Page 1


NORSK 2 fra CAPPELEN DAMM Arbeidsbok

Marte Tovsrud Syverinsen Karine Aambø

Bokmål


;ƶAƹCƷ;Ƹ+ I Arbeidsboka legger vi til rette for systematisk og veiledet arbeid med de grunnleggende ferdighetene. Vi ønsker at elevene skal oppleve oppgavene som meningsfulle og motiverende, og knytter mange av dem opp mot små tekster og aktiviteter. • Skriv med Snapp Snapp leder elevene gjennom en skriveprosess med utgangspunkt i formålet, som også inkluderer lesing og muntlige ferdigheter. • Les med Snipp Snipp knytter arbeid med begreper, språk og lesetrening til én og samme tekst, med økt leseflyt og leseforståelse som mål. • Muntlig kommunikasjon og samarbeid Flere av oppgavene i boka legger opp til aktiv bruk av det muntlige språket gjennom blant annet samtaler, samarbeid og små presentasjoner. • Leseforståelse, ord og begreper Stadige små oppgaver knyttet til begreper og leseforståelse er med på å skape begynnende strategier for å søke mening i ord og tekst. • Språk og tegnsetting Oppgaver knyttet til enkelte ortografiske elementer, setninger og tegnsetting legger grunnlag for å utforske språket og bli klar over likheter og forskjeller i talespråk og skriftspråk. Med ønske om et år preget av nysgjerrighet, leseglede og skrivelyst! Hilsen forfatterne

2

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


DƸ>ĆšBĆŽ 1 ĆœĆŁĆ•ĆŚu

4

5 ƢĆ?Ƣ Ć•Ƥ ĆœĆŚĆœ

84

Sansene Ordet det Ordet de Ukedager Skriv med Snapp – plan for en dag Müneder Årstider Les med Snipp: Mie für sove Ord med kj-lyd

84 88 90 92 94 96 97 100 102

Skriv med Snapp – vennedikt Alfabetet Vokaler og konsonanter Les med Snipp: Skoleveien Farger og former Les med Snipp: Ekornet Ordet og

6 8 10 12 14 18 20

2 ‹Ć uĆ•

22

Stemmebruk Skriv med Snapp – stikkord Lyder Les med Snipp: En dag pü stranda Tegnsetting Skriv med Snapp – ønskeliste Ord med –rt Les med Snipp: Hür som tau

26 28 30 32 34 38 41 42

6  Ćž Ć&#x;Ć–ƢĆ•Ćœ Ćž

104

Skriv med Snapp – en drøm Diftonger Ord med gj– Bøker du liker Ordene jeg og meg Les med Snipp: Skogmus gür ikke ‌ Retning

108 110 112 114 116 118 120

3 ƕƛƊƤ

44

Les med Snipp – Åsgürdstrand Stor bokstav i navn Ord med –ng Jeg ser ‌ Skriv med Snapp – beskriv et bilde Ordet som Overate

46 52 54 56 58 60 64

7 ƢĆ&#x; ĆĽƤĆŠĆ›

124

4 ƑƤ* ƑƤ ƣ+

Sammensatte ord Sammenlikninger Skriv med Snapp – Jeg er-vers Ordet ikke Ord med stum d Les med Snipp: Fjellmusa og ‌ Les med Snipp: Insekter Størrelser

126 128 130 132 134 136 142 144

66

Ordet er I hus og telt Hobbyer i klassen Spørreord Les med Snipp: Den blü planeten Skriv med Snapp – om stedet du bor Plassering Les med Snipp: Flaggermus ‌

66 68 70 72 74 76 78 82

8  Ć•Ć&#x; Ć”Ƣ

146

Les med Snipp: Fakta om Brasil Landet Fantasia Sj-lyden Skriv med Snapp – savnet-plakat Ordet med Fortelling pü 1-2-3 Mengder

148 152 154 156 158 161 162

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM

3


1 1

ĆœĆŁĆ•ĆŚu

Tegn og skriv om deg selv.

Navn: Klasse: LĂŚreren min heter: Skolen min heter: Vennene mine er:

Dette liker vi ü gjøre:

Elevene tegner og skriver om seg selv. Tips: Ta en runde i klassen. En og en elev sier Ên ting han/hun liker ü gjøre pü skolen. Variasjon: Eleven som skal si noe, mü først gjenta det den forrige sa.

4

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


;ƺ;ƾ;Ƽ8ƹAƽJƫLƯDƯ 2

Hvilke bokstaver ser du? Skriv dem.

Repeter bokstavene. Elevene skriver bokstaven de ser på bildet. Oppfordre til også å skrive et ord som har denne bokstaven i seg. Gå ut og let etter bokstaver.

