__MAIN_TEXT__

Page 1


geir øvrevik

Aktivitetshefte i kroppsøving Barnetrinnet 1–4

217 a k ti v i

217 aktiviteter_3.korr.indd 1

teter

19.09.12 15:21


Innhold Innledning 5

Kapittel 1 Motorikk og koordinasjon gjennom lek 6 Jage–fange-leker 6 1 Snipp og Snapp 6 2 Haien kommer 6 3 Hauk og due 7 4 Rev og gås 7 5 Ormen lange 7 6 Bjørnen er løs 7 7 Rev og hare 8 8 Revejakten 8 9 Rodeo 8 10 Hønsejakt 8 11 Nappe haler parvis 9 12 Fisken i Det røde hav 9 13 Heng på 9 14 Maur og barnåler 9 Sisten 10 15 Rekke-sisten 10 16 Strek-sisten 10 17 Stjerne-sisten 10 18 Stiv heks 11 19 Par-sisten 11 20 Panser-sisten 11 21 Verksted-sisten 11 22 Sykehus-sisten 12 23 Doktor-sisten 12 24 Troll og stein 12 Stafetter 13 25 Skiskytter-stafett 13 26 Rockering-stafett 13 27 Sko-stafett 13 28 Tunnel-stafett 13 29 Alle ulike 14 30 Tarzan-stafett 14 31 Kjempehopp 14 32 Avis-stafett 14 33 Ertepose-stafett 15 34 Tjukkas-stafett 15 Tradisjonsleker 15 35 Gjemsel 15 36 Sprette lus 15 37 Boksen går 16 38 Gjemme stein 16 39 Melde krig 16

40 Høl i hatten 17 41 Sjueren 17 42 Luebukken 17 43 Vippe pinne 18 Tradisjonsleker fra andre kulturer 19 44 Kråkemors egg (Ga faw kaj – Thailand) 19 45 Bytte hjørner (Suri kasa – Nepal) 19 46 Hundene og kjøttbeinet (Kutta aur haddi – India) 19 47 Lamme bein (Langri tang – India) 19 Leker i naturen 20 48 Den kloke hauken 20 49 Knutemor 20 50 Snik og stå 20 51 Katt og mus 20 52 Fuglene samler mat 21 53 Stjele pinner 21 54 Nordavind og sønnavind 21 55 Ekornleken 21 56 Tre mann i vinden 22 57 Lommetørkle 22 58 Stjele flagg 22 59 Den blinde sjørøveren i naturen 22 60 Skogsfotball 23 61 Skogshåndball 23 62 Kongeball i naturen 23 63 Bladlek 23 64 Kubbebowling 24 65 Kubbespill 24 66 Pyramide 25 67 Skattejakt i naturen 25 68 Hinderløype i naturen 25 69 Sporløype 26 70 Blindebukk 26 71 Konglen min får du aldri 26 72 Troll 26 73 Byen min 27 74 Naturgalleri 27

Kapittel 2 Vannaktiviteter 28 Vanntilvenning 28 75 Bevegelse i vann 28 76 Pusteteknikk 28 77 Dykke-ferdigheter 29 78 Flyte-/gli-ferdigheter 29 79 Hoppe-/stupe-ferdigheter 30

2 · Innhold

217 aktiviteter_3.korr.indd 2

19.09.12 15:21


Sangleker i vann 30 80 Epler og pærer 30 81 Tante Monica 30 82 Hoppe, sa gåsa 31 83 Jeg gikk meg over sjø og land 31 84 Hode, skulder, kne og tå 31 85 Lang, lang rekke 32

Kapittel 5 Lek med ball 44 Ballsidighet 44 114 Ball – individuelle øvelser 44 115 Parøvelser med ball 45

Leker i vann 32 86 Rekke-sisten i vannet 32 87 Doktor-sisten i vannet 32 88 Stiv heks i vannet 32 89 Troll og stein i vannet 33 90 Rev og gås i vannet 33 91 Alle mine duer i vannet 33 92 Haien kommer i vannet 33 93 Bøtteball i vannet 34 94 Fotball i vannet 34 95 Kongeball i vannet 34 96 Titrekks-lek i vannet 34

