Page 1


NORSK 2 fra CAPPELEN DAMM Grunnbok

Marte Tovsrud Syverinsen Karine Aambø Sylvelin Vatle

Bokmål


;ƶAƹCƷ;Ƹ+ Et nytt skoleår er i gang. På andre trinn møter elevene tekster og oppgaver som legger til rette for en utforskende, lekende og variert tilnærming til norskfaget. Norsk 2 Grunnbok inneholder: • Et variert tekstutvalg Tekster som motiverer til leselyst og gir teksterfaringer. Mange av tekstene er det naturlig å bruke til høytlesing og samlesing, og som utgangspunkt for felles tekstopplevelser. • Differensierte lesetekster Tekster for nivåtilpasset lesetrening. Bruk tekstene til veiledet lesing på skolen og som leselekser. • Skriving og tekstskaping Et mangfold av små og store, strukturerte og frie skriveoppgaver. • Ord og begreper Systematisk arbeid med å øke elevenes ordkunnskap og begrepsapparat. • Muntlighet Oppgaver som åpner for og trener muntlig aktivitet. For eksempel å kunne samtale, reflektere sammen, stille spørsmål, lytte og lage enkle presentasjoner. • Språk, grammatikk og tegnsetting Relevante språktrekk behandles i tekster og oppgaver. Med ønske om et år fylt av morsomme norsktimer og gode tekstopplevelser! Hilsen forfatterne

2

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


DƸ>ƹBƮ 1

ƜƣƕƦu

2

‹Ơuƕ 

30

3

ƕƛƩƤ

56

4

ƑƤ* ƑƤ ƣ

82

5

ƢƝƢ ƕƤ ƜƦƜ

112

6

ƞ ƟƖƢƕƜ ƞ 

140

7

ƢƟ ƥƤƩƛ

164

8

ƕƟ ƔƢ

188

4

3


1

ĆœĆŁĆ•ĆŚu Hva gleder du deg til i andre klasse? Hva kan du gjøre for ĂĽ vĂŚre en god venn?

4

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


›B j snakke om vennskap og klassemiljø j lese lister, dikt og lapper j skrive vennedikt

KAPITTEL 1 KLASSEN VÅR

5


Hørespill

OƳAƶ7ƽIƯD Ferien er slutt. – Hei! roper Snapp. – Så flotte, lange ører du har fått i sommer, sier revegutten. – Og du har fått sving på halen, smiler Snapp. Alle ler og klemmer hverandre. Det er spennende å møte klassen. – Se, hvisker Snute. – Det sitter noen på greina. – Vi må hilse! roper Snipp. – Men vi kjenner ham ikke, hvisker Snute. Snipp hopper opp i treet.

6

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


– Hei! Jeg heter Snipp. – Jeg er Hakke. – Er du ny? – Jeg er like gammel som dere. – Men er du ny i klassen? – Ja. – Så fint! Liker du å klatre? – Jeg liker å hakke hull og fly fort mellom trærne, svarer Hakke. – Da kan vi fly og hoppe om kapp i friminuttet, foreslår Snipp. – Vi vil bli med og løpe! roper Snapp og revegutten. – Og jeg vil ta tiden, smiler Snute.

FýHƽC›Bƾ?ƶJƯAƽJƯD 1 Hvordan tar dyrene imot Hakke? 2 Hvordan tror du det er å være ny i klassen? 3 Hva vil du gjøre hvis det kommer en ny elev i klassen?

KAPITTEL 1 KLASSEN VÅR

7


EƮ;ǀ;ƸDƯH Les.

LƯCƯHǀ;ƸDƯDƯ:ƳDƯ( Mine beste venner er Isa, Olav og Siri. Og hunden min, da. Han heter Milo.

Les mer.

Lƫ;Ƽ;Ƹ=ƹ:ǀ;ƸD( En god venn er en som er snill. En god venn er en som tar med andre i leken. En god venn er en som man har det morsomt sammen med. En god venn sier fine ting.

8

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Les sammen.

Lƫ=ƴýHƮKƷ;ƮLƯDƸ;Ƹ;Ʈ?Ƹ;( Vi sparker fotball sammen. Vi spiller hver dag, og vi går på trening sammen. Vi lager hytte. Vi bygger på den hvert friminutt og etter skolen. Det er kjempegøy! Jeg liker å danse med vennene mine. Vi ser på videoer på nettet, og så prøver vi å herme. Vi liker å bake! Vi søler ganske mye, så mamma blir litt sur. Da bare ler vi. Til slutt må mamma le også.

Fƺ=ƫLƯH 1 Hvorfor tar en god venn med seg andre på leken? 2 Hva synes du er en god venn? Skriv vennedikt i arbeidsboka, side 6.

KAPITTEL 1 KLASSEN VÅR

9


7Ƽ7Ʒ;Ʈ Zara er fem. Hun har mor og far. Og mormor. Mormor bor i Zambia og heter Zara, hun også. Begge skriver Zara med Z. Z-A-R-A Men Zara har også en storebror. Han heter Styrk og er veldig irriterende, fordi han synes at Zara er så liten. – Du er for liten, sier han når hun vil låne tubaen hans. Da blir hun lei seg. Men Zara kan også bli sint. Som når Styrk sier at hun er for liten til å bestemme hva de skal se på tv. Ja, hun blir så sint at hun kniper Styrk i rumpa.

10

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM

irriterende bestemme stikkebie zappe trenger zoologi


Styrk bare ler. – ZZZ, vesle stikkebie, summer han. Så zapper han videre for å finne noe om dyr. For alt han tenker på, er zoologi. Zara føler at hun kunne sprekke! Hva skal hun gjøre for å få bestemme litt, hun også? En dag skjer det et under: Styrk sier at Zara er stor, og at han trenger hjelp av henne! Fra Bokstavsommaren av Erna Osland

DƫAƵEƷJƯAƽJƯD 1 Hvem heter det samme som Zara? 2 Hvem er Styrk? 3 Hva gjør Zara når hun blir sint? 4 Hva gjør deg sint?

KAPITTEL 1 KLASSEN VÅR

11


JƮOƼ;ƫBư7Ƭ;ƾ Zara hjelper Styrk. Som takk finner han dyr til henne. Han vil finne ett dyr til hver bokstav. Styrk finner krabbe, reke, flyndre, østers og flere andre dyr. Finn dyrenavn til så mange bokstaver du klarer. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ ) Les alfabetet. )Finn dyrenavn til bokstavene. !)Skriv dyrenavnene.

Aa

12

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo


BƳIƯ;ƶBƯH Elise elsker å elle. Hun liker best denne ellingen: Elle melle deg fortelle. Skipet går ut i år. Rygg i rand, to i spann. Snipp snapp snute, du er ute. En dag leker Elise at hun har fått «e-syken». Hun later som om hun bare kan si vokalen e. Hvordan blir elleregla da?

Fƺ=ƫLƯH 1 Les vokalene i de røde boblene. 2 Si elleregla med «e-syken». 3 Si regla med andre andre vokaler. Arbeid med alfabetet i arbeidsboka, side 8.

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Ææ

Øø

Åå

KAPITTEL 1 KLASSEN VÅR

13


BƍIƽ;ƸIƾHƳLƯH Les.

DƸ7ƽAƟ?ǀ;Ɵ Jeg gür i 2. klasse. Jeg har fütt ny lÌrer. Han heter Erik. Vi har fütt en ny gutt i klassen. Han heter Leo.

Les mer.

;ƚIƾHƳLƯH Jeg har begynt pü ny skole. Alt er nytt: • elevene • lÌreren • skolegürden Jeg har blitt kjent med Ali, Oskar og Anna. Alle i klassen er veldig snille! Det er ikke skummelt ü begynne pü ny skole likevel!

14

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Les sammen.