KAPITTEL 1 KLASSEN VÅR

5


ƛƙ ƝƔ ƞƠ 3

Les vennedikt.

Tenk på hva en god venn er.

Fortell noe fint om vennene dine.

Overskrift

Vennedikt Skriv noe om vennene dine.

Mine venner er snille. Mine venner er morsomme. Mine venner hjelper meg. Mine venner er kule. Vi har det gøy sammen.

Illustrasjon

4

6

Sett strek under noen ord du vil bruke i din egen tekst.

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


5

Skriv vennedikt.

Mine venner er

6

Les diktet høyt, og vis tegningen. Les eksempelteksten sammen med elevene først. Skriv felles ordliste med ord elevene kan få bruk for. Lag eventuelt én tekst i fellesskap. Elevene skriver deretter individuelt. La elevene presentere for hverandre i klassen. KAPITTEL 1 KLASSEN VÅR

7


Bư7Ƭ;ƾ;ƾ

Alfabetet har 29 bokstaver. Vi har 9 vokaler og 20 konsonanter.

7

Skriv alfabetet.

8

Skriv bokstavene som mangler.

Eksempel: a

b c

d e f

ef

i

l

rs

v

hi

ø

k

x

z

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

n

p

l

m

Gg

r

Hh

ab

o

Ii

u

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

7. Elevene skriver alfabetet. Oppgaven kan både gjøres diagnostisk og/eller dialogisk. 8. Elevene skriver bokstavene i bokstavrekka.

8

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM

Oo


Skriv navnene i alfabetisk rekkefølge.

9

Anton

Pp

Live

Elliot

Anton

Elliott Elli

Live

Elvin

Bea

Mari

Sofie

Hibo

Liam

Trym

Mio

Ada

Q

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Ææ

Øø

Åå

9. Gjør oppgaven praktisk først. Ta opp tre elever. Skriv navnene deres på tavla. Vis og forklar hvordan elevene skal stå, slik at de står i alfabetisk rekkefølge etter forbokstav. Se nøye på eksempelet før elevene fortsetter på egenhånd.

KAPITTEL 1 KLASSEN VÅR

9


EƵ7ƶ;ƼEƱAƹDƽEƸ7ƸJƯH Vokaler: a e i o u y æ ø å Konsonanter: b c d f g h j k l m n p

rstvwxz

10

Sett ring rundt vokalene i oppgave 7.

11

Les teksten under. Sett strek under vokalene.

Det er kveld. Det regner mye ute. Det regner mer og mer. Æsj, tenker jeg. Jeg løper så fort jeg kan. Jeg vil ikke bli våt!

a

Hvor mange i-er er det?

b

Hvor mange e-er er det? 10. Elevene blar tilbake til alfabetet de skrev i oppgave 7. Elevene setter ring rundt de ni vokalene. 11. Les teksten sammen først. Elevene leser alene og setter strek under vokalene. Tell i-er og e-er, og skriv

antallet på linja.

10

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


12

Les setningene. Skriv riktig vokal.

G

Jent

tten drikker br

sitter på en tr

s.

pp.

Sn

Sn

pp har fått en l

pp.

te finner en m

13

Skriv navnet ditt.

14

Jeg har

vokaler i navnet mitt.

Jeg har

konsonanter i navnet mitt.

s.

12. Elevene fyller inn riktig vokal. 13. Elevene skriver navnet sitt på linja. 14. Elevene teller konsonanter og vokaler i eget navn.

KAPITTEL 1 KLASSEN VÅR

11


Ć• Ć?Ć” Ćž Ć  15

Hvordan føles det ü vÌre redd?

1. Skriv hva du vet fra før. 2. Les teksten. 3. Gjør oppgavene. 4. Les teksten pü nytt.

a

Les teksten sammen.

b

Les øveordene i par. Snakk om hva ordene betyr.

c

Lag nye setninger med øveordene muntlig.

d

Finn øveordene i teksten. Sett strek under dem.

Skoleveien Anas gikk hjem fra skolen. Han gikk forbi huset til naboen. Han gikk saktere og saktere. Hjertet banket fortere og fortere. Han prøvde ü gü stille forbi. Det hjalp ikke. VOFF! VOFF! Da han kom hjem, var han sliten. Sliten av ü ha løpt sü fort.

Ă˜VEORD 12

gikk

hjalp

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM

hjertet

hjem

banket


e

Sett strek mellom ordene.

dahankom f

gåstilleforbi

Er det en, to eller tre stavelser? Trekk strek.

skolen

g

hjemfraskolen

saktere

ikke

han

fortere

hjem

Fullfør setningene.

Anas gikk hjem fra Han prøvde å gå stille h

Tegn og skriv om noe du synes er skummelt.

