Page 1


NORSK 1 fra CAPPELEN DAMM Bokstavbok

Marte Tovsrud Syverinsen Karine Aambø

Bokmål


;ƶAƹCƷ;Ƹ JƳB EƵIƾ7ǀ8ƹAƫ+ I denne boka møter elevene ekornet Snipp, haren Snapp og piggsvinet Snute. Disse tre vil inspirere og motivere elevene til å lese og skrive. Elevene følger et godt strukturert bokstavprogram med varierte oppgaver. Ettersom vi har samlet hele alfabetet i én bok, kan dere enkelt velge progresjonen i bokstavinnlæringen selv. Vi anbefaler likevel innføring av maksimalt to bokstaver i uka. Vårt ønske er at oppgavene og tekstene i boka blir brukt på mange ulike måter. Gå på jakt etter bokstaver i lesetekstene, sett streker under ord, skriv underveis og tegn i margen. Bruk boka!

Bli kjent med bokstavens form og skriveretning. Kan brukes til sporing.

En av de tre gjennomgangsfigurene viser et objekt som representerer lyden (u for ugle).

Forme bokstaver og enkle ord i bokstavhuset.

4

Skriv i bokstavhuset.

1 1

1

1

Gjenkjenne bokstaven, enkle to- eller trelydsord.

1

Sett ring rundt ule .

2

1

Sett ring rundt ord med u-lyd.

1

Lytte ut lyden (først, inne i eller sist i ord).

u l e

l u e

u l e

u l e

l u s

m i l

l u e

u l e

m i l

m u s

u l e

u l e

5

lu + re =

3

Finmotorisk trening, med form fra bokstaven. / Skrive ord med bokstavlyden. / Ordkjeder o.l.

Fortsett mønsteret.

2. Les bildene sammen og lytt etter u-lyden. Er den først, inne i eller sist i ordet? 3. Følg mønsteret med fingeren og så med blyant. Beskriv mønsteret og formene.

62

lure

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

su + se =

mu + le =

Li + nus =

fu + ru =

mu + se + ne =

4. Snakk om bokstavens form, plassering og skriveretning. Følg med fingeren og så med blyant. 5. Les og klapp stavelsene sammen. Ekstra: Les med flere bevegelser (hopp, tramp osv.).

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

Korte instruksjoner til lærere og/eller foresatte nederst på alle sider.

2

1

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

Oppgaver rettet mot språklig bevissthet: rim, rytme, stavelser og annen språklek.

63


Skrive enkle ord med støtte fra bilder og silhuetter.

6

Les-tekstene

8

Skriv bokstavene som mangler.

Tekstene består i stor grad av lydrette ord med bokstaver som er gjennomgått. Høyfrekvente ord presenteres i rammer. Tekstene legger til rette for en syntetisk tilnærming. Mange elever vil derfor kunne lese disse selv. Gjennom disse tekstene trener elevene på å sette lyder sammen til ord, og ord sammen til setninger.

Le es.

Uno Uno finner. fi Uno sser. Uno rramler. Uno ller. Uno ssamler mer og mer.

9

7

Fortell om en lek du leker ute.

Les sammen.

Uno er ute Uno er ute. Han sitter på huk. Han snur steiner og le eter under snøen. – Juhu, uler Uno når han finner noe. Dette har Uno funnett denne uka: sju skruer, en lue, en klinkekule, en uglefjær og en gullkrone.

10

64

Jeg fant bokstaven u

ganger.

6. Se på bildene, si ordet høyt øy og lytt ut lydene. Ekstra: Lag setninger med ordene muntlig. 7. Idémyldring

8. Se over teksten og let etter det som gjentar seg. Les med rytme, og let etter rimord. 9. Skriv først opp

i fellesskap. Skriv en liste på å tavla over leker elevene leker i friminuttet. La elevene skrive/tegne fritt.

de sammensatte ordene: klinkekule, uglefjær og gullkrone. Tren på å lese dem.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN A DAMM

Mange frie skriveoppgaver hvor det å eksperimentere med, og utforske skriftspråket er i fokus.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

65

Les sammen-tekstene Tekstene er ment for felleslesing og differensiering. Hensikten er å gi leseopplevelser, erfaring med ulike tekster og et innhold å samtale om. Tekstene har mer variasjon i ord og lengre setninger. Tekstene legger til rette for en analytisk tilnærming.