?ƽAƼ?ǀ;ƼIƫCƷ;Ƹ Klasse 2B har lagd regler om hvordan de vil ha det i klassen. De har snakket om hvordan de vil være mot hverandre. De har også lagd et klassedikt sammen. Det ble slik:

Vi er 2B! I vå r klasse er al le med! I å r skal vi lese, sk rive og reg ne. Vi skal leke, sy ng e og teg ne. I vå r klasse er det gø y å læ re. I vå r klasse er det go dt å væ re. Vi vil trøste om no en er lei seg. Vi vil sp ør re: «Vil du leke med meg? » Vi er 2B! I vå r klasse er al le med!

Fƺ=ƫLƯH 1 Skriv og tegn en klasseregel du synes er viktig. Skriv om din skoledag i arbeidsboka, side 16.

KAPITTEL 1 KLASSEN VÅR

15


Eƾ8ƫBƶHƯ=ƶ;Ƽ ) Spillerne må ha passende klær. Det er ikke lurt med kjole, badebukse eller skøyter. )Dommeren må kunne reglene. Helst bedre enn spillerne (hvis ikke er dommeren en ku). !)Før kampen velger lagene banehalvdel. Det er lurt å ikke velge samme banehalvdel.

16

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


")Triller ballen av banen, er det innkast. Ikke omvendt! Ballen bør være rund. #)Det viktigste er ikke å vinne, men å delta (så lenge de andre taper). $)Hvis ingen finner ballen, er kampen slutt. Ronny Johansen

FýHƽC›Bƾ?ƶJƯAƽJƯD 1 Hva er en banehalvdel? 2 Hvilke fotballregler kjenner du igjen? 3 Hvilke regler er ikke så lure å bruke?

KAPITTEL 1 KLASSEN VÅR

17


CƫDƮ7ƽCƯ:ƳIƳD Dørklokken ringer. Mamma går for å se hvem det er. «Amanda! Pernille og Anna er her», roper mamma. «Si at jeg ikke er hjemme», hvisker Amanda. «Hun kommer snart», roper pappa. «Hun må bare spise desserten sin først.» Så kommer mamma inn igjen. «De venter på rommet ditt», sier hun. «Jeg vil ikke leke med dem. De er dumme», sier Amanda. «Det er de ikke», sier mamma. «Lek med dem likevel», sier pappa. «Også dumme folk må lekes med av og til. Da hender det at de blir greie.» Fra Amandas medisin av Atle Hansen

FýHƽC›Bƾ?ƶJƯAƽJƯD 1 Hvem er det Amanda ikke vil leke med? 2 Hva gjør Amandas mamma? 3 Hvorfor synes Amandas pappa at man må leke med dumme folk?

18

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


KAPITTEL 1 KLASSEN VÃ…R

19


;ƷCƯBƳ=ǀ;ƸD

20

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Fƺ=ƫLƯH 1 Hva er meningen med slike lapper? 2 Hva kan du skrive på en hemmelig lapp? 3 Skriv noe fint til en hemmelig venn.

KAPITTEL 1 KLASSEN VÅR

21


›JƿH Les.

;Ćľ=Ć´;ơIĆŻB Klasse 2A er pĂĽ tur i skogen. De leker. I skogen er det ďŹ nt ĂĽ leke gjemsel. Det er mange trĂŚr ĂĽ gjemme seg bak!

Les mer.

BĆŤ:ĆŻHĆš=ƏòIĆ´ Hele klassen har en letelek i skogen. De skal ďŹ nne sĂĽ mange ulike ting som de klarer. EtterpĂĽ samler de det de ďŹ nner. De ďŹ nner • kongler • bark • blader • pinner • blĂĽbĂŚr • mose ‌ ... og elgbĂŚsj! (Den er heldigvis tørr.) De lager et ďŹ nt bilde av det de fant. 22

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM

gj gj-


Les sammen.

7Ƽ;ƬB›8òH På turen finner elevene mange blåbær. Alle har med seg noe å plukke i. Lea og Simon samler bærene i samme kopp. De teller blåbærene. Det er 32 blåbær. Det synes de er mange nok. De skal ta med bærene hjem og lage blåbærsyltetøy. De skal bare smake ett bær først. Og ett til … Og ett til … Til slutt er koppen tom. Ooooops! ler Lea og Simon. Det blir visst ikke noe pannekaker med blåbær i dag!

Fƺ=ƫLƯH 1 Hva liker du å gjøre på tur? Fortell. 2 Lag lekeliste til neste skogtur. 3 Gå ut i skolegården eller i skogen. Lag noe fint av det dere finner.

KAPITTEL 1 KLASSEN VÅR

23


;ƸDǃ;ƱKƾ;Ƹ?Ʊ7ƾ7 Du er så rar. Du berre smiler. Du har grøn jakke og lyst hår og liten nase og store støvlar og brød i handa og bak-lommer bak. Deg har eg lyst til å leike med. Einar Økland

FýHƽC›Bƾ?ƶJƯAƽJƯD 1 Hvor mange ganger finner du ordet og? 2 Hvordan ser den nye gutten ut? Arbeid med ordet og i arbeidsboka, side 20.

24

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM

og


EƼJƯBƶ

Flying kites. Tegnet av Piumi S.Fernando, Sri Lanka.

Fƺ=ƫLƯH 1 De fire barna er venner. Fortell om hva de leker. 2 Hva liker du å leke med dine venner?

KAPITTEL 1 KLASSEN VÅR

25


BƍIƽ;ư;ƽJ

Les.

;ƽJ Ask er snart sju ür. Da skal han ha fest. Alle i klassen kommer. Han skriver en liste. De skal • üpne gaver • spise kake • ha danselek Ask gleder seg.

Les mer.

7ĆľBĆŤIĆ˝;Ƹ>ĆŤ:ĆŽ;Ć°;Ć˝J 2C skulle ha klassefest. Alle gledet seg. Klasserommet var pyntet med ballonger og vimpler. De spiste popkorn og kaker. De drakk saft og brus. De lekte mimelek, stollek og hadde quiz. Til slutt sĂĽ de en morsom ďŹ lm. For en fest!

26

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Les sammen.

7ĆźDĆŻLĆŤB Du har sikkert hørt om karneval. Da tenker du kanskje pĂĽ at man kler seg ut? Mange steder feirer de karneval i barnehagen eller pĂĽ skolen. Det ďŹ nnes karneval over nesten hele verden. I mange land er det ikke bare barn som kler seg ut. Voksne pynter seg med kostymer, de ogsĂĽ. Det mest berømte karnevalet er i Rio de Janeiro i Brasil. Der er det faktisk karnevalfest i fem dager! Kilde: www.snl.no

FĆş=ĆŤLĆŻH 1 Lag invitasjon til en fest. 2 Skriv eller tegn en liste over hva du trenger til festen. 3 Tegn deg selv med kostyme pĂĽ.

KAPITTEL 1 KLASSEN VĂ…R

27


?ƸJ›IƯ:Ư= Det er så fint å se deg, min venn. Det er så godt å være her igjen. Selv om sommeren var lang, full av liv og lek og sang, er det fint å se deg, min venn. Det er så fint å se deg, min venn. Men det er rart å være her igjen. For så mange ting har hendt, og jeg har vært ganske spent, det er godt å se deg, min venn. Eyvind Skeie

Fƺ=ƫLƯ Tegn deg selv der du holder armene ut. Klipp ut. Heng de utklipte figurene ved siden av hverandre i klasserommet.

28

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


KAPITTEL 1 KLASSEN VÃ…R

29


2

‹Ơuƕ

Har du tenkt på at en og samme ting kan sies på ulike måter?

HJELP MEG!

Kan du hjelpe meg?

30

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Jeg tror jeg trenger litt hjelp.

›B j bruke stemmen på ulike måter j delta i leseteater j skrive ønskelister

KAPITTEL 2 HØR PÅ MEG

31


DƿJƯ*:ƫ+

Hørespill

Snipp ser ei grein full av saftige nøtter. Hun prøver å klatre. Men greina er for tynn, den gir etter. Snipp rekker ikke fram til nøttene. Hun klør seg i hodet. – Jeg trenger litt hjelp. Snapp har vært i åkeren og plukket gulrøtter. Det ble en diger haug, men han får dem ikke med seg. Armene er for korte. – Kan noen hjelpe meg? Snute vil hjelpe. Bonden pleier å hente maten sin med traktor, tenker han. Traktoren står ved låven. – Hjelpen kommer! roper Snute. Snute klatrer opp på traktoren og trykker på knappen.