Balleker 46 116 Enmanns kanonball 46 117 Titrekks-lek 46 118 Kylling-rugby 46 119 Poengball 46 120 Kongeball 47 121 Veggspill 47 122 Kjegle-basket 47 123 Treff halen 47 124 Tremanns stikkball 48 125 Hold hagen ren 48 126 Sjøslag 48 127 Skattejakt i salen 48 128 Innebandy-slåball 49

Kapittel 3 Aktiviteter med småredskaper 35

Kapittel 6 Bevegelser til ulike rytmer 50

Parøvelser med småredskaper 38 101 Rockering i par 38 102 Erteposer i par 38 103 Tau i par 39

Rytmelek 50 129 Øyhopping 50 130 Stiv rytme-heks 50 131 Diskokongen befaler 51 132 Fritt svev 51 133 Rytme-tog 51 134 Rytme-fører 51 135 Speilet 52 136 Herme-danse-gås 52 137 Dansemesteren 52

Kapittel 4 Miljøtilrettelegging i sal 40

Kapittel 7 Aktiviteter på skøyter og ski 53

Individuelle øvelser med småredskaper 35 97 Rockering 35 98 Erteposer 36 99 Hoppetau 36 100 Avis-aktiviteter 37

Bruk av apparater 40 104 Smyge/krype 40 105 Hoppe 41 106 Balanse 41 107 Rulle 42 108 Løfte 42 109 Skyve/dra 42 110 Klatre/henge 42 111 Slenge/pendle 43 112 Kaste 43 113 Hinderløype i salen 43

Skøyteferdigheter 53 138 Grunnleggende ferdigheter på skøyter 53 139 Ferdighetsløype 54 Skøyteleker 54 140 Skiskytter-stafett på skøyter 54 141 Votte-stafett 54 142 Nappe haler på skøyter 54 143 Én for mye 55 Skiferdigheter i bakke 55 144 På ski i bakke 55 145 To og to sammen på ski 55

Innhold · 3

217 aktiviteter_3.korr.indd 3

19.09.12 15:21


Skilek på flate 56 146 Troll og stein på ski 56 147 Hauk og due på ski 56 148 Titrekks-lek på ski 56 149 Sidebytte på ski 56 150 Snøball-rugby på ski 57 151 Golf på ski 57 152 Skibandy 57

Kapittel 8 Orienteringsaktiviteter 58 Orienteringsleker 58 153 Tegne kart 58 154 Lang rekke 58 155 Rett vest 59 156 Skattejakt med kart 59 157 Karttegn-stafett 59 158 Bingo 59 159 Stjerneorientering 60 160 Løypeorientering 60

Kapittel 9 Friluftsliv 61 Friluftsliv – ferdigheter 61 161 Ildsted 61 162 Nøkkelhull-ildsted 61 163 Trefoting 62 164 Stormkjøkken 62 165 Båltyper 62 166 Pyramidebål 62 167 Pagodebål 63 168 Ildflåte – vinterbål 63 169 Bruk av presenning 63 Mat på bål 63 170 Mat på bål 63 171 Pinnebrød 64 172 Pikibrød 64 173 Pannebrød 65 174 Blåbærsuppe 65 175 Pølse og grønnsaker i folie 65 176 Ostesmørbrød 66 177 Stekt eple 66 178 Sjokoladebanan 66

Kapittel 10 Samhandlingsaktiviteter 67 Samhandling 67 179 En som passer for meg 67 180 Samling 67 181 Hilse på en venn 68 182 Rope på en venn 68 183 Under fire øyne 68 184 I ring 68 185 Toget 69 186 Føre i blinde 69 187 Søren klype 69 188 Dytte staur 70 189 Sitte på fang 70 190 Vennskapsfotball 70 191 Parøvelser i samhandling 71 Utfordringsleker 72 192 Panna i gulvet 72 193 Kroppsforming 72 194 Doktor Knute 72 195 Tømmerstokk 72 196 Tjukkastransport 73 197 Stigende rekke 73 198 Kålorm 73 199 Hjulet 73 200 Såpebobler 74 201 Kjede 74 202 Floke 74 203 Blåseball 74 204 Fullt hus 75 Nedtrapping 75 205 Døde løver 75 206 Varm potet 75 207 Rødt lys 75 208 Fargepromenade 76 209 Den blinde sjørøveren 76 210 Byen sover 76 211 Armballett 76 212 Speilbilde 77 213 Ballmassasje 77 214 Våkn opp og heng på 77 215 Wonderland 77 216 Glidelås 78 217 Drømmeland 78 Aktivitetene i alfabetisk rekkefølge 79

