__MAIN_TEXT__

Page 1


Leif Strandberg

Rammeplanen

42 spørsmål fra barnehagens hverdag Oversatt og tilrettelagt for norske lesere av Astrid Manger

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 3

11.09.17 14.35


Innhold Oversetters forord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. 17 Om de 42 spørsmålene – og alle svarene............................... 17 Forfatterens innledning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Fra Barnstugeutredningen til Läroplan for förskolan (Lpfö 98)........ Mine metoder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Slik er boken bygd opp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................

23 25 27 28

Kapittel 1 Normer og verdier.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Spørsmål 1 – om «det normale».. . . . . . . . . . . .............................. Den proksimale utviklingssonen.. . . . . . . . . . . .............................. Multiple identiteter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Å øve. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 1 – i forhold til den norske rammeplanen. . .............. Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 2 – om funksjonshemning.. . . . . . .............................. Før og nå.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Individ og gruppe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 2 – i forhold til den norske rammeplanen............... Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 3 – om kjønn og kjønnsroller. . . . .............................. Når gjør vi motstand?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Utprøving og utvikling er supert. . . . . . . . . . . . . ..............................

33 34 36 36 38 38 39 39 39 40 41 42 42 43 43 44 45

7

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 7

11.09.17 14.35


innhold

Læring og kjønn henger nøye sammen. . ................................. Proklamasjoner er vanskelige.. . . . . . ....................................... Ransak barnehagens rom!.. . . . . . . . . . ....................................... Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om kjønn, terminologi.. . . . . . . . . . . . . . ....................................... Om spørsmål 3 – i forhold til den norske rammeplanen............... Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 4 – om å feire jul.. . . . . . . . . ....................................... Hva er kultur?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Hvordan gjør barnehagen dette?. . . ....................................... Pedagogikken må ha et innhold.. . . ....................................... Men hvordan blir det med Luciafeiringen?.............................. Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 4 – i forhold til den norske rammeplanen............... Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 5 – om hårfarge. . . . . . . . . . . ....................................... Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 5 – i forhold til den norske rammeplanen............... Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!...........

46 47 47 49 49 50 51 51 52 53 54 55 56 56 57 57 59 59 60

Kapittel 2 Utvikling og læring.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Spørsmål 6 – om oppmerksomhet....................................... Hva er oppmerksomhet?.. . . . . . . . . . . ....................................... Gjør våre planer oss oppmerksomme på oppmerksomhet?......... Sine evner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Oppmerksomhet kan øves opp overalt.. ................................. Observere?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 6 – i forhold til den norske rammeplanen............... Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 7 – om å kle seg ut.. . . . . . ....................................... Oppmerksomhet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Hei, jeg vil noe!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Klovnen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Tror barna, eller gjennomskuer de?....................................... Noen råd til deg som pedagog i barnehagen...........................

61 63 63 64 65 65 66 67 67 68 68 69 70 70 71 73

8

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 8

11.09.17 14.35


innhold

Om spørsmål 7 – i forhold til den norske rammeplanen............... Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 8 – om hverdagens aktiviteter.. .............................. Å ankomme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Garderoben er større enn en skulle tro. . . . . .............................. Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 8 – i forhold til den norske rammeplanen............... Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 9 – om prosjekt og temaarbeid. . ............................. Når er et prosjekt bra?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Fordeler med temaer og prosjektarbeid.. . . .............................. Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 9 – i forhold til den norske rammeplanen............... Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 10 – om mange språk. . . . . . . . . . . . . .............................. Språk og læring hører uoppløselig sammen. . ........................... Språk er allsidig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Språk og dialoger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 10 – i forhold til den norske rammeplanen.............. Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 11 – om små gryter og sladring............................... Tunghørt og lydhør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Det kommer an på.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Språkspill.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Imitasjon og speilnevron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Skikk og bruk – prinsipp rundt det som angår en. . ..................... Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 11 – i forhold til den norske rammeplanen. . ............. Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 12 – om språk og tid.. . . . . . . . . . . . . .............................. Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 12 – i forhold til den norske rammeplanen.............. Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 13 – om kommunikasjons- og språkvansker............... Hva er ord?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Samtalen og ordet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................

73 74 74 75 76 78 78 78 79 79 81 82 83 83 84 84 84 87 88 88 89 90 90 91 92 92 94 94 94 95 95 100 100 101 102 103 103

9

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 9

11.09.17 14.35


innhold

Den indre talen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 13 – i forhold til den norske rammeplanen.............. Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 14 – om teknikk og naturvitenskap.......................... Å være usikker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 14 – i forhold til den norske rammeplanen.............. Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 15 – om barnas samarbeid.................................... Hei og velkommen!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... En kritisk bemerkning.. . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Barn og riktig og galt.. . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 15 – i forhold til den norske rammeplanen.............. Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 16 – om samlingsstunden..................................... Felles oppmerksomhet.. . . . . . . . . . . . . . ....................................... Lederskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Inspirasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Det er vanskelig å være med i samlingsstunden....................... Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 16 – i forhold til den norske rammeplanen.............. Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 17 – om et barn som rømmer................................. Barnehagen og barnehagens læreplan................................... Lag en IUP (individuell utviklingsplan)................................... Sammen med elev og foreldre.. . . . . ....................................... Målbilder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 17 – i forhold til den norske rammeplanen.............. Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 18 – om et viljesterkt barn. . ................................... Barnet mellom to stoler.. . . . . . . . . . . . . ....................................... Læreplanen og skriking.. . . . . . . . . . . . . ....................................... Leker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Den smarte kameraten.. . . . . . . . . . . . . . .......................................

