Page 1

Anne-Lise Gjerdrum

Tusen millioner e ns b rer

3B

ok

Et matematikkverk fra Cappelen Damm

Elisabet W. Kristiansen

B okmål 3B_TMLærerens bok_omslag.indd 1

08.02.13 12:15


Anne-Lise Gjerdrum • Elisabet W. Kristiansen

en er s

k

3B

bo

Lær

Tusen millioner Bokmål

Tusen millioner stjerner, stråler, blinker tusen millioner skinner, lyser, vinker lys du klare stjerne over hav og hei på min lille tå så jeg kan telle deg telle tusen millioner Syng «Tusen millioner». Tekst og noter s. 147. CD 1 spor 1

3B_TMLærerperm 140213.indd 1

14.02.13 17:36


Til læreren Ny utgave fra og med 2011 • Den nye utgaven av Tusen millioner gir elever og lærere de verktøyene de trenger for å nå kompetansemålene i K06. Kompetansemålene er brutt ned til konkrete delmål og tilpasset veiledningen til fagplanen. • Læreverket egner seg godt for veiledet matematikkundervisning og byr på rike differensieringsmuligheter gjennom stor bredde i komponentløsningen. Nettsted • Den nye utgaven har fått et stort og innholdsrikt nettsted med øvingsoppgaver til både kapitler og emner, samt morsomme spill for trening av grunnleggende ferdigheter og hoderegning. • For læreren fins konkreter, tallinjer og stillbar klokke til bruk på interaktiv tavle, i tillegg til kopieringsoriginaler, samarbeidsoppgaver, prøver og skjemaer for vurdering av måloppnåelse. Grunnbøker på interaktiv tavle • Alle grunnbøkene tilbys i digitale versjoner (tavlebøker) for visning på interaktiv tavle. Her er sangene og tekstene til Tusen millioner knyttet til hver enkelt side og det er lagt inn metodiske kommentarer til hjelp for læreren. Læreren kan også selv enkelt legge inn kommentarer og knytte lenker til de enkelte sidene. Tusen millioner 1–4 består av: • Grunnbok A og B • Oppgavebok • Jeg regner nøtter (2. til 4. trinn) • Oppgavekort (2. til 4. trinn) • Lærerens bok A og B • Fasit til oppgavebok (4. trinn) Tilleggsmateriell: • Tellevers om tusen ting (bildebok) • Cd med sanger Laborativt materiell: • Tallbilder • Tallstråler • Regneperler Fagnettsted: http://tusenmillioner.cdu.no http://tusenmillionar.cdu.no

3B_TMLærerperm 140213.indd 2

14.02.13 17:36


Innhold

3B_TMLærerperm 140213.indd 3

Kapittel 1

Måling og statistikk

4

Kapittel 2

Addisjon og subtraksjon 0 til 1000

22

Kapittel 3

Multiplikasjon 6-, 7-, 8- og 9-gangen

50

Kapittel 4

Måling

68

Kapittel 5

Divisjon, brøk og desimaltall

90

Kapittel 6

Repetisjon

114

Fasit til oppgaveboka (3B)

122

Fordeling av kompetansemål på 3. og 4. årstrinn

140

Veiledet undervisning

142

Vurdering

142

Om nettstedet

143

Noter til sangene

147

Kopieringsoriginaler

154

Vurderingsskjema til sommerprøve 3B

198

14.02.13 17:36


Mål

Kapittel 1

I dette kapitlet skal du lære om • måneder • kvartal • kalender • søylediagram • geometriske figurer • koordinatsystem

Måling og statistikk

desember 4. kvartal

3. kvartal

januar

november

februar

oktober

mars

september

april

august

mai juli

1. kvartal

2. kvartal

juni Hvorfor heter det kvartal, tror du?

I hvilken måned er det jul? desember I hvilken måned har du fødselsdag? Nasjonaldagen vår er i mai . Hvor mange måneder er det i et kvartal? 3 måneder. _ 4

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 4

• Les teksten om barna som feirer nyttårsaften i Lærerens bok.

20/12/12 13.42

Side 4 Les høyt «I dag er det en helt spesiell dag,» sa farfar en torsdag rett etter at den verste julefeiringen var over. Barna så på hverandre. Det var nøyaktig en uke siden julaften med julepresanger og massevis av godteri. «Ja, hvilken dag er det i dag?» Farfar så spørrende på barna igjen. «Jeg tror jeg vet det,» sa Sofie. «Det er den siste dagen i året!» «Ganske riktig,» sa farfar. Og da vet dere kanskje hva vi kaller denne dagen? «I morgen er det et nytt år,» tenkte Sofus høyt. «Så da er det vel i dag som er nyttårsaften da, kanskje?» Farfar nikket. «Mange vil gjerne være oppe og møte det nye året som begynner i natt klokka tolv.» «Det vil vi også! Vi vil også være oppe til klokka tolv i natt. Vi vil se det nye året som kommer!» Barna ivret i munnen på hverandre. «Ja, ettersom dere skal være hos meg til i morgen, kan jeg gi dere lov til det. Men jeg tror ikke dere ser et gammelt år som går og et nytt som kommer. Men noe får dere se klokka tolv i natt. Jeg har en hemmelighet i boden, og dere skal få vite hva vi skal gjøre klokka tolv i natt hvis dere klarer å løse disse oppgavene jeg har lagd. Da vil dere

3B_TMLærerperm 140213.indd 4

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 5

20/12/12 13.42

finne en hemmelig melding!» Farfar ga barna et ark hver som de kastet seg over.

Nyttårsaften

4

5

Kopieringsoriginal 1.1 Kan dere finne ut hva farfar og barna skal gjøre klokka tolv? (De skal se på fyrverkeri, fredslykter og lage en snølykt.) I boka Still spørsmål til bildet: Hvilket årstall har vi i år / i fjor? Hvilken dato er nyttårsaften? Hvilken måned er det nå? Hvilken ukedag var nyttårsaften på? Når er første nyttårsdag? Hvor mange «fyrverkeristjerner» ser du? (4) Hvor mange fredslykter ser du? (2) Hva gjør farfar og barna? (lager snølykt)

Osv. Syng Syng sangen «Årstidene». Tekst og noter side 148.

Tusen millioner 3B • Kapittel 1

14.02.13 17:36


Side 5 Kvartal I boka Vi ser på årstidshjulet. Hvilke måneder er i de ulike feltene? ★

Vi snakker om kvartal. Det er fint hvis noen av barna assosierer med en kvart. Hvilke måneder finner vi i andre kvartal / fjerde kvartal osv.? ★

Vi snakker om årstider. Husk at årstidene ikke samsvarer med kvartalene. Den første måneden i 1. kvartal er januar, mens den første vintermåneden er desember. ★

Barna svarer på spørsmålene til årstidshjulet. Flere aktiviteter Har snøen kommet? Vi kan lage snølykter av snøballer. Hvor mange snøballer er det i din lykt? La barna ta med lys og tenne dem i snølyktene. Mine notater

Tusen millioner 3B • Kapittel 1

3B_TMLærerperm 140213.indd 5

5

14.02.13 17:36


Skriv navnet på månedene.

2013 M T 1 7 8 14 15 21 22 28 29 M T 6 13 20 27

7 14 21 28

januar O T F 2 3 4 9 10 11 16 17 18 23 24 25 30 31 mai O T F 1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31

L 5 12 19 26

L 4 11 18 25

S 6 13 20 27

S 5 12 19 26

september M T O T F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

M T 4 11 18 25

5 12 19 26

februar O T F 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28

L 2 9 16 23

juni M T O T F L 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 M T 1 7 8 14 15 21 22 28 29

oktober O T F 2 3 4 9 10 11 16 17 18 23 24 25 30 31

L 5 12 19 26

S 3 10 17 24

S 2 9 16 23 30 S 6 13 20 27

5 12 19 26

mars O T F 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

T 2 9 16 23 30

juli O T F 3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

M T 4 11 18 25 M 1 8 15 22 29 M 4 11 18 25

L 2 9 16 23 30 L 6 13 20 27

november T O T F L 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

S 3 10 17 24 31 S 7 14 21 28

S 3 10 17 24

M 1 8 15 22 29

T 2 9 16 23 30

M T 5 12 19 26

6 13 20 27

april O T F 3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26

L 6 13 20 27

S 7 14 21 28

august O T F 1 2 7 8 9 14 15 16 21 22 23 28 29 30

L 3 10 17 24 31

S 4 11 18 25

I

januar

tar vi på oss skia

i

februar

aker vi i lia

i

mars

er snøen så fin og kram

og i april

mai

i

desember M T O T F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

og i juni

juli

i

og i august uti

og i oktober

Se på kalenderen. Sett grønn ring rundt navn på måneder som har 31 dager. Sett rød ring rundt navn på måneder som har 30 dager. Hvor mange dager har oktober? 31 dager Hvilken måned har 28 dager? februar Skriv månedene som har 31 dager.

november og i desember

ser vi at løvet spretter er det lyse netter svømmer vi til Rogneskjær kan vi plukke bær kan vi plukke sopp tas poteter opp kommer med regn og vind ringes julen inn.

Hvilken måned har vi nå?

januar, mars, mai, juli, august, oktober, desember

Forrige måned var

Skriv månedene som har 30 dager.

Når det er skuddår har februar 29 dager. Ellers har februar 28 dager.

april, juni, september, november 6

24

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 6

september

titter blomster fram

20/12/12 13.42

Månedene

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 7

Side 6

Side 7

Kalenderen

Måneder

I boka Vi ser på kalenderen og stiller spørsmål: Hvilke datoer faller søndagene på i januar? Hvilken ukedag er 17. mai? Hvilken ukedag er siste dag i juni? (søndag) Hvilken ukedag er 12. november (tirsdag) Hvilken dato er tredje onsdag i juli? (17.) Osv.

Syng Syng sangen «Månedene». Tekst og noter s. 149 CD 2 spor 24

Hvilke måneder har henholdsvis 30 og 31 dager? Hvor mange dager har februar i 2013?

7

20/12/12 13.42

Forøving Vi teller månedene på knokene. Månedene som kommer på «toppene», har 31 dager. Månedene som kommer i «dumpene», har 30 dager. Husk at februar kan ha 28 eller 29 dager.

Hvert fjerde år er skuddår. Da har februar 29 dager. Det er likevel ikke skuddår i hele hundreår som ikke er delelige med 400. Årene 1600 og 2000 var dermed skuddår, men ikke årene 1700, 1800 og 1900. Når er neste skuddår? Hvor mange dager er det i et vanlig år? / skuddår? (365/366) ★

Ved å sette ringer rundt månedsnavnene på kalenderen røde (30 dager) og grønne (31 dager), får vi et klart bilde av hvordan dagene fordeler seg på de ulike månedene.

6

3B_TMLærerperm 140213.indd 6

Tusen millioner 3B • Kapittel 1

14.02.13 17:36


august september oktober november desember

januar februar mars april mai juni juli

I boka Barna skriver navnene på månedene og synger sangen. Sangen kan brukes som avskrift, utenatavskrift (huskevers) eller som diktat. Flere aktiviteter La 6 til 8 barn stå i ring. En begynner med å si «januar». Den neste sier «februar» osv. til en bommer og må gå ut av ringen (gå med klokka). Hvis dette går for lett, kan barna også si hvor mange dager det er i måneden, for eksempel «mars 31» og «april 30». La det gå rundt til det står en igjen. Lag eventuelt egne regler.

Mine notater

Tusen millioner 3B • Kapittel 1

3B_TMLærerperm 140213.indd 7

7

14.02.13 17:36


Skriv fødselsdagene til alle barna i klassen din.

dato

januar

dato

februar

dato

mars

dato

april

dato

mai

dato

juni

dato

juli

dato

august

dato

september

dato

oktober

dato

november

dato

desember

9

8

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 8

20/12/12 13.42

Side 8 og 9 Fødselsdagskalender Forøvinger Når har du fødselsdag? ★

Vi snakker sammen om hvilke barn som har fødselsdag til hvilke tider av året, hvem som er født i de ulike månedene og på hvilke datoer. Hvis klassen allerede har lagd en fødselsdagskalender, kan barna se på denne når de skal lage sin egen kalender i boka. I boka Læreren skriver eventuelt på tavla, og barna fyller inn datoer og måneder i bøkene sine. Flere aktiviteter Vi lager et diagram som viser hvor mange som har fødselsdag i hver måned. Det kan også gjøres i forbindelse med statistikksidene senere i kapitlet (s. 10 og 11). Les høyt Den 1. januar vil jeg ut på ski den 2. februar vil jeg ut og skli den 3. mars vil jeg bygge et hus

8

3B_TMLærerperm 140213.indd 8

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 9

20/12/12 13.42

den 4. april vil jeg fange en mus den 5. mai vil jeg gå til bestemor den 6. juni vil jeg møte vennen min Tor den 7. juli vil jeg tenne et bål den 8. august vil jeg fiske torsk og ål den 9. september skal jeg ut og plukke sopp den 10. oktober skal jeg spise dem opp den 11. november vil jeg ut i regn og vind men den 12. desember går jeg ut i måneskinn! Legger barna merke til at datoene i månedene samtidig forteller hvilket nummer måneden har? Lær gjerne regla utenat og skriv den som huskevers (utenatavskrift). Barna kan også skrive datoene og lage sin egen regle. Kopieringsoriginal 1.6 Samarbeidsoppgave Bruk tall fra sekken. 1. Finn to tall som blir 26 til sammen. (14 og 12, 15 og 11) 2. Finn to tall der differansen er 12. (30 og 18) 3. Finn to tall der produktet er 56. (8 og 7)

Tusen millioner 3B • Kapittel 1

14.02.13 17:36


8 30 7 18 11

16 14

15

19 12

Se flere samarbeidsoppgaver på nettstedet. Mine notater

Tusen millioner 3B • Kapittel 1

3B_TMLærerperm 140213.indd 9

9

14.02.13 17:36


Hvor mange leker? bamser IIII Hvordan kan vi ordne lekene?

Hva er det beste du vet til middag?

Vi lager et diagram!

Her er en bamse til!

Gjør en undersøkelse sammen, og lag et diagram. Hvor mange likte best pølser? _ pannekaker? _ Hva mer kan dere spørre om? Tell lekene og fargelegg diagrammet. Svar på spørsmålene: Hvor mange båter? _ 4 båter Hvor mange biler? _ 8 biler båter Hva er det færrest av? _ biler Hva er det flest av? _ Hvor mange flere biler enn dokker? _ 3 Hvor mange færre båter enn baller? _ 2

Vår favorittrett er:

pizza

kjøttkaker

pølser

pannekaker

Lag flere spørsmål.

11

10

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 10

20/12/12 13.42

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 11

20/12/12 13.42

Side 10 Søylediagram Forøving La barna ta med seg en leke hver på skolen. Her kan det bli mye forskjellig, men vi kan be barna om at de helst tar med en leke som de ser på bildet på s. 10. Vi sorterer lekene, teller dem og lager en tabell på tavla, for eksempel:

kosedyr

IIII II

biler

IIII

baller

III

båter

III

diverse

II

Til slutt lager vi et diagram på grunnlag av tabellen:

10

3B_TMLærerperm 140213.indd 10

kosedyr

biler

baller

båter

diverse

I boka Snakk sammen om bildet og lag en tabell på tavla. Før opp hvor mange det er av hver leke, og la barna bruke tabellen til hjelp når de skal fargelegge riktig antall ­ ­leker i boka.

Tusen millioner 3B • Kapittel 1

14.02.13 17:36


Flere aktiviteter Hvis dere ikke lagde fødselsdagsdiagram etter arbeidet med s. 8 og 9, kan det være en fin aktivitet nå.

Eksempel Hvor mange bamser er det i bildet? Vi teller og ­noterer. (IIII) (5) Hvor mange biler er det i bildet? (IIII III) (8) osv. ★

Diagrammet i boka er et søylediagram. Hva skal én rute bety? Når diagrammet er ferdig, samtaler vi om det diagrammet forteller oss, og svarer på spørsmålene. Kan vi lage flere spørsmål til diagrammet?

Mine notater

Hvorfor er det lurt å tegne diagrammer? Har noen sett søylediagram i aviser, blader eller andre steder? Flere aktiviteter Vis leker på flanotavlen og tegn søylediagram på tavla.