Skriv ord eller setninger, eller lag et lite tankekart aller først. Les så teksten både før og etter arbeidet med resten av oppgavene. Tips: Ta tiden på lesingen før og etter. Gjør oppmerksom på eventuell forbedring i leseflyt.

KAPITTEL 1 KLASSEN VÅR

13


7Ƽ=ƯHƹ=ưEƼCƯH 16

Tegn en robot. Kast terning for å bestemme farge og form.

1. kast: hode 2. kast: kropp 3. kast: armer 4. kast: bein Tegn resten fritt.

6 ƕ ƢƠƢ6 rød blå grønn gul svart brun

16. Elevene kaster terning og tegner ut fra det terningkastet viser. Etter fire runder

har elevene tegnet en figur. Elevene velger selv hvordan resten av roboten skal se ut.

14

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


17

Lag en tegning, for eksempel et hus, et ansikt, en bil eller et dyr. Bruk geometriske former. Ikke vis den til noen ennå!

6 ƕ ƢƠƢ6 sirkel kvadrat rektangel trekant

18

Arbeid i par. Forklar tegningen din uten at den andre ser den. Læringsvennen din skal tegne det du forklarer.

17. Elevene bruker formene til å tegne en figur. Den skal forklares til en annen i oppgave 18. Elevene sitter med ryggene til hverandre og sier hva den andre skal tegne. De må beskrive formene og hvordan de står i forhold til hverandre. Etterpå sjekker dere om tegningene likner hverandre.

KAPITTEL 1 KLASSEN VÅR

15


?ƸIƵEƶ;Ʈ7Ʊ 19

Tegn og skriv om skoledagen din.

Jeg har lært:

Jeg har lekt:

Snakk om skoledagen: hvilke fag dere har hatt, hva dere har gjort, hva dere har lært. Skriv gjerne tankekart på tavla som støtte til samtalen.

16

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


Aƶ7ƽIƯHƹCƷ;ƾ 20

Hva finner du i klasserommet? Sett ring.

seng

tavle

stol

rev

ski

blyant

21

Skriv andre ting du ser i klasserommet.

22

Skriv riktig ord til bildene. Pass på! To ord passer ikke inn!

sofa

linjal

fisk

bok

blyant

saks

lim

stol

20. Les ordene. Noen av ordene er klasseromsord. Sett ring rundt disse. 21. Elevene skriver ting som er i et klasserom. 22. Elevene skriver ordene under riktig bilde.

KAPITTEL 1 KLASSEN VÅR

17


Ć• Ć?Ć” Ćž Ć  23

Hva vet du om ekorn?

1. Skriv hva du vet fra før. 2. Les teksten. 3. Gjør oppgavene. 4. Les teksten pü nytt.

a

Les teksten sammen.

Ekornet – en liten luring Et ekorn spiser bark, kongler, nøtter og frø. NĂĽr høsten kommer, samler det mat til vinteren. Ekornet graver maten sin ned i bakken! Det gjemmer litt mat her og litt mat der. Det hender at andre dyr ďŹ nner et av gjemmestedene. Men da ďŹ nner de ikke all maten. Lurt, ikke sant? Noen ganger glemmer ekornet seg. aten sin! Det husker ikke hvor det har gjemt maten Kilde: snl.no

b

Les øveordene i par. Snakk om hva ordene betyr.

Ă˜VEORD 18

bark kongler samle bakken gjemmer gjemmestedene

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


Kast

c

mens du sitter under bordet

Kast terning minst tre ganger. Les øveordene.

mens du sitter oppå bordet

d

Finn øveordene i teksten. Strek under dem.

e

Sett strek mellom ordene.

nøt terogfrø

mat tilvinteren

mens du ligger med tøysestemme

Er det en, to eller tre stavelser? Trekk strek.

mat

g

mens du sitter bak fram på stolen mens du sitter på huk

gravernedmaten f

Les øveordene …

nøtter

ekorn

gjemmested

høsten

bark

dyr

Fullfør setningene.

Ekornet graver maten sin ned i Når høsten kommer, samler det mat til h

Tegn eller skriv det ekorn spiser.

Skriv ord eller setninger, eller lag et lite tankekart aller først. Les så teksten både før og etter arbeidet med resten av oppgavene. Tips: Ta tiden på lesingen før og etter. Gjør oppmerksom på eventuell forbedring i leseflyt.

KAPITTEL 1 KLASSEN VÅR

19


= 24

Skriv ordet og. Bruk farger.

25

Les og tegn. Tegn fire trær og en hytte. Tegn en sol og en sky. Tegn gule og brune blader i en haug. Hva gjemmer seg under bladene, tro?

