Page 10

46

2 Kraft og bevegelse I

Krefter En kraft er en vekselvirkning mellom to legemer. Med det mener vi at to legemer kan påvirke hverandre slik at de endrer fart eller endrer form. Dessuten er det slik at et legeme som blir påvirket av en kraft fra et annet legeme, virker tilbake på dette legemet med en annen kraft. Dersom du er så uheldig å kjøre inn i rektors parkerte bil med den gamle sykkelen din, har vi med to legemer å gjøre, bilen og sykkelen. Det virker en kraft fra bilen på sykkelen som fører til at sykkelen endrer fart (bråstanser) og forhjulet endrer form (bøyes). Samtidig virker det en kraft på rektors bil slik at den vugger litt på seg (endrer fart), og det blir en pen bulk i skjermen (endrer form). Merk deg at siden det ikke var deg, men sykkelen kraften fra bilen virket på, vil du selv fortsette over sykkelstyret helt til du treffer rektors bil. Da først får vi en vekselvirkning mellom de to legemene bil og student, som på tilsvarende måte vil føre til endret fart og/eller endret form for begge legemene. Vi oppsummerer: 1. En kraft virker alltid fra ett legeme på et annet, altså er alltid to legemer involvert. 2. Et legeme som blir påvirket av en kraft fra et annet legeme, virker tilbake på dette legemet med en kraft. 3. En kraft kan endre farten og/eller endre formen til et legeme.

Finn eksempler på krefter som – endrer farten til et legeme – endrer formen til et legeme Diskuter i hvert tilfelle hvilke to legemer kreftene virker mellom.

Størrelsen kraft og tegning av krefter Når vi skal beskrive krefter som størrelser, bruker vi symbolet F (av force), men ofte også andre symboler som K, G, N, U, R når det gjelder størrelsen på noen spesielle krefter. For eksempel bruker vi G som symbol for tyngdekraft, mens R ofte brukes som symbol for friksjonskrefter. Enheten for kraft er newton. Symbolet for newton er N. Et eksempel: Den kraften som skal til for å løfte en stabel med 10 kg fysikkbøker, kan vi skrive slik: F = 100 N Krefter har både verdi og retning; de er vektorer. Derfor tegner vi en kraft som en pil som viser kraftretningen. Lengden av pila viser hvor stor kraften er. Dessuten må vi passe på at kraftpila begynner i et punkt på det legemet som kraften virker på. Dette punktet kaller vi angrepspunktet til kraften.

Profile for Cappelen Damm

Rom Stoff Tid Grunnbok Forkurs (utdrag)  

Rom Stoff Tid Grunnbok Forkurs (utdrag)