104 105 105 106 106 106 109 110 111 111 113 114 115 116 117 117 117 118 118 119 119 120 120 121 121 122 124 124 126 127 127 128 128 129 129 131 131

10

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 10

11.09.17 14.35


innhold

Gjør noe!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 18 – i forhold til den norske rammeplanen.............. Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 19 – om Siri som bestemmer.. . . .............................. Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 19 – i forhold til den norske rammeplanen.............. Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 20 – om bråk rundt matbordet............................... Ti stille og spis!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Mat og utvikling.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. It takes two to eat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. All læring begynner som imitasjon.. . . . . . . . .............................. Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 20 – i forhold til den norske rammeplanen............. Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 21 – om selvfølelse og selvtillit............................... Prestasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 21 – i forhold til den norske rammeplanen.............. Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 22 – om å gråte og leke sisten.. .............................. Sterke følelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 22 – i forhold til den norske rammeplanen. . ............ Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 23 – om å arbeide med barnehagens rom. . ................ Hva er et rom?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Rommene påvirker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Tilgjengelighet er viktig.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Hva sier så den svenske læreplanen om rom?.......................... Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 23 – i forhold til den norske rammeplanen. . ............ Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 24 – om barnehager på mindre steder og i storbyer. . ... Barnehagen og likeverdigheten.. . . . . . . . . . . . . .............................. Inspirasjon fra omgivelsene?. . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................

132 132 132 133 134 137 137 138 138 138 139 140 141 142 142 143 143 147 148 148 148 149 150 152 152 153 153 154 154 155 156 156 157 158 158 159 161

11

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 11

11.09.17 14.35


innhold

Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 24 – i forhold til den norske rammeplanen.. ............ Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 25 – om barnet som vil planlegge sin egen dag. . ......... Hva er det barnet sliter med?. . . . . . . ....................................... Hva sier læreplanen?.. . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Hvordan øve?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 25 – i forhold til den norske rammeplanen. . ............ Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 26 – om barneselskap. . . ....................................... Uansett bakgrunn, alle får være med. . ................................... Å sette sammen grupper.. . . . . . . . . . . ....................................... Du skal støtte læringen til kameraten din............................... Det tar ikke så mye tid.. . . . . . . . . . . . . . ....................................... Barnebesøket der hjemme. . . . . . . . . . ....................................... Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 26 – i forhold til den norske rammeplanen.. ............ Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 27 – om barnegruppens størrelse........................... Avdelinger og ansvarsbarn.. . . . . . . . . ....................................... Fruktbare problemstillinger. . . . . . . . . ....................................... Magiske delingstall.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Et hasardspill?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 27 – i forhold til den norske rammeplanen. . ............ Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 28 – om sladder og barn som sladrer....................... Et sammensatt sosialt landskap. . . . ....................................... Det sosiale livets ABC. . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 28 – i forhold til den norske rammeplanen.. ............ Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 29 – om hersketeknikker...................................... Det handler om læring.. . . . . . . . . . . . . . ....................................... Fra hersketeknikk til hjelpeteknikk........................................ Å øve opp hjelpeteknikker.. . . . . . . . . . .......................................

164 164 165 165 166 167 168 169 170 170 171 171 171 173 173 174 175 175 176 176 177 178 179 180 180 181 181 182 182 183 186 186 187 187 188 189 189

12

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 12

11.09.17 14.35


innhold

Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 29 – i forhold til den norske rammeplanen.. ............ Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 30 – om bærekraftig utvikling. . .............................. Den giftige havna.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Bærekraftig utvikling i barnehagen. . . . . . . . . .............................. Å bevare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Å gjenvinne og gjenbruke.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Å være til nytte for andre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Sosial handlingsberedskap.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 30 – i forhold til den norske rammeplanen............. Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 31 – om styreren i barnehagen............................... Barnehagen i går og i dag.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Vuggestuemammaer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Lederutdanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Nye lederutdanninger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Orden på målspørsmålene.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. «Rektorsutbildning».. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Nå handler det om sjefer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Om spørsmål 31 – i forhold til den norske rammeplanen.............. Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!...........

190 191 191 192 192 193 193 194 194 195 196 196 197 197 198 198 199 200 200 201 201 202 203

Kapittel 3 Barns medvirkning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Spørsmål 32 – om barns medvirkning.. . . . .............................. Nivå 1: Individnivå.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Nivå 2: Ta ansvar for egne handlinger og barnehagens miljø........ Nivå 3: Demokratiske prinsipper og samarbeid........................ Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 32 – i forhold til den norske rammeplanen. . ............ Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 33 – om å velge, bli valgt og finne egne interesser. . ..... Å velge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Annonseavisen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Noen råd til deg som pedagog.. . . . . . . . . . . . . ..............................