24. Øv på å skrive og. 25. Les teksten sammen. Legg merke til ordet og og hvilke ord som blir brukt i samme setning.

20

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM

og


26

Sett ring rundt ordet og i oppgave 25.

27

Tegn og skriv.

kroppen

øye og øre

frukt

dyr

klær

28

Finn flere ord som passer sammen. Bruk ordet og mellom.

26. Finn ordet og i Les og tegn-teksten. 27. Muntlig: Si et overbegrep, og så skal elevene si to passende underbegreper (på kjøkkenet, yrker, mat o.l.) Bruk ordet og. Tegn og skriv på tavla. 28. Elevene arbeider i par / individuelt og finner flere ord som kan høre sammen.

KAPITTEL 1 KLASSEN VÅR

21


2

‹Ơuƕ

HƯaHƯ=ƶ; Les regla. Sett ring rundt rimordene.

1

En, to, tre, drikke te. Fire, fem, seks, spise kjeks. Sju, åtte, ni, gå på ski. Ti, elleve, tolv, råkken råll. Finn flere ord som rimer.

2

Tre: Seks: Ni: Tolv:

1. Les regla sammen flere ganger. Finn et rimpar, sett ring rundt rimordene. Legg merke til ordene som leses og skrives ulikt. 2. Arbeid felles i klassen eller i par. Skriv ord som rimer.

22

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


3

Skriv din egen tre-regle. Du kan bruke ord fra oppgave 2.

En, to, tre

Fire, fem, seks

Sju, åtte, ni

Ti, elleve, tolv

4

Les opp reglene for hverandre.

3. Lag en egen regle. Bruk ordene fra foregående oppgave. 4. Framfør reglene for hverandre i klassen.

KAPITTEL 2 HØR PÅ MEG

23


?Ʒ 5

Finn rimordet og skriv.

Herr Gran åt en

banan

Herr Kai åt en Fru Hall åt en Fru Fille åt en

6

Lag rimsetninger selv.

Herr

åt en

Herr

åt en

Fru

åt en

Fru

åt en

5. Les setningene. Se på bildene. Finn navn og bilde som rimer. Skriv ord til bildet. 6. Finn på navn som rimer til bildet. Skriv navn og ord til bildet.

24

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


7

Løs kryssordet.

Tips: Løsningsordet rimer på troll.

Løsningen er:

Skriv ord til bildene. Les ordet loddrett nedover fra pilen.

KAPITTEL 2 HØR PÅ MEG

25


JƯCƷ;ƬHƿA 8

Sett inn ord du synes passer. Velg fra rammen. Les setningene med stemme som passer til.

Jeg har bursdag i dag, sier Olav

trist irritert glad redd fornøyd

glad

Hunden min er syk, sier Ask Jeg er ferdig med leksene, sier Caroline Nå orker jeg ikke mer mas, sier mamma Jeg tør ikke sove alene, sier Nela

9

Hva sier du når du er …

sint

glad

8. Les setningene, og skriv inn riktig ord. Velg ord fra rammen. 9. Elevene skriver setninger som passer til ordene sint og glad. De kan gjerne ta utgangspunkt i seg selv. Elevene leser setningene for hverandre med stemmer som passer til.

26

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


10

Skriv til bildene.

11

Les det du har skrevet for en annen. Bruk stemmen på ulike måter. 10. Lag en muntlig fortelling først. Skriv deretter ord eller setninger. 11. Les for hverandre. Legg vekt på stemmebruk.

KAPITTEL 2 HØR PÅ MEG

27


ƛƙ ƝƔ ƞƠ 12

Snapp skal fortelle om en telttur. Han skriver noen

Fortell en historie for klassen!

stikkord for å huske. Les stikkordene sammen. Skriv stikkord for å huske.

Hva du skal fortelle om.

Hvem var med? Hva skjedde?

Hva skjedde til slutt?

28

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM

Teltturen •

Snute og jeg

i skogen

satte opp telt

hørte lyder

gjemte oss

var det en bjørn?


13

Tenk på noe du har opplevd. Skriv stikkord.

• • • • • •

14

Fortell for klassen. Bruk stikkordene til hjelp. Les eksempelteksten sammen med elevene først. Skriv felles ordliste med ord elevene kan få bruk for. Lag eventuelt én tekst i fellesskap. Elevene skriver deretter individuelt. La elevene presentere for hverandre i klassen. KAPITTEL 2 HØR PÅ MEG

29


OĆŽ;Ćź

6 Ć• ƢĆ Ƣ6 svak

15

Lydbingo. Kryss av for lydene dere hører.

sterk lys mørk

A

B

C

16

Hvilke lyder var sterke?

Hvilke lyder var svake?