Norskfaget er så mye mer enn oppgavene i bøkene. Lese- og skriveopplæringen må være preget av variasjon og aktiv læring. På Skolen fra Cappelen Damm møter elevene et digitalt univers som supplerer og komplementerer bokstavboka. Der finner du også materiell du kan bruke som utgangspunkt for stasjoner og lekpregede aktiviteter i klasserommet. Samlet sett håper vi dette vil legge grunnlag for at førsteklassingene blir glade i å lese, snakke og skrive. De aller beste ønsker om et skikkelig fint, morsomt og lærerikt år! Hilsen forfatterne

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

3


4

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


DƸ>ƹBƮ Bokstavprogram 8

Former og finmotorikk

10 14 18 22 28 32 36 40

Ss Ii Ll Oo Aa Mm Ee Nn

44

Repetisjon

50 54 58 62 68 72 76 80

Ff Åå Rr Uu Vv Ææ Yy Dd

84

Repetisjon

88 92 96 100 106 110 114 118

Øø Hh Bb Kk Tt Pp Gg Jj

122

Repetisjon

126 128 130 132 134

Cc Qq Ww Zz Xx

Tekstskaping 7 26 48 66 87 104 125 136 140 141 142 144 146 147 149

Hei på deg! Hva liker du å leke? Jeg vil lære Dørskilt Huset i skogen Invitasjon Jeg ser … Bokstaver og ord Hva liker du best? Ønskeliste Skoleveien min Til salgs Boka handler om Les og fargelegg Det beste i 1. klasse

Spill og sanger 6 67 150

ABC-sangen Bondesjakk Stigespill

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

5


ƒaIƫDƱ Alfabetet lærer vi med en sang, kom la oss sette i gang! Alfabetet lærer vi med en sang, kom la oss sette i gang: ABCD EFG HIJK LMNOP QRST UVW XYZ ÆØÅ Alfabetet lærer vi med en sang, kom la oss sette i gang: ABCD EFG HIJK LMNOP QRST UVW XYZ ÆØÅ

6

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


;Ƴ på :Ư=+

Jeg heter Snapp.

Jeg heter Snipp. Jeg heter Snute.

1

Tegn deg selv. Skriv navnet ditt.

Jeg heter

Snipp, Snapp og Snute skal følge elevene gjennom boka. Bruk tid på å fabulere rundt hvem de er / bli kjent med dem. Se gjerne filmen – du finner den på nettstedet!

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

7


Rettlinjet og buet form

Vannrett stilling

Loddrett stilling

Skrå stilling

Let etter rettlinjede og buede former rundt dere. Skriv med farge på de ulike formene. Snakk om begrepene vannrett, loddrett og skrå stilling. Følg mønsteret med fingeren, og med blyant.

8

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


Følg mønsteret med pekefingeren. Skriv deretter oppå mønsteret med blyant.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

9


1

1

1

Sett ring rundt S og s .

F

S

A

s

M

u

S

y

B

i

s

G

D

S

u

s

E

r

K

O

S

s

A

f

3

2

Sett ring rundt ord som begynner med s-lyd.

Gjør ferdig borden.

1. Let etter S og s i leseretningen. 2. Les bildene og lytt etter s-lyden først i ordene. 3. Følg borden med fingeren

og så med blyant. Beskriv borden (buet form og skrå stilling).

10

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


4

Skriv i bokstavhuset. 1

1

5

Skriv bokstaver og ord du kan.

4. Snakk om bokstavens form, plassering og skriveretning. Følg bokstaven med fingeren og så med blyant. 5. La elevene skrive bokstaver og ord fritt.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

11


6

Skriv s i ordene.

7

Hva sier Snipp, Snapp og Snute?

6. Se på bildene og si ordet høyt. Hvor i ordet er s-lyden? Elevene skriver s på rett plass og leser ordet/bildet på nytt. 7. Lag felles tankekart med s-ord på tavla. Elevene tegner og skriver deretter fritt.

12

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


8

Les.

Sss s s s s s s s s s s s s

9

Les sammen.

Slangen Slangen slanger seg, snur seg, smiler og ser på deg.