205 206 207 209 213 213 214 215 215 216 217 219

13

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 13

11.09.17 14.35


innhold

Om spørsmål 33 – i forhold til den norske rammeplanen. . ............ 219 Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... 220 Kapittel 4 Barnehage og hjem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Spørsmål 34 – om mat og hvile.. . . ....................................... Omsorg eller læring?.. . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Overganger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Eventyrene om overgangene.. . . . . . . ....................................... Hjemmets verden og barnehagens verden.............................. Å samtale og å bli enige. . . . . . . . . . . . . ....................................... Noen råd til deg som pedagog.. . . . ....................................... Om spørsmål 34 – i forhold til den norske rammeplanen............. Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 35 – om samarbeid mellom hjem og barnehage.......... Andre modeller.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Noen råd til deg som pedagog.. . . . ....................................... Noen råd til deg som styrer.. . . . . . . ....................................... Om spørsmål 35 – i forhold til den norske rammeplanen. . ............ Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 36 – om når vi blir satt opp mot hverandre................ En tango for tre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Barnehagen og tangoen for tre.. . . . ....................................... Barnets stemme!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Barnets bidrag.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Blir foreldrene fornøyd?.. . . . . . . . . . . . . ....................................... Noen råd til deg som pedagog.. . . . ....................................... Om spørsmål 36 – i forhold til den norske rammeplanen.. ............ Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 37 – om barns seksualitet..................................... Noen råd til deg som pedagog.. . . . ....................................... Om spørsmål 37 – i forhold til den norske rammeplanen. . ............ Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 38 – om tillit og meldeplikt.. .................................. Lovverk som handler om barn.. . . . . ....................................... Barnehagen som myndighet.. . . . . . . .......................................

221 222 223 224 224 226 227 229 229 230 230 233 235 236 236 237 238 238 239 240 242 244 244 245 245 246 249 250 251 251 251 252

14

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 14

11.09.17 14.35


innhold

Konsekvenser.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Noen råd til deg som pedagog.. . . . . . . . . . . . . .............................. Om spørsmål 38 – i forhold til den norske rammeplanen.. ............ Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 39 – om ulikt syn på ulike saker.............................. Selvransakelse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Barnets stemme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Noen råd til deg som pedagog.. . . . . . . . . . . . . .............................. Om spørsmål 39 – i forhold til den norske rammeplanen.. ............ Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 40 – om sommerminner.. . . . . . . . .............................. Noen råd til deg som pedagog i barnehagen........................... Om spørsmål 40 – i forhold til den norske rammeplanen............. Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!...........

254 255 256 256 257 257 258 260 260 261 261 263 263 264

Kapittel 5 Oppfølging, evaluering og utvikling.. . . . . . . .............................. Spørsmål 41 – om å lære å kjenne et barn.............................. Barnets dokument.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Noen råd til deg som pedagog.. . . . . . . . . . . . . .............................. Om spørsmål 41 – i forhold til den norske rammeplanen.............. Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!........... Spørsmål 42 – om å være flink eller god.. .............................. De vanskelige adjektivene.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Noen råd til deg som pedagog.. . . . . . . . . . . . . .............................. Om spørsmål 42 – i forhold til den norske rammeplanen............. Til deg som pedagog i norsk barnehage: Nå er det din tur!...........

265 266 268 269 270 270 271 271 273 273 274

Persongalleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. 275 Lesetips – litteraturliste.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. 282 Vedlegg Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. . ... 285

15

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 15

11.09.17 14.35


Oversetters forord Om de 42 spørsmålene – og alle svarene Douglas Adams skriver i boken Haikerens guide til galaksen om det å lete etter spørsmål og svar, om alle anstrengelser som må til, om alt vi må prøve og øve. Kanskje, en vakker dag, kan en også finne frem til meningen med selve livet. Å finne svar på alle spørsmål er ingen enkel oppgave, og alle verktøy må tas i bruk. Jo mer vi leter, dess vanskeligere kan det ofte bli. Vi møter så mye nytt på den lange læringsreisen vår! Kanskje vi også vil oppdage at svar som skulle være så enkle å finne, slett ikke er de svarene vi hadde tenkt, eller trodd, var mulige svar. Kanskje det er nettopp dette som vil løfte deg videre til nye svar og, ikke minst, nye måter å tenke på … det fins hundre … Her er et lite utdrag fra kapittel 38 i Haikerens guide til galaksen av Douglas Adams. En svak summing lød fra datamaskinen. «God morgen,» sa Dypsindige Tenker til slutt. «Eh … god morgen, O Dypsindige Tenker,» sa Loonquawl nervøst. «Er det … eh … har du …» «Et svar til dere?» avbrøt Dypsindige Tenker majestetisk. «Ja, det har jeg.»