Side 11 Innsamling av data Forøving En enkel oppgave kan være å se på klærne til barna. Hvor mange har rød genser / blå genser / sort bukse? Osv. Vi teller opp og lager et skjema på tavla. ★

Se også kommentarer til s. 10. I boka På denne siden skal klassen lage sitt eget diagram på grunnlag av hva de liker å spise. Samtal om bildet. Det er også plass til andre forslag i diagrammet. Er noen av søylene like høye? Hva betyr det? La barna lage spørsmål til det ferdige diagrammet.

Eksempel Hvor mange flere/færre likte pannekaker enn pizza?

Tusen millioner 3B • Kapittel 1

3B_TMLærerperm 140213.indd 11

11

14.02.13 17:36


Hva slags former har trafikkskiltene?

Les av diagrammet og svar på spørsmålene. antall solgte

16

Det er solgt _ 12 vafler. Det er solgt _ 8 boller. Hva er det solgt 4 av?

14 12 10

muffins

8

Hva er det solgt flest av?

6

kaker

4 2 vafler

muffins

kaker

boller

0

Hvor mange flere vafler enn boller er det solgt? _ 4 Kakene var veldig gode!

Diagrammet viser fargen på skolesekkene i klassen til Petra. Les av diagrammet og svar på spørsmålene.

5 4 3

Hvor mange firkantete skilt ser du? _ 4 Hvor mange runde skilt ser du? _ 6 Hvor mange trekantete skilt ser du? _ 5

Hvilke to farger er like populære? _ og _ rød blå

2 1 blå

rosa

gul

grønn

rød

0

Se på bildet og lag et diagram.

Hvor mange elever har blå skolesekk? _ 3 elever

antall elever

6

Lag flere spørsmål til diagrammet og bildet.

_ 5 elever har grønn skolesekk. Det er _ 16 elever i klassen. 13

12

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 12

20/12/12 13.42

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 13

20/12/12 13.43

Side 12

Side 13

Avlesing av diagram

Søylediagram

I boka Her er en oversikt over hvor mange boller, kaker, muffins og vafler baker Hansen solgte på en dag. Barna leser av diagrammene og svarer på spørsmålene. Noen vil kanskje kommentere at muffins er kake. Her står det både en søyle for kaker og en søyle for muffins. Hva slags kaker tror du han har solgt? (Kanskje ­kringler, bløtkaker osv. Barna foreslår.)

Forøving Gå på oppdagelsesferd og se etter ulike trafikkskilt. Før gjerne opp skiltene dere finner i et skjema, og tegn et søylediagram på tavla.

Barna kan lage flere spørsmål om diagrammene til hverandre.

I boka Vi lager et diagram om trafikkskilt i form av geometriske figurer. Knytt arbeidet til en samtale om trafikk og om skilt barna kjenner og ser på vei til skolen. Fins det skilt med andre former i nærmiljøet? (Stoppskiltet er sekskantet.) La barna lage flere spørsmål selv.

Eksempel Hvor mange skilt er det i alt? Hvilken form er det flest av / færrest av? Osv. Flere aktiviteter Lag undersøkelser, for eksempel: Hva vil du helst ha som kosedyr: hund, marsvin eller katt? Lag gjerne en tabell som vi skriver på tavla, for eksempel:

12

3B_TMLærerperm 140213.indd 12

Tusen millioner 3B • Kapittel 1

14.02.13 17:36


katt

IIII III

hund

IIII IIII I

marsvin

IIII I

La barna lage et diagram til tabellen. De bør få et egnet ruteark. Deretter kan de lage (og skrive) spørsmål til diagrammet de har lagd. Forslag til flere undersøkelser: Hva liker dere best av appelsin – pære – banan? rød – blå – lilla – gul? osv.

Mine notater

Tusen millioner 3B • Kapittel 1

3B_TMLærerperm 140213.indd 13

13

14.02.13 17:36


I hvilken oppgang og etasje bor barna?

Les teksten og fargelegg gardinene.

3. etasje 3. etasje 2. etasje

2. etasje

1. etasje 1. etasje

Maren bor i oppgang C, 2. etasje. Fargelegg gardinene røde. Tony bor i oppgang A, 3. etasje. Fargelegg gardinene blå. Hansen bor i oppgang B, 1. etasje. Fargelegg gardinene grønne. Nina bor i oppgang _, A _ 1. etasje. Kristian bor i oppgang _, C _ 1. etasje. Bjørn bor i oppgang _, B _ 2. etasje. Turi bor i oppgang _, A _ 3. etasje. Huan bor i oppgang _, C _ 2. etasje. Lise bor i oppgang _, D _ 1. etasje. Hvem Hvem Hvem Hvem Hvem

Martins gardiner har prikker. Han bor i oppgang _, A _ 1. etasje. Siris gardiner er gule. Hun bor i oppgang _, C _ 1. etasje. Lises gardiner er rutete. Hun bor i oppgang _, B _ 2. etasje.

bor bor bor bor bor

i i i i i

oppgang oppgang oppgang oppgang oppgang

A, 2. etasje? B, 3. etasje? C, 3. etasje? D, 2. etasje? B, 1. etasje?

Han jeg skal besøke bor i oppgang B, 2. etasje. Hvem er det? _ Bjørn

Nadja Eva Ivar Fatima Liv 15

14

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 14

20/12/12 13.43

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 15

20/12/12 13.43

Side 14 Koordinatsystem

Nederst er det en tilsvarende oppgave, men med utgangspunkt i plassering i huset. Samtal og samarbeid om løsningen. ★

Forøving Hvis barna sitter på rekker, kan en øvelse være: Hvem sitter på andre rekke, andre plass / femte rekke, tredje plass / osv.? Hvor sitter Anna? (for eksempel fjerde rekke, andre plass) For å unngå misforståelser kan vi tegne rekkene på tavla. I boka Vi snakker om bildet. Hvor mange oppganger er det? Hvor mange etasjer er det i hver oppgang? Vi må først finne rett oppgang før vi går opp i riktig etasje. Barna fargelegger gardiner slik oppgavene sier. (Dette forbereder kunnskap om koordinatsystemet, førsteaksen og andreaksen.) ★

La barna komme med forslag til flere oppgaver: Hvem tror du bor i oppgang B, 2. etasje? Hva slags gardiner er det der? (rutete, prikkete, røde, blå etc.). Gi oppgaver slik at alle gardinene blir fargelagt.

14

3B_TMLærerperm 140213.indd 14

Lag flere oppgaver felles: Hva slags gardiner er det i oppgang A, 3. etasje? (grønne) Hvilken farge er det på gardinene i oppgang C, 3. etasje? (blå)

Side 15 Koordinatsystem I boka La barna arbeide selv med oppgavene. Se for øvrig kommentarer til side 14. Flere aktiviteter La barna tegne en enkel blokk med fire oppganger og tre etasjer:

Tusen millioner 3B • Kapittel 1

14.02.13 17:36


3 2 1 A

B

C

D

La barna tegne forslag til hva slags gardiner det er og om det er blomster eller andre ting i vinduene. Deretter forteller de for hverandre eller for hele klassen om noen av vinduene de har utstyrt, for eksempel: I oppgang B, 3. etasje har jeg blå gardiner og en rød blomst, i oppgang D, 2. etasje har jeg grønne gardiner og en gul blomst osv. Mine notater

Tusen millioner 3B • Kapittel 1

3B_TMLærerperm 140213.indd 15

15

14.02.13 17:36


Beskriv figurene for hverandre.

Hva heter figurene? Gå på jakt ute og inne. Finn gjenstander som likner. Tegn eller fortell om dem.

Fotballen har form som en kule.

sylinder

terning

pyramide

trekantet prisme Fargelegg riktig antall av hver figur.

kule

kjegle

terning

trekantet prisme

kjegle

rett prisme

kule

pyramide

rett prisme

sylinder

17

16

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 16

20/12/12 13.43

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 17

20/12/12 13.43

Side 16 Romfigurer I boka Vi ser på bildet i boka og finner figurer som har ­samme form. Se på figurene nederst på siden og lær navnene på formene. ★

En terning blir også kalt en kube. En kube er også et prisme der alle sidene er kvadratiske. Gjør oppmerksom på forskjellen mellom trekantet og rett prisme. Mange vil kanskje kjenne formen på en toblerone – som er et trekantet prisme. En pyramide som består av fire trekanter, kalles et tetraeder. ★

Barna teller de ulike romfigurene og lager et enkelt søylediagram. Øv navn på romfigurene.

Side 17

Flere aktiviteter Vis geometriske figurer på interaktiv tavle og la barna fortelle hva de heter – og hvilke egenskaper de har.

Romfigurer

16

3B_TMLærerperm 140213.indd 16

Forøving Gå på oppdagelsesferd ute, og let etter figurer som har samme form som de som er vist i boka. Det kan for eksempel være ulike typer bokser, esker, kartonger, kirketårn, kuler, baller, markeringskjegler, ishockeypucker

Tusen millioner 3B • Kapittel 1

14.02.13 17:36


etc. Det kan også være moro å lete etter figurer og former på gamle bilder, for eksempel fra Egypt. I boka Barna viser at de kjenner navnene på romfigurene og tegner figurer fra nærmiljøet/hjemme som korresponderer med romfigurene i boka.

Se flere samarbeidsoppgaver på nettstedet. Mine notater

Flere aktiviteter La barna ta med seg en eller to romfigurer hver hjemmefra. Det kan være bokser som er sylinderformete eller har form som prismer, baller, kuler, bøker, terninger, fyrstikkesker og liknende. Vi sorterer figurene og lager en tabell som viser hvor mange det er av hver form og snakker om hva de ulike formene heter:

terning kule

IIII I

sylinder

III

IIII IIII I

osv. Deretter lager vi et diagram som viser hvor mange det er av hver. Samarbeidoppgaver Bruk tall fra sekken. 1. Finn tre tall som blir 48 til sammen. (16, 12, 20) 2. Finn to tall der differansen er 30. (50, 20) 3. Finn to tall der produktet er 55. (11, 5)

20 5 11 12

16

50

34

La barna få et A4-ark hver og prøve å lage et kvadratisk ark av det uten å bruke linjal eller andre hjelpemidler. Samtal om ulike måter. Vis den greieste måten: Brett en kortside av arket ned langs en langside fra hjørnet mellom sidene. Klipp av det overskytende.

Tusen millioner 3B • Kapittel 1

3B_TMLærerperm 140213.indd 17

17

14.02.13 17:36


Hvor mange klosser er det i hver figur?

Hvordan ser bunnflaten til disse figurene ut? Trekk strek.

_ 12 klosser

_ 14 klosser

_ 22 klosser

_ 28 klosser

Sprellemannen er lagd av: _ _ 4 kuler 2 prismer _ 2 terninger _ 4 sylindre _ 2 kjegler

_ 2 pyramider

Kanskje du kan lage din egen figur? 19

18

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 18

20/12/12 13.43

Side 18 Bunnflaten til romfigurer Forøving Tegn bunnflaten av ulike romfigurer på store ark. Barna legger figurene på arket og tegner rundt. For eksempel fyrstikkeske, glass, flaske, melkekartong, terning. De kan gjerne skrive på hvilke romfigurer som har de ulike bunnflatene. I boka Barna trekker strek til bunnflatene som passer hver romfigur.

Romfigurer

I boka I den første oppgaven får vi fram at den assosiative loven gjelder for multiplikasjon:

(a ∙ b) ∙ c = a ∙ (b ∙ c) (2 ∙ 3) ∙ 2 = 2 ∙ (3 ∙ 2) Barna kan også tenke på hvor mange klosser det er i bunnen, og hvor mange lag det er oppå hverandre. La barna fortelle hvordan de tenker når de løser de andre oppgavene. ★

Oppgaven nederst på siden består i å telle opp antall av de ulike figurene.

Forøving Sett sammen klosser, for eksempel centikuber, til ulike figurer. Hvilke figurer kan du lage av 12 klosser? 14 klosser? 22 klosser? Osv. Lag oppgaver til hverandre: Hvor mange klosser er det i min figur?

3B_TMLærerperm 140213.indd 18

20/12/12 13.43

Flere aktiviteter Hvordan kan vi lage en sylinder av et A4-ark? La barna få prøve seg fram.

Side 19

18

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 19

Samtal om hvordan en pyramide (med både trekantet og firkantet grunnflate), en terning og et prisme er bygd opp. Hva slags former har sideflatene? Prøv å lage en kjegle. Den kan eventuelt fargelegges eller pyntes med mønster før den limes sammen.

Tusen millioner 3B • Kapittel 1

14.02.13 17:36


Lag en eske, gjerne kvadratisk. Hvordan lager vi et kvadratisk ark av et A4-ark? La barna få prøve seg fram. Så følger de anvisningene til hvordan de kan lage en eske. (Det går selvsagt an å lage en eske av et rektangulært ark også.) ★

Kanskje kan barna lage sin egen figur av de ulike formene de har lagd? ★

Dersom dere har tilgang til unifixklosser, centikuber eller liknende, kan barna lage (enkle) figurer som ­sprellemannen i boka. Så kan de løse hverandres oppgaver (finne antall klosser). Mine notater

Tusen millioner 3B • Kapittel 1

3B_TMLærerperm 140213.indd 19

19

14.02.13 17:36


Dagens tall

Prøv deg selv

Hva kan 12 være? Bruk + – •

Et halvt år har _ 6 måneder. . Etter mars kommer april Før november kommer oktober . Ingen måneder har flere enn _ 31 dager. Den siste måneden i året er desember . Hvilken måned er kortest? februar . . Jeg har bursdag i Bokstaven r er i _ 8 av årets måneder.

(f.eks.)

10 + _ 2 _ 8 +_ 4

15 – _ 3 _ 20 – _ 8

_ 4 _ 2

• •

_ 3 _ 6

I ett år er det _ 12 måneder. I to år er det _ 24 måneder. Nå er vi i _ måned. . Om et halvt år heter måneden . Den tolvte måneden i året er desember

Mars 2013 M T O T F L 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

Skriv en regnefortelling.

S 3 10 17 24 31

Antall elever

6 5 4

12 – 8 = _ 4

3 2

Petra og Kim har 12 kr hver. Hvor mange kroner har de til sammen? _ 24 kr Hvor mange kroner mangler de på å ha 50 kr? _ 26 kr

1 0

Se på kalenderen. 1. mars er en fredag . 19. mars er en tirsdag . Det er _ 4 tirsdager i mars.

_ 4 elever har blå øyne. _ 2 elever har brune øyne. Hvor mange flere elever har grønne øyne enn blå øyne? _ 2 elever Hvor mange elever er det i alt? _ 12 elever Det er færrest elever som har _ brune øyne.

Øyefarge

Ekstraoppgaver side 122

21

20

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 20

20/12/12 13.43

Side 20

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 21

20/12/12 13.43

Lag addisjons- og subtraksjonsoppgaver.

Dagens tall Forøvinger Vi snakker om et valgt tall og om hvordan vi kan lage ulike «navn» for dette tallet.

Samarbeidsoppgaver Hvilke tall mellom 30 og 50 har én tier mer enn enere? (21, 32 og 43) ★

Hvilket tall mellom 540 og 580 har tre like sifre? (555)

Er tallet partall eller oddetall? Hva betyr sifrene? Osv.

Lørdag 8. november var Julie i selskap hos Herman. Julie har fødselsdag 17. november. Hvilken ukedag har hun fødselsdag? (mandag)

Lag fortellinger der tallet forekommer som ledd, sum eller differanse. ★

De oppgavene barna lager, bør brukes. Barna kan spørre hverandre (muntlig), eller oppgavene kan gis som skriftlig skole- eller hjemmearbeid. Oppgavene kan også samles i en oppgavebok til senere bruk. La barna skrive ned oppgavene, med eller uten fasit, og tegne til. Bytt gjerne oppgavene med en annen klasse. I boka Som et apropos til arbeidet med kalenderen i dette kapitlet, velger vi tallet 12 som dagens tall. Er det noen av barna som tenker over dette og kommenterer det?