8. Øv på bokstavlyden. Les en og en s og trekk sammen til en lang s-lyd. 9. Les teksten for og sammen med elevene. Let etter s i teksten. Ekstra: Smyg som slanger i klasserommet, bruk s-lyden.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

13


1 2 1

1

R I

2

Sett ring rundt I og i .

o ø

i

s

I

v

M

i

n

m

K

i

p

I

s

i

å

o

i

s

l

l

3

Sett ring rundt ord som begynner med i-lyd.

Gjør ferdig borden.

1. Let etter I og i, i leseretningen. 2. Les bildene og lytt etter i-lyden først i ordene. 3. Følg borden med fingeren

og så med blyant. Beskriv mønsteret og linjene.

14

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


4

Skriv i bokstavhuset. 1

2 1

2 1

5

1

Jeg liker. Skriv eller tegn.

Jeg liker

4. Snakk om bokstavens form, plassering og skriveretning. Følg bokstaven med fingeren og så med blyant. 5. Elevene tegner, skriver ord eller setninger fritt om noe de liker.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

15


6

7

Skriv bokstavene som mangler.

Tegn og skriv om verdens beste is.

6. Se på bildene og si ordet høyt. Elevene skriver bokstaver på rett plass og leser ordet/bildet på nytt. 7. Elevene tegner fritt. Oppfordre til å skrive, for eksempel navn på farger og smaker.

16

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


8

Les.

Is is +

is +

is +

9

Les sammen.

Is Du kan ikke ikke like is. Søt vanilje-is. Sur sitron-is. Stor saft-is. Du kan ikke ikke like is!

10

Let etter ordet is. Sett ring. Hvor mange fant du? 8. Løs rebusene. Kan dere lage flere ord med is? 9. Les teksten for og sammen med elevene.

Hvilken is liker de best?

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

17


1

1

Sett ring rundt L og l .

T

L

o

p

e

Ø

l

f

E

L

n

N

o

l

e

r

K

l

E

L

h

3

L ø

2

Sett ring rundt ord som begynner med l-lyd.

l

Gjør ferdig borden.

2. Les bildene og lytt etter l-lyden først i ordene. Ekstra: Let etter ord som slutter med l-lyd. 3. Følg borden med fingeren og så med blyant. Beskriv mønsteret og linjene.

18

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

1


4

Skriv i bokstavhuset. 1

1

1 2 1

5

Trekk strek mellom ord som rimer.

4. Snakk om bokstavens form, plassering og skriveretning. Følg med fingeren og så med blyant. 5. Ekstra: Les bildene sammen. Finn flere rimord.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

19


6

Skriv bokstavene som mangler.

7

Hva sier de?

6. Se på bildene og si ordet høyt høyt. La elevene skrive bokstaver på rett plass og lese ordet/bildet på ny nytt. 7. Elevene bruker fantasien og skriver i snakkeboblene.

20

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


8

Les.

Rimord

li

si

9

il

sil

Les sammen.

Ole dole doff Ole dole doff kinkliane koff. Kofliane birkebane Ole dole doff.

8. Les bildene og ordene. Øv på å trekke sammen to og tre lyder. 9. Les teksten for og sammen med elevene. Let etter rytmen, og finn rimordene.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

21


1

1

1

Sett ring rundt O og o .

P

o

t

e

O

l

å

r

o

m

O

s

S

o

t

O

v

o

B

b

ø

k

E

o

3

2

Sett ring rundt ord som begynner med o-lyd.

Gjør ferdig borden.

2. Les bildene og lytt etter o-lyden først i ordene. Ekstra: Let etter ord som slutter med o-lyd. 3. Følg borden med fingeren og så med blyant. Beskriv mønsteret og linjene.

22

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


4

Skriv i bokstavhuset. 1

1

1

5

1

Sett ring rundt ordene.

sol lo solo silo

4. Snakk om bokstavens form, plassering og skriveretning. Følg med fingeren og så med blyant. 5. Les ordene på høyresiden for elevene. Kanskje noen finner flere ord i rutenettet?

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

23


6

7

Skriv bokstaven som mangler.

Tegn og skriv ord med o.

6. Se på bildene og si ordet høyt. La elevene skrive bokstaver på rett plass og lese ordet/bildet på nytt. 7. Lag felles tankekart med o-ord på tavla. Elevene tegner og skriver fritt.