17

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 17

11.09.17 14.35


oversetters forord

De to mennene skalv av forventning. De hadde ikke ventet forgjeves. «Så det finnes virkelig et svar?» spurte Phouchg åndeløst. «Det finnes virkelig et svar,» bekreftet Dypsindige Tenker. «På alt? På det store spørsmålet om livet, om universet og alt mulig?» «Ja.» Begge mennene hadde blitt utdannet for dette øyeblikkets skyld, hele livet deres hadde vært en forberedelse, de hadde blitt utvalgt ved fødselen til å være dem som skulle være vitne til datamaskinens svar, men likevel satt de plutselig bare og gispet og krympet seg som forventningsfulle små barn. «Og du er klar til å fortelle oss det?» spurte Loonquawl. «Ja, det er jeg.» «Nå?» «Nå,» sa Dypsindige Tenker Begge fuktet de tørre leppene sine. «Men jeg tror ikke,» sa Dypsindige Tenker, «at dere kommer til å like det.» «Det gjør ingenting,» sa Phouchg. «Vi må få vite det. Nå!» «Nå?» spurte Dypsindige Tenker. «Ja! Nå …» «Ja vel, da,» sa datamaskinen og ble stille et øyeblikk. De to mennene klarte ikke å sitte i ro. Spenningen var uutholdelig. «Fortell oss det!» «Ja vel, da,» sa Dypsindige Tenker. «Svaret på det store spørsmålet …» «Ja …!» «Om livet, universet og alt mulig …,» sa Dypsindige Tenker. «Ja …!» «Er …!» sa Dypsindige Tenker og tok en liten pause igjen. «Ja …!»

18

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 18

11.09.17 14.35


oversetters forord

«Er …!» «Ja …!!! …?» «FØRTITO,» sa Dypsindige Tenker med uendelig tyngde og ro. Douglas Adams Haikerens guide til galaksen (2008) Mennesker har bruk for inspirasjon, fra andre enn seg selv, og inspirasjon finnes over alt rundt oss! Ordet inspirasjon kommer fra det latinske ordet inspirare, som betyr puste inn, pust, blåse, ånde inn i eller åndedrag. Vi bruker også begrepet i overført betydning: stimulans eller påvirkning til for eksempel kunstnerisk virksomhet som dans eller musikk, eller til ny pedagogisk virksomhet. Vi må la begrepet inspirasjon være et positivt ladet ord med mange positive betydninger, slik at vi alltid kan la oss inspirere av noe eller noen i den sammenhengen vi til enhver tid inngår i. Igjen har jeg latt meg inspirere av Leif Strandberg, og igjen har jeg fått muligheten til å oversette en bok av ham. Denne gangen en bok som har den svenske tittelen Läroplanen, barnen och jag. Igjen blir jeg gjort oppmerksom på Strandbergs evner og ferdigheter når det gjelder å knytte hverdagsspørsmål til sine pedagogisk-psykologiske kunnskaper, til sine mangeårige erfaringer og til læreplaner for barnehage og skole. Strandberg har også, selvsagt, satt seg godt inn i den nye norske rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Det som fikk meg til å like denne boken så godt, er Strandbergs evne til å la oppmerksomheten hvile på de menneskene som hver dag er sammen med barna, ute i barnehagen. Her blir hverdagens spørsmål satt inn i en større sammenheng, og dermed i et videre perspektiv, ikke minst for barn og foreldre. I arbeidet med oversettelsen av boken måtte både Leif Strandberg og jeg tenke og lytte, mange ganger. Vi måtte stille oss spørsmålet: Kan en bok som tar utgangspunkt i den svenske læreplanen, ha

19

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 19

11.09.17 14.35


oversetters forord

relevans for de norske barnehagene og den norske rammeplanen? Vi ble fort enige! Mitt svar er et ubetinget JA! Først og fremst fordi barnehagevirksomheten i våre to land, Sverige og Norge, på svært mange måter ligner hverandre: Vi lever i den samme demokratiske tradisjonen, vi er enige når det gjelder barn og barns rettigheter, og vi har gjennom mange år utvekslet erfaringer og kunnskap, både fra barnehagepraksis og fra forskning. Vi er med andre ord like, men likevel aldri helt like. Det fins nyanser som skiller oss. Disse nyansene er viktige, de sier noe spesifikt om det som er Norge, og om det som er Sverige. Likheter og forskjeller blir gjennom hele boken løftet frem, spesielt i avsnittene som avslutter hvert av de 42 spørsmålene. I boken, akkurat som i vår egen hverdag, møter vi hele tiden språk. Språk er mye forskjellig: Det vi leser, og det vi hører, det vi tror vi leser, og det vi tror vi hører. Det er kroppsspråk, gester og miner. Det er det uttalte og det uuttalte. Barn har hundre språk, som Loris Malaguzzi i barnehagene i Reggio Emilia så klokt har sagt det. Språk er vanskelig, og det er derfor viktig å ha med seg det som blir sagt i barnehagene i Reggio Emilia: Det å være lyttende må gå foran alt i arbeidet med barn og læring. Vi må lytte til barn, til foreldre, til kollegaer og til det som står i læreplanen vår, altså i rammeplanen. Vår norske læreplan heter Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Når Leif Strandberg i boken skriver om læreplanen, så er det samtidig vår rammeplan han skriver om: rammeplanen som et pedagogisk verktøy, i tillegg til andre verktøy for daglig arbeid med barnehagens innhold og oppgaver. I denne norske oversettelsen av Leif Strandbergs bok blir du, som pedagogisk leder i norsk barnehage, presentert for avsnitt hentet fra vår nye norske rammeplan. Forfatteren relaterer 42 spørsmål han har fått fra svenske pedagoger, og de rådene han har gitt til dem, til tilsvarende avsnitt i den norske rammeplanen – avsnitt

