontaktkrefter og fjernkrefter Når vi skal finne kreftene som virker på et legeme, kan det være nyttig å dele dem inn i to kategorier: fjernkrefter og kontaktkrefter. Fjernkrefter er krefter som virker på avstand, dvs. uten at det er noen synlig forbindelse mellom legemene. Tyngdekraften er en slik kraft. Andre fjernkrefter er elektriske krefter og magnetiske krefter. Alle andre krefter opptrer der to legemer kommer i berøring med hverandre, og bare der. De blir kalt kontaktkrefter.

Måling av krefter I fysikk må vi kunne måle krefter. Når vi skal måle krefter, må vi utnytte en av de egenskapene som krefter har: evnen til å endre farten eller evnen til å endre formen til et legeme. I skolen bruker vi ofte fjærvekter som kraftmålere. Det er evnen til å endre formen (på fjæra) vi utnytter i fjærvekta. Med fjærvekter kan vi måle krefter og sammenlikne krefter. Når vi skal sette skala på kraftmålerne, må vi bruke en kraftstandard for å lage en enhet vi kan måle i. Som en foreløpig kraftstandard skal vi her bruke en strikk. Hvis vi drar i en strikk, blir den lengre. Jo hardere vi drar, desto lengre blir strikken. Strekker vi strikken en bestemt lengde (f.eks. 4,3 cm), svarer det altså til en bestemt dragkraft. Derfor skal vi nå bruke en strikk med denne lengden som en foreløpig kraftstandard. Vi antar at to like strikker strukket samme lengde (4,3 cm) trekker med dobbelt så stor kraft som én strikk med denne samme lengden, osv.

4,3 cm 0

1

1

2

2

3

4,3 cm 0

3

4,3 cm 0

1

2

3

Som enhet for kraft kunne vi godt velge denne foreløpige kraftstandarden som viser hvordan kraft kan måles. Men i praksis definerer vi enheten for kraft ut fra den evnen krefter har til å endre bevegelse. Det kommer vi tilbake til på side 60. Som kraftmålere på fysikklaboratoriet bruker vi kraftsensorer som er tilkoplet dataloggere, og fjærvekter.

Vi setter en skala på fjærvekta ved hjelp av like strikker som vi bruker som en foreløpig kraftstandard. Når alle strikkene er strukket like lange, er kreftene på fjæra én enhet, to enheter og tre enheter.

Profile for Cappelen Damm

Rom Stoff Tid Grunnbok Forkurs (utdrag)  

Rom Stoff Tid Grunnbok Forkurs (utdrag)