24

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


8

Les.

Oslo Oslo silo

Si os. Si lo. Si Oslo. Si si. Si lo. Si silo.

9

Les sammen.

En silo i Oslo Onkel Ole bor i en silo. En silo i Oslo. Onkel Ole elsker å bo i en silo i Oslo. Før var det korn i siloen. Nå bor det folk i siloen. Silo i Oslo.

10

Let etter o. Hvor mange fant du? 8. Før lesing: Skriv opp de fire bokstavene S I L O, og lag ord med dem i fellesskap. 9. Les teksten for og sammen med elevene.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

25


Jeg liker å klatre!

Jeg liker å huske!

26

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


Lƫ BƳAƯH ƮK å BƯAƯ( 1

Tegn og skriv.

Jeg liker å

Jeg liker å

7. Snakk om bildet. Skriv lekelister på tavla. Skill gjerne mellom leker å leke sammen og leker å leke alene.

Elevene skriver eller tegner to ting de liker å leke. Vis fram og fortell. Gå ut og lek!

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

27


1 2 1

1

Sett ring rundt A og a .

A

l

k

a

y

a

P

a

r

A

n

s

o

L

a

J

a

v

S

a

i

n

3

l

A

t

2

Sett ring rundt ord med a-lyd.

Gjør ferdig borden.

2. Les bildene og lytt etter a-lyden. Er den først, inne i eller sist i ordet? 3. Følg borden med fingeren og så med blyant. Beskriv mønsteret og linjene.

28

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


4

Skriv i bokstavhuset.

2 1

1

1

5

1

Trekk strek mellom stor og liten bokstav.

4. Snakk om bokstavens form, plassering og skriveretning. Følg med fingeren og så med blyant. 5. Kople liten og stor bokstav. La elevene skrive fritt (bokstaver eller ord) på skrivelinja.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

29


6

Navn med A. Skriv på til og fra-lappene.

Ali

7

Silas

Sol

Lasse

Hasan

Nora

Tegn eller skriv navn på elever i klassen.

6. Les navnelista sammen. Kommer dere på flere navn med a? Elevene velger navn og skriver på til og fra-lappene. 7. Elevene tegner og skriver fritt.

30

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

Anna


8

Les.

9

Les sammen.

Ali i sola

Utedag

Ali og Ola i sola. Ali og Silas i sola. Ali og Lilli i sola.

Alle er ute i sola i dag. Ali og Silas skal klatre. Ola og Lilli skal danse. Ali har bakt en kake. Alle fĂĽr smake.

8. Repeter ordbildet og. Hvilke ord gĂĽr igjen i teksten? Legg merke til dobbel konsonant. 9. Les teksten for og sammen med elevene. Snakk om tekst og bilde. Hvorfor har Ali med kake?

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

31


1

2

1

1

Sett S tt ring i rundt dt M og m .

K

m

n

m

o

l

p

i

M

u

t

e

ø

m

v

M

s

i

o

m

L

å

p

r

3

2

Sett S tt ring i rundt ord med m-lyd.

Gjør ferdig borden.

2. Les bildene og lytt etter m-lyden. Er den først, inne i eller sist i ordet? 3. Følg borden med fingeren og så med

blyant. Beskriv mønsteret og linjene.

32

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


4

Skriv i bokstavhuset. 1

2

1

1 2 1

5

1

Trekk strek mellom ordene som rimer.

mil

mai

lam

molo

slim

Milla

4. Snakk om bokstavens form, plassering og skriveretning. Følg med fingeren og så med blyant. 5. Les ordene og bildene sammen med elevene.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

33


6

Skriv ordene.

Mia

slim

mamma

mai

mil

mos

molo

Liam

7

Hva sier de?

6. Les ordene sammen. Elevene kopierer. Ekstra: Lag setninger med ordene muntlig eller skriftlig. 7. Elevene bruker fantasien og skriver i snakkeboblene.

34

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


8

Les.

Smil

Smil!

Smil, Ola. Smil, Lola. Smil som sola.

9

Les sammen.

Snapp elsker musikk Snapp blir glad av musikk. Musikk kan få ham til å danse. Musikk kan få ham til å drømme. Snapp elsker musikk som gjør ham glad. Og som får ham til å danse og drømme. Hva slags musikk liker du?