Elevene lukker øynene. LÌrer utfører Ên av lydene i oppgave A: klippe med saks, lukke en bok eller klokke som tikker. Elevene setter kryss pü den lyden de tror de hørte. Gjør det samme med resten av oppgavene. Dersom elevene bruker fargeblyant til ü krysse av, kan oppgaven gjøres ere ganger, med ulike farger.

30

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


17

Hva lager den lyseste lyden? Sett ring rundt.

18

Hva lager den mørkeste lyden? Sett ring rundt.

19

Tegn og skriv noe som har …

lys lyd

mørk lyd

17. Elevene sammenlikner og setter ring rundt det som lager den lyseste lyden. 18. Elevene sammenlikner og setter ring rundt det som lager den mørkeste lyden. 19. Elevene tegner og skriver en eller flere ting som

lager lys lyd og mørk lyd. KAPITTEL 2 HØR PÅ MEG

31


Ć• Ć?Ć” Ćž Ć  20

Tenk pü en mus og en elefant. Hva er forskjellig? 1. Skriv hva du vet fra før. 2. Les teksten. 3. Gjør oppgavene. 4. Les teksten pü nytt.

a

Les teksten sammen.

b

Les øveordene i par. Snakk om hva ordene betyr.

c

Les øveordene med dyp, lys, høy og lav stemme.

d

Finn øveordene i teksten. Sett strek under dem.

En dag pü stranda Musa og elefanten skulle ut og bade. Elefanten gikk først ut i vannet. Da elefanten hadde kommet uti, ropte musa at han skulle komme opp pü land igjen. Elefanten krabbet opp pü land. – Hva er det? spurte elefanten. – Nei, det var ikke noe, svarte musa. – Jeg ville bare se om det var du som hadde tatt badebuksa mi!

Ă˜VEORD 32

stranda

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM

pĂĽ land kommet

elefant krabbet badebuksa


e

Sett strek mellom ordene.

bareseom f

gikkførstut

Er det to, tre eller fire stavelser? Trekk strek.

bade

g

hanskullekomme

vannet

badebuksa

musa

elefant

Fullfør setningene.

Elefanten gikk først Elefanten krabbet h

Tegn badebuksene til musa og elefanten.

Skriv ord eller setninger, eller lag et lite tankekart aller først. Les så teksten både før og etter arbeidet med resten av oppgavene. Tips: Ta tiden på lesingen før og etter. Gjør oppmerksom på eventuell forbedring i leseflyt.

KAPITTEL 2 HØR PÅ MEG

33


;ƱDƽ;ƾJƳDƱ 21

. ! ?

Sett inn riktig tegn.

Kaninen er grønn

Ikke løp i gangen

Hvor er klokka mi

22

Skriv setninger med . ! eller ?

21. Se på tegnene i rammen sammen. Snakk om bruken av dem. Les setningene. Sett inn riktig tegn bak setningene. 22. Skriv setninger etter modell fra oppgave 21. Bruk riktig tegnsetting.

34

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


23

Skriv setningene riktig.

morsom. Boka var du heter? Hva mat! er Nå det kino! Vi på vil

24

Lag rare setninger.

)AƫIƾ

)AƫIƾ

!)AƫIƾ

Høna

sykler

på taket.

Kua

ringer

i bilen.

Tigeren

snorker

på slottet.

Elefanten

hoster

på kjøkkenet.

Pappa

hopper

under senga.

Jenta

synger

på veien.

23. Sorter ordene i setningene, og skriv dem riktig. Les setningene til slutt. 24. Kast en terning tre ganger. Første kast blir første ord i setningen, andre kast blir andre ord i setningen, tredje kast blir avslutningen på setningen. Lag setninger muntlig sammen i par.

KAPITTEL 2 HØR PÅ MEG

35


LƫIƳ;Ƽ:Ư( 25

36

Skriv i snakkeboblene. Bruk . ? !

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


KAPITTEL 2 HØR PÅ MEG

37


ƛƙ ƝƔ ƞƠ 26

Les ønskelista.

Tenk på hva du ønsker deg.

Skriv liste for å fortelle andre hva du ønsker deg.

Navnet ditt

Ønskelista til Birk

Ett ønske på hver linje.

Illustrasjon

38

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


27

Skriv ønskeliste.

• • • • • •

28

Fortell noen om ønskene dine. Les eksempelteksten sammen med elevene først. Skriv felles ordliste med ord elevene kan få bruk for. Lag eventuelt en tekst i fellesskap. Elevene skriver deretter individuelt. La elevene presentere tekstene for hverandre i klassen. KAPITTEL 2 HØR PÅ MEG

39


LƯCýDƽAƯHƽ;Ʊ>ǀ7( 29

Les teksten under, og finn svaret.

