Page 1


Kommentarer til Rektors stemme «Det er spennende å se hvordan Quaglia bruker arbeidet sitt med elevens stemme til å hjelpe rektorer og andre ledere med å finne sin egen stemme ved først og fremst å være gode lyttere. Dette er utmerket lesning for alle ledere innenfor utdanning.» Chris Minnich, daglig leder for Council of Chief State School Officers «Pragmatisk, gripende og positivt elevsentrert – Rektors stemme er slagkraftig! Quaglia gir en konsis beskrivelse av hvordan man kan lede med større påvirkning og innflytelse ved å innlemme de kloke rådene fra bestemoren sin og en mengde støttende ideer fra skoleledere rundt omkring i verden. Jeg oppfordrer alle rektorer til å lese denne boken minst én gang!» Brad Gustafson, rektor ved en barneskole og forfatter av boken Renegade Leadership «Rektors stemme? Noen mennesker tror at rektorer har all makt og en altfor høy stemme, mens virkeligheten ofte er svært annerledes. Rektorer er vanligvis fanget mellom retningslinjer fra høyere hold og lærernes, foreldrenes og elevenes behov. Altfor ofte føler de et behov for å være reaktive i stedet for proaktive. I sin nye bok Rektors stemme gir Russell J. Quaglia viktig innsikt basert på forskning,

5


kommentarer til rektors stemme

og praktiske tips i hvordan skoleledere kan finne sin egen stemme, fremme andre menneskers stemmer og være mer proaktive.» Peter M. DeWitt, forfatter av og konsulent for «Finding Common Ground», en blogg i Education Week «Den kanskje største utfordringen for en utdanningspraktiker er å gi råd – skriftlig – til andre praktikere. Slike kollegiale råd må passere ‘Gullhår-prinsippet’ ved å være verken for teoretiske eller for forenklede. Heldigvis har Russell J. Quaglia kommet med et treffende, genuint innsiktsfullt bidrag til instruerende ledelse. Selv om de er forskningsbaserte, er forslagene han kommer med, overbevisende praktiske når det gjelder hvorfor rektorer bør bruke den såkalte stemmemodellen for å utnytte sin egen stemme bedre og på en måte som bygger relasjoner, tillit og momentum på skolen, og som samtidig engasjerer elever, lærere, foreldre og medlemmer av samfunnsfellesskapet. En fantastisk bok som bare må leses!» Dr. Raymond L. Smith, forfatter av boken Evaluating Instructional Leadership «Boken Rektors stemme er en av de viktigste ressursene for utdanningsledere i en kaotisk verden. Den er konsis, direkte og full av handlingsrettede ideer som alle ledere kan sette i verk umiddelbart. Hvis du har forpliktet deg til å bidra til å skape endringer, er Rektors stemme en plan som kan brukes for å gjøre en utrolig forskjell i elevenes liv.» Simon T. Bailey, forfatter av boken Releasing Leadership Brilliance

6


Innhold Kommentarer til Rektors stemme................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Takk. . . . . . . . . . . ........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Om forfatteren........................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Norsk forord........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1 Rektors stemme. . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Blir du hørt? Lytt.. . . . . . . . . . . ............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Lær. . . . . . . . . . . . .......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Ta ledelsen. . ........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2 Rektors stemme og elevene. . ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Om å bruke ørene dine for å forbedre stemmen din Lytt.. . . . . . . . . . . ............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Lær. . . . . . . . . . . . .......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Ta ledelsen. . ........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3 Rektors stemme og lærerne.. ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Mindre er mer Lytt.. . . . . . . . . . . ............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

7


Lær. . . .......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Ta ledelsen.................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 4 Rektors stemme og foreldrene.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Vær proaktiv og skap samarbeid Lytt.. . . .......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Lær. . . .......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Ta ledelsen.................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 5 Rektors stemme og samfunnet.. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Skap entusiasme, forståelse og samarbeid Lytt.. . . .......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Lær. . . .......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Ta ledelsen.................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 6 La din stemme bli hørt!. . ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Referanser. . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71


[start ded]

Denne boken er tilegnet alle de utrolig talentfulle og omsorgsfulle rektorene jeg har lært noe av i løpet av de siste tiårene, og som har inspirert meg til å gjøre verden til et bedre sted for elever hver eneste dag … og den helt forferdelige rektoren som daglig inspirerte meg enda mer, ved å vise meg nøyaktig hvordan jeg ikke ville være (du vet hvem du er …).