10

Skriv noen av ordene du fant med m.

8. Let etter rimord og forsøk å lese med rytme. 9. Legg merke til det som gjentar seg i teksten. Samtal om (og spill) musikk elevene liker.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

35


1 2

3

1

Sett ring rundt E og e .

e

l

e

g

E

L V

3

V

e

n

n

s

e

R

e

v

E

r

E

E

n

t

e

r

2

1

Sett ring rundt ord med e-lyd.

Del ordkjedene. Les navnene.

EmilMaliLiss

OleEliLise

LeaMieAli

1. Ekstra: Legg merke til ordene, og skriv dem riktig med små bokstaver. 2. Les bildene og lytt etter e-lyden. Er den først, inne i eller sist i ordet? 3. Snakk om stor bokstav i navn. Ekstra: Finn flere navn med E. Skriv dem.

36

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


4

Skriv i bokstavhuset. 1

2

3

1

1

5

1

Les stavelsene, og skriv ordene.

le + se =

si + le =

li + me =

me + lis = 4. Snakk om bokstavens form, plassering og skriveretning. Følg med fingeren og så med blyant. 5. Les og klapp stavelsene sammen. Ekstra: Les stavelsene med hopp, tramp og nikk.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

37


6

7

Skriv bokstavene som mangler.

Kan du hjelpe meg å skrive ord med e?

• • • • •

6. Se på bildet i sammenheng med ordet under. Ekstra: Skriv ord eller en setning om et av dyrene på linja. 7. Lag felles tankekart med e-ord på tavla. Elevene skriver fritt.

38

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


8

Les.

9

Les sammen.

meg m deg

Elle melle

Elle melle nisten

Elle melle Ea. Elle melle Lea. Elle melle meg. Elle melle deg!

Elle melle nisten, du har sisten. Elle melle ni, du har fri. Elle melle nå, du skal stå!

10

Let etter ordet Elle. Sett ring.

Jeg fant Elle

ganger.

8. Les og snakk om ordbildene i rammen. Let etter ordbildene i teksten. Les teksten, let etter rytme og rimord. 9. Les teksten for og sammen med elevene. Jobb med å finne rytme. Kan elevene andre ellinger?

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

39


1

2

1

1

2

Sett ring rundt ni .

n i

n e

e n

e i

n e

n i

s e

s i

n i

i s

n i

s i

n e

n i

s e

n i

3

Sett ring rundt ord med n-lyd.

Del ordkjedene. Les ordene.

ninoejeg

neimensi

minsanese

1. Ekstra: Legg merke til ordene, og skriv dem riktig med smü bokstaver. 2. Les bildene og lytt etter n-lyden. Er den først, inne i eller sist i ordet? 3. Ekstra: Skriv egne ordkjeder.

40

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


4

Skriv i bokstavhuset. 1

2

1

2 1

5

1

Les stavelsene, og skriv ordene.

ne + se =

se + ne =

mo + se =

me + ne = 4. Snakk om bokstavens form, plassering og skriveretning. Følg med fingeren og så med blyant. 5. Les og klapp stavelsene sammen. Ekstra: Les med flere bevegelser (hopp, tramp osv.).

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

41


6

Skriv bokstavene som mangler.

7

Snipp elsker nøtter. Tegn og skriv det du liker å spise.

6. La elevene skrive bokstavene på rett plass og lese ordet på nytt. 7. Lag felles tankekart med mat-ord

på tavla. Elevene tegner og skriver fritt.

42

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


8

er

Les.

Alle er sene Simen er sen. Nema er sen. Lene er sen. Alle er sene.

9

Les sammen.

Månen i ny og ne Månen er i ny. Du kan holde den i høyre hånd. Månen er i ne. Du kan holde den i venstre hånd. Månen i ny.

10

Jeg fant bokstaven n

Månen i ne.

ganger.