Tora, Mattis og Sina ønsker seg tre ulike ting. De ønsker seg: fiskestang, globus og tusjer. Tora har blå genser. Hun med blått hår liker å fiske og ønsker seg ny stang. Mattis skulle ønske han hadde noen fine tusjer.

Navn:

Navn:

Navn:

Ønsker seg:

Ønsker seg:

Ønsker seg:

Les én og én setning sammen. Passer noe av informasjonen med bildene under? Snakk om hvordan dere kan finne løsningen. Tips: skriv inn svarene underveis.

40

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


HƮCƯ:aHƾ 30

Sett inn riktig ord på linjene.

skjørt Marte fart kart bart

Her er en sjørøver. Han har et Her er ei jente. Hun heter Her er en mann. Han har skjegg og Her ei dame. Hun har på seg et

skjørt

Her er en bil. Den kjører i stor

31

Sett strek fra setning til bilde.

32

Lag setninger. Ord du kan bruke: fort, koffert, smart, snart, kort, konsert.

Les ordene i rammen. Les setningene. 30. Kople ord fra rammen til riktig setning. 31. Sett strek fra setning til bilde. 32. Lag setninger med ord med -rt. Tips: Heng opp ord med -rt i klasserommet.

KAPITTEL 2 HØR PÅ MEG

41


Ć• Ć?Ć” Ćž Ć  33

Hvordan ser hĂĽret ditt ut?

1. Skriv hva du vet fra før. 2. Les teksten. 3. Gjør oppgavene. 4. Les teksten pü nytt.

HĂĽr som tau Eventyret om Rapunsel handler om ei jente i et tĂĽrn. For ĂĽ komme opp til henne brukte folk hĂĽret hennes som klatretau. Men er det mulig? Svaret er ja.

a

Les teksten sammen.

b

Les øveordene under i par. Snakk om hva ordene betyr.

Menneskehüret er sterkt: Ett hürstrü kan bÌre hundre gram. Hodet vürt har hundre tusen hürstrü. De kan sammen løfte ti tusen kilo. Det er like mye som tjue hester eller to elefanter. Fra Hürete fakta av Ingelin Røssland

Ă˜VEORD 42

hĂĽrstrĂĽ kilo

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM

handler klatretau tjue vĂĽrt tĂĽrn brukte


Kast

Les øveordene … mens du sitter og klør deg i håret

c

d

mens du holder deg for ørene

Kast terning minst tre ganger. Les øveordene.

med hviskestemme så sakte du kan

Finn øveordene i teksten. Strek under dem.

mens du sitter på pulten

e

Er det to, tre eller fire stavelser? Trekk strek.

mulig

f

elefanter

Rapunsel

mens du holder deg for nesa

eventyret

tusen

Gå på jakt i teksten. Let etter ord du finner som begynner med h. Skriv dem.

Skriv ord eller setninger, eller lag et lite tankekart aller først. Les så teksten både før og etter arbeidet med resten av oppgavene. Tips: Ta tiden på lesingen før og etter. Gjør oppmerksom på eventuell forbedring i leseflyt.

KAPITTEL 2 HØR PÅ MEG

43


3

ƕƛƩƤ

LƫAƫDƮ;ƾLòHƯ( 1

Bruk fantasien, tegn og skriv.

Her er en lavvo. Lavvoen er grønn.

a

Her er

b

c

1. Snakk om at det ikke er rette og gale svar. Elevene velger selv hva formene skal bli til. Legg merke til ordene her og er.

44

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


7ĆąEĆź: 2

Skriv sĂĽ mange ord du klarer med bokstavene.

pose

3

Velg ett av ordene dine. Bruk det i en setning.

2. Lag noen ord i fellesskap. La gjerne elevene lage rutenett med andre bokstaver til hverandre. Bokstavene kan brukes ere ganger.

KAPITTEL 3 TENK NYTT

45


Ć•Ć?Ɣƞ Ć  Ć• Ć?Ć” Ćž Ć  4

Hva tenker du pü nür du hører navnet Edvard Munch? 1. Skriv hva du vet fra før. 2. Les teksten. 3. Gjør oppgavene. 4. Les teksten pü nytt.

a

Les teksten sammen.

b

Les øveordene i par. Snakk om ordene.

c

Finn øveordene i teksten. Sett strek under dem.

En kunstner i Åsgürdstrand Åsgürdstrand er en liten by som ligger ved Oslofjorden. I denne lille byen bodde en av Norges største kunstnere. Kunstneren het Edvard Munch. Munch likte seg godt i Åsgürdstrand. Mange av bildene hans er malt der. I dag drar mange til Åsgürdstrand for ü besøke Munchs hus, bade eller gü tur i de smü gatene.