32

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Da hopper traktoren framover. Den durer og tuter. Snute vrir på rattet, og traktoren krasjer i treet! Alle nøttene faller ned, Snipp også. Snute vrir på rattet igjen. Traktoren raser gjennom haugen med gulrøtter. – HJELP MEG! skriker Snute. Snipp og Snapp vil hjelpe, men traktoren er for rask. Den krasjer i gjerdet og stopper. Snute krabber ut, han er flau. – Takk for hjelpen, ler Snipp og Snapp.

FýHƽC›Bƾ?ƶJƯAƽJƯD 1 Hva trenger Snipp og Snapp hjelp til? 2 På hvilken måte hjelper Snute? 3 Har du noen gang bedt om hjelp? Til hva da?

KAPITTEL 2 HØR PÅ MEG

33


?ƾ;ƶBƯHƹ=Ƽ?Ʒ;Ƽ Les.

@ƿaHƯ=ƶ; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reven var en hønsetjuv. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Reven stjal et hønseben.

Les mer.

HƯaHƯ=ƶ; En, to, tre. Du er med! Fire, fem, seks. Du er en heks! Sju, åtte, ni. Du er blid! Ti, elleve, tolv. Du er et troll!

34

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Les sammen.

7a=Ƽ?ƽ;ƸEƱ;Ƴa=Ƽ?ƽ;Ƹ Først tegnet Liv en ja-gris, en riktig blid og glad gris. Den smiler sånn at milevis har ingen sett slik smilegris. Så tegnet Liv en nei-gris, en riktig sur og lei gris, men også den er heldigvis blitt nokså lik en heldig gris. For Liv, hun er så morsom selv at grisen smiler likevel! André Bjerke

Fƺ=ƫLƯH 1 Les reglene fortere og fortere. 2 Lag en to-regle og en ti-regle. 3 Les om ja-grisen, først med glad stemme, så med sur stemme.

KAPITTEL 2 HØR PÅ MEG

35


9ƯDƯIƵHƯAƵ Klasse 2a har invitert til forestilling. Per er så nervøs! Han er redd for å glemme teksten. Han er redd for å snuble. Han er redd for å stå på scenen! Per har sceneskrekk. – Det kommer til å gå bra, sier læreren. – Det kommer til å gå fint, sier mamma. – Det kommer til å gå supert, sier Tuva. – Jeg kommer til å besvime, tenker Per. Alle i klassen er klare. Per skjelver. Der ser han mamma. Der ser han Tuva. De smiler. Per skjelver.

36

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Så går alt fort. Per er på scenen. Han hører seg selv snakke. Hvordan gikk det? Er det ferdig allerede? Hele klassen står på scenen. Alle bukker. De holder hender. Foreldrene klapper og jubler. Per smiler. Det var – gøy! Så dumt at det gikk så fort.

FýHƽC›Bƾ?ƶJƯAƽ;Ƹ 1 Hva er Per redd for ? 2 Hvem viser klassen skuespillet for? 3 Hvordan vet du om publikum likte skuespillet?

KAPITTEL 2 HØR PÅ MEG

37


;Ć˝;Ćž;ĆŤJĆŻH Les.

7ƜBƯIƾHƳLƯH Hva gjør du? Kalle: Skriver brev til lillebror. Lea: Men hvorfor skriver du sü sakte? Kalle: Fordi lillebror ikke kan lese sü fort ennü! Lea:

Les mer.

@ĆšAĆšBĆŤ:ĆŻDĆŻ Du har ĂĽtte sjokolader som du skal dele med lillebror. Hvor mange sjokolader fĂĽr du da? Mohamad: Seks! LĂŚrer: Neimen, Mohamad! Det er jo ikke riktig. Du kan jo regne. Mohamad: Ja, seks! Jeg er veldig glad i sjokolade. Og lillebror kan ikke regne. LĂŚrer:

38

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Les sammen.

Fƺ;ƶIƳDƯD Nora:

(drar mor i genseren)

Kan jeg få en appelsin? Mor: Nei, ikke nå, jenta mi. Nora:

(litt etterpå)

Mamma, kan jeg få en appelsin nå da? Mor: Nei, du kan vente litt til. Nora:

(en liten stund senere)

MAMMA! Kan jeg få en appelsin NÅ da? Mor: Det var da fælt til mas! Ja vel, du får få en appelsin da. Men hva sier du da? Nora: Kan du skrelle den for meg? Ronny Johansen

Fƺ=ƫLƯH 1 Les sammen i par. 2 Lær replikkene utenat. 3 Spill for klassen.

KAPITTEL 2 HØR PÅ MEG

39


JƯCƷ;Ƹp;ƾLƯHƵJýO Stemmen er et viktig verktøy! Den kan vi bruke på ulike måter når vi leser, forteller eller framfører.

Det er lurt å øve på å bruke stemmen KLART OG TYDELIG.

Med stemmen kan du vise at noe er morsomt, spennende, skummelt eller trist

FýHƽC›Bƾ?ƶJƯAƽJƯD 1 Les snakkeboblene med stemmene til Snipp, Snapp og Snute. 2 Hvordan kan du bruke stemmen din på forskjellige måter? 3 Hvorfor tror du det er lurt å trene på stemmebruk?

40

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


-r -rt

HƿAƽJƯCƷ;Ƹ+ – I dag lekte vi sisten i friminuttet. Det var gøy! Først var vi bare tre, men så ble vi flere. Jeg løp veldig fort. Nesten ingen klarte å ta meg!

– Oi! Er den til meg? Tusen takk! Det hadde jeg ikke ventet. Nå ble jeg skikkelig overrasket! – Au, jeg har så vondt i kneet. Jeg datt og slo meg ute. Det svir! Uææææ, jeg vil til mamma! – Nei, jeg vil ikke legge meg! Hvorfor får Sara være lenger oppe? Det er urettferdig!

Fƺ=ƫLƯH 1 Bruk stemmer som passer når du leser setningene. Vis med kroppen og ansiktet også. 2 Mim trist, glad, sint og overrasket for hverandre. Gjett.

KAPITTEL 2 HØR PÅ MEG

41


ýHƯHƮKƳAƵ;ƲLƫ@Ư=ƽ?ƯH( – Hører du ikke hva jeg sier? Jeg fryser ikke! – Du må ta på tykkere jakke. Ta på tykkere jakke! – Hører du ikke hva jeg sier? Jeg er ikke sulten! – Du må spise opp maten. Spis opp maten! – Hører du ikke hva jeg sier? Jeg er ikke trøtt! – Du må legge deg nå. Legg deg nå! Det er liksom aldri fred å få. Har mamma glemt å ta ørene på?

Fƺ=ƫLƯH 1 Hvem snakker sammen? 2 Hvem bestemmer mest hjemme hos deg? 3 Les teksten med ulike stemmer.

42

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


HƯ=›JƯH Jeg står alltid til slutt i en setning. Visste du ikke bedre, trodde du kanskje at jeg var en fluelort! Hvem er jeg? Hvis du vil skrive spørsmål, da trenger du meg. Tenk på Kaptein Krok! Hvem er jeg? Jeg er kjekk å ha hvis du vil rope når du skriver! Hvem er jeg? Ronny Johansen

FýHƽC›Bƾ?ƶJƯAƽJƯD 1 Hva er svaret på gåtene? 2 Hva er den lengste setningen? 3 Hva er den korteste setningen? Arbeid mer med tegnsetting i arbeidsboka, side 34.

KAPITTEL 2 HØR PÅ MEG

43


DƫAƵ;ƽEƷ;ƾ:ǃH Les.