8. Les og snakk om ordbildet er i rammen. Let etter ordbildet i teksten. Les teksten og let etter ord som gjentar seg. 9. Snakk om teksttype, bilde og bildetekst. Les teksten for og sammen med elevene.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

43


;Ćş;Ćž?Ć˝@ĆšD Ć™Ć&#x;Ć?Ćž 1

Skriv første lyd i ordet.

eng

elk

st

ple

2

ys

ese

Trekk strek mellom ord med lik første lyd. Skriv bokstaven.

e

1. Les bildene sammen. Lytt ut første lyd og skriv bokstaven. 2. Se pü bildene og lytt ut første lyd. Trekk strek

mellom ord som starter med samme lyd, og skriv bokstaven.

44

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


3

Trekk strek fra ord til bilde. Skriv ordet.

ni

sol

ni

sel

lam

mel

4

Finn ordet. Trekk strek til bildet.

xpsilra

r

isxg

ozmelp

hwlimvt

3. Les ordene. Trekk strek fra ord til riktig bilde. Skriv ordet pĂĽ skrivelinja. 4. Finn ordet i bokstavrekka. Sett ring

rundt ordet, og trekk strek til riktig bilde.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

45


5

6

Finn og sett ring rundt liten bokstav.

S

i n o s a

I

a j i k l

L

i k d l b

O

a o e s i

A

e i a n c

M

u n o m v

E

a o s v e

N

u b a n o

Skriv første lyd i ordene. Hva heter gutten?

+

+

=

5. Gjenkjenn og kople stor og liten bokstav. 6. Se på bildene. Skriv første bokstav på linja under bildene for å finne ut hva gutten heter.

46

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


7

Skriv ord i rutene.

8

Sett ring rundt ordet som passer til bildet.

sol

sil

sel

mal

mel

mil

lam

lin

lim

nese

esel

lese

7. Se pĂĽ bildene og si ordene. Hvilke lyder er det i ordene? Skriv en bokstav i hver rute. 8. Se pĂĽ bildet og les ordene ved siden av. Sett ring rundt ordet som passer til bildet.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

47


;ƱLƳBƶòHƯ På skolen skal du lære mye nytt. Hva gleder du deg mest til å lære om?

Les eksempelteksten for og sammen med elevene. Let etter det som er likt i hver linje. Se eksempel på at tegning forteller det samme som ord.

48

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


1

Tegn eller skriv.

Jeg vil lære

• • • • •

å regne å skrive å tegne om dyr å klatre

Klassesamtale om hva elevene ønsker å lære. Skriv en felles liste på tavla. Elevene tegner, skriver med hemmelig skrift eller skriver. Bruk gjerne ordlista. Vis og fortell for klassen til slutt.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

49


1

1 2

2 3

1

Sett ring rundt fin .

f i n

l i m

f i l

f e m

f i n

f i s

f i n

m i l

f i n

f i s

f i n

f e m

3

2

Sett ring rundt ord med f-lyd.

Les og klapp stavelsene.

fal-le

le-se

ma-le

fil-me

2. Les bildene sammen og lytt etter f-lyden. Er den først, inne i eller sist i ordet? 3. Les ordene sammen og klapp stavelsene. Ekstra: Mim bevegelsene.

50

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


4

Skriv i bokstavhuset. 1

2

3

1

2

1 2 2

5

1

1

Trekk strek mellom rimordene.

file

samme

flis

fis

flamme

sile

4. Snakk om bokstavens form, plassering og skriveretning. Følg med fingeren og så med blyant. 5. Les ordene sammen med elevene. Let etter rimparene. Ekstra: Finn flere rimord.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

51


6

Farg bokstavene som har buet form.

7

Skriv og tegn det Snute møter under vann.

buet form

6. Repeter begrepet buet form. Se på linja i rammen, og let etter buede former rundt dere. 7. Hva befinner seg

i vannet? Felles idémyldring. Skriv elevenes forslag på tavla. Elevene tegner og skriver fritt.

52

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


8

Les.

Fiona!

Fiona i sofaen Lese i sofaen.

Lime i sofaen.

Male i sofaen. Nei, nei, Fiona!

9

Les sammen.

Sofa-regler Kjedelige sofa-regler.

Ikke mal i sofaen. Ikke lim i sofaen. Ikke hopp eller fly eller finn på

noe gøy i sofaen. Sitt. Se film i sofaen!