Ă˜VEORD 46

kunstner Åsgürdstrand Oslofjorden mange motiv besøke

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


d

Sett strek mellom ordene.

enlitenby

e r m a ltd e r

desmågatene

e

Hvor ligger Åsgårdstrand?

f

Let i teksten. Skriv noe du lærte om Åsgårdstrand.

g

Søk på internett etter malerier av Edvard Munch. Nevn noen:

Skriv ord eller setninger, eller lag et lite tankekart aller først. Les så teksten både før og etter arbeidet med resten av oppgavene. Tips: Ta tiden på lesingen før og etter. Gjør elevene oppmerksomme på eventuell forbedring i leseflyt. KAPITTEL 3 TENK NYTT

47


7ƾ;ƵKƸIƾ

48

5

Fyll husveggene med kunst.

6

Skriv om tegningen din og hvilke farger du har brukt.

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


OƱDƳDƱ;Ƽ 7

Skriv navn på ulike bygninger. Arbeid i par.

Ʃ ƞ ƞ

IƶEƾJ

>ƿI

IǃAƯ>ƿI

8

Sett navn på delene av huset.

tak vegger dør vinduer pipe trapp

trapp Kanskje elevene kan navn på bygninger eller deler av huset på et annet språk? La dem dele disse med hverandre.

KAPITTEL 3 TENK NYTT

49


;ƾ;ƼIƹCƷ;Ƽ 9

Les og tegn. Mari spiser gul is. Hun har rød genser på. Hatten hennes er brun. Ved siden av Mari står Peter. Han har svarte solbriller. Buksen hans er blå. Det er sommer.

Snakk om hva som kan vise at det er sommer. Lag en liste med sommerord.

50

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


?ƸDƿBƳAƲ;ƾ;Ƽ 10

Let etter ulikheter i de to bildene. Sett kryss, og beskriv ulikhetene.

La lærevennene finne ulikheter etter tur, markere med kryss og beskrive det de ser. Oppfordre til å bruke hele setninger og beskrive ulikhetene konkret. Oppsummer ulikhetene i fellesskap.

KAPITTEL 3 TENK NYTT

51


JƹHƬEƵIƾ7ǀ?Ƹ7ǀD 11

Sett ring rundt alle navn.

Bodø

Personer, steder og dyr skal ha stor bokstav i navnet sitt.

pasta glass

Live

Elverum

lampe India

Edvard

12

Hadji

katt

Skriv setningene riktig.

i morgen kommer pål hjem

katten skal hete missy edvard munch er en kunstner

52

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM

Bella

KƽA/ • stor bokstav først i setninger • stor bokstav i navn • tegnsetting


13

Hvilke navn?

+ je

+ bia +

14

mor +

- ol

+n

+ re +

- ro

Fyll ut med navn som rimer. Bruk navnene fra lista.

Fikk du ut flisa, Har du fått kul i panna,

Hanna Ali Nora Lisa Ola

Liker du cola, Dro du i snora, Vil du reise til Bali,

Aktivitet: En elev går ut av rommet. Resten lager en setning som inneholder et navn, muntlig. Skriv setningen på tavla uten store bokstaver. Eleven som har vært ute, kommer inn igjen, leser setningen (ev. med lesehjelp) og endrer slik at den blir riktig. KAPITTEL 3 TENK NYTT

53


HƮCƯ:aDƱ 15

Sett strek til ord med ng-lyd.

16

Sett strek mellom rimordene.

pang lenge mange ringer henge finger sang lange

54

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


Letekryss. Finn ord med -ng.

17

Skriv noen av ordene du fant.

d

b

a

l

l

o

n

g

r

a

å

t

ø

t

o

m

o

m

k

a

s

e

n

g

n

l

o

n

o

r

ø

r

n

i

n

g

l

i

p

a

i

r

g

p

e

n

g

e

n

o

e

v

ø

g

i

r

g

a

n

o

s

a

n

g

penge

I jungelen lever et langt og farlig dyr.

18 8

Hvilket?

1 23

2 22

3 21

20

19

18

7

6

5

4

17

8

16

15

14

10

9

11 13

12

Skriv navnet på dyret her:

17. Finner elevene andre ord også? Hvilke? Tips: Heng opp ord med -ng i klasserommet. Skriv ut ordkort,

la elevene trekke, lese ordet og lage setning/-er med det.

KAPITTEL 3 TENK NYTT

55


;ƱIƯHl 19

Skriv hva du ser på bildene. Husk stor bokstav og punktum i setningene.

Jeg ser en gutt som maler.

Jeg ser

56

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


Repeter stor bokstav og punktum. Lag noen setninger muntlig i fellesskap. Begynn setningene med Jeg ser ... .