20

3B_TMLærerperm 140213.indd 20

Side 21 Prøv deg selv Prøven bør løses individuelt. Her er oppgavetyper alle bør kjenne. Les eventuelt instruksjonene sammen med barna før de løser oppgavene. Barn med lesevansker må få hjelp. Etter at barna har regnet «Prøv deg selv», arbeider de videre med ekstraoppgaver på s. 122. Deretter arbeider de i oppgaveboka, i «Jeg regner nøtter», med kopieringsoriginaler, oppgavekort eller oppgaver

Tusen millioner 3B • Kapittel 1

14.02.13 17:36


på nettstedet. På nettstedet kan barna velge mellom kapitteloppgaver og spill til kapitlene i Regnehuset eller Regneskipet. Til slutt gjennomfører de kapittelprøven (pdf på nettstedet). Læreren ser nå om det kan være aktuelt å dele inn i mestringsgrupper og ha veiledet undervisning. Viktigst er det å hjelpe gruppen med barn som trenger mest støtte. De som klarte kapittelprøven bra, kan for eksempel arbeide videre med oppgaver i de ulike komponentene til verket, spille ferdighetsspill eller arbeide med Løko. Se veiledet undervisning s. 142.

Kopieringsoriginaler både i Lærerens bok og på nettstedet 1.1 Nyttårsaften s. 154 Måneder s. 156 1.2 1.3 Diagram s. 158 1.4 Romfigurer s. 160 Kopieringsoriginaler i tillegg på nettstedet 1.5 Hemmelig melding! 1.6 Månedsvers

«Jeg regner nøtter 3» er et engangshefte med morsomme og utfordrende oppgaver basert på lærings­ målene for 3. årstrinn. Heftet egner seg for barn som trenger ekstra utfordringer og som mestrer det grunnleggende lærestoffet godt.

Regnehuset I Regnehuset velger barna om de vil arbeide med oppgaver eller spill til kapittel 1:

Anne -L i s e Gj e rdr u m

Tusen millioner

millioner 1–4

estår av:

r (2. til 4. trinn) il 4. trinn) og B bok (4. trinn)

iell:

en ting (bildebok)

eg

ner n

3

ter øt

Et matematikkverk fra Cappelen Damm

inn i matematikkens verden anger, lek og spill. Den rolige og tydelige differensieringen n arbeide på sitt eget nivå, og i innenfor hvert enkelt kapittel. ner seg godt for veiledet dervisning.

J eg r

Eli s a b e t W. Kr i st i a n se n

oner.cappelendamm.no

Regneskipet I Regneskipet velger barna emner selv og arbeider så langt de klarer i forhold til alder og egne ferdigheter:

ISBN 978-82-02-34419-1

B okmål

www.cappelendamm.no

For fortløpende øving av de fire regneartene og hoderegning, kan barna arbeide med Tusen millioner Regnemester. Programmet inneholder oppgaver i tallområdet fra 0 til 100 og er tilgjengelig for ipad og iphone. Her får barna også øve på sammensatte regneoperasjoner der de må prioritere regneartene.

Tusen millioner Regnemester Disse emnene passer til kapittel 1: • Begreper • Geometri • Statistikk

Tusen millioner 3B • Kapittel 1

3B_TMLærerperm 140213.indd 21

21

14.02.13 17:36


Mål

Kapittel 2

I dette kapitlet skal du lære om • tallene fra 0 til 1000 • addisjon og subtraksjon med oppstilling • oddetall og partall • negative tall

Addisjon og subtraksjon 0 til 1000 Se på bildet. Bilen koster _ 6 hundrere _ 1 tier og _ 5 enere. 615 kr. Det er _ Tallet har _ 3 sifre. Flyet koster _ 189 kr. Det er _ 8 tiere og _ 9 enere. 1 hundrer _ Tallet har _ 3 sifre.

1000 900 800

700 600 500

Den billigste boka koster _ 185 kr. Sett kryss på boka som koster 300 kr. Den lysegrønne boka koster _ 216 kr. Den dyreste boka koster _ 450 kr. Dokkevogna koster _ 2 kr mindre enn 800 kr. Hva koster mest? sykkelen

400 300 200 100

Sofus har . Hva koster boka han kan kjøpe? _ 185 kr Velg selv. koster mer enn koster mindre enn koster mindre enn 22

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 22

• Les teksten om barna i butikken i Lærerens bok.

20/12/12 13.43

Side 22

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 23

. . . 23

20/12/12 13.43

Kim, «men nå betaler vi for boka og forter oss hjem til farfar!»

I butikken

Les høyt Barna ser på bildet i boka eller på tavleboka mens læreren leser høyt.

«I dag går vi til farfar og ber ham om å lese for oss,» sa Sofus til Tor og Kim en dag det var regnvær, trist og grått. Farfar satt i godstolen sin da barna kom på besøk. «Jeg skal gjerne lese for dere, men jeg tror ikke jeg har noe som passer. Kanskje dere kan gå til lekebutikken i Storgata, – der så jeg noen bøker som kan passe for dere!» Farfar ga Sofus 200 kroner. «Bøker er ganske dyrt, men dere får se om dere ikke finer en bok som dere liker og som ikke koster mer,» fortsatte han. Barna ga farfar en klem og fortet seg til lekebutikken. «Se her,» sa Sofus. «Her er en bok som koster under 200 kroner. Den handler om dinosaurer!» «Spennende,» sa Tor «Jeg er veldig interessert i dinosaurer!» «Den tar vi,» sa Kim bestemt. I lekebutikken var det mange andre ting som barna var interessert i. «Se det flyet!» sa Tor. «Det ønsker jeg meg til fødselsdagen min!» «Og se den bilen!» sa Sofus. «Den kunne jeg tenkt meg!» «Jeg ønsker meg en harepus også!» sa

22

3B_TMLærerperm 140213.indd 22

Kjøpevers Å kjøpe lakris og karameller og kjøpe popkorn og jordbæris, det er en sykdom å kjøpe-kjøpe og tygge-tygge for hver en pris. Å kjøpe bukser og olajakker og kjøpe skjorter med broderi, det er en sykdom å kjøpe-kjøpe og bytte-bytte ustanselig. Å kjøpe pudder og ansiktskremer og kjøpe hårspray og neglelakk, det er en sykdom å kjøpe-kjøpe og pynte-pynte seg arm og blakk. Å kjøpe lydbånd og platespiller og kjøpe stereo og kassett, det er en sykdom å kjøpe-kjøpe og lytte-lytte seg ør og trett.

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

14.02.13 17:36


Å kjøpe isdress og danseskøyter og kjøpe plastski og slalåmdrakt, det er en sykdom å kjøpe-kjøpe og sporte-sporte med pomp og prakt. Å kjøpe-kjøpe er blitt en sykdom og den er farlig fordi vi tror at det bestandig er nok å ta av og evig rikdom på moder jord. Sidsel Mørck I boka Lag regnefortellinger til bildet. Mine notater

Side 23 Siffer I boka Samtal om bildet. Vi snakker om prisene i butikken. Skriv tallene på tavla og snakk om hva sifrene forteller. Hva koster tingene barna ønsker seg? (flyet 189 kr, bilen 615 kr, harepusen 65 kr) ★

Skriv prisene på tavla og snakk om hva sifrene betyr. Hvor mange sifre har tallene (prisene)? ★

Hva er billigst/dyrest? ★

Jeg har 700 kr. Hva kan jeg kjøpe (velge mellom)? osv. ★

Det har vist seg at mange elever lettere forstår sifrenes verdi når vi arbeider med tall over 20. Hvorfor? Antakelig forvirrer det at enere blir forvekslet med sifferet 1 som står på tierplassen i tallområdet 10–20. ★

Barna arbeider individuelt med oppgavene i boka og fyller inn de hele hundretallene i tauet til Hare Hopp. Flere aktiviteter Vis varer på flanotavlen og pengene de koster. La barna fortelle hvor mange hundrere, tiere og enere det er. Skriv tallene på tavla.

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

3B_TMLærerperm 140213.indd 23

23

14.02.13 17:36


Tegn riktig antall kroner.

Skriv sifrene.

1 hundre 5 tiere 1 ener

1 hundre 0 tiere 5 enere

151

_ 1 hundre _ 2 tiere _ 3 enere

105

_ 2 hundre _ 4 tiere _ 2 enere

123

4 hundre _ 3 tiere _ 2 enere _

780

527

109

374

437

242

3 hundre _ 0 tiere _ 5 enere _

432

_ 4 hundre _ 6 tiere _ 0 enere

243

305

_ 6 hundre _ 4 tiere _ 3 enere

460

643

Velg selv.

Hva betyr sifrene? Skriv på utvidet form.

563 648 792 804 376

= = = = =

500 + 600 + _ 700 + _ 800 + _ 300 +

60 + 3 _ 8 40 + _ 90 + _ 2 _ + 4 0 _ 6 70 + _

490 = _ 400 + 959 = _ 900 + 888 = _ 800 + 697 = _ 600 + 202 = _ 200 +

_ 90 _ 50 _ 80 _ 90 _ 0

+_ 0 +_ 9 +_ 8 +_ 7 +_ 2

Sett inn > < _ hundre _ tiere _ enere

433 > 344 280 > 208

_ hundre _ tiere _ enere

871 < 910 507 < 570

684 > 468 181 < 811 25

24

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 24

20/12/12 13.43

Side 24

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 25

20/12/12 13.43

I boka Vi lar barna arbeide individuelt med oppgavene.

Sifferforståelse opp til 1000 Forøving Arbeid med penger. La barna klippe ut eller lage lekepenger (sedler og mynter). Sorter pengene i enere, tiere og hundrere. Læreren bør ha tilsvarende penger til bruk på overheadprojektoren eller til å feste på tavla med «lærertyggegummi».

Flere aktiviteter Vis penger på interaktiv tavle og la barna fortelle hvor mange hundrere, tiere og enere det er. Skriv tallene på tavla.

Kopieringsoriginal 2.13 og 2.14 Eksempel Et lekefly koster 245 kr. Vis med pengene. Tegn et skjema på tavla, og la barna komme fram og sette rett siffer på rett plass.

Tusener

Hundrere

Tiere

Enere

2

4

5

Gjør mange oppgaver. Mange av barna på dette nivået er fortrolige med tall som er større enn 100, men for enkelte kan så store tall være vanskelige.

24

3B_TMLærerperm 140213.indd 24

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

14.02.13 17:36


Side 25

2 stk.

Tall opp til 1000 Forøvinger Tegn en 500-kroneseddel på tavla. Hvordan skal vi veksle den til 100-kronesedler? Kan vi veksle den på annen måte? (for eksempel 2 ∙ 200 + 100 ) ★

Si et rundt 100-tall, for eksempel 400 eller 200. La barna vise tallet med sedler. Skriv tallet 327 på tavla. Barna forteller hva sifrene betyr og legger riktig sum med sedler og mynter på sitt bord. Gi mange eksempler. ★

Tall skrevet på utvidet form. Vi bruker for eksempel lekepenger og viser fire 100-kronesedler. Vi har fire sedler, men skriver 400 kr. Vi har fem 10-kroner og skriver 50 kr.

1 stk. Barna kaster terningene etter tur og får like mange 10-kroner fra banken som øynene viser til sammen. De veksler inn etter hvert. Fem 10-kroner veksles til en 50-kroneseddel og 10-kronene legges tilbake i banken. Når en spiller har fått minst en 50-kroneseddel og fem 10-kroner, veksles disse til en 100-kroneseddel. Når en spiller har fått minst en 100-kroneseddel, en 50-kroneseddel og fem 10-kroner, veksles disse til en 200-kroneseddel. Når en spiller har fått minst to 200-kronesedler og en 100-kronesedel, veksles disse til en 500-kroneseddel. Spillet fortsetter til en spiller har fått minst en 500-kroneseddel, to 200-kronesedler og en 100-kroneseddel. Denne spilleren får da 1000-kroneseddelen og har vunnet!

346 betyr 300 + 40 + 6

708 betyr 700 + 0 + 8

Hvis vi ikke har lekepenger, kan vi la ulike regneperler representere mynter og sedler, for eksempel:

Osv.

10 kroner

50 kroner

100 kroner

200 kroner

500 kroner

Gi mange eksempler. I boka Barna tegner riktig antall kroner, skriver tall på utvidet form og vurderer tallstørrelser mot hverandre. For enkelte elever vil det i oppgavene øverst på siden være riktigst å holde seg til 100 kr / 10 kr / 1 kr fordi det her er snakk om å forstå plassverdisystemet og hva sifrene betyr. Flere aktiviteter Spill «Onkel Skrue – først til 1000!» Spill sammen to og to. Dere trenger to terninger og lekepenger som legges i en eske og er «banken»:

Den som først får to lilla perler (1000 kr), har vunnet!

10 stk.

Mine notater

4 stk. 4 stk. 4 stk.

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

3B_TMLærerperm 140213.indd 25

25

14.02.13 17:36


Skriv tallene etter størrelsen, og finn hemmelige ord.

Skriv tallene som mangler.

0

890

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

777

Y

Sett inn > = <

200 < 400 600 > 500 800 = 800

300 < 900 700 > 600 100 < 1000

S

N

Ø

L

Y

K

344

471

Ø

E

508

Sett inn tallene som mangler.

200 + 100

400 + 200

300 + 500

500 + 400

865

710

107

K

O

L

E

D

A

700

500

200

300 + 100

400 + 300

300 + 200

100 + 100

V

Å

R

S

O

A

866

L 857

O

831

S 27

26

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 26

O

S

A

Å

R

170

70

880

811

M O

771

717

V

L

E

G

A

G

804 811 826 831 851 866 880

N

L

804

R

Ø

177

K

826

400

H

70 107 170 177 701 710 717 771 S

L

203 344 430 471 508 568 865

R

D

E

900

T

M

603

T

O

701

800

N

568

N

600

S

H 430

165 951

203

Hvor mange kroner har Kashif? _ 600 kr Hvor mange kroner har Petra? _ 500 kr Hvem har flest kroner? Kashif Hvordan tenkte du?

300

Ø 242

165 242 488 603 777 890 950

500 > 400 100 = 100 400 > 300

K

488

20/12/12 13.43

Side 26

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 27

20/12/12 13.43

Hele hundretall Forøvinger Arbeid med penger. Klipp ut 100-kronesedler og fordel dem på forskjellige måter i opptegnede sirkler. Tegn to sirkler på tavla, fest sedlene med «lærertyggegummi» og lag regnestykker til.

Tell med 100 om gangen til 1000 og tilbake. Hvis vi viser barna antall hundrere mens vi teller, pleier de å ta dette lett. I boka Barna skriver tallrekken fra 100 til 1000 med hele hundrere og skriver ulikhetstegn mellom hele hundrere. ★

Eksempel

Nederst finner de ukjente ledd.

Side 27 Plassverdisystemet Forøvinger Skriv for eksempel fire tresifrete tall på tavla. Hvilket tall er størst/minst? ★

200 + 300 = 500

26

3B_TMLærerperm 140213.indd 26

Hva ser vi etter? Vi ser først på hundrersifrene. Dersom de er ulike, er det lett å se forskjell på størrelsen. Hvis hundrersifrene er like, må vi se på tiersifrene, osv.

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

14.02.13 17:36


Hvis barna har arbeidet med å ordne ord alfabetisk, kan vi trekke en parallell til dette. I boka Barna ser på tallene og ordner dem etter størrelsen. Gjør de dette riktig, vil bokstavene under hvert tall danne et ord. Flere aktiviteter Spill «Hvem får det største tallet?» Barna tegner i kladdeboka (eller på et ark) hvert sitt rutenett med plass til tresifrete tall:

h t e 1 2 3 4 5 6 Spillerne kaster en terning tre ganger hver sin gang og velger i hvilken kolonne de vil plassere sifferet. Eksempel En spiller får en treer på første kast og velger å plassere sifferet på tierplassen. Neste kast er en firer og spilleren velger å skrive sifferet på hundrerplassen. Siste kast blir en sekser, og spilleren må plassere den på enerplassen. Tallet blir nå 436. Deretter går turen til neste spiller. Dersom neste spiller får tallet 324, har første spiller 1 poeng. Den som får flest poeng etter seks omganger, har vunnet. Lag eventuelt egne regler.