4 · Innhold

217 aktiviteter_3.korr.indd 4

19.09.12 15:21


Innledning Denne boka er først og fremst beregnet på lærere som jobber med kroppsøvingsfaget på 1.–4. trinn. Men også for andre som jobber med barn og fysisk aktivitet, vil boka fungere som en idébank, og forhåpentligvis inspirere og glede både barn og voksne. Det er mange grunner til at kroppsøving er et viktig skolefag. For lærere som jobber med barn i alderen 6–10 år, er det viktig å skape inspirerende rammer rundt faget. Vi som lærere har til oppgave å skape bevegelsesglede gjennom undervisningen vår. For barn er det viktig å få all­sidige bevegelseserfaringer i trygge omgivelser. Vi skal ifølge retningslinjene for hovedområdet i faget utvikle og automatisere de grunnleggende bevegelsene i ulike aktivitetsmiljø. Det å kunne gi barn allsidige utfordringer krever variasjon fra lærerens side. Denne boka og det tilhørende nettstedet skal være en hjelp i planleggingen av et allsidig og variert kroppsøvingstilbud til barna. Boka er bygd opp rundt de fleste av ferdighetsmålene i læreplanen. Hvert kapittel i boka tar utgangspunkt i et læreplanmål. I kapitlet er det eksempler på ulike aktiviteter som passer til det enkelte læreplanmål. Læreplanmålene blir konkretisert gjennom et stort utvalg aktiviteter. Aktivitetene er valgt ut ifra at de skal være tilpasset aldersgruppa, være enkle å ta i bruk og kreve lite utstyr, og aktivitetene er utprøvd og fungerer godt i skolesammenheng. Til boka er det også lagd et planleggingsverktøy (Planleggeren) som ligger på http:// kroppsøving.cappelendamm.no. Målet med dette planleggingsverktøyet er at brukeren ved hjelp av få tastetrykk skal kunne finne fram til flere gode aktiviteter og lage et ferdig undervisningopplegg. Aktivitetene i denne boka ligger også i planleggingsverktøyet. I Planleggeren er øvelsene organisert på to ulike måter. De ligger enten under læreplanmål eller under tema, for eksempel «stafetter». Man kan lett og med god oversikt bla igjennom aktivitetene, trykke «legg til» på ønsket aktivitet, og til slutt lagre eller skrive ut et ferdig undervisningsopplegg for timen. Planleggeren kan også brukes til å sette opp halvårsplaner og liknende. Til sammen vil boka og nettstedet være et godt hjelpemiddel for å gi elevene et allsidig og variert undervisningstilbud. For deg som lærer vil nettressursen også være et enkelt og godt verktøy i skolehverdagen, som hjelp til å planlegge og kvalitetssikre innholdet i timene. Gode hjelpemidler i skolen vil komme elevene til gode i form av et variert og godt undervisningstilbud. Slike hjelpemidler vil gi inspirasjon til å bevege seg i friminuttene, på fritiden og senere i livet. Grunnlaget for et aktivt voksenliv legges i barne- og ungdomsårene. Lykke til!

Innledning · 5

217 aktiviteter_3.korr.indd 5

19.09.12 15:21


Kapittel 1 Motorikk og koordinasjon gjennom lek Kompetansemål • Leke og være med i aktiviteter i varierte miljøer der sanser, motorikk og koordinasjon blir utfordret. Barnets sansemotorikk blir stimulert gjennom bevegelsesleker. Med sansemotorikk menes de inntrykk barnet mottar og bearbeider, for deretter å overføre dem til bevegelse. Mye erfaring med bevegelse i ulike miljøer vil føre til hensiktsmessige og funksjonelle bevegelsesløsninger. Ved å leke i ulike miljøer får barn erfaring med ulike sanseinntrykk. De aller fleste leker kan lekes i gymsal, på gårdsplass, på ski, på skøyter, i vann og i skogen. Det er positivt for barn å få erfaring fra ulike miljøer.