Kƽ Jeg er en liten mus. Jeg bor i et lite musehus. Når pusen kommer, må jeg være lur. Jeg piler bort og pusen blir sur. Les mer.

HƹIƵ Jeg liker å starte dagen med et kvekk. Et langt og deilig kveeeeeekk! Jeg sitter ved dammen. Jeg ser sola står opp. Jeg vil glede de andre med min sang. Der våkner broren min, Frode. Bli med å kvekke, da! – Kvekk, kvekk, kvekk! Hei! Hvor ble det av alle sammen?

44

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Les sammen.

ýLƯIƍDƹ;Ƹ Jeg er løven – løven, det er meg! Gü til side apekatt for nü kommer jeg! Jeg er konge, kongen det er meg. Kongen kommer, kongen er – og kongen gür sin vei. Jeg er farlig, farlig det er jeg! Alle skogens folk og dyr er veldig redd for meg. Jeg er løven – løven det er meg! Løven kommer, løven er – og løven gür sin vei. Thorbjørn Egner

Fƺ=ƍLƯH 1 Les med musestemme, froskestemme og løvestemme. 2 Les med stemmer som ikke passer.

KAPITTEL 2 HĂ˜R PĂ… MEG

45


Fƺ=ƫLƯH 1 Hvilke ord i teksten forteller hvordan vampyren er, og hvordan den ser ut? 2 Hva betyr spekk? 3 Hvordan er din «vampyrstemme»? Les diktet med den stemmen. 4 Dramatiser diktet i grupper. Vis for klassen.

46

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


;Ʊ;Ƽ;Ƹ=ƼKƽEƷ<ǃH Jeg er en grusom fyr, en stygg vampyr, et fryktelig slemt og uhyggelig dyr Jeg er ond og frekk, lukter råttent spekk og de som ser meg dør av skrekk Jeg har tenner og horn og går uten bukse Min dårlige ånde kan drepe en okse Det er kun én liten ting som irriterer meg så Jeg er tre centimeter fra topp til tå Jakob Martin Strid

KAPITTEL 2 HØR PÅ MEG

47


‹DƽAƯBƳIƾ;Ƽ

FýHƽC›Bƾ?ƶJƯAƽJƯD 1 Hvordan ser du at dette er lister? 2 Hvilke ønsker er de vanskeligste å oppfylle? Skriv flere ønskelister i arbeidsboka, side 38.

48

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


HƯýDƽAƯH Jeg ønsker meg en katt til bursdagen min! Stephen

Jeg ønsker meg en egen pc. Derfor sparer jeg penger. Jeg gleder meg til jeg har spart nok. Sofie

Vi ønsker oss flere bøker på biblioteket. For at vi skal få det, må vi overbevise rektor om at vi trenger det. Klasse 2B

FýHƽC›Bƾ?ƶJƯAƽJƯD 1 Hvorfor sparer jenta penger? 2 Hva kan du gjøre for å oppnå ønskene dine? 3 Hvordan skal 2B få flere bøker på biblioteket?

KAPITTEL 2 HØR PÅ MEG

49


?ƶHƯAƾEƼ Jeg ønsker meg flere bøker på biblioteket. Da hadde det vært lettere å finne noe morsomt å lese. Mange av bøkene som er på biblioteket nå, er gamle og slitte. Jeg tror at vi barna hadde lest mer hvis vi fikk nye og mer spennende bøker. Hvis vi leser mer, blirr vi flinkere til å lese. Jeg håper du kjøperr flere bøker! Hilsen Jonathan

FýHƽC›Bƾ?ƶJƯAƽJƯD 1 Jonathan har tre gode grunner til hvorfor rektor bør kjøpe bøker. Hvilke? 2 Hva ville dere ha ønsket dere i klassen / på skolen?

50

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


EƼJƯBƶLƳ:ƯHƯl 

… B

… Fƺ=ƫLƯH 1 Velg en av bildeseriene. Hva ser du? Hva kan skje videre? 2 Finn på en spennende, skummel eller morsom slutt. 3 Fortell til en lærevenn eller til klassen.

KAPITTEL 2 HØR PÅ MEG

51


BĆśOĆ´KĆą;Ćź Ć&#x203A;Ć&#x2022;+ Elly ønsker seg en rotte. PĂĽ skolen har hun sagt at hun har fĂĽtt en rotte. NĂĽ tror alle hun juger. Men Elly juger ikke. Hun har bare ikke kjøpt rotta ennĂĽ. â&#x20AC;&#x201C; Ja, ha, ja, sier butikkdamen. â&#x20AC;&#x201C; Er det deg? â&#x20AC;&#x201C; Ja, sier Elly. â&#x20AC;&#x201C; Hva kan jeg hjelpe deg med i dag, da? â&#x20AC;&#x201C; Rotta, sier Elly. â&#x20AC;&#x201C; Jeg skal kjøpe rotta. Damen ser pĂĽ Elly, sĂĽ rister hun pĂĽ hodet. â&#x20AC;&#x201C; Du mĂĽ ha med moren eller faren din, har jeg sagt. â&#x20AC;&#x201C; Men jeg fĂĽr lov, sier Elly. â&#x20AC;&#x201C; Det er helt sant! Jeg juger ikke!

52

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Nei, Elly løy ikke. Det var virkelig sånn som Elly sa. Elly fikk lov – av bestemor. De hadde vært på sykehuset. Og det var den aller siste dagen. Elly sto ved bestemors seng, fortalte bestemor om Lotty. – Ikke bry deg om dem, hadde bestemor sagt. – Foreldre forstår ikke, ser du. Og så hadde bestemor blunket til Elly, og stukket en penge i Ellys hand.

KAPITTEL 2 HØR PÅ MEG

53


– Se, sier Elly og viser butikkdamen pengene. Men butikkdamen bryr seg ikke, hun ser ikke engang på pengene. Hun ser bare på Elly. – Det går uansett ikke, sier butikkdamen. – Jeg solgte rotta i stad. Elly blir lei seg. Hun gråter på rommet sitt. (…) Døra går opp. Far kommer. Han smiler og har en eske med seg. – Ja, vi hadde tenkt å vente til du blei større, sier far. – Men så skjedde jo dette med bestemor … Så den er vel egentlig ikke fra oss … sier mor.

54

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


– Ja, du må åpne, da, sier far. Og så åpner Elly. Hun drar de to papplukene fra hverandre. Og der, gjemt i høyet, sitter hun. Lotty. Akkurat som Elly husker henne. Liten og rottebrun, og med den lange halen snodd som et smykke rundt rottekroppen. Endelig kan Elly løfte Lotty. Utdrag fra Elly juger IKKE! av Heidi Christine Schømer

FýHƽC›Bƾ?ƶJƯAƽJƯD 1 Hvem hadde gitt Elly lov til å kjøpe rotta? 2 Hvorfor tror du butikkdamen sier: Er det deg? 3 Hvem mener moren rotta er fra, tror du?

KAPITTEL 2 HØR PÅ MEG

55


3

ƕƛƩƤ

Hva har du malt, Snapp?

56

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Ser du ikke det? Det er kunst!

Â&#x203A;B j bruke fantasien j lese om kunst og kunstnere j skrive om et bilde

KAPITTEL 3 TENK NYTT

57


Hørespill

LƫBƫ=Ʈ;ǀ?Ƹ›( Snapp lager en stor sirkel med kongler. Snipp finner nøtter og lager en mindre sirkel inni. Snute legger pinner i kryss inni sirklene. Det blir fint. – Vi pynter med blomster! foreslår Snapp. I berget ved fossen vokser gule og rosa blomster. Snipp klatrer. Berget er bratt og glatt, hun sklir og faller. – Prøv du, Snapp! Snapp hopper så høyt han klarer. Han rekker ikke opp. – Stå på ryggen min, foreslår Snute. – Lurt! Men du stikker, ler Snapp. – Det går bedre hvis Snipp står på skuldrene mine.