Mine notater

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

3B_TMLærerperm 140213.indd 27

27

14.02.13 17:36


Tegn hvor mange

r

8k

99

du trenger for å kjøpe:

kr 289

105 kr

368

kr

Svar ja eller nei. Skøytene koster mer enn 300 kr. Skiene er billigere enn snøbrettet. Stavene er billigere enn skøytene. Skiene er dyrere enn skøytene. Snøbrettet koster mer enn 1000 kr. Ski og staver koster mer enn 500 kr. Lag flere oppgaver selv og spør hverandre.

nei ja ja ja nei nei

Skriv tallene som mangler.

0

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Sett inn > = <

600 + 100 300 + 200 400 + 300

Regn ut.

400 + 300 = _ 700 500 + 400 = _ 900 200 + 200 = _ 400

800 – 200 = _ 600 400 – 300 = _ 100 900 – 700 = _ 200

463 + 100 = _ 563 298 + 100 = _ 398 657 + 100 = _ 757

215 – 100 = _ 115 683 – 100 = _ 583 715 – 100 = _ 615

< 800 > 400 = 700

500 700 100

= 300 + 200 < 400 + 400 < 500 + 200

Sett inn > = <

369 289 456

< 370 < 298 < 465

290 766 899

> 289 = 766 < 900

578 907 673

< 857 < 970 > 637 29

28

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 28

20/12/12 13.43

Side 28

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 29

20/12/12 13.43

La barnas selvlagde oppgaver bli brukt muntlig i klassen eller som ekstraarbeid.

Billig eller dyrt?

Forøvinger Tell med 100 om gangen opp til 1000 og tilbake igjen. ★

Barna tar med en sportsting hjemmefra og setter på prislapp. Vi lager «bruktmarked», og barna går sammen i grupper på 3 til 4 og lager minst tre spørsmål til tingene som skal «selges».

Nederst er det addisjons- og subtraksjonsoppgaver med hele hundretall. Flere aktiviteter Vis sportsutstyr på flanotavlen og skriv på priser. Lag spørsmål som i boka, og la barna svare ja eller nei.

Eksempel Hvor mye dyrere er danseskøytene enn lengdeløpsskøytene? Hvor mye får jeg igjen på 500 kr hvis jeg kjøper stavene? ★

Gruppene presenterer spørsmålene etter tur, og barna løser dem individuelt eller samlet. Pass på at alle får med seg sportstingene sine hjem etter endt «bruktmarked». I boka Ved å svare på spørsmålene, viser barna om de har fått en begynnende tallforståelse i tallområdet 0 til 1000 - og om de kjenner begrepene som forekommer her.

28

3B_TMLærerperm 140213.indd 28

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

14.02.13 17:36


Side 29

Sifferforståelse Forøving Hva kan du betale med? Du har bare 100-kronesedler. Hvor mange 100-kronesedler er det minste du kan betale med hvis du vil kjøpe en sykkel til 989 kr? en frakk til 646 kr? en bukse til 308 kr? en jakke til 299 kr? en fotball til 88 kr? Osv.

Hvilket tall? Tallet er ti større enn halvparten av 900. (460) ★  En skjorte koster 175 kr. Prisforskjellen mellom en genser og skjorta er 50 kr. Genseren er dyrest. Hvor mye koster skjorta og genseren til sammen? (400 kr) ★

Anne kjøper en ball til 28 kr. Hun betaler med ni mynter. Hvilke? (20 kr og 8 ∙ 1kr) ★

I boka Barna arbeider individuelt med oppgavene. Vi bruker prisene fra s. 28. ★

Nederst skriver barna ulikhetstegn mellom oppgavene og tallene.

Se flere samarbeidsoppgaver på nettstedet. Mine notater

Flere aktiviteter Vis sportsutstyr på flanotavlen og skriv på priser. La barna komme opp og vise hvor mange hundrelapper de trenger for å kjøpe varene.

Samarbeidsoppgaver Vi lager regnefortellinger og arbeider med tekstoppgaver med samme struktur: Tor har bare 200-kronesedler. Hvor mange sedler betaler han med hvis han kjøper en fotball til 268 kr? (2) Hvor mange kroner får han igjen? (132 kr) ★

Hvor mange sedler betaler Tor med hvis han kjøper en cd til 149 kr? (1) Hvor mange kroner får han igjen? (51 kr) ★

Hvor mange sedler betaler Tor med hvis han kjøper et spill til 498 kr? (3) Hvor mange kroner får han igjen? (102 kr) Barna kan gjerne tegne pengene det koster og pengene han får igjen.

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

3B_TMLærerperm 140213.indd 29

29

14.02.13 17:36


Skriv riktige nummer på husene.

Skriv tallene som mangler. 0

100

200

300

400

500

600

700

800

900 1000

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

10

320

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

9

8 7 6

5

Trekk strek fra 100 til 200.

3 4 Oddetall

1

2 Partall

Hvorfor heter det partall, tror du? 31

30

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 30

20/12/12 13.43

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 31

20/12/12 13.43

Side 30

Side 31

Tallrekken

Partall og oddetall

Forøvinger Tell fra 100 til 200. Det er også lurt å øve på telling fra et vilkårlig tall og så videre, for eksempel fra 134 og opp til 150. På denne måten låser vi ikke tenkingen til at telling alltid skal foregå fra 1 og oppover. Glem ikke telling nedover. ★

Forøvinger Her kan vi ta med barna ut, finne en gate og se på husnumrene: Hvilke tall ser du på venstre side av gaten når vi starter på det laveste nummeret? Hvis det ikke er egnede gater i nærheten, kan barna få det som hjemmeoppgave. La barna selv komme fram til at partall er på venstre side og oddetall på høyre side av gata.

La barna skrive tall etter diktat.

Eksempel 106, 137, 168, 180

Hvilken side av gaten bor du på? Hvilket nummer er det på huset ditt? (De må se i den retningen der tallene er stigende.)

I boka Barna arbeider individuelt med tallrekkene og bildeoppgaven.

I boka Barna har arbeidet med partall/oddetall på 2. trinn og vil nok huske at partall er tall til mengder vi kan lage par av. Flere aktiviteter Hopp fra partall til partall eller fra oddetall til oddetall på tallinjen.

30

3B_TMLærerperm 140213.indd 30

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

14.02.13 17:36


Samarbeidsoppgaver Tallet mitt har tre sifre. Sifferet på tierplassen er dobbelt så stort som sifferet på hundrerplassen. Sifferet på enerplassen er dobbelt så stort som sifferet på tierplassen. Hvilket av disse tallene er det?

476 367

128

536

363

424

248

246

Se flere samarbeidsoppgaver på nettstedet.

Mine notater

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

3B_TMLærerperm 140213.indd 31

31

14.02.13 17:36


Sett rød ring rundt partallene, og blå ring rundt oddetallene.

Sett ring rundt partallene. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Hvilke sifre slutter partallene på? 2, 4, 6, 8, 0 Hvilke sifre slutter oddetallene på? 1, 3, 5, 7, 9 Lett! Partall! Jeg ser bare på siste siffer.

Jeg lurer på om 144 er partall eller oddetall?

Skriv tallene etter størrelsen. Begynn med det minste. Sett ring rundt partallene.

163 272 750

828 639 507

491 376 705

971 684 519

314 413 102

12 + 1 = _ 13 16 + 3 = _ 19

20 + 7 = _ 27 18 + 5 = _ 23

10 + 7 = _ 17

14 + 5 = _ 19

12 + 7 = _ 19

5+5=_ 10 7+7=_ 14 9+3=_ 12

13 + 3 = _ 16 15 + 5 = _ 20 17 + 1 = _ 18

11 + 7 = _ 18 21 + 5 = _ 26 23 + 7 = _ 30

6+6=_ 12 8+8=_ 16 10 + 4 = _ 14

4+6=_ 10 12 + 4 = _ 16 14 + 6 = _ 20

Hva ser du? Husk ring rundt svarene også!

Partall + partall = partall Partall + oddetall = oddetall Oddetall + oddetall = partall

_ 163 , _ 272 , _ 376 , _ 491 , _ , _ , _ , _ 507 639 705 750 , _ 828

Les det Hare Hopp sier på side 32. Svar ja eller nei på oppgavene.

Skriv tallene etter størrelsen. Begynn med det største. Sett ring rundt oddetallene.

825 341 120

8 + 3 = 11 6+9=_ 15

_ 971 , _ 825 , _ 684 , _ 519 , _ 413 , _ 341 , _ 314 , _ 120 , _ 102

nei 24 er et oddetall. _

nei 35794 er et oddetall. _

ja 61 er et oddetall. _

ja 61999 er et oddetall. _

ja 90 er et partall. _

ja 77776 er et partall. _ 33

32

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 32

20/12/12 13.43

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 33

Side 32

Side 33

Partall og oddetall

Partall og oddetall

Forøvinger Hvor mange par sokker kan jeg lage av 14 sokker? (sju par) Hvor mange par kan jeg lage av 13 sokker? (seks par og én til overs)

I boka Ved å sette rød ring rundt partallene og blå ring rundt oddetallene (også i svarene), kommer barna selv fram til reglene om at:

partall + partall = partall partall + oddetall = oddetall oddetall + oddetall = partall

Skriv regnestykker på tavla og la barna bestemme om svarene er partall eller oddetall. I boka Barna setter ring rundt partallene og finner ut hva slags siffer partall/oddetall slutter på. * Å skrive tall etter størrelse er en fin trening i å forstå plassverdisystemet. For å kunne klare oppgavene må barna kjenne og forstå plassverdiene i tresifrete tall.

32

3B_TMLærerperm 140213.indd 32

20/12/12 13.43

Gjelder det samme for subtraksjon? Gi eksempler på tavla. ★

Barna pleier å like oppgaver som de nederst på siden. Når de kjenner systemet, finner de fort løsningen. Begynn gjerne med at læreren skriver et stort tall (med mange sifre) på tavla og la barna foreslå om det er partall eller oddetall. I noen klasser er det barn som ønsker en grundigere forklaring på hvorfor det er slik. De kan tenke over at både tiere, hundrere, tusener osv. lett kan deles i to like mengder.

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

14.02.13 17:36


Samarbeidsoppgaver Hva er sidetallene i boka? Se på sidetallene på venstre side. Hva slags tall er alltid det? (partall) Se på sidetallene på høyre side i boka. Hva slags tall er alltid det? (oddetall) Hvis vi åpner boka og legger sammen sidetallene – hva slags tall vil vi alltid få? (oddetall)

80

81

80 + 81 = 161 Hvilke sider ligger bøkene åpnet på når summen av sidene er: 149 201 247 311

(74 og 75) (100 og 101) (123 og 124) (155 og 156)

Mine notater

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

3B_TMLærerperm 140213.indd 33

33

14.02.13 17:36


Tegn riktig antall kroner.

Regn ut.

523 + 200 = _ 723 487 + 300 = _ 787 600 + 342 = _ 942 300 + 360 = _ 660

979 – 300 = _ 679 808 – 700 = _ 108 501 – 500 = _ 1 679 – 200 = _ 479

995

kr

615

kr

219

kr

Hvordan tenker du? Kim skal betale 300 kr. Hvor mange kroner mangler hun? Hun mangler _ 100 kr.

Oldefar har 900 kr. Han bruker 300 kr og 400 kr. Hvor mange kroner bruker han i alt? Han bruker _ 700 kr. Han har igjen _ 200 kr.

Ski og staver koster i alt _ 395 kr. 275 kr. Skøyter og akebrett koster i alt _ 2 par skøyter koster i alt _ 440 kr. 105 kroner mer enn skøyter. Ski koster _ Ski og skøyter koster _ 545 kr.

189 k

398 kr

r

763 kr

SALG Akebrett 55 kr Skøyter 220 kr Ski 325 kr Staver 70 kr

Hva er billigst? flyet Hva er dyrest? sykkelen Petra har 500 kr. Kan hun kjøpe dokkevogna og flyet? _ nei og flyet Hvilke to ting kan hun kjøpe? boka Du har 1000 kr og kjøper sykkelen. Hvor mye har du igjen? _ 5 kr 35

34

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 34

20/12/12 13.43

Side 34

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 35

20/12/12 13.43

Side 35

Regnefortellinger Forøvinger Tell med 200 om gangen til 1000 og tilbake.

I boka Vi samtaler om prisene på varene. Hva er billigst? ­dyrest? Så arbeider barna individuelt med oppgavene.

Arbeid med regnefortellinger. Skriv oppgaver på tavla, og la barna dikte fortellinger til. Eksempel 643 kr – 200 kr = 850 kr – 500 kr = I boka Diskuter tekstoppgavene når barna har prøvd å løse dem. Hvordan tenkte du? Det handler ennå mest om addisjon og subtraksjon av hele hundrere for å gi barna trening i å behandle tresifrete tall.

Flere aktiviteter Spill «Ruinert». Spill sammen to og to. Dere trenger en terning og 20 perler til hver spiller.

De 20 perlene representerer 50-kronesedler (i alt 1000 kr). Spillerne kaster terningen annen hver gang og tar fra hverandre like mange perler (50-kronesedler) som øynene viser. Den som først får alle perlene (2000 kr), har vunnet. Den andre spilleren er nå «ruinert». Hvis spillet avsluttes før en av spillerne er ruinert, vinner den som har flest perler. Tell «50-kronesedlene»! Hvor mange kroner har dere hver? ★

Vis leker og sportsutstyr på flanotavlen. La barna komme opp og vise pengene de betaler for varene.

34

3B_TMLærerperm 140213.indd 34

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

14.02.13 17:36


Samarbeidsoppgave Tallet mitt har tre sifre. Summen av sifrene på hundrerplassen og tierplassen er 10. Sifferet på enerplassen er et oddetall og halvparten av sifferet på tierplassen. Hvilket av disse tallene er det? (821)

553 384

825

294

731

684

465

821 373

Se flere samarbeidsoppgaver på nettstedet. Mine notater

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

3B_TMLærerperm 140213.indd 35

35

14.02.13 17:36


295 kr

r

8k

10

243

kr

305

kr

Trekk strek til tallinjen. 0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

255 k

r

Tegn pengene du betaler for:

548 kr

403 kr Tegn pengene i boksene. F.eks.

550 kr

413 kr

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

600 kr

351 kr 37

36

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 36

20/12/12 13.43

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 37

20/12/12 13.43

Side 36 I butikken Forøving Samtal om prisene på lekene i boka. Hva er billigst? dyrest? Hvor mye koster to baller? Du kjøper boka. Hvor mye får du igjen på 300 kr? Du har 250 kr. Hva kan du velge mellom å kjøpe? Hvor mye koster to båter? Hvor mye mer koster fotballen enn boka? Osv. I boka Barnas forståelse av tallene til 1000 utnyttes. De fleste burde greie disse oppgavene individuelt. Flere aktiviteter Vis leker på flanotavlen og skriv på priser. La barna komme opp og vise pengene de betaler for varene.

36

3B_TMLærerperm 140213.indd 36

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

14.02.13 17:37


Side 37

Mine notater

Penger og tallinjer Forøving Tegn en tallinje på tavla fra 0 til 1000, med hele hundretall markert. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Vi har 450 kr. Hvor på tallinjen skal denne summen stå? Hva med 350 kr? 850 kr? Osv. I boka Barna trekker strek fra mengdene til tallinjene. ★

Nederst tegner barna riktig antall kroner som passer til mengderingene. Samarbeidsoppgaver Lag regnefortellinger og arbeid med tekstoppgaver med samme struktur. Se på tallinjen når dere løser oppgavene: 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Sofus har 200 kr. Hvis han får 50 kroner til, har han like mange kroner som Kim. Hvor mange kroner har Kim? Hvilken regneart bruker du? Diskuter. 200 kr + 50 kr = 250 kr Kim har 250 kr. Hvor mange kroner har de da til sammen? (250 kr + 250 kr = 500 kr) ★

Marte har 350 kr. Hvis hun får 150 kr til, har hun like mange kroner som Kashif. Hvor mange kroner har Kashif? Diskuter. 350 kr + 150 kr = 500 kr Kashif har 500 kr. Hvor mange kroner har de da til sammen? (500 kr + 500 kr = 1000 kr)

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

3B_TMLærerperm 140213.indd 37

37

14.02.13 17:37


Jeg ser på tierplassen.