JAGE–FANGE-LEKER 1

Snipp og Snapp

Alle sitter med ryggen mot hverandre midt i gymsalen. Halvparten sitter med fronten mot høyre kortvegg, den andre halvparten med front mot venstre kortvegg. De som sitter vendt mot høyre, er Snipp, og de som sitter vendt mot venstre, er Snapp. Læreren roper «Snapp!», og da skal Snapp-ene reise seg og løpe så fort de kan til kortveggen, før Snipp-ene klarer å ta dem. Blir Snapp tatt av Snipp, så blir Snapp til Snipp. Ropes det «Snipp!», blir det hele omvendt. Man kan avslutte leken med å rope «Snupp!» – da blir det kaos og mye latter.

2

Haien kommer

Del elevene i fire grupper, der hver gruppe får sitt fiskenavn (for eksempel torsk, sei, laks og flyndre). Hver fiskeart får tildelt sitt hjørne av gymsalen. Én elev er hai og står i midten. Læreren roper ut navnet på en eller flere av fiskeartene. Fiskene beveger seg rundt haien. Læreren roper «Haien kommer!». Da gjelder det for fiskene å komme seg fort tilbake til hjørnet sitt, før haien tar dem. De som blir tatt, blir selv til hai. Leken er slutt når alle er haier.

6 · Kapittel 1 · Motorikk og koordinasjon gjennom lek

217 aktiviteter_3.korr.indd 6

19.09.12 15:21


3

Hauk og due

Del inn gymsalen slik at det er et fritt felt langs hver kortvegg. Én elev er hauk og står i midten av salen. De andre er duer og skal prøve å løpe fra det ene feltet til det andre uten å bli berørt av hauken. De som blir berørt av hauken, blir selv hauk og hjelper til med å fange dem som er duer.

4

Rev og gås

Lag rekker med 6–8 elever i hver. Alle på hver rekke holder rundt livet på hverandre. Én er rev og skal forsøke å fange gåsungene. Gåsemor står først i rekka, foran gåsungene. Dem skal hun beskytte ved å holde vingene (armene) ut til siden og bevege seg slik at reven ikke klarer å fange den bakerste gåsungen. Klarer reven å fange gåsungen, stiller han seg bakerst, og gåsemor rykker fram og blir rev.

5

Ormen lange

Elevene danner en lang rekke der alle holder rundt livet på hverandre. Den første i rekka er hodet på ormen, mens de andre er halen. Hodet skal så prøve å fange den bakerste i halen. Klarer han det, stiller han seg bakerst, og alle rykker én plass fram. Det passer godt å la 8–10 barn danne en orm.

6

Bjørnen er løs

I midten av en sirkel sitter en bjørn og brummer. Rundt sirkelen sitter de andre barna. På lærerens signal «Bjørnen er løs!» prøver bjørnen å fange noen av de andre barna før de kommer fram til friområdene. Friområdene kan være matter, tau, ribbevegg eller annet utstyr. De som blir fanget av bjørnen, blir selv bjørn og hjelper til med å fange resten av deltakerne.

Kapittel 1 · Motorikk og koordinasjon gjennom lek · 7

217 aktiviteter_3.korr.indd 7

19.09.12 15:21


7

Rev og hare

Én elev er rev, resten er harer. Alle harene utenom én har en «hule» eller en friplass hvor reven ikke kan fange dem. Dette kan markeres med rockeringer, hoppetau eller markeringsbånd. Reven ligger og sover på en matte. Alle harene beveger seg rundt reven. Plutselig spretter reven opp og prøver å fange harene. Harene flykter tilbake til hulene sine. Men siden det er én hule for lite, blir det én hare til overs, som reven fanger. Haren som blir fanget, blir da rev, og man fjerner én «hule» for hver hare som blir fanget.

8

Revejakten

Én elev er hund, resten er rever. Hunden skal fange revene. Når revene fanges ved at hunden tar på dem, blir de til hunder. Hvem blir den siste reven?

9

Rodeo

Matter eller benker plasseres i hvert hjørne i gymsalen. I hvert hjørne plasseres en cowboy. Resten av deltakerne er kveg. På signal skal cowboyene ut og fange kveg. Kveget fanges inn ett av gangen, og må ledes tilbake til ranchen før flere kan fanges. Hvem fanger flest?