Takk Ettersom denne boken stort sett tok form om bord i et fly 40 000 fot over bakken (takket være det besynderlige reiseskjemaet mitt), må jeg rette en spesiell takk til Delta Airlines. Alle de gratis (dog opptjente) oppgraderingene gjorde det mulig for meg å skrive og redigere uten å bli forstyrret av barneføtter som sparket i seteryggen min, eller av en påtrengende, slumrende sidepassasjer som siklet på skulderen min. Men nok om det. Ingenting av arbeidet mitt med stemme eller ambisjoner i skolesammenheng ville ha vært der det er i dag, uten støtten fra Corwin. Det var spesielt én person i Corwin-familien som så et potensial i meg, som jeg selv ikke engang i voksen alder kunne se at jeg hadde. Han trodde på meg helt fra begynnelsen av. Jeg har blitt en bedre lærer som et resultat av Arnis’ veiledning, oppmuntring, urokkelige støtte og fremtidssyn. Arnis’ konstante forpliktelse til at alt skal være perfekt, kan gjøre meg sprø av og til, men på en særdeles god måte. Han presser meg til å overgå mine egne forventninger. Takk, Arnis! Takknemligheten jeg føler, kan ikke måles. Jeg må også rose personalet mitt på Quaglia Institute. De er den mest utrolige gjengen med lærere på planeten. Det finnes ikke ord som kan uttrykke hvor takknemlig jeg er for det arbeidet de gjør hver eneste dag. Takk til hele gruppen for engasjementet deres for å oppfylle drømmer – både mine og elevenes – hver dag.

11


takk

Jeg vil rette et hjertelig takk til min kollega, venn og hjertebror, Dr. Michael Orso. Som lærer utfordrer Mickey sin egen tenkning kontinuerlig, og deretter utfordrer han min, noe som gjør oss begge til mer effektive lærere underveis i prosessen. Uten unntak får jeg ny kunnskap fra hver eneste samtale vi har. Jeg beundrer Mickey som person like mye som jeg respekterer ham som lærer. Han er lojal, kjærlig, engasjert, intelligent og har en grenseløs intellektuell nysgjerrighet. Enten samtalen dreier seg om utdanning, film, bøker, hagearbeid eller (tør jeg nevne) New York Yankees, viser Mickey bredden i kunnskapen sin, og den påfallende evnen han har til å skape meningsfulle forbindelser på tvers av innholdsområder. Når han deltar i en samtale, legger han listen høyere for alle. Mickey er et eksempel på alt som er riktig med vår profesjon. Mickey, du er virkelig til stor inspirasjon. Tusen takk. Til slutt vil jeg takke de fire barna mine, Lauren, Casey, Chelsea og Cali. Selv om de egentlig ikke hadde noe med denne boken å gjøre, vet jeg at de vil åpne bokomslaget for å se om navnene deres står på trykk (og når sant skal sies, har de tilbakelagt en del kilometer sammen med meg på Delta Airlines!).