Jeg ser på hundrerplassen.

hundrere

tiere

Vi kan sette tallene under hverandre.

enere

2 4 1 + 1 3 2 = 3 7 3 320 – 10 = 310 320 + 10 = 330

320 – 100 = 210 320 + 100 = 420

Sett tallene under hverandre.

253 + 125 =

Regn ut og skriv tallene i rutene. – 10

128 161 102 180 146

138 171 112 190 156

+ 10

– 100

148 181 122 200 166

620 84 109 345 262

+ 100

720 184 209 445 362

820 284 309 545 462

4 3 2

+ 1 2 5

+ 3 2 5

+

= 3 7 8

= 7 5 7

= 3 6 6

523 + 246 =

Regn ut og skriv tallene i rutene. –1

469 308 826 698 548

470 309 827 699 549

405 + 34 =

5 2 3

171 271 371 471 571 671 771 871 971

+1

– 10

471 310 828 700 550

303 230 400 536 709

+ 10

313 240 410 546 719

3 0 4 6 2

632 + 345 =

4 0 5

6 3 2

+ 2 4 6

+

3 4

+ 3 4 5

= 7 6 9

= 4 3 9

= 9 7 7

703 + 66 =

323 250 420 556 729

304 + 62 =

2 5 3

Skriv tallene som mangler.

71

432 + 325 =

143 + 254 =

542 + 57 =

7 0 3

1 4 3

6 6

+ 2 5 4

+

= 7 6 9

= 3 9 7

= 5 9 9

+

5 4 2 5 7

39

38

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 38

20/12/12 13.43

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 39

20/12/12 13.43

Side 38

Side 39

Sifferforståelse og tresifrete tall

Addisjon med oppstilling uten veksling

Forøvinger Vi regner med 1, 10 og 100. Hva skjer når vi adderer eller subtraherer 1, 10, eller 100? Samtal om framgangsmåter og strategier. Bevisstgjør barna på at det ofte er nok å se på det aktuelle sifferets plass og så endre det.

Dette er oppgaver vi har arbeidet med før, forskjellen er at nå har vi tresifrete tall. Forøvinger Vi tegner opp et skjema på tavla, som vist i grunnboka på side 39:

hundrere

Vis eksempler på det motsatte, at også et annet siffer må endres, for eksempel:

tiere

enere

+

609 + 1

=

398 + 2 799 + 10 I boka Barna fyller ut skjemaene. Midt på siden er det oppgaver med rekketelling med 100. Dette er egentlig samme type oppgaver som de i skjemaene.

38

3B_TMLærerperm 140213.indd 38

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

14.02.13 17:37


Så tegner vi inn for eksempel: 3 ∙ 100 kr, 2 ∙ 10 kr, 4 ∙ 1 kr Vi spør: Hvilket tall passer til denne mengden? Tallet settes ved siden av rekken. Deretter tegnes: 1 ∙ 100 kr, 1 ∙ 10 kr, 3 ∙ 1 kr hundrere

tiere

enere

3 2 4 + 1 1 3 = 4 3 7 Hva heter tallet til den mengden? Vi skriver tallet ved side av rekken, under det første tallet. Så spør vi: Hvor mange hundrelapper har jeg i alt? Hvor mange tiere? enere? Hva er tallet til denne mengden? (437) Vi ser på regnestykket og ser at hvis vi legger sammen 4 og 3, får vi 7. Hvis vi legger sammen 4 og 1, får vi 5 og 3 + 4 er 7. Svaret er 437. Presiser: Når vi legger sammen på denne måten, begynner vi alltid med enerne! ★

Vis gjerne flere eksempler, gjerne ett der det ene tallet bare har to sifre, så barna må tenke hvordan tallet skal settes opp. (Noen vil kanskje sette 0 i den ledige ruten for sikkerhets skyld.) Det kan være greit å presisere at foran et tall kan vi sette så mange nuller vi vil uten at tallet endres. Bak et tall kan vi derimot ikke sette en eller flere nuller uten at tallet endres. I boka Vi ser på det første eksemplet sammen, og så regner barna resten av oppgavene individuelt. Det er fin trening å måtte sette opp tallene selv før de kan regne ut svaret. Mine notater

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

3B_TMLærerperm 140213.indd 39

39

14.02.13 17:37


minnetall 1

6 + 7 = 13 Jeg setter tieren som minnetall over tierne.

1 3 6 + 1 2 7

hundrere

tiere

Husk: Hundrere under hundrere, tiere under tiere og enere under enere.

enere

4 5 6 – 1 3 4

= 2 6 3

= 3 2 2

Regn ut.

2 4 5

4 0 8

3 4 9

+ 1 3 6

+ 1 6 7

+ 2 0 7

= 3 8 1

= 5 7 5

= 5 5 6

4 3 5

6 2 9

5 2 3

+ 3 2 7

+ 2 0 8

+ 2 3 9

= 7 6 2

= 8 3 7

= 7 6 2

Sett tallene under hverandre. Regn ut.

487 – 354 =

685 – 351 =

746 – 35 =

4 8 7

6 8 5

– 3 5 4

– 3 5 1

= 1 3 3

= 3 3 4

= 7 1 1

687 – 254 =

896 – 352 =

7 4 6 3 5

549 – 325 =

6 8 7

8 9 6

5 4 9

6 5 7

7 2 8

2 7 4

– 2 5 4

– 3 5 2

– 3 2 5

1 9

+ 1 3 7

+ 3 1 9

= 4 3 3

= 5 4 4

= 2 2 4

= 6 7 6

= 8 6 5

= 5 9 3

3 4 3

5 2 6

4 6 7

+

768 – 45 =

389 – 108 =

7 6 8

3 8 9

978 – 67 = 9 7 8

+ 2 1 8

+

3 8

+ 2 0 4

4 5

– 1 0 8

= 5 6 1

= 5 6 4

= 6 7 1

= 7 2 3

= 2 8 1

= 9 1 1 41

40

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 40

20/12/12 13.43

Side 40 Addisjon med minnetall Forøving Gi mange eksempler på tavla der vi må veksle enerne til en tier og få minnetall. Vi holder oss her til bare å få tiere i minnet. Gi mange eksempler slik at barna blir trygge på vekslingene. I boka Barna arbeider individuelt med oppgavene. Eventuelt kan vi løse første oppgave felles. Alle oppgavene på siden gir minnetall. Flere aktiviteter Legg lapper med tall mellom 100 og 500 i en boks (ca. 20 forskjellige), for eksempel:

268

6 7

415

40

3B_TMLærerperm 140213.indd 40

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 41

20/12/12 13.43

Vi trekker to lapper fra boksen og dikter regnefortelling til tallene, for eksempel: og 318

146

Da vi arbeider med addisjon, kan vi for eksempel dikte: Kari kjøper et fly til 318 kr og en bil til 146 kr. Hvor mye må hun betale? Vi har nå lært at vi kan sette tallene under hverandre: 1

3 1 8 + 1 4 6 = 4 6 4

osv.

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

14.02.13 17:37


Side 41 Subtraksjon med oppstilling – uten ­veksling Forøving Lag et skjema slik som i elevboka s. 41. Vi arbeider som med addisjon s. 39, men krysser ut det vi trekker fra. hundrere

tiere

enere

4 5 6 – 1 3 4 = 3 2 2 Gi mange eksempler. I boka Barna arbeider individuelt med oppgavene. Eventuelt kan vi gjøre første oppgave felles. Også her skal barna selv skrive tallene inn i rutene før de kan regne ut.

Mine notater

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

3B_TMLærerperm 140213.indd 41

41

14.02.13 17:37


10

Kan du forklare hvilket tall som er størst?

Jeg veksler en tier til enere. Da får jeg 14 – 9 = 5

2 8/ 4 – 1 5 9 = 1 2 5 Regn ut. 10

10

10

4 7/ 3

5 7/ 2

6 4/ 4

– 2 3 9

– 3 4 8

– 2 3 7

= 2 3 4

= 2 2 4

= 4 0 7

10

5

9/

10

2

7

5/

Bytt om første og siste siffer. Sett ring rundt det største tallet.

609

317 _ 713 271 _ 172 574 _ 475

10

3

8

8/

906

4

122 _ 221 703 _ 307 924 _ 429 869 _ 968

288 _ 882 961 _ 169 556 _ 655 877 _ 718

163 _ 361 846 _ 648 401 _ 104 698 _ 896

Skriv nabotallene.

– 3 4 7

– 2 4 9

– 5 4 9

= 2 4 5

= 5 0 4

= 3 3 5

10

10

10

3 1/ 5

6 5/ 2

4 6/ 0

204 205 206 209 210 211 249 250 251

– 1 0 8

– 2 3 4

– 1 5 8

= 2 0 7

= 4 1 8

= 3 0 2

508 509 510 488 489 490 368 369 370

10

10

/

129 130 131 139 140 141 158 159 160 178 179 180 159 160 161 199 200 201

798 799 800 670 671 672 897 898 899

10

/

/

7 4 6

8 5 6

5 9 2

– 5 1 7

– 5 1 8

– 5 0 6

= 2 2 9

= 3 3 8

=

Sett inn > = <

489 362

8 6

< 861 > 186

219 534

< 912 > 435

604 799

> 460 < 979 43

42

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 42

20/12/12 13.43

Side 42 Subtraksjon med oppstilling og veksling Forøvinger Vi gir mange eksempler så barna blir trygge på veks­ linger. Vi holder oss her til veksling av tiere til enere. ★

Lag også eksempler på oppgavene nederst på siden i boka, for eksempel: 10

/

4 7 3

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 43

20/12/12 13.43

Hvor mange tiere har vi? (6). Hvor mange tiere må vi trekke fra for å ha igjen 2? (4) Hvor mange hundrere har vi? (4) Hvor mange må vi trekke fra for å ha igjen 2? (2) Svaret (tallet vi skal trekke fra) blir 248. I boka Barna arbeider individuelt med oppgavene. Eventuelt kan vi gjøre første oppgave felles. ★

I nederste rekke skal barna selv finne tallet vi skal ­trekke fra. Tips: Veksl først en tier, da blir det lettere å finne tallet. Disse oppgavene kan falle vanskelig for enkelte av elevene. Flere aktiviteter Trekk to lapper fra boksen med tall (se s. 40/41) og lag regnefortellinger til tallene, for eksempel:

– 2 4 8 = 2 2 5 Hva må vi trekke fra for å ha igjen 5 enere når vi bare har 3? Vi må veksle en tier. Skriv opp denne operasjonen. Da har vi:

og 263

106

13 – ___ = 5 13 – 8 = 5

42

3B_TMLærerperm 140213.indd 42

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

14.02.13 17:37


Marte har 263 kr. Hun kjøper en bamse som koster 106 kr. Hvor mange kroner har hun igjen? Vi kan vise at vi kan sette opp tallene under hverandre og at vi kan veksle. Her kan vi diskutere hvordan vi kan tenke 13 – 6, 10 – 6 + 3 eller at det fra 6 og opp til 13 er 7 ­(addisjonsmetoden)!

Mine notater

10

2 6/ 3 – 1 0 6 = 1 5 7 Marte har 157 kr igjen.

Side 43 Plassverdisystemet Forøving Arbeid med sifferkort. Repetisjon av sifrenes betydning og plassering.

Eksempel Lag tall av sifrene 4, 5 og 8. Hvilket tall er størst/ minst?

8

5

4

4

5

8

Osv. I boka Første og siste siffer byttes om, og barna avgjør hvilket tall som er størst. Sett ring rundt det største tallet. ★

Oppgaver med trening i tallrekkefølge i tallområdet fra 100 til 900.

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

3B_TMLærerperm 140213.indd 43

43

14.02.13 17:37


Nå ser jeg at tall kan være mindre enn null.

Negative tall og temperatur 655 250

869

kr

Tegn pengene han får igjen hvis han kjøper:

55

kr

00

Sofus har:

kr

-5-5

439

kr

150 kr

Termometeret er en slags tallinje.

–8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Tallene til høyre for 0 kalles positive tall. Tallene til venstre for 0 kalles negative tall. Vi setter minus foran negative tall. Skriv med ord.

345 kr

131 kr

–5: –1: –4: –7:

Skriv med tall.

minus fem minus _ en

minus minus minus minus

minus fire minus sju

Se på tallinjen.

561 kr

850 kr

tjue: _ –20 tolv: _ –12 seks: _ –6 hundre: _ –100 Sant eller usant:

5 > 0 Fem er større enn null. –5 < 0 Minus fem er mindre –5 < 5 Minus fem er mindre

–0 < –3 usant enn null. –4 < –0 sant enn fem. –4 > –3 usant

Sett inn > <

> –3 > –1 –4 < 2 3 0

195 kr

122 kr

> –3 < 1 –1 < 0

2 –7

> –7 > –2 –2 < –1 –1 2

45

44

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 44

< 0 > 1 –6 < 6 –5 4

20/12/12 13.43

Side 44 Tallene til 1000 Forøvinger Vi snakker om hvordan vi kan veksle 1000 kr på ulike måter:

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 45

20/12/12 13.43

Flere aktiviteter Vis sportsutstyr på flanotavlen og skriv på priser. Du har 1000 kr. La barna komme opp og vise pengene de får igjen hvis de kjøper varene.

2 ∙ 500 10 ∙ 100 5 ∙ 200 ★

En genser koster for eksempel 450 kr. Hva får vi igjen på 1000 kr? La barna komme med ulike forslag til hvilke sedler vi får igjen. ★

Vis fram for eksempel en lue som koster 188 kr. Hvor mye får jeg igjen på 1000 kr? Hvilke sedler og mynter får jeg igjen? La barna komme med ulike forslag til sedler og mynter. I boka Barna bør kunne arbeide individuelt med oppgavene.

44

3B_TMLærerperm 140213.indd 44

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

14.02.13 17:37


Samarbeidsoppgave Det står fem biler på parkeringsplassen. Bilene har ­disse fargene: sort, grønn, blå, rød og gul

Mine notater

Tegn opp parkeringsplassen. Bruk opplysningene og finn ut hvordan bilene er parkert: Den gule bilen står mellom den grønne og den sorte. Den blå bilen står bare ved siden av den grønne. Den røde bilen står ikke ved siden av den blå. Den sorte bilen står ikke ved siden av den blå. Den sorte bilen står til venstre for den gule. Løsning: rød, sort, gul, grønn, blå ★

Se flere samarbeidsoppgaver på nettstedet.

Side 45 Negative tall Forøving Lag en tallinje på tavla fra for eksempel -10 til 10. ­Bevisstgjør barna på at tallenes verdi øker mot høyre og minker mot venstre. Gjør enkle oppgaver i addisjon og subtraksjon der det også er nødvendig å bevege seg forbi 0 begge veier. Barna vet at for eksempel 3 er større enn 2. Det er nok vanskeligere å forstå at -3 er mindre enn -2, og at minuset er en del av tallet. Derfor er det viktig å trene mye ved å regne enkle oppgaver på tallinjen. –10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 – 5 = -2

I boka Barna skriver tallene med ord – og med tallsymboler – og avgjør hvilke tall som er størst/minst. ★

Nederst setter barna inn riktige tegn: > eller <

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

3B_TMLærerperm 140213.indd 45

45

14.02.13 17:37


Hvem kommer først til +10 eller –10?

–10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1

Jeg fikk –4 og må flytte mot venstre.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Av læreren får dere et ark med en tallinje som er større enn den ovenfor. Dere trenger også en spillebrikke hver, en binders og en blyant. Start på 0. Sett blyanten gjennom bindersen, midt i tallhjulet. Snurr på bindersen. Hvis den stopper på et positivt tall, flytter du mot høyre. Hvis den stopper på et negativt tall, flytter du mot venstre. Den som kommer først til –10 eller +10, vinner.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2–2=_ 0 3–5=_ –2

5–6=_ –1 8–3=_ 5

4–8=_ –4 5–5=_ 0

2–7=_ –5 3–6=_ –3

–3 –5 –2 –8

–6 –4 –3 –1

+ + + +

4 8 9 8

= = = =

_ 1 _ 3 _ 7 _ 0

+ + – –

7 6 5 4

= = = =

Pluss! Jeg går til høyre på tallinjen.