10

Hønsejakt

Alle deltakerne utenom en eller to er høns. Hønsene får en eller to «halefjær» som de fester bak i buksestrikken. Som fjær kan vi bruke markeringsbånd, markeringsvester eller papirstrimler. Den eller de deltakerne som ikke har bånd, er rever. Hønsene har et frifelt ved hver kortside i salen. Revene står i midten. Hønsene skal springe fram og tilbake uten å miste «halefjærene» sine. Høns som har mistet alle sine «fjær», blir til rever.

8 · Kapittel 1 · Motorikk og koordinasjon gjennom lek

217 aktiviteter_3.korr.indd 8

19.09.12 15:21


11

Nappe haler parvis

Elevene er sammen to og to. Den ene holder rundt livet til den andre. Den bakerste har festet en hale oppi buksa bak. Halen kan være et markeringsbånd, en markeringsvest eller en papirstrimmel. Nå gjelder det å samle flest haler. Det er bare den fremste eleven som kan ta haler. Den bakerste må passe på halen sin.

12

Fisken i Det røde hav

En elev er «fisken i Det røde hav» og stiller seg midt i salen. Resten av deltakerne stiller seg langs den ene kortveggen og roper: «Fisken i Det røde hav, hvilken farge må vi ha for å komme over?» Fisken svarer med å angi en farge, for eksempel «Rød!». Da kan alle som har noe rødt på seg, gå fritt over til den andre side av salen. De som ikke har denne fargen, må løpe over mens de prøver å unngå å bli fanget av fisken. Blir de fanget, blir de selv fisk.

13

Heng på

Deltakerne stiller seg i en ring. En elev løper rundt utenfor ringen, rører ved en av deltakerne i ringen og sier «Heng på!». Deltakeren forlater ringen og løper etter førstemann. Begge to løper nå rundt ringen. Den bakerste rører så ved en av deltakerne i ringen og sier «Heng på!». Slik holder de på til flere springer rundt ringen. Plutselig roper den som løper fremst «Hjem!». Da gjelder det fortest mulig å finne en ledig plass i ringen. Den som ikke får plass, blir da «førstemann» og må fortsette å løpe.

14

Maur og barnåler

2–4 elever er maur og stiller seg i hvert sitt hjørne av gymsalen, der de har maurtua si. Resten legger seg i en haug midt på gulvet og er barnåler. Maurene skal på signal hente flest mulig barnåler tilbake til maurtua si. Maurene må ta på en elev (barnål) og føre eleven til maurtua, før de kan hente en ny elev.

Kapittel 1 · Motorikk og koordinasjon gjennom lek · 9

217 aktiviteter_3.korr.indd 9

19.09.12 15:21


SISTEN 15

Rekke-sisten

Én elev har sisten. Etter hvert som elevene blir tatt, danner de en lang rekke ved at de holder hverandre i hendene. Det er bare de to ytterste i rekka som har lov til å ta de andre.

16

Strek-sisten

Én elev har sisten. Det er bare lov til å løpe på merkelinjene i gym­ salen, for eksempel på oppmerkingen for volleyballbanen og basketballbanen. Det er ikke lov å hoppe fra én linje til en annen. Sisten må gis videre til en som er på samme linje.

17

Stjerne-sisten

Alle ligger i en stor sirkel på magen med hodet inn mot sentrum. To og to ligger ved siden av hverandre. To står utenfor sirkelen på hver sin kant. Den ene har sisten og skal ta den andre. Det er ikke lov å løpe gjennom sirkelen, bare rundt den. Den som skal bli tatt, kan når som helst legge seg ned ved siden av et av parene på gulvet. Den som da blir «tredjemann», må opp og løpe. Klarer deltakeren med sisten å ta den som jages, bytter de roller.

10 · Kapittel 1 · Motorikk og koordinasjon gjennom lek

217 aktiviteter_3.korr.indd 10

19.09.12 15:21

Profile for Cappelen Damm

217 aktiviteter i kroppsøving  

217 aktiviteter i kroppsøving

217 aktiviteter i kroppsøving  

217 aktiviteter i kroppsøving