12


Om forfatteren Dr. Russell J. Quaglia er en anerkjent pioner verden over på utdanningsfeltet. Han er kjent for sitt urokkelige engasjement for å utvikle elevens stemme og ambisjoner, og i nyhetsmedier har Dr. Quaglia blitt beskrevet som Amerikas fremste autoritet når det gjelder dette arbeidet. Det innovative arbeidet hans er dokumentert i en stor samling forskningsbaserte publikasjoner, fremstående internasjonale foredragsopptredener og en fremgangsrik og voksende liste av ambisjonsrelatert arbeid. I forbindelse med dette arbeidet utformet Dr. Quaglia undersøkelsesserien School Voice, inkludert Student Voice, Teacher Voice, Parent Voice og iKnow My Class. Boken Student Voice: The Instrument of Change er allerede internasjonalt anerkjent. I tillegg til at han har grunnlagt og er leder for Quaglia Institute for Student Aspirations, har Dr. Quaglia også etablert og er for tiden styreleder for Aspirations Academies Trust, en bidragsyter til barne- og ungdomsskoler i England, som bygger på hans forskning på menneskers ambisjoner. Nylig har han grunnlagt Teacher Voice and Aspirations International Center, som er tilegnet å styrke lærernes stemme slik at de kan bli klar over sine egne ambisjoner og oppnå sitt fulle potensial. Dr. Quaglia fikk sin bachelorgrad på Assumption College, og han har en master i økonomi fra Boston College samt en master i utdanningsvitenskap og en doktorgrad fra Columbia University

13


om forfatteren

med spesialisering innenfor organisasjonsteori og atferd. Han har flere ganger blitt tildelt æresdoktorgrad innenfor humanitært arbeid for sitt engasjement for elever. Dr. Quaglias arbeid har også ført til at han har bidratt i en rekke nasjonale og internasjonale komiteer, noe som reflekterer hans brennende interesse for å sikre at elevers og læreres stemmer alltid blir hørt, anerkjent og fulgt opp.

14


Norsk forord Hvis du ønsker å bli en dyktig og involverende rektor, gir denne boken et operativt fokus på den lederrollen du skal utøve som skoleleder. I dagens skole er skolelederens ledelsesutøvelse strukket mellom det å utøve et relasjonelt lederskap og de administrative forventninger og krav som ligger til det å utøve god forvaltning ut fra et bredt spekter av styringssignaler fra eier, nasjonale retningslinjer, læreplaner, forskrifter og lover. Dagens skoleledere må finne nøkkelen til å løse de forvaltningsmessige forventningene og samtidig delta i den delen av skolen som er kjernen – elevens læring. Utfordringene for skoleledere er at de ofte havner «bakpå» i denne prioriteringsfloken og i for liten grad er en del av skolens pedagogiske arbeid. Det er i dette spennet den enkelte skoleleder må søke å skape et godt og profesjonelt apparat rundt sin rolle, slik at mer tid kan brukes på elevene og lærerne til det beste for opplæringen. Denne boken fokuserer på hvordan du som leder kan skape deg et utgangspunkt for å kunne utnytte og forsterke møtene med de ulike gruppene i skolen, foresatte og samfunnets øvrige ressurser. Forfatteren setter i denne boken søkelys på en viktig faktor for å oppnå dette, nemlig gjennom å lytte! Det å lytte for å lære er bokens kjernetese.

15


norsk forord

Ledere som bare snakker og ikke lytter, lykkes ikke med å skape en indre motivasjon hos sine viktigste støttespillere for å utvikle skolen. For å kunne oppnå en god skole som har fokus på den enkelte elevs læring, er forfatteren tydelig på at det er viktig å lytte til alle skolens medarbeidere, ikke bare lærerne. Forfatteren legger vekt på at det å lytte for å lære, og deretter lede, er vesentlig for å bygge en nødvendig tillitsbase for utvikling. Relasjonsbyggingen er etter egen erfaring nøkkelen til dette, og forfatteren gir gode eksempler og verktøy for hvordan du som skoleleder kan legge opp din modell for å bygge denne relasjonen og skape en tillitsbase for ditt lederskap. Forfatteren kaller dette for rektors volumkontroll, som skal hjelpe deg til å velge riktig «stemme» på de ulike arenaene. Min egen erfaring er at det å finne de formelle og de uformelle arenaene er nødvendig for at jeg som skoleleder i min aktive lytting trekker inn ulike synspunkter, erfaringer og forslag til utviklingsretninger på en måte som inngir tillit og interesse for det som deles, og viser at det er viktig for meg som leder. Utviklende skoleledere er, som forfatteren trekker frem, de som faktisk evner å lytte og lære. Det at samtaler mellom ulike grupper i skolen og skolelederen oppleves å gi merverdi for begge parter, er et viktig element for forfatteren. Dersom du som skoleleder «lærer» deg en arbeidsform der din lytting ikke gir reell medvirkning, hevder forfatteren med rette at du ei heller vil lykkes med dine målsettinger. Målsettinger for skolen forankres best gjennom en god lytte- og læreprosess! Forfatteren peker på at han i sine første år som rektor hadde store ambisjoner for og forventninger til sin egen stemme, men raskt innså at det ikke er mulig å effektuere handlinger ved å sitte på kontoret med en åpen dør. Aktiv lytting og læring krever at skolelederen er ute i skolen der elever, lærere og det administrative personalet er. Skolen og dens samarbeidspartnere er viktige arenaer for aktiv lytting. I boken trekker forfatteren frem gode modeller