58

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Snipp klatrer opp på skuldrene til Snapp. – Snute! roper hun. – Du må stå på toppen. Snute klatrer, han blir svimmel. – Opp på hodet mitt! sier Snipp. Det er fryktelig høyt. Snute strekker seg på tå. – Ja! roper han. – Jeg rekker opp! Det blir vakkert med blomster i sirklene. Som en sol. Eller en måne. Eller en merkelig plante. – Kanskje vi har lagd kunst? hvisker Snapp.

FýHƽC›Bƾ?ƶJƯAƽJƯD 1 Hva slags problem får Snipp, Snapp og Snute? 2 Hvordan løser de problemet? 3 Hva tenker du denne fortellingen handler om?

KAPITTEL 3 TENK NYTT

59


Lƫ;ƼAƿDƽJ( Det finnes ikke et enkelt svar på hva kunst er. Men kunst kan gi deg en opplevelse eller en følelse. Kunst kan gi deg nye tanker om verden. Når du hører ordet kunst, er det ofte snakk om billedkunst som maleri, foto, grafikk eller tegning. Men kunst kan også være arkitektur, skulptur, musikk, teater, dans, litteratur, film eller andre uttrykksformer. Å være kunstner handler om å skape noe.

FýHƽC›Bƾ?ƶJƯAƽJƯD 1 Hva kan kunst gi deg? 2 Nevn noen kunstformer. Et eksempel er disse bildene til Knut Bry. Han har lagd en hel fotoserie med bilder av søppel.

60

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM

3 Hva slags kunst liker du å lage?


KƸIĆžAĆŤDÇ&#x20AC;òHĆŻ DĆŻIĆž;Ƹ7ĆśJ+

pissoar â&#x20AC;&#x201C; en skĂĽl / enkelt toalett der menn kan tisse

For cirka 100 ĂĽr siden endret kunsten seg. En kunstner som het Marcel Duchamp, likte ikke at kunst skulle vĂŚre sĂĽ alvorlig. Han begynte ĂĽ stille ut helt vanlige ting pĂĽ gallerier. For eksempel et sykkelhjul og et pissoar. Folk ble sĂĽ sinte! ÂŤDette er ikke kunstÂť, sa mange. SĂĽ begynte krangelen om hva kunst er.

Kunstverket heter Fontene.

NĂĽ er mange enige om at kunst kan vĂŚre nesten alt mulig.

KAPITTEL 3 TENK NYTT

61


:ǀ7Ƽ:KƸ9Ʋ Les.

Les mer.

DƽJƹHƵKƸIƾDƯH

:ǀ7Ƽ:ƹ=ư7Ʒ?ƶ?ƯD

Edvard Munch er en av Norges største kunstnere. Han levde fra 1863 til 1944. Bildene hans er kjent over hele verden.

Da Edvard Munch var liten, bodde han i Oslo. Han hadde en storesøster, to lillesøstre og en lillebror. De hadde en tante som het Karen. Hun fikk barna til å tegne og male. Edvard bestemte seg tidlig for å bli maler.

Denne tegningen ble lagd av Edvard da han var 11 år. Fem små illustrasjoner (1874).

62

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Les sammen.

HƳIƾ;Ʋ;Ƹ:ƯBƽ;Ƽ Edvard Munch var barn for 150 år siden. Den gangen døde flere av sykdom enn i dag. Moren hans døde da han var bare fem år gammel. Noen år senere døde også storesøsteren Sofie. Hun var bare 15 år. Edvard var 14. Dette tenkte nok Edvard mye på. Da han var voksen, malte han flere bilder av den syke søsteren sin.

Sofie og tante Karen. Edvard malte bildet uklart med vilje. Det syke barn (1885–1886).

Det syke barn Vi ser en jente med rødt hår på hvit pute. Resten av bildet er i mørke, grønne og blå farger. Bildet er uklart, som om vi ser på det med tårer i øynene.

Ronny Johansen

Fƺ=ƫLƯH 1 Søk på internett. Finn bilder av Edvard Munch. 2 Hva synes du om bildene hans? Finn et bilde du liker godt, eller et du ikke liker. Forklar hvorfor.

KAPITTEL 3 TENK NYTT

63


:ǀ7Ƽ:ƽEƷLƹAƽ;ƸCƫBƯH På den tiden da Edvard Munch ble maler, skulle malerier se virkelige ut. Helst slik som bilder vi tar med kamera i dag. Edvard kunne male slik, men han likte det ikke. Han ville male følelser. Bildene skulle vise mennesker og hvordan de hadde det inni seg. Da liknet de ikke alltid virkeligheten. Edvard malte glede og kjærlighet, men også tristhet og sorg. Det aller mest kjente bildet hans handler om å være veldig redd. Ronny Johansen

FýHƽC›Bƾ?ƶJƯAƽJƯD 1 Hva ville Munch male? 2 Hva heter et av Munchs aller mest kjente bilder? 3 Hva skjer i dette bildet?

64

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Skrik av Edvard Munch (1893). Skrik ble malt ï¬&#x201A;ere ganger. KAPITTEL 3 TENK NYTT

65


Mitt hus er ditt hjem av Rustam Qbic. Tøyen i Oslo. Foto: Roy Olsen

66

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


?ƽJƹHƳ;ƸEƷ;ƾ>ƿI ) Gå en tur sammen i klassen. Se på ulike hus og bygninger rundt dere. )Tegn et hus. !)Skriv om huset. Skriv gjerne i jeg-form. • Hvordan ser huset ut? • Hvem bor i det? • Hva skjer inne i huset? ")Les teksten din for klassen.

Jeg h a r m a n g e D et e r v in d ue n eø y n e. m in e. To b a r n o g e n p a ppa b o r i m eg. De s p ise r m id d a g. Jeg p asse r p å d m e d ve g g e n e m e m in e. Ja ko b 2. klasse

KAPITTEL 3 TENK NYTT

67


;ƸHƳ7ƾ?ƽIƯ

besatt – ekstremt opptatt av

Les.

Lƫ8ƯJǃHư7Ƽ=ƯDƯ( «Når jeg maler med grønn, betyr det ikke gress. Når jeg maler med blå, betyr det ikke himmel.» Henri Matisse

Les mer.

;ƽ7ƾJƫLư7Ƽ=ƯH Henri Matisse var en fransk kunstner. Matisse var besatt av farger. Han begynte å male da han var cirka 20 år. Etter det lekte han med farger og former hele livet. Matisse ble 84 år gammel.

68

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Les sammen.

kollasje â&#x20AC;&#x201C; et bilde som er satt sammen av smĂĽ biter/deler

EƜBƍIƴ; Da Henri Matisse ble gammel, kunne han ikke stü og male lenger. Men han ville fortsatt lage kunst. Derfor begynte han ü lage kollasjer i stedet. Den kollasjen du ser pü bildet, lagde han da han var 83 ür gammel. Matisse visste mye om farger, former og plassering. Han ville at kunsten skulle trøste og gjøre folk rolige og glade. Det ü se pü kunsten skulle vÌre som ü sette seg i en behagelig lenestol. Hvordan synes du det er ü se pü dette bildet?

Snegle av Henri Matisse (1953)

Kilde: Kva er greia med alle dei nakne folka i kunsten?

FĆş=ĆŤLĆŻH 1 Skriv en liste med navn pĂĽ farger. 2 Kan du noen fargenavn pĂĽ andre sprĂĽk? Hvilke?

KAPITTEL 3 TENK NYTT

69


›DƯD Månen månen månen Må Månen Må Må Må Stjernenatt av Vincent van Gogh (1889)

Månen måtte Opp klokka åtte Rolf Sagen

Fƺ=ƫLƯ 1 Skriv ditt eget dikt til bildet. Kanskje du vil bruke ordet Natt til overskrift?