Minus! Jeg går til venstre på tallinjen.

_ 1 _ 2 _ –8 _ –5

Hvilken temperatur viser gradestokkene? –2

–3

4

–1

2

5 –5

1

Det er 4 kuldegrader. Jeg sier minus 4 grader Celsius. Jeg skriver –4 °C.

3

– – – – – – – – – – – – – – – – –

–4

Se på tallinjen når du regner.

4–6=_ –2 –2 + 5 = _ 3

1

Se på tallinjen når du regner.

Du står på1. Da kommer du til –3.

–10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1

0

1–5=_ –4 –5 + 3 = _ –2 3 – 2 = _ 1 0–8=_ –8 –1 + 1 = _ 0 –4 – 4 = _ –8

– – – – – – – – – – – – – – – – –

–5 °

–4 °C

–5 °

_ –6 °C

– – – – – – – – – – – – – – – – –

–5 °

_ –7 °C

– – – – – – – – – – – – – – – – –

–5 °

_ –2 °C 47

46

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 46

20/12/12 13.43

Side 46

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 47

20/12/12 13.43

Samarbeidsoppgave Dikt regnefortellinger til:

Spill for to I boka Gjennom dette spillet trener vi videre på forflytting langs tallinjen. Vi beveger oss på begge sider av 0 og forbi 0. Spillet er også lagd som kopieringsoriginal og fins bak i Lærerens bok.

Kopieringsoriginal 2.11

Side 47 I boka Barna bør kunne arbeide individuelt med oppgavene. Eventuelt tas de første oppgavene felles. ★

Nederst skal barna lese av gradestokker. Alle viser kuldegrader, så barna må huske å sette minustegn foran gradene.

-3 + 4 = 1 2 – 7 = -5 1 – 5 = -4 Eksempel I går var det 3 kuldegrader, men i dag er det fire grader varmere. Hvor mange grader er det i dag? (1 °C) Mandag var det 2 varmegrader. I dag er det sju grader kaldere. Hva er temperaturen i dag? (-5 °C) Flere aktiviteter Lag et termometer.

Kopieringsoriginal 2.12 Eksempel på oppgaver: Det er sju kuldegrader og blir tre grader varmere. (temperaturen stiger) ­Søylen trekkes til -4 °C: -7 + 3 = -4

46

3B_TMLærerperm 140213.indd 46

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

14.02.13 17:37


Det blir fem grader varmere. Tell antall grader fra -4 °C. Vi kommer til 1 grad: -4 + 5 = 1 (temperaturen stiger) Det blir tre grader varmere. Søylen tres ned i snittet ved 4 °C: 1 + 3 = 4 (temperaturen stiger) Det blir seks grader kaldere. Søylen tres ned i snittet ved -2 °C: 4 – 6 = -2 (temperaturen synker) Det er en vanlig misoppfatning at når det er kulde­ grader og temperaturen stiger, blir det kaldere. Husk: Det blir alltid varmere når temperaturen stiger og alltid kaldere når temperaturen synker. Dette ser vi når vi arbeider med termometeret vi har laget. ★

Arbeid med tallinjen på nettstedet. Lag regnestykker i tallområdet fra -10 til 10. Vis hoppene på tallinjen.

Mine notater

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

3B_TMLærerperm 140213.indd 47

47

14.02.13 17:37


Dagens tall

Prøv deg selv

Tallet har tre sifre!

Sett inn > = < Hva kan 365 være? Bruk + – og lag regnestykker.

300 + _ 65 265 + _ 100 _ _

465 – _ 100 _–_ _–_

_

_

_

_ _

_

< 861 618 > 186

Svar på oppgavene.

< 600 500 + 160 = 660

407

250 + 300

Skriv to partall: _ 14 , _ 20

Sett ring rundt partallene:

Skriv to oddetall: _ 7 ,_ 17

22

63

159

476

Skriv tallene etter størrelsen.

Sofie tømmer sparegrisen sin. Hun har spart 260 kr. Hvor mye mangler hun på 365 kr? Hun mangler _ 105 kr. Et år har _ 365 dager. Et skuddår har _ 366 dager.

< 704 470 > 47

816

798

127

850

603

580

306

499

949

127 , _ 306 , _ 499 , _ 580 , _ 603 , _ 798 , _ 850 , _ 949 _ Skriv på utvidet form:

Skriv nabotallene.

365 = _ 300 + _ 60 + _ 5

129 130 131 132 159 160 161 162

Lag en regnefortelling. Tallet 365 skal være med.

99 100 101 102 987 988 989 990 Regn ut.

Skriv på utvidet form.

300 + 200 = _ 500 517 + 100 = _ 617

625 = 600 + _ 20 + _ 5 407 = _ 400 + _ 0 +_ 7

Sett inn > <

–1

< 0

3

> –5

–2

> –4

–6

Ekstraoppgaver side 126

48

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 48

20/12/12 13.43

Side 48 Dagens tall Forøving Se kommentarer til s. 20.

Side 49

< 6 49

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 49

20/12/12 13.44

som trenger mest støtte. De som klarte kapittelprøven bra, kan for eksempel arbeide videre med oppgaver i de ulike komponentene til verket, spille ferdighetsspill eller arbeide med Løko. Se veiledet undervisning s. 142. ★

«Jeg regner nøtter 3» er et engangshefte med morsomme og utfordrende oppgaver basert på lærings­ målene for 3. årstrinn. Heftet egner seg for barn som trenger ekstra utfordringer og som mestrer det grunnleggende lærestoffet godt. ★

Prøv deg selv Prøven bør løses individuelt. Her er oppgavetyper alle bør kjenne. Les instruksjonene flere ganger sammen med barna før de løser oppgavene. Barn med lesevansker må få hjelp. Etter at barna har regnet «Prøv deg selv»,arbeider de videre med ekstraoppgaver på s. 126. Deretter arbeider de i oppgaveboka, i «Jeg regner nøtter», med kopieringsoriginaler, oppgavekort eller oppgaver på nettstedet. På nettstedet kan barna velge mellom kapitteloppgaver og spill til kapitlene i Regnehuset eller Regneskipet. Til slutt gjennomfører de kapittelprøven (pdf på nettstedet). Læreren ser nå om det kan være aktuelt å dele inn i mestringsgrupper og ha veiledet undervisning. Viktigst er det å hjelpe gruppen med barn

48

3B_TMLærerperm 140213.indd 48

For fortløpende øving av de fire regneartene og hoderegning, kan barna arbeide med Tusen millioner Regnemester. Programmet inneholder oppgaver i tallområdet fra 0 til 100 og er tilgjengelig for ipad og iphone. Her får barna også øve på sammensatte regneoperasjoner der de må prioritere regneartene.

Tusen millioner Regnemester

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

14.02.13 17:37


Kopieringsoriginaler både og på nettstedet 2.1 Opp til 1000 Utvidet form 2.2 2.3 Addisjon oppstilling 2.4 Subtraksjon oppstilling

i Lærerens bok

s. 162 s. 164 s. 166 s. 168

Kopieringsoriginaler i tillegg på nettstedet 2.5 Tusenspillet Ordne tall etter størrelsen 2.6 2.7 Addisjon oppstilling 2.8 Regnefortellinger 2.9 Finn leddene 2.10 Hemmelig melding! 2.11 Først til +10 eller -10 2.12 Lag et termometer 2.13 Mynter 2.14 Sedler Regnehuset I Regnehuset velger barna om de vil arbeide med oppgaver eller spill til kapittel 2:

Disse emnene passer til kapittel 2: • Naturlige tall • Addisjon • Subtraksjon • Kjøp og salg • Hoderegning • Negative tall

Mine notater

Regneskipet I Regneskipet velger barna emner selv og arbeider så langt de klarer i forhold til alder og egne ferdigheter:

Tusen millioner 3B • Kapittel 2

3B_TMLærerperm 140213.indd 49

49

14.02.13 17:37


Mål

Kapittel 3

I dette kapitlet skal du lære om • gjentatt addisjon som multiplikasjon • 6-, 7-, 8- og 9-gangen

Multiplikasjon 6-, 7-, 8- og 9-gangen

Hvor mange fat er det? _ 3 fat Hvor mange epler er det på hvert fat? _ 6 epler Hvor mange epler er det i alt? 6 + 6 + 6 = 3 • 6 = _ 18 Svar: _ 18 epler Hvor mange hyller er det? _ 3 hyller Hvor mange bøker er det i hver hylle? _ 9 bøker Hvor mange bøker er det i alt? _ 9 +_ 9 +_ 9 =3•9=_ 27 Svar: _ 27 bøker Hvor mange mus Hvor mange mus Hvor mange mus Hvor mange mus Svar: _ 21 mus

er er er er

det det det det

på bordet? _ 7 mus under bordet? _ 7 mus i stolen? _ 7 mus i alt? 7 + 7 + 7 = 3 • 7 = _ 21

Hvor mange lysestaker er det? _ 4 lysestaker Hvor mange lys er det i hver stake? _ 7 lys 28 Hvor mange lys er det i alt? 7 + 7 + 7 + 7 = 4 • 7 = _ Svar: _ 28 lys 50

• Les eventyret om de tre lykkebarna i Lærerens bok.

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 50

20/12/12 13.44

Side 50 De tre lykkebarna Vi har valgt å arbeide med hele den lille multiplikasjonstabellen på 3. trinn. Det er viktig å bruke god tid på arbeidet med multiplikasjonstabellen og vi repeterer den derfor grundig også på 4. trinn. Les høyt De tre lykkebarna Det var en gang en fattig mann som hadde tre sønner. En dag sa han til dem: «Jeg blir gammel og kommer ikke til å leve stort lenger. Jeg har ikke mye å gi dere, men dere får ta det dere får, og reise til et land hvor folk aldri har sett en slik ting, som den dere har, og da gjør dere sikkert lykka deres.» Så ga han den eldste en hane, den nest eldste en ljå, og den yngste fikk ei katte. Ikke lenge etter døde mannen, og de tre eldste guttene måtte dra ut i verden.

Den eldste tok hanen sin og gikk av sted med. Men hvor han kom, hadde folk haner før; haner sto på alle kirketårn og snudde seg i vinden, og på alle bondegårder galte hanene like så godt som hans hane. Han begynte å bli reint fortvilet, gutten. Men endelig kom

50

3B_TMLærerperm 140213.indd 50

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 51

51

20/12/12 13.44

han til et land hvor de aldri hadde sett en hane før. De visste aldri hvilken tid det var på dagen; for de ble jo aldri vekket av hanen, og de kom i flokkevis for å se på det rare dyret gutten hadde. «Nei se», sa de, «han har sporer, akkurat som en rytter! Hvor mye vil du ha for det dyret ditt?» «Ky-ke-li-ky!» galte hanen og la hodet på skakke, og da syntes folk den var enda gildere. «Jeg må da ha så mye gull som et esel orker å bære», sa gutten. Ja, det fikk han på første ordet også, og så dro han av sted med rikdommen sin. Den andre som dro av gårde med ljåen sin, han kom også langt om lenge til et land hvor de ikke visste hva en ljå var. Når kornet var modent der, dro de kanoner ned til åkeren og skaut kornet av. Men det var ikke noe lurt, kan du skjønne; for kanonene skaut i stykker aksene, så kornet ble spredt for alle vinder, og så var det slikt leven at folk nesten ble vettskremte. Da gutten fikk se det, gikk han stille ned på åkeren med ljåen sin, og så slo han hele åkeren så rolig og fint, og det gylne kornet lå så rett og pent etter ham. Folket ble reint forferdet over den rare tingen, og spurte hva han skulle ha for den. «Ja, så mye gull som en hest orka å bære, det måtte gutten ha», syntes han. Ja, det skulle han få, det var sikkert det. Så dro han av sted med rikdommen sin, han også.

Tusen millioner 3B • Kapittel 3

14.02.13 17:37


Den yngste med katta, han gikk lenge, han; for alle steds hadde de katter som var mye gildere enn katta til gutten; men til slutt kom han da til et sted hvor folk aldri hadde hørt om eller sett ei katte, og der var det så mange mus og rotter at det yrte. De for opp i maten til folk mens de satt og spiste, og de gnog i stykker husene og romsterte verre. Hos kongen på slottet var det reint ille, og gutten dro opp på slottet han, og slapp katta. Og den beit i hjel mus og rotter, så det snart var slutt med det styggeriet på slottet. Kongen ble så glad at han sa til gutten, han kunne få hva han ville for katta, og gutten sa han måtte ha et vognlass med gull, og det fikk han. Gutten dro av sted med rikdommen sin, og katta ble igjen på slottet. Men da den hadde spist opp alle de mus og rotter som var der, ble den sulten. Den ville ha mat og så satte den i å mjaue: «Mi-au! Mi-auau!» sa den. Hoffolka og alle som var på slottet, ble så redde, og de visste ikke hva de skulle gjøre med katta. Så sa kongen at de fikk se å få den ut av landet; men det var best å gjøre det med det gode og spørre den om den ville reise. Ja, en av hoffmennene skulle gå inn og spørre. Han gikk på tå bort til katta og sa: «Vil du reise herfra?» «Mi-au-miau!» sa katta. Det trudde de betydde nei, og da visste de ingen annen råd enn å få den ut med makt. Så dro de kanonene bort til slottet og skaut alt de orka. Slottet begynte å brenne, men katta hoppa ut av vinduet og kom ned på alle fire og løp sin vei. Folkene holdt på å skyte til det ikke var mer igjen av slottet. Men de tre lykkebarna møttes og levde lykkelig resten av sitt liv.

Side 51 I boka Her er det spørsmål til bildet som barna kan svare på individuelt. ★

Noen barn vil finne det vanskelig at stykkene skrives på denne måten: 7 + 7 + 7 + 7 = 28 Da vil det være lettere å forstå hvis vi deler opp stykkene i addisjon først og så multiplikasjon: 7 + 7 + 7 + 7 = 28 4 · 7 = 28 Flere aktiviteter Lag grupper med like mange elementer på flanotavlen og øv multiplikasjon. Skriv regnestykkene på tavla.

I boka Vi ser på bildet i boka (tavlebok på interaktiv tavle) og teller sammen. Hvor mange mus er det på bordet? (7) Hvor mange mus er det på stolen? (7) Hvor mange mus er det under bordet? (7) Vi ser (skriv på tavla):

7 + 7 + 7 = 21 Hvordan tror du at vi kan skrive det på en annen måte? Som multiplikasjon:

Mine notater

3 · 7 = 21 Vi leser: 3 ganger 7 er lik 21 (For å holde sortfaktoren som annenfaktor kan vi si inni oss: tre ganger har jeg sju.)

Tusen millioner 3B • Kapittel 3

3B_TMLærerperm 140213.indd 51

51

14.02.13 17:37


Se på tallinjen og regn ut.

Tell med 6 om gangen og trekk strek.

0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

18

24

30

36

42

48

54

60

18

24

30

36

42

48

54

60

18

24

30

36

42

48

54

60

7•6=_ 42 0

6

12

8•6=_ 48 Lag buer selv og regn ut. Skriv regnestykkene. 0

6

12

9•6=_ 54 _ 6 +_ 6 +_ 6 +_ 6 =4•6=_ 24 0

Tegn 6 lys på hver kake. Hvor mange lys er det i alt?

6

12

10 • 6 = _ 60 Regn ut.

_ 6 +_ 6 +_ 6 +_ 6 +_ 6 =5•6=_ 30 Tegn 6 epler i hver pose. Hvor mange epler er det i alt?

36 _ 6 +_ 6 +_ 6 +_ 6 +_ 6 +_ 6 =6•6=_

0•6=_ 0 1•6=_ 6 2•6=_ 12

3•6=_ 18 4•6=_ 24 5•6=_ 30

6•6=_ 9•6=_ 36 54 7•6=_ 42 10 • 6 = _ 60 8•6=_ 48 11 • 6 = _ 66

24 = _ 4 •_ 6 30 = _ 5 •_ 6 12 = _ 2 •_ 6

36 = _ 6 •_ 6 60 = 10 _•_ 6 48 = _ 8 •_ 6

6=_ 1 •_ 6 42 = _ 7 •_ 6 54 = _ 9 •_ 6

0=_ 0 •_ 6 18 = _ 3 •_ 6 66 = _ 11 • _ 6 53

52

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 52

20/12/12 13.44

Side 52 Multiplikasjon med 6 Forøvinger Vi rekketeller med 6 om gangen til 60 og tilbake til 0.