20

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 20

11.09.17 14.35


oversetters forord

som har relevans for deg i din hverdag. Nå må du, som pedagog i din barnehage, svare på bokens 42 spørsmål ut fra dine kunnskaper, dine erfaringer og din praksis. Vi håper at dette kan støtte deg om du får slike spørsmål som forfatteren har fått fra svenske pedagoger. Vi gir også deg og dine kollegaer i barnehagen en felles utfordring: Hvordan er det i din barnehage, og hvordan kan dere, sammen, ut­ vikle egen praksis, for å sikre barns lek, læring og utvikling? Til dere barn: Jeg ønsker at dere, hele dagen og hver dag, vil la dere inspirere, gjerne av en smart kamerat, til å gå et steg videre i egen lek og læring. De voksne er der med dere for å se til at dere alltid skal få leke og lære, litt mer. Til dere pedagoger, og andre voksne i barnehagen: Jeg håper at denne boken og den norske rammeplanen, selvsagt i tillegg til dine egne kunnskaper og erfaringer fra barnehagepraksis, skal bli nyttige og viktige verktøy – verktøy som hver dag kan brukes som støtte for og påminnelse om barnehagens innhold og oppgaver. Til dere foreldre: Jeg håper at boken kan gi dere, som foreldre til barnehagebarn, kunnskap om og innsikt i den hverdagen som ditt barn så mange timer skal leke og lære i. Din medvirkning er svært viktig for barnehagens utvikling. Du kan ikke bestemme det daglige innholdet, til det har vi en rammeplan og pedagoger. Men du kan, med førstehåndskunnskapen du har om barnet ditt, bidra til at barnehagevirksomheten blir bedre og bedre, både for ditt barn og for alle andre barn. Oppsummert: Denne boken er tenkt å være en inspirasjon for deg som hver dag arbeider for å støtte barns egen utvikling, lek og læring, enten du er barnehageeier, forelder, styrer, pedagog eller pedagogisk medarbeider. Lytt til barna, til dine kollegaer, til foreldre, til forskere og til forfattere. Bruk alt dette som tillegg til dine egne kunnskaper og erfaringer,

21

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 21

11.09.17 14.35


oversetters forord

slik at du kan få hundre måter å tenke på og hundre tanker som kan gi deg nye svar. Det fins nemlig hundre! Erfaringer gjennom en lang praksis har lært meg at uten verktøy er det vanskelig å finne svar. Bruk det verktøyet som denne flotte boken (og rammeplanen) kan være for deg. La deg inspi­rere av bokens 42 spørsmål! TAKK for all inspirasjon, kjære barnebarn: Lotta, Embla, Ariane, Ludvig, Lykke og Floke. Takk også til barn og voksne i Ruseløkka barnehage, som alltid deler sin daglige praksis med meg. Notodden 24.08.2017 Astrid Manger

22

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 22

11.09.17 14.35


Forfatterens innledning Kjære barnehagelærer! Du har valgt et yrke der barn er i sentrum. Din oppgave er å oppmuntre og støtte barna i deres utvikling. Ja, du skal ikke bare oppmuntre og støtte, du skal til og med sikre at barnas utvikling går i en bestemt retning. Legger du merke til at ordet «skal» dukker opp to ganger i disse tre innledende setningene? Det fins mange «skal» i din jobb. «Barnehagelæreren skal …» Slik står det hele tiden skrevet i nasjonale planer for barnehagen, både i Sverige og i Norge. (Sv: Läroplanen för förskolan, Lpfö, revidert 2010. No: Rammeplan for barnehagens oppgaver og innhold, ny 2017.) Barnehagelæreren skal ha ansvar for at rammeplanen gjennomsyrer den daglige virksomheten i barnehagen. Barnehagelæreren skal ha ansvar for at grunnleggende normer og verdier er på plass i barnehagen. Barnehagelæreren skal ha ansvar for at samarbeidet mellom hjem og barnehage blir godt, og at samspillet mellom barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO) fungerer. Barnehagelæreren skal også ha ansvar for at den pedagogiske virksomheten blir fulgt opp, og at vurdering av virksomheten er en stadig pågående prosess. Hvorfor er det så mange «skal» i din jobb? Svaret er svært enkelt: Barn er det viktigste som fins, og de har bruk for voksnes beskyttelse og omsorg. De har også bruk for voksnes veiledning; de må lære av de voksne. Barn må lære å orientere