70

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


;ƱDǀòHƽ:ƫ= – Kan jeg gå ut? roper Elin. – Nei, sier mamma. – Du er syk i dag. Og det regner. – Filledag! Jeg kjeder meg. – Kanskje du kan male litt? Mamma tar fram malerskrin og store ark. – Jeg vil male en bedre dag, tenker Elin. Hun ser ut av vinduet. Så maler hun en stor, gul sol. Og blå himmel. Elin smiler. Ronny Johansen

FýHƽC›Bƾ?ƶJƯAƽJƯD 1 Hvorfor får ikke Elin gå ut? 2 Hva er det som gjør at Elin kommer i godt humør? 3 Hva liker du å gjøre når du kjeder deg?

KAPITTEL 3 TENK NYTT

71


Â&#x203A;HĆŤCơ;ĆŤBÇ&#x20AC;EĆź

-ng

Les.

KƸIƞ?ƏEƾI ) Lag en ramme. Bruk en boks eller et lokk. )Finn smü ting ute og inne. !) Mal og lim fast tingene, inne i rammen. Vips! Kunst i boks!

Les mer.

Dƹ;ƸHƍCơ;Ɵ

Komposisjon i gult, rødt, svart, blütt og grütt (1920)

72

Piet Mondrian er en kjent kunstner. Han kom fra Nederland. Mondrian likte ikke ĂĽ ramme inn kunst. Han mente rammer var vegger som stengte folk ute. Derfor nektet han ĂĽ ha rammer pĂĽ mange av bildene sine. Han malte heller helt ut i kanten av lerretet.

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Les sammen.

;ƾJƯ8ƳBƮ;ƾ>ƯJƯH7ƷCƯ I dette selvportrettet bruker Frida Kahlo en ramme for å vekke oppmerksomheten til publikum. Alle legger merke til de sterke fargene i rammen rundt ansiktet hennes. Fargene, fuglene og blomstene viser oss ting fra den meksikanske bakgrunnen til Kahlo. De forteller om det solrike klimaet og de vakre omgivelsene i landet hennes. Med det samme gule i håret og rundt halsen som i rammen, kan en ikke gjøre annet enn å se på ansiktet hennes. Fra Kva er greia med alle dei nakne folka i kunsten? av Susie Hodge

Ramme (1938) av Frida Kahlo

Fƺ=ƫLƯH 1 Let etter bilder i ramme rundt deg. 2 Hva slags rammer finner du? 3 Hva er likt og ulikt med rammene? Beskriv.

KAPITTEL 3 TENK NYTT

73


LƫIƯHƮK( Kunst oppleves ulikt. Når du ser et kunstbilde, er det du som bestemmer hva du ser. Andre kan legge merke til noe helt annet enn det du gjør. Er det ikke fint?

Jeg ser fem barn. De leser sammen. Det ligger en veske på gulvet. Jeg tror de er på skolen.

Det er tre jenter og to gutter der. Den minste gutten kjeder seg. Jeg synes ikke det ser ut som de er på skolen. Kan de være hjemme? Jeg tror den eldste jenta leser for de andre.

74

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Lesestund (1889) Simon Glücklich. Bildet er over 130 år gammelt.

FýHƽC›Bƾ?ƶJƯAƽJƯD 1 Hvor tror jenta at disse barna er? 2 Hvor tror gutten at de er? 3 Hvor tror du at de er? Skriv om et bilde i arbeidsboka, side 58.

KAPITTEL 3 TENK NYTT

75


so som

AĆżBĆşJĆżHĆŻH Les.

Les mer.

;ƹ;ƟIƳDƸ7

BĆŤHĆ°EĆź;Ćž8ĆŤ:

Jeg er sinna, jeg er sinna! Jeg er sinna som en veps! Jeg er sĂĽ sint at jeg freser: ÂŤPass deg nĂĽ!Âť Hveser som en veps.

Utenfor svømmehallen pü Hamar stür det en ku som er klar for et bad.

Siri Randem

Sinnataggen stĂĽr i Vigelandsparken i Oslo.

76

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM

Rundt Hamar er det mange gürder med kuer. Men dette er nok den eneste som har svømmeføtter og badering.

Kua stür ved Ankerskogen svømmehall, og er lagd av kunstnerne Marius Dahl og Jan Christensen.


Les sammen.

7ƸDƯDưHƫ>ƫLƯJ Denne skulpturen står ved Vinjesjøen i Nordland. Den viser en mann som holder på noe lysende. Kunstneren tenkte på fortellinger og myter da han lagde skulpturen. Han tenkte på en mann som kom opp fra havet for å leve livet sitt på land.

Skulpturen er lagd av Kjell Erik Killi Olsen.

Kunstneren ønsket å få folk til å bruke fantasien. Han håpet at folk ville undre seg over denne mannen fra havet. Slik ville skulpturen bidra til å skape nye fortellinger.

Fƺ=ƫLƯH 1 Let etter ordet som i tekstene. 2 Velg en av skulpturene. 3 Forestill deg at skulpturen en dag blir levende. 4 Skriv eller tegn noe som skjer denne dagen. Fortell til klassen. Arbeid med ordet som i arbeidsboka, side 60.

KAPITTEL 3 TENK NYTT

77


Utdrag fra Små og store ting som du kan lage selv av Anna Fiske

78

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Fƺ=ƫLƯH 1 Samle mange småting sammen i klassen. 2 Lag et verksted i klasserommet. 3 Velg noen av tingene, og sett dem sammen på nye måter. 4 Beskriv hva du har lagd. Forklar hvordan du gjorde det.

KAPITTEL 3 TENK NYTT

79


uIƾEƺFƯJƳ:ƯD – et intervju med en fotograf Hvorfor ble du fotograf? Det er fordi jeg alltid har likt å ta bilder! Da jeg var liten, fikk jeg ofte låne pappa sitt kamera. Jeg løp rundt og tok bilder av alt mulig rart. Hva er det morsomste med å være fotograf? I jobben min får jeg treffe mange nye mennesker hele tiden. Det liker jeg godt. Og så liker jeg at tiden står stille i fotografiene. Jeg kan på en måte få akkurat det øyeblikket til å vare for alltid!

FýHƽC›Bƾ?ƶJƯAƽJƯD 1 Hvorfor liker Ann Kristin å være fotograf? 2 Hva tror du skjer rett etter bildet av de to guttene er tatt? 3 Hva mener fotografen med at «øyeblikket varer for alltid»?

80

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Sted: Sri Lanka. Under vann er det farlige klipper og store steiner. De to guttene må vite nøyaktig hvor de skal hoppe. Vil det gå bra denne gangen også?

KAPITTEL 3 TENK NYTT

81


4

Ć&#x2018;Ƥ* Ć&#x2018;Ƥ ĆŁ Noen ler og noen grĂĽter. Noen blir født og noen dør. Verden rundt deg akkurat nĂĽ: Hvordan er egentlig den?

82

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


›B j lese faktatekster og beskrivelser j skrive om hjemstedet ditt j søke etter informasjon på internett

KAPITTEL 4 FAKTA, FAKTISK

83


Hørespill

AƵKƼ7ƾD› Snipp husker på en lang grein. Greina svinger himmelhøyt. – Jeg er svimmel! skratter Snipp. – Jeg snurrer i verdensrommet! – Det gjør alle, sier Snute. – For jorda er en snurre-ball i verdensrommet. – Bra vi bor på oversiden, så vi ikke faller av! jubler Snipp. – Ingen faller av. Vi kan stå på undersiden uten å falle. – Er du sikker? – Ja. Det bor piggsvin på alle kanter av jorda. – Ekorn også? roper Snipp og svinger enda høyere. – Ja! De klatrer omkring i trærne. – Skumle dyr også? spør Snipp. – Ja, svarer Snute. Og alle tror de er på oversiden, sånn som oss.

84

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


– Tenk at akkurat nå er det dag her, sier Snute. – Et annet sted er det natt. Vi leker, mens andre sover. – Da håper jeg alle de andre får snurre og leke når de våkner, roper Snipp. Og BOMS! Der faller hun.

FýHƽC›Bƾ?ƶJƯAƽJƯD 1 Hva snakker Snipp og Snute om? 2 Hvordan ser det ut rundt deg akkurat nå? 3 Hvordan har du det akkurat nå?

