Page 12

2 Kraft og bevegelse I

Sum av krefter, ⌺F Krefter er vektorstørrelser. Det vil si at en kraft alltid har en retning i tillegg til verdi og enhet. I eksempelet ovenfor har kraften N retning oppover, og kraften R har retning mot venstre. For å markere at krefter er vektorstør→ → relser, skriver vi ofte vektortegn over størrelsen: N og R. Når vi skal summere krefter, må vi altså ta hensyn til retningen. Når kreftene ikke ligger langs den samme linja, som i dette tilfellet, bruker vi regler fra vektorregningen i matematikk for å finne summen. Det lærer du mer om i kapittel 15. Når krefter ligger på samme linje, derimot, kan vi bruke vanlige regneregler. Vi velger positiv retning og gir hvert kraftsymbol et fortegn, enten + eller –, alt etter som kraften peker med eller mot den valgte positive retningen. Når vi skal finne summen av de kreftene som virker på et legeme, bruker vi ofte summeringssymbolet Σ (den greske bokstaven sigma) fra matematikken. Symbolet betyr «summen av», slik at ΣF betyr summen av kreftene.

EKSEMPEL

2.2

Se eksempel 2.1 på forrige side. a) Tyngdekraften på jenta er G = 200 N, og kraften fra storebror på jenta er U = 200 N. Finn summen av kreftene på jenta. b) Tyngdekraften på skruen er G = 0,12 N, og kraften fra magneten er F = 0,40 N. Finn summen av kreftene på skruen.

Løsning: U

+

48

a) Vi velger positiv retning oppover. Det markerer vi på figuren med en dobbeltpil. G peker da i negativ retning, mens U peker i positiv retning: ΣF = –G + U

G

= –200 N + 200 N = 0 F + G

Summen av kreftene på jenta er null. b) Vi kan like gjerne velge positiv retning nedover om vi vil, svaret blir riktig uansett. Da blir G positiv og F negativ: ΣF = G – F = 0,12 N – 0,40 N = –0,28 N Summen av kreftene på skruen er 0,28 N oppover. (Minus i svaret betyr at retningen er motsatt av den vi valgte som positiv.)

Profile for Cappelen Damm

Rom Stoff Tid Grunnbok Forkurs (utdrag)  

Rom Stoff Tid Grunnbok Forkurs (utdrag)