23

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 23

11.09.17 14.35


forfatterens innledning

seg, både i det som fins i dag, og i det som ennå ikke fins. Dagens barn er morgendagens voksne. Det er de barna som begynner i barnehagen i dag, som midt på 2000-tallet vil være de voksne som bygger samfunnet. Hvordan vil vi at det samfunnet skal se ut? Hvordan vil vi at menneskene skal ha det? Hvilket samfunn vil vi ha? Å svare på disse spørsmålene er, indirekte, din jobb. Du jobber i dag med barna slik at de skal utvikle seg og ha det bra, og være klare til håndtere en fremtid som verken du eller noen annen vet så mye om. Barnehagen er dermed en skikkelig fremtidsjobb: «… barna er jo faktisk den eneste konkrete forbindelsen vi har til fremtiden», slik den daværende sosialdemokratiske statsministeren Olof Palme uttrykte det på en partikongress i 1975. Disse spørsmålene er så viktige at staten, i en læreplan, med alle midler vil sikre at de yngste barnas opphold i barnehagen skal bli bra. Staten vil at alle som jobber i barnehagen, skal forstå hvor viktig jobben er, og at du som barnehagelærer har et stort ansvar for at det som skjer, skal bli bra. Altså: Barnehagelæreren skal! Hva er det så du gjør når du «skal ha ansvar for …»? Denne boken vil hjelpe deg med å få skuldre til å bære dette ansvaret, med å få verktøy som skal vise deg hva du skal gjøre når du «skal ha ansvar for». Jeg, som vil være ditt hjelpemiddel i dette ansvarsfulle arbeidet, har arbeidet hele mitt yrkesliv med barn og unge i barnehager og skoler, og min oppmerksomhet har alltid vært rettet mot barns læring. Jeg er utdannet psykolog, og jeg er forfatter. Jeg tok min utdanning på Umeå universitet i årene mellom 1969 og 1974. Deretter arbeidet jeg som psykolog på skoler og i barnehager i kommuner nord i Sverige: Pajala, Umeå, Östersund, Luleå, Piteå. Etter tjue år startet jeg virksomheten Strandberg AB. Innretningen på arbeidet mitt forble den samme: barn og unges læring, Men rent geografisk ble arbeidsfeltet mitt utvidet til å gjelde hele Sverige. Nå, etter nær førti yrkesaktive år, har jeg hatt oppdrag i alle deler av

24

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 24

11.09.17 14.35


forfatterens innledning

Sverige, fra Karesuando i nord til Malmö i sør, fra Dals Långed i vest til Östhammar i øst. Jeg har til og med arbeidet utenlands: i Serbia, Bosnia, Russland, Hviterussland, Litauen, Tyskland, Skottland, USA, Færøyene, Danmark, Finland og Norge. Jeg har skrevet følgende bøker, nå oversatt til dansk, færøysk og norsk: • Vygotskij, barnen och jag (2014). (Til norsk 2015: Vygotskij, barna og den lange læringsreisen) • Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar (2006). (Til norsk 2008: Vygotsky i praksis. Blant pugghester og fuskelapper) • «Kreatör, regissör, aktivist», et kap. i boken Psykolog i skolan (2009). • Bland mentorer, IUP och utvecklingszoner (2008) Jeg inngår i nasjonale og internasjonale nettverk der Vygotskijs kulturhistoriske (eller sosiokulturelle) psykologi er en fellesnevner. Jeg medvirker hele tiden med kronikker på Förskoleforum, Sveriges ledende kompetanse- og utviklingsforum for alt personale i barnehagen (www.forskoleforum.se). Når du leser boken, vil du få enda mer greie på hvem jeg er, og hvordan jeg resonnerer. Jeg vil likevel her passe på å nevne et spesielt aspekt som har vært, og fremdeles er, viktig for meg: Nemlig forholdet til Piagets, henholdsvis Vygotskijs, teorier om barns utvikling og læring.

Fra Barnstugeutredningen til Läroplan for förskolan (Lpfö 98) I psykologutdanningen min, i studiedelen om barns utvikling, hadde vi en statlig offentlig utredning (SOU) som pensumlitteratur: Barnstugeutredningen (SOU 1972: 26–27). Bøkene hadde titlene Förskolan del I og Förskolan del II.