KAPITTEL 4 FAKTA, FAKTISK

85


;ƽAƼ?ǀ;ƾ8ƳBƮ;

å beskrive – si noe om, forklare

Fƺ=ƫLƯH Se på de to bildene. Snakk sammen i par: 1 Hvilke lyder hører gutten i de to ulike bildene? 2 Hvilke lukter kjenner gutten? 3 Velg et bilde hver. Beskriv hva gutten ser rundt seg.

86

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


;ƽAƼ?ǀLƯHƮ;ƸHƿDƮJƮ;Ʊ Se deg rundt akkurat der du sitter nå.

• Hvilke farger kan du se? • Ser du noe du vet er mykt å ta på? Hva? • Hva ser du som har en glatt overflate? • Hva ser du med rund form? • Hva ser du som beveger seg? • Hører du noen lyder? Hvilke? • Kan du lukte noe? Hva?

Fƺ=ƫLƯH 1 Lag en tegning som viser hvordan det er rundt deg akkurat nå. 2 Vis fram tegningen og fortell om den.

KAPITTEL 4 FAKTA, FAKTISK

87


BƳAƽ;Ƽ:ƯKƾ

er

Les.

EƸIƾHƯ Monstre er veldig ulike. Noen er store, og noen er små. Noen er grønne, andre er blå. Noen er til og med søte. Andre er slimete og ekle. Det viktigste med monstre er at de ikke finnes. Heldigvis. Ronny Johansen

Les mer.

)aAƶ7ƽIƳDƱ;Ƽ Hvordan ser 2.-klassinger ut? Noen er høye, noen er lave. Noen har mørk hud, noen har lys hud. Noen har kort hår, noen har langt hår. Heldigvis er alle 2.-klassinger ulike. Men én ting er likt. De har sekk på ryggen, alle sammen.

88

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Les sammen.

Eƾ8ƫBƶIƺ?ƶBƯHƯ Fotballspillere ser ofte ganske like ut. De har på seg • shorts • fotballdrakt med nummer • fotballsko (med pigger under) • leggbeskyttere • strømper Det som er ulikt, er farger og mønster på klærne. Det kommer an på hvilket lag de spiller for. Fotballspillere kan se veldig glade ut, eller de kan se veldig skuffet ut. Det kommer an på om de vinner eller taper kampen de spiller.

Fƺ=ƫLƯH 1 Gå på jakt i tekstene. Let etter ordet er. 2 Skriv ordet er med tre ulike farger. 3 Velg deg en person eller en figur fra et eventyr eller et spill. Beskriv hvordan personen eller figuren ser ut. Arbeid med ordet er i arbeidsboka, side 66.

KAPITTEL 4 FAKTA, FAKTISK

89


?ƶ:Ư<ƫAƾ7

;ƺ7Ƽ:ƯD

90

Det er et kattedyr.

Det er verdens raskeste dyr på land.

Pelsen har svarte flekker.

Den lever i deler av Afrika.

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


LƳBƵ;ƾ:ǃH( Les fakta i alle brikkene.

Fargen er grå.

Den kan suge opp vann med snabelen.

Den er det tyngste dyret som lever på land.

Den kan ikke hoppe.

FýHƽC›Bƾ?ƶJƯAƽJƯD 1 Hvilket dyr handler det om? 2 Hvilke brikker gjorde deg sikker? 3 Lærte du noe nytt?

KAPITTEL 4 FAKTA, FAKTISK

91


?Ʈ<ƹHưHƳJƳ: Les.

7Ƽ7ƽAƫJƯH Sara skater så ofte hun kan. Etter skolen. I helga. Nesten hver kveld. Skating er Saras hobby. Hun synes vinteren er altfor lang.

Les mer.

BƿJƾ›CƫIƯ+ Mamma maser om at Lucas må få en ny hobby. Men han gikk jo på karate. Helt til han ble sparket i magen. Og han gikk jo på fotball. Helt til han fikk ballen i ansiktet. – Nei takk. Slutt å mase, sier Lucas. – Jeg liker ikke hobbyer. De gjør så vondt!

Fƺ=ƫLƯH Skriv tips til Sara og Lucas. 1 Hva kan Sara finne på om vinteren? 2 Hvilken hobby bør Lucas prøve?

92

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


flertallet – største del av gruppa Les sammen.

BƯHƾ7ƶBƯJƬ;ƽJƯCƷ;Ƽ Foreldrene i 2B har bestemt at klassen skal gjøre noe sammen en kveld. Det er 20 elever i klassen. De skal stemme over hva de skal gjøre. Flertallet bestemmer. Sju av elevene stemmer for å lage mat på skolekjøkkenet. Tre av elevene stemmer for å møtes for å leke ute. Halvparten av klassen stemmer for å danse i gymsalen. Hva sier flertallet?

Fƺ=ƫLƯH 1 Hvilket alternativ ville du stemt for? 2 Fortell hvorfor.

KAPITTEL 4 FAKTA, FAKTISK

93


;Ƽ?Ư?7ƸCƫHƵ Mange nordmenn drar på ferie til Danmark. Det er kanskje fordi Danmark har lange strender og fine lekeland. Legoland er et populært sted å besøke. Visste du forresten at LEGO ble funnet opp i Danmark? Hovedstaden i Danmark heter København. Det går ferje mellom København og Oslo hver dag. I København finnes det et stort tivoli og mange pølseboder der det blir solgt knallrøde pølser.

94

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


hv hv-

FýHƼ;ƹHƮ p›Iƾ?ƶBƯIƺýHƽC›B Når du skal stille et spørsmål, vil du ofte begynne med et spørreord. Les spørreordene Snipp holder, og svar på spørsmålene til teksten. e å dra på ferie?

Hvor liker mang

Hva heter hovedstaden i Danmark?

gget ut?

Hvordan ser det danske fla

Hvorfor ligger Legoland i Danmark, tror du?

Fƺ=ƫLƯH 1 Skriv et eget spørsmål til teksten på en lapp. Bruk et av spørreordene. 2 Trekk lapper, les og svar på spørsmålene i klassen. Jobb mer med spørreord i arbeidsboka, side 72.

KAPITTEL 4 FAKTA, FAKTISK

95


se-verdig-het

KƼ?ƽJƳEƼ=Ư Les.

EƶCƯDƵEƶBƯD Holmenkollen ligger i Oslo. Veldig mange av turistene som kommer til Norge, besøker hoppbakken i Holmenkollen. Holmenkollen skiarena

Les mer.

KƸ:ƯHưEƽIƯD <ƫCƳBƳ;ƺ7ƼA Hunderfossen ligger nord for Lillehammer. Hit drar mange turister. Hunderfossen er lagd som et eventyrland. Her møter du Askeladden, prinsesser og troll.

Hunderfossen familiepark

96

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Les sammen.

EƼIƵDƫJƿH Norge er kjent for flott natur. Mange turister kommer hit for å se fjell og fjorder, nordlys og midnattssol. De som reiser til Nord-Norge om sommeren, håper å se sola midt på natta. De som reiser om vinteren, kan se nordlys hvis det er klar himmel. Det er mange grunner til at turister vil besøke Norge. Noen kommer for å gå i fjellet. Andre vil ta båt langs kysten eller besøke byene.

Preikestolen i Rogaland

Noen mener at Norge er det vakreste landet i verden!

Fƺ=ƫLƯH 1 Hva betyr severdighet? 2 Nevn noen severdigheter i Norge.

KAPITTEL 4 FAKTA, FAKTISK

97


EơJƳBEƟ=Ư+

Magisk nordlys

EơJƳBHƚCƽý+ Har du lyst til ü se vakker natur? Sol midt pü natta? Nordlys? Hvalsafari? Tromsø har alt dette og mye mer. Kom til Tromsø!

98

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM

Bli med ut i bĂĽt og se enorme hvaler i havet.