Fryktelig kjedelig. 10

Her er noen av ordene jeg fant med f:

8. Se på bildet sammen først. Legg merke til teksten som blir større og større – les høyere og høyere. 9. Legg trykk på ordene med stor skrift. Ekstra: Skriv egne regler for å ha det morsomt i sofaen.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

53


3

2 1 2 1

1

å l

å s

s å

å l

m å

å l

m å

å l

i l

å l

å s

å l

3

2

Sett ring rundt ål .

Sett ring rundt ord med å-lyd.

Del ordkjedene. Les ordene.

fåmål

fånål

sålenå

ållås

måsålå

2. Les bildene sammen og lytt etter å-lyden. Er den først, inne i eller sist i ordet? 3. Les ordkjedene lyd for lyd og let etter ordene. Ekstra: Lag egne ordkjeder med å-ord.

54

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


4

Skriv i bokstavhuset. 3

2 1

2 1

1 2 1

5

1

Les lange ord.

må-le-ne

fi-o-len

me-lo-nen

så-le-ne

lå-se-ne

må-ne-ne

4. Snakk om bokstavens form, plassering og skriveretning. Følg med fingeren og så med blyant. 5. Les stavelsene og trekk sammen ordene. Klapp, hopp, hink og nikk ordene.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

55


6

Fargelegg linjer med skrå stilling.

7

Hva sier de?

skrå stilling

6. Repeter begrepet skrå stilling. Let rundt dere, og bruk kroppen / arm og bein til å lage skrå linjer. 7. Elevene bruker fantasien og skriver i snakkeboblene. Felles idémyldring først.

56

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


8

jeg je

Les.

Jeg må Jeg må. Jeg må få. Jeg må få is. Jeg må få is nå. Jeg må få is. Jeg må få. Jeg må!

9

Les sammen.

Jeg er så varm! Jeg er så varm! La meg få åtte slurker vann. Jeg er så veldig varm. Som om hodet står i brann. Jeg er så varm. Jeg har nok feber, skal du se. Jeg bør nok få en is. Nei forresten, gi meg tre!

8. Les og snakk om ordbildet jeg. Snakk om formen, og let etter det som er likt i setningene. 9. Les teksten for og sammen med elevene. Jobb med å finne rytmen, og let etter rimordene i teksten.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

57


1 2

1

1

Sett ring rundt rim .

r i m

r i s

r i m

l i m

r i m

m o r

r i m

r i m

l i m

r i s

r i m

m o r

3

2

Sett ring rundt ord med r-lyd.

Gjør ferdig borden.

2. Les bildene sammen og lytt etter r-lyden. Er den først, inne i eller sist i ordet? 3. Lag først store og små

sirkler på pulten med en finger, på ryggen til naboen og i luften.

58

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


4

Skriv i bokstavhuset. 1

2

1

1 1

5

Les lange ord.

lå-re-ne

få-re-ne

ma-le-ri

ro-se-ne

ro-si-ner

for-me-ne

4. Snakk om bokstavens form, plassering og skriveretning. Følg bokstaven med fingeren og så med blyant. 5. Les stavelsene og trekk sammen ordene. Klapp, hopp, hink og nikk ordene.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

59


6

Skriv bokstavene som mangler.

7

Fargelegg reiret. Bruk farger som har r i navnet.

6. Se pü bildene, si ordet høyt og lytt ut lydene. Hvilke bokstaver mangler i ordene under? 7. Snakk sammen i klassen eller i par, om hvilke farger som kan brukes.

60

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


8

Les.

Rare ord

RAR

– ROM, sier Snipp. – MOR, sier Snapp. – LESE, sier Snipp. – ESEL, sier Snapp. – RAR, sier Snipp. – R ..., sier Snapp.

9

Hva sier Snapp?

Hva er navnet ditt baklengs?

10

Les sammen.

Haren Haren er et dyr som lever i skogen. gen. Den har pels, kort hale og lange ge ører. Haren spiser kvister, bark og gress. Den spiser også noe annet rart. art. Den spiser sin egen bæsj! Hei du! Her kan du lære litt om meg og andre harer.

8. Legg merke til at ordene med store bokstaver kan leses likt begge veier. Lek med ord og navn! avn! Skriv på tavla, les forlengs og baklengs. 10. Samtal om hva elevene vet om harer, før dere leser.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

61


1

1

1

Sett ring rundt ule .

u l e

l u e

u l e

u l e

l u s

m i l

l u e

u l e

m i l

m u s

u l e

u l e

3

2

Sett ring rundt ord med u-lyd.