25

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 25

11.09.17 14.35


forfatterens innledning

Jeg likte svært godt denne utredningen og disse bøkene. Her var det en innholdsrik fortelling om barn og en varm og positiv forventning om alt det flotte en barnehage skulle kunne gjøre sammen med barna. Barnstugeutredningen var preget av den sveitsiske psykologen Jean Piaget (1896–1980), som jeg hadde lest og funnet interessant. I mine første yrkesaktive år, ute i barnehager og skoler, var jeg derfor svært inspirert av Piaget. Fra 1990-tallet ble imidlertid den sovjetiske læreren og psykologen Vygotskij (1896–1934) mitt nye reisefølge. Vygotskij var imponert over Piagets arbeider, som han videreutviklet. Han satte seg på Piagets skuldre og tok tankene om barns utvikling et steg videre: • fra å vektlegge individ til å vektlegge samarbeid mellom individer • fra oppmerksomhet på nåtid, hvordan barn «er», til oppmerksomhet på det som barnet kan «bli» (utviklingssoner) • fra å vektlegge det mentale (hodet) til en bredere interesse for barnets sammenhenger (kultur) og barnets tilgang til verktøy (artefakter) Min interesse for Vygotskij var også koblet til de læreplanreformer som fant sted på 1990-tallet. I 1998 fikk barnehagene i Sverige sin første nasjonale læreplan, Lpfö 98. Planen takket, akkurat som jeg selv, Piaget for godt reisefølge i tiden med Barnstugeutredningen. Lpfö 98 hadde også, akkurat som jeg selv, begynt å se mer på Vygotskijs sosiokulturelle perspektiv! I dette perspektivskiftet ble læring satt i høysetet, og barnehagen ble en del av utdanningssystemet (fra tidligere å ha tilhørt Sosialdepartementet). I mine tidligere bøker har jeg nøye beskrevet dette perspektivskillet. Jeg vil også i denne boken nå og da komme tilbake til disse ulike utgangspunktene. Mine yrkesaktive år har fremfor alt blitt preget av alle de tusenvis av møter jeg har hatt ute i barnehager og skoler. Utallige er de

26

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 26

11.09.17 14.35


forfatterens innledning

stundene da vi har sittet sammen, dere pedagoger og jeg, og forsøkt å løse hverdagslige problemer som har handlet om barns utvikling og læring. Denne boken tar opp spørsmål og refleksjoner fra slike møter ute i barnehagen. Jeg har, som psykolog, prøvd å være behjelpelig i de daglige gjøremål med barna. Noen ganger har jeg, som ekspert, tilført spesifikk kunnskap til et arbeidslag eller til en enkelt pedagog. Andre ganger har jeg sammen med et arbeidslag, f.eks. i en barne­hage, reflektert for å finne løsninger på hvordan virksomheten skal kunne utvikles til å bli et morsomt og lærerikt sted for barna. Dette kalles veiledning. I løpet av mine vel førti år blant pedagoger og barn har jeg høstet mange erfaringer og utviklet en del metoder for å lede og delta i samtale om barna, og å videreføre samtalen i en retning som gagner barna. Dette, å utvikle pedagogikken gjennom samtale, er nettopp det du som barnehagelærer skal gjøre når du «skal ha ansvar for». Du skal hjelpe arbeidslaget ditt til å ta et steg videre. Noen ganger er det arbeidskamerater som kommer med problemer eller spørsmålsstillinger, andre ganger er det du selv, som barnehagelærer, som tar opp et viktig spørsmål. I denne boken vil jeg vise deg hvordan jeg har gjort og gjør. Du må veldig gjerne «herme» etter meg og mine metoder, men fremfor alt tror jeg at du med hjelp og inspirasjon av de situasjonene du møter i boken, kommer til å utvikle dine helt egne metoder.

Mine metoder Som du snart vil oppdage, er jeg ikke redd for å ta stilling. Jeg er hundre prosent lojal mot det som står i læreplanene, og derfor kjenner jeg meg også fri til å utnytte alt jeg har lært om barn og læring gjennom mine yrkesaktive år. Jeg forteller om og viser deg alt jeg kan og vet. Jeg drar i gang et ellet flere resonnementer, og jeg er åpen for

27

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 27

11.09.17 14.35


r med er det

forfatterens innledning

at det kan finnes andre tanker enn mine egne. Jeg vil at arbeidslaget, på egen hånd, skal fortsette med å skape sin måte å ha en stadig pågående refleksjon rundt barns utvikling og læring på. Det jeg aller helst vil lære deg, er å ikke være blyg og forsiktig, men modig og innstilt på å gjøre – å gjøre noe nytt sammen med dine kollegaer. Jeg vil inspirere deg til å gjøre det samme som jeg gjør: By på dine kunnskaper, la dem bli utgangspunkt for samtaler og for å holde refleksjonene i gang! Jeg vil også lære deg å holde fra hverandre hva dere i barnehagen skal legge dere borti, og hva dere ikke skal legge dere borti. Som du også vil oppdage, vil jeg hele tiden gå inn i selve innholdet, det barna faktisk gjør. Å veilede (å ha ansvar for) er å engasjere seg i de konkrete spørsmålene og hverdagslige problemene som arbeidslaget må håndtere. I dette konkrete og detaljrike arbeidet er det en stor styrke å ha en læreplan i ryggen.