KAPITTEL 3 TENK NYTT

57


ƛƙ ƝƔ ƞƠ 20

Snapp ser et rart bilde. Han skriver om det han ser. Les det han skriver.

Hva ser du?

Øv deg på å beskrive.

Overskrift

En rar mugge Beskriv det du ser.

Hva synes du om bildet?

21

58

Jeg ser blått hav. Jeg ser en mugge som er en fot. Jeg ser en kopp som er en hånd. Et lokk svever i lufta. Jeg synes bildet er rart og morsomt.

Sett strek under ord du kan se i bildet.

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


22

Se pĂĽ bildet. Skriv om det du ser.

23

Les det du har skrevet for noen. Les eksempelteksten sammen med elevene først. Lag eventuelt en tekst sammen. Elevene skriver deretter individuelt. La elevene presentere tekstene sine. Hvis elevene blir inspirert, la dem tegne!

KAPITTEL 3 TENK NYTT

59


EƷ

som so

24

Skriv ordet som. Bruk ulike farger.

25

Skriv setninger. Bruk ordet som.

a

Bøtta er

b

Spaden er

c

Sykkelen er

d

Skoen er

gul som sola

Muntlig aktivitet: Finn ting rundt dere som har lik farge. Sammenlikn dem ved å bruke ordet som. For eksempel: Vasken er hvit som tavla.

60

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


;Ʒ?ƸAƴEƶ; 26

Les teksten, og gjør oppgavene.

Se min kjole, den er blå som havet. Alt hva jeg eier, det er blått som den.

Se min genser, den er rød som jordbær. Alt hva jeg eier, det er rødt som den.

a

Finn ordet som i teksten.

b

Fargelegg klærne slik det står i teksten.

c

Skriv om klærne dine. Tegn dem på snora.

Se min den er

som

Se min den er

som

La elevene arbeide med oppgaven i par og diskutere hva som best beskriver de ulike fargene.

KAPITTEL 3 TENK NYTT

61


JƯAƿDƽJ 27

Bruk materialer dere finner ute til å lage kunst.

Tegn eller lim inn foto av det dere lagde.

28

Skriv om hva dere gjorde.

Vi lagde Materialer vi brukte:

Slik gjorde vi det:

Først Så Til slutt

Begrep: materialer. Fokuser også på å beskrive prosessen i rekkefølge. Bruk ordene i ordlista muntlig først. Gjør gjerne mer ut av dette og flytt tekstarbeidet ut av boka. Ta for eksempel bilder av det dere lagde og lag en digital presentasjon.

62

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


HƯ7ƞ?ǀ=ƴ;Ƹ8ƟKƾ 29

Du fĂĽr en tom hermetikkboks. Hva vil du bruke den til? Snakk sammen i par. Skriv ned alle ideer dere kommer pĂĽ.

30

Velg ĂŠn av ideene. Tegn og skriv om hva dere vil lage.

Ha idÊmyldring og lag tankekart i fellesskap først. La elevene arbeide videre med oppgaven i par.

KAPITTEL 3 TENK NYTT

63


LƯHưBƫJƯ 31

6 ƕ ƢƠƢ6

Les teksten, og gjør oppgavene.

ruglete glatt jevn

Overflaten til en appelsin er ruglete. Overflaten til et eple er glatt. En sti i skogen har ujevn overflate. En løpebane har jevn overflate.

ujevn blank matt

a

Sett strek under ordene i teksten som beskriver overflate.

b

Se på bildet. Sett kryss på noe som har glatt overflate.

c

Hva ser du på bildet som har ujevn overflate? Skriv:

brød

La elevene kjenne på stoff og gjenstander med ulik overflate. Bruk begrepene til å beskrive dem. Bevisstgjør elevene på forskjellen mellom overflate, farge, mønster osv.

64

NORSK 2 ARBEIDSBOK FRA CAPPELEN DAMM


Kinnet ditt er mykt som fløyel! 32

a

Kjenn på ting rundt deg, og gjør oppgavene. Hvordan er overflaten til veggene i klasserommet? mmet? Sett flere kryss:

jevne

ujevne

glatte

ruglete

harde

myke

blanke

matte

b

Finn noe som har en matt overflate.

c

Finn noe som har en blank overflate.

d

Kan du finne flere ord som beskriver overflate? Skriv dem.

Ha idémyldring og lag tankekart i fellesskap først. La elevene arbeide videre med oppgaven i par.

KAPITTEL 3 TENK NYTT

65

Profile for Cappelen Damm

Norsk 2 Arbeidsbok BM Blaibok  

Norsk 2 Arbeidsbok BM Blaibok