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 53

20/12/12 13.44

I boka Barna teller med 6 om gangen og trekker strek. ★

Nedenfor skriver barna addisjonsstykker som multiplikasjon og finner produktet. De tegner 6 lys på hver kake, 6 epler i hver pose, og regner oppgavene.

Vi setter sammen 6-mengder av perler i ulike farger og setter dem sammen til en lenke fra 0 til 60 og rekketeller med 6 om gangen til 60 og tilbake. Lær rekketellingen som en regle (kan vi finne noe som passer?) ★

Sett opp på tavla: 3∙6= Hva kan dette være? Vi lager en regnefortelling: Jeg har tre poser med 6 boller i hver pose. Kan du lage dette stykket både som addisjon og multiplikasjon? 6 + 6 + 6 = 18

Side 53 Multiplikasjon med 6 Forøvinger Tegn en tallinje på tavla fra 0 til 60. Uthev tallene i 6-gangen. Vi hopper med 6 - for eksempel til 30. Hvor mange hopp? Hvor mange hopp til 42? Osv. ★

Vi har regnestykket 5 ∙ 6. Vi hopper på tallinjen. Hvilket tall kommer vi til? Osv. ★

Øv 6-gangen. 3 ∙ 6 = 18 Osv.

52

3B_TMLærerperm 140213.indd 52

Tusen millioner 3B • Kapittel 3

14.02.13 17:37


I boka Barna arbeider individuelt med oppgavene. De to første oppgavene har buer. De to neste tegner barna selv opp med buer og finner svaret. Løs oppgavene på tallinjen. ★

Nederst løser barna oppgavene med 6-gangen. I to av oppgavene går vi ut over 10 ∙ 6. Dette for at barna skal bli minnet på at 6-gangen egentlig ikke slutter ved 60. Vi opplever av og til at enkelte barn tror at ganging «slutter» med 10 ganger tallet. Flere aktiviteter Lag et dominospill på farget kartong med 6-gangen: 24 3 • 6

18 5 • 6

30 10 • 6

60 7 • 6

42 0 • 6

0

48 6 • 6

36 9 • 6

54 2 • 6

12 1 • 6

8•6

6

Mine notater

4•6

Brikkene klippes opp og legges etter hverandre. Oppgaven står til høyre på brikken, svaret finner du til venstre på en brikke som legges etter. Når du har lagt alle brikkene etter hverandre, har du løst oppgavene riktig hvis du finner svaret på første brikke. Du kan begynne med en hvilken som helst brikke, for eksempel: 36 9 • 6

54 2 • 6

12 1 • 6

6

24 3 • 6

18 10 • 6

60 5 • 6

30 7 • 6

42 0 • 6

0

48 6 • 6

8•6

4•6

Her ser vi at oppgaven på siste brikke har svaret på første brikke: 6 · 6 = 36 Brikkene oppbevares i konvolutter merket 6-gangen, eller ved å lage en bunke med strikk rundt. ★

Det går også an å gjennomføre domino i full klasse ved å dele ut en brikke til hver elev. Ta tiden og se hvor lang tid dere bruker på å komme gjennom hele lenken! Bytt på hvem som starter. Kopieringsoriginal 3.6 ★

Arbeid med tallinjen på nettstedet. Hopp med 6 om gangen.

Tusen millioner 3B • Kapittel 3

3B_TMLærerperm 140213.indd 53

53

14.02.13 17:37


Tell med 7 om gangen og trekk strek.

Hvem fanger flest krokodiller? 2 spillere kaster 2 terninger hver sin gang. Bruk brikker i 2 farger. Finn sum eller differanse på terningene og gang med 6. Sett en brikke på svaret du får. Det er om å gjøre å fange flest krokodiller. Jeg velger sum!

Jeg velger differanse!

4+3=7 7•6=_ 42

6–3=3 3•6=_ 18

Hvor mange lys er det i alt?

24

6

48

30

54 _ 7 +_ 7 +_ 7 =3•7=_ 21

42

18

12

48

6

60

24

42

18

36

Hvor mange mus er det i alt?

_ 7 +_ 7 +_ 7 +_ 7 +_ 7 =5•7=_ 35

48

36

60

12

24

30

12

18

54

6

Tegn 7 blomster i hver. Hvor mange blomster er det i alt?

_ 7 +_ 7 +_ 7 +_ 7 =4•7=_ 28 55

54

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 54

20/12/12 13.44

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 55

20/12/12 13.44

Side 54

Fang krokodiller i 6-gangen

Syng Syng «Multiplikasjonsrapp». Tekst og noter s. 150. CD 2 spor 27

Vi lager oppgaver tilsvarende de vi lagde til side 52.

I boka Barna går sammen to og to og spiller spillet. For hvert kast kan de velge sum eller differanse på terningene før de multipliserer. Dersom det ikke er noen «ledig» krokodille med svaret de får, går turen til den andre spilleren.

I boka Først en oppgave der barna teller med 7 og trekker strek. ★

Side 55

Barna arbeider individuelt med oppgavene i 7-gangen som addisjon og multiplikasjon.

Gjentatt addisjon som multiplikasjon

Flere aktiviteter Lag et dominospill på farget kartong med 7-gangen:

Forøvinger Vi rekketeller med 7 om gangen til 70. Også her kan vi sette sammen perler til sju mengder og bruke dem til rekketelling. Lær tallrekken som regle. ★

Når det gjelder gangetabellene, er det veldig viktig med repetisjon. Vi arbeider med 7-gangen i ulike typer oppgaver og bevisstgjør barna på at multiplikasjon er gjentatt addisjon. Erfaringsvis er 7-gangen den vanskeligste for barna å lære, og vi må bruke tid på denne.

54

3B_TMLærerperm 140213.indd 54

49 3 • 7

21 8 • 7

56 1 • 7

7

35 4 • 7

28 2 • 7

14 9 • 7

63 0 • 7

0

42 10 • 7

70 7 • 7

6•7

5•7

Tegn brikkene på farget kartong og klipp ut slik at du får 11 brikker. Du kan begynne med en hvilken som

Tusen millioner 3B • Kapittel 3

14.02.13 17:37


helst brikke. Svaret vil du alltid finne på første brikke (hvis ikke har du regnet feil!). Kopieringsoriginal 3.7 Samarbeidsoppgave Du har tre typer is: jordbær (rosa), sjokolade (brun) og vanilje (hvit) På hvor mange ulike måter kan du lage is med to kuler? Diskuter: Kan det være to like kuler på isen? Er det samme hvilken farge som er nederst/øverst på samme is? (ulike løsninger) Mine notater

Tusen millioner 3B • Kapittel 3

3B_TMLærerperm 140213.indd 55

55

14.02.13 17:37


Hvem fanger flest løver?

Tell med 7 om gangen. Skriv tallene du kommer fram til.

0

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

2 spillere kaster 2 terninger hver sin gang. Bruk brikker i 2 farger. Finn sum eller differanse på terningene og gang med 7. Sett en brikke på svaret du får. Det er om å gjøre å fange flest løver.

Regn ut.

0•7=_ o 1•7=_ 7 2•7=_ 14

3•7=_ 21 4•7=_ 28 5•7=_ 35

6•7=_ 9•7=_ 42 63 7•7=_ 49 10 • 7 = _ 70 8•7=_ 56 11 • 7 = _ 77

14 = _ 2 •_ 7 28 = _ 4 •_ 7 42 = _ 6 •_ 7

35 = _ 5 •_ 7 7=_ 1 •_ 7 49 = _ 7 •_ 7

21 = _ 3 •_ 7 63 = _ 9 •_ 7 0=_ 0 •_ 7

42 24 81

56

14 28

36 63

30

35

25

15

21

32

7 45

5–1=4 4•7=_ 28

70 = 10 _•_ 7 56 = _ 8 •_ 7 77 = 11 _•_ 7

Sett kryss på tallene som er i 7-gangen.

70

Jeg velger sum!

Jeg velger differanse!

5+3=8 8•7=_ 56

7

28

49

42

56

35

21

14

56

35

42

56

7

21

70

70

63

35

14

28

49

70

7

63

42

49

Domino

5•7

_ 35 – 33

_ 2 •7

_–6 14

_ 8 •7

_ 56 – 50 6

3•7

_ 21 – 18

_ 3 •7

_ 21– 17

_ 4 •7

_ 28 – 21 7

4•7

_ 28 – 25

_ 3 •7

_ 21– 15

_ 6 •7

_ 42 – 38 4

6•7

_ 42 – 35

_ 7 •7

_ 49– 41

_ 8 •7

_ 56 – 51 5

57

56

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 56

20/12/12 13.44

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 57

20/12/12 13.44

Side 56 7-gangen I boka Kan du nå rekketelle med 7 om gangen til 70? Fyll ut tallinjen. ★

Nedenfor er det oppgaver i 7-gangen og en oppgave der tallene i denne tabellen skal krysses av. ★

Nederst domino med 7-gangen. Flere aktiviteter Arbeid med tallinjen på nettstedet. Hopp med 7 om gangen.

Side 57 Fang løver i 7-gangen I boka Spill «Fang løver i 7-gangen». Barna spiller sammen to og to. Se forøvrig kommentar til spillet på s. 54.

56

3B_TMLærerperm 140213.indd 56

Tusen millioner 3B • Kapittel 3

14.02.13 17:37


Samarbeidsoppgave Hvilket tall tenker jeg på? Tegn opp fire plasser til ­sifrene: ____ ____ ____ ____

Tallet har fire sifre. Ingen sifre er like. Det nest siste sifferet er det høyeste ensifrete oddetallet. Det siste sifferet er et partall og kan deles med 3. Det første sifferet er en tredel av det siste. Det andre sifferet er to mindre enn det første. Løsning: 2096 ★

Se flere samarbeidsoppgaver på nettstedet.

Mine notater

Tusen millioner 3B • Kapittel 3

3B_TMLærerperm 140213.indd 57

57

14.02.13 17:37


Hvor mange kroner er det i alt?

Tell med 8 om gangen. Skriv tallene du kommer fram til.

0

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

Regn ut.

0•8=_ 0 1•8=_ 8 2•8=_ 16

3•8=_ 24 4•8=_ 32 5•8=_ 40

6•8=_ 9•8=_ 48 72 7•8=_ 56 10 • 8 = _ 80 8•8=_ 64 11 • 8 = _ 88

40 = _ 5 •_ 8 24 = _ 3 •_ 8 16 = _ 2 •_ 8

8=_ 1 •_ 8 32 = _ 4 •_ 8 48 = _ 6 •_ 8

64 = _ 8 •_ 8 56 = _ 7 •_ 8 72 = _ 9 •_ 8

_ 8 +_ 8 +_ 8 +_ 8 +_ 8 +_ 8 =_ 48 6 • 8 kr = _ 48 kr Hvor mange prikker er det i alt på valpene?

0=_ 0 •_ 8 80 = 10 _•_ 8 88 = 11 _•_ 8

_ 8 +_ 8 +_ 8 +_ 8 +_ 8 +_ 8 +_ 8 =_ 56 7•8=_ 56

Hvor mange lys på 5 kaker?

Sett bokstaven under tallet den hører til. Finn hemmelige ord.

5•_ 8 =_ 40

32 = _ 4 •8

40 = _ 5 •8

16 = _ 2 •8

I

K

Skriv svarene etter størrelsen, og finn hemmelige ord. 5•8=_ 40

3•8=_ 24

E

7•8=_ 56

O

I

9•8=_ 72

6•8=_ 48

R

1•8=_ 8

L

B

4•8=_ 32

S

8 16 24 32 40 S T O R E

2•8=_ 16

T

64 = _ 8 •8

8•8=_ 64

72 = _ 9 •8

L

3 8 D U

10 • 8 = _ 80

Y

R

D

N

2 6 E R

L

48 = _ 6 •8

24 = _ 3 •8

U

56 = _ 7 •8

E

8=_ 1 •8

F

1 7 4 9 5 F L I N K

!

Sett inn 7, 8 og 9.

48 56 64 72 80 B I L L Y

_ 7 • 8 < 60

_ 9 • 8 > 70

_ 8 • 8 = 64 59

58

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 58

20/12/12 13.44

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 59

Side 58

Se for øvrig veiledning til s. 53.

8-gangen

Kopieringsoriginal 3.8

Forøving Tell med 8 om gangen til 80 og tilbake som en regle. I boka Vi setter tallene i 8-gangen inn på tallinjen. Barna ser på tallinjen når de løser oppgavene.

20/12/12 13.44

Arbeid med tallinjen på nettstedet. Hopp med 8 om gangen.

Nederst en oppgave som er selvkontrollerende med kodeord som viser om oppgaven er riktig løst. Flere aktiviteter Lag dominospill med 8-gangen. Velg en annen farge på kartongen slik at du ikke blander sammen brikkene med brikkene fra andre tabeller. 80 2 • 8

16 5 • 8

40 4 • 8

32 6 • 8

48 9 • 8

72 0 • 8

0

24 7 • 8

56 1 • 8

8

64 10 • 8

58

3B_TMLærerperm 140213.indd 58

8•8

3•8

Tusen millioner 3B • Kapittel 3

14.02.13 17:37


Side 59 8-gangen I boka Oppgaver med addisjon som multiplikasjon, og en selvkontrollerende oppgave. Flere aktiviteter Vis penger på flanotavlen: 6 · 8 kr La barna fortelle hvor mange kroner det er i alt og skriv regnestykket på tavla.

Mine notater

Tusen millioner 3B • Kapittel 3

3B_TMLærerperm 140213.indd 59

59

14.02.13 17:37


Tell med 9 om gangen. Skriv tallene du kommer fram til.

Skriv tallene i riktig rekkefølge.

24

72

40

8

48

64

56

0

80

0

32

16

9

18

27

36

45

54

Sett kryss på tallene som er i 9-gangen.

_ 0 _ 8 _ 16 _ 24 _ 32 _ 40 _ 48 _ 56 _ 64 _ 72 _ 80 Tell med 8 om gangen og trekk strek.

25

72 27

36

18

12

45

56 63

90

63

72

81

64 14

54

32 28

90

9

81

Regn ut.

0•9=_ 0 1•9=_ 9 2•9=_ 18

3•9=_ 27 4•9=_ 36 5•9=_ 45

6•9=_ 9•9=_ 54 81 7•9=_ 63 10 • 9 = _ 90 8•9=_ 72 11 • 9 = _ 99

45 = _ 5 •_ 9 54 = _ 6 •_ 9 81 = _ 9 •_ 9

18 = _ 2 •_ 9 27 = _ 3 •_ 9 72 = _ 8 •_ 9

0=_ 0 •_ 9 36 = _ 4 •_ 9 9=_ 1 •_ 9

Regn ut.

2 5 10 4 6

• • • • •

8 8 8 8 8

= = = = =

_ 16 _ 40 _ 80 _ 32 _ 48

= = = = =

8 8 8 8 8

• • • • •

_ 2 _ 5 _ 10 _ 4 _ 6

3 9 1 7 8

• • • • •

8 8 8 8 8

= = = = =

_ 24 _ 72 _ 8 _ 56 _ 64

= = = = =

8 8 8 8 8

• • • • •

7 •9

8 •9

_ 3 _ 9 _ 1 _ 7 _ 8

9 •7

63 = _ 7 •_ 9 90 = 10 _•_ 9 99 = 11 _•_ 9

4 •9

Fargelegg ballene! 9 •6

6 •9 9 •8

9 •4 9 •5

5 •9

36 45 54 63 72 61

60

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 60

20/12/12 13.44

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 61

Side 60

Side 61

8-gangen

9-gangen

Forøving Vi arbeider med den kommutative lov for multiplikasjon og lar barna selv se at den gjelder. Bruk regneperler. Tell opp for eksempel 24 perler. Hvor mange 3-mengder kan du lage av 24 perler? (8) Vi ser:

Forøving Vi arbeider med rekketelling fra 0 til 90 og tilbake, og lager lenker med perler. Det er fortsatt lurt å lage regnefortellinger og skrive regnestykkene på tavla.