EơJƳBHƳIƞ?ƍDƽ7Ƹ:+ Liker du ü bade? I Kristiansand har vi supre sandstrender. I dyreparken vür kan du besøke Kaptein Sabeltann. Du kan ogsü gü rundt i Kardemomme by. Kristiansand er et paradis for barn. Kom til Kristiansand!

Kardemomme by er en egen by i byen.

Bad i sjøen pü en av de mange sandstrendene.

FĂ˝HĆ˝CÂ&#x203A;BĆž?ĆśJĆŻAĆ˝JĆŻD 1 Hvor kan du se hval? 2 Hvilket av disse stedene fĂĽr du lyst til ĂĽ besøke? Hvorfor? 3 Hvorfor tror du byer vil ha besøk av turister? Skriv om ditt hjemsted i arbeidsboka, side 76.

KAPITTEL 4 FAKTA, FAKTISK

99


CƫHƾ;ƽýA Det er mange lure tips for å søke etter fakta eller tekster på internett. Her er to metoder du kan prøve.

1 • Velg enkle søkeord. Skriv for eksempel edderkopper. • Finn tekster som passer. Forsøk å skrive for barn etter søkeordet.

100

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


2 • Skriv hele spørsmålet ditt. For eksempel Hvordan kan edderkoppen spinne? Du vil merke at søkemotoren hjelper deg med forslag underveis.

HýLƽ;ƶL • Velg et tema du vil finne fakta om. • Bruk en av metodene over til å søke på internett. • Fortell og vis klassen hvordan du søkte.

KAPITTEL 4 FAKTA, FAKTISK

101


OƼ;Ƽ;ƵEƼ:ƯH Les.

;Ƽ:ƯDƽIƾýHƽJƯ:ǃH Verdens største dyr er blåhvalen. Blåhvalen lever i vann. Elefanten er det største dyret på land.

Tunga til blåhvalen kan veie like mye som en elefant!

Les mer. Afrikansk elefant

DƬ?ƾJƯBƳJƯDƫFƯ Dverg-silkeapen er like liten som en kiwi. Det er den aller minste apen i verden. Dverg-silkeapen bruker klørne til å holde seg fast i barken på trær. Der gnager den små hull i stammen. Slik kan den drikke saft rett fra trærne. Liten, men smart den der, altså! Verdens minste ape får plass i en kaffekopp! Den er tre cm lang når den blir født.

102

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Les sammen.

?ưJƳ=Ư:ǃH I Norge har vi nesten ingen dyr som er giftige for mennesker. Huggorm er den eneste giftige slangen i landet vårt. Når vi tenker på giftige dyr, er det lett å tenke på insekter og slanger. Men et av de giftigste dyrene som lever på land, er faktisk en frosk. Den heter pilgiftfrosk. Pilgift-frosken lever heldigvis ikke i Norge! Pilgift-frosken har fine farger, men den er et av verdens giftigste dyr.

Fƺ=ƫLƯH 1 Søk på internett etter flere giftige dyr. 2 Velg ett av dyrene, og finn fakta om det. 3 Fortell om dyret du valgte.

KAPITTEL 4 FAKTA, FAKTISK

103


HƫKƸ:Ƽ?Ƹ= JƳBư7ƵJƫ

å undre seg – tenke over, lure på

›HƫHƾ+ Så rart å være flaggermus og flakse rundt fra hus til hus og gå til sengs i trærne. Men er det noen som forstår hvordan den kan få sove når den henger etter tærne? Så rart å være edderkopp med nøste i sin egen kropp og spille alle dage. Men hvordan kan den gjemme på så mange kilometer tråd i slik en liten mage? Inger Hagerup

Fƺ=ƫLƯH 1 Les diktet sammen. 2 Hva betyr det å undre seg over noe? 3 Gå en tur rundt skolen. Let etter noe dere synes er rart eller underlig. 4 Tegn eller skriv når dere kommer inn igjen.

104

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Bƫ=Ʊ;ƼCƿIƫ En flaggermus ser nesten ut som en vanlig mus. Forskjellen er at den kan fly. Den er brun eller svart, og den har pels og vinger. Det er rart å tenke på at flaggermusa kan hvile når den henger opp ned. Men slik er det. Flaggermusa har klør som låses rundt kvisten den henger på. Den bruker ikke et snev av energi på å henge slik. Den er like avslappet som deg når du ligger og sover.

Fƺ=ƫLƯ 1 Hva er felles for innholdet i diktet og i faktateksten? Snakk sammen i par.

KAPITTEL 4 FAKTA, FAKTISK

105


7ư<ƯBư?ƽAƯD Reven og Grisungen har lest i en fiskebok. Der så de bilder av mange ulike fisker. Det var én fisk de syntes så veldig god ut. Vaffelfisken! Vaffelfisken var flat, hadde hjerteform og rutete mønster. Den liknet ganske mye på en vaffel, egentlig. De bestemte seg for å dra på fisketur.

106

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Reven og Grisungen fant et fint sted og ordnet med stengene. Begge to festet en stor kladeis med spagetti på kroken. Reven skulle akkurat til å kaste ut da Grisungen fikk øye på et skilt i myrkanten. – Har du sett at det er et skilt her? spurte Grisungen. Reven snudde seg for å se. – Hva står det? spurte Grisungen. – Det står ... Fising forbudt, sa Reven. – FISING forbudt? sa Grisungen. – Hvorfor står det det? – Det er vel forbudt, da, mente Reven. – Sikkert for at man ikke skal skremme fisken. – Ok, sa Grisungen. – Greit å vite. De snudde ryggen mot skiltet og kastet ut. Spagettien landet i vannet og ble borte.

KAPITTEL 4 FAKTA, FAKTISK

107


– Og så, da? sa Grisungen. – Så er det bare å vente, sa Reven. – Vi må la vaffelfisken få tid til å snuse seg fram til agnet. – For først må vi være tålmodige, sa Grisungen etter en stund. – Ja, sa Reven. – Det kan ta lang tid før man får napp, altså. – Fisken må snuuuse seg fram, sa Grisungen. – Du har ikke prompa? – Det har jeg vel ikke! sa Reven. – Har du? – Nei, sa Grisungen.

108

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


Grisungen la fra seg fiskepinnen og kikket ned i vannet. – HALLO! ropte han. – Nå er det mat å få! I det samme spratt det en diger fisk midt utpå. – SÅ du det plasket? sa Grisungen. – Fisken hørte at jeg ropte! Nå kommer den sikkert! – Det var i hvert fall et vak, sa Reven. – Og da er den på jakt etter mat. – Yes! sa Grisungen, han skyndte seg å ta stanga si. – Nå er det like før! Men ikke noe skjedde. Fisken var så vidt oppe i vannflaten en gang til, men det var like langt unna. Nesten litt lenger ut. Da spratt fisken for tredje gang. Og nå hoppet den så høyt at hele fisken var over vannet. Reven og Grisungen stirret med åpen munn. Fisken var flat og hjerteformet, og den hadde tydelig rutemønster på ryggen.

KAPITTEL 4 FAKTA, FAKTISK

109


– Vaffelfisk! ropte Grisungen. – Det ER vaffelfisk her!

Utdrag fra Vaffelfisken av Rørvik og Dybvig

Fƺ=ƫLƯH 1 Hva bruker Reven og Grisungen til å fiske med? 2 Hvordan ser vaffelfisken ut? 3

110

Hva står det på skiltet?

NORSK 2 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM


DƲ;ƶJƸOư?ƽA Bruk fantasien og forestill deg at du jobber som forsker. Nå har du oppdaget en helt utrolig fisk! En fisk som ingen i verden har sett eller hørt om før. ) Tegn en fantasifisk. )Finn på et navn til fisken. !)Beskriv fisken. • Hvilke farger har den? • Hvilken form har den? • Hvor lever den? • Hva spiser den? ")Presenter den fantastiske fisken din for klassen.

KAPITTEL 4 FAKTA, FAKTISK

111

Profile for Cappelen Damm

Norsk 2 fra Cappelen Damm: Grunnbok (utdrag)  

Norsk 2 fra Cappelen Damm: Grunnbok (utdrag)