Fortsett mønsteret.

2. Les bildene sammen og lytt etter u-lyden. Er den først, inne i eller sist i ordet? 3. Følg mønsteret med

fingeren og så med blyant. Beskriv mønsteret og formene.

62

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


4

Skriv i bokstavhuset. 1

1

1

1

5

1

Les stavelsene, og skriv ordene.

lu + re =

lure

su + se =

mu + le =

Li + nus =

fu + ru =

mu + se + ne =

4. Snakk om bokstavens form, plassering og skriveretning. Følg med fingeren og så med blyant. 5. Les og klapp stavelsene sammen. Ekstra: Les med flere bevegelser (hopp, tramp osv.).

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

63


6

Skriv bokstavene som mangler.

7

Fortell om en lek du leker ute.

6. Se på bildene, si ordet høyt og lytt ut lydene. Ekstra: Lag setninger med ordene muntlig. 7. Idémyldring i fellesskap. Skriv en liste på tavla over leker elevene leker i friminuttet. La elevene skrive/tegne fritt.

64

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


8

Les.

Uno Uno finner. Uno ser. Uno ramler. Uno ler. Uno samler mer og mer.

9

Les sammen.

Uno er ute Uno er ute. Han sitter på huk. Han snur steiner og leter under snøen. – Juhu, uler Uno når han finner noe. Dette har Uno funnet denne uka: sju skruer, en lue, en klinkekule, en uglefjær og en gullkrone.

10

Jeg fant bokstaven u

ganger.

8. Se over teksten og let etter det som gjentar seg. Les med rytme, og let etter rimord. 9. Skriv først opp de sammensatte ordene: klinkekule, uglefjær og gullkrone. Tren på å lese dem.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

65


ýHƽAƳBƾ

1

Skriv ditt eget dørskilt.

1. Legg merke til stor bokstav i navn. La elevene fortelle muntlig om hvem de bor sammen med.

66

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

67


1

1

1

Sett ring rundt rev .

r e v

r e v

r i v

r a v

v e v

r e v

r e v

v a r

r e v

l a v

r e v

v e l

3

2

Sett ring rundt ord med v-lyd.

Velg minst to av bildene over. Skriv ordene.

1. Les instruksjonen og ordene sammen først. 2. Lytt etter v-lyden. Er den først, inne i eller sist i ordet? 3. Velg ett av bildene (lydrett ord), og vis hvordan du lytter ut lydene mens du skriver.

68

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


4

Skriv i bokstavhuset. 1

1

1

1 1

5

Skriv bokstavene som mangler.

4. Snakk om bokstavens form, plassering og skriveretning. Følg med fingeren og så med blyant. 5. Se på bildene, si ordet høyt og lytt ut lydene.

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

69


6

Løs kryssordet.

Hva heter jenta?

7

Skriv om vikingen. Tegn vikingskipet hans.

6. Vis hvordan du tenker for å løse kryssord. Se på bildene og lytt ut lydene. Vis at det er like mange ruter som lyder. 7. Felles idémyldring om vikingen. Elevene bruker fantasien til å skrive og tegne.

70

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM


8

Les.

Vi vil lese

Hør her, Snapp!

Vi leser. Vi leser i avisa. Vi leser. Vi leser om rever.

9

Les sammen.

Snute leser Snute leser i avisa. Han leser om rever. Han leser om været. Han leser om verden. Snute liker å lese aviser. Han liker å snakke om det han leser. – Hør her da, Snapp! – Vet du hva, Snapp? – Snapp? Snaaapp!

Hysj! Jeg vil sove.

8. Finn og snakk om ord som gjentas. Lag liknende «Vi vil lese»-setninger muntlig sammen. Lærer skriver på tavla. 9. Snakk om bildet. Les for og sammen med elevene. Hvorfor svarer ikke Snapp?

NORSK 1 BOKSTAVBOK FRA CAPPELEN DAMM

71

Profile for Cappelen Damm

Norsk 1 fra Cappelen Damm: Bokstavbok (utdrag)  

Norsk 1 fra Cappelen Damm: Bokstavbok (utdrag)