8 · 3 = 24 Hvor mange 8-mengder kan du lage av 24? (3) Vi ser: 3 · 8 = 24

20/12/12 13.44

I boka Vi setter inn tallene i 9-gangen på tallinjen og krysser av tallene i 9-gangen. Nedenfor kommer oppgaver med 9-gangen. Barna bruker tallinjen når de løser oppgavene. ★

Nederst fargelegger vi baller i riktig farge. Vi skriver: 8·3=3·8 Gi mange eksempler.

Flere aktiviteter Lag dominospill med 9-gangen. Velg en farge på kartongen slik at du ikke blander sammen brikkene med brikkene fra andre tabeller.

I boka Vi skriver tallene i riktig rekkefølge, teller med 8 om gangen og trekker strek.

60

3B_TMLærerperm 140213.indd 60

Tusen millioner 3B • Kapittel 3

14.02.13 17:37


54 3 • 9

27 8 • 9

72 1 • 9

9

36 2 • 9

18 5 • 9

45 7 • 9

63 0 • 9

0

36 10 • 9

90 6 • 9

4•9

4•9

Se for øvrig veiledning til s. 53. Kopieringsoriginal 3.9 ★

Arbeid med tallinjen på nettstedet. Hopp med 9 om gangen.

Mine notater

Tusen millioner 3B • Kapittel 3

3B_TMLærerperm 140213.indd 61

61

14.02.13 17:37


Sett ring rundt riktig svar.

Kan du 9-gangen på fingrene? Legg hendene dine på pulten med tomlene mot hverandre.

5•5 8•5 3•5 9•5 6•5 2•5

Venstre! Høyre!

Nå skal du finne ut hva 3 • 9 er. Bøy den tredje fingeren fra venstre, slik:

15 40 10 45 20 20

20 35 15 55 25 10

25 45 20 40 30 15

4•6 8•6 3•6 5•6 9•6 2•6

18 36 18 42 42 24

24 42 24 30 54 18

12 48 30 36 48 12

2•7 5•7 4•7 9•7 8•7 6•7

28 35 14 56 49 42

21 42 21 63 42 49

14 48 28 49 56 35

Hemmelig melding! Sett ring rundt riktig svar.

1 Hvor mange fingrer er til venstre for den bøyde fingeren? 2 fingrer Hvor mange fingrer er til høyre for den bøyde fingeren? 7 fingrer Skriv tallene etter hverandre: 27 3 • 9 = 27

6•7= 8•6=

Prøv 8 • 9. Bøy den åttende fingeren fra venstre. Hvor mange fingrer er til venstre for den bøyde fingeren? _ 7 fingrer Hvor mange fingrer er til høyre for den bøyde fingeren? _ 2 fingrer Skriv tallene etter hverandre: _ 72 8 • 9 = 72 Stemmer det med tallet du fikk?

9•7= 7•5= 6•8= 8•7=

42 36 42 48 56 63 35 28 48 54 49 56

K F R A S T T P E K L N

3

2•5= 6•7= 9•6= 3•6= 4•5= 8•8=

15 10 42 48 48 54 18 24 25 20 56 64

K F A V R N G T B E S R

40 45 63 7•8= 56 36 6•6= 30 20 4•5= 25

9•5=

B M R U S V A T

Skriv bokstavene du fant, og les.

Prøv de andre gangestykkene i 9-gangen også:

2•9=_ 18 7•9=_ 63

2

4•9=_ 36 10 • 9 = _ 90 6 • 9 = _ 54 9•9=_ 5 • 9 = _ 1 • 9 = _ 81 45 9

1

K

A

T

T

E

N

2

F

A

N

G

E

R

3

M U

S

A

! 63

62

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 62

20/12/12 13.44

Side 62 9-gangen på fingrene Forøving Repeter først forskjellen på høyre og venstre, og gjør ulike øvelser: Snu hodet mot venstre, rekk høyre arm i været, stå på venstre bein, ta på venstre skulder, vift med høyre pekefinger osv. I boka Denne siden er en litt «annerledes» og artig måte å arbeide med 9-gangen på. Gå gjennom framgangsmåten i fellesskap.

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 63

20/12/12 13.44

4 · 9 = 36 5 · 9 = 45 6 · 9 = 54 7 · 9 = 63 8 · 9 = 72 9 · 9 = 81 10 · 9 = 90 Vi ser nå at vi får en tier mer og en ener mindre for hvert produkt. Hvorfor er det slik? Noen vil sikkert kunne forklare dette. 9 = 10 – 1, altså én mindre enn ti.

La barna arbeide sammen om oppgavene nederst på siden. De som vil, kan vise for klassen hvordan de fant svarene ved hjelp av fingrene. Flere aktiviteter Det er lurt å la barna oppdage mønsteret i 9-gangen ved for eksempel å sette produktene under hverandre:

Side 63 5-, 6- og 7-gangen I boka Vi arbeider med / repeterer 5-, 6- og 7-gangen. ★

1 · 9 = 9 2 · 9 = 18 3 · 9 = 27

62

3B_TMLærerperm 140213.indd 62

Nederst en selvkontrollerende oppgave. Løsning: ­Katten fanger musa

Tusen millioner 3B • Kapittel 3

14.02.13 17:37


Samarbeidsoppgave Det står brune, røde og grønne bøker i en bokhylle. Ordne bøkene slik at det bare er bøker av én farge i hver hylle. Du kan bare flytte én bok om gangen, og det kan aldri være mer enn tre bøker i hver hylle. Det gjelder å flytte færrest mulig bøker.

Se flere samarbeidsoppgaver på nettstedet. Mine notater

Tusen millioner 3B • Kapittel 3

3B_TMLærerperm 140213.indd 63

63

14.02.13 17:37


På hvor mange måter kan musene pynte seg? Fargelegg.

Du kan også lage mønstre med tall. Tell med to om gangen og fargelegg rutene du kommer til:

1 7 13 19 25 31

2 8 14 20 26 32

3 9 15 21 27 33

4 10 16 22 28 34

5 11 17 23 29 35

6 12 18 24 30 36

1 8 15 22 29 36

2 9 16 23 30 37

3 10 17 24 31 38

4 11 18 25 32 39

5 12 19 26 33 40

6 13 20 27 34 41

7 14 21 28 35 42

Fargelegg tallene i 4-gangen:

Fargelegg tallene i 3-gangen:

Fargelegg tallene i 5-gangen:

1 6 11 16 21 26 31

1 6 11 16 21 26 31

1 6 11 16 21 26 31

2 7 12 17 22 27 32

6 13 20 27 34

7 14 21 28 35

2 7 12 17 22 27 32

3 8 13 18 23 28 33

4 9 14 19 24 29 34

5 10 15 20 25 30 35

Velg 3-, 4-, 6-, 7- eller 8-gangen, og fargelegg tallene i rutenettet til høyre.

2 7 12 17 22 27 32

3 8 13 18 23 28 33

4 9 14 19 24 29 34

5 10 15 20 25 30 35

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25 32

5 12 19 26 33

3 8 13 18 23 28 33

4 9 14 19 24 29 34

5 10 15 20 25 30 35

Hvor mange måter? _ 8 måter 65

64

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 64

20/12/12 13.44

Side 64 Mønster med tall Forøving Å lage mønster med tall, er en fin aktivitet. Ved å bruke forskjellig antall ruter i hver vannrette rad, kan vi lage svært mange mønstre. I boka Her har vi brukt noen varianter av rutenett. Barna arbeider individuelt med oppgavene før de går sammen to og to og sammenligner mønster og tabeller.

Side 65 Forøving Ha for eksempel to skjerf og tre luer og la ett barn prøve hvor mange måter plaggene kan kombineres på. Ta først på ett skjerf og kombiner med tre luer. Vi ser:

ett skjerf og tre luer er tre måter

3B_TMLærerperm 140213.indd 64

20/12/12 13.44

Deretter tar vi skjerf nummer 2 og kombinerer med de samme luene. Vi ser at dette blir også tre måter. 3+3=6 Altså får vi: 2

·

skjerf

3 luer

=

6 måter

I boka Her har vi fire sløyfer og to halsbånd som vi kan pynte musene med. Det gir åtte ulike løsninger (4 ∙ 2). Samarbeidsoppgave Tenk deg at du skal sortere fargene rød, gul, blå og grønn i rekkefølge:

Pynt musene

64

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 65

farge 1

farge 2

farge 3

farge 4

Blå har bare farger til høyre for seg. Rød er ikke nr. 4. Gul står på en partallsplass, men ikke ved siden av grønn. Ha gjerne regneperler i de fire fargene til hjelp.

Tusen millioner 3B • Kapittel 3

14.02.13 17:37


Se flere samarbeidsoppgaver på nettstedet. Mine notater

Tusen millioner 3B • Kapittel 3

3B_TMLærerperm 140213.indd 65

65

14.02.13 17:37


Dagens tall Nå vil jeg multiplisere også. Jeg velger 24.

Prøv deg selv

Jeg kaller det å gange!

Sett inn > <

Regn ut.

3•7=_ 21 5•8=_ 40 8•7=_ 56 10 • 8 = _ 80 6•6=_ 36

Hva kan 24 være? Bruk + – •

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

5•7=_ 35 8•3=_ 24 7•0=_ 0 8•8=_ 64 4•9=_ 36

6•8 9•7 6•7 6•9 7•5

< > < > >

8•7 8 9 9 8

• • • •

7 6 5 4

Se på tallinjene og skriv gangestykkene. 0

Løs oppgavene.

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

24

30

36

42

48

54

60

32

40

48

56

64

72

80

_ 6 •_ 9 =_ 54

Hvor mange timer er det i et døgn? _ 24 24 måneder er det samme som _ 2 år. Hvilket tall får du hvis du setter tallet 0 mellom sifrene i 24? _ 204

0

Petra mangler 24 kr for å kunne kjøpe en bok. Hvor mye koster boka? _ 149 kr

0

6

12

18

_ 8 •_ 6 =_ 48 8

16

24

_ 5 •_ 8 =_ 40 Sofus har 6 poser med 8 kuler i hver pose. Hvor mange kuler har Sofus? _ 6 •_ 8 kuler = _ 48 kuler Hver pose koster 7 kr. Hvor mye koster alle posene? _ 6 •_ 7 kr = _ 42 kr

Alle terningene viser like mange øyne. Summen av øynene er 24. Tegn øynene. Skriv regnestykket. _ 4 •_ 6 =_ 24 66

Ekstraoppgaver side 131

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 66

20/12/12 13.44

Side 66 Dagens tall Forøvinger Se kommentarer til s. 20.

Prøv deg selv

20/12/12 13.44

barn som trenger mest støtte. De som klarte kapittelprøven bra, kan for eksempel arbeide videre med oppgaver i de ulike komponentene til verket, spille ferdighetsspill eller arbeide med Løko. Se veiledet undervisning s. 142. ★

Prøven bør løses individuelt. Her er oppgavetyper alle bør kjenne. Les instruksjonene flere ganger sammen med barna før de løser oppgavene. Barn med lesevansker må få hjelp. Etter at barna har regnet «Prøv deg selv», arbeider de videre med ekstraoppgaver på s. 131. Deretter arbeider de i oppgaveboka, i «Jeg regner nøtter», med kopieringsoriginaler, oppgavekort eller oppgaver på nettstedet. På nettstedet kan barna velge mellom kapitteloppgaver og spill til kapitlene i Regnehuset eller Regneskipet. Til slutt gjennomfører de kapittelprøven (pdf på nettstedet). Læreren ser nå om det kan være aktuelt å dele inn i mestringsgrupper og ha veiledet undervisning. Viktigst er det å hjelpe gruppen med

3B_TMLærerperm 140213.indd 66

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 67

«Jeg regner nøtter 3» er et engangshefte med morsomme og utfordrende oppgaver basert på læringsmålene for 3. årstrinn. Heftet egner seg for barn som trenger ekstra utfordringer og som mestrer det grunnleggende lærestoffet godt.

Side 67

66

67

For fortløpende øving av de fire regneartene og hoderegning, kan barna arbeide med Tusen millioner Regnemester. Programmet inneholder oppgaver i tallområdet fra 0 til 100 og er tilgjengelig for ipad og iphone. Her får barna også øve på sammensatte regneoperasjoner der de må prioritere regneartene.

Tusen millioner Regnemester

Tusen millioner 3B • Kapittel 3

14.02.13 17:37


Kopieringsoriginaler både i Lærerens bok og på nettstedet 3.1 Sett ring rundt riktig svar s. 170 Sett inn riktig tall s. 172 3.2 3.3 Multiplikasjonstabellen s. 174 3.4 Fire på rad s. 176 Kopieringsoriginaler i tillegg på nettstedet 3.5 Hemmelig melding! Domino 6-gangen 3.6 3.7 Domino 7-gangen 3.8 Domino 8-gangen 3.9 Domino 9-gangen

Disse emnene passer til kapittel 3: • Multiplikasjon • Hoderegning Mine notater

Regnehuset I Regnehuset velger barna om de vil arbeide med oppgaver eller spill til kapittel 3:

Regneskipet I Regneskipet velger barna emner selv og arbeider så langt de klarer i forhold til alder og egne ferdigheter:

Tusen millioner 3B • Kapittel 3

3B_TMLærerperm 140213.indd 67

67

14.02.13 17:37


Mål

Kapittel 4

I dette kapitlet skal du lære om • klokka, kvarter og minutter • meter og centimeter • areal • kvadratcentimeter • å anslå på tallinjen • avrunding av tall

Måling

Vi arbeider med kvarter. 11

12

kvarter

1

10

Ett kvarter.

2

9

3 8

4 7

5

6 Se på klokka. Hvor mange kvarter har en time? _ 4 Hvor mange minutter har et kvarter? _ 15 Hvor mange minutter har en time? _ 60 En halv time har _ 2 kvarter. En halv time har _ 30 minutter. Den lange viseren er minuttviser. Den korte viseren er timeviser. Timeviseren går fra 12 til 3. Hvor mange timer? _ 3 Minuttviseren går fra 12 til 3. Hvor mange minutter? _ 15 Diskuter i klassen: Hvorfor tror dere at det heter et kvarter? 68

31

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 68

20/12/12 13.44

Side 68 og 69 Klokka og kvarter

Klokkemaker Tikk Takk

93583_Tusenmill_fasit_3B_bm.indd 69

20/12/12 13.44

Syng Syng «Klokkemaker Tikk Takk». Tekst og noter s. 151. CD 1 spor 31

Vi arbeider grundig med den analoge klokka, da det er viktig at barna blir sikre på den før vi starter med den digitale klokka på 4. trinn.

Les høyt Her er et annet klokkevers av Thorbjørn Egner:

Forøvinger Vi repeterer hele og halve timer og bruker en stillbar klokke til å lage oppgaver til hverandre.

Her ser du klokkemaker Flikk Flakk Flikk – Flakk

Alle mine klokker sier tikk – takk tikk – takk!

Vi ser på minuttviseren og starter på en hel time. ­Minuttviseren flytter seg til 1-tallet. Hvor mange ­minutter har gått? Den flytter seg videre til 2-tallet. Hvor mange minutter har gått nå?

69

De går godt og stemmer på en prikk – prakk prikk – prakk

Hvor lang tid har gått når minuttviseren har flyttet seg fra 12 til 3? Hva kalles et slikt tidsintervall? (Også her er det mulig at noen assosierer med en kvart.) Hvor mange minutter har gått når minuttviseren har flyttet seg fra 4 til 7?

Aldri mine klokker slår seg klikk – klakk klikk – klakk Selv er jeg ofte nokså slikk – slakk slikk – slakk

Den korte viseren flytter seg fra 3 til 6. Hvor lang tid har gått nå (hvor mange timer har gått)?

68

3B_TMLærerperm 140213.indd 68

Sludrer litt og snakker ofte snikk – snakk snikk – snakk

Tusen millioner 3B • Kapittel 4

14.02.13 17:37

Profile for Cappelen Damm

Tusen millioner 3B Lærerens bok  

Tusen millioner 3B Lærerens bok

Tusen millioner 3B Lærerens bok  

Tusen millioner 3B Lærerens bok