16


norsk forord

for å skape et tett og godt samarbeid med foresatte og samfunnet rundt skolen. Et tett og forpliktende samarbeid med foresatte er nøkkelen til en god utvikling for den enkelte elev og for skolen som helhet. Det å etablere gode arenaer for aktiv lytting er, som forfatteren påpeker, viktig for at samarbeidet mellom skole og hjem blir den tillitsbasen som må til for at den enkelte elev skal utvikle seg slik de foresatte og skolen ønsker. Samfunnet rundt skolen er jo nettopp foresatte og deres familier, og gjennom å skape gode arenaer for aktiv lytting for ulike samfunnsaktører veves viktige ressurser sammen og bidrar til å løfte kvaliteten på skolen. I sum er forfatterens hovedbudskap at skolelederen må analysere alle grupper i og utenfor skolen, definere arenaer, delta på disse arenaene med en lyttende og lærende holdning, og evne å omsette den informasjonen og kunnskapen man tilegner seg, i aktive handlinger for å bedre elevenes læring. Det er dette som er skolelederens lederskap – å benytte stemmen etter at man har lyttet og lært! Boken er bygd opp etter dette mønsteret. Først beskrives skolelederens stemme som en inngang til de neste kapitlene. I det første kapitlet får du som leser innsikt i ulike perspektiver og rammer for rektorsstemmen og i grunnlaget for bokens grunnidé – «stemmemodellen». De etterfølgende kapitlene belyser skolelederens stemme opp mot skolens ulike grupper – elevene, lærerne, foreldrene og samfunnet. For hver av disse gruppene er kjernen i stemmemodellen den samme: lytte, lære og ta ledelsen. I hver enkelt gruppes kapittel får du «volumkontroller» for å velge «stemme», slik at du skal kunne utvikle en god lytte- og læreteknikk før du tar ledelsen. Hvert kapittel inneholder også noen gode refleksjonspørsmål som kan hjelpe deg til å reflektere over egen «stemmebruk». Forfatteren har krydret kapitlene med sitater fra skoleledere som utdyper og eksemplifiserer god stemmebruk, og ikke minst med gode sitater fra

17


norsk forord

sin bestemor – Bestemor Q – som var lærer, og som har gitt forfatteren gode impulser med hensyn til eget lederskap. I avslutningen av boken trekker forfatteren frem et svært viktig moment, nemlig at samfunnet rundt oss er i rask endring, og at skolen på mange måter «henger litt etter». Dette må vi ta igjen! Det er de effektive skolelederne som ikke jobber alene, men som skaper relasjoner, bygger tillit og skaper utvikling, som evner dette! Lytt, lær og ta ledelsen! God lesing! Stig Johannesen Rektor Hamar Katedralskole

18

Rektors stemme utdrag  

Se innholdsfortegnelse og les utdrag fra boken

Rektors stemme utdrag  

Se innholdsfortegnelse og les utdrag fra boken