Slik er boken bygd opp Boken består av fem kapitler: 1. Normer og verdier 2. Utvikling og læring 3. Barns medvirkning 4. Barnehagen og hjemmet 5. Oppfølging, vurdering og utvikling Kapitlene tilsvarer inndelingen i den svenske læreplanen. Det er to grunner til dette. Den første grunnen er at denne læreplanen er en veldig fin bok om barn: Den beskriver hva (hvilke eventyr) som er bra for barn å få være med på, og den gir løfte om at alle barnehager skal gjøre alt de kan for at barn skal få være med på disse eventyrene. Læreplanen er et løfte til barna. Læreplanen utfordrer barna, uten

28

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 28

11.09.17 14.35


forfatterens innledning

å stille urimelige krav til dem. Den gir barna muligheter til å være subjekter, til å være med og å påvirke sine egne liv. Den andre grunnen til at denne boken bruker samme kapittelinndeling som den svenske læreplanen, er at den tydeliggjør fem ansvarsområder. Som barnehagelærer har du til oppdrag å se til at barnehagen din virkelig arbeider i henhold til læreplanen – at dere holder løftet som er gitt til barna. I boken min kommer du som leser til å se hvordan hvert eneste tilsynelatende hverdagslige og enkle spørsmål har en relasjon til det som skrives om barn i planen. Jeg vil hjelpe deg som barnehagelærer til å se relasjoner mellom hverdagen og det som står skrevet i læreplanen, slik at du kan bruke de hverdagslige hendelsene i den retningen som er tenkt. Hvert kapittel inneholder forskjellige spørsmålsstillinger og temaer. Spørsmålene har jeg fått ved ulike veiledninger, eller de har blitt skrevet til meg som skribent i Förskoleforum. Kapitlene består av tre punkter. De starter alltid med et spørsmål, så kommer min veiledning og deretter noen sammenfattende refleksjoner og tips til deg under overskriften «Noen råd til deg som pedagog i barnehagen». I den norske oversettelsen vil du, som norsk pedagog, møte en egen utfordring: Hvordan står det til i din barne­hage? Hvordan følger dere det pedagogiske oppdraget som er gitt dere? Du kan starte lesingen hvor du vil. Hvert avsnitt står på egne ben, selv om de selvsagt henger sammen med hverandre. Du kan også velge ut et avsnitt som du syns er spesielt aktuelt for din barnehage. Du kan la spørsmålet bli et utgangspunkt for et avdelingsmøte eller for et pedagogmøte. Noen av avsnittene passer også til et foreldremøte, men i første rekke tror jeg boken passer best for pedagogene i barnehagen. Det er lurt å lese denne boken og samtidig ha den norske rammeplanen for hånden (som du også finner som vedlegg bakerst), selv om de viktigste tekstene fra planen kommer til å bli sitert. Hvert

29

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 29

11.09.17 14.35


forfatterens innledning

kapittel innledes nemlig med en kortere introduksjon av det temaet som tas opp, samt et utdrag fra den teksten som handler om dette temaet. Jeg følger strengt læreplanens tekst, og innimellom gjør jeg noen historiske tilbakeblikk. Dette gjør jeg for å vise at synet på barn og læring endrer seg. Du som har lest mine tidligere bøker eller har lyttet til meg i forelesninger og veiledninger, kommer til å kjenne igjen den røde tråden min: Det sosiokulturelle perspektivet. For deg som møter meg for første gang, kommer her et lynkurs i det som ligger bak mine resonnementer i boken, og noen begrepsforklaringer kan være nødvendige. • Kan-ikke og Kan Jeg tenker at barns læring er en bevegelse mellom Kan-ikke og Kan. Kan-ikke er et opplagt utgangspunkt, et utgangspunkt uten skam og skyldfølelse, en helt legitim begynnelse på en læringsreise. Kan-ikke er altså ikke en defekt, det er en billett. • Utviklingssoner og smarte kamerater Den viktigste faktoren for at et barn skal kunne komme til Kan, er å knytte det til en kamerat som akkurat nå kan litt mer enn barnet. Sammen med denne fiffige kameraten (som kan være en pedagog eller et annet barn i barnegruppen) kan barnet agere ett hode høyere, gjennom imitasjon. Dette magiske øyeblikket, når barnet slår følge med en smart kamerat og begynner å agere ett hode høyere, kalles den proksimale utviklingssonen. Uttrykket ett hode høyere kan høres litt merkelig ut, men det har sitt opphav i det Vygotskij skrev om lekens betydning: «I leken agerer et barn utover sin alder, over sin vanlige atferd; i leken er det som om barnet skulle være ett hode høyere enn hva det er.» (Vygotskij 1978)

30

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 30

11.09.17 14.35


forfatterens innledning

• It takes two For å minne oss om læringens stadig nærværende sosiale dimensjoner benytter jeg meg ofte av de engelske ordene it takes two. Dette henspiller på uttrykket it takes two to tango: en må være to for å danse tango. • Lekens metoder Leken er en av mange aktiviteter der barn kan agere ett hode høyere. I leken kan de ta ett steg til, være en annen enn den de er. • • • •

Barn skaper og finner opp sin egen, imaginære verden. Barn går inn i roller, de later som om de er andre enn dem de er. Barn benytter seg av rekvisitter. Barn leker sammen.

31

107246 GRMAT Rammeplanen 170101.indd 31

11.09.17 14.35

Profile for Cappelen Damm

Rammeplanen. 42 spørsmål fra barnehagens hverdag: Utdrag  

Innholdsfortegnelse og utdrag fra boka

Rammeplanen. 42 spørsmål fra barnehagens hverdag: Utdrag  

Innholdsfortegnelse og utdrag fra boka